E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 705 din  3 decembrie 2001

privind sistemul national de asistenta sociala

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 814 din 18 decembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza organizarea, functionarea si finantarea sistemului national de asistenta sociala in Romania.
    Art. 2
    Asistenta sociala, componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
    Art. 3
    Asistenta sociala are ca obiectiv principal protejarea persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru integrare sociala.
    Art. 4
    (1) Nevoia sociala reprezinta ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in vederea integrarii sociale.
    (2) Evaluarea nevoilor sociale se realizeaza potrivit reglementarilor stabilite prin acte normative.
    Art. 5
    (1) Asistenta sociala este in responsabilitatea institutiilor publice specializate ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a organizatiilor societatii civile.
    (2) In sensul prezentei legi, asistenta sociala cuprinde drepturile acordate prin prestatii in bani sau in natura, precum si serviciile sociale.
    Art. 6
    Sistemul national de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele principii generale:
    a) respectarea demnitatii umane, potrivit caruia, fiecarei persoane ii este garantata dezvoltare libera si deplina a personalitatii;
    b) universalitatea, potrivit caruia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;
    c) solidaritatea sociala, potrivit caruia comunitatea participa la sprijinirea persoanelor care nu isi pot asigura nevoile sociale, pentru mentinerea si intarirea coeziunii sociale;
    d) parteneriatul, potrivit caruia institutiile publice si organizatiile societatii civile coopereaza in vederea organizarii si dezvoltarii serviciilor sociale;
    e) subsidiaritatea, potrivit caruia statul intervine atunci cand initiativa locala nu a satisfacut sau a satisfacut insuficient nevoile persoanelor.
    Art. 7
    Statul isi asuma responsabilitatea de realizare a masurilor de asistenta sociala prevazute prin legi speciale si asigura transferul atributiilor si al mijloacelor financiare necesare catre autoritatile publice locale, serviciile publice descentralizate si societatea civila.
    Art. 8
    In cadrul planului national al asistentei sociale Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale stabileste directiile prioritare in domeniu, este autoritatea care initiaza legile speciale in domeniul asistentei sociale, si urmareste aplicarea acestora la nivel central si local.
    Art. 9
    In aplicarea masurilor de asistenta sociala Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale colaboreaza cu institutiile guvernamentale, consiliile judetene si locale, precum si cu reprezentantii societatii civile.

    CAP. 2
    Dreptul la asistenta sociala

    Art. 10
    (1) Au dreptul la asistenta sociala, in conditiile legii, toti cetatenii romani cu domiciliul in Romania, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.
    (2) Cetatenii altor state si apatrizii, care au domiciliul sau resedinta in Romania, au dreptul la masuri de asistenta sociala, in conditiile legislatiei romane si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.
    (3) Asistenta sociala se acorda la cerere sau din oficiu, in conformitate cu prevederile legii.
    (4) Toti cetatenii au dreptul de a fi informati asupra continutului si modalitatilor de acordare a drepturilor de asistenta sociala.
    Art. 11
    Drepturile la asistenta sociala se stabilesc in conditiile prevazute de legile speciale care le reglementeaza.
    Art. 12
    Evidenta beneficiarilor drepturilor la asistenta sociala se realizeaza pe baza codului numeric personal, cu asigurarea, potrivit legii, a confidentialitatii datelor personale.

    CAP. 3
    Prestatii si servicii sociale

    SECTIUNEA 1
    Prestatii sociale

    Art. 13
    Prestatiile sociale in bani sau in natura sunt sustinute de masuri de redistributie financiara si cuprind: alocatiile familiale, ajutoarele sociale si speciale catre familii sau persoane, in functie de nevoile si veniturile acestora.
    Art. 14
    Alocatiile familiale se acorda familiilor cu copii si au in vedere, in principal, nasterea, educatia si intretinerea copiilor.
    Art. 15
    Ajutoarele sociale sunt prestatii acordate in bani si in natura persoanelor sau familiilor ale caror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.
    Art. 16
    Persoanele cu deficiente fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiaza de ajutoare speciale.
    Art. 17
    Persoanele care au dreptul la masuri de asistenta sociala pot beneficia si de facilitati prevazute in legi speciale.

    SECTIUNEA a 2-a
    Servicii sociale

    Art. 18
    In sensul prezentei legi, serviciile sociale au drept obiectiv mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie, cronice sau de urgenta, in cazul in care persoana sau familia este incapabila singura sa o solutioneze.
    Art. 19
    Statul organizeaza si sustine financiar si tehnic sistemul serviciilor sociale, promovand un parteneriat cu comunitatea locala si cu reprezentanti ai societatii civile.
    Art. 20
    Serviciile sociale se acorda la domiciliu, in institutii specializate de zi sau in institutii rezidentiale.
    Art. 21
    Serviciile sociale pot fi servicii de ingrijire social-medicala si servicii de asistenta sociala.
    Art. 22
    (1) Serviciile de ingrijire social-medicala sunt acordate persoanelor care, fara acestea, temporar sau permanent, datorita unor afectiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, se afla in imposibilitatea desfasurarii unei vieti demne, precum si persoanelor care sufera de boli incurabile in ultima faza.
    (2) Serviciile de ingrijire social-medicala sunt realizate de personal specializat.
    Art. 23
    (1) Serviciile de asistenta sociala au drept obiectiv refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate.
    (2) Serviciile de asistenta sociala sunt servicii profesionalizate si sunt efectuate de persoane cu calificare in domeniu.
    (3) Serviciile de asistenta sociala se realizeaza prin metode si tehnici specifice de diagnoza a nevoii de asistenta si de interventie sociala si constau, in principal, din informare, consiliere, terapie individuala si colectiva.
    Art. 24
    (1) Serviciile de asistenta sociala pot fi servicii de asistenta sociala comunitara si servicii de asistenta sociala specializate.
    (2) Serviciile de asistenta sociala comunitara au un caracter primar-general si se acorda la domiciliu, in familie si in comunitate.
    (3) Serviciile de asistenta sociala specializate se acorda pentru nevoi speciale atat la domiciliu, cat si in institutii specializate sau in cadrul altor institutii, cum ar fi: scoli, spitale, penitenciare si alte unitati.
    Art. 25
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale stabileste prioritatile nationale in ceea ce priveste serviciile sociale si initiaza proiecte de acte normative pentru reglementarea acordarii acestora.
    (2) Consiliile judetene si locale stabilesc strategiile si prioritatile locale in functie de nevoile comunitatii respective, in conformitate cu strategia nationala.
    (3) Organizarea sistemului de servicii si modul de acordare a acestora se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 26
    Institutiile publice si unitatile private, precum si asociatiile si fundatiile care acorda servicii sociale au obligatia sa respecte standardele de calitate, precum si normele metodologice stabilite potrivit legii.

    CAP. 4
    Institutii de asistenta sociala

    Art. 27
    (1) Institutiile de asistenta sociala sunt infiintate si organizate ca unitati specializate, publice sau private.
    (2) Institutiile de asistenta sociala asigura protectie, ocrotire, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii de persoane, in functie de nevoile specifice.
    Art. 28
    (1) Gazduirea in institutiile de asistenta sociala se realizeaza atunci cand mentinerea la domiciliu nu este posibila si poate fi dispusa in urma evaluarii sociale si socio-medicale a persoanei, cu consimtamantul acesteia.
    (2) In situatia in care nu se poate obtine consimtamantul persoanei, accesul acesteia in institutiile de asistenta sociala se realizeaza cu consimtamantul reprezentantului legal sau, dupa caz, cu acordul autoritatii tutelare.
    Art. 29
    Institutiile de asistenta sociala pot acorda servicii sociale si la domiciliul persoanelor, in functie de nevoile acestora.
    Art. 30
    Nomenclatorul institutiilor de asistenta sociala, procedura si modul de acreditare a institutiilor de asistenta sociala, publice si private, dupa caz, se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 31
    (1) Institutiile de asistenta sociala acreditate au obligatia sa respecte standardele de calitate pentru serviciile acordate, iar proiectele de constructie si modernizare a asezamintelor sociale trebuie sa raspunda nevoilor beneficiarilor.
    (2) Institutiile de asistenta sociala prevazute la alin. (1) au obligatia sa respecte criteriile minime de organizare si functionare, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 32
    (1) Institutiile publice de asistenta sociala, finantate partial sau total de la bugetul de stat, se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, iar cele finantate de la bugetul judetean sau de la bugetele locale, prin hotarare a consiliului judetean sau local.
    (2) Institutiile publice de asistenta sociala sunt conduse de un director a carui activitate este sprijinita de un consiliu consultativ compus din reprezentanti ai beneficiarilor si ai partenerilor sociali.
    (3) Organizarea si functionarea institutiilor publice de asistenta sociala se stabilesc de organele care le infiinteaza.
    Art. 33
    Consiliul local impreuna cu conducerea institutiei publice de asistenta sociala au obligatia sa asigure solutionarea urgentelor sociale din unitatea administrativ-teritoriala unde isi are sediul institutia.

    CAP. 5
    Organizarea si functionarea sistemului national de asistenta sociala

    SECTIUNEA 1
    La nivel central

    Art. 34
    (1) In cadrul administratiei publice centrale Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale este autoritatea care elaboreaza politica de asistenta sociala, stabileste strategia nationala de dezvoltare in domeniu si promoveaza drepturile familiei, copilului, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si ale oricaror alte persoane aflate in nevoie. In elaborarea strategiei de dezvoltare in domeniu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale se va consulta cu principalii reprezentanti ai societatii civile.
    (2) Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului, precum si alte institutii si organisme guvernamentale elaboreaza in domeniul lor de competenta politici si programe de asistenta sociala.
    Art. 35
    (1) In vederea coordonarii sistemului national de asistenta sociala se constituie Comisia interministeriala privind asistenta sociala, coordonata de ministrul muncii si solidaritatii sociale.
    (2) Comisia interministeriala privind asistenta sociala are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) elaborarea politicii unitare in domeniul asistentei sociale;
    b) coordonarea la nivel national a activitatilor de asistenta sociala;
    c) avizarea politicilor si masurilor de asistenta sociala elaborate de ministerele si institutiile prevazute la art. 34 alin. (2).
    (3) Componenta, modul de organizare, precum si alte atributii ale Comisiei interministeriale privind asistenta sociala se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 36
    Principalele atributii ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale in domeniul asistentei sociale sunt urmatoarele:
    a) coordoneaza si controleaza functionarea sistemului national de asistenta sociala;
    b) elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementari privitoare la functionarea sistemului de asistenta sociala;
    c) elaboreaza planul national prin care se stabilesc directiile prioritate de actiune in raport cu configuratia concreta a nevoilor si a resurselor existente;
    d) elaboreaza standardele de calitate pentru serviciile sociale, in colaborare cu institutiile universitare si de cercetare din domeniu, cu organizatiile profesionale de profil, cu specialistii din sistemul de asistenta sociala si din sistemul de sanatate;
    e) elaboreaza, implementeaza si evalueaza programele nationale de asistenta sociala;
    f) indruma si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala, publice sau private, in ceea ce priveste aplicarea masurilor de asistenta sociala;
    g) elaboreaza programe de formare si perfectionare a personalului din domeniul asistentei sociale, in colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si Familiei, asociatiile profesionale si cu institutiile universitare;
    h) organizeaza procesul de acreditare, elaboreaza metodologia de acreditare si criteriile de evaluare a institutiilor de asistenta sociala, publice si private, precum si a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniu;
    i) indruma si controleaza activitatea asociatiilor si fundatiilor in vederea respectarii drepturilor de asistenta sociala ale persoanelor aflate in situatie de nevoie;
    j) dezvolta relatii de colaborare si cooperare cu organisme internationale, incheie conventii de colaborare cu acestea pentru derularea de programe cu finantare externa;
    k) finanteaza programele nationale de asistenta sociala;
    l) administreaza si gestioneaza fondurile alocate, conform legii, pentru asistenta sociala.
    Art. 37
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate constitui organisme consultative care sa sprijine dezvoltarea strategiei in domeniu, elaborarea de standarde, evaluarea calitatii serviciilor sociale.
    (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale poate organiza in subordinea sa organisme executive cu functia de rezolvare a problemelor sociale punctuale sau implementare a unor programe sociale.

    SECTIUNEA a 2-a
    La nivel teritorial

    1. La nivelul directiilor de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv al Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti
    Art. 38
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale organizeaza in cadrul directiilor de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv in cadrul Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, compartimente de specialitate, denumite in continuare servicii publice de asistenta sociala.
    (2) Directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, pot organiza birouri in localitatile in care numarul, structura beneficiarilor si complexitatea activitatii la nivel teritorial o impun.
    Art. 39
    (1) Directiile de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, indeplinesc in domeniul asistentei sociale urmatoarele atributii principale:
    a) realizeaza, la nivel local, evidenta beneficiarilor si a sumelor cheltuite cu asistenta sociala;
    b) acrediteaza personalul specializat care acorda servicii sociale la domiciliu, in conformitate cu legislatia in vigoare;
    c) colecteaza informatii din domeniul asistentei sociale si evalueaza impactul politicilor sociale asupra beneficiarilor;
    d) realizeaza studii si analize in domeniul asistentei sociale;
    e) colaboreaza la elaborarea planului judetean si al municipiului Bucuresti pentru dezvoltarea strategiilor locale de interventie in sprijinul persoanelor aflate in nevoie;
    f) controleaza aplicarea legislatiei in domeniu si aplica sanctiuni in caz de nerespectare a acesteia;
    g) controleaza activitatea institutiilor publice si private de asistenta sociala cu privire la acordarea prestatiilor si serviciilor sociale, precum si a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in domeniul social;
    h) sprijina si indruma din punct de vedere metodologic elaborarea si derularea programelor din domeniul asistentei sociale dezvoltate pe plan local;
    i) administreaza si gestioneaza fondurile alocate, conform legii, pentru asistenta sociala;
    j) elaboreaza propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenta sociala si le transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    (2) Stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor de asistenta sociala si plata acestora, precum si acordarea facilitatilor reglementate de lege se fac de catre directorul directiei judetene de munca si solidaritate sociala, respectiv de directorul general al Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti.

    2. La nivelul consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti
    Art. 40
    (1) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti organizeaza, ca serviciu public, un compartiment de asistenta sociala care asigura la nivel teritorial aplicarea politicilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricarei persoane aflate in nevoie.
    (2) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Administratiei Publice, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 41
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au, in domeniul asistentei sociale, urmatoarele atributii principale:
    a) aproba planul judetean de asistenta sociala pentru dezvoltarea strategiilor locale de interventie in sprijinul persoanelor aflate in nevoie;
    b) stabilesc masuri de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura mijloacele umane, materiale si financiare necesare pentru solutionarea urgentelor sociale la nivel judetean si, in lipsa resurselor, si la nivel local;
    c) evalueaza activitatile desfasurate de organizatiile neguvernamentale in cadrul programelor subventionate de la bugetul consiliului judetean si, respectiv, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    d) aproba infiintarea, finantarea sau, dupa caz, cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala si evalueaza activitatile desfasurate de catre acestea;
    e) colaboreaza cu serviciile publice de asistenta sociala in vederea aplicarii strategiilor din domeniul asistentei sociale;
    f) incheie conventii de parteneriat cu reprezentanti ai societatii civile implicati in derularea programelor de asistenta sociala.

    3. La nivelul consiliilor locale
    Art. 42
    (1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti organizeaza, in conditiile art. 40 alin. (2), ca serviciu public, compartimente de asistenta sociala.
    (2) Consiliile locale comunale vor angaja in aparatul propriu persoane cu atributii de asistenta sociala.
    (3) Consiliile locale ale oraselor si comunelor pot organiza servicii zonale de asistenta sociala.
    (4) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ale comunelor au, in domeniul asistentei sociale, urmatoarele atributii principale:
    a) asigura identificarea problemelor sociale din domeniul asistentei sociale si solutionarea acestora in conditiile legii;
    b) administreaza si gestioneaza fondurile alocate pentru asistenta sociala;
    c) organizeaza si sustin financiar sistemul de servicii de asistenta sociala;
    d) organizeaza servicii sociale, in functie de solicitarile locale;
    e) asigura plata subventiilor aprobate pentru asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care desfasoara programe de servicii sociale, in conditiile legii;
    f) elaboreaza propuneri pentru alocarea de fonduri pentru asistenta sociala si le transmit directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    g) aproba programe de colaborare cu organizatii neguvernamentale, institutii de cult recunoscute in Romania si cu alti reprezentanti ai societatii civile, in conformitate cu prevederile planului national si ale planului judetean de asistenta sociala;
    h) incheie, in conditiile legii, conventii in vederea asigurarii serviciilor sociale;
    i) acorda spatii, mijloace financiare si logistice pentru sustinerea realizarii activitatilor de asistenta sociala;
    j) asigura locuinte sociale, in conditiile legii;
    k) finanteaza sau, dupa caz, cofinanteaza institutiile publice de asistenta sociala de interes local, precum si programele de servicii de asistenta sociala;
    l) comunica lunar directiei de munca si solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti, numarul de beneficiari de asistenta sociala si sumele cheltuite cu aceasta destinatie.
    (5) Stabilirea, in conditiile legii, a drepturilor la prestatii de asistenta sociala si plata acestora, precum si acordarea facilitatilor reglementate de lege se fac de catre primar, prin dispozitie.

    CAP. 6
    Personalul din sistemul de asistenta sociala

    Art. 43
    In domeniul asistentei sociale activeaza personal angajat si voluntari, specialisti cu diverse calificari, care au competente, responsabilitati si atributii specifice domeniului de activitate.
    Art. 44
    Serviciile de asistenta sociala prevazute la art. 23 sunt realizate de personal de specialitate de asistenta sociala.
    Art. 45
    (1) Formarea personalului de specialitate de asistenta sociala se realizeaza in institutii de invatamant superior, postliceal sau prin alte forme de invatamant avand profil de asistenta sociala, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
    (2) Personalul de specialitate de asistenta sociala are obligatia sa indeplineasca atributiile si responsabilitatile prevazute in statutul profesiei, aprobat prin lege, la propunerea asociatiilor profesionale, infiintate potrivit legii si acreditate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 46
    Tinerii care au optat pentru serviciul utilitar alternativ pot participa, dupa instruirea adecvata, la acordarea serviciilor de ingrijire social-medicala.
    Art. 47
    Personalul si voluntarii care activeaza in domeniul asistentei sociale au obligatia:
    a) sa asigure confidentialitatea informatiilor obtinute prin exercitarea profesiei;
    b) sa respecte intimitatea persoanei, precum si libertatea acesteia de a decide;
    c) sa respecte etica profesionala.
    Art. 48
    Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 47 atrage, in conditiile legii, raspunderea materiala, disciplinara, civila sau penala, dupa caz.
    Art. 49
    Institutiile de asistenta sociala au obligatia sa asigure structura de personal stabilita prin normativele aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 50
    (1) In statutul prevazut la art. 45 alin. (2) este obligatorie infiintarea comisiei de disciplina in cadrul fiecarei asociatii profesionale, stabilindu-se si regulamentul de organizare si functionare a acesteia.
    (2) Prin deciziile comisiei de disciplina se sanctioneaza abaterile de la etica si deontologia profesionala savarsite in exercitarea profesiei de catre personalul prevazut la art. 45.
    (3) Deciziile comisiei de disciplina pot fi atacate la judecatorie in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    Art. 51
    In domeniul asistentei sociale nu isi pot exercita profesia persoanele care au fost condamnate definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa le faca incompatibile cu exercitarea acestei profesii.
    Art. 52
    Activitatile de evaluare a programelor de asistenta sociala sunt realizate de serviciile publice teritoriale, scop in care pot apela si la experti independenti.

    CAP. 7
    Finantarea asistentei sociale

    Art. 53
    (1) Asistenta sociala se finanteaza din bugetele locale si din bugetul de stat.
    (2) La finantarea asistentei sociale sunt utilizate si sume provenite din fonduri extrabugetare, din donatii, sponsorizari sau din alte contributii din partea unor persoane fizice ori juridice, din tara si din strainatate, din contributia platita de catre persoanele beneficiare de servicii sociale, precum si din alte surse, cu respectarea legislatiei in domeniu.
    Art. 54
    Modul de finantare a asistentei sociale, potrivit prevederilor art. 53, se stabileste prin legile speciale care reglementeaza acordarea de prestatii si servicii sociale.
    Art. 55
    (1) Institutiile publice de asistenta sociala pot organiza activitati autofinantate.
    (2) Veniturile obtinute din activitatile prevazute la alin. (1) se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor activitatilor respective, precum si pentru imbunatatirea serviciilor acordate de catre institutia publica de asistenta sociala.
    Art. 56
    (1) Contributiile persoanelor beneficiare de servicii sociale se suporta din veniturile proprii lunare realizate de acestea sau, dupa caz, prin participarea altor persoane obligate la intretinere, potrivit normelor metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (2) Contributiile prevazute la alin. (1) nu pot depasi nivelul costului mediu lunar aprobat prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, pe tipuri de institutii.
    Art. 57
    Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale pot contracta, in conditiile legii, servicii sociale cu furnizorii de astfel de servicii.
    Art. 58
    Institutiile de asistenta sociala sunt scutite de taxe si impozite pe terenuri si cladiri folosite pentru activitatile de asistenta sociala.
    Art. 59
    Disponibilitatile existente in contul institutiilor bugetare la sfarsitul anului, provenite din activitati extrabugetare, se reporteaza cu aceeasi destinatie in anul urmator.

    CAP. 8
    Jurisdictia asistentei sociale

    Art. 60
    Cererea pentru acordarea drepturilor de asistenta sociala se inregistreaza la primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala locuieste persoana, urmand ca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii sa se emita dispozitia primarului si sa se comunice solicitantului.
    Art. 61
    Dispozitia primarului poate fi atacata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    Art. 62
    Cererile adresate instantelor judecatoresti pentru solutionarea litigiilor in legatura cu drepturile de asistenta sociala sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

    CAP. 9
    Comisia de mediere sociala

    Art. 63
    (1) In fiecare judet si sector al municipiului Bucuresti se infiinteaza o comisie de mediere sociala, cu rol consultativ.
    (2) Comisia de mediere sociala clarifica prin dialog punctele divergente dintre solicitantii, beneficiarii drepturilor de asistenta sociala si reprezentantii institutiilor care acorda aceste drepturi.
    (3) Organizarea si functionarea comisiilor de mediere sociala se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Administratiei Publice.

    CAP. 10
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 64
    La solicitarea persoanelor interesate serviciile publice teritoriale de asistenta sociala, compartimentele de specialitate ale consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ale consiliilor locale acorda gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale.
    Art. 65
    Consiliile judetene si locale, organizatiile neguvernamentale si celelalte persoane juridice care realizeaza programe de asistenta sociala au obligatia sa comunice lunar serviciilor publice de asistenta sociala date si informatii referitoare la activitatea in acest domeniu.
    Art. 66
    Institutul National de Statistica, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, organizeaza si asigura prelucrarea datelor din domeniul asistentei sociale, in vederea fundamentarii de strategii, si publica anual indicatorii de asistenta sociala in Anuarul Statistic al Romaniei.
    Art. 67
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.
    (2) Masurile de asistenta sociala reglementate de prezenta lege vor fi aplicate la datele prevazute de legile speciale.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 705/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 705 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu