E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Hotărârea 833 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Legea 726 2001
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 727 2001
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul Legea 727 2001
Ordonanţa 39 1999 aprobat de Legea 702 2001
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Legea 702 2001
Articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Legea 702 2001
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Legea 702 2001
Articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1999 articole noi... Legea 702 2001
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Legea 702 2001
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1999 in legatura cu OUG 147 2000
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Ordonanţa 134 2000
Articolul 2 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 100 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Decizia 54 2000
Articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 12 2000
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 12 2000
Ordonanţa 39 1999 in legatura cu Rectificare 61 2000
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2000
Articolul 17 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2000
Articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2000
Ordonanţa 39 1999 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 61 2000
Ordonanţa 39 1999 in legatura cu Rectificare 61 2000
Ordonanţa 39 1999 in legatura cu Rectificare 61 2000
Articolul 21 din actul Ordonanţa 39 1999 completat de articolul 1 din actul OUG 195 1999
Articolul 3 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 10 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 11 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 14 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 15 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 16 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 22 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 26 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de articolul 1 din actul OUG 126 1999
Articolul 5 din actul Ordonanţa 39 1999 modificat de Ordonanţa 63 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 39 din 29 iulie 1999

privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 30 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta stabileste cadrul juridic pentru finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. in scopul cresterii gradului de solvabilitate a sistemului bancar, precum si a credibilitatii interne si externe a acestuia.
    Art. 2
    (1) Restructurarea Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. se va finaliza prin fuziunea acesteia cu Banca Comerciala Romana - S.A.
    (2) Fondul Proprietatii de Stat va mandata reprezentantii sai in adunarile generale ale actionarilor celor doua banci sa voteze fuziunea intre Banca Comerciala Romana - S.A. si Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si sa ii imputerniceasca pe administratorii bancilor ce fuzioneaza sa intocmeasca proiectul de fuziune.
    Art. 3
    In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) fuziune - operatiunea de fuziune prin absorbire intre Banca Comerciala Romana - S.A. si Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., in care Banca Comerciala Romana - S.A. este banca absorbanta si Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. este banca absorbita;
    b) patrimoniu net - valoarea capitalurilor proprii, asimilate si provizioane, inscrisa in bilantul de prefuziune sau in bilantul contabil de fuziune;
    c) bilant de prefuziune - bilantul contabil care va fi intocmit de fiecare dintre bancile care fuzioneaza, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pentru data de 30 iunie 1999;
    d) administratori - membrii consiliului de administratie, in cazul Bancii Comerciale Romane - S.A., si administratorul special, in cazul Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A.;
    e) angajamente extrabilantiere - valoarea angajamentelor de finantare si a angajamentelor de garantie asumate de Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., care sunt evidentiate la data fuziunii in soldurile urmatoarelor conturi: "901 - Angajamente in favoarea altor banci", "903 - Angajamente in favoarea clientelei", "911 - Cautiuni, avaluri si alte garantii date altor banci", "913 - Garantii date pentru clientela", "922 - Titluri de livrat" si "981 - Angajamente indoielnice", diminuata cu valoarea depozitelor colaterale aduse in garantie pentru angajamentele respective;
    f) data fuziunii - data cand la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti se vor radia mentiunile privind Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si, daca va fi cazul, se va inregistra actul modificator, in forma autentica, al statutului bancii absorbante - Banca Comerciala Romana - S.A.
    g) bilant contabil de fuziune - bilantul contabil comun care va fi intocmit de Banca Comerciala Romana - S.A. si Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pentru data de 31 iulie 1999.

    CAP. 2
    Masuri premergatoare fuziunii

    Art. 4
    (1) In termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si Banca Comerciala Romana - S.A. vor intocmi bilanturile de prefuziune si se vor tine adunarile generale extraordinare ale actionarilor, care vor aproba bilanturile de prefuziune si vor decide in legatura cu fuziunea.
    (2) Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor celor doua banci privind fuziunea vor fi anuntate in mass media si vor fi notificate bancilor corespondente.
    (3) De asemenea, Banca Comerciala Romana - S.A. va notifica hotararea de fuziune autoritatilor de supraveghere bancara din tarile in care isi au sediul social filialele din strainatate ale Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A.
    Art. 5
    Administratorii Bancii Comerciale Romane - S.A., precum si cei ai Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. vor intocmi proiectul de fuziune in urmatoarele conditii:
    a) situatia patrimoniala a celor doua banci se va stabili exclusiv pe baza bilanturilor de prefuziune aprobate de adunarile generale extraordinare ale actionarilor conform dispozitiilor art. 4 alin. (1);
    b) stabilirea raportului de schimb al actiunilor nominative se va face astfel:
    - determinarea valorii contabile a actiunilor Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si ale Bancii Comerciale Romane - S.A. prin raportarea patrimoniului net la numarul de actiuni emise;
    - determinarea numarului de actiuni ce trebuie emise de catre Banca Comerciala Romana - S.A., prin raportarea patrimoniului net al Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. la valoarea contabila a unei actiuni a Bancii Comerciale Romane - S.A.;
    - determinarea majorarii capitalului social al Bancii Comerciale Romane - S.A. prin inmultirea numarului de actiuni care trebuie emise de Banca Comerciala Romana - S.A. cu valoarea nominala a unei actiuni de la aceasta banca;
    c) administratorii Bancii Comerciale Romane - S.A. vor stabili modalitatea de preluare a contractelor de credit, a contractelor de depozit, precum si a celorlalte angajamente similare ale Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. in conditiile in care au fost negociate anterior fuziunii, urmand ca la solicitarea partilor sau dupa ajungerea la termen a acestora sa fie renegociate in conformitate cu normele si procedurile de lucru ale Bancii Comerciale Romane - S.A., in cazul in care se doreste prelungirea sau reinnoirea lor;
    d) data bilantului contabil de fuziune va fi 31 iulie 1999.
    Art. 6
    Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor Bancii Comerciale Romane - S.A. si Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., luate potrivit dispozitiilor art. 4, vor mentiona si termenul de 10 zile in care actionarii minoritari si/sau creditorii comerciali pot formula cerere in anulare sau, dupa caz, opozitie.
    Art. 7
    Termenul pentru introducerea cererilor in anulare si a opozitiilor impotriva hotararii de fuziune adoptate de catre adunarile generale extraordinare ale actionarilor potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) este de 10 zile de la data publicarii proiectului de fuziune in Monitorul Oficial al Romaniei. Hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor bancilor ce fuzioneaza si proiectul de fuziune vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei la cererea si pe cheltuiala celor doua banci.
    Art. 8
    (1) Cererea in anulare sau, dupa caz, opozitia nu suspenda executarea hotararii atacate. La cerere, pentru motive intemeiate, instanta poate decide suspendarea, daca se depune o cautiune egala cu 2% din valoarea insumata a capitalului social al bancilor supuse fuziunii. Cautiunea se restituie numai in cazul admiterii actiunii.
    (2) Cererile prevazute la art. 7 sunt de competenta Curtii de apel si se judeca de urgenta si cu precadere.
    (3) Daca sunt motive intemeiate pentru care partile nu sunt in masura sa isi prezinte apararile in mod complet, instanta va putea, in mod exceptional, sa acorde un termen in cunostinta, de cel mult 7 zile.
    (4) Instanta va pronunta hotararea in termen de 5 zile dupa sfarsitul dezbaterilor si va comunica partilor hotararea motivata in cel mult 10 zile de la pronuntare.
    (5) Hotararea instantei poate fi atacata numai cu recurs, care se va judeca de urgenta si cu precadere.
    Art. 9
    (1) Banca Nationala a Romaniei va retrage autorizatia de functionare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pe baza urmatoarelor documente:
    - hotararile adunarilor generale extraordinare ale actionarilor Bancii Comerciale Romane - S.A. si Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. privind fuziunea;
    - bilantul contabil de prefuziune.
    (2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind retragerea autorizatiei de functionare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei in regim de urgenta si va intra in vigoare la data fuziunii. In cazul in care, potrivit bilantului de prefuziune, Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. inregistreaza un patrimoniu net negativ, hotararea de retragere a autorizatiei de functionare intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

    CAP. 3
    Fuziunea

    Art. 10
    In situatia in care la data de 31 iulie 1999 Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. are un patrimoniu net negativ, in bilantul contabil de fuziune va fi evidentiata valoarea pierderilor Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. ramase neacoperite dupa folosirea tuturor surselor prevazute la pozitia bilantiera "Capitaluri proprii, asimilate si provizioane", inclusiv capitalul social, exceptand datoriile subordonate, subventiile si fondurile publice alocate.
    Art. 11
    In cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevazut la art. 7 adunarea generala extraordinara a fiecareia dintre banci va aproba bilantul de fuziune si va hotari asupra fuziunii.
    Art. 12
    (1) Banca Nationala a Romaniei va autoriza fuziunea in temeiul art. 20 din Legea bancara nr. 58/1998, pe baza urmatoarelor documente:
    - hotararile adunarilor generale extraordinare ale Bancii Comerciale Romane - S.A. si Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. privind fuziunea;
    - actul modificator, in forma autentica, al statutului Bancii Comerciale Romane - S.A., daca va fi cazul;
    - bilantul contabil de fuziune.
    (2) Hotararea Bancii Nationale a Romaniei privind autorizarea fuziunii va intra in vigoare la data radierii la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti a mentiunilor privind Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A.
    Art. 13
    (1) Dupa fuziune banca absorbanta isi va pastra denumirea si sediul social si va fi administrata de catre administratorii Bancii Comerciale Romane - S.A.
    (2) Masurile de administrare speciala instituite la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. inceteaza la data fuziunii.

    CAP. 4
    Masuri de restructurare financiara

    Art. 14
    La data fuziunii se vor lua masuri de restructurare financiara a patrimoniului bancii absorbite, evidentiat in bilantul contabil de fuziune, conform prevederilor art. 15 - 22 din prezenta ordonanta.
    Art. 15
    (1) Obligatia de plata a sumei de 95 milioane dolari S.U.A., reprezentand depozite ale Bancii Nationale a Romaniei la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., plus dobanzile aferente pana la data fuziunii se anuleaza. Banca Nationala a Romaniei va primi in contrapartida titluri de stat in dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadenta la 12 luni. Titlurile vor fi negociabile si vor purta o dobanda a carei rata este egala cu 6% pe an. Plata dobanzii aferente titlurilor de stat se va face la scadenta. Banca Nationala a Romaniei va inregistra pe venituri dobanda aferenta titlurilor de stat la data incasarii acesteia. Emisiunea titlurilor se va face cu data fuziunii.
    (2) Obligatia de plata in limita sumei de 64 miliarde lei si 61,3 milioane dolari S.U.A., plus dobanzile aferente pana la data fuziunii, reprezentand depozite ale Fondului Proprietatii de Stat la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A., se anuleaza. In mod corespunzator se anuleaza si obligatiile de plata ale Fondului Proprietatii de Stat catre bugetul de stat. Depunerile in valuta ale Fondului Proprietatii de Stat la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. vor fi evaluate in moneda nationala, la cursul de schimb in vigoare la data fuziunii.
    (3) Cu sumele prevazute la alin. (1) si (2) se diminueaza pierderea existenta in evidenta contabila a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. in ziua anterioara datei fuziunii.
    (4) Suma cuvenita Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. pentru imobilul situat in municipiul Bucuresti, Str. Batistei nr. 25, sectorul 2, preluat in proprietatea publica a statului, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 33/1994, se anuleaza.
    Art. 16
    Pierderea din evidenta contabila a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A., ramasa dupa efectuarea operatiunilor prevazute la art. 10 si 15 din prezenta ordonanta, va fi acoperita cu titluri de stat, in limita sumei de 2.500 miliarde lei. Titlurile de stat vor fi emise cu data fuziunii in favoarea Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 17
    (1) Angajamentele extrabilantiere, in limita a 325 miliarde lei si a echivalentului a 450 milioane dolari S.U.A., vor fi garantate de stat si se urmaresc in continuare de catre Banca Comerciala Romana - S.A.
    (2) In momentul cand obligatiile de plata aferente angajamentelor extrabilantiere devin exigibile, Banca Nationala a Romaniei va acorda Bancii Comerciale Romane - S.A., la cererea acesteia, un credit pentru asigurarea lichiditatii necesare.
    (3) Angajamentele extrabilantiere care ulterior devin creante neperformante potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, vor fi predate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare la valoarea nominala.
    (4) In contrapartida activelor preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Comerciala Romana - S.A. va primi titluri de stat de valoare egala, in lei sau in valuta, dupa caz. Emisiunea titlurilor se va face cu data predarii activelor neperformante la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare. Cu contravaloarea titlurilor de stat primite de Banca Comerciala Romana - S.A. se va diminua valoarea garantiei statului prevazuta la alin. (1).
    Art. 18
    Pentru retragerile din disponibilitatile si depozitele preluate in urma fuziunii, efectuate inainte de 12 luni de la data acesteia, Banca Nationala a Romaniei va rascumpara de la Banca Comerciala Romana - S.A., la cererea acesteia, in termen de doua zile, titluri de stat emise in baza prezentei ordonante, de valoare egala cu retragerile efectuate de clienti.
    Art. 19
    Disponibilitatile si depozitele in lei si in valuta preluate in urma fuzionarii de la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si existente in sold la Banca Comerciala Romana - S.A., precum si pasivele externe preluate prin fuzionare si care sunt scadente in termen de 12 luni de la data fuzionarii nu vor fi incluse in baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pana la data scadentei titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17 din prezenta ordonanta.
    Art. 20
    (1) In termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comerciala Romana - S.A. va putea efectua o operatiune de reclasificare a portofoliului de credite preluate in urma fuzionarii si a dobanzilor aferente acestuia, in conformitate cu normele Bancii Nationale a Romaniei si cu normele interne ale bancii. Banca Comerciala Romana - S.A. nu va constitui provizioane specifice de risc in urma reclasificarii.
    (2) Activele care, in urma actiunii de reclasificare prevazute la alin. (1), se incadreaza in prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, vor fi preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
    (3) In contrapartida activelor predate Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, Banca Comerciala Romana - S.A. va primi titluri de stat de valoare egala. Emisiunea titlurilor se va face cu data predarii activelor neperformante la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare.
    Art. 21
    (1) In termen de 60 de zile de la data fuziunii Banca Comerciala Romana - S.A. va efectua o analiza a activelor preluate prin fuziune de la banca absorbita.
    (2) In baza analizei efectuate potrivit prevederilor alin. (1), Banca Comerciala Romana - S.A. va hotari asupra activelor care vor fi pastrate in proprietatea bancii si asupra celor care vor fi pastrate spre administrare de catre banca, in numele si in contul statului. Pentru activele pastrate pentru administrare Banca Comerciala Romana - S.A. va primi in contrapartida de la Ministerul Finantelor titluri de stat, in lei sau in valuta, dupa caz. Emisiunea titlurilor se va face cu data transferului activelor in proprietatea statului. Nu pot fi pastrate spre administrare de catre Banca Comerciala Romana - S.A. bunurile mobile si imobile preluate prin fuziune de la Banca Romana de Comert Exterior Bancorex - S.A., precum si alte active pe care Ministerul Finantelor decide sa le administreze in mod direct.
    (3) Sumele obtinute de Banca Comerciala Romana - S.A. din valorificarea activelor pastrate spre administrare se fac venit la bugetul de stat.
    (4) Ministerul Finantelor imputerniceste Banca Comerciala Romana - S.A. ca, in caz de nerambursare a creditelor preluate in urma fuziunii de la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si pastrate spre administrare si a neplatii dobanzilor aferente, sa deschida si sa finalizeze, in contul si in numele statului, procedura de executare silita.
    (5) Activele preluate prin fuziune de la Banca Romana de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si pastrate spre administrare in contul si in numele statului se vor evidentia de catre Banca Comerciala Romana - S.A. in conturi in afara bilantului.
    (6) Pentru serviciile prestate Banca Comerciala Romana - S.A. va primi un comision, negociat cu Ministerul Finantelor.
    Art. 22
    Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadenta de 12 luni. Titlurile de stat in lei poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzilor active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Titlurile de stat in valuta vor fi exprimate in dolari S.U.A. si vor purta o dobanda a carei rata va fi egala cu 7% pe an. Dobanda aferenta titlurilor de stat se plateste trimestrial, pana la data de 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comerciala Romana - S.A. va inregistra pe venituri dobanzile aferente titlurilor de stat in lei si in valuta la data incasarii acestora.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 23
    Comisia de privatizare a bancii absorbante - Banca Comerciala Romana - S.A. este cea stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 469 din 10 iunie 1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Art. 24
    Pentru indicatorii de prudenta bancara care in urma fuzionarii nu se mai incadreaza in limitele stabilite prin normele Bancii Nationale a Romaniei, Banca Comerciala Romana - S.A. are obligatia sa reincadreze nivelurile acestora in prevederile legale in termen de 360 de zile de la data fuzionarii.
    Art. 25
    Se autorizeaza Banca Nationala a Romaniei sa acorde bancii absorbite un credit special pentru asigurarea lichiditatii necesare pana la data fuziunii si/sau sa prelungeasca termenele de rambursare ale creditelor deja acordate.
    Art. 26
    Dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996 si ale Regulamentului din 14 aprilie 1997 privind autorizarea concentrarilor economice, emis de Consiliul Concurentei, nu se aplica.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Mihai Bogza,
                       viceguvernator

                       Presedintele
                       Consiliului de administratie
                       al Fondului Proprietatii de Stat,
                       Radu SarbuSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 39/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 39 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 39/1999
Hotărârea 833 2004
privind majorarea limitei angajamentelor extrabilantiere pentru care se acorda garantia statului in conditiile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Legea 726 2001
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Legea 727 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999
Legea 702 2001
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
OUG 147 2000
privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate in valuta, in titluri de stat exprimate in lei, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale
Ordonanţa 134 2000
pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe baza de legi speciale
OUG 100 2000
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Decizia 54 2000
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbtie a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., modificata si completata
OUG 12 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Ordonanţa 61 2000
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Rectificare 61 2000
Rectificare 61 2000
Rectificare 61 2000
OUG 195 1999
pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
OUG 126 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 63/1999
Ordonanţa 63 1999
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu