E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 379 din 30 septembrie 2003

privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 700 din  7 octombrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Mormintele si operele comemorative de razboi romanesti, precum si cele straine situate pe teritoriul Romaniei sunt considerate asezaminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.
    Art. 2
    (1) In sensul prezentei legi, mormintele de razboi sunt locurile de inhumare a persoanelor care au decedat in timpul si din cauza conflictelor armate ca urmare a indeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar in interesul statului ai caror cetateni au fost, precum si alte locuri in care se pastreaza ramasitele pamantesti ale acestora.
    (2) Mormintele de razboi pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate in cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee.
    (3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de catre comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.
    Art. 3
    Sunt asimilate mormintelor de razboi:
    a) Mormantul Ostasului Necunoscut;
    b) mormintele cetatenilor romani prizonieri, internati civili de razboi sau deportati;
    c) mormintele membrilor formatiunilor de Cruce Rosie si ale corespondentilor de razboi, decedati in timpul si din cauza conflictelor armate, indeplinind o misiune;
    d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetateni romani, care au murit in timp de pace indeplinind un serviciu comandat in domeniile apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
    e) mormintele persoanelor decedate in alte situatii prevazute de lege.
    Art. 4
    (1) Mormintele de razboi straine situate pe teritoriul Romaniei au acelasi regim ca si mormintele de razboi romanesti.
    (2) Sunt asimilate mormintelor prevazute la alin. (1) si cele ale prizonierilor si internatilor civili de razboi, cetateni straini.
    Art. 5
    Sunt considerate opere comemorative de razboi edificiile, monumentele de arta, placile si altarele comemorative, troitele, crucile, cenotafurile sau orice alte constructii ori lucrari realizate in memoria celor prevazuti la art. 2 - 4.
    Art. 6
    Mormintele si operele comemorative de razboi care sunt inscrise in Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile ulterioare, precum si dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 7
    (1) Activitatile si masurile de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza in interes public si pot constitui cauza de utilitate publica, in conditiile legii.
    (2) In sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se intelege ansamblul de masuri cu caracter stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza si intretinerea, restaurarea, stramutarea si punerea in valoare a acestora.
    (3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi se pot aplica servituti de utilitate publica, instituite conform legii.
    Art. 8
    (1) Mormintele si operele comemorative de razboi apartin fie domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.
    (2) Mormintele si operele comemorative de razboi proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Acestea pot fi date in administrarea institutiilor publice, pot fi concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 9
    (1) Mormintele si operele comemorative de razboi apartinand domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fara a li se schimba destinatia, in conditiile stabilite de prezenta lege.
    (2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele si operele comemorative de razboi, aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vandute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, prin Oficiul National pentru Cultul Eroilor, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii. Fac exceptie imobilele cu destinatie de locuinta pe care sunt amplasate placi comemorative.
    (3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intentioneaza sa vanda imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de razboi vor instiinta in scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza se afla imobilul in cauza.
    (4) Consiliile locale ale unitatilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului National pentru Cultul Eroilor instiintarea prevazuta la alin. (3), in termen de 7 zile de la primirea acesteia.
    (5) Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune al statului este de 30 de zile de la data inregistrarii instiintarii prevazute la alin. (3) la Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
    (6) In cazul in care Oficiul National pentru Cultul Eroilor nu isi exercita dreptul de preemtiune in termenul prevazut la alin. (5), acest drept se transfera autoritatilor administratiei publice locale, care il pot exercita intr-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevazut la alin. (5).
    Art. 10
    In cazul in care imobilul pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi nu are proprietar cunoscut, obligatiile ce decurg din prezenta lege revin autoritatilor administratiei publice locale sau centrale, dupa caz, din unitatea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu este situat imobilul.
    Art. 11
    Pentru infiintarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, in conditiile legii.

    CAP. 2
    Infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi

    Art. 12
    Infiintarea de cimitire si parcele de onoare cu morminte romanesti se face, in conditiile legii, cu aprobarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 13
    Infiintarea pe teritoriul Romaniei a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte straine se face in conformitate cu prevederile tratatelor internationale in domeniu la care Romania este parte, iar in lipsa acestora, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 14
    (1) Operele comemorative de razboi se realizeaza cu respectarea legislatiei in domeniul autorizarii constructiilor si cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    (2) Constructia operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei se face cu aprobarea Guvernului.
    Art. 15
    Modificarea sau stramutarea mormintelor ori a operelor comemorative de razboi se face cu avizul Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 16
    Modificarea suprafetelor pe care sunt amplasate, stramutarea sau reamenajarea mormintelor de razboi straine, precum si orice interventie asupra operelor comemorative de razboi straine aflate pe teritoriul Romaniei se fac numai cu aprobarea Guvernului si sub supravegherea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, in conformitate cu tratatele internationale, iar in lipsa acestora, prin hotarare a Guvernului, dupa ce a fost instiintat statul interesat si s-au stabilit pe cale diplomatica detaliile unor asemenea interventii.
    Art. 17
    Ramasitele pamantesti ale persoanelor decedate in conditiile prevazute la art. 2 - 4 se inhumeaza in mod individual, cu exceptia cazurilor de forta majora care impun un mormant comun. La fiecare mormant se asaza un insemn de capatai pe care sunt inscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Insemnul de capatai este specific religiei celui inhumat si are forma si dimensiunile precizate in normele tehnice prevazute de Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 18
    (1) In scopul asigurarii unei protejari adecvate a mormintelor de razboi se poate proceda la stramutarea acestora.
    (2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    (3) Este interzisa inhumarea in cimitirele sau in parcelele de onoare a altor persoane decedate decat cele prevazute la art. 2 - 4.
    Art. 19
    Toate mormintele de razboi vor avea asigurata o zona de protectie. In zona de protectie pot fi instituite servituti de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planurile si regulamentele de urbanism aprobate si avizate conform legii.
    Art. 20
    (1) Evidenta generala a mormintelor si operelor comemorative de razboi se tine de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor.
    (2) Institutiile publice si autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa tina propria evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sau in proprietatea lor, dupa caz.
    (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizeaza, pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate.
    Art. 21
    Evidenta, inventarierea, marcarea, intretinerea, conservarea si restaurarea mormintelor si operelor comemorative de razboi se realizeaza in conformitate cu normele tehnice prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 22
    Finantarea activitatilor de infiintare si protejare a mormintelor si a operelor comemorative de razboi romanesti se face astfel:
    a) pentru cele din strainatate, prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor si potrivit tratatelor internationale la care Romania este parte;
    b) pentru cele dispuse pe teritoriul national si care apartin domeniului public sau privat al statului, din bugetele institutiilor publice in a caror administrare se afla, iar pentru cele care apartin domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.
    Art. 23
    Intretinerea si marcarea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine, aflate pe teritoriul Romaniei, se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice, potrivit legii si in conformitate cu tratatele internationale la care Romania este parte.
    Art. 24
    In functie de importanta si de amploarea lucrarilor de infiintare sau de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti si straine, aflate pe teritoriul national, Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate sustine finantarea sau cofinantarea acestora din bugetul propriu.

    CAP. 3
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor

    Art. 25
    (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Secretariatului General al Guvernului.
    (2) Organizarea si functionarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare aprobat prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului si de Ministerul Apararii Nationale.
    (3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director numit prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Numarul maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor, aprobat prin hotarare a Guvernului. Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
    (5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor isi intocmeste proiect de buget propriu care se prevede distinct in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 26
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare si evidenta a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate si actioneaza pentru cautarea, descoperirea si identificarea acestora;
    b) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi, romanesti si straine, aflate pe teritoriul Romaniei, si a celor romanesti din strainatate, precum si a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumarilor;
    c) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cultele religioase recunoscute de lege in aplicarea prezentei legi, precum si cu cele din strainatate care au obiect de activitate similar;
    d) ia masurile necesare pentru infiintarea si protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti in strainatate;
    e) propune Secretariatului General al Guvernului initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;
    f) initiaza, in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, incheierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    g) valorifica toate datele si informatiile existente si actioneaza pentru cautarea, descoperirea, identificarea si luarea in evidenta a mormintelor de razboi;
    h) hotaraste modalitatile de regrupare a osemintelor mortilor de razboi si insemnele comemorative pentru locurile de inhumare comune atunci cand nu pot fi amenajate morminte individuale;
    i) pune la dispozitie celor interesati, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de inhumare a persoanelor decedate, in conditiile prevazute la art. 2 - 4;
    j) colaboreaza cu reprezentantele diplomatice straine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state inhumati pe teritoriul Romaniei;
    k) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, impreuna cu institutiile de aparare si ordine publica, programul manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor si de alte evenimente;
    l) avizeaza sau aproba, dupa caz, modificarea ori stramutarea mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti aflate pe teritoriul national;
    m) initiaza, impreuna cu institutiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilitatii publice si exproprierea, in conditiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte si opere comemorative de razboi;
    n) propune Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice mormintele si operele comemorative de razboi de pe teritoriul Romaniei care sa fie cuprinse in Lista monumentelor istorice;
    o) sesizeaza Ministerul Culturii si Cultelor, atunci cand detine informatii, cu privire la interventii neautorizate asupra operelor comemorative de razboi cuprinse in Lista monumentelor istorice sau cand este incalcata zona de protectie a acestora;
    p) promoveaza programe si participa la valorificarea in plan educativ a memoriei celor cazuti pentru tara;
    q) editeaza publicatii si produse media pentru educarea patriotica a cetatenilor;
    r) organizeaza, in colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, tabere pentru tineret, in scopul ingrijirii mormintelor si operelor comemorative de razboi, pe care le poate sustine financiar;
    s) elaboreaza proiectele de acte normative pentru darea in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale a mormintelor si operelor comemorative de razboi de interes national;
    s) reprezinta Guvernul Romaniei la activitatile internationale care au ca obiect mormintele si operele comemorative de razboi;
    t) colaboreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale din strainatate care au obiect de activitate similar;
    t) controleaza respectarea regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi, aplica sanctiuni sau sesizeaza, dupa caz, autoritatile abilitate de lege, atunci cand regimul acestora este incalcat;
    u) intocmeste proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli;
    v) propune trecerea unor morminte si opere comemorative de razboi in patrimoniul public al unitatilor administrativ-teritoriale;
    w) initiaza proiecte de hotarari privind infiintarea, modificarea sau protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la propunerea institutiilor de aparare si ordine publica;
    x) initiaza, impreuna cu Ministerul Culturii si Cultelor si cu alte institutii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea si executarea de monumente de natura mormintelor si operelor comemorative de razboi, astfel cum sunt definite la art. 5, precum si de biserici aferente cimitirelor in care se afla mormintele de razboi, selecteaza proiectele si urmareste finalizarea acestora;
    y) formuleaza propuneri in vederea editarii de timbre omagiale si comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;
    z) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 27
    (1) Oficiul National pentru Cultul Eroilor are in administrare, potrivit legii, bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public sau privat al statului.
    (2) Oficiul National pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfasurarea activitatii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice si juridice sub forma de donatii si sponsorizari, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 28
    Bunurile de orice fel, importate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, folosite pentru constructia, intretinerea sau decorarea mormintelor de razboi si cimitirelor militare sau a operelor comemorative de razboi, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru.
    Art. 29
    In timp de razboi Oficiul National pentru Cultul Eroilor trece in subordinea Ministerului Apararii Nationale.

    CAP. 4
    Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice centrale si locale si ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de razboi

    Art. 30
    Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru amplasarea si realizarea de opere comemorative de razboi;
    b) avizeaza, prin comisiile de specialitate, documentatiile pentru interventiile asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice;
    c) asigura, prin directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti, inspectia si controlul propriu la mormintele si operele comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare si respectarea avizelor de specialitate emise;
    d) sustine programe si proiecte de punere in valoare a mormintelor si operelor comemorative de razboi inscrise in Lista monumentelor istorice, cofinanteaza programe si publicatii pentru animarea culturala si stimularea interesului public fata de acestea;
    e) colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor pentru organizarea si desfasurarea manifestarilor prilejuite de Ziua Eroilor;
    f) solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfasurarea serviciului religios organizat la mormintele si operele comemorative de razboi, cu prilejul manifestarilor oficiale de comemorare a eroilor;
    g) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 31
    Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele atributii:
    a) negociaza, impreuna cu reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor si ai altor institutii, dupa caz, acordurile interguvernamentale avand ca obiect regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    b) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti din strainatate; reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate pastreaza si actualizeaza permanent evidenta mormintelor si operelor comemorative de razboi romanesti aflate pe teritoriul statului unde isi desfasoara activitatea;
    c) organizeaza, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activitati de cinstire a memoriei militarilor romani cazuti pe teritoriul statelor straine;
    d) sprijina actiunile pe plan extern, organizate si desfasurate de catre Oficiul National pentru Cultul Eroilor;
    e) alte atributii prevazute de lege.
    Art. 32
    Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
    a) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sa, asigura protejarea lor si isi prevede fondurile necesare in acest scop;
    b) stabileste regulile de desfasurare a ceremonialelor la mormintele si operele comemorative de razboi;
    c) asigura paza la Mormantul Ostasului Necunoscut si stabileste reguli privind organizarea vizitelor si solemnitatilor in acest loc;
    d) participa la ceremonialele organizate la mormintele si operele comemorative de razboi;
    e) pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi;
    f) asigura participarea militarilor la programele care vizeaza valorificarea in plan educativ a memoriei eroilor;
    g) participa la pregatirea si negocierea acordurilor internationale privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    h) sprijina Oficiul National pentru Cultul Eroilor in indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta lege.
    Art. 33
    Ministerul Administratiei si Internelor are urmatoarele atributii:
    a) tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in administrarea sa, asigura protejarea lor si isi prevede fondurile necesare in acest scop;
    b) pune la dispozitie institutiilor si persoanelor interesate, la cerere, informatiile de care dispune privind mormintele si operele comemorative de razboi;
    c) asigura, potrivit legii, ordinea publica la locul de desfasurare a activitatilor comemorative;
    d) la cererea autoritatilor administratiei publice poate asigura paza si ceremonialele la unele morminte si opere comemorative de razboi;
    e) organizeaza ceremoniale militare si religioase la locurile unde se afla cimitire si opere comemorative de razboi, de interes national sau proprii, cu ocazia sarbatorilor legale;
    f) initiaza programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor;
    g) poate organiza actiuni de strangere de fonduri sau activitati cu caracter filantropic pentru construirea sau intretinerea unor monumente proprii;
    h) colaboreaza cu Oficiul National pentru Cultul Eroilor in vederea protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi din tara;
    i) participa la negocierea si punerea in aplicare a acordurilor interguvernamentale in domeniu.
    Art. 34
    Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite, in conformitate cu dispozitiile legale, avize de specialitate pentru mormintele si operele comemorative de razboi nou-infiintate.
    Art. 35
    Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului are urmatoarele atributii:
    a) initiaza programe de promovare a cultului eroilor in randurile tinerei generatii;
    b) asigura participarea tinerilor la ingrijirea mormintelor si operelor comemorative de razboi, la taberele organizate si finantate de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si la alte activitati similare.
    Art. 36
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) tin evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz;
    b) isi prevad in proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi aflate in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale sau in administrarea lor;
    c) colaboreaza cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    d) iau masurile legale atunci cand constata incalcari ale regimului juridic al mormintelor si operelor comemorative de razboi.
    Art. 37
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
    a) tin evidenta detaliata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe raza lor teritoriala si asigura protejarea lor, prevazandu-si in bugete fondurile necesare in acest scop;
    b) colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor si a operelor comemorative de razboi.
    Art. 38
    In scopul protejarii mormintelor si operelor comemorative de razboi, proprietarii si titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligati:
    a) sa foloseasca si sa intretina, in conditiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi, astfel incat acestea din urma sa nu fie afectate;
    b) sa instiinteze in scris Oficiul National pentru Cultul Eroilor, precum si consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    c) sa asigure, in conditiile legii, accesul specialistilor in vederea constatarii starii de conservare si pentru operatiuni de expertizare si de evidenta;
    d) sa obtina avizele cerute de lege pentru toate interventiile efectuate asupra mormintelor si operelor comemorative de razboi;
    e) sa permita efectuarea lucrarilor de interventie, conservare, consolidare, restaurare, precum si a altor lucrari, in situatia in care acestea sunt initiate si finantate de persoane fizice sau juridice abilitate in conditiile legii;
    f) sa asigure, in conditiile legii, conditii de vizitare, fotografiere si filmare;
    g) sa comunice, in termen de 30 de zile, Oficiului National pentru Cultul Eroilor sau, dupa caz, primarului localitatii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, dupa caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte si opere comemorative de razboi;
    h) sa instiinteze in scris consiliul local al unitatii administrativ-teritoriale despre intentia de a instraina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de razboi, in vederea exercitarii dreptului de preemtiune al statului, conform art. 9.

    CAP. 5
    Comemorarea eroilor neamului

    Art. 39
    Se proclama Ziua Eroilor, sarbatoare nationala a poporului roman, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Pasti, Ziua Inaltarii Domnului Isus Hristos, potrivit traditiei romanesti.
    Art. 40
    In capitala Romaniei se pastreaza Mormantul Ostasului Necunoscut, care aminteste de eroii anonimi cazuti pentru binele patriei.
    Art. 41
    Mormantul Ostasului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 42
    (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori.
    (2) Flacara de candela arde in permanenta si nu poate fi stinsa sau reaprinsa decat cu aprobarea Guvernului Romaniei.
    Art. 43
    (1) La Mormantul Ostasului Necunoscut Guvernul organizeaza ceremonii oficiale de Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Eroilor si Ziua Armatei. In aceste zile orice alte activitati comemorative sunt permise numai dupa terminarea ceremoniei oficiale.
    (2) Institutiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormantul Ostasului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria nationala, cu ocazia unor vizite ale unor delegatii straine si a altor actiuni oficiale, cu instiintarea Comenduirii Garnizoanei Bucuresti.
    Art. 44
    (1) Cetatenii romani decedati in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) si la art. 3 se comemoreaza fara nici un fel de discriminare.
    (2) Fiecare dintre cei decedati trebuie comemorat individual, dupa nume, fie pe insemnul de capatai, fie printr-o inscriptie pe un insemn memorial comun.
    Art. 45
    (1) Festivitatile din tara si din strainatate, dedicate memoriei eroilor Romaniei, se desfasoara pe baza unui program elaborat de Oficiul National pentru Cultul Eroilor, in colaborare cu toate institutiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activitatilor din Ziua Eroilor si la buna lor desfasurare.
    (2) Personalitatile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative si cu mare incarcatura simbolica pentru sacrificiul facut de cetatenii tarii pentru dobandirea si pastrarea independentei nationale, a unitatii statale, pentru apararea suveranitatii nationale, mentinerea ordinii de drept si sigurantei nationale.
    (3) Autoritatile administratiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul si cu participarea reprezentantilor autoritatilor centrale si ai cultelor religioase din teritoriu.
    (4) Festivitatile de comemorare vor fi programate sa inceapa dupa oficierea serviciului religios in lacasurile de cult.
    (5) Activitatile pentru comemorarea eroilor Romaniei in strainatate sunt organizate de catre Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei care isi desfasoara activitatea in statele respective, in colaborare cu alte institutii sau organizatii interesate, dupa caz.
    Art. 46
    Finantarea activitatilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului National pentru Cultul Eroilor, pentru activitatile organizate de acesta, din bugetele unitatilor administrativ-teritoriale, pentru activitatile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, dupa caz.

    CAP. 6
    Sanctiuni

    Art. 47
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, contraventionala, civila sau penala.
    Art. 48
    Constituie contraventii la regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi:
    a) exhumarea ramasitelor pamantesti ale celor morti in razboaie, fara aprobarile legale si fara luarea masurilor de reinhumare cu cinstea cuvenita acestora, in conditiile prezentei legi, care se sanctioneaza cu amenda de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; cand contravenientul este o organizatie neguvernamentala care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi, acestuia i se retrage si dreptul de a mai desfasura astfel de activitati;
    b) stramutarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile legale, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    c) construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de razboi fara aprobarile si avizele prevazute de prezenta lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
    d) neindeplinirea atributiilor legate de executarea lucrarilor de ingrijire si conservare a mormintelor si operelor comemorative de razboi, de indata ce s-a constatat necesitatea acestor lucrari, precum si impiedicarea executarii lor, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    e) efectuarea neautorizata de inscriptii, inscrisuri, desene sau orice alte actiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a infatisarii operelor comemorative de razboi, care se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei si obligarea la suportarea cheltuielilor facute pentru aducerea operelor comemorative de razboi la starea lor initiala;
    f) stingerea sau reaprinderea flacarii candelei de la Mormantul Ostasului Necunoscut fara aprobarea Guvernului Romaniei, care se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    g) introducerea in cimitirele de razboi a animalelor, pentru pascut sau adapost, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    h) organizarea de activitati comemorative la Mormantul Ostasului Necunoscut in Ziua Nationala, Ziua Eroilor si in Ziua Armatei, inainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fara autorizarile prevazute de lege, care se sanctioneaza cu amenda de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;
    i) depunerea la Mormantul Ostasului Necunoscut a altor obiecte decat flori, coroane sau jerbe de flori, care se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
    Art. 49
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar si imputernicitii acestuia, precum si de catre reprezentantii Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 50
    Contraventiilor prevazute la art. 49 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 51
    Organizatiile neguvernamentale cu personalitate juridica de drept privat fara scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor si operelor comemorative de razboi vor continua sa functioneze cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 52
    Oficiul National pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar National in administrare Arhiva "Cultul Eroilor", in termen de 90 de zile de la infiintarea sa.
    Art. 53
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotarare, Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National pentru Cultul Eroilor.
    Art. 54
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pe aceeasi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 379/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 379 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu