E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 6 din actul Legea 654 2001 abrogă articolul 2 din actul OUG 35 2001
Articolul 6 din actul Legea 654 2001 abrogă articolul 3 din actul OUG 35 2001
Articolul 7 din actul Legea 654 2001 republica Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 3 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 4 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 5 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 6 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 7 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 8 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 9 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 10 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 12 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 abrogă articolul 13 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 14 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 15 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 16 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 17 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 adauga dupa articolul 17 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 18 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 19 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 adauga dupa articolul 19 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 20 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 21 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 22 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 23 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 24 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 25 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 26 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 27 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 28 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 29 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 30 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 32 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 34 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 35 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 36 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 37 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 39 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 42 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 44 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 46 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 47 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 abrogă articolul 49 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 1 din actul Legea 103 1996
Articolul 1 din actul Legea 654 2001 modifica articolul 2 din actul Legea 103 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 654 din 20 noiembrie 2001

pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 749 din 23 noiembrie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Animalele salbatice de interes vanatoresc, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, denumite in prezenta lege vanat, impreuna cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al Romaniei."
    2. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Vanatul Romaniei, resursa naturala regenerabila de interes national si international, este administrat si gestionat in scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si al satisfacerii altor cerinte social-economice."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Fondul cinegetic al Romaniei se compune din unitati de gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, si astfel delimitate incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate in intravilanul localitatilor, suprafetele parcurilor nationale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totala, pe durata existentei acestora.
    (3) Suprafata unui fond de vanatoare va fi de cel putin 5.000 ha la campie si in Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.
    (4) Suprafata minima necesara pentru un membru vanator este de:
    - 150 ha in zona de campie si in Delta Dunarii;
    - 350 ha in zona de deal;
    - 400 ha in zona de munte."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Gestionarea fondurilor de vanatoare se atribuie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania, administratorului padurilor statului, unitatilor de invatamant si unitatilor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, denumite, in sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vanatoare."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Organizatiile vanatoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vanatorilor, sunt organizatii nonprofit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct si sunt afiliate, in scopul reprezentarii la nivel national si international, la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.
    (2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, persoana juridica de utilitate publica, asigura indeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in scopul gestionarii durabile a vanatului din fondurile de vanatoare atribuite in gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.
    (3) Afilierea organizatiilor vanatoresti la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania se face potrivit legii si statutului acesteia."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Exercitarea vanatorii se face in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se asigurarea echilibrului ecologic si ameliorarea calitatii vanatului."
    7. La articolul 7, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In acest scop, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza un organism distinct specializat in domeniul cinegetic."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atributii principale in domeniul cinegetic:
    a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;
    b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul-cadru al contractelor de gestionare;
    c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare si nivelul tarifelor minime percepute vanatorilor romani si straini pentru actiuni de vanatoare in Romania;
    d) elaboreaza metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta si reglementarile de organizare si practicare a vanatorii;
    e) stabileste efectivele optime de vanat si aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate vanatorilor cu turisti straini;
    f) modifica, in situatii justificate, perioadele legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
    g) aproba propunerile de populare a fondurilor de vanatoare cu specii noi de vanat;
    h) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
    i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor si evidenta trofeelor de vanat si medaliabile;
    j) asigura, din fondul de protectie a vanatului, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vanatoare;
    k) avizeaza programele de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vanatul si vanatoarea si aproba programele de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
    l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
    m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
    n) stabileste sistemul informational in domeniul cinegetic;
    o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
    p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
    r) realizeaza si organizeaza, impreuna cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici in vanatoare;
    s) atesta inspectorii voluntari de vanatoare;
    t) controleaza respectarea clauzelor contractuale de catre gestionari;
    u) stabileste rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
    v) stabileste armele si munitiile care se pot folosi la vanatoare in Romania si avizeaza omologarea celor de fabricatie autohtona;
    w) initiaza actiuni de popularizare a activitatilor cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;
    x) participa la sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;
    z) adopta orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) si x), in ceea ce priveste organizatiile vanatoresti afiliate, se exercita si prin Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, iar in cazul celorlalte atributii enumerate in lege autoritatea publica centrala se va consulta in mod obligatoriu cu Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania."
    9. La articolul 9, literele b), c), e) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) conducatorul organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
    c) directorul general al administratorului padurilor statului;
................................................................................
    e) doi reprezentanti ai organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
    f) doi reprezentanti ai administratorului padurilor statului si, optional, cate un reprezentant al administratiilor padurilor comunale si padurilor proprietate privata."
    10. La articolul 10, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) avizeaza propunerile de acte administrative ale organismului prevazut la art. 7 alin. (2) privind:
    - strategia in domeniul protectiei si dezvoltarii fondului cinegetic;
    - criteriile si tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul modelului de contract;
    - modificarea perioadelor de vanatoare a unor specii de vanat;
    - rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
    - omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vanatoare in Romania;
    - metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recolta, reglementarile privind organizarea si practicarea vanatorii cu vanatori romani si straini;
    - criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vanatoare;"
    11. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare, in sensul prezentei legi, se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitatie publica.
    (2) Licitatia publica se organizeaza in cazul fondurilor de vanatoare pentru care nu se exercita dreptul de preemtiune si in cazul fondurilor de vanatoare pentru care contractele de gestionare si-au incetat, din orice motive, valabilitatea inainte de termen.
    (3) Pentru fondurile de vanatoare astfel atribuite se incheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.
    (4) Fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice si procesului de invatamant se stabilesc si se atribuie prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (5) Atribuirea fondurilor de vanatoare se va realiza in maximum 60 de zile de la data incetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
    (6) Pe perioada de la incetarea contractului de gestionare anterior pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar a fondului de vanatoare in baza noului contract, gestionarea fondului de vanatoare se asigura de fostul gestionar.
    (7) Pe durata prevazuta la alin. (6) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul anterior.
    (8) Gestionarii fondurilor de vanatoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vanatoare in vederea comasarii, cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (9) Fondurile de vanatoare atribuite organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania si ramase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului padurilor statului."
    12. Articolul 13 se abroga.
    13. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Vanatul dobandit in conditiile legii, in limitele cotelor de recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vanatoare.
    (2) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale in care gestionarul nu este implicat, vanatul gasit mort si coarnele lepadate de cervide apartin gestionarului fondului de vanatoare."
    14. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vanatoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 2, autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate despagubirile se suporta in primul rand din fondul de protectie a vanatului.
    (3) Pagubele se constata, in conditiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa la gestionarul fondului de vanatoare si la consiliul local in termen de maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de o comisie formata din reprezentantul administratiei publice locale, din imputernicitul gestionarului fondului de vanatoare si persoana pagubita, care incheie in acest scop un act constatator.
    (4) In caz de neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vanatoare in termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de catre reprezentantul administratiei publice locale in prezenta a doi martori si a persoanei pagubite.
    (5) Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
    (6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vanatului prin fapte ilicite care au ca obiect vanatul, precum si cuantumul despagubirilor se expertizeaza de catre expertii tehnici de vanatoare. Cheltuielile de expertiza vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba."
    15. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Detinatorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa permita exercitarea vanatorii, aplicarea masurilor de protectie a vanatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajarilor vanatoresti provizorii, daca prin actiunile respective nu se afecteaza folosinta de baza a terenurilor.
    (2) Detinatorii terenurilor sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia vanatului si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin actiuni ilicite.
    (3) Administratorul padurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, in fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestiera destinate cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului, in suprafata de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure in zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de padure in zona de deal si 3 ha la 1.000 ha de padure in zona de campie, ostroave, balti, lunci impadurite si in Delta Dunarii.
    (4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, existente in fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor si chiriilor.
    (5) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare sunt in drept sa beneficieze direct, in cazul proprietatilor egale sau mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare."
    16. La articolul 17, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fondul de protectie a vanatului este constituit din urmatoarele surse:
    a) venituri realizate din atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare, in proportie de 50% din tariful de atribuire in gestiune;
    b) 25% din valoarea despagubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;
    c) venituri realizate din incasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizatiile vanatoresti si societatile comerciale care intermediaza actiuni de vanatoare;
    d) donatii si sponsorizari;
    e) alte venituri."
    17. La articolul 17 alineatul (3), literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si de combatere a braconajului;
    c) stimularea persoanelor care sprijina direct activitatile de combatere a braconajului si a celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte;"
    18. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Sumele neutilizate din fondul de protectie a vanatului intr-un an calendaristic se reporteaza in anul urmator."
    19. Dupa articolul 17 se introduce articolul 17^1 , inclus in capitolul III "Protectia vanatului", cu urmatorul cuprins:
    "Art. 17^1
    (1) Gestionarii fondurilor de vanatoare sunt obligati sa asigure gestionarea durabila a vanatului, pe baza unor studii de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vanatoare, in perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.
    (2) Studiile vor fi intocmite de specialisti si vor fi supuse aprobarii organismului prevazut la art. 7 alin. (2)."
    20. La articolul 18, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Personalul prevazut la alin. (2) este dotat, in conditiile legii, cu armament si echipament corespunzator.
    (4) Personalul prevazut la alin. (2) este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice."
    21. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) In scopul conservarii biodiversitatii mamiferele si pasarile de interes vanatoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai in cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii.
    (2) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri."
    22. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    In vederea conservarii fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate si nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in suprafata de minimum 4% si maximum 5% din suprafata fondului cinegetic national."
    23. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot infiinta, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat, destinate popularilor, in care prin tehnologii adecvate se asigura pastrarea caracterului salbatic al acestora."
    24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Popularea cu specii de vanat inexistente in fondurile de vanatoare se face in baza unor studii de specialitate aprobate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura."
    25. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Capturarea vanatului viu este admisa, in cadrul cotei de recolta aprobate si cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii, prin metode care nu vatama animalul capturat si numai sub directa indrumare a personalului de specialitate."
    26. La articolul 23, literele h), i), l) si m) vor avea urmatorul cuprins:
    "h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;
    i) arderea stufului, tufarisurilor si miristilor fara acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vanatoare;
................................................................................
    l) naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de vanat si a celorlalte produse ale vanatului, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara autorizarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    m) scoaterea din tara a trofeelor de vanat medaliabile, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;"
    27. La articolul 23, dupa litera m) se introduce litera m^1) cu urmatorul cuprins:
    "m^1) scoaterea din tara a trofeelor conventionale de vanat nemedaliabile, fara documente legale de export;"
    28. La articolul 24, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Prin vanatoare, ca actiune, se intelege cautarea, starnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vanatului sau orice alta activitate cu aceeasi finalitate.
................................................................................
    (3) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si pastrarea echilibrului ecologic, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de vanat, precum si vanarea limitata a unor specii strict protejate."
    29. La articolul 25 alineatul (2), literele a), b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) elevii si studentii din unitatile de invatamant abilitate, in care se studiaza ca disciplina, in cadrul programului de instruire, vanatul si vanatoarea;
    b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu;
    c) cetatenii straini care fac dovada calitatii de vanator in tara de domiciliu, ca invitati, pe baza de reciprocitate sau contra cost si sub raspunderea directa a gestionarului fondului de vanatoare, dar numai in limita cotei de recolta aprobate si nesolicitate de vanatorii din Romania."
    30. La articolul 25, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Vanatorii romani, vanatorii straini, personalul tehnic de vanatoare, precum si studentii si elevii care studiaza cinegetica in cadrul procesului de invatamant sunt obligati sa posede asigurare impotriva accidentelor, pentru a putea practica vanatoarea."
    31. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Permisele de vanatoare se elibereaza de catre organizatiile vanatoresti licentiate in conditiile legii solicitantilor cu cetatenie romana care au domiciliul in Romania si rezidentilor in Romania care au implinit varsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o instruire practica intr-un poligon de tir vanatoresc si au absolvit examenul de vanator sustinut in fata unei comisii de examinare, constituita la nivel judetean, la data stabilita anual de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si un reprezentant al institutiilor de invatamant superior de specialitate.
    (3) Examenele se organizeaza anual.
    (4) Permisul de vanatoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de portarma si nici de cele care, in ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru savarsirea vreunei abateri prevazute de prezenta lege.
    (5) Permisul de vanatoare se va anula:
    - vanatorului care nu mai are dreptul la permis de arma;
    - vanatorului care a savarsit o fapta incadrata ca infractiune de prezenta lege;
    - vanatorului care si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vanatoare;
    - vanatorului care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii de control in domeniul cinegetic.
    (6) Retragerea si anularea permisului de vanatoare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (7) Formularele permiselor de vanatoare sunt documente cu regim special, emise si inseriate de catre Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, conform modelului si reglementarilor emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, si puse la dispozitie organizatiilor vanatoresti carora li s-a acordat licenta de functionare.
    (8) Permisele de vanatoare se pun la dispozitie organizatiilor vanatoresti care au in gestiune fonduri de vanatoare."
    32. La articolul 27, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vanatoare, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii."
    33. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    In rezervatiile cinegetice vanarea si capturarea unor specii de vanat in scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora se pot face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura."
    34. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vanati la panda si in afara perioadei legale de vanatoare, pe baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Ursii, lupii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile si hamsterii pot fi vanati numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte."
    35. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Vanatul impuscat sau capturat se transporta insotit de documentele prevazute de legislatia in vigoare."
    36. La articolul 32, literele f), h), k), l), p), r) si t) vor avea urmatorul cuprins:
    "f) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori in timpul de la apusul pana la rasaritul soarelui;
................................................................................
    h) vanarea ursilor la barlog si vanarea la nada fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru fiecare caz;
................................................................................
    k) folosirea la vanatoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse in magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza si a munitiei neautorizate;
    l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;
................................................................................
    p) utilizarea odorivectorilor fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    r) comercializarea, de catre persoane fizice, a vanatului;
................................................................................
    t) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor si a capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania."
    37. La articolul 32, dupa litera s) se introduce litera s^1) cu urmatorul cuprins:
    "s^1) vanatoarea cu strainii in parcurile naturale, in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice."
    38. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Constituie infractiune de braconaj la vanatoare si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta savarsita:
    a) fara permis de vanatoare si autorizatie legala sau, dupa caz, fara autorizatie legala;
    b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa sau in perioade in care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa;
    c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
    d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;
    e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decat tinute in mana si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, daca au fost savarsite:
    a) in timpul noptii, cu exceptia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii;
    b) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    c) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;
    d) in rezervatii cinegetice."
    39. La articolul 35, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:
    a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vanatului viu fara respectarea dispozitiilor legale;
    b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 34;
    c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 26 si 27;
    d) depasirea cotei de recolta aprobate pentru fiecare gestionar;
    e) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    g) vanatoarea in parcurile naturale;
    h) vanatoarea cu vanatori straini in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice."
    40. La articolul 36, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 34 si 35, inclusiv mijloacele de transport, se confisca."
    41. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 34 si 35 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii, de catre unitatea care are vanatorul in evidenta.
    (2) Agentul constatator este obligat, in asemenea cazuri, sa retina permisul de vanatoare si sa il transmita imediat unitatii care l-a vizat."
    42. La articolul 39 alineatul (1), literele a), b), c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 23 lit. b), art. 32 lit. c) si o) si la art. 37 alin. (2), cu amenda de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;
    b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 23 lit. e), f), h), i), j), k), l) si p) si la art. 32 lit. a), d), g), i), j), k) si p), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1), art. 23 lit. a), c), d) si o), art. 30 si art. 32 lit. b), e), h), l), n), r) si s), cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 16 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 23 lit. n), art. 31 alin. (1) si la art. 32 lit. f) si m), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei."
    43. La articolul 42, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevazute la alin. (1) se trimit, in termen de maximum 5 zile, unitatii de care apartine agentul constatator, conducatorului acesteia revenindu-i obligatia de a le transmite, in cazul infractiunilor, in maximum 25 de zile, organelor de cercetare penala."
    44. La articolul 44, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Despagubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se incaseaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.
    (3) Despagubirile incasate de gestionarii fondurilor de vanatoare sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
    - 50% se retin pentru gospodarirea vanatului de catre gestionarii care le incaseaza;
    - 25% se achita agentilor constatatori de catre gestionarii care le incaseaza;
    - 25% se vireaza autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in fondul special de protectia vanatului."
    45. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 46
    Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare se face, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii."
    46. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    Studiile prevazute la art. 17^1 vor fi intocmite de actualii gestionari in maximum un an de la publicarea prezentei legi*)."
------------
    *) Art. 17^1 a fost introdus prin Legea nr. 654/2001.

    47. La articolul 47, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vanatoare se face in maximum 60 de zile de la incetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari."
    48. La articolul 47, alineatul (3) devine alineatul (2) si alineatul (2) se abroga.
    49. Articolul 49 se abroga.
    50. Anexele nr. 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                         FAUNA SALBATICA
de interes vanatoresc, la care vanarea este permisa

    Perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
________________________________________________________________________________
Nr.                                                         Despagubiri in lei,
crt. Denumirea speciei              Perioada de vanare          in perioada
                                                         _______________________
                                                           admisa     interzisa
________________________________________________________________________________
     A. MAMIFERE

  1. Bizamul (Ondatra zibethica)    1 octombrie -           100.000      200.000
                                    15 aprilie
  2. Capra neagra (Rupicapra        15 septembrie -      25.000.000   50.000.000
     rupicapra)                     15 decembrie
  3. Capriorul (Capreolus
     capreolus)
     - mascul                       15 mai -             15.000.000   25.000.000
                                    15 octombrie
     - femela                       1 septembrie -       10.000.000   20.000.000
                                    15 februarie
  4. Cerbul comun (Cervus
     elaphus)
     - mascul                       1 septembrie -       50.000.000  100.000.000
                                    15 decembrie
     - femela                       1 septembrie -       30.000.000   60.000.000
                                    15 februarie
  5. Cerbul lopatar (Dama dama)
     - mascul                       1 septembrie -       20.000.000   40.000.000
                                    15 decembrie
     - femela                       1 septembrie -       15.000.000   30.000.000
                                    15 februarie
  6. Cainele enot (Nyctereutes      15 septembrie -         500.000    1.000.000
     prociynoides)                  31 martie
  7. Dihorul comun (Putorius sp.)   15 septembrie -         200.000      400.000
                                    31 martie
  8. Hermelina (Mustela erminea)    15 septembrie -         200.000      400.000
                                    31 martie
  9. Iepurele de camp (Lepus        1 noiembrie -           500.000    1.000.000
     europaeus)                     31 ianuarie
 10. Iepurele de vizuina            1 noiembrie -           500.000    1.000.000
     (Oryctolagus cuniculus)        31 ianuarie
 11. Jderul (Martes sp.)            15 septembrie -       1.200.000    2.400.000
                                    31 martie
 12. Marmota (Marmota marmota)      15 septembrie -       2.000.000    4.000.000
                                    31 octombrie
 13. Mistretul (Sus scrofa)         1 august -            5.000.000   10.000.000
                                    31 ianuarie
 14. Muflonul (Ovis aries musimon)  15 septembrie -      25.000.000   50.000.000
                                    15 decembrie
 15. Nevastuica (Mustela nivalis)   15 septembrie -         500.000    1.000.000
                                    31 martie
 16. Rasul (Lynx lynx)              15 septembrie -       5.000.000   10.000.000
                                    31 martie
 17. Sacalul (Canis aureus)         tot anul                500.000        -
 18. Veverita (Sciurus vulgaris)    15 septembrie -         200.000      400.000
                                    31 martie
 19. Viezurele (Meles meles)        1 august -              500.000    1.000.000
                                    31 martie
 20. Vulpea (Vulpes vulpes)         tot anul                500.000         -

     B. PASARI

  1. Batausul (Philomachus pugnax)  15 august -              50.000      100.000
                                    15 martie
  2. Becatina comuna (Gallinago     15 august -              50.000      100.000
     gallinago)                     15 martie
  3. Cioara griva (Corvus corone    tot anul                 10.000        -
     cornix)
  4. Cioara de semanatura (Corvus   tot anul                 10.000        -
     frugilegus)
  5. Ciocarlia (Alauda arvensis)    1 august -               50.000      100.000
                                    15 martie
  6. Cocosul-de-munte (Tetrao       1 aprilie -           5.000.000   10.000.000
     urogallus)                     5 mai
  7. Cormoranul mare                15 august -             100.000      200.000
     (Phalacrocorax carbo)          15 martie
  8. Cotofana (Pica pica)           tot anul                 10.000        -
  9. Eiderul (Somateria             15 august -             200.000      400.000
     mollissima)                    15 martie
 10. Fazanul (Phasianus             1 octombrie -           300.000      600.000
     colchicus)                     28 februarie
 11. Ferestrasul mare (Mergus       15 august -             200.000      400.000
     merganser)                     15 martie
 12. Ferestrasul motat (Mergus      15 august -             200.000      400.000
     serrator)                      15 martie
 13. Gaita (Garrulus glandarius)    1 august -               10.000       20.000
                                    15 martie
 14. Gainusa de balta (Gallinula    15 august -             100.000      100.000
     chloropus)                     15 martie
 15. Gasca de semanatura (Anser     15 august -             300.000      600.000
     fabalis fabalis)               28 februarie
 16. Gasca mica de semanatura       15 august -             300.000      600.000
     (Anser fabalis rossicus)       28 februarie
 17. Gasca cu cioc scurt (Anser     15 august -             300.000      600.000
     fabalis brachyrhynchus)        28 februarie
 18. Gasca de vara (Anser           15 august -             300.000      600.000
     anser rubrirostris)            28 februarie
 19. Gasca neagra (Branta           15 august -             300.000      600.000
     bernicla)                      28 februarie
 20. Garlita mare (Anser            15 august -             300.000      600.000
     albifrons)                     28 februarie
 21. Graurul (Sturnus sp.)          1 august -               10.000       20.000
                                    15 martie
 22. Gugustiucul (Streptopelia      1 august -              100.000      200.000
     decaocto)                      15 martie
 23. Ierunca (Tetrastes bonasia)    15 septembrie -         500.000    1.000.000
                                    15 decembrie
 24. Lisita (Fulica atra)           15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 25. Nagatul (Vanellus vanellus)    15 august -            100.000      200.000
                                    15 martie
 26. Porumbelul gulerat (Columba    1 august -              100.000      200.000
     palumbus)                      15 martie
 27. Porumbelul de scorbura         1 august -              100.000      200.000
     (Columba oenas)                15 martie
 28. Potarnichea (Perdix perdix)    15 octombrie -          300.000      600.000
                                    31 decembrie
 29. Prepelita (Coturnix coturnix)  1 august -              100.000      200.000
                                    15 octombrie
 30. Rata mare (Anas                15 august -             200.000      400.000
     platyrhynchos)                 28 februarie
 31. Rata mica (Anas crecca)        15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 32. Rata pestrita (Anas strepera)  15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 33. Rata fluieratoare (Anas        15 august -             200.000      400.000
     penelope)                      15 martie
 34. Rata sulitar (Anas acuta)      15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 35. Rata caraitoare (Anas          15 august -             200.000      400.000
     querquedula)                   15 martie
 36. Rata cu cap castaniu           15 august -             200.000      400.000
     (Aythya ferina)                15 martie
 37. Rata motata (Aythya fuligula)  15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 38. Rata cu cap negru (Aythya      15 august -             200.000      400.000
     marila)                        15 martie
 39. Rata sunatoare (Bucephala      15 august -             200.000      400.000
     clangula)                      15 martie
 40. Rata cu ciuf (Netta rufina)    15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 41. Rata de gheturi (Clangula      15 august -             200.000      400.000
     hyemalis)                      15 martie
 42. Rata lingurar (Anas clypeata)  15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 43. Rata catifelata (Melanitta     15 august -             200.000      400.000
     fusca)                         15 martie
 44. Rata neagra (Melanitta nigra)  15 august -             200.000      400.000
                                    15 martie
 45. Sitarul de padure (Scolapax    15 septembrie -         500.000    1.000.000
     rusticola)                     15 aprilie
 46. Sitarul de mal (Limosa         15 august -             200.000      400.000
     limosa)                        15 martie
 47. Stancuta (Corvus monedula)     1 august -               25.000       50.000
                                    15 martie
 48. Sturzul de vasc (Turdus        1 august -               25.000       50.000
     viscivorus)                    15 martie
 49. Sturzul cantator (Turdus       1 august -               25.000       50.000
     philomelos)                    15 martie
 50. Sturzul de vii (Turdus         1 august -               25.000       50.000
     iliacus)                       15 martie
 51. Sturzul de iarna (Turdus       1 august -               25.000       50.000
     pilaris)                       15 martie
 52. Starcul cenusiu (Ardea         1 august -               25.000       50.000
     cinerea)                       15 martie
 53. Turturica (Streptopelia        1 august -              100.000      200.000
     turtur)                        15 martie
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                       MAMIFERE DE INTERES VANATORESC
si pasari din fauna salbatica la care vanarea este interzisa, precum si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
________________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea speciei                              Despagubiri
crt.                                                                 in lei
________________________________________________________________________________
     A. MAMIFERE

  1. Castorul (Castor fiber)                                        50.000.000
  2. Elanul (Alces alces)                                          100.000.000
  3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus)                           250.000
  4. Lupul (Canis lupus)                                             5.000.000
  5. Nurca (Lutreola lutreola)                                       2.500.000
  6. Nutria (Myocastor coypus)                                       2.500.000
  7. Pisica salbatica (Felix silvestris)                             1.500.000
  8. Ursul (Ursus arctos)                                          200.000.000
  9. Vidra (Lutra lutra)                                            10.000.000
 10. Zimbrul (Bison bonasus)                                       200.000.000

     B. PASARI

  1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca)                                 5.000.000
  2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)                             5.000.000
  3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis)                       5.000.000
  4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus)                               2.500.000
  5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina)                         2.500.000
  6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga)                           2.500.000
  7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus)                         2.500.000
  8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes)                                100.000
  9. Auselul (Regulus sp.)                                              50.000
 10. Avozeta (Recurvirostra avozetta)                                  100.000
 11. Barza-alba (Ciconia ciconia)                                      500.000
 12. Barza-neagra (Ciconia nigra)                                      500.000
 13. Becatina mica (Lymnocryptes minimus)                              100.000
 14. Becatina-mare (Gallinago media)                                   100.000
 15. Boicusul (Remiz sp.)                                               50.000
 16. Brumarita (Prunnela sp.)                                           50.000
 17. Bufnita (Bubo bubo)                                             2.500.000
 18. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris)                             100.000
 19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.)                                     500.000
 20. Califarul-alb (Tadorna tadorna)                                 1.000.000
 21. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea)                             1.000.000
 22. Chira (Sterna sp.)                                                100.000
 23. Chirighita (Chlidonias sp.)                                       100.000
 24. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis)                        100.000
 25. Cinteza (Fringilla sp.)                                            50.000
 26. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)       250.000
 27. Ciocarlanul (Galerida cristata)                                   250.000
 28. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.)       250.000
 29. Ciovlica (Glareola sp.)                                           500.000
 30. Ciuful (Asio sp.)                                                 500.000
 31. Ciuhurezul (Surnia ulula)                                         500.000
 32. Ciuvica (Glaucidium passerinium)                                  500.000
 33. Ciusul (Otus scops)                                               500.000
 34. Cocorul-mare (Grus grus)                                        2.500.000
 35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo)                                2.500.000
 36. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix)                           5.000.000
 37. Codalbul (Haliaeetus albicilla)                                 2.500.000
 38. Codobatura (Motacilla sp.)                                         50.000
 39. Codrosul (Phoenicurus sp.)                                         50.000
 40. Cojoaica (Certhia sp.)                                             50.000
 41. Corbul (Corvus corax)                                             500.000
 42. Corcodelul (Podiceps sp.)                                         100.000
 43. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis)                       150.000
 44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus)                           150.000
 45. Crestetul (Porzana sp.)                                           150.000
 46. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus)                             150.000
 47. Carsteiul-de-camp (Crex crex)                                     150.000
 48. Cucul (Cuculus canorus)                                           150.000
 49. Cucuveaua (Athene noctua)                                         500.000
 50. Cufundarul (Gavia artica)                                         250.000
 51. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata)                            250.000
 52. Cufundarul-mare (Gavia immer)                                     250.000
 53. Culicul (Nemenius sp.)                                            500.000
 54. Drepnea (Apus sp.)                                                100.000
 55. Dropia (Otis tarda)                                            15.000.000
 56. Dumbraveanca (Coracias garrulus)                                  100.000
 57. Egreta-mare (Egretta alba)                                        500.000
 58. Egreta-mica (Egretta garzetta)                                    500.000
 59. Ferestrasul-mic (Mergus albellus)                                 100.000
 60. Fasa (Anthus sp.)                                                  50.000
 61. Flamingul (Phoenicopterus ruber)                                   50.000
 62. Fluierarul (Tringa sp.)                                            50.000
 63. Forfecuta (Loxia sp.)                                              50.000
 64. Frunzarita (Hippolais sp.)                                         50.000
 65. Fugaciul (Calidris sp.)                                            50.000
 66. Furtunarul (Puffinus puffinus)                                     50.000
 67. Gaia-alba (Elanus Caeruleus)                                    2.500.000
 68. Gaia-neagra (Milvus migrans)                                    2.500.000
 69. Gaia-rosie (Milvus milvus)                                      2.500.000
 70. Ghionoaia (Picus sp.)                                             250.000
 71. Garlita-mica (Anser erythropus)                                   500.000
 72. Gasca-polara (Anser caerulescens)                                 500.000
 73. Gasca-de-India (Anser indicus)                                    500.000
 74. Gasca-calugarita (Branta leucopsis)                               500.000
 75. Gasca-cu-gat-rosu (Branta ruficollis)                           1.000.000
 76. Grangurul (Oriolus oriolus)                                       100.000
 77. Greluselul (Locustella sp.)                                        50.000
 78. Gusa-rosie (Erithacus rubecula)                                    50.000
 79. Gusa-vanata (Luscinia sp.)                                         50.000
 80. Heretele (Circus sp.)                                             250.000
 81. Huhurezul (Strix sp.)                                             500.000
 82. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes paradoxus)                           500.000
 83. Lacarul (Acrocephalus sp.)                                         50.000
 84. Lacustarul (Sturnus roseus)                                        50.000
 85. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)                  50.000
 86. Lebada-de-vara (Cygnus olor)                                    2.000.000
 87. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus)                                 1.000.000
 88. Lebada-mica (Cygnus bewickii)                                   1.000.000
 89. Lebada-de-vara (Cygnus olor)                                    1.000.000
 90. Lopatarul (Platalea leucorodia)                                   500.000
 91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)                                  100.000
 92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla)                        100.000
 93. Maracinarul (Saxicola sp.)                                         50.000
 94. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris)                      100.000
 95. Mierla-neagra (Turdus merula)                                     100.000
 96. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis)                            100.000
 97. Minunita (Aegolius funereus)                                      500.000
 98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)                                      50.000
 99. Muscarul (Ficedula sp.)                                            50.000
100. Nagatul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura)                   100.000
101. Nagatul-de-stepa (Vanellus gregarius)                             100.000
102. Nagatul-sudic (Vanellus spinosus)                                  50.000
103. Nisiparul (Calidris alba)                                          50.000
104. Notatita (Phalaropus sp.)                                          50.000
105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes)                            50.000
106. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus)                            250.000
107. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis)                          250.000
108. Pascarelul-negru (Cinclus sp.)                                    100.000
109. Pelicanul (Pelecanus sp.)                                       1.000.000
110. Pescarusul-albastru (Alcedo athis)                                100.000
111. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)                     100.000
112. Pescarusul (Larus sp.)                                            100.000
113. Pietrarul (Oenanthe sp.)                                           50.000
114. Pietrusul (Arenaria interpres)                                     50.000
115. Pitulicea (Phylloscopus sp.)                                       50.000
116. Pitigoiul (Parus sp.)                                              50.000
117. Pitigusul (Aegithalos sp.)                                         50.000
118. Ploierul (Pluvialis sp.)                                           50.000
119. Potarnichea-de-stanca (Alectoris graeca)                          500.000
120. Presura (Enberiza sp.)                                             50.000
121. Prigoria (Merops apiaster)                                         50.000
122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)                      50.000
123. Prundarasul (Chradrius sp.)                                        50.000
124. Pupaza (Upupa epops)                                              100.000
125. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)                             500.000
126. Rata rosie (Aythya nyroca)                                        500.000
127. Randunica (Hyrunda sp.)                                            50.000
128. Scoicarul (Haematopus ostralegus)                                  50.000
129. Sfranciocul (Lanius sp.)                                           50.000
130. Silvia (Sylvia sp.)                                                50.000
131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica)                          100.000
132. Sparcaciul (Otis tetrax)                                        5.000.000
133. Sticletele (Carduelis sp.)                                         50.000
134. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis)                                100.000
135. Starcul-galben (Ardeola ralloides)                                100.000
136. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax)                         100.000
137. Starcul pitic (Ixobrychus minutus)                                100.000
138. Starcul-rosu (Ardea purpurea)                                     100.000
139. Striga (Tyto alba guttata)                                      1.000.000
140. Stufarica (Cettia cetti)                                           50.000
141. Serparul (Circaetus circaetus gallicus)                           500.000
142. Soimul (Falco sp.)                                                500.000
143. Sorecarul (Buteo sp.)                                             500.000
144. Ticleanul (Sitta europaea)                                         50.000
145. Tiganusul (Plegadis falcinellus)                                  500.000
146. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus)                               500.000
147. Uliul (Accipiter sp.)                                             250.000
148. Viesparul (Pernis apivorus)                                       500.000
149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus)                            2.500.000
150. Vulturul-negru (Aegypius monachus)                              5.000.000
151. Vulturul-sur (Gyps fulvus)                                      5.000.000
152. Zaganul (Gypaetus barbatus)                                     5.000.000"
________________________________________________________________________________

    Art. 2
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Consiliul National de Vanatoare va aproba Regulamentul de organizare si functionare, cu votul majoritatii calificate a membrilor sai.
    Art. 3
    Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania isi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi in termen de un an de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, va aproba normele privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice impotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vanat.
    Art. 5
    In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea se vor actualiza.
    Art. 6
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi art. II si III, cu exceptia alin. 1 al art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
    Art. 7
    Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 654/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 654 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 654/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu