E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 61 din 30 ianuarie 2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 31 ianuarie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. B pct. 34 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Bancii Romane de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei banci cu Banca Comerciala Romana - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La litera e) a articolului 5 si in anexa care face parte integranta din ordonanta se inlocuieste cuvantul "anexa" cu cuvintele "anexa nr. 1".
    2. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Angajamentele extrabilantiere, in limita a 325 miliarde lei si a echivalentului a 450 milioane dolari S.U.A., vor fi garantate de stat si se urmaresc in continuare de catre Banca Comerciala Romana - S.A.
    (2) In momentul in care obligatiile de plata aferente angajamentelor extrabilantiere devin exigibile, Banca Nationala a Romaniei va acorda Bancii Comerciale Romane - S.A., la cererea acesteia, un credit pentru asigurarea lichiditatii necesare.
    (3) In cazul in care angajamentele extrabilantiere sunt aferente unui debitor ale carui credite obtinute de la Banca Romana de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. au fost transferate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, aceasta agentie va putea negocia si valorifica creantele viitoare provenind din aceste angajamente extrabilantiere inainte ca ele sa fie preluate de la Banca Comerciala Romana - S.A. In momentul cand angajamentele extrabilantiere devin exigibile si se transforma in creante, Banca Comerciala Romana - S.A. le va transfera la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, la valoarea nominala, fara sa se indrepte impotriva debitorului pentru recuperarea acestor creante.
    (4) In vederea negocierii si valorificarii creantelor viitoare prevazute la alin. (3), Agentia de Valorificare a Activelor Bancare va incheia o conventie cu Banca Comerciala Romana - S.A., care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    - numele debitorilor;
    - categoria de angajamente extrabilantiere si valoarea acestora;
    - termenele de valabilitate si scadentele angajamentelor extrabilantiere.
    (5) Angajamentele extrabilantiere, altele decat cele prevazute la alin. (3), care ulterior devin creante neperformante potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, vor fi predate la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare la valoarea nominala.
    (6) In contrapartida activelor preluate de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare Banca Comerciala Romana - S.A. va primi titluri de stat de valoare egala, in lei sau in valuta, dupa caz.
    Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data predarii la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare a activelor prevazute la alin. (3) si (5). Cu contravaloarea titlurilor de stat primite de Banca Comerciala Romana - S.A. se va diminua valoarea garantiei statului prevazuta la alin. (1)."
    2. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    (1) In termen de 158 de zile de la data fuziunii Banca Comerciala Romana - S.A. va efectua o analiza a activelor preluate prin fuziune de la banca absorbita.
    (2) In baza analizei efectuate potrivit prevederilor alin. (1), Banca Comerciala Romana - S.A. va hotari asupra activelor care vor fi pastrate in proprietatea bancii si asupra celor care vor fi preluate in proprietatea statului.
    (3) Activele prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta trec in proprietatea statului si vor avea urmatorul regim juridic:
    a) Activele de natura titlurilor de participare, in lei si in valuta in echivalent dolari S.U.A., prevazute la pct. 1 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta, se preiau cu plata, la valoarea de inregistrare in contabilitate, de catre Fondul Proprietatii de Stat, urmand a fi valorificate potrivit legii. In acest sens, se imputerniceste Fondul Proprietatii de Stat ca, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, sa efectueze plata acestor titluri de participare. Cu sumele corespunzatoare se anuleaza si obligatiile de plata ale Fondului Proprietatii de Stat catre bugetul de stat.
    Preluarea activelor de mai sus se va face pana la data de 15 februarie 2000, pe baza de contract de cesiune.
    b) Activele prevazute la nr. crt. 2 - 4 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta, de natura sumelor de recuperat, in lei si in valuta in echivalent dolari S.U.A., evidentiate in conturile "Debitori" si "Valori de recuperat", a creditelor in lei si in valuta in echivalent dolari S.U.A., acordate persoanelor fizice si juridice, a dobanzilor neincasate aferente, precum si a titlurilor de investitii in lei si a dobanzilor neincasate aferente, se predau la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare in conditiile prevazute la art. 3, 8 si 12^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, cu modificarile ulterioare.
    Transferul activelor de mai sus la Agentia de Valorificare a Activelor Bancare se va face pana la data de 15 februarie 2000.
    c) Activele prevazute la nr. crt. 5 - 7 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta, de natura imobilizarilor corporale ale activitatii de exploatare, a imobilizarilor corporale in curs si a obiectelor de inventar, trec in administrarea institutiilor publice nominalizate in anexele nr. 2 a) - n). Activele prevazute in anexa nr. 2 pct. 5 "alte mijloace fixe disponibile", cu valoarea de 7.423.171,07 mii lei, trec in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".
    Predarea-primirea activelor de mai sus se va face pana la data de 15 februarie 2000, pe baza de proces-verbal incheiat intre Banca Comerciala Romana - S.A. si institutiile publice nominalizate in anexele nr. 2 a) - n), pe baza inventarului intocmit de reprezentantii Bancii Comerciale Romane - S.A. si de reprezentantii institutiilor publice care le preiau.
    Imobilele ce trec in proprietatea publica a statului si in administrarea institutiilor publice sunt prevazute in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta ordonanta.
    d) Activele prevazute la nr. crt. 8 si 9 din anexa nr. 2 la prezenta ordonanta, de natura imobilizarilor necorporale si a investitiilor in spatii inchiriate, vor fi pastrate spre administrare, in numele si in contul statului, de catre Banca Comerciala Romana - S.A.
    Predarea-primirea activelor de mai sus se va face pana la data de 15 februarie 2000, pe baza de proces-verbal incheiat intre Banca Comerciala Romana - S.A. si Ministerul Finantelor.
    (4) Reprezentantii Bancii Comerciale Romane - S.A. impreuna cu reprezentantii institutiilor publice care preiau activele sunt imputerniciti sa efectueze eventuale corectii ale datelor inscrise in anexele nr. 2, nr. 2 a) - q) la prezenta ordonanta, in functie de situatia de fapt constatata cu ocazia predarii-primirii activelor respective.
    Anexele nr. 2, nr. 2 a) - q) fac parte integranta din prezenta ordonanta si se pot modifica cu diferentele rezultate in urma efectuarii operatiunilor de predare-primire a activelor prevazute in aceste anexe. Activele prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia celor prevazute la nr. crt. 1, trec in proprietatea statului astfel:
    a) activele prevazute la nr. crt. 6 si 9, la valoarea de inregistrare in contabilitate;
    b) activele prevazute la nr. crt. 2 - 4, la valoarea neta;
    c) activele prevazute la nr. crt. 5, 7 si 8, la valoarea ramasa neamortizata.
    (5) In contrapartida activelor prevazute la alin. (3) lit. b) - d) Banca Comerciala Romana - S.A. va primi de la Ministerul Finantelor titluri de stat de valoare egala, in lei si in valuta, dupa caz. Institutiile publice care preiau in administrare activele, Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si Banca Comerciala Romana - S.A. vor evidentia in contabilitate operatiunile de predare-primire a acestor active si de emitere a titlurilor de stat cu data de 15 februarie 2000.
    (6) Fondul Proprietatii de Stat va achita contravaloarea activelor prevazute la alin. (3) lit. a) la data preluarii acestora. Plata se va efectua in lei sau in valuta in echivalent dolari S.U.A., in functie de moneda in care sunt evidentiate in contabilitate aceste active.
    (7) Sumele obtinute de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", Agentia de Valorificare a Activelor Bancare si de Banca Comerciala Romana - S.A. din valorificarea activelor prevazute la alin. (3) lit. b) - d) se fac venit la bugetul de stat.
    (8) Activele pastrate spre administrare in contul si in numele statului, prevazute la alin. (3) lit. d), se vor evidentia de catre Banca Comerciala Romana - S.A. in conturi in afara bilantului. Pentru serviciile prestate Banca Comerciala Romana - S.A. va primi un comision, negociat cu Ministerul Finantelor.
    (9) Dreptul de proprietate al statului, precum si dreptul de administrare constituit in folosul institutiilor publice nominalizate asupra bunurilor imobile prevazute la alin. (3) lit. c), existente in evidenta Bancii Comerciale Romane - S.A., se inscriu in cartea funciara.
    (10) Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Cadastru, impreuna cu institutiile publice nominalizate care primesc in administrare imobilele prevazute la alin. (3) lit. c), efectueaza toate lucrarile necesare in vederea inscrierii dreptului de proprietate al statului, precum si a dreptului de administrare asupra acestor active transferate.
    (11) Operatiunile legate de transferul si de inscrierea dreptului de proprietate al statului si a dreptului de administrare constituit in folosul institutiilor publice nominalizate sunt scutite de la plata impozitelor si a taxelor prevazute de lege."
    4. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Ministerul Finantelor va emite titluri de stat in conformitate cu prevederile art. 17 si 20, la data primirii comunicarii prevazute la art. 21^1.
    (2) Ministerul Finantelor va emite titlurile de stat in conformitate cu prevederile art. 21, in termen de 3 zile lucratoare de la data finalizarii operatiunilor de preluare in proprietatea statului a activelor prevazute la art. 21 alin. (3) lit. b) - d). Emisiunea titlurilor de stat se va face cu data de 15 februarie 2000.
    (3) Titlurile de stat emise potrivit dispozitiilor art. 17, 20 si 21 sunt negociabile si au o scadenta de 2 ani. Titlurile de stat in lei poarta o dobanda a carei rata este egala cu rata medie lunara a dobanzilor active practicate de banci in relatiile cu clientii nebancari. Rata medie lunara a dobanzilor active este calculata de Banca Nationala a Romaniei pe baza datelor transmise de banci. Titlurile de stat in valuta vor fi exprimate in dolari S.U.A. si vor purta o dobanda a carei rata va fi egala cu 5% pe an, cu exceptia celor emise in baza art. 21, care vor purta o dobanda a carei rata va fi egala cu 7% pe an.
    (4) Dobanda aferenta titlurilor de stat emise potrivit dispozitiilor art. 16, 17, 20 si 21 se calculeaza trimestrial, incepand cu trimestrul urmator realizarii emisiunii, si se plateste pana la data de 27 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Comerciala Romana - S.A. va inregistra pe venituri dobanzile aferente titlurilor de stat in lei si in valuta la data incasarii acestora".
    5. Dupa articolul 26 se introduce articolul 27 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    Art. 2
    Anexele nr. 2 - 3 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1999 sunt prevazute in anexele care fac parte integranta din prezenta ordonanta.
    Art. 3
    Ordonanta Guvernului nr. 39/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele
                       Agentiei Romane de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Secretarul general al Guvernului,
                       Radu Stroe

                       Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Emil Iota Ghizari

                       Presedintele
                       Consiliului de administratie
                       al Fondului Proprietatii de Stat,
                       Radu Sarbu

    ANEXA 2

                                 SITUATIA
privind activele preluate de Banca Comerciala Romana - S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbire cu Banca Romana de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. ce trec in proprietatea statului
______________________________________________________________________________
Nr.            Denumirea activului                  Valoarea        Valoarea
crt.                                               - mii lei -        USD
______________________________________________________________________________
 1.  Titluri de participare                      70.069.675,56    6.800.000,00
 2.  Debite si alte valori de recuperat          23.322.875,76    7.916.731,23
 3.  Credite si dobanzi aferente                  6.764.239,08    5.016.022,79
 4.  Titluri de investitii si dobanzi aferente  129.892.603,29
 5.  Imobilizari corporale,                     424.096.347,47
     din care:
     - cladiri                                  347.762.203,29
     - terenuri                                  26.703.708,19
     - mijloace fixe existente in cladiri        42.207.264,92
     - alte mijloace fixe disponibile             7.423.171,07
 6.  Imobilizari corporale in curs,              28.252.043,43
     din care:
     - aferente cladirilor disponibile           25.883.383,21
     - alte imobilizari corporale in curs         2.368.660,22
 7.  Obiecte de inventar in magazie                  54.424,19
 8.  Imobilizari necorporale                        848.210,17
 9.  Investitii in spatii inchiriate              3.398.100,70
______________________________________________________________________________
     TOTAL:                                     686.698.519,65   19.732.754,02
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2a)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
______________________________________________________________________________
 Adresa             Caracteristicile tehnice                   Modul de
 imobilului                                                    preluare
______________________________________________________________________________
 Judetul Brasov,    Imobil compus din subsol, parter si        Ministerul
 Brasov, str.       doua etaje, aria desfasurata = 2.095 mp,   Finantelor
 Armata Romana      teren in suprafata de 491,4 mp,            va pune la
 nr. 22             conform cartii funciare; echipamente       dispozitie
                    tehnologice, aparate de masura si          spatii
                    control, mobilier, birotica, obiecte       Ministerului
                    de inventar                                Agriculturii si
                                                               Alimentatiei.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2b)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Culturii
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                    Modul de
crt. imobilului                                                   preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Brasov,  Imobil compus din subsol, parter, doua      Ministerul
     Brasov, str.     etaje, aria desfasurata = 2.095 mp, teren   Finantelor
     Armata Romana    in suprafata de 491,4 mp, conform           va pune la
     nr. 22           cartii funciare; echipamente tehnologice,   dispozitie
                      aparate de masura si control, mobilier,     spatii
                      birotica, obiecte de inventar               Ministerului
                                                                  Culturii.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Bacau,   Imobil compus din subsol, parter, mezanin,  Ministerul
     Bacau, str.      doua etaje, aria desfasurata = 2.250 mp,    Finantelor
     9 Mai nr. 33     teren in suprafata de 440 mp, concesionat   va pune la
                      pe 99 de ani; echipamente tehnologice,      dispozitie
                      aparate masura si control, mobilier,        spatii
                      birotica, obiecte de inventar, mijloace     Ministerului
                      de transport, cu exceptia autoturismelor    Culturii.
                      si a blindatelor
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Gorj,    Imobil compus din subsol, parter, mezanin,  Integral
     Targu Jiu,       aria desfasurata = 889 mp si teren aferent
     Bd Eroilor       in suprafata de 79 mp; echipamente
     nr. 15 - 17      tehnologice, aparate de masura si control,
                      mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
  4. Judetul Arges,   Imobil format din subsol, parter, doua      Ministerul
     Pitesti,         mezanine, aria desfasurata = 682 mp, teren  de Interne
     Bd Republicii    in suprafata de 330 mp; echipamente         va pune la
     bl. E30          tehnologice, aparate de masura si control,  dispozitie
                      mobilier, birotica, obiecte de inventar     spatii
                                                                  Ministerului
                                                                  Culturii.
______________________________________________________________________________
  5. Judetul          Imobil compus din subsol, parter si etaj,   Integral
     Hunedoara,       aria desfasurata = 1.900 mp, teren in
     Orastie, piata   suprafata de 644 mp
     Aurel Vlaicu
     nr. 3
______________________________________________________________________________
  6. Judetul Mures,   Imobil compus din doua corpuri de cladire   Ministerul
     Sighisoara,      avand subsol, parter, etaj, mansarda, aria  de Interne
     str. Octavian    desfasurata = 1.793 mp, teren in suprafata  va pune la
     Goga nr. 11,     de 779 mp, concesionat pe 99 de ani;        dispozitie
     bl. KO 1         echipamente tehnologice, aparate de masura  spatii
                      si control, mobilier, birotica              Ministerului
                                                                  Culturii.
______________________________________________________________________________
  7. Judetul          Imobil compus din subsol, parter, un etaj,  Ministerul
     Maramures,       aria desfasurata = 3.100 mp, teren in       de Interne
     Baia Mare, Str.  suprafata de 1.275 mp, din care: pune la
     Scolii nr. 1     proprietate = 975 mp, concesionat pe 99     dispozitie
                      de ani = 300 mp; echipamente tehnologice,   spatii
                      aparate de masura si control, mobilier,     Ministerului
                      birotica                                    Culturii.
______________________________________________________________________________
  8. Judetul Neamt,   Imobil compus din parter, etaj, aria        Ministerul
     Piatra-Neamt,    desfasurata = 482 mp, teren in suprafata    Culturii
     Bd Traian nr.    de 155 mp, concesionat; echipamente         preia in
     17, bl. A4       tehnologice                                 administrare
                                                                  50% din
                                                                  imobil.
______________________________________________________________________________
  9. Judetul Olt,     Imobil compus din parter si etaj, aria      Ministerul
     Slatina,         desfasurata = 1.101 mp, teren in suprafata  Finantelor
     bd Nicolae       de 750 mp, fara documente; echipamente      va pune la
     Titulescu        tehnologice, aparate de masura si control,  dispozitie
     nr. 45           mobilier, birotica                          spatii
                                                                  Ministerului
                                                                  Culturii.
______________________________________________________________________________
 10. Judetul Sibiu,   Imobil compus din subsol, parter, doua      Integral
     Sibiu,           etaje, mansarda, aria desfasurata = 2.340
     Str. Tribunei    mp, teren in suprafata de 22,7 mp,
     nr. 6            proprietate; echipamente tehnologice,
                      aparate de masura si control
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2c)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Educatiei Nationale
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                    Modul de
crt. imobilului                                                   preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Imobil compus din subsol, parter, doua      Ministerul
     Pitesti, Bd      mezanine, aria desfasurata = 2.884 mp,      Educatiei
     Republicii       teren in suprafata de 958 mp; echipamente   Nationale
     bl. E30          tehnologice, aparate de masura si control,  va prelua in
                      mobilier, birotica                          administrare
                                                                  o suprafata
                                                                  de 800 mp.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul          Imobil compus din subsol, parter, etaj,     Integral
     Hunedoara, Deva, aria desfasurata = 1.290 mp, teren in
     Piata Unirii     suprafata de 798 mp
     nr. 3
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2d)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Comisia Nationala pentru Statistica
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa             Caracteristicile tehnice                 Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul            aria desfasurata = 1.682 mp, teren in    Spatiu pus
     Bistrita-Nasaud,   suprafata de 1.045 mp; echipamente       la dispozitie
     Bistrita, str.     tehnologice                              de Ministerul
     Mihai Eminescu                                              Finantelor.
     nr. 13
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Bacau,     aria desfasurata = 2.250 mp, teren in    Spatiu pus
     Bacau, str. 9      suprafata de 440 mp                      la dispozitie
     Mai nr. 33                                                  de Ministerul
                                                                 Finantelor.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2e)

                                 ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul de Interne

    Spatiile administrate de Ministerul de Interne si puse la dispozitie altor institutii, dupa preluare, vor fi predate de catre acesta pe baza de protocol.
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Imobil compus din subsol, parter, doua     Ministerul de
     Pitesti, Bd      mezanine, aria desfasurata = 2.884 mp,     Interne va
     Republicii,      teren in suprafata de 958 mp, echipamente  prelua in
     bl. E 30         tehnologice, aparate de masura si control, administrare
                      mobilier, birotica                         o suprafata
                                                                 de 800 mp.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul          Imobil compus din 3 corpuri de cladire     Ministerul de
     Botosani,        avand subsol, parter, etaj, aria           Interne va
     Botosani,        desfasurata = 1.039 mp, teren in           prelua in
     str. Cuza Voda   suprafata de 157 mp, din care:             administrare
     nr. 2, bl. 7     proprietate = 138 mp, concesionat = 19     o suprafata
                      mp; echipamente tehnologice, aparate de    de 500 mp,
                      masura si control, mobilier, birotica      care
                                                                 reprezinta un
                                                                 corp de
                                                                 cladire
                                                                 independent.
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Bihor,   Imobil compus din demisol, parter, etaj,   Ministerul de
     Oradea, Str.     aria desfasurata = 682 mp si teren         Interne va
     Independentei    aferent in suprafata de 330 mp;            prelua in
     nr. 51, bl. A1   echipamente tehnologice, aparate de        administrare
                      masura si control, mobilier, birotica,     intregul
                      obiecte de inventar                        imobil, dupa
                                                                 care va
                                                                 repartiza,
                                                                 prin
                                                                 protocol, un
                                                                 numar de 2 -
                                                                 3 incaperi
                                                                 pentru
                                                                 Inspectia
                                                                 judeteana a
                                                                 Ministerului
                                                                 Lucrarilor
                                                                 Publice si
                                                                 Amenajarii
                                                                 Teritoriului.
______________________________________________________________________________
  4. Judetul Covasna, Imobil format din parter comercial, aria   Ministerul de
     Sfantu Gheorghe, desfasurata = 472 mp, teren in suprafata   Interne va
     str. Kossuth     de 124 mp; echipamente tehnologice,        prelua in
     Lajos nr. 1,     aparate de masura si control, mobilier,    administrare
     bl. 2, sc. B, C  birotica                                   intregul
                                                                 imobil,
                                                                 impreuna cu
                                                                 echipamentele
                                                                 tehnologice,
                                                                 aparatele de
                                                                 masura si
                                                                 control,
                                                                 mobilierul si
                                                                 birotica
                                                                 existente.
______________________________________________________________________________
  5. Judetul Cluj,    Imobil compus din demisol si parter, aria  Ministerul de
     Turda, Piata     desfasurata = 603 mp, teren in suprafata   Interne va
     Romana nr. 15,   de 1.231 mp; echipamente tehnologice,      prelua in
     bl. O1           mobilier, birotica                         administrare
                                                                 intregul
                                                                 imobil, dupa
                                                                 care va
                                                                 stabili, prin
                                                                 protocol,
                                                                 spatiul
                                                                 necesar
                                                                 pentru
                                                                 laboratoarele
                                                                 Ministerului
                                                                 Sanatatii.
______________________________________________________________________________
  6. Judetul          Imobil compus din parter si doua etaje,    Imobilul a
     Dambovita,       aria desfasurata = 1.190 mp, teren in      fost atribuit
     Targoviste,      suprafata de 825 mp; echipamente           in
     Str. Victoriei   tehnologice, aparate de masura si          administrare
     nr. 2            control, mobilier, birotica                Ministerului
                                                                 de Interne
                                                                 (etajul 2) si
                                                                 Ministerului
                                                                 Finantelor
                                                                 (parterul si
                                                                 etajul 1).
______________________________________________________________________________
  7. Judetul Galati,  Imobil compus din subsol, parter si doua   Ministerul de
     Tecuci, str. 1   etaje, aria desfasurata = 900 mp, teren    Interne va
     Decembrie 1918   in suprafata de 1.046 mp; mobilier,        prelua in
     nr. 43           birotica                                   administrare
                                                                 etajul 2
                                                                 impreuna cu
                                                                 dotarile
                                                                 aferente
                                                                 acestuia.
______________________________________________________________________________
  8. Judetul          Imobil compus din doua corpuri de cladire  Ministerul de
     Harghita,        avand: corpul A: subsol, parter, doua      Interne va
     Odorheiu         etaje, mansarda; corpul B: parter, etaj,   prelua in
     Secuiesc, Str.   aria desfasurata = 1.100 mp, teren in      administrare
     Morii nr. 1      suprafata de 1.300 mp; echipamente         corpul B,
                      tehnologice, aparate de masura si          celalalt corp
                      control, mobilier, birotica                de cladire
                                                                 fiind
                                                                 repartizat
                                                                 Ministerului
                                                                 Finantelor.
______________________________________________________________________________
  9. Judetul Mures,   Imobil compus din doua corpuri de cladire  Ministerul de
     Sighisoara,      avand subsol, parter, etaj, mansarda, aria Interne va
     str. Octavian    desfasurata = 1.793 mp, teren in suprafata prelua in
     Goga nr. 11,     de 779 mp, concesionat pe 99 de ani;       administrare
     bl. KO 1         echipamente tehnologice, aparate de        corpul de
                      masura si control, mobilier, birotica      cladire si va
                                                                 pune la
                                                                 dispozitie
                                                                 Ministerului
                                                                 Culturii 250
                                                                 mp, prin
                                                                 protocol.
______________________________________________________________________________
 10. Judetul          Imobil compus din subsol, parter, un etaj, Ministerul de
     Maramures,       aria desfasurata = 3.100 mp, teren in      Interne va
     Baia Mare, Str.  suprafata de 1.275 mp, din care:           prelua in
     Scolii nr. 1     proprietate = 975 mp, concesionat pe 99    administrare
                      de ani = 300 mp; echipamente tehnologice,  intregul
                      aparate de masura si control, mobilier,    imobil,
                      birotica                                   impreuna cu
                                                                 echipamentele
                                                                 tehnologice,
                                                                 aparatele de
                                                                 masura si
                                                                 control,
                                                                 mobilierul si
                                                                 birotica
                                                                 existente si
                                                                 va pune la
                                                                 dispozitie
                                                                 250 mp
                                                                 Ministerului
                                                                 Culturii,
                                                                 200 mp
                                                                 Ministerului
                                                                 Industriei si
                                                                 Comertului.
______________________________________________________________________________
 11. Judetul Neamt,   Imobil compus din parter, aria desfasurata Ministerul de
     Piatra-Neamt,    = 103 mp, teren in suprafata de 103 mp,    Interne va
     str. Alexandru   fara titlu de proprietate, contract de     prelua in
     cel Bun          inchiriere sau concesiune; mobilier,       administrare
     nr. 27 bis       birotica                                   intregul
                                                                 imobil,
                                                                 impreuna
                                                                 cu mobilierul
                                                                 si birotica
                                                                 existente.
______________________________________________________________________________
 12. Judetul Neamt,   Imobil compus din subsol, parter si doua   Ministerul de
     Piatra-Neamt,    etaje, aria desfasurata = 3.083 mp, teren  Interne va
     str. Alexandru   in suprafata de 3.068 mp, concesionat pe   prelua in
     cel Bun nr. 12   durata existentei constructiei;            administrare
                      echipamente tehnologice, aparate de        intregul
                      masura si control, mobilier, birotica      imobil,
                                                                 impreuna cu
                                                                 echipamentele
                                                                 tehnologice,
                                                                 aparatele de
                                                                 masura si
                                                                 control,
                                                                 mobilierul
                                                                 si birotica
                                                                 existente.
______________________________________________________________________________
 13. Bucuresti,       Imobil avand aria desfasurata de 200 mp,   Ministerul de
     Bd Libertatii    teren in suprafata de 22,7 mp in folosinta Interne va
     nr. 1, bl. A1,   pe perioada existentei cladirii, mobilier, prelua in
     sc. 1, et. 4,    birotica                                   administrare
     ap. 33,                                                     apartamentul
     sectorul 4                                                  pentru
                                                                 locuinta de
                                                                 serviciu.
______________________________________________________________________________
 14. Bucuresti, Aleea Imobil avand aria desfasurata de 253 mp,   Ministerul de
     Textilistilor    teren concesionat pe durata existentei     Interne va
     nr. 3, bl. MY 2, cladirii, mobilier                         prelua in
     ap. 17, 18, 19,                                             administrare
     20, sectorul 3                                              cele 4
                                                                 apartamente
                                                                 pentru
                                                                 locuinte de
                                                                 serviciu.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2f)

                                 ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Industriei si Comertului
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Imobil format din subsol, parter, doua     Ministerul de
     Pitesti,         mezanine, aria desfasurata = 682 mp,       Interne va
     Bd Republicii    teren in suprafata de 330 mp; echipamente  pune la
     bl. E30          tehnologice, aparate de masura si          dispozitie
                      control, mobilier, birotica, obiecte       spatii
                      de inventar                                Ministerului
                                                                 Industriei si
                                                                 Comertului.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul          Imobil compus din subsol, parter, un etaj, Ministerul de
     Maramures,       aria desfasurata = 3.100 mp, teren in      Interne pune
     Baia Mare, Str.  suprafata de 1.275 mp, din care:           la dispozitie
     Scolii nr. 1     proprietate = 975 mp, concesionat pe 99    spatii
                      de ani = 300 mp; echipamente tehnologice,  Ministerului
                      aparate de masura si control, mobilier,    Industriei si
                      birotica                                   Comertului.
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Suceava, Imobil compus din subsol, parter; aria     Integral
     Campulung        desfasurata = 864 mp, teren in suprafata
     Moldovenesc,     de 589 mp, proprietate; echipamente
     Calea Bucovinei  tehnologice, aparate de masura si
     nr. 12           control, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2g)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Justitiei
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul          Imobil compus din parter, etaj, aria       Integral
     Mehedinti,       desfasurata = 400 mp, teren in suprafata
     Drobeta-Turnu    de 213 mp, fara titlu de proprietate;
     Severin, str.    echipamente tehnologice, aparate de
     Costescu nr. 6,  masura si control, mobilier, birotica
     colt cu str.
     Maresal Averescu
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Tulcea,  Imobil compus din parter, doua etaje,      Integral
     str. Isaccea     aria desfasurata = 681 mp, teren in
     nr. 68           suprafata de 270 mp, proprietate;
                      mobilier birotica, obiecte de inventar
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2h)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Imobil compus din subsol, parter, doua     Ministerul de
     Pitesti,         mezanine, aria desfasurata = 2.884 mp,     Interne va
     Bd Republicii,   teren in suprafata de 958 mp; echipamente  pune la
     bl. E 30         tehnologice, aparate de masura si          dispozitie
                      control, mobilier, birotica                Ministerului
                                                                 Lucrarilor
                                                                 Publice si
                                                                 Amenajarii
                                                                 Teritoriului
                                                                 o suprafata
                                                                 de 500 mp.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Prahova, Imobil avand aria desfasurata de 676 mp,   Integral
     Sinaia, Bd       teren in suprafata de 231 mp; echipamente
     Republicii       tehnologice, aparate de masura si
     nr. 33           control, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Valcea,  Imobil compus din subsol, parter, 4 etaje, Ministerul
     Ramnicu Valcea,  aria desfasurata = 4.075 mp si teren       Finantelor
     str. Tudor       in suprafata de 2.500 mp, in concesiune    va pune la
     Vladimirescu     pe 99 de ani; echipamente tehnologice,     dispozitie
     nr. 18           aparate de masura si control, mobilier,    Ministerului
                      birotica, obiecte de inventar              Lucrarilor
                                                                 Publice si
                                                                 Amenajarii
                                                                 Teritoriului
                                                                 o suprafata
                                                                 de 400 mp.
______________________________________________________________________________
  4. Judetul Bihor,   Imobil format din demisol, parter, etaj,   Ministerul de
     Oradea, Str.     cu aria desfasurata = 682 mp, teren in     Interne va
     Independentei    suprafata de 330 mp; echipamente           pune la
     nr. 51, bl. A1   tehnologice, aparate de masura si control, dispozitie
                      mobilier, birotica, obiecte de inventar    Ministerului
                                                                 Lucrarilor
                                                                 Publice si
                                                                 Amenajarii
                                                                 Teritoriului
                                                                 o suprafata
                                                                 de 382 mp.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2i)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Imobil format din subsol, parter, doua     Ministerul de
     Pitesti, Bd      mezanine, cu aria desfasurata de 682 mp,   Interne va
     Republicii,      teren in suprafata de 330 mp; echipamente  pune la
     bl. E 30         tehnologice, aparate de masura si control, dispozitie
                      mobilier, birotica, obiecte de inventar    spatii
                                                                 Ministerului
                                                                 Muncii si
                                                                 Protectiei
                                                                 Sociale.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Neamt,   Imobil compus din parter, etaj, aria       Ministerul
     Piatra-Neamt,    desfasurata = 482 mp, teren in suprafata   Muncii si
     bd Traian        de 155 mp, concesionat; echipamente        Protectiei
     nr. 17, bl. A4   tehnologice                                Sociale
                                                                 preia in
                                                                 administrare
                                                                 50% din
                                                                 imobil.
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2j)

                               SITUATIA
privind imobilele din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Public
______________________________________________________________________________
 Adresa               Caracteristicile tehnice                   Modul de
 imobilului                                                      preluare
______________________________________________________________________________
 Judetul Suceava,     Imobil avand aria desfasurata de 812 mp,   Integral
 Suceava, aleea       teren in suprafata de 457 mp
 Ion Gramada nr.
 1 - 3
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2k)

                               ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Sanatatii
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                   Modul de
crt. imobilului                                                  preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul          Imobil, teren in suprafata de 800 mp       Integral
     Calarasi,
     Calarasi, str.
     Sfantu Nicolae
     nr. 50
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Cluj,    Imobil compus din demisol si parter, aria  Ministerul de
     Turda, Piata     desfasurata = 603 mp, teren in suprafata   Interne va
     Romana nr. 15,   de 1.231 mp; echipamente tehnologice,      pune la
     bl. O 1          mobilier, birotica                         dispozitie
                                                                 spatii
                                                                 Ministerului
                                                                 Sanatatii.
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Salaj,   Imobil compus din subsol, parter si doua   Integral
     Zalau, str.      etaje, mansarda, aria desfasurata = 1.275
     Corneliu Coposu  mp, teren in suprafata de 457 mp,
     nr. 1            proprietate; echipamente tehnologice,
                      aparate de masura si control, mobilier,
                      birotica, obiecte de inventar
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2l)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"*)
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                 Modul de
crt. imobilului                                                preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Arges,   Complex hotelier; investitii in curs de  Regia Autonoma
     Hotel Bradet,    definitivare; suprafata = 1.528 mp       "Administratia
     comuna Bradulet,                                          Patrimoniului
     localitatea                                               Protocolului de
     Bradet - Centru                                           Stat" va prelua
     de perfectionare                                          integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Brasov,  Teren in suprafata de 42.975 mp          Regia Autonoma
     Poiana Brasov                                             "Administratia
                                                               Patrimoniului
                                                               Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  3. Judetul          Imobil compus din parter, etaj, aria     Regia Autonoma
     Constanta,       desfasurata = 354 mp si teren conform    "Administratia
     Mamaia,          actului de proprietate; echipamente      Patrimoniului
     Constanta,       tehnologice, mobilier, birotica          Protocolului de
     vila Egreta                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  4. Judetul          Imobil format din parter, etaj, aria     Regia Autonoma
     Constanta,       desfasurata = 354 mp, teren conform      "Administratia
     Mamaia,          actului de proprietate; mobilier,        Patrimoniului
     Constanta,       birotica                                 Protocolului de
     vila Egreta                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  5. Judetul Ilfov,   - Imobil compus din centru de invatamant Regia Autonoma
     comuna Ciolpani,   avand subsol, parter, doua etaje       "Administratia
     satul Izvorani,  - Hotel avand doua subsoluri, parter,    Patrimoniului
     Centru de          5 etaje                                Protocolului de
     pregatire                                                 Stat" va prelua
     profesionala                                              integral in
                                                               administrare.
                      - Vila avand parter, un etaj, magazin,
                        casa portar, aria desfasurata = 6.601
                        mp, teren in suprafata de 15.000 mp;
                        echipamente tehnologice, aparate de
                        masura si control, mijloace de
                        transport, cu exceptia autoturismelor
                        si a blindatelor; mobilier, birotica,
                        obiecte de inventar, animale si
                        plantatii
______________________________________________________________________________
  6. Judetul Prahova, Imobil compus din demisol, parter si     Regia Autonoma
     Busteni, vila    etaj, teren, in suprafata de 1.166 mp;   "Administratia
     Piscului, Str.   mobilier, birotica                       Patrimoniului
     Soimului nr. 11                                           Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  7. Bucuresti, str.  Imobil avand aria desfasurata de 1.264   Regia Autonoma
     Matei Voievod    mp, teren in suprafata de 668 mp,        "Administratia
     nr. 21 - 23,     proprietate; mobilier, birotica          Patrimoniului
     sectorul 2                                                Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  8. Judetul Prahova, Mijloace de transport, cu exceptia       Regia Autonoma
     Sinaia, Bd       autoturismelor si a blindatelor          "Administratia
     Republicii                                                Patrimoniului
     nr. 33                                                    Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
  9. Judetul Gorj,    Mijloace de transport, cu exceptia       Regia Autonoma
     Targu Jiu, Bd    autoturismelor si a blindatelor          "Administratia
     Eroilor nr.                                               Patrimoniului
     15 - 17                                                   Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________
 10. Judetul Sibiu,   Mijloace de transport, cu exceptia       Regia Autonoma
     Sibiu, Str.      autoturismelor si a blindatelor          "Administratia
     Tribunei nr. 6                                            Patrimoniului
                                                               Protocolului de
                                                               Stat" va prelua
                                                               integral in
                                                               administrare.
______________________________________________________________________________

    *) Activele preluate in administrare de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" vor fi transmise ulterior in administrarea altor institutii publice, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului de Coordonare Economico-Financiara.

    ANEXA 2m)

                               ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Serviciul Roman de Informatii
______________________________________________________________________________
 Adresa               Caracteristicile tehnice                 Modul de
 imobilului                                                    preluare
______________________________________________________________________________
 Judetul Galati,      Aria desfasurata = 1.312 mp, teren in    Integral
 Galati, str. Dr.     suprafata de 320 mp; echipamente
 Camabel, bl. A17     tehnologice
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2n)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Secretariatul General al Guvernului pentru dotarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiara
______________________________________________________________________________
 Adresa               Caracteristicile tehnice                 Modul de
 imobilului                                                    preluare
______________________________________________________________________________
 Judetul Sibiu,       Mobilier, birotica                       Integral
 Sibiu, Str.
 Tribunei nr. 6
______________________________________________________________________________

    ANEXA 2q)

                                ACTIVELE
din patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care vor fi preluate de Ministerul Finantelor

    Spatiile administrate de Ministerul Finantelor si puse la dispozitie altor institutii, dupa preluare, vor fi predate de acesta pe baza de protocol.
______________________________________________________________________________
Nr.  Adresa           Caracteristicile tehnice                Modul de
crt. imobilului                                               preluare
______________________________________________________________________________
  1. Judetul Alba,    Imobil compus din subsol, parter, doua  Integral
     Alba Iulia,      etaje, aria desfasurata = 3.359 mp,
     Calea Motilor    teren in suprafata de 895 mp,
     nr. 5            concesionat pe 99 de ani; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
  2. Judetul Arges,   Imobil compus din subsol, parter, doua  Integral
     Campulung        etaje, aria desfasurata = 600 mp, teren
     Muscel, str.     in suprafata de 814 mp; echipamente
     Negru Voda       tehnologice, mobilier, birotica
     nr. 84
______________________________________________________________________________
  3. Judetul Bacau,   Imobil compus din subsol, parter,       Integral in
     Bacau, str.      mezanin, doua etaje, aria desfasurata   administrarea
     9 Mai nr. 33     = 2.250 mp, teren in suprafata de 440   Ministerului
                      mp, concesionat pe 99 de ani;           Finantelor, cu
                      echipamente tehnologice, aparate de     obligatia de a
                      masura si control, mijloace de          pune spatii la
                      transport, cu exceptia autoturismelor   dispozitie
                      si a blindatelor, mobilier, birotica,   Comisiei
                      obiecte de inventar                     Nationale pentru
                                                              Statistica si
                                                              Ministerului
                                                              Culturii
______________________________________________________________________________
  4. Judetul          Imobil compus din demisol, parter,      Integral in
     Bistrita-Nasaud, mezanin, aria desfasurata = 1.682 mp,   administrarea
     Bistrita, str.   teren in suprafata de 1.045 mp;         Ministerului
     Mihai Eminescu   echipamente tehnologice, aparate de     Finantelor,
     nr. 13           masura si control, mobilier, birotica   care asigura
                                                              spatii Comisiei
                                                              Nationale pentru
                                                              Statistica
______________________________________________________________________________
  5. Judetul          Imobil compus din 3 corpuri de cladire, Preia in
     Botosani,        avand subsol, parter, etaj, aria        administrare
     Botosani, str.   desfasurata = 1.039 mp, teren in        doua corpuri
     Cuza Voda nr. 2, suprafata de 157 mp, din care:          din imobil
     bl. 7            proprietate = 138 mp, concesionat = 19
                      mp pe toata durata constructiei;
                      echipamente tehnologice, aparate de
                      masura si control, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
  6. Judetul Brasov,  Imobil compus din subsol, parter, doua  Preia in
     Brasov, str.     etaje, aria desfasurata = 2.095 mp,     administrare
     Armata Romana    teren in suprafata de 491,4 mp conform  integral
     nr. 22           cartii funciare; echipamente            imobilul, cu
                      tehnologice, aparate de masura si       obligatia de
                      control, mobilier, birotica, obiecte    a pune la
                      de inventar                             dispozitie
                                                              Ministerului
                                                              Agriculturii si
                                                              Alimentatiei
                                                              750 mp si
                                                              Ministerului
                                                              Culturii 250 mp.
______________________________________________________________________________
  7. Judetul Buzau,   Imobil compus din parter si etaj,       Integral
     Ramnicu Sarat,   aria desfasurata = 643 mp, teren in
     str. Mihail      suprafata de 496 mp, din care:
     Kogalniceanu     proprietate = 425 mp, concesionat pe
     bl. 16A - 16B    99 de ani = 71 mp; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mobilier, birotica, obiecte
                      de inventar
______________________________________________________________________________
  8. Judetul Cluj,    Imobil avand aria desfasurata = 520 mp, Integral
     Cluj-Napoca,     teren in suprafata de 830 mp;
     str. Regele      echipamente tehnologice, aparate de
     Ferdinand nr. 8, masura si control, mobilier, birotica,
     (fosta str.      obiecte de inventar
     Gheorghe Doja)
______________________________________________________________________________
  9. Judetul          Imobil compus din mezanin, aria         Integral
     Constanta,       desfasurata = 416 mp, teren cu drept de
     Constanta, str.  folosinta; echipamente tehnologice,
     1 Decembrie 1918 mobilier, birotica
     nr. 2A, bl. I.2
______________________________________________________________________________
 10. Judetul          Imobil compus din parter si doua etaje, Preia in
     Dambovita,       aria desfasurata = 1.190 mp, teren in   administrare
     Targoviste, Str. suprafata de 825 mp; echipamente        parterul si
     Victoriei nr. 2  tehnologice, aparate de masura si       etajul 1
                      control, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
 11. Judetul Galati,  Imobil compus din subsol, parter si     Preia in
     Tecuci, str. 1   doua etaje, aria desfasurata = 900 mp,  administrare
     Decembrie 1918   teren in suprafata de 1.046 mp;         subsolul,
     nr. 43           mobilier, birotica                      parterul si
                                                              etajul 1.
______________________________________________________________________________
 12. Judetul Giurgiu, Imobil compus din parter si etaj, aria  Integral
     Giurgiu, Str.    desfasurata = 1.670 mp, teren; aparate
     Independentei    de masura si control, mijloace de
     bl. 105 - 106    transport, cu exceptia autoturismelor
                      si a blindatelor, mobilier, birotica
______________________________________________________________________________
 13. Judetul Giurgiu, Constructie metalica la Vama Giurgiu -  Integral
     Giurgiu, baraca  doua baraci
______________________________________________________________________________
 14. Judetul          Imobil compus din doua corpuri de       Preia in
     Harghita,        cladire, avand: corpul A: subsol,       administrare
     Odorheiu         parter, doua etaje, mansarda;           corpul A al
     Secuiesc, Str.   corpul B: parter, etaj; aria            imobilului.
     Morii nr. 1      desfasurata = 1.100 mp, teren in
                      suprafata de 1.300 mp; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mobilier birotica obiecte
                      de inventar
______________________________________________________________________________
 15. Judetul          Imobil compus din parter, aria          Integral
     Hunedoara,       desfasurata = 200 mp, teren in
     Petrosani, str.  suprafata de 30 mp
     1 Decembrie
     1918, bl. 97
______________________________________________________________________________
 16. Judetul Iasi,    Imobil compus din parter, aria          Integral
     Iasi, Str.       desfasurata = 200 mp, teren in
     Baltii nr. 1     suprafata de 30 mp
______________________________________________________________________________
 17. Judetul Mures,   Imobil compus din subsol, parter, 3     Integral
     Targu Mures,     etaje, aria desfasurata = 2.501 mp,
     Str. Calarasilor teren in suprafata de 2.245 mp
     nr. 26 - 28      concesionat pe 99 de ani; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mijloace de transport, cu
                      exceptia autoturismelor si a
                      blindatelor, mobilier, birotica,
                      obiecte de inventar
______________________________________________________________________________
 18. Judetul Mures,   Imobil compus din doua corpuri de       Sediul din str.
     Sighisoara, str. cladire avand subsol, parter, etaj,     1 Decembrie 1918
     1 Decembrie 1918 mansarda, aria desfasurata = 1.793 mp,  nr. 37 - 39
     nr. 37 - 39      teren in suprafata de 779 mp,
                      concesionat pe 99 de ani; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mobilier, birotica, obiecte
                      de inventar
______________________________________________________________________________
 19. Judetul Neamt,   Imobil compus din parter aria           Integral
     Targu Neamt,     desfasurata = 210 mp, teren in
     str. Mihail      suprafata de 377 mp, proprietate;
     Kogalniceanu     echipamente tehnologice, mobilier,
     nr. 6 - 8        birotica
______________________________________________________________________________
 20. Judetul Olt,     Imobil compus din parter, etaj, aria    Preia in
     Slatina, bd.     desfasurata = 1.101 mp, teren in        administrare
     Nicolae          suprafata de 750 mp, fara documente;    integral
     Titulescu nr. 45 echipamente tehnologice, aparate de     imobilul si pune
                      masura si control, mobilier, birotica   la dispozitie
                                                              Ministerului
                                                              Culturii
                                                              spatiul necesar.
______________________________________________________________________________
 21. Judetul Suceava, Imobil compus din parter, un etaj,      Integral
     Radauti, str. 1  aria desfasurata = 947 mp, teren in
     Mai nr. 3        suprafata de 2/5 parte indiviza din 261
                      mp, proprietate; echipamente
                      tehnologice, aparate de masura si
                      control, mobilier, birotica, mijloace
                      de transport, cu exceptia
                      autoturismelor si a blindatelor
______________________________________________________________________________
 22. Judetul Valcea,  Imobil compus din subsol, parter, 4     Preia integral
     Ramnicu Valcea,  etaje, aria desfasurata = 4.075 mp,     in administrare
     str. Tudor       teren in suprafata de 2.500 mp          imobilul si pune
     Vladimirescu     concesionat pe 99 de ani; echipamente   la dispozitie
     nr. 18           tehnologice, aparate de masura si       Ministerului
                      control, mobilier, birotica, obiecte    Lucrarilor
                      de inventar                             Publice si
                                                              Amenajarii
                                                              Teritoriului
                                                              spatiul necesar.
______________________________________________________________________________
 23. Judetul Vrancea, Imobil compus din parter, etaj, aria    Integral
     Focsani, Str.    desfasurata = 3.529 mp, teren in
     Republicii nr.   suprafata de 2.194 mp, proprietate;
     96               echipamente tehnologice, aparate de
                      masura si control, mobilier, birotica,
                      obiecte de inventar, mijloace de
                      transport, cu exceptia autoturismelor
                      si a blindatelor
______________________________________________________________________________
 24. Bucuresti,       Imobil avand aria desfasurata = 8.050   Integral
     Calea Victoriei  mp, teren in suprafata de 2.658 mp,
     nr. 22 - 24,     proprietate; mobilier, birotica,
     sectorul 3       investitii in curs de definitivare
______________________________________________________________________________
 25. Bucuresti, VIP   Imobil avand parter, aria desfasurata   Integral
     Lipscani Calea   = 170 mp; mobilier, birotica
     Victoriei nr.
     22 - 24,
     sectorul 3
______________________________________________________________________________
 26. Bucuresti,       Imobil avand aria desfasurata = 29 mp   Integral
     Calea Victoriei
     nr. 16 - 20,
     apart. parter
______________________________________________________________________________
 27. Bucuresti,       Imobil avand aria desfasurata = 621 mp, Integral
     Splaiul          teren in suprafata de 156 mp,
     Independentei    proprietate; echipamente tehnologice,
                      alte mijloace fixe
______________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                LISTA
cuprinzand imobilele aflate in patrimoniul Bancii Comerciale Romane - S.A. care se transmit in proprietatea publica a statului si in administrarea unor institutii publice

    Legenda: a.d. = aria desfasurata a imobilului
             S    = suprafata terenului
________________________________________________________________________________
                               Imobilul si terenul                             :
     _______________________________________________________________________   :
Nr.                    Caracteristicile        Valoarea (lei)                  :
crt.   Adresa      _________________________________________________________   :
                   imobilului       terenului      imobilului      terenului   :
:______________________________________________________________________________:
:0       1             2                3              4               5       :
:==============================================================================:
:    Observatii    Persoana juridica solicitanta   Persoana juridica care preia
:                                                  in administrare
:_______________________________________________________________________________
:        6                       7                                8
:_______________________________________________________________________________
 1. Judetul Alba,  a.d. = 3.359 mp  S = 895 mp     10.216.303.611
    Alba Iulia,
    Calea Motilor
    nr. 5

    concesionat    - Ministerul de Interne         - Ministerul Finantelor
    pe 99 de ani   - Ministerul Finantelor
                     (elibereaza doua spatii
                     inchiriate)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (sediul Directiei de
                     sanatate publica)
                   - Ministerul Tineretului si
                     Sportului (pentru Directia
                     pentru tineret si sport a
                     judetului Alba)
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa Curtea de Apel)
                   - Consiliul Local si Primaria
                     Municipiului Alba Iulia
________________________________________________________________________________
 2. Judetul Arges, a.d. = 600 mp    S = 814 mp      4.791.999.966    299.226.400
    Campulung
    Muscel,
    str. Negru
    Voda nr. 84
                   - Ministerul de Interne         - Ministerul Finantelor
                     (pentru sediul politiei
                     Campulung Muscel)
                   - Ministerul Finantelor (pentru
                     trezoreria administratiei
                     financiare Campulung Muscel;
                     elibereaza spatiul detinut
                     aflat in litigiu)
________________________________________________________________________________
 3. Judetul Arges, a.d. =           S = 958 mp     24.146.437.058     78.078.240
    Pitesti,       2.884 mp:
    Bd Republicii, subsol, parter,
    bl. E 30       doua mezanine

                                                   Ministerul de Interne preia
                                                   in administrare si pune la
                                                   dispozitie spatii:
                   - Ministerul Muncii si          400 mp Ministerului
                     Protectiei Sociale            Muncii si Protectiei Sociale
                     (pentru functionarea unor
                     directii generale de munca
                     si protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul Lucrarilor         500 mp Ministerului
                     Publice si Amenajarii         Lucrarilor Publice si
                     Teritoriului (care solicita   Amenajarii Teritoriului
                     500 mp)
                   - Ministerul Educatiei          800 mp Ministerului
                     Nationale, Universitatea      Educatiei Nationale
                     din Pitesti
                   - Ministerul de Interne         800 mp Ministerului de
                                                   Interne
                   - Ministerul Culturii           200 mp Ministerului Culturii
                   - Ministerul Industriei si      200 mp Ministerului
                     Comertului                    Industriei si Comertului
________________________________________________________________________________
 4. Judetul Arges  complex          S = 1.528 mp    6.507.848.353    104.375.469
    Hotel Bradet,  hotelier
    comuna
    Bradulet,
    localitatea
    Bradet -
    Centru de
    perfectionare

                   - Ministerul Sanatatii          Regia Autonoma "Administratia
                                                   Patrimoniului Protocolului
                                                   de Stat"
                   - Ministerul Apararii Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor (scoala
                     fiscala, cazare delegatii
                     straine)
________________________________________________________________________________
 5. Judetul        a.d. = 1.682 mp  S = 1.045 mp    7.430.617.024
    Bistrita-                                      (inclusiv
    Nasaud,                                        terenul)
    Bistrita,
    str. Mihai
    Eminescu
    nr. 13

                   - Ministerul Educatiei          Ministerul Finantelor preia
                     Nationale, Colegiul           in administrare
                     Universitar, Bistrita
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor         Pune la dispozitie Comisiei
                     (necesitati trezorerie)       Nationale pentru Statistica
                   - Ministerul Sanatatii
                     (sediul Directiei de sanatate
                     publica si laboratoare)
                   - Ministerul Culturii
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa tribunal si
                     judecatorie)
________________________________________________________________________________
 6. Judetul        a.d. = 1.039 mp  S = 157 mp      7.082.855.971     42.962.956
    Botosani,                                                         (136 mp)
    Botosani,
    str. Cuza
    Voda nr. 2,
    bl. 7

    - 138 mp       - Ministerul Educatiei          Ministerul de Interne preia
    proprietate      Nationale, Inspectoratul      in administrare un corp.
    - 19 mp          Scolar Botosani
    concesionati   - Ministerul de Interne (pentru
    pe toata         organizarea spatiilor de
    durata           lucru cu publicul)
    constructiei   - Ministerul Finantelor
                     (elibereaza un spatiu in
                     litigiu si doua spatii
                     inchiriate)                   Ministerul Finantelor preia
                   - Ministerul Sanatatii          in administrare doua corpuri.
                     (Centru de diagnostic si
                     tratament)
                   - Serviciul Roman de Informatii
________________________________________________________________________________
 7. Judetul                         S = 42.975 mp                  4.694.767.324
    Brasov,
    Poiana Brasov

                   - Ministerul Apararii Nationale Regia Autonoma "Administratia
                   - Ministerul de Interne         Patrimoniului Protocolului
                   - Ministerul Industriei si      de Stat"
                     Comertului
________________________________________________________________________________
 8. Judetul        a.d. = 2.095 mp: S = 491,4 mp    9.078.320.000
    Brasov,        subsol, parter,
    Brasov, str.   doua etaje
    Armata Romana
    nr. 22

    conform        - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor preia
    cartii           (necesitati acute pentru      in administrare si pune la
    funciare         trezorerie)                   dispozitie spatii
                   - Ministerul Agriculturii si    Ministerului Agriculturii si
                     Alimentatiei                  Alimentatiei si Ministerului
                   - Ministerul de Interne         Culturii.
                     (pentru sediul unei noi
                     sectii de politie si pluton
                     interventie rapida).
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate publica)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
 9. Judetul Bihor, a.d. = 682 mp:   S = 330 mp      5.224.026.364    521.624.000
    Oradea, Str.   demisol, parter,
    Independentei  etaj
    nr. 51,
    bl. A 1

                   - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale (pentru    Ministerul de Interne preia
                     functionarea unor directii    in administrare si pune la
                     generale de munca si          dispozitie spatii
                     protectie sociala si a        Ministerului Lucrarilor
                     unitatilor teritoriale ale    Publice si Amenajarii
                     inspectiei muncii)            Teritoriului.
                   - Ministerul Lucrarilor Publice
                     si Amenajarii Teritoriului
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     organizarea de spatii de
                     lucru pentru politia rutiera
                     si serviciile de relatii cu
                     publicul)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (inspectoratul sanitar de
                     stat, Serviciul programe
                     si epidemiologic)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
10. Judetul Bacau, a.d. = 2.250 mp  S = 440 mp     13.373.375.775
    Bacau, str.
    9 Mai nr. 33

    teren          - Ministerul de Interne
    concesionat    - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor preia
    pe 99 de ani     (pentru trezoreria judeteana  in administrare si pune la
                     si trezoreria administratiei  dispozitie spatii
                     financiare Bacau; elibereaza  Ministerului Culturii si
                     spatiul actual, vechi)        Comisiei Nationale pentru
                   - Ministerul Sanatatii          Statistica.
                     (Spital municipal si Centru
                     de diagnostic si tratament)
                   - Ministerul Culturii
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
11. Judetul Buzau, a.d. = 643 mp    S = 496 mp      4.471.488.016
    Ramnicu Sarat,
    Str. Mihail
    Kogalniceanu,
    bl. 16A - 16B

    - 425 mp       - Ministerul de Interne
    proprietate      (pentru sediul noii
    - 71 mp          subunitati Detasament         Ministerul Finantelor
    concesionat      mobil de jandarmi)
    pe 99 de ani   - Ministerul Finantelor
                     (elibereaza doua spatii:
                     unul al primariei si unul
                     istoric)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (laboratoare medicale)
________________________________________________________________________________
12. Judetul                         S = 800 mp      1.361.280.129
    Calarasi,                                       (imobil +
    Calarasi, str.                                  teren)
    Sfantu Nicolae
    nr. 50
                   - Ministerul Sanatatii          Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
________________________________________________________________________________
13. Judetul        a.d. = 354 mp:                   3.848.778.348
    Constanta,     parter si etaj
    Mamaia,
    Constanta,
    vila Egreta

    teren conform  - Ministerul Justitiei          Regia Autonoma "Administratia
    actului de       (pentru baza de odihna)       Patrimoniului Protocolului
    proprietate    - Ministerul Lucrarilor         de Stat"
                     Publice si Amenajarii
                     Teritoriului
                   - Ministerul Apararii Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
________________________________________________________________________________
14. Judetul        a.d. = 416 mp                    3.708.043.711
    Constanta,
    Constanta,
    str. 1
    Decembrie
    1918 nr. 2A,
    bl. I.2

    teren cu       - Ministerul de Interne
    drept de       - Ministerul Finantelor (se     Ministerul Finantelor
    folosinta        elibereaza spatiile ocupate
                     in imobilul Prefecturii
                     Constanta si doua sedii
                     inchiriate)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate publica)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa Curtea de Apel)
________________________________________________________________________________
15. Judetul        a.d. = 354 mp:                   3.829.827.851
    Constanta,     parter si etaj
    Mamaia,
    Constanta,
    vila Cerna

    teren conform  - Ministerul Muncii si          Regia Autonoma "Administratia
    actului de       Protectiei Sociale (pentru    Patrimoniului Protocolului
    proprietate      functionarea unor directii    de Stat
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul Lucrarilor Publice
                     si Amenajarii Teritoriului
                   - Ministerul Apararii Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor (cazare
                     delegatii si protocol)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa Curtea Suprema
                     de Justitie)
________________________________________________________________________________
16. Judetul        a.d = 472 mp:    S = 124 mp      4.271.450.986     21.055.099
    Covasna,       parter comercial
    Sfantu
    Gheorghe, str.
    Kossuth Lajos
    nr. 1, bl. 2,
    sc. B, sc. C

                   - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale (pentru
                     functionarea unor directii
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne
                     (pentru organizarea de
                     spatii de lucru cu publicul)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
________________________________________________________________________________
17. Judetul Cluj,  a.d. = 520 mp    S = 830 mp      1.672.508.509     11.888.250
    Cluj-Napoca,
    str. Regele
    Ferdinand
    nr. 8

                   - Ministerul de Interne (pentru
                     amenajarea unei sectii de
                     politie)
                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (necesitati urgente ale
                     trezoreriei)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (reorganizarea activitatii
                     medicale)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Serviciul Roman de Informatii
                     (urgent)
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
18. Judetul Cluj,  a.d. = 603 mp    S = 1.231 mp    1.985.554.543    312.312.960
    Turda, Piata
    Romana nr.
    15, bl. O1

                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne preia
                     (pentru politia municipiului, in administrare si pune la
                     deoarece actualul sediu a     dispozitie spatii
                     fost revendicat si castigat)  Ministerului Sanatatii
                   - Ministerul Finantelor
                     (elibereaza spatiul actual
                     detinut cu chirie)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (laboratoare medicale)
________________________________________________________________________________
19. Judetul        a.d. = 1.190 mp  S = 825 mp      7.409.220.412    471.713.378
    Dambovita,
    Targoviste,
    Str. Victoriei
    nr. 2

                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne preia
                     (pentru sediul Politiei       in administrare etajul 2
                     Municipiului Targoviste)
                   - Ministerul Finantelor
                     (necesitati trezorerie si     Ministerul Finantelor preia
                     administratie; cedeaza un     in administrare parterul si
                     sediu consiliului municipal)  etajul 1
                   - Ministerul Sanatatii (Centru
                     de diagnostic si tratament)
                   - Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
20. Judetul        a.d. = 1.670 mp                 10.057.389.911
    Giurgiu,                                       (inclusiv
    Giurgiu, Str.                                  terenul)
    Independentei
    bl. 105 - 106

                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (necesitati trezorerie si
                     administratie; elibereaza
                     3 spatii inchiriate)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Public
                     (Parchetul de pe langa
                     tribunal si judecatorie)
________________________________________________________________________________
21. Judetul        constructie                         73.531.060
    Giurgiu,       metalica                        (inclusiv
    Baraca,        la Vama                         terenul
    Giurgiu        Giurgiu - doua                  aferent)
                   baraci

                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (punct de incasare
                     trezorerie)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica si serviciu
                     epidemiologic)
________________________________________________________________________________
22. Judetul        a.d. = 1.312 mp  S = 320 mp     8.105.426.582
    Galati,
    Galati, str.
    Dr. Camabel,
    bl. A17

    cota indiviza  - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale (pentru
                     functionarea unor directii
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)            Serviciul Roman de Informatii
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     spatii de lucru cu publicul)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
                   - Serviciul Roman de Informatii
                     (urgent)
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
23. Judetul        a.d. = 900 mp    S = 1.046 mp    3.553.927.573  1.102.800.000
    Galati,
    Tecuci, str.
    1 Decembrie
    1918 nr. 43

                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne preia
                   - Ministerul Finantelor         in administrare etajul 2.
                     (necesitati trezorerie        Ministerul Finantelor preia
                     si administratie)             in administrare subsolul,
                                                   parterul si etajul 1.
________________________________________________________________________________
24. Judetul Gorj,  a.d. = 889 mp    S = 79 mp       3.541.953.429     68.398.641
    Targu Jiu,     (suprafata
    Bd Eroilor     indiviza subsol
    nr. 15 - 17    180 mp)

                   - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale (pentru
                     functionarea unor directii
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Culturii           Ministerul Culturii
                     (Inspectoratul pentru
                     Cultura Gorj - pentru un
                     palat al culturii targujiene)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate publica)
________________________________________________________________________________
25. Judetul        a.d. = 1.290 mp: S = 798 mp     1.307.718.180
    Hunedoara,     subsol, parter,                 (inclusiv
    Deva, str.     etaj                            terenul
    Piata Unirii                                   aferent)
    nr. 3

                   - Ministerul Educatiei          Ministerul Educatiei
                     Nationale                     Nationale
                   - Ministerul Lucrarilor
                     Publice si Amenajarii
                     Teritoriului
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Sanatatii
                     (sediul Directiei de
                     sanatate publica)
                   - Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
26. Judetul        a.d. = 200 mp    S = 30 mp         572.232.769
    Hunedoara,                                        (inclusiv
    Petrosani,                                        terenul)
    str. 1
    Decembrie
    1918, bl. 97

                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (necesitati urgente pentru
                     trezorerie)
________________________________________________________________________________
27. Judetul        a.d. = 1.900 mp  S = 644 mp        641.567.861
    Hunedoara,                                        (inclusiv
    Orastie, piata                                    terenul)
    Aurel Vlaicu
    nr. 3

                   - Ministerul Culturii            Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
28. Judetul        a.d. = 1.100 mp  S = 1.300 mp   10.545.005.747
    Harghita                                       (inclusiv
    Odorheiul                                      terenul)
    Secuiesc,
    Str. Morii
    nr. 1

                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne preia
                                                   in administrare corpul B.
                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor preia
                     (necesitati urgente datorita  in administrare corpul A.
                     evacuarii incepand cu 1
                     ianuarie 2000)
                   - Ministerul Sanatatii (sectia
                     de pneumoftiziologie)
________________________________________________________________________________
29. Judetul Iasi,  a.d. = 15 mp                        10.625.754
    Iasi, Str.
    Baltii nr. 1

    teren          - Ministerul de Interne         Ministerul Finantelor
    inchiriat      - Serviciul Roman de Informatii
________________________________________________________________________________
30. Judetul Ilfov, a.d. = 6.601 mp: S = 15.000 mp  54.755.720.107  7.436.180.400
    comuna         - centru de
    Ciolpani,      invatamant
    satul          (subsol, parter,
    Izvorani,      doua etaje)
    Centrul de     - hotel (doua
    pregatire      subsoluri,
    profesionala   parter, 5 etaje)
                   - vila (parter,
                   un etaj)
                   - magazin
                   - casa portar

                   - Ministerul Agriculturii si    Regia Autonoma "Administratia
                     Alimentatiei (numai subsolul, Patrimoniului Protocolului
                     parterul, doua etaje,         de Stat"
                     echipamente tehnologice)
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     organizarea unui centru de
                     pregatire profesionala a
                     cadrelor din Jandarmeria
                     Romana)
                   - Ministerul Finantelor
                     (necesitati pentru pregatirea
                     profesionala a salariatilor)
                   - Ministerul Justitiei (pentru
                     pregatire profesionala)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (laboratoare medicale)
                   - Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
31. Judetul Mures, a.d. = 1.793 mp  S = 779 mp      7.572.913.457
    Sighisoara
    str. 1
    Decembrie 1918
    nr. 37 - 39
    si str.
    Octavian Goga
    nr. 11,
    bl. KO1

    teren          - Ministerul de Interne (pentru Ministerul de Interne preia
    concesionat      sediul Politiei Municipiului  imobilul din str. Octavian
    pe 99 de ani     Sighisoara)                   Goga si pune la dispozitie
                                                   spatii Ministerului Culturii;
                   - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor preia
                     (necesitati trezorerie; se    imobilul din str. 1
                     elibereaza spatiul pentru     Decembrie
                     Primaria Sighisoara)
                   - Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
32. Judetul Mures, a.d. = 2.501 mp  S = 2.245 mp   14.001.745.904
    Targu Mures,
    Str.
    Calarasilor
    nr. 26 - 28

    concesionat    - Ministerul Educatiei          Ministerul Finantelor
    pe 99 de ani     Nationale, Universitatea
                     Tehnica din Targu Mures
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Justitiei
                     (necesitati trezorerie; se
                     elibereaza spatiul pentru
                     Prefectura si Primaria
                     Targu Mures)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Finantelor
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa tribunal si
                     judecatorie)
________________________________________________________________________________
33. Judetul        a.d. = 400 mp:   S = 213 mp      1.941.141.842
    Mehedinti,     parter, un etaj
    Drobeta-Turnu
    Severin, str.
    Th. Costescu
    nr. 6, colt cu
    str. Maresal
    Averescu

    fara titlu de  - Ministerul Justitiei,         Ministerul Justitiei
    proprietate      Parchetul Tribunalului
                     Mehedinti
                   - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale (pentru
                     functionarea unor directii
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul Finantelor
                     (necesitati trezorerie;
                     elibereaza spatiul pentru
                     primarie)
                   - Consiliul Local al
                     Municipiului Drobeta-Turnu
                     Severin, judetul Mehedinti
                     (solicita 800 mp)
                   - Ministerul Lucrarilor
                     Publice si Amenajarii
                     Teritoriului
                   - Ministerul de Interne
                     (pentru organizarea de
                     spatii de lucru cu
                     publicul)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Public (Parchetul
                     de pe langa tribunal si
                     judecatorie)
________________________________________________________________________________
34. Judetul        a.d. = 3.100 mp  S = 1.275 mp   13.224.621.844  4.037.841.178
    Maramures,
    Baia Mare,
    Str. Scolii
    nr. 1

    proprietate =  - Ministerul Muncii si
    975 mp,          Protectiei Sociale (pentru
    concesionat      functionarea unor directi
    pe 99 de ani     generale de munca si
    = 300 mp         protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne preia
                                                   in administrare si pune la
                                                   dispozitie spatii
                                                   Ministerului Culturii si
                                                   Ministerului Industriei si
                                                   Comertului
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
________________________________________________________________________________
35. Judetul Neamt, a.d. = 482 mp:   S = 155 mp        544.083.028
    Piatra-Neamt,  parter, etaj
    bd Traian
    nr. 17,
    bl. A4

    concesionat    - Ministerul Apararii Nationale
                   - Ministerul Muncii si          Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale            Protectiei Sociale preia in
                                                   administrare 50% .
                   - Ministerul Justitiei
                   - Ministerul Culturii           Ministerul Culturii preia in
                     (Directia monumentelor        administrare 50%
                     istorice)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
________________________________________________________________________________
36. Judetul Neamt, a.d. = 103 mp    S = 103 mp        197.828.236
    Piatra-Neamt,
    str. Alexandru
    cel Bun nr. 27
    bis

    fara titlu de                                  Ministerul de Interne
    proprietate
    sau contract
    de inchiriere
    sau
    concesiune
________________________________________________________________________________
37. Judetul Neamt, a.d. = 3.083 mp   S = 3.068 mp  19.807.410.855
    Piatra-Neamt,
    str. Alexandru
    cel Bun nr. 12

    teren          - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne
    concesionat    - Ministerul Culturii
    pe durata      - Ministerul Industriei si
    existentei       Comertului
    constructiei   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
38. Judetul Neamt, a.d. = 210 mp    S = 377 mp        823.402.299     72.439.256
    Targu Neamt,   parter
    str. Mihail
    Kogalniceanu
    nr. 6 - 8

    teren          - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
    proprietate      (necesitati urgente pentru
                     trezorerie)
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     subunitate jandarmi paza
                     parchete)
                   - Ministerul Justitiei
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Sanatatii
                     (activitati medicale)
________________________________________________________________________________
39. Judetul Olt,   a.d. = 1.101 mp  S = 750 mp      5.788.145.446
    Slatina,
    bd Nicolae
    Titulescu
    nr. 45

    teren fara     - Ministerul de Interne
    documente      - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor preia
                     (necesitati urgente pentru    in administrare si pune la
                     trezorerie)                   dispozitie spatii
                   - Ministerul Culturii           Ministerului Culturii
                   - Serviciul Roman de Informatii
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
40. Judetul        a.d. = 676 mp    S = 231 mp      3.031.368.951
    Prahova,
    Sinaia,
    Bd. Republicii
    nr. 33

                   - Ministerul Lucrarilor         Ministerul Lucrarilor
                     Publice si Amenajarii         Publice si Amenajarii
                     Teritoriului                  Teritoriului
                   - Ministerul Apararii Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Finantelor
                     (necesitati trezorerie; se
                     elibereaza spatii ale
                     primariei)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Sanatatii
                     (laboratoare medicale)
________________________________________________________________________________
41. Judetul        - demisol        S = 1.166 mp    1.519.552.716  4.855.399.900
    Prahova,       - parter
    Busteni,       - etaj
    Vila Piscului,
    Str. Soimului
    nr. 11

                   - Ministerul Sanatatii          Regia Autonoma "Administratia
                     (laboratoare medicale)        Patrimoniului Protocolului
                   - Ministerul Apararii           de Stat"
                     Nationale
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     sediu politie oraseneasca)
                   - Ministerul Justitiei
                   - Ministerul Finantelor
                     (activitati de protocol)
________________________________________________________________________________
42. Judetul Sibiu, a.d. = 2.340 mp                  8.572.776.419
    Sibiu,         - subsol,                        (inclusiv
    Str. Tribunei    parter,                        terenul
    nr. 6            doua etaje,                    aferent)
                     mansarda

    teren          - Ministerul Educatiei
    proprietate      Nationale, Universitatea
                     Sibiu (pentru spatii de
                     cazare)
                   - Ministerul Apararii
                     Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Finantelor
                     (necesitati urgente pentru
                     trezorerie; elibereaza un
                     spatiu al primariei)
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul Culturii           Ministerul Culturii
                   - Serviciul Roman de Informatii
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica)
________________________________________________________________________________
43. Judetul Salaj, a.d. = 1.275 mp  S = 457 mp      3.652.820.457    148.031.811
    Zalau,
    str. Corneliu
    Coposu nr. 1

    teren          - Ministerul Muncii si
    proprietate      Protectiei Sociale (pentru
                     functionarea unor directii
                     generale de munca si
                     protectie sociala si a
                     unitatilor teritoriale ale
                     inspectiei muncii)
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Sanatatii          Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
________________________________________________________________________________
44. Judetul        a.d. = 812 mp    S = 457 mp        111.380.680    254.202.995
    Suceava,
    Suceava, aleea
    Ion Gramada
    nr. 1 - 3

    teren          - Ministerul Apararii
    proprietate      Nationale
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Muncii si
                     Protectiei Sociale
                   - Ministerul Public             Ministerul Public
                     (Parchetul de pe langa
                     Curtea de Apel, tribunal
                     si judecatorie)
________________________________________________________________________________
45. Judetul        a.d. = 947 mp    S = 2/5 cota    5.661.451.997     72.728.160
    Suceava,                        indiviza din
    Radauti,                        261 mp
    str. 1 Mai
    nr. 3

    teren          - Ministerul de Interne
    proprietate    - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (necesitati pentru
                     trezorerie)
                   - Ministerul Sanatatii
                     (laboratoare medicale)
________________________________________________________________________________
46. Judetul        a.d. = 864 mp    S = 589 mp        228.700.560    337.317.480
    Suceava,
    Campulung
    Moldovenesc,
    Calea
    Bucovinei
    nr. 12

    teren          - Ministerul de Interne
    proprietate    - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si      Ministerul Industriei si
                     Comertului                    Comertului
________________________________________________________________________________
47. Judetul        a.d. = 681 mp:   S = 270 mp      2.442.652.780    158.207.688
    Tulcea,        parter,
    Tulcea,        doua etaje
    str. Isaccea
    nr. 6B

    proprietate    - Ministerul Justitiei          Ministerul Justitiei
                   - Ministerul de Interne
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
                   - Serviciul Roman de Informatii
________________________________________________________________________________
48. Judetul        a.d. = 4.075 mp: S = 2.500 mp   14.500.056.673
    Valcea,        subsol, parter,
    Ramnicu        4 etaje
    Valcea,
    str. Tudor
    Vladimirescu
    nr. 18

    concesiune pe  - Ministerul de Interne
    99 de ani      - Ministerul Lucrarilor         Ministerul Finantelor preia
                     Publice si Amenajarii         in administrare si pune la
                     Teritoriului                  dispozitie spatii
                   - Ministerul Finantelor         Ministerului Lucrarilor
                     (necesitati trezorerie,       Publice si Amenajarii
                     scoala finante publice)       Teritoriului
                   - Ministerul Sanatatii (sediul
                     Directiei de sanatate
                     publica)
                   - Serviciul Roman de Informatii
                   - Comisia Nationala pentru
                     Statistica (pentru Directia
                     judeteana de statistica) -
                     un spatiu din imobil
________________________________________________________________________________
49. Judetul        a.d. = 3.529 mp  S = 2.194 mp   13.055.338.244    641.965.244
    Vrancea,
    Focsani,
    Str. Republicii
    nr. 96

    teren          - Ministerul de Interne         Ministerul Finantelor
    proprietate      (pentru servicii din politia
                     municipala, pentru spatii
                     de lucru cu publicul, pentru
                     Comandamentul Judetean de
                     Jandarmi Vrancea)
                   - Ministerul Finantelor (se
                     elibereaza spatiul pentru
                     Primaria Focsani)
________________________________________________________________________________
50. Bucuresti,     a.d. = 8.050 mp  S = 2.658 mp    4.213.563.782     32.677.100
    Calea
    Victoriei
    nr. 22 - 24,
    sectorul 3

                   - Ministerul Culturii,          Ministerul Finantelor
                     Directia monumentelor         Directia Generala a Vamilor
                     istorice
                   - Ministerul Afacerilor Externe
                   - Ministerul de Interne (numai
                     8.050 mp si terenul aferent)
                   - Ministerul Finantelor
                   - (Directia Generala a Vamilor,
                     datorita evacuarii)
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Tineretului si
                     Sportului (sau imobilul din
                     str. Matei Voievod nr.
                     21 - 23)
________________________________________________________________________________
51. Bucuresti,     a.d. = 170 mp                      431.453.986
    Calea
    Victoriei nr.
    22 - 24,
    VIP Lipscani,
    sectorul 3

                                                   Ministerul Finantelor
________________________________________________________________________________
52. Bucuresti,     a.d. = 1.264 mp  S = 668 mp      2.180.569.654    457.648.766
    str. Matei
    Voievod
    nr. 21 - 23,
    sectorul 2

    teren          - Ministerul Afacerilor Externe Regia Autonoma "Administratia
    proprietate    - Ministerul Muncii si          Patrimoniului Protocolului
                     Protectiei Sociale            de Stat"
                   - Ministerul Lucrarilor Publice
                     si Amenajarii Teritoriului
                   - Ministerul Sanatatii
                     (Directia de sanatate
                     publica)
                   - Ministerul de Interne (pentru
                     locuinte de serviciu)
                   - Ministerul Culturii
                   - Ministerul Industriei si
                     Comertului
                   - Ministerul Tineretului si
                     Sportului (sau imobilul din
                     Calea Victoriei nr. 22 - 24)
                   - Comisia Nationala a Valorilor
                     Mobiliare (foarte urgent)
________________________________________________________________________________
53. Bucuresti,     a.d. = 200 mp    S = 22,7 mp     1.170.052.820
    Bd. Libertatii                                  (imobil +
    nr. 1, bl. A1,                                  teren)
    sc. 1, et. 4,
    ap. 33,
    sectorul 4

    terenul        - Agentia Nationala pentru
    aferent in       Dezvoltare Regionala
    folosinta pe   - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne
    durata           (pentru locuinte de serviciu)
    existentei     - Ministerul Culturii
    cladirii       - Ministerul Industriei si
                     Comertului
________________________________________________________________________________
54. Bucuresti,     a.d. = 253 mp                      205.705.510
    Aleea
    Textilistilor
    nr. 3, bl.
    MY2, ap. 17;
    18;19; 20,
    sectorul 3

    teren          - Ministerul de Interne         Ministerul de Interne
    concesionat      (pentru locuinte de serviciu)
    pe durata      - Ministerul Culturii
    existentei     - Ministerul Industriei si
    constructiei     Comertului
________________________________________________________________________________
55. Bucuresti,     a.d. = 29 mp                       193.032.890
    Calea
    Victoriei
    nr. 16 - 20,
    parter

                   - Ministerul de Interne
                     (pentru locuinta de serviciu)
                   - Ministerul Finantelor (punct  Ministerul Finantelor
                     incasare trezorerie)
                   - Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________
56. Bucuresti,     a.d. = 621 mp    S = 156 mp      9.115.396.663    369.865.092
    Splaiul
    Independentei

    teren          - Ministerul de Interne
    proprietate    - Ministerul Finantelor         Ministerul Finantelor
                     (preluat de trezorerie)
                     Ministerul Culturii
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 61/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 61 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu