E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 379 din 30 septembrie 2003

privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 700 din  7 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Mormintele si operele comemorative de razboi romanesti, precum si cele straine situate pe teritoriul Romaniei sunt considerate asezaminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, mormintele de razboi sunt locurile de inhumare a persoanelor care au decedat in timpul si din cauza conflictelor armate ca urmare a indeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar in interesul statului ai caror cetateni au fost, precum si alte locuri in care se pastreaza ramasitele pamantesti ale acestora.
    (2) Mormintele de razboi pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate in cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.
    (3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de catre comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.
    Art. 3
    Sunt asimilate mormintelor de razboi:
    a) Mormantul Ostasului Necunoscut;
    b) mormintele cetatenilor romani prizonieri, internati civili de razboi sau deportati;
    c) mormintele membrilor formatiunilor de Cruce Rosie si ale corespondentilor de razboi, decedati in timpul si din cauza conflictelor armate, indeplinind o misiune;
    d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetateni romani, care au murit in timp de pace indeplinind un serviciu comandat in domeniile apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    e) mormintele persoanelor decedate in alte situatii prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Mormintele de razboi straine situate pe teritoriul Romaniei au acelasi regim ca si mormintele de razboi romanesti.
    (2) Sunt asimilate mormintelor prevazute la alin. (1) si cele ale prizonierilor si internatilor civili de razboi, cetateni straini.
    Art. 5
    Sunt considerate opere comemorative de razboi edificiile, monumentele de arta, placile si altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari realizate in memoria celor prevazuti la art. 2 - 4.
    Art. 6
    Mormintele si operele comemorative de razboi care sunt inscrise in Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 7
    (1) Activitatile si masurile de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza in interes public si pot constitui cauza de utilitate publica, in conditiile legii.
    (2) In sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza si intretinerea, restaurarea, stramutarea si punerea in valoare a acestora.
    (3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi se pot aplica servituti de utilitate publica, instituite conform legii.
    Art. 8
    (1) Mormintele si operele comemorative de razboi apartin fie domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.
    (2) Mormintele si operele comemorative de razboi proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Acestea pot fi date in administrarea institutiilor publice, pot fi concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 9
    (1) Mormintele si operele comemorative de razboi apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fara a li se schimba destinatia, in conditiile stabilite de prezenta lege.
    (2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele si operele comemorative de razboi, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, prin Oficiul National pentru Cultul Eroilor, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii. Fac exceptie imobilele cu destinatie de locuinta pe care sunt amplasate placi comemorative.
    (3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intentioneaza sa vanda imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de razboi vor instiinta in scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza se afla imobilul in cauza.
    (4) Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului National pentru Cultul Eroilor instiintarea prevazuta la alin. (3), in termen de 7 zile de la primirea acesteia.
    (5) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de 30 de zile de la data inregistrarii instiintarii prevazute la alin. (3) la Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
    (6) In cazul in care Oficiul National pentru Cultul Eroilor nu isi exercita dreptul de preemtiune in termenul prevazut la alin. (5), acest drept se transfera autoritatilor administratiei publice locale, care il pot exercita intr-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevazut la alin. (5).
    Art. 10
    In cazul in care imobilul pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi nu are proprietar cunoscut, obligatiile ce decurg din prezenta lege revin autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu este situat imobilul.
    Art. 11
    Pentru infiintarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi

    Art. 12
    Infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti se face, in conditiile legii, cu aprobarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 13
    Infiintarea pe teritoriul Romaniei a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte straine se face in conformitate cu prevederile tratatelor internationale in domeniu la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    (1) Operele comemorative de razboi se realizeaza cu respectarea legislatiei in domeniul autorizarii constructiilor si cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    (2) Constructia operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei se face cu aprobarea Guvernului.
    Art. 15
    Modificarea sau stramutarea mormintelor ori a operelor comemorative de razboi se face cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 16
    Modificarea suprafetelor pe care sunt amplasate, stramutarea sau reamenajarea mormintelor de razboi straine, precum si orice interventie asupra operelor comemorative de razboi straine aflate pe teritoriul Romaniei se fac numai cu aprobarea Guvernului si sub supravegherea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, in conformitate cu tratatele internationale, iar in lipsa acestora, prin hotarare a Guvernului, dupa ce a fost instiintat statul interesat si s-au stabilit pe cale diplomatica detaliile unor asemenea interventii.
    Art. 17
    Ramasitele pamantesti ale persoanelor decedate in conditiile prevazute la art. 2 - 4 se inhumeaza in mod individual, cu exceptia cazurilor de forta majora care impun un mormant comun. La fiecare mormant se asaza un insemn de capatai pe care sunt inscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Insemnul de capatai este specific religiei celui inhumat si are forma si dimensiunile precizate in normele tehnice prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 18
    (1) In scopul asigurarii unei protejari adecvate a mormintelor de razboi se poate proceda la stramutarea acestora.
    (2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    (3) Este interzisa inhumarea in cimitirele sau in parcelele de onoare a altor persoane decedate decat cele prevazute la art. 2 - 4.
    Art. 19
    Toate mormintele de razboi vor avea asigurata o zona de protectie. In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.
    Art. 20
    (1) Evidenta generala a mormintelor si operelor comemorative de razboi se tine de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
    (2) Institutiile publice si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa tina propria evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sau in proprietatea lor, dupa caz.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizeaza, pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate.
    Art. 21
    Evidenta, inventarierea, marcarea, intretinerea, conservarea si restaurarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza in conformitate cu normele tehnice prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 22
    Finantarea activitatilor de infiintare si protejare a mormintelor si a operelor comemorative de razboi romanesti se face astfel:
    a) pentru cele din strainatate, prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte;
    b) pentru cele dispuse pe teritoriul national si care apartin domeniului public sau privat al statului, din bugetele institutiilor publice in a caror administrare se afla, iar pentru cele care apartin domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.
    Art. 23
    Intretinerea si marcarea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine, aflate pe teritoriul Romaniei, se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice, potrivit legii si in conformitate cu tratatele internationale la care Romania este parte.
    Art. 24
    In functie de importanta si de amploarea lucrarilor de infiintare sau de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti si straine, aflate pe teritoriul national, Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate sustine finantarea sau cofinantarea acestora din bugetul propriu.

    CAP. 3
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor

    Art. 25
    (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului si de Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Numarul maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotarare a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor isi intocmeste proiect de buget propriu care se prevede distinct in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 26
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate si actioneaza pentru cautarea, descoperirea si identificarea acestora;
    b) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate, precum si a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor;
    c) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cultele religioase recunoscute de lege in aplicarea prezentei legi, precum si cu cele din strainatate care au obiect de activitate similar;
    d) ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti in strainatate;
    e) propune Secretariatului General al Guvernului initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;
    f) initiaza, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    g) valorifica toate datele si informatiile existente si actioneaza pentru cautarea, descoperirea, identificarea si luarea in evidenta a mormintelor de razboi;
    h) hotaraste modalitatile de regrupare a osemintelor mortilor de razboi si insemnele comemorative pentru locurile de inhumare comune atunci cand nu pot fi amenajate morminte individuale;
    i) pune la dispozitie celor interesati, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de inhumare a persoanelor decedate, in conditiile prevazute la art. 2 - 4;
    j) colaboreaza cu reprezentantele diplomatice straine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state inhumati pe teritoriul Romaniei;
    k) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, impreuna cu institutiile de aparare si ordine publica, programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor si de alte evenimente;
    l) avizeaza sau aproba, dupa caz, modificarea ori stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti aflate pe teritoriul national;
    m) initiaza, impreuna cu institutiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilitatii publice si exproprierea, in conditiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte si opere comemorative de razboi;
    n) propune Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mormintele si operele comemorative de razboi de pe teritoriul Romaniei care sa fie cuprinse in Lista monumentelor istorice;
    o) sesizeaza Ministerul Culturii si Cultelor, atunci cand detine informatii, cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse in Lista monumentelor istorice sau cand este incalcata zona de protectie a acestora;
    p) promoveaza programe si participa la valorificarea in plan educativ a memoriei celor cazuti pentru tara;
    q) editeaza publicatii si produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor;
    r) organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, tabere pentru tineret, in scopul ingrijirii mormintelor si operelor comemorative de razboi, pe care le poate sustine financiar;
    s) elaboreaza proiectele de acte normative pentru darea in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale a mormintelor si operelor comemorative de razboi de interes national;
    s) reprezinta Guvernul Romaniei la activitatile internationale care au ca obiect mormintele si operele comemorative de razboi;
    t) colaboreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din strainatate care au obiect de activitate similar;
    t) controleaza respectarea regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi, aplica sanctiuni sau sesizeaza, dupa caz, autoritatile abilitate de lege, atunci cand regimul acestora este incalcat;
    u) intocmeste proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli;
    v) propune trecerea unor morminte si opere comemorative de razboi in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
    w) initiaza proiecte de hotarari privind infiintarea, modificarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea institutiilor de aparare si ordine publica;
    x) initiaza, impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor si cu alte institutii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea si executarea de monumente de natura mormintelor si operelor comemorative de razboi, astfel cum sunt definite la art. 5, precum si de biserici aferente cimitirelor in care se afla mormintele de razboi, selecteaza proiectele si urmareste finalizarea acestora;
    y) formuleaza propuneri in vederea editarii de timbre omagiale si comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;
    z) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 27
    (1) Oficiul National pentru Cultul Eroilor are in administrare, potrivit legii, bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public sau privat al statului.
    (2) Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 28
    Bunurile de orice fel, importate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, folosite pentru constructia, intretinerea sau decorarea mormintelor de razboi si cimitirelor militare sau a operelor comemorative de razboi, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 29
    In timp de razboi Oficiul National pentru Cultul Eroilor trece in subordinea Ministerului Apararii Nationale.

    CAP. 4
    Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice centrale si locale si ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de razboi

    Art. 30
    Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru amplasarea si realizarea de opere comemorative de razboi;
    b) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru interventiile asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice;
    c) asigura, prin directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti, inspectia si controlul propriu la mormintele si operele comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise;
    d) sustine programe si proiecte de punere in valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice, cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de acestea;
    e) colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor;
    f) solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfasurarea serviciului religios organizat la mormintele si operele comemorative de razboi, cu prilejul manifestarilor oficiale de comemorare a eroilor;
    g) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 31
    Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atributii:
    a) negociaza, impreuna cu reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor si ai altor institutii, dupa caz, acordurile interguvernamentale avand ca obiect regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    b) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate; reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti aflate pe teritoriul statului unde isi desfasoara activitatea;
    c) organizeaza, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activitati de cinstire a memoriei militarilor romani cazuti pe teritoriul statelor straine;
    d) sprijina actiunile pe plan extern, organizate si desfasurate de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor;
    e) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 32
    Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
    a) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sa, asigura protejarea lor si isi prevede fondurile necesare in acest scop;
    b) stabileste regulile de desfasurare a ceremonialelor la mormintele si operele comemorative de razboi;
    c) asigura paza la Mormantul Ostasului Necunoscut si stabileste reguli privind organizarea vizitelor si solemnitatilor in acest loc;
    d) participa la ceremonialele organizate la mormintele si operele comemorative de razboi;
    e) pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi;
    f) asigura participarea militarilor la programele care vizeaza valorificarea in plan educativ a memoriei eroilor;
    g) participa la pregatirea si negocierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    h) sprijina Oficiul National pentru Cultul Eroilor in indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege.
    Art. 33
    Ministerul Administratiei si Internelor are urmatoarele atributii:
    a) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sa, asigura protejarea lor si isi prevede fondurile necesare in acest scop;
    b) pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi;
    c) asigura, potrivit legii, ordinea publica la locul de desfasurare a activitatilor comemorative;
    d) la cererea autoritatilor administratiei publice poate asigura paza si ceremonialele la unele morminte si opere comemorative de razboi;
    e) organizeaza ceremoniale militare si religioase la locurile unde se afla cimitire si opere comemorative de razboi, de interes national sau proprii, cu ocazia sarbatorilor legale;
    f) initiaza programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor;
    g) poate organiza actiuni de strangere de fonduri sau activitati cu caracter filantropic pentru construirea sau intretinerea unor monumente proprii;
    h) colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor in vederea protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi din tara;
    i) participa la negocierea si punerea in aplicare a acordurilor interguvernamentale in domeniu.
    Art. 34
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite, in conformitate cu dispozitiile legale, avize de specialitate pentru mormintele si operele comemorative de razboi nou-infiintate.
    Art. 35
    Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului are urmatoarele atributii:
    a) initiaza programe de promovare a cultului eroilor in randurile tinerei generatii;
    b) asigura participarea tinerilor la ingrijirea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la taberele organizate si finantate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si la alte activitati similare.
    Art. 36
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) tin evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;
    b) isi prevad in proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau in administrarea lor;
    c) colaboreaza cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    d) iau masurile legale atunci cand constata incalcari ale regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi.
    Art. 37
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) tin evidenta detaliata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe raza lor teritoriala si asigura protejarea lor, prevazandu-si in bugete fondurile necesare in acest scop;
    b) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor si a operelor comemorative de razboi.
    Art. 38
    In scopul protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi, proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligati:
    a) sa foloseasca si sa intretina, in conditiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi, astfel incat acestea din urma sa nu fie afectate;
    b) sa instiinteze in scris Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    c) sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor in vederea constatarii starii de conservare si pentru operatiuni de expertizare si de evidenta;
    d) sa obtina avizele cerute de lege pentru toate interventiile efectuate asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    e) sa permita efectuarea lucrarilor de interventie, conservare, consolidare, restaurare, precum si a altor lucrari, in situatia in care acestea sunt initiate si finantate de persoane fizice sau juridice abilitate in conditiile legii;
    f) sa asigure, in conditiile legii, conditii de vizitare, fotografiere si filmare;
    g) sa comunice, in termen de 30 de zile, Oficiului National pentru Cultul Eroilor sau, dupa caz, primarului localitatii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, dupa caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi;
    h) sa instiinteze in scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale despre intentia de a instraina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului, conform art. 9.

    CAP. 5
    Comemorarea eroilor neamului

    Art. 39
    Se proclama Ziua Eroilor, sarbatoare nationala a poporului roman, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii Domnului Isus Hristos, potrivit traditiei romanesti.
    Art. 40
    In capitala Romaniei se pastreaza Mormantul Ostasului Necunoscut, care aminteste de eroii anonimi cazuti pentru binele patriei.
    Art. 41
    Mormantul Ostasului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 42
    (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori.
    (2) Flacara de candela arde in permanenta si nu poate fi stinsa sau reaprinsa decat cu aprobarea Guvernului Romaniei.
    Art. 43
    (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut Guvernul organizeaza ceremonii oficiale de Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Eroilor si Ziua Armatei. In aceste zile orice alte activitati comemorative sunt permise numai dupa terminarea ceremoniei oficiale.
    (2) Institutiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormantul Ostasului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria nationala, cu ocazia unor vizite ale unor delegatii straine si a altor actiuni oficiale, cu instiintarea Comenduirii Garnizoanei Bucuresti.
    Art. 44
    (1) Cetatenii romani decedati in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) si la art. 3 se comemoreaza fara nici un fel de discriminare.
    (2) Fiecare dintre cei decedati trebuie comemorat individual, dupa nume, fie pe insemnul de capatai, fie printr-o inscriptie pe un insemn memorial comun.
    Art. 45
    (1) Festivitatile din tara si din strainatate, dedicate memoriei eroilor Romaniei, se desfasoara pe baza unui program elaborat de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, in colaborare cu toate institutiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activitatilor din Ziua Eroilor si la buna lor desfasurare.
    (2) Personalitatile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative si cu mare incarcatura simbolica pentru sacrificiul facut de cetatenii tarii pentru dobandirea si pastrarea independentei nationale, a unitatii statale, pentru apararea suveranitatii nationale, mentinerea ordinii de drept si sigurantei nationale.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul si cu participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si ai cultelor religioase din teritoriu.
    (4) Festivitatile de comemorare vor fi programate sa inceapa dupa oficierea serviciului religios in lacasurile de cult.
    (5) Activitatile pentru comemorarea eroilor Romaniei in strainatate sunt organizate de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei care isi desfasoara activitatea in statele respective, in colaborare cu alte institutii sau organizatii interesate, dupa caz.
    Art. 46
    Finantarea activitatilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pentru activitatile organizate de acesta, din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, pentru activitatile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, dupa caz.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 47
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala.
    Art. 48
    Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi:
    a) exhumarea ramasitelor pamantesti ale celor morti in razboaie, fara aprobarile legale si fara luarea masurilor de reinhumare cu cinstea cuvenita acestora, in conditiile prezentei legi, care se sanctioneaza cu amenda de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; cand contravenientul este o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, acestuia i se retrage si dreptul de a mai desfasura astfel de activitati;
    b) stramutarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile legale, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    c) construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile si avizele prevazute de prezenta lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    d) neindeplinirea atributiilor legate de executarea lucrarilor de ingrijire si conservare a mormintelor si operelor comemorative de razboi, de indata ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum si impiedicarea executarii lor, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    e) efectuarea neautorizata de inscriptii, inscrisuri, desene sau orice alte actiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a infatisarii operelor comemorative de razboi, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si obligarea la suportarea cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala;
    f) stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormantul Ostasului Necunoscut fara aprobarea Guvernului Romaniei, care se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    g) introducerea in cimitirele de razboi a animalelor, pentru pascut sau adapost, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    h) organizarea de activitati comemorative la Mormantul Ostasului Necunoscut in Ziua Nationala, Ziua Eroilor si in Ziua Armatei, inainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fara autorizarile prevazute de lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    i) depunerea la Mormantul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decat flori, coroane sau jerbe de flori, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 49
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 50
    Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 51
    Organizatiile neguvernamentale cu personalitate juridica de drept privat fara scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi vor continua sa functioneze cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 52
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar National in administrare Arhiva "Cultul Eroilor", in termen de 90 de zile de la infiintarea sa.
    Art. 53
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarare, Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 54
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 379/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 379 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu