Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 21.05.2015

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 691 din 11 septembrie 2015SmartCity1

Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi,având în vedere obiectivele de implementare ale Acordului de asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014, incluzând instituirea Zonei de liber schimb aprofundat şi cuprinzător (ZLSAC), care contribuie la integrarea europeană a Republicii Moldova,luând în considerare participarea Republicii Moldova ca parte contractantă la Tratatul Comunităţii Energiei (Tratatul), ce prevede transpunerea graduală a acquis-ului comunitar în domeniul energetic şi integrarea Republicii Moldova în piaţa unică europeană de gaze naturale şi energie electrică,urmărind implementarea obiectivelor de politică energetică ale Uniunii Europene privind dezvoltarea interconectărilor cu statele învecinate şi întărirea acestora cu partenerii săi din cadrul Comunităţii Energiei, în special cu Republica Moldova,având în vedere instituirea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova,având în vedere Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013, intrat în vigoare din 8 iulie 2014,având în vedere importanţa asigurării securităţii energetice a Republicii Moldova prin intermediul diversificării surselor de aprovizionare, urmărind crearea premiselor integrării sale în piaţa unică europeană de energie şi, în acest context, exprimând voinţa politică comună pentru examinarea soluţiilor posibile şi realizarea proiectelor necesare livrării de energie pe termen lung din România în Republica Moldova,urmărind să dezvolte cooperarea în domeniul energiei pe baza egalităţii şi a beneficiului reciproc,au convenit următoarele: Secţiunea I Autorităţile desemnate Articolul 1Părţile desemnează ca autorităţi competente pentru implementarea prevederilor prezentului memorandum de înţelegere (denumite în continuare autorităţi desemnate):

din partea Guvernului României:• Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu sediul în România, Splaiul Independenţei nr. 202E, sectorul 6, Bucureşti; • Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, cu sediul în România, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti; şi

din partea Guvernului Republicii Moldova: Ministerul Economiei, cu sediul în Republica Moldova, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, cod poştal 2033 - Chişinău. Secţiunea a II-a Obiectivul memorandumului de înţelegere Articolul 2Părţile convin să colaboreze şi să depună toate eforturile în vederea promovării şi realizării proiectelor de interconectare a reţelelor naţionale de transport de gaze naturale şi energie electrică din cele două ţări şi a proiectelor complementare. Articolul 3În domeniul gazelor naturale:(1) Părţile convin să realizeze cu prioritate lucrările complementare interconexiunii Iaşi-Ungheni prin care se vor asigura regimurile de debit şi presiune pentru curgerea gazelor naturale în ambele sensuri, respectiv:a)construcţia Gazoductului Ungheni-Chişinău pe teritoriul Republicii Moldova; şi b)construcţia Gazoductului Oneşti-Iaşi şi a staţiilor de comprimare aferente pe teritoriul României. (2) Părţile convin să îşi coordoneze acţiunile pe teritoriile celor două state, astfel încât obiectivele de la alin. (1) să fie realizate până la sfârşitul anului 2017.(3) Parametrii tehnici ce vor fi asiguraţi în punctul de frontieră pe sensul România-Republica Moldova sunt: debit maxim 250.000 mc/h la presiunea de 45 bari. Articolul 4În domeniul energiei electrice: (1) Guvernul Republicii Moldova se angajează să finalizeze, cu prioritate, lucrările complementare interconexiunii Isaccea- Vulcăneşti, respectiv linia electrică Vulcăneşti-Chişinău şi staţia electrică back-to-back Vulcăneşti în cursul anului 2017. (2) Părţile convin să realizeze proiectul de interconectare Iaşi-Ungheni-Străşeni şi staţia electrică back-to-back aferentă pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi/sau proiectul de interconectare Suceava-Bălţi şi staţia back-to-back corespunzătoare; termenele de finalizare vor fi stabilite după realizarea studiilor de fezabilitate aferente acestor proiecte. Articolul 5Având în vedere importanţa strategică a realizării obiectivelor de la art. 3 şi art. 4 pentru dezvoltarea interconexiunilor dintre cele două state, părţile vor declara drept obiective strategice de importanţă naţională, în conformitate cu legislaţia în vigoare a fiecărei părţi, următoarele proiecte investiţionale: a)Gazoductul Ungheni-Chişinău; b)Gazoductul Oneşti-Iaşi şi staţiile de comprimare aferente; c)interconexiunea electrică Isaccea-Vulcăneşti-Chişinău şi staţia back-to-back aferentă; d)interconexiunea electrică Iaşi-Ungheni-Străşeni şi staţia back-to-back aferentă; e)interconexiunea electrică Suceava-Bălţi şi staţia back-to-back aferentă. Secţiunea a III-aMăsuri organizatorice Articolul 6 (1) Părţile convin să îşi coordoneze acţiunile în vederea realizării obiectivelor nominalizate la art. 5 în cadrul Grupului comun de lucru în domeniul energiei din cadrul Comisiei interguvernamentale România-Republica Moldova de colaborare economică. Grupul comun de lucru va include reprezentanţi ai autorităţilor competente, autorităţilor de reglementare şi ai companiilor de profil din cele două state, conducerea sa fiind asigurată în comun (copreşedinţie) de cele două părţi la nivel de secretar de stat/ministru adjunct.(2) În cadrul Grupului comun de lucru în domeniul energiei vor activa şi reprezentanţi ai prim-miniştrilor din România şi Republica Moldova.(3) Întrunirile Grupului comun de lucru în domeniul energiei vor avea loc cel puţin o dată pe trimestru, ţinând cont de principiul alternanţei în organizarea acestora.(4) Grupul comun de lucru va avea rolul de a monitoriza evoluţia implementării proiectelor, de urmărire a respectării termenelor precizate, menţinere a unei comunicări strânse şi de luare/propunere de măsuri adecvate pentru depăşirea eventualelor bariere în realizarea proiectelor. În cadrul Grupului comun de lucru se vor înfiinţa echipe comune de specialişti care să stabilească planul concret de acţiuni şi care să armonizeze rezultatele din documentele de proiectare/implementare ale fiecărei părţi. Articolul 7(1) Părţile convin să evite orice suprapuneri de activităţi sau acţiuni care să ducă la întârzierea realizării obiectivelor nominalizate la art. 5 şi să acorde tot sprijinul necesar realizării cu prioritate a respectivelor proiecte, cu respectarea legislaţiilor naţionale.(2) Autorităţile desemnate convin să îşi coordoneze poziţiile în cadrul reuniunilor în formatul Comisia Europeană-România- Republica Moldova-instituţii financiare internaţionale, în vederea realizării cu prioritate a obiectivelor nominalizate la art. 5. (3) Autorităţile desemnate vor face demersuri către Comisia Europeană şi instituţiile finanţatoare în vederea includerii proiectelor de la art. 5 pe listele de proiecte energetice prioritare ale Uniunii Europene/Comunităţii Energiei şi vor avea în vedere asigurarea cu prioritate a finanţării acestora din surse proprii şi atrase. Secţiunea a IV-aDispoziţii finale Articolul 8Orice diferend provenit de la sau în legătură cu interpretarea şi intrarea în vigoare a acestui memorandum de înţelegere trebuie rezolvat pe cale amiabilă între părţile la prezentul memorandum. Articolul 9 (1) Prezentul memorandum de înţelegere intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare. (2) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi amendat prin acordul scris al ambelor părţi. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu alin. (1).(3) Prezentul memorandum de înţelegere poate fi denunţat de oricare dintre părţi prin notificarea în scris a celeilalte părţi. Denunţarea va avea efect la 2 (două) luni de la primirea notificării respective.(4) În cazul denunţării prezentului memorandum de înţelegere în conformitate cu paragraful precedent, orice act încheiat în baza şi pe durata prezentului memorandum de înţelegere va rămâne în vigoare şi va fi derulat în conformitate cu prevederile acestuia, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.(5) Părţile vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea la timp şi în bune condiţii a activităţilor derulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere în baza şi pe durata respectivă.(6) Prezentul memorandum de înţelegere îşi încetează valabilitatea la data finalizării şi recepţionării lucrărilor prevăzute în text. Articolul 10 (1) Prevederile acestui memorandum de înţelegere nu prejudiciază obligaţiile internaţionale asumate de părţi şi nu va afecta în vreun fel obligaţiile care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.(2) Nicio prevedere din acest memorandum de înţelegere nu influenţează drepturile şi obligaţiile părţilor care derivă din acordurile încheiate între Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, de cealaltă parte.Semnat la Chişinău la 21 mai 2015, în două exemplare originale. Pentru Guvernul României Prim-ministru, Victor-Viorel Ponta Ministrul economiei, comerţului şi turismului, Mihai Tudose Pentru Guvernul Republicii Moldova Prim-ministru, Chiril Gaburici Viceministrul economiei, Valeriu Triboi


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu