E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 25.02.2010

pentru aplicarea unor dispoziţii cuprinse în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 09 martie 2010SmartCity1


Capitolul ICondiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere prevăzute la art. 8 şi 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Articolul 1Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii/împuternicirii în funcţia care conferă dreptul la aceasta şi încetează la data schimbării din funcţie, respectiv la data încetării împuternicirii. Articolul 2Indemnizaţia de conducere nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor la care sunt încadraţi. Articolul 3
(1) Indemnizaţia de conducere cuvenită pentru o fracţiune de lună se calculează în raport cu numărul de zile lucrătoare din perioada pentru care se plăteşte.
(2) În cazul pensionării, beneficiarii indemnizaţiei de conducere primesc acest drept pe întreaga lună în care are loc schimbarea poziţiei de activitate.
Articolul 4Indemnizaţia de conducere se poate suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni, în cazul în care unitatea a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, constatate cu ocazia inspecţiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizaţiei de conducere se aplică potrivit competenţelor stabilite.
Capitolul IIAcordarea sporului pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevăzut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 5Funcţionarii publici cu statut special care lucrează în condiţii de pericol beneficiază de un spor de 16% din salariul funcţiei de bază. Articolul 6Beneficiază de spor de pericol funcţionarii publici cu statut special care: a)execută sau participă nemijlocit la operaţiuni periculoase de depozitare, manipulare şi examinare a muniţiilor în depozitul de armament al unităţii sau în alte spaţii de depozitare amenajate potrivit legii; b)sunt numiţi prin decizie de zi pe unitate să execute delaborări şi casări de muniţii. Articolul 7
(1) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele materiale: cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, cartuşe de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare şi fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum şi orice elemente ale acestora, încărcate cu substanţe explozive.
(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. a), şi prin decizie de zi pe unitate de numire în comisia de declasare şi casare, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. b).
(3) Sporul de pericol se acordă proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în condiţiile prevăzute la art. 6, fără a depăşi 170 de ore în medie lunar, în program normal de lucru.
(4) Evidenţa timpului lucrat efectiv (în zile şi ore) şi certificarea exactităţii acesteia se fac de către şeful compartimentului care execută operaţiunea.
(5) Pentru evidenţa timpului lucrat, pe zile şi număr de ore, la locurile de muncă care conferă dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizează formularele de prezenţă aflate în uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.
Articolul 8
(1) Pontajele cu sporul de pericol se întocmesc, pentru fiecare lună, la începutul lunii următoare şi se transmit la compartimentul financiar.
(2) Personalul altor unităţi trimis în interes de serviciu care, prin natura activităţii, conduce nemijlocit, controlează sau execută operaţiunile prevăzute la art. 6 beneficiază de spor de pericol, în raport cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.
(3) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de unitatea în care s-au efectuat operaţiunile respective, documente din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă (zile şi ore), ordinul în baza căruia a participat la operaţiune şi ordinul de zi pe unitate de executare a operaţiunii. Adeverinţele se transmit la compartimentul financiar împreună cu pontajul pentru perioada respectivă.
Capitolul IIIAcordarea drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 9Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul încadrat în sistemul administraţiei penitenciare care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, care se acordă în acelaşi cuantum de la 31 decembrie 2009, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 10
(1) Sporul prevăzut la art. 9 nu face parte din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.
(2) Pentru funcţionarii publici nou-încadraţi, reintegraţi sau transferaţi, precum şi pentru cei cărora li s-a schimbat poziţia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire în funcţie, iar plata se va face lunar odată cu plata salariilor.
Capitolul IVCondiţiile de acordare a primei lunare de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din salariul funcţiei de bază funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 11Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de până la 50% din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. Articolul 12
(1) Prima prevăzută la art. 11 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.
(2) Numărul beneficiarilor primei se stabileşte de către ministrul justiţiei, anual, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Repartizarea numărului beneficiarilor de prime pe unităţi se stabileşte, trimestrial, în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Prima se acordă lunar, la propunerea şefilor structurilor din care funcţionarii publici cu statut special fac parte.
(4) Competenţa de aprobare şi acordare a primei lunare de până la 50%, precum şi de stabilire a cuantumului acesteia este următoarea:a)ministrul justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b)directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, personalul din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi; c)directorii unităţilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.
Articolul 13
(1) Prima de până la 50% se acordă funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care efectuează lucrări de excepţie în sensul alin. (2) ori execută misiuni speciale în sensul alin. (3).
(2) Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:a)conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul penitenciar; b)necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare; c)sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar; d)identifică noi surse de venituri.
(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care:a)au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa postului; b)implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar.
Articolul 14
(1) Prima prevăzută la art. 11 şi procentul care se acordă se stabilesc la propunerea fundamentată şi motivată în scris a superiorului ierarhic.
(2) Analiza îndeplinirii condiţiilor cerute se face în consiliul de conducere al unităţii, potrivit competenţelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.
(3) Plata primei de până la 50% nu se acordă:a)în toate situaţiile în care nu se acordă salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază; b)pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii.
Capitolul VDrepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor şi altor activităţi de perfecţionare sau formare continuă - art. 22 alin. (1) şi (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 15
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor în care sunt încadraţi, beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ.
(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute.
(3) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1) se emite ordin/decizie.
(4) În cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiau şi de alte indemnizaţii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de bază de încadrare, acestea nu se mai acordă pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1).
(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din instituţia de învăţământ urmată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza adeverinţelor eliberate în acest sens de instituţia de învăţământ respectivă.
Capitolul VI Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 16
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie ca urmare a neîncadrării în funcţii din diferite cauze neimputabile beneficiază de salariul de bază de încadrare avut, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale avute.
(2) Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie în condiţiile alin. (1) se soluţionează în termen de 3 luni.
Capitolul VIISalarizarea funcţionarilor publici cărora le încetează raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) şi (4) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 17
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la sfârşitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu.
(2) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în gradul profesional următor şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeaşi dată, în condiţiile alin. (1), salariul de bază de încadrare se stabileşte, proporţional, în raport cu noul grad profesional.
(3) Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la data încetării raporturilor de serviciu.
Capitolul VIII Acordarea sporului prevăzut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 18
(1) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil din Penitenciarul Poarta Albă, din Penitenciarul- Spital Poarta Albă, din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea şi din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregătire profesională şi recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.
(2) Sporul se prevede în ordinul sau în decizia de numire în funcţie, iar plata se face lunar, odată cu plata salariilor. Sporul de izolare se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.
(3) Acordarea sporului se suspendă în caz de absenţe nemotivate, concedii fără plată sau de frecventare a unor şcoli ori cursuri de pregătire în afara localităţii în care personalul îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, sporul nu se acordă pe timpul concediului de odihnă, de studii sau pentru incapacitate temporară de muncă.
(4) Funcţionarii publici care sunt trimişi în delegare sau detaşaţi să lucreze în locuri de muncă din unităţile subordonate Ministerului Justiţiei prevăzute la alin. (1) sau în alte unităţi în care se acordă spor pentru munca desfăşurată în localităţi sau în zone izolate beneficiază de sporul acordat pentru personalul din unităţile respective.
(5) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat (în zile şi ore) în aceste locuri de muncă, precum şi procentul sporului.


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma -/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu