E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 adauga dupa articolul 50 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 51 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 adauga dupa articolul 52 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 abrogă articolul 23 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 3 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 adauga dupa articolul 28 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 30 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 adauga dupa articolul 33 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 adauga dupa articolul 47 din actul Ordonanţa 27 2000
Articolul 1 din actul OUG 134 2000 modifica articolul 50 din actul Ordonanţa 27 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 134 din 14 septembrie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 476 din 30 septembrie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa ultimul alineat al literei a) a articolului 3 se introduc doua alineate cu urmatorul cuprins:
    "Se interzic comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 95,5% in volum, obtinuta prin dilutia alcoolului etilic rafinat.
    Se interzice comercializarea in vrac a bauturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentratia alcoolica a acestora, cu exceptia cazurilor in care agentii economici producatori livreaza bauturile alcoolice spirtoase in vrac agentilor economici care le achizitioneaza in scopul imbutelierii, fara a modifica caracteristicile si concentratia alcoolica a produsului, si numai in baza contractelor scrise incheiate cu acestia."
    2. Litera b) a alineatului (3) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "b) in cazul achizitionarii materiei prime direct de la agentii economici producatori interni: o copie de pe autorizatia de comercializare a furnizorului, in calitate de agent economic producator, si o copie de pe factura fiscala in care acciza sa fie evidentiata separat. Pentru alcool factura fiscala va purta viza supraveghetorului fiscal si va fi insotita de o copie de pe documentul de supraveghere fiscala, intocmit de supraveghetorul fiscal conform modelului prezentat in anexa nr. 26;"
    3. Alineatul (5) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Jurnalul privind cumpararile de materii prime si cel privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, se vor intocmi pentru fiecare luna calendaristica, pe baza documentelor de evidenta operativa, si vor fi prezentate in termen de 5 zile de la expirarea lunii organului fiscal teritorial, in vederea inregistrarii si vizarii de catre acesta."
    4. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Din grupa produselor petroliere se datoreaza accize pentru:
    a) benzine;
    b) benzine fara plumb;
    c) motorine;
    d) petrol turboreactor;
    e) combustibili pentru incalzit, cu exceptia pacurii;
    f) alte produse si semifabricate petroliere si/sau petrochimice rezultate din prelucrarea titeiului, care pot fi utilizate drept carburanti pentru motoare auto, in cazul in care acestea nu sunt livrate altor rafinarii pentru prelucrare;
    g) uleiuri pentru motoare auto;
    h) aditivi preparati pentru benzine, inclusiv metiltertbutileten (MTBE), tetraetil de plumb (TEPb);
    i) vaseline;
    j) parafine.
    (2) Incadrarea produselor petroliere care intra in subgrupa prevazuta la lit. f) se face de Ministerul Finantelor si de Ministerul Industriei si Comertului, la solicitarea agentului economic. In cazul in care agentul economic nu solicita aceasta incadrare, pentru produsele respective se aplica acciza maxima prevazuta de prezenta ordonanta la aceasta grupa de produse."
    5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Platitori de accize pentru produsele petroliere sunt agentii economici producatori, procesatori sau importatori de astfel de produse.
    (2) In categoria agentilor economici producatori sau procesatori de produse petroliere se includ numai agentii economici care detin in proprietate utilajele si instalatiile necesare pentru obtinerea produselor petroliere.
    (3) Agentii economici producatori sau procesatori de produse petroliere sunt platitori de accize pentru toate cantitatile de astfel de produse obtinute, inclusiv pentru cele rezultate din operatiuni de procesare efectuate in baza contractelor incheiate intre agentul economic producator in calitate de prestator si beneficiarul prestatiei. Agentul economic beneficiar al produselor rezultate din procesare va plati agentului economic procesator tariful de procesare plus o valoare egala cu valoarea accizelor aferente produselor obtinute in acest sistem.
    (4) De asemenea, agentii economici prevazuti la alin. (3) datoreaza la bugetul de stat accize si pentru cantitatile de produse petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decat cel utilizat in scop tehnologic pentru realizarea produselor petroliere, in limita normelor de consum admise. In acest caz obligatia de plata a accizelor ia nastere la data intocmirii documentului de trecere in consum.
    (5) Agentii economici producatori de produse petroliere pot procesa benzinele de prima distilare de DAV, de cocsare, de cracare termica, de piroliza si orice alte semifabricate rezultate din prelucrarea titeiului numai in cazul in care aceste produse provin direct din productia altor agenti economici producatori, respectiv rafinarii, si sunt aduse pentru procesare - in sistem de prestari de servicii - in baza contractelor incheiate direct intre acestia.
    (6) In cazul produselor prevazute la art. 15, achizitionate de rafinarii direct de la rezerva de stat sau de la rezerva de mobilizare, din a caror prelucrare rezulta alte produse petroliere, agentii economici producatori vor deduce, pe baza de documente justificative, din accizele datorate pentru produsele finale facturate accizele efectiv platite la achizitionarea produselor introduse in prelucrare."
    6. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Platitori de accize pentru produsele prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia celor cuprinse la nr. crt. 1, 2 si 3, sunt agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc, importa si comercializeaza astfel de produse. Pentru produsele prevazute la nr. crt. 1, 2 si 3 din anexa nr. 2 platitori de accize sunt agentii economici importatori."
    7. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Pentru cafea, cafea cu inlocuitori si cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila, accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura, prevazute in anexa nr. 2, asupra cantitatilor importate."
    8. Articolul 23 se abroga.
    9. Litera a) a articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "a) produsele exportate direct de agentii economici producatori sau prin agenti economici care isi desfasoara activitatea pe baza de comision.
    Beneficiaza de regimul de scutire numai produsele exportate direct de agentii economici care detin in proprietate utilajele si instalatiile de productie necesare pentru realizarea acestor produse.
    In cazul produselor petroliere beneficiaza de regimul de scutire si acele produse exportate de o rafinarie care le-a obtinut in calitate de beneficiar al unui contract de prestari de servicii incheiat cu o rafinarie procesatoare;"
    10. Litera i) a articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "i) combustibilii pentru incalzit utilizati pentru consumul casnic;"
    11. Articolul 25 se completeaza cu litera j) cu urmatorul cuprins:
    "j) petrolul turboreactor utilizat exclusiv drept combustibil pentru aviatie."
    12. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Pentru produsele prevazute la art. 25 lit. a) alin. 3, lit. b), f), g) si i) scutirea de la plata accizelor se acorda prin restituirea accizelor efectiv platite la achizitionarea produselor respective, pe baza documentelor justificative si numai pentru cantitatile folosite cu destinatiile expres mentionate in prezenta ordonanta.
    (2) Conditiile de acordare a scutirii prevazute la art. 25 lit. j) se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor."
    13. Dupa articolul 28 se introduc subsectiunile "Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului", cuprinzand articolele 28^1 si 28^2, si "Sistemul de supraveghere a circulatiei bauturilor alcoolice spirtoase in vrac", cuprinzand articolele 28^3 si 28^4, cu urmatorul cuprins:
    "Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului
    Art. 28^1
    (1) Toate cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitatile de alcool livrate de agentii economici producatori vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal si vor fi insotite de documentul de supraveghere fiscala , conform modelului prezentat in anexa nr. 26.
    (2) Documentele de supraveghere fiscala se gestioneaza si se completeaza de supraveghetorii fiscali in 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator. Exemplarul 2 va fi transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi desfasoara activitatea beneficiarul cantitatii de alcool livrate. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscala ramane la agentul economic beneficiar si va insoti transportul de alcool pana la destinatia finala, iar exemplarul 4 ramane la supraveghetorul fiscal.
    (3) Datele inscrise in documentul de supraveghere fiscala vor fi trecute de supraveghetorul fiscal in Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenta dintre datele privind cantitatile de alcool livrate, inscrise in Registrul supraveghetorului fiscal, si datele inscrise de agentul economic in situatia privind modul de valorificare a alcoolului, pe care acesta are obligatia, potrivit legii, sa o transmita organului fiscal.
    (4) Supraveghetorul fiscal va comunica zilnic directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla sediul agentului economic producator, orice cantitate de alcool livrata in vrac.
    (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau recipientelor de transport al alcoolului in vrac va comunica in aceeasi zi directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla beneficiarul alcoolului, data plecarii transportului de alcool, mijlocul de transport, cantitatea expediata si data aproximativa a sosirii acestuia.
    (6) La sosirea efectiva a alcoolului la destinatie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnarea unui supraveghetor fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor inscrise in documentul de supraveghere fiscala, dupa care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.
    Art. 28^2
    (1) In cazul unitatilor care functioneaza in sistem integrat, pentru transferul cantitatilor de alcool de la o sectie de fabricatie la alta supraveghetorul fiscal va intocmi documentul de supraveghere fiscala, conform modelului prezentat in anexa nr. 27.
    (2) In aceasta situatie documentul se va intocmi in 3 exemplare, din care primul exemplar ramane la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar ramane la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla agentul economic producator.
    (3) Datele inscrise in documentul de supraveghere fiscala vor fi trecute de supraveghetorul fiscal in Registrul supraveghetorului fiscal.
    Sistemul de supraveghere a circulatiei bauturilor alcoolice spirtoase in vrac
    Art. 28^3
    (1) Pentru a putea efectua livrari de bauturi alcoolice spirtoase in vrac agentii economici producatori vor solicita directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnarea unui supraveghetor fiscal.
    (2) Livrarea cantitatilor de bauturi alcoolice spirtoase in vrac se va efectua prin cisterne sau recipiente, care vor purta in mod obligatoriu sigilii aplicate de supraveghetorul fiscal desemnat.
    (3) Fiecare livrare de astfel de produse in vrac va fi insotita de documentele fiscale speciale prevazute de lege, iar fiecare exemplar al acestor documente fiscale va avea inscris pe verso de catre supraveghetorul fiscal, sub semnatura si stampila acestuia, date de identificare a produsului livrat - denumirea completa, cantitatea, concentratia alcoolica -, precum si denumirea si adresa beneficiarului.
    (4) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunostinta directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla sediul agentului economic producator orice cantitate de astfel de produse livrata in vrac.
    (5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor va comunica in aceeasi zi directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla beneficiarul produselor, data plecarii transportului, mijlocul de transport, cantitatea expediata si data aproximativa a sosirii acestuia.
    (6) La sosirea efectiva a transportului la destinatie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnarea supraveghetorului fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor inscrise in documentele fiscale speciale, dupa care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.
    Art. 28^4
    (1) Toti agentii economici producatori de bauturi alcoolice spirtoase vor inventaria la sfarsitul fiecarei luni atat cantitatile de materii prime, cat si cantitatile de produse finite, aflate in stoc.
    (2) Listele de inventariere vor fi intocmite in 2 exemplare, care vor cuprinde in mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea si concentratia alcoolica.
    (3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite pana la data de 15 a lunii urmatoare directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator, iar al doilea exemplar se va pastra de agentul economic."
    14. Alineatul (1) al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna precedenta, producatorii interni si importatorii de alcool etilic rafinat, alcool brut, alcool tehnic, alcool de sinteza, alcool sanitar si de alcool denaturat vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie cuprinzand informatii privind modul de valorificare a alcoolului respectiv, si anume: denumirea si adresa beneficiarului, numarul si data facturii, cantitatile, pretul unitar si valoarea totala, conform modelului prezentat in anexa nr. 21. Aceasta situatie va fi insotita in mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar intocmite pentru stocurile de materii prime si produse finite inregistrate la sfarsitul lunii. Listele de inventar se intocmesc in doua exemplare si vor fi vizate de conducerea agentului economic si de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se pastreaza de agentul economic."
    15. Alineatul (3) al articolului 32 se abroga.
    16. Dupa articolul 33 se introduce subsectiunea "Sistemul de supraveghere a circulatiei produselor petroliere", cuprinzand articolul 33^1 cu urmatorul cuprins:
    "Sistemul de supraveghere a circulatiei produselor petroliere
    Art. 33^1
    (1) Intra sub incidenta sistemului de supraveghere fiscala carburantii si combustibilii livrati de agentii economici producatori prin mijloace de transport auto.
    (2) Pentru fiecare agent economic producator de carburanti si combustibili vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti in continuare supraveghetori fiscali.
    (3) Supraveghetorii fiscali au urmatoarele obligatii:
    - supravegherea livrarilor zilnice de carburanti si combustibili prin mijloace de transport auto;
    - urmarirea calculului corect, inregistrarea in contabilitate si virarea la bugetul de stat a accizelor aferente cantitatilor livrate;
    - intocmirea documentului de supraveghere fiscala.
    (4) Toate cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitatile de carburanti si combustibili, livrate de agentii economici producatori, vor fi insotite de documentul de supraveghere fiscala intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 26.
    (5) Documentele de supraveghere fiscala se gestioneaza si se completeaza de supraveghetorii fiscali in 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi desfasoara activitatea agentul economic producator. Exemplarul 2 va fi transmis directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi desfasoara activitatea beneficiarul produselor petroliere. Exemplarul 3 al documentului de supraveghere fiscala ramane la agentul economic beneficiar si va insoti transportul de carburanti si combustibili pana la destinatia finala, iar exemplarul 4 ramane la supraveghetorul fiscal.
    (6) Datele inscrise in documentul de supraveghere fiscala vor fi trecute de supraveghetorul fiscal in Registrul supraveghetorului fiscal.
    (7) Supraveghetorul fiscal va aduce zilnic la cunostinta directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza se afla sediul agentului economic producator, orice cantitate de combustibili si carburanti livrata prin mijloace de transport auto de un agent economic producator.
    (8) La sosirea efectiva a combustibililor si carburantilor la destinatie agentul economic beneficiar este obligat sa solicite directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, desemnarea unui supraveghetor fiscal care va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor inscrise in documentul de supraveghere fiscala.
    (9) Pe toata durata transportului cantitatile de combustibili si carburanti vor fi insotite de certificate de calitate din care sa rezulte caracteristicile tehnice care definesc produsele transportate. Organele cu atributii de control au dreptul sa preleveze probe din fiecare cisterna sau recipient in scopul verificarii autenticitatii datelor inscrise in documentele insotitoare, respectiv factura si certificatele de calitate. Operatiunea de prelevare a probelor se efectueaza prin incheierea unui proces-verbal."
    17. Litera h) a alineatului (4) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "h) adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, in cazul producatorilor interni de alcool si de bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica si rachiurile naturale, din care sa rezulte detinerea in proprietate a capacitatilor de productie, precum si a tuturor celorlalte constructii anexe - depozite de cereale, mori de cereale, bazine pentru plamezi, rezervoare de depozitare si de pastrare a alcoolului, cladiri etc.;"
    18. Dupa alineatul (7) al articolului 34 se introduc alineatele (7^1) - (7^3) cu urmatorul cuprins:
    "(7^1) Agentii economici care obtin licente de fabricatie de produse supuse autorizarii, eliberate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, pot desfasura activitate de productie in regim de probe tehnologice, fara autorizatie de comercializare, timp de maximum 30 de zile de la obtinerea licentei de fabricatie.
    (7^2) Se interzice activitatea de fabricatie a produselor supuse autorizarii de catre agentii economici producatori care nu detin autorizatie de comercializare a acestor produse in conformitate cu prevederile legale.
    (7^3) Activitatea de comercializare a produselor supuse autorizarii fara autorizatie de comercializare este interzisa."
    19. Dupa articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 47^1
    (1) Agentii economici platitori de accize, care au efectuat tranzactii cu produse supuse accizelor prin documente fiscale care ulterior au fost pierdute, distruse sau deteriorate, au obligatia ca in termen de 30 de zile de la data savarsirii faptei sa reconstituie pe baza evidentelor contabile accizele aferente acestor tranzactii.
    (2) In situatia nereconstituirii obligatiilor fiscale de catre agentul economic, organul fiscal va stabili suma acestora prin estimare, inmultind numarul documentelor pierdute cu media accizelor inscrise in facturile de livrare pe ultimele 6 luni de activitate."
    20. Alineatul (2) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Neplata sau plata cu o intarziere de pana la 30 de zile a transei a doua a taxei de autorizare atrage calculul majorarilor de intarziere in aceleasi conditii ca si in cazul celorlalte obligatii fiscale. Intarzierea la plata transei a doua a taxei de autorizare cu mai mult de 30 de zile atrage anularea autorizatiei, agentul economic fiind in continuare obligat la plata transei a doua si a majorarilor de intarziere."
    21. Dupa articolul 50 se introduce articolul 50^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 50^1
    Atat documentul de supraveghere fiscala, cat si Registrul supraveghetorului fiscal vor fi tiparite de Regia Autonoma "Imprimeria Nationala". Finantarea cheltuielilor in vederea tiparirii si difuzarii acestor documente, precum si a cheltuielilor de obtinere a sigiliilor acordate supraveghetorilor fiscali se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor."
    22. La alineatul (1) al articolului 51, dupa litera u) se introduc literele v), x), y), z), z^1) - z^7) cu urmatorul cuprins:
    "v) comercializarea in vrac si utilizarea ca materie prima pentru fabricarea bauturilor alcoolice spirtoase a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 95,5% in volum, obtinuta prin dilutia alcoolului etilic rafinat;
    x) comercializarea in vrac a bauturilor alcoolice spirtoase, indiferent de concentratia alcoolica a acestora, fara contracte scrise din care sa rezulte activitatea de imbuteliere, precum si utilizarea acestor bauturi ca materie prima pentru fabricarea altor bauturi spirtoase;
    y) neluarea tuturor masurilor pentru pastrarea in conditii de maxima siguranta a documentelor fiscale in vederea evitarii pierderii, distrugerii si deteriorarii sub orice forma a acestora;
    z) comercializarea de produse supuse autorizarii, fara autorizatie de comercializare;
    z^1) neefectuarea decontarilor prin unitati bancare de catre agentii economici care desfasoara activitati de comercializare a alcoolului brut si a alcoolului etilic rafinat;
    z^2) procesarea benzinelor de prima distilare de DAV, de cocsare, de cracare termica si de piroliza si a oricaror alte semifabricate rezultate din prelucrarea titeiului, provenite de la alti agenti economici decat rafinariile;
    z^3) transportul de alcool, bauturi alcoolice spirtoase si de carburanti si combustibili, efectuat prin cisterne sau recipiente care nu poarta sigiliile supraveghetorului fiscal, au sigilii deteriorate sau nu sunt insotite de documentul de supraveghere fiscala;
    z^4) transportul de combustibili si carburanti ale caror caracteristici reale rezultate in urma probelor de laborator nu corespund datelor inscrise in certificatele de calitate;
    z^5) neprezentarea la organul fiscal teritorial, in termenul legal, a jurnalului privind cumpararile de materii prime si a celui privind vanzarile de produse finite supuse accizelor, rezultate din prelucrare, in vederea inregistrarii, si nedepunerea listelor de inventar privind materiile prime, materialele auxiliare, semifabricatele si produsele finite;
    z^6) neluarea masurilor de reconstituire in termen, pe baza evidentelor contabile, a obligatiilor fiscale provenite din accize, in cazul documentelor fiscale pierdute, distruse sau deteriorate;
    z^7) comercializarea de catre producatori a produselor petroliere care nu se regasesc in lista de produse transmisa Ministerului Finantelor."
    23. Alineatul (2) al articolului 51 se completeaza cu 8 liniute cu urmatorul cuprins:
    "- cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor sau, in cazul in care acestea au fost vandute, confiscarea sumelor rezultate din aceasta vanzare, cele prevazute la lit. v) si x);
    - cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, cea prevazuta la lit. y);
    - cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, confiscarea produselor destinate comercializarii si/sau confiscarea veniturilor realizate din vanzarea produselor comercializate fara autorizatie de comercializare si cu ridicarea licentei de fabricatie, cea prevazuta la lit. z);
    - cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, confiscarea cantitatilor de alcool astfel cumparate si confiscarea veniturilor obtinute din vanzarea alcoolului pentru care decontarea s-a facut contrar prevederilor legale, cea prevazuta la lit. z^1);
    - cu amenda de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei si confiscarea produselor obtinute, cea prevazuta la lit. z^2);
    - cu amenda de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei si confiscarea produselor astfel transportate, cele prevazute la lit. z^3) si z^4);
    - cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevazute la lit. z^5) si z^6);
    - cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea veniturilor obtinute din vanzarea produselor, cea prevazuta la lit. z^7)."
    24. Dupa articolul 52 se introduce articolul 52^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 52^1
    Fapta administratorului, a directorului sau a reprezentantului agentului economic producator, procesator sau importator de produse supuse accizelor de a nu vira la termenul legal bugetului de stat contravaloarea integrala a accizelor inscrise in facturi, a caror valoare a fost incasata, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 an la 3 ani."
    25. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    Anexele nr. 1 - 27 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    26. Pozitiile cuprinse la lit. C "Produse petroliere", prevazute in anexa nr. 1 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)", vor avea urmatorul cuprins:
____________________________________________________________
 Nr.      Denumirea produsului           U.M.       Acciza
 crt.                                            (echivalent
                                                  euro/U.M.)
____________________________________________________________
  0             1                         2            3
____________________________________________________________
 "C.  Produse petroliere
  9.  Benzine                             t           270
 10.  Benzine fara plumb                  t           220
 11.  Motorine                            t           105
 12.  Petrol turboreactor                 t           270
 13.  Combustibili pentru incalzit,
      cu exceptia pacurii                 t           105
 14.  Alte produse si semifabricate
      petroliere si/sau petrochimice,
      rezultate din prelucrarea
      titeiului, care pot fi utilizate
      drept carburanti pentru motoare
      auto                                t         40 - 270
 15.  Uleiuri pentru motoare auto         t            50
 16.  Aditivi preparati pentru benzine,
      inclusiv metiltertbutileten
      (MTBE), tetraetil de plumb (TEPb)   t            75
 17.  Vaseline                            t            40
 18.  Parafine                            t            40"
____________________________________________________________

    27. Pozitiile nr. 1 si 2 din anexa nr. 2 "Lista cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara" vor avea urmatorul cuprins:
____________________________________________________________
 Nr.   Denumirea produsului         Acciza          Acciza
 crt.  sau a grupei de produse       (%)         (echivalent
                                                  euro/U.M.)
____________________________________________________________
  0             1                      2              3
____________________________________________________________
 "1.   Cafea verde                     -          828,00/t
____________________________________________________________
  2.   Cafea prajita, inclusiv
       cafea cu inlocuitori            -         1.075,00/t"
____________________________________________________________

    Art. 2
    (1) In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta agentii economici producatori de produse petroliere sunt obligati sa transmita Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei si Comertului lista cuprinzand semifabricatele si produsele finite din nomenclatorul lor de fabricatie.
    (2) Ministerul Finantelor, in termen de 30 de zile de la primirea listelor, impreuna cu Ministerul Industriei si Comertului, va stabili si va comunica agentului economic producator incadrarea din punct de vedere al accizelor a fiecarui produs si semifabricat cuprins in lista.
    (3) Orice nou produs aparut in structura nomenclatorului de fabricatie va fi comunicat de agentul economic producator Ministerului Finantelor si Ministerului Industriei si Comertului in vederea stabilirii regimului de accizare.
    Art. 3
    Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 15 octombrie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 26

                                    ____
                                   |    |      Seria          nr.
    Furnizor: _________________    |____|
    Nr. de inmatriculare                                     Cumparator ______
    in Registrul              DOCUMENT DE                    _________________
    comertului/anul: _______  SUPRAVEGHERE FISCALA           (denumire, forma
    Codul fiscal: __________                                 juridica)
    Sediul (localitatea,      _____________________________  Cod fiscal ______
    str., nr.): ____________ |                             | Sediul __________
    ________________________ | Nr. factura fiscala _______ | Judetul _________
    Judetul: _______________ | Data (ziua, luna, anul) ___ | Contul __________
    Contul: ________________ |                             | Banca ___________
    Banca: _________________ |_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Nr. |    Denumirea        | U.M.| Cantitatea |   Pretul    |Valoarea|Valoarea|
| crt.|    produselor       |     |            |   unitar    |- lei - | T.V.A. |
|     |                     |     |            |(fara T.V.A.)|        | (lei)  |
|     |                     |     |            |    (lei)    |        |        |
|_____|_____________________|_____|____________|_____________|________|________|
|  0  |          1          |  2  |     3      |      4      | 5(3x4) |    6   |
|____ |_____________________|_____|____________|_____________|________|________|
|     |                     |     |            |             |        |        |
|     |                     |     |            |             |        |        |
|     |                     |     |            |             |        |        |
|     |                     |     |            |             |        |        |
|     |                     |     |            |             |        |        |
|     |                     |     |            |             |        |        |
|_____|_____________________|_____|____________|_____________|________|________|
|Semnatura si     |Date privind expeditia      | Total       |        |        |
|stampila         |Numele delegatului ________ | din care:   |________|________|
|supraveghetorului| __________________________ | accize      |        |        |
|fiscal           |Buletinul/cartea de         |             |        |    X   |
|                 |identitate                  |_____________|________|________|
|                 |seria ______ nr. __________ | Semnatura   | Total de plata  |
|                 |eliberat(a) _______________ | de primire  |(col. 5 + col. 6)|
|                 |Mijlocul de transport _____ |             |                 |
|                 |nr. _______________________ |             |                 |
|                 |Expedierea s-a efectuat in  |             |                 |
|                 |prezenta noastra la data de |             |                 |
|                 |____________ ora __________ |             |                 |
|                 |Semnaturile                 |             |                 |
|_________________|____________________________|_____________|_________________|
                                                                    Cod DSF-01

    Sistem unitar de inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor si R.A. "Imprimeria Nationala".
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala".

    Figura 1 - Document de supraveghere fiscala pentru livrare - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000, la pagina 7.

    ANEXA 27

                                    ____
                                   |    |      Seria          nr.
    Furnizor: _________________    |____|
    Nr. de inmatriculare                                     Prelucrator _____
    in Registrul              DOCUMENT DE                    _________________
    comertului/anul: _______  SUPRAVEGHERE FISCALA           (denumire, forma
    Codul fiscal: __________                                 juridica)
    Sediul (localitatea,      _____________________________  Cod fiscal ______
    str., nr.): ____________ |                             | Sediul __________
    ________________________ | Nr. document ______________ | Judetul _________
    Judetul: _______________ | Data (ziua, luna, anul) ___ | Contul __________
    Contul: ________________ |                             | Banca ___________
    Banca: _________________ |_____________________________|
 ______________________________________________________________________________
| Nr. |              Denumirea produselor             | U.M. |   Cantitatea    |
| crt.|                                               |      |                 |
|_____|_______________________________________________|______|_________________|
|  0  |                      1                        |   2  |        3        |
|_____|_______________________________________________|______|_________________|
|     |                                               |      |                 |
|     |                                               |      |                 |
|     |                                               |      |                 |
|     |                                               |      |                 |
|     |                                               |      |                 |
|_____|_______________________________________________|______|_________________|
|Semnatura si     |Date privind expeditia                    | Semnatura       |
|stampila         |Numele delegatului ______________________ | de primire      |
|supraveghetorului| ________________________________________ |                 |
|fiscal           |Buletinul/cartea de identitate            |                 |
|                 |seria ___ nr. _____ eliberat(a) _________ |                 |
|                 |Mijlocul de transport ___________________ |                 |
|                 |nr. _____________________________________ |                 |
|                 |Expedierea s-a efectuat in prezenta       |                 |
|                 |noastra la data de __________ ora _______ |                 |
|                 |Semnaturile                               |                 |
|_________________|__________________________________________|_________________|
                                                                    Cod DSF-02

    Sistem unitar de inseriere si numerotare asigurat de Ministerul Finantelor si R.A. "Imprimeria Nationala".
    Tiparit la R.A. "Imprimeria Nationala".

    Figura 2   Document de supraveghere fiscala pentru transfer   se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000, la pagina 8.SmartCity5

COMENTARII la OUG 134/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 134 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu