Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORMA Nr

NORMA   Nr. 16 din 24 octombrie 1995

privind fondurile proprii ale societatilor bancare

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 14 noiembrie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si ale art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatoarele norme:

    1. Determinarea fondurilor proprii de catre societatile bancare se efectueaza in conformitate cu prezentele norme.
    2. Fondurile proprii ale unei societati bancare sunt formate din urmatoarele categorii de capital:
    a) capitalul propriu;
    b) capitalul suplimentar.
    2.1. Capitalul propriu se compune din:
    - capitalul social varsat;
    - primele legate de capital, varsate;
    - rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat din exercitiile
      financiare precedente;
    - rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit;
    - fondul de rezerva constituit conform art. 27 din Legea nr. 33/1991 privind
      activitatea bancara;
    - fondul imobilizarilor corporale;
    - fondul de dezvoltare.
    Pentru determinarea nivelului capitalului propriu se vor deduce urmatoarele elemente:
    - valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale;
    - sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentand dividende si participatii ale salariatilor si ale managerului la profit. Aceste sume se calculeaza prin aplicarea, asupra profitului net inregistrat la finele fiecarei luni, a ponderii dividendelor si, respectiv, a ponderii fondului de participare a salariatilor si a managerului la profit, inregistrate conform repartizarilor din profit pe aceste destinatii, efectuate pe baza bilantului contabil al anului precedent;
    - sumele reprezentand cheltuieli inregistrate in avans, inclusiv cele pentru imobilizari corporale puse in functiune;
    - sumele reprezentand imobilizari corporale in curs, materiale, stocuri si debitori, pentru investitii, ce depasesc fondul de dezvoltare existent;
    - rezultatul reportat reprezentand pierderea neacoperita din exercitiile financiare precedente;
    - rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere.

    NOTA:
    Capitalul propriu va fi influentat, dupa caz, in sensul adaugarii aprecierii sau scaderii deprecierii capitalului social varsat in valuta si primelor legate de capital varsate in valuta.
    2.2. Capitalul suplimentar se compune din:
    - rezerva generala pentru riscul de credit constituita in temeiul prevederilor Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1995 privind constituirea si utilizarea rezervei generale pentru riscul de credit;
    - sumele legal inregistrate in contul "Alte rezerve";
    - sumele legal inregistrate in contul "Alte fonduri" reprezentand alte fonduri proprii rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale potrivit Hotararii Guvernului nr. 500/1994, aferente titlurilor de participare aflate la alte societati comerciale;
    - imprumuturile subordonate primite (datoria subordonata).

    NOTA:
    Capitalul suplimentar va fi influentat, in sensul adaugarii soldului creditor al contului "Decontari din influente de curs valutar" sau diminuarii cu soldul debitor al contului "Decontari din influente de curs valutar".
    3. Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii se vor avea in vedere urmatoarele:
    a) capitalul suplimentar va fi luat in calculul fondurilor proprii in proportie de cel mult 100% din nivelul capitalului propriu;
    b) imprumuturile subordonate primite (datoria subordonata) vor fi luate in calculul fondurilor proprii in proportie de maximum 50% din capitalul propriu si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
    - sa fie in intregime angajate;
    - termenul de rambursare sa fie mai mare de 5 ani; la calcularea nivelului fondurilor proprii, volumul imprumuturilor subordonate primite va fi gradual redus cu 20% pe an, in perioada de 5 ani anterioara scadentei;
    - contractul de credit sa nu prevada rambursarea anticipata a imprumuturilor subordonate primite, cu exceptia cazului intrarii in lichidare a societatii bancare;
    - in cazul falimentului sau lichidarii societatii bancare, imprumuturile subordonate primite nu vor fi rambursate pana cand toate celelalte datorii nu vor fi fost achitate;
    c) deducerea participatiilor societatii bancare la capitalul altor societati bancare si a imprumuturilor subordonate acordate altor societati bancare.
    4. Societatile bancare au obligatia sa determine nivelul fondurilor proprii, potrivit metodologiei din prezentele norme, la finele fiecarei luni, pe baza datelor inscrise in evidenta contabila, conform modelului prevazut in anexa.
    La transmiterea catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare - a raportarilor privind indicatorii de prudenta bancara care, potrivit normelor respective, se determina in functie de nivelul fondurilor proprii, societatile bancare vor anexa calculul fondurilor proprii.
    5. Incalcarea prevederilor prezentelor norme atrage sanctiunile prevazute de dispozitiile legale in vigoare.
    6. Prezentele norme intra in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 1995.
    7. Pe data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/1994 privind fondurile proprii ale societatilor bancare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 22 martie 1994, se abroga.

                GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                              MUGUR ISARESCU

    ANEXA 1

                 CALCULUL FONDURILOR PROPRII
-----------------------------------------------------------------------------
     Elemente luate                        Nr.  Valoare  Coeficient  Valoare
       in calcul                          rand contabila de ajustare ajustata
-----------------------------------------------------------------------------
            a                               b      1             2       3
-----------------------------------------------------------------------------
Capital social varsat                       1                    x
Primele legate de capital, varsate          2                    x
Fond de rezerva                             3                    x
Rezultatul reportat reprezentand profit
nerepartizat                                4                    x
Rezultatul net al exercitiului curent
reprezentand profit                         5                    x
Fondul imobilizarilor corporale             6                    x
Fondul de dezvoltare                        7                    x
Aprecierea capitalului varsat in valuta     8                    x
Aprecierea primelor legate de capital,
varsate in valuta                           9                    x
Total (rd. 1 la rd. 9)                     10                    x
Imobilizari necorporale                    11                    x
Amortizarea aferenta imobilizarilor
necorporale                                12                    x
Valoarea neamortizata a imobilizarilor
necorporale (rd. 13 = rd. 11 - rd. 12)     13                    x
Dividende*)                                14                    x
Participatii ale salariatilor la profit*)  15                    x
Cota de participare a managerului
la profit*)                                16                    x
Cheltuieli inregistrate in avans           17                    x
  din care:
- aferente imobilizarilor corporale
  puse in functiune                        18                    x
Imobilizari corporale in curs*)           19                    x
Materiale pentru investitii*)             20                    x
Stocuri pentru investitii*)               21                    x
Debitori pentru investitii*)              22                    x
Fond de dezvoltare existent                23                    x
Sume ce depasesc fondul de dezvoltare
existent (rd.24 = rd.19 + rd.20 + rd.21 +
+ rd.22 - rd.23)*)                       24                    x
Deprecierea capitalului social
subscris, varsat in valuta                 25                    x
Deprecierea primelor legate de capital,
varsate in valuta                          26                    x
Rezultatul reportat reprezentand pierdere
neacoperita                                27                    x
Rezultatul net al exercitiului curent
reprezentand pierdere                      28                    x
Total elemente deductibile
(rd.13 la rd.17 + rd.24 la rd.28)          29                    x
Total capital propriu (rd.10 - rd.29)      30                    x
Rezerva generala pentru riscul de credit   31                    x
Sumele inregistrate in contul
"Alte rezerve"*)                        32                    x
Sumele inregistrate in contul
"Alte fonduri"*)                       33                    x
Soldul creditor al contului
"Decontari din influente de curs valutar"  34                    x
Imprumuturi subordonate primite (datoria                     maximum 50%
subordonata)                               35                din rd. 30
Total (rd.31 la rd.35)                     36                    x
Soldul debitor al contului
"Decontari din influente de curs valutar"  37                    x
Total capital suplimentar (rd.36 - rd.37)  38                maximum 100%
                                                              din rd. 30
Participatii la capitalul altor societati
bancare                                    39                    x
Imprumuturi subordonate acordate altor
societati bancare                          40                    x
Total elemente deductibile
(rd.39 + rd.40)                            41                    x
Total fonduri proprii
(rd.30 + rd.38 - rd.41)                    42                    x
-----------------------------------------------------------------------------

    *) Se va completa potrivit pct. 2.1. referitoare la sumele reprezentand dividende si participatii ale salariatilor si ale managerului la profit.
    *) Se va completa cu soldurile conturilor respective reflectate in evidenta contabila.
    *) Se va completa numai in situatia in care rd.19 la rd.22 > rd.23.
    *) Se va completa potrivit prevederilor pct. 2.2 alin. 2.
    *) Se va completa potrivit prevederilor pct. 2.2. alin. 3.


          INTOCMIT DE:
    ------------------------------
    NUME: .......................
    TELEFON/INTERIOR: ...........
    ------------------------------


    Conducatorul unitatii,              Conducatorul compartimentului
                                             financiar contabil,
SmartCity5

COMENTARII la Norma 16/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 16 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu