E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 103 din 23 septembrie 1996    * Republicata

Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 17 mai 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. VII din Legea nr. 654 din 20 noiembrie 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 27 septembrie 1996 si a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998 (respinsa prin Legea nr. 592/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 258 din 4 iunie 1999 (aprobata prin Legea nr. 589/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 7 noiembrie 2001);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999 (abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 si respinsa prin Legea nr. 609/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 14 iunie 2000 (abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 si respinsa prin Legea nr. 602/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 713 din 8 noiembrie 2001);
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001 (aprobata prin Legea nr. 439/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 411 din 25 iulie 2001).

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Animalele salbatice de interes vanatoresc, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, denumite in prezenta lege vanat, impreuna cu biotopurile acestora, constituie fondul cinegetic al Romaniei.
    Art. 2
    (1) Vanatul Romaniei, resursa naturala regenerabila de interes national si international, este administrat si gestionat in scopul conservarii biodiversitatii faunei salbatice, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si al satisfacerii altor cerinte social-economice.
    (2) Vanatul este bun public de interes national.
    Art. 3
    (1) Fondul cinegetic al Romaniei se compune din unitati de gospodarire cinegetica, denumite fonduri de vanatoare, constituite pe toate categoriile de teren, indiferent de proprietar, si astfel delimitate incat sa asigure o cat mai mare stabilitate vanatului in cuprinsul acestora.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) suprafetele situate in intravilanul localitatilor, suprafetele parcurilor nationale si rezervatiilor stiintifice cu protectie totala, pe durata existentei acestora.
    (3) Suprafata unui fond de vanatoare va fi de cel putin 5.000 ha la campie si in Delta Dunarii, 7.000 ha la deal si 10.000 ha la munte.
    (4) Suprafata minima necesara pentru un membru vanator este de:
    - 150 ha in zona de campie si in Delta Dunarii;
    - 350 ha in zona de deal;
    - 400 ha in zona de munte.
    Art. 4
    Gestionarea fondurilor de vanatoare se atribuie de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania, administratorului padurilor statului, unitatilor de invatamant si unitatilor de cercetare stiintifica cu profil cinegetic din Romania, denumite, in sensul prezentei legi, gestionari ai fondurilor de vanatoare.
    Art. 5
    (1) Organizatiile vanatoresti, constituite pe principiul liberei asocieri a vanatorilor, sunt organizatii nonprofit, au personalitate juridica, patrimoniu distinct si sunt afiliate, in scopul reprezentarii la nivel national si international, la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.
    (2) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, persoana juridica de utilitate publica, asigura indeplinirea atributiilor stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in scopul gestionarii durabile a vanatului din fondurile de vanatoare atribuite in gestiune organizatiilor afiliate, potrivit prezentei legi.
    (3) Afilierea organizatiilor vanatoresti la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania se face potrivit legii si statutului acesteia.
    Art. 6
    Exercitarea vanatorii se face in scop recreativ-sportiv, didactic sau de cercetare stiintifica, urmarindu-se asigurarea echilibrului ecologic si ameliorarea calitatii vanatului.

    CAP. 2
    Administrarea si gestionarea fondului cinegetic al Romaniei

    Art. 7
    (1) Administrarea fondului cinegetic al Romaniei se realizeaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) In acest scop, in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se infiinteaza un organism distinct specializat in domeniul cinegetic.
    Art. 8
    (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura are urmatoarele atributii principale in domeniul cinegetic:
    a) elaboreaza strategia privind fondul cinegetic al Romaniei;
    b) stabileste criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul-cadru al contractelor de gestionare;
    c) stabileste tarifele minime de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare si nivelul tarifelor minime percepute vanatorilor romani si straini pentru actiuni de vanatoare in Romania;
    d) elaboreaza metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al cotelor anuale de recolta si reglementarile de organizare si practicare a vanatorii;
    e) stabileste efectivele optime de vanat si aproba cotele anuale de recolta, inclusiv pe cele destinate vanatorilor cu turisti straini;
    f) modifica, in situatii justificate, perioadele legale de vanatoare pentru unele specii de vanat;
    g) aproba propunerile de populare a fondurilor de vanatoare cu specii noi de vanat;
    h) stabileste, impreuna cu reprezentantii ministerelor de resort, masurile necesare mentinerii echilibrului agro-silvo-cinegetic si prevenirii pagubelor cauzate de vanat si prin vanatoare culturilor agricole, animalelor domestice si fondului forestier;
    i) tine evidenta evolutiei efectivelor de vanat, a dinamicii recoltelor si evidenta trofeelor de vanat si medaliabile;
    j) asigura, din fondul de protectie a vanatului, finantarea actiunilor de refacere a potentialului cinegetic al unor fonduri de vanatoare;
    k) avizeaza programele de invatamant pentru disciplinele care au ca obiect de studiu vanatul si vanatoarea si aproba programele de cercetare stiintifica in domeniul cinegetic;
    l) controleaza activitatea cinegetica la toate nivelurile;
    m) organizeaza direct si coordoneaza activitatea de combatere a braconajului;
    n) stabileste sistemul informational in domeniul cinegetic;
    o) stabileste criteriile pentru acordarea licentei de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
    p) acorda licenta de functionare gestionarilor fondurilor de vanatoare;
    r) realizeaza si organizeaza, impreuna cu Ministerul Justitiei, atestarea expertilor tehnici in vanatoare;
    s) atesta inspectorii voluntari de vanatoare;
    t) controleaza respectarea clauzelor contractuale de catre gestionari;
    u) stabileste rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
    v) stabileste armele si munitiile care se pot folosi la vanatoare in Romania si avizeaza omologarea celor de fabricatie autohtona;
    w) initiaza actiuni de popularizare a activitatilor cinegetice si de educare a populatiei in domeniu;
    x) participa la sau sprijina, dupa caz, programul colaborarilor internationale in domeniul cinegetic;
    z) adopta orice alte masuri necesare, in acord cu dispozitiile legale privind activitatea cinegetica.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. i), l), m), p), t), w) si x), in ceea ce priveste organizatiile vanatoresti afiliate, se exercita si prin Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, iar in cazul celorlalte atributii enumerate in lege autoritatea publica centrala se va consulta in mod obligatoriu cu Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania.
    Art. 9
    Se infiinteaza Consiliul National de Vanatoare, organism de avizare si consultare in domeniul cinegetic, pe langa autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, compus din:
    a) presedintele Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania;
    b) conducatorul organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
    c) directorul general al administratorului padurilor statului;
    d) trei reprezentanti ai organizatiilor vanatoresti din Romania, desemnati de Congresul vanatorilor si pescarilor sportivi din Romania;
    e) doi reprezentanti ai organismului prevazut la art. 7 alin. (2);
    f) doi reprezentanti ai administratorului padurilor statului si, optional, cate un reprezentant al administratiilor padurilor comunale si padurilor proprietate privata;
    g) un reprezentant al Academiei Romane;
    h) cate un reprezentant din domeniile: invatamant superior de profil, cercetare cinegetica, agricultura, finante, politie, audio-vizual, justitie si parchet.
    Art. 10
    Consiliul National de Vanatoare are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza propunerile de acte administrative ale organismului prevazut la art. 7 alin. (2) privind:
    - strategia in domeniul protectiei si dezvoltarii fondului cinegetic;
    - criteriile si tarifele minime de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare si continutul modelului de contract;
    - modificarea perioadelor de vanatoare a unor specii de vanat;
    - rasele de caini admise la vanatoare in Romania;
    - omologarea si autorizarea armelor si munitiilor care se pot folosi la vanatoare in Romania;
    - metodologia de evaluare a efectivelor de vanat, de calcul al efectivelor optime si al cotelor anuale de recolta, reglementarile privind organizarea si practicarea vanatorii cu vanatori romani si straini;
    - criteriile de acordare a licentei de functionare pentru gestionarii fondurilor de vanatoare;
    b) propune masuri de popularizare si de cunoastere a activitatii cinegetice, precum si a strategiei adoptate in scopul mentinerii biodiversitatii faunei cinegetice, pastrarii echilibrului ecologic si exercitarii rationale a vanatorii.
    Art. 11
    (1) Consiliul National de Vanatoare functioneaza pe baza regulamentului propriu de organizare, adoptat prin consensul membrilor sai, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
    (2) Functia de membru al Consiliului National de Vanatoare este onorifica si da dreptul la indemnizatie de transport si la diurna pentru participarea la sedinte.
    (3) Secretariatul tehnic si finantarea activitatii Consiliului National de Vanatoare se asigura de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 12
    (1) Atribuirea dreptului de gestionare a fondurilor de vanatoare, in sensul prezentei legi, se face de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea dreptului de preemtiune a fostului gestionar, sau prin licitatie publica.
    (2) Licitatia publica se organizeaza in cazul fondurilor de vanatoare pentru care nu se exercita dreptul de preemtiune si in cazul fondurilor de vanatoare pentru care contractele de gestionare si-au incetat, din orice motive, valabilitatea inainte de termen.
    (3) Pentru fondurile de vanatoare astfel atribuite se incheie contracte de gestionare pe minimum 10 ani.
    (4) Fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice si procesului de invatamant se stabilesc si se atribuie prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (5) Atribuirea fondurilor de vanatoare se va realiza in maximum 60 de zile de la data incetarii din orice cauza a contractului de gestionare anterior.
    (6) Pe perioada de la incetarea contractului de gestionare anterior pana la preluarea efectiva in gestiune de catre noul gestionar a fondului de vanatoare in baza noului contract, gestionarea fondului de vanatoare se asigura de fostul gestionar.
    (7) Pe durata prevazuta la alin. (6) drepturile si obligatiile gestionarului sunt cele prevazute in contractul anterior.
    (8) Gestionarii fondurilor de vanatoare pot face schimbul gestiunii unor fonduri de vanatoare in vederea comasarii, cu avizul prealabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (9) Fondurile de vanatoare atribuite organizatiilor vanatoresti legal constituite din Romania si ramase necontractate timp de 6 luni se atribuie administratorului padurilor statului.
    Art. 13
    (1) Vanatul dobandit in conditiile legii, in limitele cotelor de recolta aprobate, se valorifica de gestionarul fondului de vanatoare.
    (2) Vanatul rezultat in urma unor actiuni ilegale in care gestionarul nu este implicat, vanatul gasit mort si coarnele lepadate de cervide apartin gestionarului fondului de vanatoare.
    Art. 14
    (1) Raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 1 revine gestionarului fondului de vanatoare, iar pentru cele cauzate de vanatul din speciile prevazute in anexa nr. 2, autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Pentru pagubele produse de vanatul din speciile strict protejate despagubirile se suporta in primul rand din fondul de protectie a vanatului.
    (3) Pagubele se constata, in conditiile legii, la cererea persoanei pagubite, depusa la gestionarul fondului de vanatoare si la consiliul local in termen de maximum 3 zile de la data la care persoana pagubita a constatat producerea pagubei, de o comisie formata din reprezentantul administratiei publice locale, din imputernicitul gestionarului fondului de vanatoare si persoana pagubita, care incheie in acest scop un act constatator.
    (4) In caz de neprezentare a imputernicitului gestionarului fondului de vanatoare in termen de 48 de ore de la anuntarea sa, constatarea pagubelor se va face de catre reprezentantul administratiei publice locale in prezenta a doi martori si a persoanei pagubite.
    (5) Litigiile se solutioneaza de catre instantele judecatoresti.
    (6) Pagubele cauzate de vanat, cele cauzate vanatului prin fapte ilicite care au ca obiect vanatul, precum si cuantumul despagubirilor se expertizeaza de catre expertii tehnici de vanatoare. Cheltuielile de expertiza vor fi suportate ulterior de cel care a produs paguba.
    Art. 15
    (1) Detinatorii, cu orice titlu, ai terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare, persoane fizice sau juridice, sunt obligati sa permita exercitarea vanatorii, aplicarea masurilor de protectie a vanatului, precum si amplasarea instalatiilor si amenajarilor vanatoresti provizorii, daca prin actiunile respective nu se afecteaza folosinta de baza a terenurilor.
    (2) Detinatorii terenurilor sunt obligati sa ia masurile prevazute de lege pentru protectia vanatului si a mediului sau de viata si raspund pentru pagubele pe care le produc acestuia prin actiuni ilicite.
    (3) Administratorul padurilor statului va asigura, cu titlu gratuit, in fondul forestier, terenuri libere de vegetatie forestiera destinate cultivarii, depozitarii si distribuirii hranei complementare a vanatului, in suprafata de minimum 1 ha la 1.000 ha de padure in zona de munte, 2 ha la 1.000 ha de padure in zona de deal si 3 ha la 1.000 ha de padure in zona de campie, ostroave, balti, lunci impadurite si in Delta Dunarii.
    (4) Crescatoriile de fazani din sistemul Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, existente in fondul forestier, domeniu public al statului, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt scutite de plata tarifelor si chiriilor.
    (5) Pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (1), (2) si (3) detinatorii terenurilor pe care se arondeaza fonduri de vanatoare sunt in drept sa beneficieze direct, in cazul proprietatilor egale sau mai mari de 100 ha, si indirect, prin bugetele locale, in cazul proprietatilor mai mici de 100 ha, de 50% din cuantumul tarifelor anuale de atribuire a gestionarii fondurilor de vanatoare.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, aferente activitatii cinegetice, sunt suportate de la bugetul de stat si din fondul de protectie a vanatului.
    (2) Fondul de protectie a vanatului este constituit din urmatoarele surse:
    a) venituri realizate din atribuirea gestionarii fondurilor de vanatoare, in proportie de 50% din tariful de atribuire in gestiune;
    b) 25% din valoarea despagubirilor pentru daunele aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite;
    c) venituri realizate din incasarea tarifelor pentru acordarea licentei de functionare pentru organizatiile vanatoresti si societatile comerciale care intermediaza actiuni de vanatoare;
    d) donatii si sponsorizari;
    e) alte venituri.
    (3) Fondul de protectie a vanatului se administreaza de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si se utilizeaza pentru:
    a) actiunile de refacere a potentialului biogenic al unor fonduri de vanatoare, combaterea unor epizootii la vanat;
    b) organizarea si desfasurarea activitatilor de prevenire si de combatere a braconajului;
    c) stimularea persoanelor care sprijina direct activitatile de combatere a braconajului si a celor care depisteaza autorii unor asemenea fapte;
    d) organizarea, desfasurarea si participarea la actiuni stiintifice si de reprezentare la nivel national si international in domeniul cinegetic;
    e) finantarea unor proiecte, studii si cercetari in domeniul cinegetic;
    f) finantarea unor actiuni de pregatire profesionala in domeniul cinegetic.
    (4) Sumele neutilizate din fondul de protectie a vanatului intr-un an calendaristic se reporteaza in anul urmator.

    CAP. 3
    Protectia vanatului

    Art. 17
    (1) Gestionarii fondurilor de vanatoare sunt obligati sa asigure gestionarea durabila a vanatului, pe baza unor studii de specialitate, intocmite pentru fiecare fond de vanatoare, in perspectiva perioadei de valabilitate a contractului.
    (2) Studiile vor fi intocmite de specialisti si vor fi supuse aprobarii organismului prevazut la art. 7 alin. (2).
    Art. 18
    (1) Gestionarii fondurilor de vanatoare sunt obligati sa asigure paza si ocrotirea vanatului.
    (2) Ocrotirea si paza vanatului se asigura prin:
    a) personal de specialitate;
    b) inspectori voluntari de vanatoare.
    (3) Personalul prevazut la alin. (2) este dotat, in conditiile legii, cu armament si echipament corespunzator.
    (4) Personalul prevazut la alin. (2) este asimilat, in exercitarea atributiilor de serviciu, cu personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    (5) Numarul personalului de paza a vanatului, prevazut la alin. (2) lit. a), va fi de cel putin unu pentru fiecare fond de vanatoare.
    Art. 19
    (1) In scopul conservarii biodiversitatii mamiferele si pasarile de interes vanatoresc, inclusiv cele pradatoare, se vaneaza numai in cadrul cotei de recolta aprobate, cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii.
    (2) Pisicile si cainii salbaticiti sau hoinari se impusca fara restrictii si fara obligarea la despagubiri.
    Art. 20
    In vederea conservarii fondului genetic al unor specii sedentare de vanat se constituie rezervatii cinegetice, delimitate si nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in suprafata de minimum 4% si maximum 5% din suprafata fondului cinegetic national.
    Art. 21
    (1) Pentru cresterea efectivelor unor specii valoroase de vanat se pot infiinta, cu acordul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat, destinate popularilor, in care prin tehnologii adecvate se asigura pastrarea caracterului salbatic al acestora.
    (2) Crescatoriile de vanat, a caror productie este destinata exclusiv consumului, se infiinteaza cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 22
    Popularea cu specii de vanat inexistente in fondurile de vanatoare se face in baza unor studii de specialitate aprobate de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 23
    (1) Capturarea vanatului viu este admisa, in cadrul cotei de recolta aprobate si cu respectarea reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii, prin metode care nu vatama animalul capturat si numai sub directa indrumare a personalului de specialitate.
    (2) Capturarea vanatului in scop de cercetare stiintifica si pentru repopulari se poate face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 24
    In scopul ocrotirii si gospodaririi rationale a vanatului se interzic:
    a) popularea fondurilor de vanatoare cu vanat bolnav, debil, degenerat sau din crescatoriile de vanat destinate exclusiv consumului;
    b) tulburarea in mod nejustificat a linistii vanatului in perioadele de inmultire si de crestere a puilor;
    c) pasunatul in padurile statului, precum si infiintarea, intretinerea si recoltarea culturilor agricole fara asigurarea protectiei vanatului;
    d) tinerea in captivitate a animalelor salbatice, precum si infiintarea de crescatorii de vanat si complexe de vanatoare, inclusiv de interes comercial, fara autorizare din partea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    e) distrugerea sau degradarea instalatiilor vanatoresti de orice fel, a tablitelor indicatoare si a culturilor pentru vanat;
    f) lasarea libera sau purtarea, pe fondurile de vanatoare, a cainilor, inclusiv a celor de paza si agrement, altfel decat in lesa, nevaccinati si nedehelmintizati;
    g) insotirea turmelor si cirezilor, pe fondurile de vanatoare, de caini, fara jujeu reglementat de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, nevaccinati, nedehelmintizati si in numar mai mare de trei in zona de munte, de doi in zona de deal si de unu la campie;
    h) mutarea, distrugerea sau sustragerea hranei destinate vanatului;
    i) arderea stufului, tufarisurilor si miristilor fara acordul scris prealabil al gestionarului fondului de vanatoare;
    j) deteriorarea cuiburilor sau culegerea oualor pasarilor salbatice;
    k) insusirea, fara acordul persoanei juridice care gestioneaza fondul de vanatoare, a vanatului gasit mort, accidentat sau bolnav si a coarnelor lepadate de cervide;
    l) naturalizarea animalelor salbatice, prelucrarea carnii de vanat si a celorlalte produse ale vanatului, in scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fara autorizarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    m) scoaterea din tara a trofeelor de vanat medaliabile, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    n) scoaterea din tara a trofeelor conventionale de vanat nemedaliabile, fara documente legale de export;
    o) depozitarea in teren sau utilizarea in combaterea daunatorilor vegetali si animali ai culturilor agricole si silvice a substantelor chimice toxice pentru vanat, fara luarea masurilor de protectie a acestuia;
    p) lasarea in libertate, in scopul salbaticirii, a pasarilor si animalelor domestice;
    r) producerea, procurarea, comercializarea si detinerea curselor de orice fel destinate capturarii sau uciderii vanatului, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 4
    Exercitarea vanatorii

    Art. 25
    (1) Prin vanatoare, ca actiune, se intelege cautarea, starnirea, urmarirea, haituirea, ranirea, uciderea ori capturarea vanatului sau orice alta activitate cu aceeasi finalitate.
    (2) Vanatoarea este permisa la speciile de vanat, in conditiile, in locurile, in perioadele si cu mijloacele stabilite potrivit prezentei legi.
    (3) In situatii de exceptie, motivate de mentinerea biodiversitatii faunei salbatice si pastrarea echilibrului ecologic, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura poate stabili restrictia sau extinderea perioadei de vanatoare la unele specii de vanat, precum si vanarea limitata a unor specii strict protejate.
    Art. 26
    (1) Vanatoarea se exercita numai de catre vanatori, posesori de permise de vanatoare, vizate anual, si de autorizatii eliberate de gestionarul fondului de vanatoare, in limitele cotei de recolta si a reglementarilor tehnice privind organizarea si practicarea vanatorii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pot exercita vanatoarea, numai pe baza de autorizatii de vanatoare eliberate de gestionarul fondului de vanatoare, urmatoarele categorii de persoane:
    a) elevii si studentii din unitatile de invatamant abilitate, in care se studiaza ca disciplina, in cadrul programului de instruire, vanatul si vanatoarea;
    b) personalul tehnic de vanatoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vanatoare, dar numai in limita atributiilor de serviciu;
    c) cetatenii straini care fac dovada calitatii de vanator in tara de domiciliu, ca invitati, pe baza de reciprocitate sau contra cost si sub raspunderea directa a gestionarului fondului de vanatoare, dar numai in limita cotei de recolta aprobate si nesolicitate de vanatorii din Romania.
    (3) Vanatorii romani, vanatorii straini, personalul tehnic de vanatoare, precum si studentii si elevii care studiaza cinegetica in cadrul procesului de invatamant sunt obligati sa posede asigurare impotriva accidentelor, pentru a putea practica vanatoarea.
    Art. 27
    (1) Permisele de vanatoare se elibereaza de catre organizatiile vanatoresti licentiate in conditiile legii solicitantilor cu cetatenie romana care au domiciliul in Romania si rezidentilor in Romania care au implinit varsta de 18 ani, au efectuat un an de stagiatura, au luat parte la o instruire practica intr-un poligon de tir vanatoresc si au absolvit examenul de vanator sustinut in fata unei comisii de examinare, constituita la nivel judetean, la data stabilita anual de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Din comisia de examinare fac parte 2 reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, 2 reprezentanti ai Asociatiei Generale a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si un reprezentant al institutiilor de invatamant superior de specialitate.
    (3) Examenele se organizeaza anual.
    (4) Permisul de vanatoare nu poate fi obtinut de persoanele care, potrivit legii, nu au dreptul la permis de portarma si nici de cele care, in ultimii 3 ani, au fost sanctionate pentru savarsirea vreunei abateri prevazute de prezenta lege.
    (5) Permisul de vanatoare se va anula:
    - vanatorului care nu mai are dreptul la permis de arma;
    - vanatorului care a savarsit o fapta incadrata ca infractiune de prezenta lege;
    - vanatorului care si-a pierdut calitatea de membru al organizatiei gestionare de fonduri de vanatoare;
    - vanatorului care refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu atributii de control in domeniul cinegetic.
    (6) Retragerea si anularea permisului de vanatoare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
    (7) Formularele permiselor de vanatoare sunt documente cu regim special, emise si inseriate de catre Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania, conform modelului si reglementarilor emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, si puse la dispozitie organizatiilor vanatoresti carora li s-a acordat licenta de functionare.
    (8) Permisele de vanatoare se pun la dispozitie organizatiilor vanatoresti care au in gestiune fonduri de vanatoare.
    Art. 28
    (1) Formularele autorizatiilor individuale sau colective de vanatoare sunt documente cu regim special, emise si inseriate de catre Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si, respectiv, de Regia Nationala a Padurilor, conform modelului si reglementarilor emise de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) pot fi obtinute si folosite de gestionarii fondurilor de vanatoare, in conditiile stabilite prin reglementarile referitoare la organizarea si practicarea vanatorii.
    Art. 29
    In rezervatiile cinegetice vanarea si capturarea unor specii de vanat in scopul ameliorarii sau reducerii efectivelor acestora se pot face si in perioadele in care vanatoarea este interzisa, prin mijloace interzise sau asupra speciilor strict protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 30
    (1) Mistretii care produc pagube culturilor agricole si silvice pot fi vanati la panda si in afara perioadei legale de vanatoare, pe baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Ursii, lupii, pisicile salbatice, vidrele, nurcile si hamsterii pot fi vanati numai cu aprobarea si in conditiile stabilite de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, in conformitate cu prevederile conventiilor internationale la care Romania este parte.
    Art. 31
    Vanatul impuscat sau capturat se transporta insotit de documentele prevazute de legislatia in vigoare.
    Art. 32
    (1) In afara perioadei legale de vanatoare, vanzarea, cumpararea si transportul vanatului aflat sub protectie sunt interzise.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) vanatul congelat in sezonul de vanatoare, precum si cel impuscat in conditiile art. 29 si 30.
    Art. 33
    In scopul exercitarii vanatorii in conditii de etica vanatoreasca si de protectie a vanatului, sunt interzise:
    a) nerealizarea sau depasirea cotei de recolta aprobate, fara motive justificate;
    b) vanatoarea pe alt fond de vanatoare decat cel pe care vanatorul este autorizat sa vaneze;
    c) urmarirea vanatului ranit pe alt fond de vanatoare, fara acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vanatoare neinchisa in toc;
    d) utilizarea steguletelor si gardurilor pentru dirijat vanatul, precum si a detectoarelor de animale;
    e) vanarea cerbilor, capriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistretilor si ursilor, prin utilizarea altor cartuse decat a celor cu proiectile unice, a caror marime este prevazuta prin reglementarile tehnice emise de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;
    f) vanarea iepurilor, fazanilor sau potarnichilor la hranitori ori in timpul de la apusul pana la rasaritul soarelui;
    g) vanarea cerbilor, capriorilor si caprelor negre la hranitori, la sararii, la goana sau cu caini gonitori;
    h) vanarea ursilor la barlog si vanarea la nada fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru fiecare caz;
    i) vanarea pasarilor de balta in apropierea gurilor de apa, pe timp de inghet global, precum si vanarea puilor nezburatori ai acestora;
    j) vanarea cu alti caini decat cu cei din rasele admise la vanatoare de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si autorizati de gestionarul fondului de vanatoare;
    k) folosirea la vanatoare a armelor semiautomate cu mai mult de doua cartuse in magazie, a armelor nepotrivite speciei care se vaneaza si a munitiei neautorizate;
    l) utilizarea ca atrape a animalelor vii, orbite sau mutilate, a chematorilor electronice, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;
    m) utilizarea surselor luminoase artificiale, a dispozitivelor pentru iluminarea tintelor, a dispozitivelor de ochire cuprinzand convertizoare sau amplificatoare electronice de imagine pentru tirul de noapte, a oglinzilor si a altor obiecte orbitoare;
    n) urmarirea vanatului si exercitarea vanatorii din autovehicule;
    o) gazarea si afumarea vizuinilor, fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    p) utilizarea odorivectorilor fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    r) comercializarea, de catre persoane fizice, a vanatului;
    s) fabricarea, comercializarea, detinerea si utilizarea pentru vanatoare a alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;
    t) vanatoarea cu strainii in parcurile naturale, in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice;
    u) utilizarea curentului electric, a aparaturii electronice capabile sa ucida, explozibililor, curselor si a capcanelor neautorizate, otravurilor, narcoticelor si a armelor neomologate sau neautorizate pentru vanatoare in Romania.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 34
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea, dupa caz, disciplinara, contraventionala, civila sau penala.
    Art. 35
    (1) Constituie infractiune de braconaj la vanatoare si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 250.000.000 lei fapta savarsita:
    a) fara permis de vanatoare si autorizatie legala sau, dupa caz, fara autorizatie legala;
    b) asupra animalelor a caror vanare este interzisa sau in perioade in care, potrivit legii, vanarea lor nu este permisa;
    c) prin folosirea ogarilor sau a metisilor de ogari;
    d) noaptea, prin utilizarea autovehiculelor si farurilor sau a dispozitivelor care permit ochirea si tragerea pe intuneric;
    e) prin utilizarea curentului electric, a explozibililor, otravurilor, narcoticelor, aparaturii electronice capabile sa ucida, a capcanelor neautorizate, a armelor altfel decat tinute in mana si a altor arme decat cele autorizate sau omologate, dupa caz, pentru vanatoare in Romania.
    (2) Faptele prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani, daca au fost savarsite:
    a) in timpul noptii, cu exceptia speciilor de vanat la care vanatoarea este permisa conform reglementarilor privind organizarea si practicarea vanatorii;
    b) de doua sau mai multe persoane impreuna;
    c) de o persoana cu atributii de serviciu sau atributii publice in domeniul vanatorii, precum si de reprezentantii persoanelor juridice care au in obiectul de activitate ocrotirea vanatului sau vanatoarea;
    d) in rezervatii cinegetice.
    Art. 36
    (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei:
    a) scoaterea din tara a trofeelor medaliabile de vanat sau a vanatului viu fara respectarea dispozitiilor legale;
    b) transportul vanatului dobandit in conditiile art. 35;
    c) eliberarea si folosirea permiselor sau a autorizatiilor de vanatoare in alte conditii decat cele prevazute la art. 27 si 28;
    d) depasirea cotei de recolta aprobate pentru fiecare gestionar;
    e) eliberarea de autorizatii pentru vanatoare in rezervatii cinegetice fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    f) vanarea speciilor de vanat strict protejate fara aprobarea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    g) vanatoarea in parcurile naturale;
    h) vanatoarea cu vanatori straini in rezervatiile cinegetice si in fondurile de vanatoare destinate cercetarii stiintifice.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 37
    (1) Bunurile care au servit la savarsirea infractiunilor prevazute la art. 35 si 36, inclusiv mijloacele de transport, se confisca.
    (2) Trofeele de vanat si vanatul care fac obiectul infractiunilor prevazute la art. 35 si 36 se confisca.
    Art. 38
    (1) Permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la art. 35 si 36 se retrage si se anuleaza, in conditiile legii, de catre unitatea care are vanatorul in evidenta.
    (2) Agentul constatator este obligat, in asemenea cazuri, sa retina permisul de vanatoare si sa il transmita imediat unitatii care l-a vizat.
    Art. 39
    Constatarea faptelor ce constituie infractiunile prevazute la art. 35 si 36 se face in afara organelor de urmarire penala si de catre personalul organismului specializat prevazut la art. 7 alin. (2), de catre personalul salariat, cu atributii de ocrotire a vanatului, al persoanelor juridice care gestioneaza fonduri de vanatoare, precum si de alt personal de specialitate imputernicit in acest scop de catre conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 40
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sunt considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 24 lit. b), art. 33 lit. c) si o) si la art. 38 alin. (2), cu amenda de la 2.500.000 lei la 7.500.000 lei;
    b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 24 lit. e), f), h), i), j), k), l) si r) si la art. 33 lit. a), d), g), i), j), k) si p), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
    c) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (3), art. 18 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 24 lit. a), c), d) si p), art. 31 si art. 33 lit. b), e), h), l), n), r) si s), cu amenda de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    d) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 15 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (2), art. 24 lit. o), art. 32 alin. (1) si la art. 33 lit. f) si m), cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    (2) In toate cazurile, permisul de vanatoare al celui care a savarsit una dintre faptele prevazute la alin. (1) va fi retinut de catre agentul constatator si va fi transmis imediat unitatii care l-a emis.
    (3) Cuantumul amenzilor prevazute la art. 35, 36 si 40 si al despagubirilor se reactualizeaza prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 41
    (1) Constatarea faptelor ce constituie contraventiile prevazute la art. 40 se face, in afara personalului de specialitate mentionat la art. 39, de ofiterii si subofiterii de politie.
    (2) O data cu constatarea contraventiei, agentul constatator aplica si amenda.
    Art. 42
    (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a amenzii se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii.
    (2) Plangerea se solutioneaza de catre judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 43
    (1) Persoanele imputernicite sa constate infractiunile prevazute la art. 35 si 36, precum si contraventiile prevazute la art. 40, sunt asimilate, in exercitarea atributiilor ce decurg din imputernicire, personalului care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice.
    (2) Procesele-verbale incheiate de persoanele prevazute la alin. (1) se trimit, in termen de maximum 5 zile, unitatii de care apartine agentul constatator, conducatorului acesteia revenindu-i obligatia de a le transmite, in cazul infractiunilor, in maximum 25 de zile, organelor de cercetare penala.
    Art. 44
    Contraventiilor prevazute la art. 40 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor*), in masura in care prezenta lege nu dispune altfel.
------------
    *) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

    Art. 45
    (1) Cuantumul despagubirilor pentru pagubele cauzate prin fapte ce constituie infractiuni sau contraventii, in sensul prezentei legi, se stabileste potrivit anexelor nr. 1 si 2.
    (2) Despagubirile pentru daunele produse fondului cinegetic se incaseaza de catre gestionarii fondurilor de vanatoare, direct sau prin intermediul directiilor generale ale finantelor publice.
    (3) Despagubirile incasate de gestionarii fondurilor de vanatoare sunt utilizate si distribuite dupa cum urmeaza:
    - 50% se retin pentru gospodarirea vanatului de catre gestionarii care le incaseaza;
    - 25% se achita agentilor constatatori de catre gestionarii care le incaseaza;
    - 25% se vireaza autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in fondul special de protectia vanatului.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 46
    Animalele salbatice din gradinile zoologice, cele detinute sau folosite legal in scopuri artistice, precum si cele din crescatoriile de vanat autorizate nu sunt supuse dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 47
    Reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare se face, in conditiile prezentei legi, de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu respectarea principiului continuitatii.
    Art. 48
    Studiile prevazute la art. 17 vor fi intocmite de actualii gestionari in maximum un an de la publicarea prezentei legi*).
------------
    *) A se vedea Legea nr. 654/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 749 din 23 noiembrie 2001.

    Art. 49
    (1) Atribuirea gestiunii fondurilor de vanatoare se face in maximum 60 de zile de la incetarea raporturilor contractuale cu fostii gestionari.
    (2) Bunurile patrimoniale ale vechilor detinatori, existente pe fondurile de vanatoare, se pot prelua, prin cumparare, de noii detinatori, pe baza protocoalelor incheiate in acest scop, in conditiile stabilite intre parti.
    Art. 50
    Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania isi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi, dar nu mai tarziu de un an de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 51
    (1) In scopul administrarii si gestionarii fondului cinegetic intr-o conceptie unitara, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va elabora si va aproba, in conditiile prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementari tehnice.
    (2) Actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea, emise in baza Legii nr. 26/1976, raman valabile pana la inlocuirea acestora, dar nu mai tarziu de 2 ani de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 52
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 53
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
    (2) Pe aceeasi data, Legea nr. 26/1976 privind economia vanatului si vanatoarea, publicata in Buletinul Oficial nr. 99 din 12 noiembrie 1976, art. 7 din Legea nr. 81/1993 privind determinarea despagubirilor in cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier situate pe terenurile proprietate publica si privata si economiei vanatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 29 noiembrie 1993, art. 12 pct. 3, pct. 7 lit. a), b), c), pct. 14 lit. a), b), c), pct. 22 lit. a), b), c), pct. 23 si 24 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.
------------
    *) A se vedea si datele de intrare in vigoare a actelor normative modificatoare.

    ANEXA 1

                           FAUNA SALBATICA
de interes vanatoresc, la care vanarea este permisa
Perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
________________________________________________________________________________
Nr.                                                         Despagubiri in lei,
crt.       Denumirea speciei            Perioada de             in perioada
                                          vanare        ------------------------
                                                          admisa    interzisa
________________________________________________________________________________
     A. MAMIFERE
  1. Bizamul (Ondatra zibethica)      1 octombrie -         100.000      200.000
                                      15 aprilie
  2. Capra neagra                     15 septembrie -    25.000.000   50.000.000
     (Rupicapra rupicapra)            15 decembrie
  3. Capriorul (Capreolus capreolus)
      - mascul                        15 mai -           15.000.000   25.000.000
                                      15 octombrie
      - femela                        1 septembrie -     10.000.000   20.000.000
                                      15 februarie
  4. Cerbul comun (Cervus elaphus)
     - mascul                         1 septembrie -     50.000.000  100.000.000
                                      15 decembrie
     - femela                         1 septembrie -     30.000.000   60.000.000
                                      15 februarie
  5. Cerbul lopatar (Dama dama)
     - mascul                         1 septembrie -     20.000.000   40.000.000
                                      15 decembrie
     - femela                         1 septembrie -     15.000.000   30.000.000
                                      15 februarie
  6. Cainele enot                     15 septembrie -       500.000    1.000.000
     (Nyctereutes prociynoides)       31 martie
  7. Dihorul comun (Putorius sp.)     15 septembrie -       200.000      400.000
                                      31 martie
  8. Hermelina (Mustela erminea)      15 septembrie -       200.000      400.000
                                      31 martie
  9. Iepurele de camp                 1 noiembrie -         500.000    1.000.000
     (Lepus europaeus)                31 ianuarie
 10. Iepurele de vizuina              1 noiembrie -         500.000    1.000.000
     (Oryctolagus cuniculus)          31 ianuarie
 11. Jderul (Martes sp.)              15 septembrie -     1.200.000    2.400.000
                                      31 martie
 12. Marmota (Marmota marmota)        15 septembrie -     2.000.000    4.000.000
                                      31 octombrie
 13. Mistretul (Sus scrofa)           1 august -          5.000.000   10.000.000
                                      31 ianuarie
 14. Muflonul (Ovis aries musimon)    15 septembrie -    25.000.000   50.000.000
                                      15 decembrie
 15. Nevastuica (Mustela nivalis)     15 septembrie -       500.000    1.000.000
                                      31 martie
 16. Rasul (Lynx lynx)                15 septembrie -     5.000.000   10.000.000
                                      31 martie
 17. Sacalul (Canis aureus)           tot anul              500.000         -
 18. Veverita (Sciurus vulgaris)      15 septembrie -       200.000      400.000
                                      31 martie
 19. Viezurele (Meles meles)          1 august -            500.000    1.000.000
                                      31 martie
 20. Vulpea (Vulpes vulpes)           tot anul              500.000         -

     B. PASARI
  1. Batausul (Philomachus pugnax)    15 august -            50.000      100.000
                                      15 martie
  2. Becatina comuna                  15 august -            50.000      100.000
     (Gallinago gallinago)            15 martie
  3. Cioara griva                     tot anul               10.000         -
     (Corvus corone cornix)
  4. Cioara de semanatura             tot anul               10.000         -
     (Corvus frugilegus)
  5. Ciocarlia (Alauda arvensis)      1 august -             50.000      100.000
                                      15 martie
  6. Cocosul-de-munte                 1 aprilie -         5.000.000   10.000.000
     (Tetrao urogallus)               5 mai
  7. Cormoranul mare                  15 august -           100.000      200.000
     (Phalacrocorax carbo)            15 martie
  8. Cotofana (Pica pica)             tot anul               10.000         -
  9. Eiderul (Somateria mollissima)   15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 10. Fazanul (Phasianus colchicus)    1 octombrie -         300.000      600.000
                                      28 februarie
 11. Ferestrasul mare                 15 august -           200.000      400.000
     (Mergus merganser)               15 martie
 12. Ferestrasul motat                15 august -           200.000      400.000
     (Mergus serrator)                15 martie
 13. Gaita (Garrulus glandarius)      1 august -             10.000       20.000
                                      15 martie
 14. Gainusa de balta                 15 august -           100.000      100.000
     (Gallinula chloropus)            15 martie
 15. Gasca de semanatura              15 august -           300.000      600.000
     (Anser fabalis fabalis)          28 februarie
 16. Gasca mica de semanatura         15 august -           300.000      600.000
     (Anser fabalis rossicus)         28 februarie
 17. Gasca cu cioc scurt              15 august -           300.000      600.000
     (Anser fabalis brachyrhynchus)   28 februarie
 18. Gasca de vara                    15 august -           300.000      600.000
     (Anser anser rubrirostris)       28 februarie
 19. Gasca neagra (Branta bernicla)   15 august -           300.000      600.000
                                      28 februarie
 20. Garlita mare (Anser albifrons)   15 august -           300.000      600.000
                                      28 februarie
 21. Graurul (Sturnus sp.)            1 august -             10.000       20.000
                                      15 martie
 22. Gugustiucul                      1 august -            100.000      200.000
     (Streptopelia decaocto)          15 martie
 23. Ierunca (Tetrastes bonasia)      15 septembrie -       500.000    1.000.000
                                      15 decembrie
 24. Lisita (Fulica atra)             15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 25. Nagatul (Vanellus vanellus)      15 august -           100.000      200.000
                                      15 martie
 26. Porumbelul gulerat               1 august -            100.000      200.000
     (Columba palumbus)               15 martie
 27. Porumbelul de scorbura           1 august -            100.000      200.000
     (Columba oenas)                  15 martie
 28. Potarnichea (Perdix perdix)      15 octombrie -        300.000      600.000
                                      31 decembrie
 29. Prepelita (Coturnix coturnix)    1 august -            100.000      200.000
                                      15 octombrie
 30. Rata mare (Anas platyrhynchos)   15 august -           200.000      400.000
                                      28 februarie
 31. Rata mica (Anas crecca)          15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 32. Rata pestrita (Anas strepera)    15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 33. Rata fluieratoare                15 august -           200.000      400.000
     (Anas penelope)                  15 martie
 34. Rata sulitar (Anas acuta)        15 august -           200.000      400.000
     (Anas penelope)                  15 martie
 35. Rata caraitoare                  15 august -           200.000      400.000
     (Anas querquedula)               15 martie
 36. Rata cu cap castaniu             15 august -           200.000      400.000
     (Aythya ferina)                  15 martie
 37. Rata motata (Aythya fuligula)    15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 38. Rata cu cap negru                15 august -           200.000      400.000
     (Aythya marila)                  15 martie
 39. Rata sunatoare                   15 august -           200.000      400.000
     (Bucephala clangula)             15 martie
 40. Rata cu ciuf (Netta rufina)      15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 41. Rata de gheturi                  15 august -           200.000      400.000
     (Clangula hyemalis)              15 martie
 42. Rata lingurar (Anas clypeata)    15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 43. Rata catifelata                  15 august -           200.000      400.000
     (Melanitta fusca)                15 martie
 44. Rata neagra (Melanitta nigra)    15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 45. Sitarul de padure                15 septembrie -       500.000    1.000.000
     (Scolapax rusticola)             15 aprilie
 46. Sitarul de mal (Limosa limosa)   15 august -           200.000      400.000
                                      15 martie
 47. Stancuta (Corvus monedula)       1 august -             25.000       50.000
                                      15 martie
 48. Sturzul de vasc                  1 august -             25.000       50.000
     (Turdus viscivorus)              15 martie
 49. Sturzul cantator                 1 august -             25.000       50.000
     (Turdus philomelos)              15 martie
 50. Sturzul de vii (Turdus iliacus)  1 august -             25.000       50.000
                                      15 martie
 51. Sturzul de iarna                 1 august -             25.000       50.000
     (Turdus pilaris)                 15 martie
 52. Starcul cenusiu (Ardea cinerea)  1 august -             25.000       50.000
                                      15 martie
 53. Turturica (Streptopelia turtur)  1 august -            100.000      200.000
                                      15 martie
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                          MAMIFERE DE INTERES VANATORESC
si pasari din fauna salbatica la care vanarea este interzisa, precum si cuantumul despagubirilor in cazul unor fapte ilicite
_____________________________________________________________________________
Nr.                                                               Despagubiri
crt.                 Denumirea speciei                               in lei
_____________________________________________________________________________
     A. MAMIFERE
  1. Castorul (Castor fiber)                                       50.000.000
  2. Elanul (Alces alces)                                         100.000.000
  3. Hamsterul/Harciogul (Cricetus cricetus)                          250.000
  4. Lupul (Canis lupus)                                            5.000.000
  5. Nurca (Lutreola lutreola)                                      2.500.000
  6. Nutria (Myocastor coypus)                                      2.500.000
  7. Pisica salbatica (Felix silvestris)                            1.500.000
  8. Ursul (Ursus arctos)                                         200.000.000
  9. Vidra (Lutra lutra)                                           10.000.000
 10. Zimbrul (Bison bonasus)                                      200.000.000

     B. PASARI
  1. Acvila-de-camp (Aquila heliaca)                                5.000.000
  2. Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)                            5.000.000
  3. Acvila-de-stepa (Aquila rapax orientalis)                      5.000.000
  4. Acvila-mica (Hieraaetus pennatus)                              2.500.000
  5. Acvila-tipatoare-mica (Aquila pomarina)                        2.500.000
  6. Acvila-tipatoare-mare (Aquila clanga)                          2.500.000
  7. Acvila-porumbaca (Hieraaetus fasciatus)                        2.500.000
  8. Alunarul (Nucifraga caryocatactes)                               100.000
  9. Auselul (Regulus sp.)                                             50.000
 10. Avozeta (Recurvirostra avozetta)                                 100.000
 11. Barza-alba (Ciconia ciconia)                                     500.000
 12. Barza-neagra (Ciconia nigra)                                     500.000
 13. Becatina mica (Lymnocryptes minimus)                             100.000
 14. Becatina-mare (Gallinago media)                                  100.000
 15. Boicusul (Remiz sp.)                                              50.000
 16. Brumarita (Prunnela sp.)                                          50.000
 17. Bufnita (Bubo bubo)                                            2.500.000
 18. Buhaiul-de-balta (Botaurus stellaris)                            100.000
 19. Caprimulgul (Caprimulgus sp.)                                    500.000
 20. Califarul-alb (Tadorna tadorna)                                1.000.000
 21. Califarul-rosu (Tadorna ferruginea)                            1.000.000
 22. Chira (Sterna sp.)                                               100.000
 23. Chirighita (Chlidonias sp.)                                      100.000
 24. Cinghita-de-iarna (Montifringilla nivalis)                       100.000
 25. Cinteza (Fringilla sp.)                                           50.000
 26. Ciocanitoarea (Dendrocopos sp.; Picoides sp.; Drycopus sp.)      250.000
 27. Ciocarlanul (Galerida cristata)                                  250.000
 28. Ciocarlia (Lullula sp.; Melanocorypha sp.; Calandrella sp.)      250.000
 29. Ciovlica (Glareola sp.)                                          500.000
 30. Ciuful (Asio sp.)                                                500.000
 31. Ciuhurezul (Surnia ulula)                                        500.000
 32. Ciuvica (Glaucidium passerinium)                                 500.000
 33. Ciusul (Otus scops)                                              500.000
 34. Cocorul-mare (Grus grus)                                       2.500.000
 35. Cocorul-mic (Anthropoides virgo)                               2.500.000
 36. Cocosul-de-mesteacan (Lyrurus tetrix)                          5.000.000
 37. Codalbul (Haliaeetus albicilla)                                2.500.000
 38. Codobatura (Motacilla sp.)                                        50.000
 39. Codrosul (Phoenicurus sp.)                                        50.000
 40. Cojoaica (Certhia sp.)                                            50.000
 41. Corbul (Corvus corax)                                            500.000
 42. Corcodelul (Podiceps sp.)                                        100.000
 43. Cormoranul-cret (Phalacrocorax aristotelis)                      150.000
 44. Cormoranul-mic (Phalacrocorax pygmaeus)                          150.000
 45. Crestetul (Porzana sp.)                                          150.000
 46. Carsteiul-de-balta (Rallus aquaticus)                            150.000
 47. Carsteiul-de-camp (Crex crex)                                    150.000
 48. Cucul (Cuculus canorus)                                          150.000
 49. Cucuveaua (Athene noctua)                                        500.000
 50. Cufundarul (Gavia artica)                                        250.000
 51. Cufundarul-gusa-rosie (Gavia stellata)                           250.000
 52. Cufundarul-mare (Gavia immer)                                    250.000
 53. Culicul (Nemenius sp.)                                           500.000
 54. Drepnea (Apus sp.)                                               100.000
 55. Dropia (Otis tarda)                                           15.000.000
 56. Dumbraveanca (Coracias garrulus)                                 100.000
 57. Egreta-mare (Egretta alba)                                       500.000
 58. Egreta-mica (Egretta garzetta)                                   500.000
 59. Ferestrasul-mic (Mergus albellus)                                100.000
 60. Fasa (Anthus sp.)                                                 50.000
 61. Flamingul (Phoenicopterus ruber)                                  50.000
 62. Fluierarul (Tringa sp.)                                           50.000
 63. Forfecuta (Loxia sp.)                                             50.000
 64. Frunzarita (Hippolais sp.)                                        50.000
 65. Fugaciul (Calidris sp.)                                           50.000
 66. Furtunarul (Puffinus puffinus)                                    50.000
 67. Gaia-alba (Elanus Caeruleus)                                   2.500.000
 68. Gaia-neagra (Milvus migrans)                                   2.500.000
 69. Gaia-rosie (Milvus milvus)                                     2.500.000
 70. Ghionoaia (Picus sp.)                                            250.000
 71. Garlita-mica (Anser erythropus)                                  500.000
 72. Gasca-polara (Anser caerulescens)                                500.000
 73. Gasca-de-India (Anser indicus)                                   500.000
 74. Gasca-calugarita (Branta leucopsis)                              500.000
 75. Gasca-cu-gat-rosu (Branta ruficollis)                          1.000.000
 76. Grangurul (Oriolus oriolus)                                      100.000
 77. Greluselul (Locustella sp.)                                       50.000
 78. Gusa-rosie (Erithacus rubecula)                                   50.000
 79. Gusa-vanata (Luscinia sp.)                                        50.000
 80. Heretele (Circus sp.)                                            250.000
 81. Huhurezul (Strix sp.)                                            500.000
 82. Hulubul-de-stepa (Syrrhaptes paradoxus)                          500.000
 83. Lacarul (Acrocephalus sp.)                                        50.000
 84. Lacustarul (Sturnus roseus)                                       50.000
 85. Lastunul (Delichon sp.; Riparia sp.; Hirundo sp.)                 50.000
 86. Lebada-de-vara (Cygnus olor)                                   2.000.000
 87. Lebada-de-iarna (Cygnus cygnus)                                1.000.000
 88. Lebada-mica (Cygnus bewickii)                                  1.000.000
 89. Lebada-de-vara (Cygnus olor)                                   1.000.000
 90. Lopatarul (Platalea leucorodia)                                  500.000
 91. Lupul-de-mare (Stercorarius sp.)                                 100.000
 92. Martinul-cu-trei-degete (Rissa tridactyla)                       100.000
 93. Maracinarul (Saxicola sp.)                                        50.000
 94. Mierla-gulerata (Turdus torquatus alpestris)                     100.000
 95. Mierla-neagra (Turdus merula)                                    100.000
 96. Mierla-de-piatra (Monticola saxatilis)                           100.000
 97. Minunita (Aegolius funereus)                                     500.000
 98. Mugurarul (Pyrrhula pyrrhula)                                     50.000
 99. Muscarul (Ficedula sp.)                                           50.000
100. Nagatul-cu-picioare-galbene (Chettusia leucura)                  100.000
101. Nagatul-de-stepa (Vanellus gregarius)                            100.000
102. Nagatul-sudic (Vanellus spinosus)                                 50.000
103. Nisiparul (Calidris alba)                                         50.000
104. Notatita (Phalaropus sp.)                                         50.000
105. Ochiul-boului (Troglodytes troglodytes)                           50.000
106. Pasarea-ogorului (Burhinus oedicnemus)                           250.000
107. Pasarea-omatului (Plectrophenax nivalis)                         250.000
108. Pascarelul-negru (Cinclus sp.)                                   100.000
109. Pelicanul (Pelecanus sp.)                                      1.000.000
110. Pescarusul-albastru (Alcedo athis)                               100.000
111. Pescarita (Hydroprogne sp.; Gelochelidon sp.)                    100.000
112. Pescarusul (Larus sp.)                                           100.000
113. Pietrarul (Oenanthe sp.)                                          50.000
114. Pietrusul (Arenaria interpres)                                    50.000
115. Pitulicea (Phylloscopus sp.)                                      50.000
116. Pitigoiul (Parus sp.)                                             50.000
117. Pitigusul (Aegithalos sp.)                                        50.000
118. Ploierul (Pluvialis sp.)                                          50.000
119. Potarnichea-de-stanca (Alectoris graeca)                         500.000
120. Presura (Enberiza sp.)                                            50.000
121. Prigoria (Merops apiaster)                                        50.000
122. Privighetoarea (Lusciniola sp.; Luscinia sp.)                     50.000
123. Prundarasul (Chradrius sp.)                                       50.000
124. Pupaza (Upupa epops)                                             100.000
125. Rata-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)                            500.000
126. Rata rosie (Aythya nyroca)                                       500.000
127. Randunica (Hyrunda sp.)                                           50.000
128. Scoicarul (Haematopus ostralegus)                                 50.000
129. Sfranciocul (Lanius sp.)                                          50.000
130. Silvia (Sylvia sp.)                                               50.000
131. Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica)                         100.000
132. Sparcaciul (Otis tetrax)                                       5.000.000
133. Sticletele (Carduelis sp.)                                        50.000
134. Starcul-de-cireada (Bubuleus ibis)                               100.000
135. Starcul-galben (Ardeola ralloides)                               100.000
136. Starcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax)                        100.000
137. Starcul pitic (Ixobrychus minutus)                               100.000
138. Starcul-rosu (Ardea purpurea)                                    100.000
139. Striga (Tyto alba guttata)                                     1.000.000
140. Stufarica (Cettia cetti)                                          50.000
141. Serparul (Circaetus circaetus gallicus)                          500.000
142. Soimul (Falco sp.)                                               500.000
143. Sorecarul (Buteo sp.)                                            500.000
144. Ticleanul (Sitta europaea)                                        50.000
145. Tiganusul (Plegadis falcinellus)                                 500.000
146. Uliganul-pescar (Pandion haliaetus)                              500.000
147. Uliul (Accipiter sp.)                                            250.000
148. Viesparul (Pernis apivorus)                                      500.000
149. Vulturul-alb (Neophron percnopterus)                           2.500.000
150. Vulturul-negru (Aegypius monachus)                             5.000.000
151. Vulturul-sur (Gyps fulvus)                                     5.000.000
152. Zaganul (Gypaetus barbatus)                                    5.000.000
_____________________________________________________________________________

    NOTA:
    Potrivit art. II, III, IV si V din Legea 654/2001:
    "Art. 2
    In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Consiliul National de Vanatoare va aproba Regulamentul de organizare si functionare, cu votul majoritatii calificate a membrilor sai.
    Art. 3
    Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania isi va adapta statutul propriu la prevederile prezentei legi in termen de un an de la publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, va aproba normele privind protectia culturilor agricole, silvice si a animalelor domestice impotriva pagubelor ce pot fi cauzate de vanat.
    Art. 5
    In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vanatul si vanatoarea se vor actualiza."SmartCity5

COMENTARII la Legea 103/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 103 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 103/1996
Ordin 635 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea permisului de vanatoare
Ordin 583 2004
pentru aprobarea modelelor de acte aditionale la contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare, in vederea actualizarii contractelor de gestionare incheiate pana la data de 18 februarie 2004
Legea 295 2004
privind regimul armelor si al munitiilor
Ordin 491 2003
privind modificarea perioadei legale de vanare la specia Coturnix coturnix (prepelita) pentru sezonul de vanatoare 2003/2004
Ordin 387 2003
pentru imputernicirea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic de a incheia contractele de gestionare a fondurilor de vanatoare
Ordin 211 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea permisului de vanatoare
Legea 654 2001
pentru modificarea si completarea Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu