E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 2560/6 din 18 iunie 2004

privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 2.560 din 18 iunie 2004
              BANCA NATIONALA A ROMANIEI
              Nr. 6 din 25 iunie 2004
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 706 din  5 august 2004

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice sunt emise in scopul reglementarii conditiilor de acordare si de rambursare a creditelor in conditii avantajoase, de acordare a fondurilor nerambursabile, a modului de constituire a garantiilor, a organizarii si desfasurarii licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, sunt:
    a) fondurile de creditare, respectiv fondurile nerambursabile, au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;
    b) creditele in conditii avantajoase, respectiv fondurile nerambursabile, se acorda, pe principiul tratamentului egal si nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;
    c) creditele in conditii avantajoase, respectiv fondurile nerambursabile, sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;
    d) fondurile de creditare, respectiv fondurile nerambursabile, sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;
    e) acordarea creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj;
    f) in gestionarea fondurilor de creditare, respectiv a fondurilor nerambursabile, si in acordarea creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, bancile si agentiile autorizate care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

    CAP. 2

    A. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice

    Art. 3
    Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, denumit in continuare fond de creditare, precum si fondurile nerambursabile constituite in baza prevederilor art. 86 alin. (1), respectiv ale art. 86^1 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
    Art. 4
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca trebuie sa asigure:
    a) administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, respectiv pentru acordarea de fonduri nerambursabile;
    b) monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, bancile, agentiile de credit si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.
    Art. 5
    Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.
    Art. 6
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.
    (2) In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in raport de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 7
    (1) In vederea acordarii creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu bancile sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, respectiv fondurile nerambursabile, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul anual.
    (2) Fondurile se vor repartiza pe trimestre, descrescator spre finele anului.
    (3) Pe masura acordarii creditelor in conditii avantajoase, respectiv a fondurilor nerambursabile, sumele vor fi reintregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.
    (4) Fondul de creditare si fondurile nerambursabile vor fi puse la dispozitie bancii sau agentiilor autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.
    (5) Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite in conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

    B. Beneficiarii de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 8
    Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:
    a) societatile comerciale care indeplinesc criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerate intreprinderi mici sau mijlocii;
    b) unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) asociatiile familiale care se constituie si functioneaza conform Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice conform prevederilor Legii nr. 507/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau sa devina persoane fizice care desfasoara in mod independent activitati economice au prioritate la obtinerea creditului;
    f) persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si care urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii.
    Art. 9
    Beneficiarii de fonduri nerambursabile sunt prevazuti la art. 86^1 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 10
    (1) Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentru a avea acces la credite in conditii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile, sunt:
    a) numarul total de salariati si/sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii creditului, de cel mult 249 de persoane;
    b) intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste sa se oblige prin contractul de credite sa angajeze cu contract individual de munca someri pe cel putin 50%, respectiv 100%, in cazul fondurilor nerambursabile, din locurile de munca nou-create;
    c) locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacante ca urmare a incetarii raporturilor de munca ale salariatilor in ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;
    d) sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate pe noile locuri de munca o perioada de cel putin 3 ani, respectiv 4 ani de la incadrare, iar in cazul incetarii raporturilor de munca ale unora dintre aceste persoane sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca devenite vacante personal din aceeasi categorie;
    e) sa mentina locurile de munca nou-create pentru o perioada de minimum 5 ani;
    f) sa realizeze activitatea de baza in productie, inclusiv productie agricola, servicii sau turism:
    - daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, acestea nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor;
    - dovada se face prin raportarea anuala "Rezultate financiare", la data de .............../.............., cifra de afaceri fiind evidentiata financiar-contabil pe analitice activitati;
    - raportarea va purta viza administratiei financiare;
    - in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;
    g) pe perioada derularii contractului de creditare, respectiv a contractului de acordare a fondului nerambursabil, angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului in conditii avantajoase, respectiv a fondului nerambursabil, iar daca unul dintre aceste posturi devine vacant, are obligatia de a angaja in termen de 30 de zile o alta persoana pe respectivul loc de munca;
    h) in situatia in care contractul individual de munca se suspenda din cauza concediilor fara plata, perioada de suspendare nu este luata in considerare la calculul termenului de 3 ani prevazut de lege pentru ocuparea locurilor de munca nou-create.
    (2) Prin perioada de derulare a contractului in care angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil, prevazuta la art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege o perioada de 5 ani de la data acordarii creditului, respectiv a fondului nerambursabil.
    (3) Asociatiile familiale pot primi credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot avea acces la credite in conditii avantajoase, respectiv la fonduri nerambursabile, pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, inclusiv productie agricola, servicii sau turism, dispozitiile alin. (1) lit. f) aplicandu-se in mod corespunzator.
    (5) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite in conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica, este asigurat in sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.
    (6) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica, a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni.
    (7) Agentii economici ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% in totalul veniturilor pot beneficia de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale.
    Art. 11
    (1) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca, elaborat in temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 166/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003.
    (2) In cazul creditelor in conditii avantajoase, ajutorul de stat consta in diferenta dintre dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei si dobanda aferenta creditului acordat, iar in cazul fondurilor nerambursabile ajutorul de stat este reprezentat de intreaga suma pusa la dispozitia beneficiarului.
    (3) Intensitatea ajutorului de stat pentru realizarea de investitii in vederea crearii de noi locuri de munca, reprezentand ponderea ajutorului de stat in totalul costurilor eligibile, nu poate depasi 50% in cazul intreprinderilor mari si 65% in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Costurile eligibile sunt investitiile in bunuri corporale (echipamente, cladiri si terenuri) si in bunuri necorporale, iar criteriile de eligibilitate sunt stabilite in Regulamentul privind ajutorul de stat regional.

    C. Procedura de desemnare a bancii sau a agentiei autorizate sa acorde credite in conditii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj

    Art. 12
    (1) Banca sau agentia autorizata sa administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, este desemnata prin licitatie organizata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    (2) Licitatia se organizeaza in conformitate cu legislatia in vigoare privind achizitiile publice.
    Art. 13
    In scopul desemnarii bancii sau agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, se constituie o comisie de evaluare numita prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 14
    (1) La licitatia pentru desemnarea bancii sau a agentiei autorizate sa administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, pot participa, dupa caz:
    a) bancile, persoane juridice romane, constituite in baza Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificarile si completarile ulterioare, si a autorizatiei eliberate de Banca Nationala a Romaniei;
    b) agentiile autorizate sa acorde credite si fonduri nerambursabile, in conditiile legii.
    (2) Pentru a putea fi desemnate sa administreze fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, bancile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa faca dovada achitarii obligatiilor fiscale, a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor de sanatate;
    b) sa aiba experienta in acordarea de credite, respectiv fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii;
    c) sa dispuna de dotarea necesara pentru realizarea contractului de servicii de acordare de credite, respectiv de fonduri nerambursabile (calculatoare, echipamente, aparatura, software, mijloace fixe si alte dotari);
    d) sa dispuna de personal de specialitate necesar indeplinirii contractului de credite in conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile;
    e) sa dispuna de o retea teritoriala care sa acopere in totalitate judetele tarii si de personalul avand pregatirea si competentele necesare pentru acordarea creditelor, respectiv a fondurilor nerambursabile;
    f) sa nu se afle in regim de supraveghere sau administrare speciala in evidentele Bancii Nationale a Romaniei in ultimele 6 luni de activitate;
    g) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificarile ulterioare;
    h) sa se incadreze in limitele prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2001 privind lichiditatea bancilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) sa constituie provizioane la nivelul celui prevazut de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Normele metodologice ale Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) sa detina capacitatea financiara de a rambursa din surse proprii creditele si dobanzile aferente, in cazul nerecuperarii integrale sau partiale a fondului de credite acordat;
    k) sa faca dovada ca ponderea detinuta de creditele restante din totalul creditelor guvernamentale si neguvernamentale este sub 5% .
    (3) Agentiile de credit vor fi autorizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru administrarea fondului de creditare, respectiv a fondului nerambursabil destinat acordarii de microcredite in baza unor scheme de creditare, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit in vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobata cu modificari prin Legea nr. 376/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 15
    (1) In continutul ofertelor prezentate de banci sau de agentiile de credit trebuie sa fie prevazute:
    a) dobanda oferita la sumele neutilizate din contul de disponibilitati sau de depozit constituit;
    b) comisioanele percepute de la clienti pentru creditele in conditii avantajoase, respectiv pentru fondurile nerambursabile, acordate;
    c) nivelul de dotare;
    d) nivelul de pregatire a personalului;
    e) experienta in domeniul acordarii de credite, respectiv de fonduri nerambursabile, intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice;
    f) reteaua teritoriala;
    g) alte elemente cuprinse in caietul de sarcini.
    (2) Documentele depuse de banci pentru a face dovada indeplinirii conditiilor prezentate la art. 14 alin. (2) si de agentiile de credit, impreuna cu ofertele, vor fi analizate de comisia de evaluare, care va desemna banca, respectiv agentiile de credit autorizate.
    (3) Rezultatele analizei si decizia comisiei de licitatie se vor consemna in procesul-verbal semnat de toti membrii comisiei. Decizia comisiei de licitatie va fi comunicata tuturor bancilor sau agentiilor de credit participante la licitatie.
    Art. 16
    (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va incheia cu banca sau cu agentia de credit autorizata, castigatoare a licitatiei, un contract privind derularea activitatii de creditare, respectiv de acordare a fondurilor nerambursabile, in conditiile stabilite in caietul de sarcini intocmit in vederea organizarii licitatiei.
    (2) Banca sau agentia de credit autorizata, castigatoare a licitatiei, impreuna cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora si va aproba instructiuni comune in scopul reglementarii procedurilor care vor fi urmate de unitatile lor teritoriale in derularea procesului de acordare a creditelor, respectiv de acordare a fondurilor nerambursabile, de monitorizare a utilizarii acestora si de respectare a graficelor de incadrare in munca a persoanelor din randul somerilor.
    Art. 17
    (1) Daca in procesul derularii creditelor sau a fondurilor nerambursabile banca ori agentia de credit castigatoare a licitatiei dovedeste ca nu are capacitatea de a administra fondul de creditare, respectiv fondul nerambursabil, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la desemnarea unei alte banci sau agentii de credit, prin organizarea unei noi licitatii.
    (2) Banca sau agentia de credit castigatoare a licitatiei organizate ca urmare a intervenirii situatiei prezentate la alin. (1) va prelua portofoliul de credite acordate de banca sau de agentia de credit aflata in imposibilitate de a continua activitatea de acordare a creditelor si a fondurilor nerambursabile.

    D. Conditiile de acordare, utilizare si de rambursare a creditelor, precum si conditiile de acordare si utilizare a fondurilor nerambursabile si de stabilire a garantiilor

    Art. 18
    Intreprinderile mici si mijlocii, unitatile cooperatiste, asociatiile familiale, persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, somerii si studentii pot beneficia de credite, respectiv de fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru:
    a) finantarea stocurilor de materii prime, materiale si obiecte de inventar sau a altor nevoi privind activitatea curenta, conform specificatiilor din studiul de fezabilitate;
    b) cheltuieli de capital, respectiv: utilaje si echipamente, instalatii de lucru, constructii speciale, constructii, amenajari si dotari, mijloace de transport, calculatoare si altele asemenea;
    c) finantarea concomitenta a stocurilor de materii prime si a cheltuielilor de capital, potrivit prevederilor din studiul de fezabilitate.
    Art. 19
    (1) Pentru beneficiarii de credite sau de fonduri nerambursabile contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.
    (2) Aportul propriu poate fi constituit din bunuri (terenuri, cladiri, echipamente, software si capital circulant) legate de investitie, care fac parte din planul de finantare a proiectului (devizul general) cuprins in studiul de fezabilitate, indiferent de momentul si de modul legal al dobandirii acestora, si sunt considerate investitie initiala.
    (3) Contributia beneficiarului de 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus nu poate face obiectul unui alt ajutor de stat.
    Art. 20
    (1) Perioada maxima in care creditul acordat trebuie sa fie rambursat este:
    a) de 3 ani, in cazul creditelor acordate pentru finantarea cheltuielilor de capital;
    b) de un an, in cazul creditelor acordate pentru finantarea stocurilor de materii prime si materiale.
    (2) In cadrul termenului de rambursare, la creditul pentru cheltuielile de capital se poate include, la cererea solicitantului de credit, si o perioada de gratie de pana la 6 luni.
    Art. 21
    (1) Creditele si fondurile nerambursabile se acorda in raport cu numarul locurilor de munca pe care solicitantul se obliga sa le creeze, in cuantumul stabilit de lege si cu respectarea art. 11 alin. (3) si (4).
    (2) Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pentru asigurarea productiei trebuie sa angajeze pe locurile de munca nou-create numai persoane care nu au avut niciodata un loc de munca, care si-au pierdut sau care sunt pe cale de a-si pierde locul de munca.
    Art. 22
    (1) Dobanda la creditul acordat in temeiul art. 86 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi de 50% din dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei, revizuibila in conformitate cu nivelul dobanzii de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
    (2) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda, in anul calendaristic urmator, cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Beneficiaza de credite cu dobanda prevazuta la alin. (2) si persoanele in varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si care urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de invatamant superior de stat ori particular, autorizata sau acreditata in conditiile legii.
    Art. 23
    (1) Creditele si fondurile nerambursabile acordate vor fi garantate cu garantii reale si personale, astfel incat acestea sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente, respectiv a fondului nerambursabil acordat.
    (2) Garantarea se face, in principal, cu obiectele achizitionate din creditul, respectiv fondul nerambursabil acordat, precum si cu alte bunuri si valori care apartin solicitantului si/sau girantilor acestuia, care trebuie sa acopere valoarea creditului acordat si a dobanzii aferente, respectiv a fondului nerambursabil acordat.
    (3) Bunurile care se constituie ca garantie vor fi asigurate, pe intreaga perioada de derulare a creditului, respectiv a fondului nerambursabil, la una dintre cele 3 societati de asigurari agreate de banca autorizata, respectiv de agentia de credit.
    Art. 24
    (1) Pentru obtinerea unui credit, respectiv a unui fond nerambursabil, acordat din bugetul asigurarilor pentru somaj, intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, pe al carei teritoriu isi au sediul social sau, dupa caz, resedinta, o cerere insotita de urmatoarele documente:
    a) contractul de societate sau, dupa caz, actul constitutiv;
    b) hotararea judecatoreasca de autorizare a infiintarii societatii;
    c) statutul societatii;
    d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului sau codul unic de inregistrare;
    e) codul fiscal;
    f) ultimul bilant contabil vizat de organul fiscal teritorial;
    g) ultimele 3 balante de verificare;
    h) dovada achitarii obligatiilor fiscale (certificate fiscale) si a contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat, la bugetul asigurarilor pentru somaj si la bugetul asigurarilor pentru sanatate;
    i) declaratie privind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
    j) studiul de fezabilitate al proiectului pentru care se solicita creditul;
    k) graficul crearii si ocuparii noilor locuri de munca;
    l) acte care sa ateste proprietatea asupra bunurilor aduse in garantie, precum si valoarea acestora;
    m) proiectia fluxului de lichiditati pe perioada de creditare;
    n) graficul de rambursare a creditului;
    o) declaratie pe propria raspundere ca nu au beneficiat de ajutoare de stat nenotificate la Consiliul Concurentei in ultimii 3 ani, in valoare totala de 4 miliarde lei;
    p) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit.
    (2) In cazul solicitarii de credite sau de fonduri nerambursabile pentru constructii in vederea realizarii ori dezvoltarii de noi capacitati de productie, la documentele prezentate la alin. (1) se solicita si urmatoarele documente:
    a) acte care sa ateste situatia juridica a terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia;
    b) autorizatia de constructie;
    c) acordurile si avizele legale pentru realizarea investitiei.
    (3) La solicitarea de credite sau de fonduri nerambursabile pentru inceperea activitatii nu se vor depune documentele prevazute la alin. (1) lit. f) - i).
    (4) Persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice si asociatiile familiale vor depune pentru obtinerea creditelor sau a fondurilor nerambursabile urmatoarele documente, dupa caz:
    a) autorizatia de functionare;
    b) codul fiscal, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal;
    c) declaratie speciala privind veniturile din activitati independente pentru anul in curs;
    d) dispozitia de impunere si declaratia de impunere pentru anul expirat;
    e) studiul de fezabilitate;
    f) acte care sa ateste proprietatea asupra garantiilor si valoarea acestora;
    g) aportul beneficiarului la realizarea investitiei;
    h) certificatul privind stagiul de cotizare;
    i) alte documente solicitate de banca sau de agentia de credit;
    j) declaratia pe propria raspundere ca nu au beneficiat de ajutoare de stat nenotificate la Consiliul Concurentei in ultimii 3 ani, in valoare totala de 4 miliarde lei.
    (5) Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, care solicita credite sau fonduri nerambursabile pentru inceperea activitatii, nu vor prezenta documentele prevazute la alin. (4) lit. c), d) si j).
    (6) Pe langa documentele mentionate la alin. (1) sau (4), persoanele prevazute la art. 8 lit. f) vor prezenta si urmatoarele documente:
    a) certificatul de nastere (in copie);
    b) actul de identitate (in copie);
    c) adeverinta eliberata de unitatea de invatamant superior de stat sau particular, autorizata ori acreditata in conditiile legii, la care urmeaza studiile la cursuri de zi;
    d) declaratie pe propria raspundere ca nu au mai urmat cursurile altei unitati de invatamant superior.
    (7) Atunci cand, la data finala a bilantului contabil, o intreprindere depaseste sau cade sub impunerile legate de angajati ori plafoanele financiare, prevazute de Legea nr. 133/1999, aceasta va avea repercusiuni asupra pierderii sau obtinerii de catre aceasta intreprindere a statutului de intreprindere mica si mijlocie, doar daca fenomenul este repetat pe durata a 2 ani financiari consecutivi.
    (8) La calculul intensitatii ajutorului de stat conform art. 11 alin. (3) si (4) se va tine cont de situatiile prevazute la alin. (1).
    Art. 25
    Cererile si documentele prevazute la art. 24 se verifica in cadrul compartimentelor de specialitate ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, daca se constata ca documentatia este completa si ca sunt intrunite conditiile legale, vor fi transmise spre avizare comitetelor de credit.
    Art. 26
    (1) Pentru avizarea acordarii de credite se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti comitete de credit formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    a) presedintele si un membru desemnat din partea bancii sau agentiei de credit autorizate sa acorde creditele;
    b) 3 membri din partea agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) Comitetele de credit se intrunesc cel putin o data pe luna, analizeaza documentatia depusa de solicitantii de credite, verifica indeplinirea de catre acestia a conditiilor de eligibilitate, evalueaza eficienta economica si sociala a proiectelor prezentate si avizeaza acordarea creditelor.
    (3) In vederea adoptarii deciziei de avizare, comitetul de credit poate cere solicitantilor orice informatii pe care le considera necesare.
    Art. 27
    (1) In urma analizei si avizarii favorabile de catre comitetul de credit documentatia este transmisa bancii sau agentiei autorizate, pentru analiza, in vederea aprobarii si acordarii creditului.
    (2) Daca cererea de credit este respinsa de comitetul de credit, documentatia se restituie solicitantului, insotita de motivatia respingerii, semnata de presedintele comitetului de credit.
    Art. 28
    (1) Aprobarea si acordarea fiecarui credit se vor face pe baza unui referat care va fi intocmit de inspectorul de credite al bancii sau al agentiei de credit autorizate, desemnat de conducatorul compartimentului de creditare si de conducatorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sa contina, dupa caz, fara a fi limitative, urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a solicitantului: denumirea, adresa sediului social, extrasul din actele constitutive privind obiectul de activitate;
    b) evaluarea capacitatii solicitantului de a rambursa la scadenta ratele de credit si de a plati dobanda aferenta, pe baza analizei datelor inscrise in situatia privind fluxul de lichiditati;
    c) informatii despre bonitatea solicitantului. In acest scop vor fi calculati pe baza datelor inscrise in ultimul bilant contabil si in ultima balanta de verificare urmatorii indicatori:
    - lichiditatea curenta;
    - solvabilitatea patrimoniala;
    - gradul de acoperire a dobanzii;
    - rata profitului;
    - viteza de rotatie a activelor circulante.
    (2) Modul de calcul al indicatorilor prezentati la alin. (1) lit. c), precum si nivelurile recomandabile ale indicatorilor respectivi sunt in conformitate cu normele interne ale bancii autorizate si tinandu-se seama de prevederile legii.
    Art. 29
    Daca cererea de credit nu este aprobata de banca sau de agentia de credit, documentatia va fi restituita agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu motivatia corespunzatoare, pentru a fi inapoiata solicitantului.
    Art. 30
    Luarea in considerare a deciziilor comitetului de credit in vederea aprobarii cererii de acordare a creditului reprezinta o optiune ce revine exclusiv in sarcina si in responsabilitatea bancii sau agentiei de credit autorizate.
    Art. 31
    (1) Creditele din fondul asigurarilor pentru somaj vor fi acordate in lei, pe baza de contract de credit incheiat, in conditiile legii, intre banca, respectiv agentia de credit, si beneficiar, prin care se vor stabili, fara a fi limitative: conditiile de scadenta, dobanda, valoarea garantiilor, clauzele referitoare la nerambursarea la scadenta a creditului.
    (2) In contractul de credit vor fi mentionate si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul de credit, conform prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv obligatia de a angaja someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create.
    (3) Beneficiarul de credit, precum si beneficiarul de fonduri nerambursabile vor incheia un contract cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in care sunt trecute atat obligatiile beneficiarului, cat si obligatiile agentiilor si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor.
    (4) Modelul contractului prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
    Art. 32
    Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca rapoarte pentru fiecare an in care ajutoarele de stat sunt acordate, in vederea comunicarii acestora Consiliului Concurentei.
    Art. 33
    Respectarea graficelor de creare a noi locuri de munca si de incadrare a somerilor este urmarita de organele de control masuri active ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 34
    Nerespectarea obligatiilor asumate de beneficiarul de credite, respectiv de fonduri nerambursabile, potrivit dispozitiilor Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentelor norme metodologice poate atrage rezilierea contractului de credite, respectiv de acordare a fondului nerambursabil.
    Art. 35
    Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru somaj pot solicita un nou credit numai dupa achitarea integrala a creditelor acordate anterior, inclusiv a dobanzilor aferente.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 37
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, Normele metodologice nr. 394/13.108/2002 emise de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Banca Nationala a Romaniei privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 15 aprilie 2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.

               Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                               Elena Dumitru

                   Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
                               Mugur IsarescuSmartCity5

COMENTARII la Norma 2560/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 2560 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 2560/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu