Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 60 din  5 martie 1998

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international si a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnate la Budapesta la 12 martie 1997

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din 10 martie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international, semnat la Budapesta la 12 martie 1997.
    Art. 2
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat, semnat la Budapesta la 12 martie 1997.
    Romania, nefiind parte la Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 23 mai 1969, va aplica prevederile respective, daca acestea sunt cuprinse explicit in cadrul acordului si nu contravin legislatiei romane in vigoare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE SENATUI
                       MIRCEA IONESCU-QUINTUS

                                ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind transportul combinat international

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare, denumite in continuare parti contractante,
    fiind constiente ca transporturile internationale de marfuri sunt esentiale pentru schimburile comerciale dintre cele doua tari,
    intelegand ca, in scopul protejarii mediului si datorita capacitatii limitate a infrastructurii rutiere, este necesara formarea unui sistem modern de transport pe calea ferata si pe apa ca o alternativa pentru transportul rutier, acceptabila din punct de vedere economic, social si ecologic,
    luand in considerare dispozitiile acordurilor internationale in materie la care ambele parti sunt semnatare,
    convinse ca transportul combinat de marfa ofera o posibilitate reala pentru rezolvarea problemelor transporturilor internationale de marfuri,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Domeniul de aplicabilitate
    Prevederile prezentului acord se aplica transportului combinat international de marfuri care se efectueaza:
    - partial pe cale ferata sau pe apa si partial pe cale rutiera, cu vehicule inmatriculate in statul uneia dintre partile contractante;
    - intre teritoriile statelor celor doua parti contractante sau in tranzit pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante sau pe teritoriile statelor partilor contractante.
    Art. 2
    Definirea termenilor
    In sensul prezentului acord:
    a) termenul transport combinat international de marfuri defineste transportul pe parcursul caruia vehiculul rutier, gol sau incarcat, inmatriculat in statul uneia dintre partile contractante, sau unitatea de transport intermodal realizeaza cea mai mare parte a calatoriei pe cale ferata sau pe apa in trafic direct de pe teritoriul statului unei parti contractante pe teritoriul statului celeilalte parti contractante sau in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante si foloseste calea rutiera numai de la locul de expeditie sau destinatie pana la cel mai apropiat terminal de cale ferata sau naval (RO-RO), adecvat pentru incarcare si descarcare;
    b) termenul unitate de transport intermodal defineste orice container, cutie mobila, remorca sau semiremorca, adecvate pentru transportul combinat de marfuri;
    c) termenul transport spre/dinspre terminale defineste parcursul rutier al vehiculului rutier sau al unitatii de transport intermodal de la punctul de frontiera/locul de incarcare-descarcare la terminal sau de la terminal la locul de incarcare-descarcare/punctul de frontiera;
    d) termenul terminal defineste statia/locul de transbordare (feroviar/portuar/port RO-RO) unde se realizeaza manipularea, descarcarea, incarcarea, transbordarea unitatilor de transport intermodal si a vehiculelor rutiere de la un mod de transport la altul;
    e) termenul vehicul rutier defineste orice mijloc de transport rutier cu propulsie mecanica, construit si utilizat pentru transportul de marfuri, si care este inmatriculat in una dintre tarile partilor contractante. De asemenea, este considerat vehicul rutier orice ansamblu format dintr-un camion si o remorca sau dintr-un vehicul tractor si o semiremorca, camionul sau vehiculul tractor fiind inmatriculat in statul uneia dintre partile contractante. Nu este obligatoriu ca remorca sau semiremorca sa fie inmatriculata in acelasi stat unde este inmatriculat camionul sau vehiculul tractor;
    f) termenul transport combinat de marfuri insotit defineste transportul vehiculelor rutiere pe cale ferata (RO-LA) sau pe apa (RO-RO), impreuna cu conducatorul auto;
    g) termenul transport combinat de marfuri neinsotit defineste transportul unitatilor de transport intermodal pe cale ferata sau pe apa (RO-RO);
    h) termenul autorizatii de premiere reprezinta autorizatiile rutiere scutite de plata impozitelor pe vehicul, in Republica Ungara, si a tarifelor de folosire a drumurilor, in Romania, care se acorda, ca premiu, pentru folosirea relatiilor RO-RO si RO-LA si al caror numar se stabileste de catre partile contractante cu prilejul lucrarilor Comisiei mixte rutiere.
    Art. 3
    Implementarea acordului
    De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului acord raspund:
    - in Romania: Ministerul Transporturilor;
    - in Republica Ungara: Ministerul Transporturilor, Comunicatiilor si Apelor.
    Art. 4
    Transport combinat de marfuri insotit rutier-feroviar (RO-LA)
    1. In cazul utilizarii relatiilor RO-LA de catre vehicule inmatriculate in statul uneia dintre partile contractante din/spre sau in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, se va stabili un numar de autorizatii de premiere in cadrul sedintei Comisiei mixte rutiere.
    2. Partile contractante determina traseele RO-LA pe baza posibilitatilor si cerintelor actuale. Autorizatia de premiere se poate acorda pentru utilizarea unei relatii, daca distanta transportului rutier de la frontiera pana la terminalul intermodal nu depaseste 70 km.
    3. Determinarea numarului de autorizatii de premiere se face trimestrial.
    4. Partile contractante limiteaza la 30 de minute stationarea la statia de frontiera a tuturor trenurilor expediate in sistemul RO-LA.
    Art. 5
    Transport combinat de marfuri rutier-naval (RO-RO)
    1. In cazul utilizarii relatiilor RO-RO de catre vehicule inmatriculate in statul uneia dintre partile contractante din/spre sau in tranzit pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, se va stabili un numar de autorizatii de premiere in cadrul sedintei Comisiei mixte rutiere.
    2. Partile contractante determina traseele RO-RO pentru a caror utilizare se pot elibera autorizatii de premiere, pe baza posibilitatilor si cerintelor actuale.
    3. Determinarea numarului de autorizatii de premiere se face trimestrial.
    Art. 6
    Scutiri
    1. Pentru transportul spre/dinspre terminale pe o distanta de 70 km in linie dreapta, partile contractante asigura, pe baza de reciprocitate, urmatoarele:
    - partea romana: scutirea de plata tarifelor de folosire a drumurilor;
    - partea ungara: scutirea de plata impozitului pe vehicul.
    In cazul in care parcursul depaseste distanta de 70 km in linie dreapta, scutirile mentionate nu se mai aplica.
    2. In cazurile cuprinse la paragraful 1 al prezentului articol nu trebuie utilizata o autorizatie de transport rutier.
    3. Prevederile cuprinse la paragraful 1 al prezentului articol nu se refera la acele taxe, tarife si impozite care se impun in cazul trecerii prin anumite parti ale unor autostrazi, prin tunele, pe poduri sau alte constructii de arta.
    4. Daca un vehicul inmatriculat in statul uneia dintre partile contractante intra temporar pe teritoriul statului celeilalte parti contractante in cursul efectuarii transportului combinat de marfuri este exceptat de la plata taxelor vamale daca paraseste acest teritoriu in conformitate cu prevederile legale ale statului respectiv.
    5. Piesele de schimb si echipamentele necesare reparatiilor, care se introduc temporar pe teritoriul statului unei parti contractante in scopul repararii vehiculelor de transport inmatriculate in statul celeilalte parti contractante care efectueaza transporturi combinate de marfuri in conformitate cu prevederile prezentului acord sunt scutite de plata taxelor vamale si a impozitelor, pe baza documentelor eliberate de autoritatile vamale din punctul de frontiera de intrare al statului respectiv.
    6. Piesele de schimb inlocuite trebuie transportate inapoi in statul de inmatriculare a vehiculului sau trebuie distruse sub controlul organelor vamale.
    Art. 7
    Trecerea frontierei de stat
    1. Documentele care dau dreptul unui vehicul inmatriculat in statul unei parti contractante la efectuarea transportului combinat de marfuri pe teritoriul statului celeilalte parti contractante trebuie tinute la bordul vehiculului si prezentate la cererea autoritatilor de control competente.
    2. Orice modificare neautorizata in documente atrage dupa sine sanctiuni in conformitate cu prevederile art. 10 paragraful 1.
    3. Controlul persoanelor, vehiculelor si marfurilor care trec frontiera de stat in cadrul transportului combinat de marfuri se face de catre autoritatile de control ale partilor contractante, in punctele de trecere a frontierei, conform legislatiei in vigoare a statului respectiv. In cazul transportului combinat de marfuri, cheltuielile aparute prin returnarea persoanelor care nu pot intra din cauza neindeplinirii conditiilor de intrare, precum si cele ivite in legatura cu descarcarea, retinerea si returnarea transportului (daca sunt necesare) in cursul procedurilor de control trebuie suportate de transportator/expeditor sau de angajatii acestora.
    4. Organele competente ale uneia dintre partile contractante sunt obligate sa reprimeasca orice persoana, vehicul sau incarcatura refuzata de organele competente ale celeilalte parti contractante, daca se motiveaza in scris cauza refuzului.
    5. In cazul transportului combinat de marfuri insotit, organele de control competente din punctele de frontiera permit vehiculului inmatriculat in statul uneia dintre partile contractante, respectiv transportatorului care poseda bilet de imbarcare, care da dreptul la efectuarea transportului combinat de marfuri, intrarea fara autorizatie rutiera de transport de marfuri pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    6. La iesirea din statul uneia dintre partile contractante, utilizarea transportului combinat de marfuri trebuie dovedita cu scrisoarea de transport CIM-UIRR sau cu un document similar, folosit in cazul altor moduri de transport.
    7. Transportatorul/expeditorul sau angajatii acestora care efectueaza transporturi cu un vehicul rutier inmatriculat in statul unei parti contractante sunt obligati sa respecte legile in vigoare pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    Art. 8
    Promovarea transportului combinat
    1. Cele doua parti contractante vor interveni pe langa administratiile lor de cale ferata, societatile de transport combinat si companiile de navigatie pentru ca acestea sa ia masuri urgente prin care sa promoveze transportul combinat de marfuri, avand in vedere avantajele pe care transportul combinat le ofera.
    2. Partile contractante vor oferi sprijin - conform propriilor posibilitati - pentru realizarea infrastructurii necesare dezvoltarii transportului combinat de marfuri.
    3. Partile contractante vor face demersuri pentru scoaterea de sub interdictiile legate de circulatia in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale a transportului combinat de marfuri de la/spre terminale.
    4. Partile contractante se straduiesc sa creeze conditiile necesare pentru ca, pe anumite rute spre/dinspre terminale, sa se poata realiza transporturile efectuate cu vehicule rutiere de pana la 44 tone.
    5. Partile contractante se straduiesc sa ia masurile necesare astfel incat, pentru evitarea intarzierii transporturilor combinate internationale, sa transfere operatiunile de control vamal din trecerile de frontiera in terminalele feroviare si navale.
    6. Partile contractante se vor stradui ca verificarea materialului rulant sa fie facuta astfel incat vagoanele utilizate in transportul combinat sa poata fi primite reciproc pe baza de incredere.
    7. Partile contractante vor promova realizarea si dezvoltarea rutelor de transport combinat de marfuri, respectiv utilizarea lor in comun.
    8. In scopul promovarii transportului combinat, in sensul prezentului acord, autorizatiile de premiere vor fi eliberate de catre autoritatile competente ale partilor contractante.
    Art. 9
    Cooperarea
    1. Partile contractante vor incuraja administratiile de cale ferata sa elaboreze, in stransa colaborare cu intreprinderile de transport rutier si cu companiile de navigatie participante la transportul combinat, oferte competitive pentru transportul combinat.
    2. Partile contractante se vor stradui ca transporturile internationale de marfuri sa se deruleze - pe cat posibil - folosind in cat mai mare masura transportul combinat.
    3. Partile contractante se vor informa reciproc asupra masurilor si reglementarilor destinate imbunatatirii calitatii si nivelului serviciilor oferite de transporturile internationale combinate de marfuri.
    4. Partile contractante vor recomanda administratiilor lor de cale ferata si companiilor de navigatie sa incheie conventii bilaterale privind utilizarea in comun a unitatilor de transport intermodal.
    5. Partile contractante vor recomanda administratiilor lor de cale ferata si companiilor de navigatie sa colaboreze pentru crearea unor noi rute de transport combinat insotit (RO-LA si RO-RO).
    6. Transportul neinsotit al unitatilor de transport intermodal apartinand unei parti contractante de la/spre terminalele de pe teritoriul statului celeilalte parti contractante nu poate fi realizat decat cu vehicule rutiere inmatriculate in statul partii contractante pe teritoriul careia se afla terminalul.
    Art. 10
    Incalcari ale reglementarilor
    1. In cazul in care transportatorul/expeditorul sau angajatii acestora care efectueaza transporturi cu un vehicul rutier inmatriculat in statul uneia dintre partile contractante au incalcat legislatia sau alte reglementari in vigoare pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, prevederile prezentului acord sau conditiile incluse in autorizatia de transport, autoritatea competenta din statul in care este inmatriculat vehiculul rutier poate, la cererea autoritatii competente din statul unde s-a produs abaterea, sa ia neintarziat urmatoarele masuri:
    a) sa aplice un avertisment transportatorului/expeditorului sau angajatilor acestora care au comis abaterea;
    b) sa blocheze eliberarea autorizatiilor pentru transportatorul/expeditorul sau angajatii acestora sau sa retraga autorizatiile deja eliberate pentru perioada pentru care autoritatea competenta a celeilalte parti contractante l-a exclus pe acest transportator/expeditor sau angajati de la transport pe teritoriul tarii sale.
    2. Autoritatile competente se vor informa reciproc asupra masurilor luate.
    Art. 11
    Protejarea datelor si informatiilor
    1. Partile contractante convin sa protejeze fata de terti orice date sau informatii, cu exceptia datelor statistice.
    2. Datele si informatiile care fac obiectul paragrafului 1 al acestui articol vor putea fi puse numai la dispozitia autoritatilor, tribunalelor si organelor de ancheta ale celeilalte parti contractante, in masura in care acestea sunt cerute prin procedura juridica. Transmiterea oricaror alte date este posibila numai cu permisiunea prealabila a celui care a emis datele respective.
    Art. 12
    Situatii critice
    Partile contractante, din motive de forta majora sau din cauza unor perturbari tehnice, iau masuri speciale, urgente, de comun acord in cazul in care intreruperi de functionare a traficului combinat depasesc douasprezece ore.
    Art. 13
    Schimbul de informatii
    1. Partile contractante se vor intalni in cadrul Comisiei mixte rutiere, creata pentru aplicarea acordului rutier in vigoare dintre cele doua parti contractante, in vederea punerii in practica a prevederilor prezentului acord.
    2. Comisia mixta rutiera poate propune modificari ale prezentului acord, in masura in care acestea se dovedesc necesare.
    Art. 14
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul acord intra in vigoare la data la care partile contractante isi vor fi notificat reciproc, in scris, indeplinirea procedurilor legale interne in vigoare privind aprobarea sau ratificarea.
    2. Orice modificare a prezentului acord se convine de catre partile contractante si intra in vigoare conform procedurii mentionate la paragraful 1 al acestui articol.
    Art. 15
    Valabilitatea acordului
    Prezentul acord se incheie pe o perioada nedeterminata. Valabilitatea acestui acord va expira la 6 luni dupa ce una dintre partile contractante va fi notificat in scris celeilalte parti contractante denuntarea acestuia.
    Semnat la Budapesta la 12 martie 1997, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si maghiara, ambele texte avand aceeasi valabilitate.

                Pentru Guvernul Romaniei,
                Traian Basescu

                Pentru Guvernul Republicii Ungare,
                Karoly Lotz

                             ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind desfasurarea traficului feroviar realizat prin frontiera de stat

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare, denumite in continuare parti contractante,
    urmarind relatiile favorabile, de buna vecinatate dintre cele doua state,
    straduindu-se sa reglementeze si sa dezvolte traficul feroviar dintre state,
    avand in vedere acordurile internationale la care ambele parti contractante sunt parte,
    tinand seama de Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, incheiata la 23 mai 1969,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Dispozitii introductive
    1. Pentru parcursuri feroviare de trecere a frontierei stau la dispozitie urmatoarele linii de cale ferata:
    Carei - Agerdomajor
    Valea lui Mihai - Nyirabrany
    Episcopia Bihor - Biharkeresztes
    Salonta - Kotegyan
    Curtici - Lokoshaza
    2. Pentru parcursurile feroviare de trecere a frontierei prezentate la paragraful 1, statiile de frontiera sunt urmatoarele:
    a) Carei
    Valea lui Mihai
    Episcopia Bihor
    Salonta
    Curtici
    Agerdomajor
    Nyirabrany
    Biharkeresztes
    Kotegyan
    Lokoshaza
    b) statie comuna: Curtici
    3. Caile ferate ale partilor contractante stabilesc de comun acord statiile de transmitere.
    4. Pe baza aprobarii organelor competente ale partilor contractante, caile ferate convin asupra tipului de trafic care se desfasoara la fiecare trecere a frontierei (de calatori, bagaje de calatorie, mesagerii, marfa si expeditii postale).
    5. Reglementarile de control al traficului de frontiera, inclusiv serviciul de asigurare a ordinii si pazei in trenurile care traverseaza frontiera, sunt cuprinse in acorduri bilaterale separate intre cele doua state.
    6. Serviciul feroviar de legatura si schimb se desfasoara in statia comuna, respectiv in statiile de transmitere.
    Art. 2
    Definitii
    Notiunile din prezentul acord au urmatoarele definitii:
    (1) termenul stat de domiciliu inseamna statul partii contractante pe al carui teritoriu se afla statia de transmitere;
    (2) termenul stat vecin inseamna statul celeilalte parti contractante;
    (3) termenul cai ferate defineste, pentru Romania, Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane (S.N.C.F.R.) si, respectiv, pentru Republica Ungara, Caile Ferate Ungare SA (MAV Rt.);
    (4) termenul cai ferate de domiciliu inseamna caile ferate ale statului de domiciliu;
    (5) termenul cai ferate vecine inseamna caile ferate ale celeilalte parti contractante;
    (6) termenul serviciu de legatura si schimb inseamna activitatea de circulatie, comerciala si tehnica, necesara traficului pe calea ferata care trece frontiera;
    (7) termenul serviciu de control al traficului care traverseaza frontiera inseamna activitatea de control a organelor competente ale partilor contractante, referitoare la controlul de frontiera graniceresc, vamal, fitosanitar, veterinar si, daca este necesar, epidemiologic al persoanelor, marfurilor si al mijloacelor de transport, dupa caz;
    (8) termenul statie de frontiera inseamna, de regula, statia feroviara cea mai apropiata de frontiera de stat;
    (9) termenul statie de transmitere inseamna acea statie de cale ferata unde se executa serviciile de legatura si de schimb;
    (10) termenul statie comuna inseamna statia de transmitere, in care cele doua cai ferate efectueaza serviciul de legatura si de schimb, iar organele competente ale partilor contractante efectueaza impreuna serviciul de control al traficului care traverseaza frontiera;
    (11) termenul cale ferata care trece frontiera inseamna portiunea de cale ferata dintre statia de transmitere a caii ferate de domiciliu si statia de frontiera a caii ferate vecine;
    (12) termenul tronson de cale ferata care trece frontiera inseamna portiunea de cale ferata dintre frontiera de stat si statia de frontiera;
    (13) termenul organe competente desemneaza acele organe ale partilor contractante care sunt insarcinate cu aducerea la indeplinire a sarcinilor legate de traficul feroviar de frontiera, care decurg din prezentul acord.
    Art. 3
    Autoritatea competenta
    De punerea in practica a prezentului acord raspunde autoritatea competenta, care este:
    - pentru Romania - Ministerul Transporturilor;
    - pentru Republica Ungara - Ministerul Transporturilor, Comunicatiilor si Apelor.
    Art. 4
    Serviciul de asigurare a ordinii
    In statiile de transmitere, statiile de frontiera, statiile comune, precum si pe calea ferata care trece frontiera, serviciul de asigurare a ordinii se efectueaza pe baza reglementarilor interne de catre organele competente ale statului pe teritoriul caruia se afla statia, respectiv pe tronsoanele de cale ferata care trece frontiera.
    Art. 5
    Limba de lucru
    1. Comunicarea orala si in scris intre personalul organelor competente, care efectueaza serviciul in statia de transmitere, se realizeaza in limba oficiala a statului de domiciliu. Personalul organelor competente, care efectueaza serviciul in statiile si pe trenurile aflate pe teritoriul celeilalte parti contractante, este obligat sa cunoasca limba statului respectiv, in masura necesara efectuarii corespunzatoare a serviciului.
    2. Orice comunicare scrisa si orala intre caile ferate ale celor doua parti se realizeaza pe baza conventiilor dintre caile ferate.
    3. Acele dispozitii si formulare de serviciu pe care caile ferate le schimba intre ele nu trebuie sa fie insotite de traducere.
    4. Procesele-verbale incheiate si semnate de personalul organelor competente trebuie intocmite in doua exemplare originale, in limbile romana si maghiara.
    Art. 6
    Inlaturarea piedicilor in circulatia feroviara
    1. Caile ferate se vor informa reciproc, conform acordurilor internationale in vigoare la care ambele parti contractante sunt parte, despre toate piedicile care pot produce perturbari in legaturile feroviare dintre statele partilor contractante sau in traficul feroviar al statului vecin.
    2. Inlaturarea piedicilor aparute in statia de frontiera, respectiv pe calea ferata care trece frontiera, constituie obligatia acelei parti contractante pe al carei teritoriu s-au produs. Cealalta cale ferata acorda ajutor, la solicitarea caii ferate interesate, in special prin punerea la dispozitie a instalatiilor, vehiculelor si mijloacelor materiale, respectiv a fortei de munca necesare. Acordarea ajutorului se face contra cost, acesta fiind stabilit intre caile ferate.
    Art. 7
    Spatii de serviciu
    1. Organelor competente din statul vecin trebuie sa li se asigure in statia comuna, respectiv in statiile de transmitere, incaperi si spatii corespunzatoare desfasurarii normale a activitatii de serviciu. Incaperile vor fi prevazute cu panouri inscriptionate in limbile oficiale ale partilor contractante, astfel ca in prima pozitie sa se gaseasca textul scris in limba oficiala a statului de domiciliu.
    2. Organele competente ale statului vecin au dreptul sa marcheze aceste incaperi cu stema de stat si cu drapelul de stat propriu.
    Art. 8
    Detasarea personalului organelor competente
    1. Pentru realizarea sarcinilor rezultate din prezentul acord, organele competente ale partilor contractante pot detasa personal in statia comuna, iar caile ferate pot detasa personal si in statiile de transmitere.
    2. Pentru indeplinirea sarcinilor rezultate din prezentul acord, caile ferate vecine pot numi reprezentanti, pe cheltuiala proprie, in statia comuna si in statiile de transmitere.
    Detaliile privind spatiul de lucru si activitatea reprezentantilor se stabilesc de comun acord de caile ferate, prin reglementari ulterioare.
    Art. 9
    Statutul juridic al personalului organelor competente pe teritoriul statului vecin
    1. Personalul organelor competente, care efectueaza serviciul pe teritoriul statului vecin, in baza prezentului acord este obligat sa respecte legile statului respectiv, in acelasi timp beneficiind de protectia acestora.
    2. Relatiile de serviciu ale personalului organelor competente pe teritoriul statului vecin sunt supuse legilor si altor prevederi ale propriei tari. Pentru abaterile de serviciu produse pe teritoriul statului vecin, personalul raspunde exclusiv in fata organelor superioare proprii.
    3. La cererea organelor competente ale uneia dintre partile contractante, organele competente ale celeilalte parti contractante sunt obligate sa-si recheme personalul care efectueaza serviciul pe teritoriul statului vecin. Cererea de rechemare trebuie motivata.
    Art. 10
    Acordarea de ajutor si protectie
    1. Organele competente ale partilor contractante asigura reciproc bunul mers al serviciului si, in caz de nevoie, acorda ajutor si protectie.
    2. Personalul organelor competente, care, pe baza prezentului acord, se gaseste pe teritoriul statului celeilalte parti contractante pentru efectuarea serviciului, precum si membrii familiei care locuiesc cu acesta beneficiaza de asistenta medicala de la statul de domiciliu, in conformitate cu acordul in vigoare dintre partile contractante.
    Art. 11
    Calatoria gratuita
    Cu ocazia indeplinirii sarcinilor de serviciu, personalul organelor competente, cei detasati pe termen lung si membrii lor de familie calatoresc gratuit pe liniile prezentate la art. 1 paragraful 1 al prezentului acord.
    Art. 12
    Portul uniformei
    Pe baza prezentului acord, personalul care executa serviciul pe teritoriul statului vecin are dreptul, in timpul sederii in interes de serviciu, sa poarte uniforma si insemnele de serviciu.
    Art. 13
    Construirea, intretinerea si supravegherea constructiilor si instalatiilor de cale ferata
    1. Construirea, supravegherea, intretinerea si reconstructia cladirilor si instalatiilor de cale ferata, in statiile de frontiera si pe calea ferata de trecere a frontierei, vor fi executate de catre calea ferata a statului de domiciliu, pe cheltuiala proprie.
    2. Intretinerea si reconstructia cladirilor si instalatiilor de cale ferata, intersectate de frontiera de stat, precum si supravegherea acestora se reglementeaza cu acordul organelor competente ale partilor contractante, de catre caile ferate, printr-un acord comun ulterior.
    Art. 14
    Dispozitii de ordin general privitoare la serviciul de legatura si schimb
    1. Caile ferate reglementeaza in comun asigurarea serviciului de legatura si schimb in statia comuna si in statiile de transmitere.
    2. Derularea traficului feroviar international pe calea ferata care trece frontiera pana la statia de transmitere sau statia comuna se efectueaza de calea ferata a statului vecin cu personal de tren si locomotiva proprii, conform prevederilor proprii. Caile ferate pot conveni si in alt mod.
    3. Caile ferate pot conveni ca trenurile sa fie deservite de personalul caii ferate vecine si cu material rulant si dincolo de statia de frontiera.
    4. In statia de transmitere si in statia comuna trebuie aplicate prevederile feroviare ale caii ferate de domiciliu. Totusi caile ferate pot cadea de acord asupra utilizarii regulamentelor caii ferate vecine, in deservirea activitatilor care nu afecteaza siguranta circulatiei.
    Art. 15
    Mersul trenurilor
    Cu ocazia intocmirii orarului trenurilor care traverseaza frontiera de stat se va asigura, in statia de transmitere sau in statia de frontiera, un timp de stationare care sa permita desfasurarea sigura si rapida a serviciului, avand in vedere practica internationala in domeniu.
    Art. 16
    Predarea si preluarea vagoanelor de cale ferata si a incarcaturii
    Predarea si preluarea vagoanelor de marfa si calatori, a paletelor, a rechizitelor de incarcare, precum si a incarcaturii si a documentelor de transport asociate trebuie efectuate in conformitate cu acordurile internationale la care ambele parti contractante sau cai ferate sunt parte.
    Art. 17
    Expeditii postale
    Predarea expeditiilor postale prin frontiera de stat se face in baza acordurilor si reglementarilor din Conventia universala a postelor sau in baza intelegerilor incheiate intre organele postale ale partilor contractante.
    Art. 18
    Corespondenta de serviciu
    Transmiterea documentelor de serviciu feroviare (telegrame, formulare de serviciu, mersuri ale trenurilor, dispozitii tarifare etc.) se realizeaza in baza reglementarilor internationale aplicabile ambelor parti contractante si pe baza acordurilor incheiate intre caile ferate. Transmiterea este gratuita pe liniile ambelor cai ferate.
    Art. 19
    Serviciul de telecomunicatii si de semnalizare, centralizare si bloc
    1. Constructia si intretinerea instalatiilor de telecomunicatii si siguranta care asigura derularea traficului de frontiera, precum si a altor instalatii de telecomunicatii care asigura legatura dintre caile ferate sunt asigurate de partile contractante pe teritoriul statului propriu, prin caile ferate proprii. Organele competente ale partilor contractante pot conveni si in alt sens.
    2. Intretinerea si reparatia semnalelor fixe, precum si a instalatiilor de siguranta si de telecomunicatii aferente, amplasate pe teritoriul statului vecin, revin caii ferate proprietare. Organele competente ale partilor contractante pot conveni si in alt sens.
    3. Procurarea, instalarea si intretinerea echipamentelor terminalelor de date feroviare menite pregatirii, prelucrarii, transmiterii si inregistrarii, precum si a aparaturii de climatizare, necesare eventual, revine caii ferate ale carei interese le deserveste terminalul. Inzestrarea cu tehnica necesara, cum ar fi telefonia, radiotelefonia si intretinerea acestora, revine administratiei feroviare proprietare.
    4. Cu acordul organelor competente caile ferate pot conveni:
    a) realizarea de legaturi de telecomunicatii feroviare, de la statia de transmitere la reteaua de telecomunicatii a caii ferate vecine;
    b) realizarea de legaturi directe de telecomunicatii feroviare, intre organele de conducere ale cailor ferate.
    5. Statiile de radio feroviare, instalate in statiile de transmitere sau de frontiera, vor functiona dupa legile in vigoare ale statului pe teritoriul caruia functioneaza si cu avizul organismelor de reglementare abilitate ale celor doua state privind utilizarea frecventelor radio in zona de frontiera.
    6. In interes de serviciu, angajatii organelor competente ale partilor contractante pot folosi gratuit instalatiile de telecomunicatii ale caii ferate vecine. Este interzisa folosirea acestor instalatii in scopuri personale. Legaturile realizate conform prezentului articol nu vor putea fi racordate la reteaua publica de telecomunicatii.
    Art. 20
    Trecerea frontierei de stat
    Trecerea frontierei de stat de catre angajatii organelor competente ale partilor contractante, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu rezultate din prevederile prezentului acord, va fi efectuata conform acordului in vigoare in acest sens.
    Art. 21
    Serviciul si controlul vamal
    1. Operatiunile si controalele vamale ale marfurilor, coletelor si persoanelor transportate pe calea ferata vor fi efectuate de catre organele vamale ale partilor contractante, in conformitate cu prevederile vamale interne ale statului propriu.
    2. Organele competente ale uneia dintre partile contractante vor reprimi orice expeditie refuzata de organele competente ale celeilalte parti contractante, daca se motiveaza in scris cauza refuzului.
    Art. 22
    Inlesniri vamale
    1. Sunt scutite de taxe vamale de import, impozite si alte taxe:
    a) obiectele care servesc transporturile, mijloacele de transport speciale, instalatiile, sculele necesare, materialele si piesele de schimb motivate cu documentatie, care servesc la mentinerea in functionare, reparatie, intretinere si inlaturare a piedicilor in circulatia feroviara;
    b) instalatiile si mobilierul spatiilor de serviciu;
    c) documentele oficiale necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu, dotarile consumabile, echipamentul de serviciu al angajatilor si obiectele de uz personal, inclusiv alimentele pe care acestia le aduc pe teritoriul statului vecin in vederea efectuarii serviciului;
    d) bunurile mobile de uz personal apartinand angajatilor si membrilor lor de familie, care efectueaza serviciul permanent pe teritoriul celeilalte parti contractante.
    2. Obiectele enumerate la paragraful 1 subparagrafele a), b) si d) vor fi inscrise intr-un proces-verbal intocmit in trei exemplare, dintre care unul se va transmite organelor vamale ale celeilalte parti contractante. Obiectele enumerate la paragraful 1 subparagrafele a), b) si d) vor fi transportate de pe teritoriul unuia dintre statele vecine pe teritoriul celuilalt stat, cu caracter provizoriu, si inapoiate obligatoriu.
    3. Conform prevederilor prezentului acord, angajatii care efectueaza servicii pe teritoriul statului vecin pot trece pe teritoriul propriului stat fara nici o alta aprobare speciala, precum si fara plata taxelor vamale, a impozitelor sau a altor taxe, mijloace de plata rezultate din vanzari de bilete, tarife de transport, vama sau alte impozite si taxe, obiectele si marfurile retinute in timpul serviciului, precum si probele recoltate in scopuri de protectie veterinara sau fitosanitara. Documentele doveditoare adecvate vor fi prezentate, dupa caz, organelor competente, cu ocazia iesirii de pe teritoriul statului vecin.
    Art. 23
    Raspunderi
    1. In cazul in care, in timpul serviciului de legatura si schimb pe calea ferata care trece frontiera, in statia comuna, in statiile de transmitere sau in statiile de frontiera, din cauza unui eveniment deosebit in functionarea caii ferate se produce decesul sau vatamarea corporala, a unui calator, respectiv se distruge sau se deterioreaza vreun obiect pe care il poarta sau il are asupra sa, raspunderile fata de persoana cu drept de despagubire revin acelei cai ferate pe al carei teritoriu statal s-a produs evenimentul ce a cauzat paguba, in conformitate cu legislatia acestui stat.
    2. La stabilirea raspunderilor se va proceda conform prevederilor paragrafului 1 si in cazul in care, in urma aceluiasi eveniment, petrecut in acelasi loc si in aceleasi conditii, survine accidentarea sau decesul unei terte persoane care nu este calator sau angajat feroviar sau se distruge ori se deterioreaza vreun obiect care nu cade sub incidenta contractelor de transport.
    3. Daca, ca urmare a unui accident in exploatarea feroviara, produs in timpul efectuarii serviciului de legatura si schimb pe linia ferata care trece frontiera, in statiile de transmitere sau in statiile de frontiera sau cu ocazia deplasarii la sau de la serviciu, survine decesul sau vatamarea corporala a unui angajat apartinand organelor competente ale celeilalte parti contractante ori se distruge sau se deterioreaza vreun obiect purtat sau avut asupra sa, stabilirea cuantumului despagubirilor din punct de vedere juridic se va face ca si cum accidentul ar fi survenit pe teritoriul statului vecin.
    4. In privinta raspunderilor ce decurg din contractele de transport ca urmare a pierderilor sau deteriorarilor mijloacelor de transport, ale pieselor sau accesoriilor acestora, ale rechizitelor de incarcare sau ale paletilor, partile contractante vor aplica prevederile cuprinse in acordurile si conventiile internationale la care ambele parti contractante sau caile ferate sunt parte.
    5. Ca urmare a raspunderilor reglementate la paragrafele 1 si 4, in privinta onorarii pretentiilor reciproce se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) pagubele produse de catre angajatii caii ferate vor fi suportate de catre calea ferata al carei angajat a produs paguba;
    b) pagubele provenite ca urmare a starii necorespunzatoare a constructiilor, instalatiilor si mijloacelor de remorcare, menite sa asigure derularea circulatiei feroviare si siguranta acesteia, vor fi suportate de calea ferata careia ii revine sarcina intretinerii si repararii acestora;
    c) raspunderea pentru pagubele produse din cauza starii tehnice necorespunzatoare a altui material rulant revine caii ferate care a efectuat ultima revizie tehnica in statia comuna sau in statia de transmitere;
    d) daca pagubele sunt produse de ambele cai ferate sau de angajatii ambelor cai ferate, raspunderea va fi proportionala cu culpa fiecareia; in cazul in care nu se poate stabili concret care dintre parti si in ce proportie este raspunzatoare de producerea pagubelor, ambele cai ferate vor suporta in mod egal consecintele;
    e) pagubele survenite din cauze inevitabile vor fi suportate de calea ferata afectata.
    6. Cercetarea si stabilirea cauzelor evenimentelor, accidentelor si incendiilor, in situatia in care se presupune si raspunderea celeilalte cai ferate, se vor efectua de catre reprezentantii ambelor cai ferate, conform legilor statului pe al carui teritoriu acestea s-au produs.
    7. Pentru reglementarea situatiilor in care o cale ferata se adreseaza celeilalte cai ferate pentru despagubiri, se aplica prevederile acordurilor internationale la care ambele parti contractante sau cai ferate sunt parte.
    Art. 24
    Decontul prestatiilor
    Plata si decontul pentru transporturile si serviciile feroviare prestate, respectiv pentru eventualele pagube, se fac in baza intelegerilor convenite intre caile ferate ale partilor contractante.
    Art. 25
    Verificari epidemiologice, veterinare si fitosanitare
    Verificarea din punct de vedere epidemiologic, veterinar si fitosanitar a marfurilor perisabile si a vietatilor care se expediaza pe cale ferata peste frontiera de stat revine organelor competente ale partilor contractante conform legilor interne in vigoare si acordurilor internationale la care partile contractante sunt parte.
    Art. 26
    Comisia mixta
    1. In vederea aplicarii si derularii prevederilor prezentului acord, partile contractante vor forma o comisie mixta de circulatie feroviara de frontiera, formata din reprezentantii organelor competente ale partilor contractante.
    2. Comisia mixta isi desfasoara lucrarile anual sau ori de cate ori este nevoie, alternativ, pe teritoriul celor doua state.
    3. Activitatea comisiei mixte se va desfasura in conformitate cu ordinea de zi ce se va stabili cu ocazia primei sedinte a acesteia.
    Art. 27
    Intrarea in vigoare
    1. Prezentul acord va intra in vigoare la data la care partile isi vor fi notificat, reciproc, in scris, indeplinirea procedurilor legale interne in vigoare privind aprobarea sau ratificarea.
    2. Orice modificare a prezentului acord se va conveni de catre partile contractante si va intra in vigoare conform procedurii mentionate la paragraful 1 al acestui articol.
    Art. 28
    Valabilitatea acordului
    Prezentul acord se incheie pe o perioada nedeterminata. Valabilitatea acestui acord va expira la 6 luni dupa ce una dintre partile contractante va fi notificat, in scris, celeilalte parti contractante, denuntarea acestuia.
    Semnat la Budapesta la 12 martie 1997, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si maghiara, ambele texte fiind egal autentice.

                   Pentru Guvernul Romaniei,
                   Traian Basescu

                   Pentru Guvernul Republicii Ungare,
                   Karoly LotzSmartCity5

COMENTARII la Legea 60/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 60 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu