Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Memorandum Nr.- din 19.09.2012

între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informaţii şi cooperarea în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice
ACT EMIS DE: Act Internaţional
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 11 februarie 2013SmartCity1


1.0 PreambulRomânia (ca stat membru al Uniunii Europene şi parte, inter alia, la Tratatul stabilind Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică) şi India, adoptând tehnologia PHWR (reactoare cu apă grea sub presiune) de producere a energiei electrice utilizând uraniul natural, recunosc importanţa schimbului de informaţii şi a cooperării în domeniul reglementării activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri paşnice.Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice (AERB) din India (denumite în continuare părţi) au responsabilitatea de a aplica cerinţele de reglementare aferente tehnologiei PHWR în ţările lor, astfel:CNCAN, înfiinţată de către Parlamentul României (având ca obiectiv reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare din România aşa cum a fost stipulat prin Legea privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare din 1996, republicată), şiAERB, constituit de către Guvernul Indiei (pentru a îndeplini anumite funcţii de reglementare şi de securitate nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice din India, precum şi de a aplica regulile şi notificările emise în baza Legii pentru Energia Atomică din 1962).Şi astfel părţile au decis să încheie prezentul Memorandum de înţelegere (MDI) în scopul:schimbului de informaţii privind procesul de reglementare al reactoarelor cu apă grea sub presiune, derulat în avantajul reciproc;

schimbului de informaţii privind aplicaţiile radiaţiilor în industrie, medicină, agricultură şi cercetare, în beneficiul societăţii şi

cooperării reciproce în domeniul reglementării activităţilor de securitate nucleară şi radiologică desfăşurate în scopuri paşnice.2.0 Scopul Memorandumului de înţelegere (MDI) 2.1 În măsura în care le este permis să facă acest lucru în conformitate cu legile, reglementările şi orientările politice ale statelor acestora, părţile vor face, de comun acord, schimb de informaţii în următoarele domenii: A. Cadrul legal de reglementare a activităţilor nucleare şi radiologice desfăşurate în scopuri paşnice, inclusiv procedurile şi practicile şi standardele de reglementare utilizate pentru autorizarea şi reglementarea instalaţiilor nucleare şi radiologice B. Reglementările de securitate a centralelor nuclearo-electrice (CNE), inclusiv poziţiile şi practicile de reglementare pe probleme importante de securitate în domeniile privind amplasarea, proiectarea, construcţia, punerea în funcţiune şi exploatarea CNE C. Cerinţele de reglementare şi procedurile pentru protecţia radiologică în domeniul aplicaţiilor surselor de radiaţii în medicină şi industrie şi pentru pregătirea şi gestionarea urgenţelor nucleare şi radiologice D. Experienţa în exploatare a CNE şi a instalaţiilor radiologice, incluzând rapoartele privind incidentele de securitate. 2.2 Cooperarea între părţi se va baza de asemenea pe: A. schimb de lectori şi experţi pentru cursuri de instruire şi seminare, pe bază de reciprocitate; B. susţinerea, în condiţii precizate, de seminare şi cursuri comune, în vederea îmbunătăţirii capabilităţilor personalului părţilor; C. stabilirea de grupuri de lucru comune pentru a realiza studii şi proiecte specifice pe problematica securităţii nucleare şi radiologice, care sunt de interes reciproc; D. alte forme de cooperare aşa cum sunt stabilite de către părţi. 3.0 Administrarea 3.1 Cooperarea în cadrul prezentului MDI se va realiza prin schimbul de informaţii prin scrisori, rapoarte şi alte documente şi prin susţinerea de seminare, întâlniri şi conferinţe comune. 3.2 Fiecare parte va desemna un administrator/coordonator pentru a coordona activităţile aflate în sfera de competenţă a MDI. Administratorul/Coordonatorul va fi destinatarul tuturor documentelor transmise în cadrul schimbului de informaţii, incluzând copii ale tuturor scrisorilor, în situaţia în care nu se convine altfel. 3.3 Solicitarea ori utilizarea oricăror informaţii schimbate sau transferate între părţi în cadrul prezentului MDI va fi responsabilitatea părţii care le primeşte, iar partea care le transmite nu este răspunzătoare pentru orice utilizare ori solicitare a acestei informaţii, în alt scop decât în care a fost transmisă. 3.4 Recunoscând că anumite informaţii de tipul celor acoperite de prezentul MDI nu sunt disponibile părţilor la prezentul MDI, dar sunt disponibile din partea altor autorităţi ale guvernelor părţilor, fiecare parte îi va acorda celeilalte părţi tot sprijinul posibil, prin organizarea vizitelor şi direcţionarea solicitărilor privind astfel de informaţii către autorităţile abilitate ale guvernului implicat. Cele menţionate mai sus nu vor constitui un angajament al altor autorităţi de a furniza asemenea informaţii sau de a primi astfel de vizite. 4.0 Schimbul şi utilizarea informaţiilor 4.1 Toate informaţiile schimbate şi întâlnirile organizate în cadrul prezentului MDI vor fi în limba engleză. 4.2 În general, informaţiile primite de către fiecare parte în cadrul prezentului MDI pot fi diseminate liber, fără permisiunea suplimentară a celeilalte părţi, în condiţiile necesităţii de protejare a informaţiilor proprietare ori a altor informaţii confidenţiale sau privilegiate, aşa cum se poate conveni în conformitate cu cele de mai jos. 4.3 Fiecare parte va respecta confidenţialitatea cu privire la orice informaţie primită de la cealaltă parte sau de la organizaţia autorizată în acest sens, în cazul în care aceasta a fost identificată în timpul transferului. Publicarea sau orice alte mijloace de diseminare a informaţiilor, precum şi transferul către o terţă parte poate avea loc numai dacă este convenit de comun acord, în scris, pentru fiecare caz particular. 4.4 Partea care primeşte un document ce conţine informaţii proprietare în conformitate cu prezentul MDI trebuie să respecte caracterul privilegiat al acestora, cu condiţia ca aceste informaţii proprietare să fie clar marcate cu o legendă restrictivă. Această legendă restrictivă va fi respectată de către partea care primeşte informaţiile, iar informaţiile proprietare purtând această legendă nu vor fi utilizate în scopuri comerciale, nu vor fi făcute publice ori diseminate în condiţii care nu sunt stipulate sau care încalcă termenii prezentului MDI fără consimţământul părţii care le transmite. 5.0 Aspecte financiare 5.1 Toate documentele/procedurile/informaţiile vor fi transmise între părţi, gratuit. 5.2 În timpul organizării de întâlniri/seminare comune sau schimb de experţi, cheltuielile pentru transportul internaţional şi cazarea la hotel în ţara gazdă vor fi suportate de către organizaţia delegaţilor/experţilor. Ţara gazdă va asigura costurile locale, care vor include cheltuielile de transport local şi cele pentru organizarea de întâlniri/seminare/vizite tehnice, după caz. 5.3 Dacă este cazul, condiţiile de finanţare a anumitor activităţi specifice în cadrul prezentului MDI pot fi decise de către părţi prin consultări comune. 6.0 Soluţionarea diferendelor Cooperarea în cadrul prezentului MDI va fi guvernată de legile şi reglementările ţărilor respective şi de obligaţiile acestora în baza dreptului internaţional. Orice diferend sau nelămurire între părţi cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului MDI, apărut pe durata MDI, se va soluţiona în spiritul înţelegerii reciproce şi al cooperării între părţi. 7.0 Forţă majoră În cazul apariţiei oricăror situaţii care ar putea împiedica îndeplinirea de către oricare dintre părţi a obligaţiilor acestora în cadrul prezentului MDI, părţile vor organiza consultări şi vor conveni asupra măsurilor care trebuie să fie luate pentru soluţionarea problemei. 8.0 Durata MDI 8.1 Prezentul MDI va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează reciproc asupra îndeplinirii tuturor procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a MDI. Prezentul MDI va rămâne în vigoare timp de 5 ani, cu excepţia cazului în care acesta este prelungit pe o perioadă de timp suplimentară, aşa cum se poate conveni de comun acord, în scris. 8.2 MDI poate fi amendat de comun acord între părţi. 8.3 Oricare parte poate termina prezentul MDI, după transmiterea unei notificări scrise către cealaltă parte. În acest caz, MDI este considerat a fi terminat la sfârşitul perioadei de 3 luni de la data primirii unei astfel de notificări. Semnat la Viena, la 19 septembrie 2012, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, hindusă şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergenţe de interpretare, textul în limba engleză va prevala. Pentru Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România, dr. ing. Constantin Popescu, preşedinte Pentru Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India, Satinder Singh Bajaj, preşedinte


SmartCity5

COMENTARII la Memorandum -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Memorandum - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Memorandum -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu