E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 126 din 10 septembrie 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 441 din 10 septembrie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Litera g) a articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "g) bilant contabil de fuziune - bilantul contabil al Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., in cazul acestei banci, si bilantul contabil comun al Bancii Comerciale Romane - S.A. si al Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., in cazul Bancii Comerciale Romane - S.A., care vor fi intocmite de aceste banci pentru data de 10 septembrie 1999.
    Bilanturile contabile de fuziune se vor intocmi pe baza datelor inregistrate in contabilitate, iar in cazul bancii absorbite, respectiv Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., acestea vor fi puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale, stabilita pe baza inventarelor."
    2. Litera d) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "d) data bilantului contabil de fuziune va fi 10 septembrie 1999;"
    3. Litera e) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "e) Banca Comerciala Romana - S.A. va prelua din cadrul personalului Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. un numar de cel mult 500 de salariati, pe care ii va incadra in structurile sale din centrala si din unitatile teritoriale si care vor fi considerati transferati in interesul serviciului, urmand ca, pana la data fuziunii, Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. sa disponibilizeze restul de personal in conditiile art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999; nu vor fi preluate persoanele care, in perioada 1990 - 1999, au detinut functii de presedinte, vicepresedinte, director general, director, sef serviciu, sef birou sau functii asimilate acestora in structurile Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. din centrala si din unitatile sale teritoriale, cu exceptia persoanelor prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta; functiile si drepturile salariale ale personalului preluat vor fi stabilite de Banca Comerciala Romana - S.A., potrivit necesitatilor si reglementarilor sale."
    4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Pana la data bilantului contabil de fuziune va fi evidentiata in contabilitatea Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. operatiunea de utilizare a tuturor surselor prevazute la pozitia bilantiera Capitaluri proprii asimilate si provizioane, inclusiv capitalul social, exceptand datoriile subordonate, subventiile si fondurile publice alocate pentru acoperirea pierderilor acestei banci."
    5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    In cel mult 15 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 7 adunarea generala extraordinara a fiecareia dintre banci va aproba bilantul contabil de fuziune si va hotari asupra fuziunii."
    6. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 11^1
    (1) Transferul tuturor conturilor de la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comerciala Romana - S.A. se face la data de 10 septembrie 1999, dupa incheierea zilei contabile, si se inregistreaza de catre cele doua banci cu data de 10 septembrie 1999.
    (2) Transferul efectiv al conturilor de la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comerciala Romana - S.A. nu se opereaza prin conturile de corespondent ale acestor banci, deschise la Banca Nationala a Romaniei sau la alte banci, iar inregistrarea in contabilitate a operatiunilor de transfer al conturilor se realizeaza pe baza de proces-verbal de predare-primire incheiat de catre cele doua banci.
    (3) Incepand cu data de 11 septembrie 1999 operatiunile cu clientela, corespunzatoare acestor conturi, vor fi evidentiate in contabilitatea Bancii Comerciale Romane - S.A.
    (4) Diferentele dintre situatia faptica si cea scriptica constatate, pana la data fuziunii, cu ocazia preluarii patrimoniului Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. de catre Banca Comerciala Romana - S.A., vor fi regularizate in conditiile art. 21."
    7. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Banca Nationala a Romaniei este autorizata sa mentina in evidentele sale contul curent si conturile de imprumuturi in lei ale Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pana la data bilantului contabil de fuziune. Dupa aceasta data orice operatiune in curs de decontare pe numele Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. va fi inregistrata in conturile Bancii Comerciale Romane - S.A., deschise la Banca Nationala a Romaniei."
    8. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    Pana la data bilantului contabil de fuziune se vor lua masuri de restructurare financiara a patrimoniului Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., evidentiat in bilantul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 si 16."
    9. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Obligatia de plata a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentand depozite ale Bancii Nationale a Romaniei la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., se anuleaza. Banca Nationala a Romaniei va primi in contrapartida titluri de stat in dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadenta la 12 luni. Titlurile vor fi negociabile si vor purta o dobanda a carei rata este egala cu 5% pe an. Plata dobanzii aferente titlurilor de stat se va face la scadenta. Banca Nationala a Romaniei va inregistra pe venituri dobanda aferenta titlurilor de stat la data incasarii acesteia. Emisiunea titlurilor se va face cu data efectuarii operatiunii. Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. va evidentia anularea obligatiei de plata la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunii.
    (2) Obligatia de plata, in limita sumei de 64 miliarde lei si de 61,3 milioane dolari S.U.A., plus dobanzile aferente pana la data bilantului contabil de fuziune, reprezentand depozite ale Fondului Proprietatii de Stat la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., se anuleaza. In mod corespunzator se anuleaza si obligatiile de plata ale Fondului Proprietatii de Stat catre bugetul de stat. Depunerile in valuta ale Fondului Proprietatii de Stat la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. vor fi evaluate in moneda nationala, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunii.
    (3) Suma cuvenita Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pentru imobilul situat in municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, preluat in proprietatea publica a statului conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, existenta in evidenta contabila in ziua anterioara datei bilantului contabil de fuziune, se anuleaza.
    (4) Creanta Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., in suma de pana la 293,2 miliarde lei, reprezentand impozitul pe profit virat in plus la bugetul de stat pentru anii 1996, 1997 si 1998, reflectata in contabilitate in ziua anterioara datei bilantului contabil de fuziune, se anuleaza.
    (5) Cu sumele prevazute la alin. (1) - (4) se influenteaza rezultatele financiare din evidenta contabila a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pana la data bilantului contabil de fuziune, dupa efectuarea operatiunii prevazute la art. 10. Aceste sume sunt deductibile din punct de vedere fiscal."
    10. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Pierderea din evidenta contabila a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., ramasa dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 10 si 15, va fi preluata in bilantul contabil de fuziune intocmit de Banca Comerciala Romana - S.A. in contul Alte creante privind bugetul statului si va fi acoperita cu titluri de stat, in limita sumei de 3.000 miliarde lei, emise in favoarea Bancii Comerciale Romane - S.A., cu data de 10 septembrie 1999. Titlurile de stat vor fi negociabile, vor purta o dobanda a carei rata va fi egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari, cu termen de scadenta la 2 ani.
    (2) Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., prin administratorul special numit de Banca Nationala a Romaniei, ii revine intreaga responsabilitate asupra corectitudinii si realitatii sumelor preluate la datoria publica interna conform art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (1)."
    11. Dupa articolul 21 se introduc articolele 21^1 si 21^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 21^1
    Sumele care vor fi preluate la datoria publica interna conform dispozitiilor art. 17, 20 si 21 vor fi comunicate Ministerului Finantelor de catre Banca Comerciala Romana - S.A. pe baza evidentei contabile a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la data bilantului contabil de fuziune.
    Art. 21^2
    In termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comerciala Romana - S.A. va renegocia, iar acolo unde se impune va putea denunta unilateral contractele de inchiriere, de prestari de servicii si orice alte angajamente contractuale ale Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., in vigoare la data fuziunii, altele decat cele izvorand din operatiunile bancare prevazute de Legea bancara nr. 58/1998."
    12. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadenta la 2 ani. Ministerul Finantelor va emite titlurile de stat la data primirii comunicarii prevazute la art. 21^1. Titlurile de stat in lei poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzilor active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Titlurile de stat in valuta vor fi exprimate in dolari S.U.A. si vor purta o dobanda a carei rata va fi egala cu 5% pe an.
    (2) Dobanda aferenta titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 se calculeaza trimestrial, incepand cu trimestrul urmator realizarii emisiunii, si se plateste pana la data de 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comerciala Romana - S.A. va inregistra pe venituri dobanzile aferente titlurilor de stat in lei si in valuta la data incasarii acestora."
    13. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    In situatia in care la data de 10 septembrie 1999 Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. are un patrimoniu net negativ dupa efectuarea operatiunii prevazute la art. 10, dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996 si ale Regulamentului din 14 aprilie 1997 privind autorizarea concentrarilor economice, emis de Consiliul Concurentei, nu se aplica."
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1999, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Presedintele
                      Agentiei Romane de Dezvoltare,
                      Sorin Fodoreanu

                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Guvernatorul
                      Bancii Nationale a Romaniei,
                      Mugur Isarescu

                      Presedintele
                      Consiliului de administratie al
                      Fondului Proprietatii de Stat,
                      Radu Sarbu

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand personalul cu functii de conducere sau care a detinut functii de conducere in Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., care se preia de Banca Comerciala Romana - S.A. prin transfer in interesul serviciului potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1999, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999
_____________________________________________________________________________
Nr.  Numele si prenumele      Directia/Unitatea           Functia detinuta
crt.
_____________________________________________________________________________
  1. Mariuta Ioana       Directia afaceri documentare Sef serviciu acreditive
                                                      I
  2. Boboc Lidia         Directia afaceri documentare Sef serviciu derulare
                                                      garantii si montaje
                                                      financiare
  3. Tudor Carmen        Directia clientela-marketing Sef serviciu clientela
                                                      I
  4. Stefanoiu Ecaterina Directia afaceri documentare Director
  5. Alexandru Ofelia    Directia finantari           Sef serviciu finantare
     Carmen              structurale                  proiect
  6. Mititelu Sorin      Directia gestiune risc       Director (cu delegatie)
     Cristinel
  7. Grecea Liliana      Directia de organizare si    Sef birou depozite si
                         resurse umane                credite salariati
  8. Nitu Ioan Laurian   Sucursala Dorobanti          Sef serviciu tezaur
  9. Preda Petre         Directia contabilitatii      Director adjunct
                         generale
 10. Balan Ortansa Elena Directia participatii si     Sef serviciu gestiune
                         piete de capital             participatii si
                                                      reprezentare
 11. Ivan Ramona         Directia finantari           Sef serviciu
                         structurale                  sindicalizari
 12. Panait Stefan       Directia informatica si      Sef birou sisteme
                         telecomunicatii              telecomunicatii
 13. Manea Irina         Directia informatica si      Sef serviciu dezvoltare
                         telecomunicatii              aplicatii
 14. Costache Constantin Directia informatica si      Sef birou aplicatii
                         telecomunicatii              informatice clientela
 15. Vardoca Radu        Directia informatica si      Director
                         telecomunicatii
 16. Voiculet Nicolae    Sucursala Lipscani           Director
 17. Geamanu Rodica      Directia de organizare       Sef serviciu organizare
                         si resurse umane
 18. Vlaicu Rodica       Directia finantari           Director
                         structurale
 19. Mavrodineanu Stancu Directia finantari           Fost sef serviciu
                         structurale
 20. Burda Lia           Directia finantari           Fost sef serviciu
                         structurale
 21. Florescu Cristina   Directia juridica            Sef birou asistenta
     Daniela                                          juridica in operatiuni
                                                      si acorduri
                                                      internationale
 22. Ruse Ioana          Directia juridica            Sef serviciu contencios
 23. Marcu Niculae       Directia juridica            Sef serviciu garantii
     Vasile                                           si executari silite
 24. Niculescu Cornelia  Directia juridica            Consilier juridic, fost
                                                      sef serviciu
 25. Proteasa Silviu     Sucursala Valcea             Referent de
                                                      specialitate (ofiter
                                                      credite), fost sef
                                                      birou
 26. Iamandi Maria       Sucursala Lipscani           Sef serviciu
 27. Zoicas Voichita     Sucursala World Trade Center Referent de
                                                      specialitate, fost sef
                                                      serviciu
 28. Nastase Dumitru     Directia metodologie         Sef serviciu
 29. Cosmescu Roxana     Directia afaceri documentare Consilier bancar, fost
     Mariana                                          sef serviciu.
_____________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la OUG 126/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 126 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu