E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 17 din 21 martie 2007

pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicina Preventiva din subordinea Ministerului Apararii in subordinea Academiei Romane si pentru stabilirea unor masuri organizatorice aferente acesteia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 26 martie 2007Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă a funcţionat iniţial ca unitate sanitară cu caracter ambulatoriu pe langă Spitalul „Elias", instituţie ce se află în prezent în subordinea Academiei Romane.

Aceasta solicită crearea la nivelul Academiei Romane a unui complex unitar de sănătate care să includă Spitalul „Elias" şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, realizandu-se astfel posibilitatea acordării de asistenţă medicală integrată pentru pacienţi.

In prezent Centrul asigură servicii medicale pentru un număr redus de personal care provine din Ministerul Apărării, cadre militare în activitate sau în rezervă ori în retragere şi membrii de familie ai acestora, aflat pe listele de capitaţie, ceilalţi pacienţi făcand parte din alte categorii sociale.

Avand în vedere necesitatea înfiinţării unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital şi ambulator, se impune crearea într-un termen cat mai scurt a cadrului legal care să permită funcţionarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă la un nivel corespunzător şi să asigure asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii romani şi străini.

Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative în ceea ce priveşte posibilitatea asigurării asistenţei medicale şi a protecţiei sanitare pentru demnitarii romani şi străini, activităţi de importanţă deosebită pentru Romania în relaţiile cu statele ale căror demnitari solicită astfel de servicii pe teritoriul statului roman.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Romane.

Art. 2. - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă îşi schimbă denumirea în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti.

Art. 3. - (1) Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică în domeniul sanitar, cu personalitate juridică.

(2)   Centrul asigură asistenţă medicală primară, de specialitate, de urgenţă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi asistenţă medicală şi protecţie sanitară pentru demnitarii romani şi străini, desfăşurand şi activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară de stat, în colaborare cu Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, avand în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare.

(3)   Activităţile de inspecţie sanitară şi de inspecţie sanitar-veterinară de stat prestate de personalul acreditat de Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, se efectuează în teritoriul operativ impus de situaţia asigurării protecţiei sanitare a demnitarilor protejaţi.

(4) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 4. - (1) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul, aflate în domeniul public al statului, cu excepţia celor în care desfăşoară activităţi de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărare a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Romane, cu menţinerea destinaţiei de spaţii pentru activităţi medicale.

(2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele aflate în dotarea Centrului, aparatura şi tehnica medicală aflate în folosinţa Centrului, precum şi alte bunuri patrimoniale trec din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Romane prin protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare a patrimoniului se încheie între Ministerul Apărării şi Academia Romană, pe baza situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2006, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 5. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării pe anul 2007, alocate Centrului, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul Academiei Romane.

(2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apărării şi Academiei Romane pe anul 2007.

Art. 6. - (1) Finanţarea Centrului se asigură din venituri proprii.

(2)  Veniturile proprii ale Centrului se constituie din:

a)  sume decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate;

b)   servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice şi juridice;

c)  donaţii, sponsorizări şi ale surse atrase, în condiţiile legii.

(3)   Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele:

a)  asistenţă medicală de urgenţă la domiciliu;

b)  asistenţă medicală primară;

c)  asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;

d)  centru de dializă cronică;

e)  investigaţii paraclinice şi de laborator;

f)  servicii de farmacie;

g)   activităţi de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică şi reparatorie şi flebologie;

h) activităţi de medicina muncii.

(4)   Centrul poate primi de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Romane, fonduri pentru:

a)  activităţi de medicină preventivă;

b)  activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară de stat;

c)   asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii romani şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, în ţară şi în străinătate;

d)   asigurarea asistenţei medicale pentru demnitarii străini şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, aflaţi în vizită oficială pe teritoriul Romaniei;

e)    dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă;

f)  investiţii pentru construirea de noi clădiri, consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de cazuri de forţă majoră, precum şi transformarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente.

Art. 7. - Personalul civil angajat al Centrului îşi păstrează această calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Academiei Romane.

Art. 8. - Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării, detaşate pentru a executa misiuni în cadrul Centrului, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 9. - Cadrele militare în activitate care îşi desfăşoară activitatea în Centru se încadrează pe statele anexă M ale Ministerului Apărării, aprobate în acest scop prin hotărare a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, şi sunt detaşate pentru a executa misiuni în afara acestui minister, în vederea exercitării atribuţiilor funcţiilor civile din cadrul Centrului.

Art. 10. - Contractele de furnizare de servicii medicale pe anul 2007, încheiate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu Centrul, răman în vigoare. Centrul face parte în continuare din furnizorii de servicii medicale pentru această casă.

Art. 11. - In termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Apărării şi Centrul încheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi pe listele de capitaţie ale medicilor de familie ai Centrului, li se vor acorda în continuare asistenţă medicală şi medicamente, în condiţiile legii.

Art. 12. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începand cu data de 1 a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Decretul nr. 16/1990 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naţionale a Spitalului „Elias" şi a Oficiului Farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobriţoiu

secretar de stat

Preşedintele Academiei Romane,

Ionel Haiduc

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 17/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 17 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu