Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 112 din 8 decembrie 2010

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 17 decembrie 2010Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata, se motiveaza prin necesitatea modificarii regimului juridic al locuintelor pentru tinerii specialisti din domeniul învatamântului si din domeniul sanatatii, creându-se posibilitatea vânzarii acestor locuinte.

Pe baza solicitarilor primite din partea tinerilor specialisti s-a considerat oportun ca locuintele destinate exclusiv tinerilor specialisti din domeniul învatamântului si din domeniul sanatatii sa poata fi vândute, în aceleasi conditii ca si celelalte locuinte pentru tineri.

Sumele rezultate din vânzarea locuintelor destinate exclusiv tinerilor specialisti din învatamânt si din sanatate suplimenteaza bugetul aferent acestui program, în vederea continuarii constructiei de locuinte, realizându-se un numar de unitati locative cel putin egal cu cel existent.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internationala actuala le are asupra domeniului locuirii în România. Astfel, sustinerea cresterii economice se poate realiza si pe calea suplimentarii cererii solvabile pentru persoanele care doresc sa achizitioneze o locuinta.

Apreciind ca interventia legislativa de urgenta si extraordinara este justificata si de atragerea de urgenta a unor surse suplimentare de finantare pentru constructia de locuinte, neadoptarea acestei masuri ar avea consecinte negative, având în vedere ca în ultima perioada marea majoritate a tinerilor medici opteaza sa lucreze în strainatate, fapt pentru care consideram oportuna promovarea acestei ordonante de urgenta care poate conduce la diminuarea migrarii medicilor, asigurându-le accesul la o locuinta în proprietate în localitatile în care îsi desfasoara activitatea.

Având în vedere cele mentionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonantei de urgenta si adoptarea acesteia cu celeritate.

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Locuintele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învatamânt sau sanatate, realizate în conditiile prezentei legi, fac obiectul proprietatii private a statului. Locuintele pentru tineri destinate închirierii sunt administrate, în conformitate cu prevederile legale în materie aflate în vigoare, de autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, iar cele destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învatamânt sau sanatate sunt administrate de autoritatile administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii sau în administrarea unor unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii. Pentru celelalte locuinte care se realizeaza prin programele de investitii prevazute la art. 7 alin. (6) regimul juridic si modul de repartizare sunt prevazute de Legea nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

2. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Locuintele pentru tineri destinate închirierii, inclusiv cele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învatamânt sau sanatate, repartizate în conditiile art. 8 alin. (3) sau ale art. 22, dupa caz, se pot vinde titularilor contractelor de închiriere, numai la solicitarea acestora, dupa expirarea a minimum un an de închiriere neîntrerupta catre acelasi titular si/sau catre persoana în beneficiul careia s-a continuat închirierea în conditiile legii, fara ca vânzarea sa fie conditionata de vârsta solicitantului."

3. La articolul 9, alineatul (2), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

,,d) valoarea de vânzare a locuintei se calculeaza de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre operatorii economici în a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unele unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii, si reprezinta valoarea de înlocuire pe metru patrat, multiplicata cu suprafata construita efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuata cu amortizarea calculata de la data punerii în functiune a locuintei pâna la data vânzarii acesteia. Valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderata pe metru patrat, calculata pe baza valorii contractelor de antrepriza încheiate, în conditiile legii, în cursul anului anterior de catre A.N.L. cu antreprenorii, care se majoreaza cu un coeficient rezultat din raportul dintre valoarea medie ponderata pe metru patrat a locuintelor puse în functiune în anul anterior si valoarea medie ponderata pe metru patrat contractata la momentul începerii lucrarilor acestor locuinte. Valoarea de înlocuire pe metru patrat astfel calculata se stabileste anual prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, ce urmeaza a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pentru acoperirea cheltuielilor de evidenta si vânzare, unitatile prin care se efectueaza vânzarea, potrivit legii, beneficiaza de un comision de pâna la 1% din valoarea de vânzare a locuintei, comision care se include, împreuna cu valoarea de vânzare a locuintei, în pretul de vânzare al acesteia;

e) în cazul cladirilor dotate cu centrale termice proprii, valoarea acestora se cuprinde în pretul locuintelor. Centralele termice ramân în administrarea consiliilor locale sau a autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii, sau a unor unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati pâna la vânzarea a jumatate plus unu din numarul locuintelor pe care le deservesc;".

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Sumele obtinute din vânzarea locuintelor prevazute la alin. (1) se utilizeaza numai pentru finantarea constructiei de locuinte. Dupa retinerea comisionului prevazut la alin. (2) lit. d) si, dupa caz, a valorii de vânzare a constructiilor prevazute la art. 2 alin. (6), sumele obtinute se vireaza de catre autoritatile administratiei publice locale si, respectiv, de operatorii economici în a caror administrare se afla imobilele respective, precum si de catre autoritatile administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii, sau de catre unitatile aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati în a caror administrare se afla imobilele respective, prin bugetul propriu, catre A.N.L., pentru finantarea programului de locuinte pentru tineri. In colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatile administratiei publice centrale din domeniul învatamântului si sanatatii, A.N.L. tine evidenta sumelor rezultate din vânzare si încasate."

5. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Pentru realizarea de locuinte destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialisti din învatamânt sau sanatate, autoritatile administratiei publice centrale interesate raspund de punerea la dispozitie a terenurilor în conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). Terenurile pot fi în proprietatea publica sau privata a statului si în administrarea autoritatilor administratiei publice centrale respective sau, dupa caz, în administrarea unor unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, în conditiile legii."

6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 21. - Inchirierea locuintelor pentru tineri destinate închirierii, realizate în conditiile art. 19, se face cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (4) si (5)."

Art. II. - (1) Locuintele construite si destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învatamânt sau sanatate, prin programe de investitii la nivel national, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate în proprietatea publica a statului si în administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii, sau în administrarea unor unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si terenul aferent acestora trec, în conditiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, în proprietatea privata a statului si ramân în administrarea autoritatilor administratiei publice centrale din domeniul învatamântului, respectiv din domeniul sanatatii, sau în administrarea unor unitati aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autoritati, potrivit legii.

(2) Locuintele pentru tineri destinate în mod exclusiv închirierii tinerilor specialisti din învatamânt sau sanatate, aflate în curs de executie prin programe de investitii în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost receptionate si nu au fost înregistrate ca mijloace fixe pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, urmeaza regimul juridic prevazut de Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificata prin prezenta ordonanta de urgenta. Reglementarea regimului juridic al terenurilor aferente locuintelor se realizeaza în mod corespunzator, potrivit legii.

Art. III. -In termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul sanatatii,

Cseke Attila

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 112/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 112 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu