E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 aproba OUG 20 2002
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 20 2002
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 adauga dupa articolul 3 din actul OUG 20 2002
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 20 2002
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 22 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 78 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 87 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 in legatura cu articolul 86 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 653 2002 in legatura cu articolul 87 din actul Legea 92 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 653 din  7 decembrie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 905 din 12 decembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "1^1. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 22
    In fiecare judet functioneaza un tribunal cu sediul in localitatea de resedinta a judetului. In municipiul Bucuresti functioneaza, de asemenea, un tribunal. Sediul Tribunalului Ilfov este in localitatea Buftea.>>"
    2. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Alineatul 1 al articolului 78 va avea urmatorul cuprins:
    <<Candidatii admisi la concursul de intrare in Institutul National al Magistraturii au calitatea de auditor de justitie si beneficiaza de o bursa lunara, stabilita in raport cu vechimea ca auditor, pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru magistratii stagiari, din care se retin si se vireaza contributiile legale individuale pentru Fondul pentru plata ajutorului de somaj, Fondul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul public de asigurari sociale, precum si impozitul, in conditiile legii.>>"
    3. La articolul I punctul 4, art. 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    In Consiliul Superior al Magistraturii sunt alesi:
    a) 3 judecatori de la Curtea Suprema de Justitie;
    b) 2 procurori de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie;
    c) 6 judecatori de la curtile de apel;
    d) 3 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel;
    e) 2 judecatori de la tribunale;
    f) un procuror de la parchetele de pe langa tribunale.
    Desemnarea candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se face in adunarile generale ale judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor, de la instantele judecatoresti si parchetele prevazute la alin. 1, dintre judecatorii si procurorii care in ultimii 4 ani de activitate au avut numai calificativul <<foarte bine>>. La desemnarea candidatilor se tine seama de vechimea in functia de judecator sau procuror, de pregatirea profesionala si de titlul de doctor in drept, de activitatea meritorie desfasurata, de capacitatea de organizare si decizie, de obiectivitatea si tactul in relatiile de serviciu si cu colaboratorii.
    Pentru desemnarea candidatilor prevazuti la alin. 1 lit. a) si b), in adunarea generala a judecatorilor Curtii Supreme de Justitie, respectiv a procurorilor din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, sunt alesi prin vot secret si personal 3 judecatori si 2 procurori.
    Pentru desemnarea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. 1 lit. c) si d), fiecare curte de apel si fiecare parchet de pe langa curtea de apel propune, in adunarea sa generala, cate un candidat.
    Judecatorii curtilor de apel si, respectiv, procurorii parchetelor de pe langa aceste instante, reuniti in adunari generale la nivel national, desemneaza prin vot secret si personal candidatii pentru 6 locuri de judecatori si pentru 3 locuri de procurori, dintre judecatorii si procurorii propusi potrivit alin. 4, in cadrul unui scrutin organizat potrivit procedurii stabilite, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justitiei.
    Pentru desemnarea judecatorilor si procurorilor prevazuti la alin. 1 lit. e) si f), fiecare tribunal si fiecare parchet de pe langa tribunal propune, in adunarea sa generala, cate un candidat.
    Judecatorii si, respectiv, procurorii propusi potrivit alin. 6 se reunesc in sedinte comune si desemneaza dintre acestia, prin vot secret si personal, candidatii pentru 2 locuri de judecatori si pentru un loc de procuror, in cadrul unui scrutin organizat dupa procedura prevazuta la alin. 5. Sedintele comune ale judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor propusi potrivit alin. 6 sunt legal constituite cu participarea unanima a acestora.
    Adunarile generale ale judecatorilor sau ale procurorilor sunt legal constituite in vederea desemnarii sau propunerii candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor sau, dupa caz, al procurorilor, care trebuie sa participe, potrivit alin. 2 - 6, la desemnarea candidatilor. Adunarile generale ale judecatorilor sau ale procurorilor, precum si sedintele comune ale judecatorilor sau ale procurorilor, prevazute la alin. 7, sunt prezidate de judecatorul sau, dupa caz, procurorul cu cea mai mare vechime efectiva in magistratura. La vechime egala presedintele adunarii generale sau, dupa caz, al sedintei comune este decanul de varsta.
    Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor, precum si data sedintelor comune ale judecatorilor sau ale procurorilor, prevazute la alin. 7, se stabilesc de catre Consiliul Superior al Magistraturii.
    Propunerea si desemnarea candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se fac cu votul majoritatii judecatorilor sau, dupa caz, al procurorilor prezenti la adunarile generale sau, dupa caz, la sedintele comune legal constituite.
    Candidatii desemnati pentru a fi alesi in Consiliul Superior al Magistraturii se trec in liste, cu respectarea dispozitiilor alin. 1, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute in adunarile generale sau in sedintele comune.
    Rezultatele privind desemnarea candidatilor in adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor sau, dupa caz, in sedintele comune prevazute la alin. 7 se transmit Consiliului Superior al Magistraturii de catre presedintii acestora, impreuna cu documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 2 si cate un curriculum vitae al fiecarui candidat.
    Dupa verificarea respectarii conditiilor legale de desfasurare a adunarilor generale sau a sedintelor comune, precum si de desemnare a candidatilor Consiliul Superior al Magistraturii centralizeaza si transmite ministrului justitiei lista candidatilor, insotita de documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 2 si cate un curriculum vitae al fiecarui candidat.
    Lista candidatilor desemnati pentru a fi alesi in Consiliul Superior al Magistraturii se transmite birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de catre ministrul justitiei, in termen de 5 zile de la data primirii listei si a documentelor prevazute la alin. 13.
    Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului inainteaza comisiilor juridice lista candidatilor, in vederea audierii acestora in sedinta comuna.
    In urma audierii comisiile juridice intocmesc un raport comun, in care se face referire, motivat, la toate candidaturile si care se prezinta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.
    In situatia in care comisiile juridice propun prin raport ca unul sau mai multi candidati sa nu fie inscrisi pe lista ce se prezinta celor doua Camere, ministrul justitiei prezinta noi propuneri pentru locurile acestor candidati, dintre judecatorii sau, dupa caz, procurorii care au obtinut numarul de voturi prevazut la alin. 10, in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute in adunarile generale sau, dupa caz, in sedintele comune.
    Lista candidatilor se supune in intregime la vot in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului si se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul se exercita in mod secret si personal, cu bile.
    In cazul in care lista supusa la vot nu intruneste numarul de voturi prevazut la alin. 18, comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului vor propune plenului Parlamentului o alta lista de judecatori si procurori desemnati potrivit alin. 1 - 14. Noua lista poate cuprinde magistratii initial propusi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor sau, dupa caz, in sedintele comune, cu respectarea dispozitiilor alin. 11 si 17.
    In cazul in care activitatea unui membru in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, este ales un nou membru cu respectarea prevederilor alin. 1 - 18 si ale art. 86. Mandatul noului membru dureaza pana la expirarea mandatului celui in locul caruia a fost ales."
    4. La articolul I, dupa punctul 4 se introduc punctele 5 si 6 cu urmatorul cuprins:
    "5. Articolul 87^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 87^1
    Cu 60 de zile inainte de expirarea mandatului Consiliului Superior al Magistraturii in functie, ministrul justitiei va solicita instantelor judecatoresti si parchetelor, care desemneaza candidatii pentru Consiliul Superior al Magistraturii conform art. 87, sa dea curs procedurilor de desemnare a candidatilor si de alegere a acestora, in termen de cel mult 30 de zile.
    Ministrul justitiei inainteaza propunerile primite birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, cu 30 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii in functie. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii isi continua activitatea pana la intrarea in exercitiul functiunii a noului Consiliu Superior al Magistraturii.>>
    6. La anexa nr. 1 <<Judecatoriile, parchetele si localitatile de resedinta ale acestora>>, la judetul Ilfov, <<Judecatoria Ilfov, localitatea de resedinta municipiul Bucuresti>> se inlocuieste cu <<Judecatoria Cornetu, localitatea de resedinta comuna Cornetu.>>"
    5. Dupa articolul III se introduce articolul III^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 3^1
    In vederea aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta Guvernul va suplimenta corespunzator numarul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei."
    6. Articolul V va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Prevederile art. 86, 87 si 87^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, se aplica incepand cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministrul justitiei va duce la indeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completata si modificata prin prezenta ordonanta de urgenta."
    Art. 2
    Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 653/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 653 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu