E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME Nr

NORME   Nr. 13 din 13 august 2002

privind capitalul minim al organizatiilor cooperatiste de credit si capitalul agregat minim al retelelor cooperatiste de credit

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 672 din 10 septembrie 2002

    Avand in vedere prevederile art. 3 alin. 2, art. 94 alin. 1, art. 164, art. 166 alin. 2 si 4, art. 171 alin. 1 lit. a) si alin. 3 si ale art. 258 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, ale art. 90 din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentele norme.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Casele centrale vor mentine in permanenta capitalul si fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme.
    (2) Casele centrale vor asigura mentinerea in permanenta a capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit din care fac parte si a fondurilor proprii ale acestora cel putin la nivelurile stabilite prin prezentele norme.
    (3) Cooperativele de credit vor mentine in permanenta capitalul social si fondurile proprii cel putin la nivelurile stabilite prin reglementarile-cadru emise de casa centrala la care sunt afiliate.
    Art. 2
    (1) Casele centrale au obligatia sa determine lunar atat nivelul capitalului lor, cat si pe cel al capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit din care fac parte, pe baza datelor inscrise in balanta de verificare a casei centrale si, respectiv, in balanta de verificare intocmita la nivelul retelei cooperatiste de credit.
    (2) Casele centrale au obligatia sa raporteze Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere letric, trimestrial, si prin reteaua de comunicatii interbancare, lunar, atat nivelul capitalului lor, cat si pe cel al capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit din care fac parte, calculate la datele de 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie ale fiecarui exercitiu financiar si, respectiv, pentru ultima zi calendaristica a fiecarei luni. Formularele de raportare vor fi transmise in termen de cel mult 15 zile calendaristice din luna urmatoare trimestrului pentru care se intocmeste raportarea. Raportarea prin intermediul retelei de comunicatii interbancare se va transmite Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la sfarsitul lunii pentru care se intocmeste. Modelul formularelor de raportare a capitalului casei centrale si a capitalului agregat al retelei cooperatiste de credit este prezentat in anexele nr. 1 si, respectiv, nr. 2 la Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2002 privind fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit.
    (3) Casele centrale vor stabili prin norme proprii termenele la care cooperativele de credit afiliate au obligatia sa raporteze nivelul capitalului social si alte informatii care sa le asigure acestora incadrarea in dispozitiile alin. (1).
    Art. 3
    (1) In cazul in care dupa aprobarea de catre adunarea generala a unei case centrale a situatiilor financiare anuale nivelul capitalului la data de 31 decembrie se modifica, casa centrala, in termen de 15 zile calendaristice de la data limita de depunere a situatiilor financiare anuale la organele in drept, va retransmite letric Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere raportarea aferenta datei de 31 decembrie a exercitiului financiar precedent si prin reteaua de comunicatii interbancare raportarile lunare aferente primelor doua luni ale exercitiului financiar curent.
    (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in cazul raportarii nivelului capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit.
    Art. 4
    (1) Capitalul unei case centrale se compune din:
    a) partile sociale subscrise si varsate de cooperativele de credit afiliate;
    b) primele de fuziune si/sau de divizare, integral incasate;
    c) fondul de rezerva;
    d) rezervele constituite din primele de fuziune si/sau de divizare si din repartizari din profitul net;
    e) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare;
    f) rezervele statutare;
    g) rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat;
    h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit.
    (2) Pentru determinarea nivelului capitalului unei case centrale se vor deduce urmatoarele elemente:
    a) obligatiile casei centrale reprezentand diferente ramase de regularizat ca urmare a recalcularii la sfarsitul exercitiului financiar a valorii participatiilor cooperativelor de credit afiliate la capitalul social al casei centrale;
    b) sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, in cazul in care aceste cooperative participa la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste de credit, in urma caruia vor parasi reteaua, sau in cazul in care casa centrala a hotarat dizolvarea lor, urmata de lichidare.
    Sumele vor fi deduse incepand cu data hotararii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la incetarea calitatii de cooperativa de credit afiliata la respectiva casa centrala;
    c) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentand dividende (in cazul caselor centrale care nu intra sub incidenta art. 172 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profit si cota de participare a conducatorilor la profit, precum si repartizari la fonduri, altele decat cel prevazut la alin. (1) lit. e).
    Aceste sume se calculeaza extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net inregistrat de casa centrala la finele fiecarei luni a perioadei pentru care se intocmeste raportarea ponderii respectivelor elemente inregistrate conform repartizarilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza situatiilor financiare anuale ale anului precedent;
    d) rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita;
    e) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere;
    f) repartizarea profitului.
    Art. 5
    (1) Capitalul agregat al unei retele cooperatiste de credit se compune din:
    a) partile sociale subscrise si varsate de membrii cooperatori ai cooperativelor de credit din retea;
    b) primele de fuziune si/sau de divizare, integral incasate, constituite la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;
    c) fondul de rezerva constituit de organizatiile cooperatiste de credit din retea;
    d) rezervele constituite din primele de fuziune si/sau de divizare si din repartizari din profitul net, inregistrate la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;
    e) fondul pentru cresterea surselor proprii de finantare, constituit la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;
    f) rezerve statutare, constituite la nivelul organizatiilor cooperatiste de credit din retea;
    g) rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat, inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;
    h) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand profit inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea.
    (2) Pentru determinarea capitalului agregat al unei retele cooperatiste de credit se vor deduce urmatoarele elemente:
    a) sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale care urmeaza sa fie restituite de cooperativele de credit din retea in cazurile de incetare a calitatii de membru cooperator prevazute la art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Sumele vor fi deduse incepand cu data hotararii consiliului de administratie cu privire la incetarea calitatii de membru cooperator;
    b) sumele reprezentand contravaloarea partilor sociale aferente aportului cooperativelor de credit la capitalul social al casei centrale la care sunt afiliate, in cazul in care aceste cooperative participa la un proces de fuziune sau de divizare de retele cooperatiste de credit, in urma caruia vor parasi reteaua, sau in cazul in care casa centrala a hotarat dizolvarea lor, urmata de lichidare.
    Sumele vor fi deduse incepand cu data hotararii consiliului de administratie al casei centrale cu privire la incetarea calitatii de cooperativa de credit afiliata la respectiva casa centrala;
    c) sumele din profitul net al exercitiului financiar curent reprezentand dividende (in cazul organizatiilor cooperatiste de credit care nu intra sub incidenta art. 172 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002), participarea personalului la profitul organizatiilor cooperatiste de credit din retea si cota de participare a conducatorilor la profitul organizatiilor cooperatiste de credit din retea, precum si repartizari la fonduri constituite de organizatiile cooperatiste de credit din retea, altele decat cel prevazut la alin. (1) lit. e).
    Aceste sume se calculeaza extracontabil, prin aplicarea asupra profitului net inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit la finele fiecarei luni a perioadei pentru care se intocmeste raportarea ponderii respectivelor elemente inregistrate conform repartizarilor din profitul net pe aceste destinatii, efectuate pe baza situatiilor financiare anuale ale anului precedent, intocmite de fiecare organizatie cooperatista de credit din retea;
    d) rezultatul reportat reprezentand pierdere neacoperita, inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;
    e) rezultatul net al exercitiului financiar curent reprezentand pierdere, inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea;
    f) repartizarea profitului inregistrat de organizatiile cooperatiste de credit din retea.
    Art. 6
    Fondurile proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit si ale retelelor cooperatiste de credit se determina pe baza metodologiei de calcul prevazute de Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 14/2002.
    Art. 7
    (1) Limita minima a fondurilor proprii ale unei cooperative de credit se stabileste la 3 miliarde lei.
    (2) Limita minima a capitalului si cea a fondurilor proprii ale unei case centrale se stabilesc la 50 miliarde lei.
    (3) Limita minima a capitalului agregat si cea a fondurilor proprii ale unei retele cooperatiste de credit se stabilesc la 250 miliarde lei.

    CAP. 2
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 8
    (1) Cooperativele de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze in cadrul unei retele cooperatiste de credit, in conditiile prevazute in sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X "Dispozitii tranzitorii" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, vor dispune, incepand cu data autorizarii si pana la data de 30 mai 2004, de un nivel minim al fondurilor proprii de 100 milioane lei.
    (2) Cooperativele de credit mentionate la alin. (1) vor atinge nivelul prevazut la art. 7 alin. (1) incepand cu data de 31 mai 2004.
    Art. 9
    (1) Casele centrale autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze in cadrul unei retele cooperatiste de credit, in conditiile prevazute in sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X "Dispozitii tranzitorii" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, vor dispune, incepand cu data autorizarii si pana la 30 mai 2004, de un nivel minim atat al capitalului, cat si al fondurilor proprii de 15 miliarde lei.
    (2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor atinge nivelul prevazut la art. 7 alin. (2) incepand cu data de 31 mai 2004.
    Art. 10
    Casele centrale autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa functioneze in cadrul unei retele cooperatiste de credit, in conditiile prevazute in sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X "Dispozitii tranzitorii" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, vor asigura existenta, incepand cu data autorizarii si pana la data de 30 mai 2004, a unui nivel minim atat al capitalului agregat, cat si al fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte de 150 miliarde lei.
    Art. 11
    (1) Casele centrale autorizate de Banca Nationala a Romaniei in conditiile prevazute in sectiunea 1 a cap. 1 al titlului X "Dispozitii tranzitorii" din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, care fac parte din retele cooperatiste de credit al caror capital agregat la data autorizarii este la nivelul prevazut la art. 258 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002, vor asigura mentinerea, timp de un an de la data autorizarii, atat a capitalului agregat, cat si a fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte cel putin la nivelul capitalului agregat de la data autorizarii.
    (2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor asigura atingerea nivelului capitalului agregat si al fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte, prevazute la art. 10, incepand cu ziua calendaristica urmatoare incheierii unui an de la data autorizarii functionarii.
    (3) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor asigura mentinerea atat a capitalului agregat, cat si a fondurilor proprii ale retelelor cooperatiste de credit din care fac parte cel putin la nivelurile prevazute la alin. (2), incepand cu ziua calendaristica urmatoare incheierii unui an de la data autorizarii functionarii pana la data de 30 mai 2004.
    Art. 12
    Casele centrale mentionate la art. 11 vor asigura atingerea nivelului prevazut la art. 7 alin. (3) incepand cu data de 31 mai 2004.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 13
    Banca Nationala a Romaniei va modifica, ori de cate ori va considera necesar, limita minima a capitalului caselor centrale si pe cea a capitalului agregat al retelelor cooperatiste de credit, astfel incat aceasta sa reprezinte la data de 1 ianuarie 2006 echivalentul in lei a 5 milioane euro, si nivelurile minime ale fondurilor proprii aferente organizatiilor cooperatiste de credit si retelelor cooperatiste de credit.
    Art. 14
    (1) Casele centrale vor elabora reglementari proprii privind nivelul minim al capitalului social si al fondurilor proprii aferente cooperativelor de credit afiliate.
    (2) Casele centrale nu vor putea stabili niveluri minime ale fondurilor proprii ale cooperativelor de credit afiliate inferioare celor prevazute prin prezentele norme.
    (3) Casele centrale vor supraveghea indeplinirea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentele norme.
    Art. 15
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a masurilor prevazute la art. 189, 190 si 191 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 200/2002.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2000 privind capitalul agregat minim al unei retele cooperatiste de credit, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 11 septembrie 2000.

                  GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                             MUGUR ISARESCUSmartCity5

COMENTARII la Norma 13/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 13 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu