E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 1 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 abrogă articolul 2 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 3 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 4 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 4 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 abrogă articolul 5 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 5 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 6 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 7 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 8 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 abrogă articolul 9 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 10 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 12 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 12 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 abrogă articolul 13 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 14 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 15 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 17 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 19 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 20 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 21 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 22 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 23 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 24 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 25 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 26 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 27 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 28 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 29 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 29 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 30 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 31 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 31 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 33 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 35 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 37 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 38 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 39 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 40 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 41 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 41 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 42 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 42 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 abrogă articolul 43 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 43 din actul Legea 129 1992
Articolul 3 din actul Legea 585 2002 republica Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 adauga dupa articolul 8 din actul Legea 129 1992
Articolul 1 din actul Legea 585 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 129 1992
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 585 din 29 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 810 din  7 noiembrie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sunt recunoscute si protejate pe teritoriul Romaniei prin inregistrarea desenului sau modelului industrial, in conditiile prezentei legi, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare O.S.I.M."
    2. Dupa articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 1^1
    In intelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
    a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul international de desene si modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 44/1992;
    b) autor - persoana fizica sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei intelegeri, care a creat desenul sau modelul industrial;
    c) certificat de inregistrare - titlul de protectie acordat de O.S.I.M. pentru desenele si modelele industriale inregistrate;
    d) desen industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale si/sau ornamentatia produsului in sine;
    e) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de forma care nu determina caracterul individual al desenului sau modelului industrial;
    f) industrial - un desen sau model este considerat industrial daca obiectul la care se refera desenul sau modelul poate fi reprodus pe cale industriala sau artizanala ori de cate ori este necesar;
    g) mandatar autorizat - persoana care exercita profesiunea de consilier in proprietate industriala in conditiile legii si care poate reprezenta o parte interesata in procedurile in fata O.S.I.M.;
    h) model industrial - aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia redat in trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau ornamentatia produsului in sine;
    i) model de utilitate - creatie care rezolva o problema tehnica, in special cu privire la forma constructiei, asamblarea unui produs si prezinta noutate pe plan mondial;
    j) produs - orice articol obtinut printr-un proces industrial sau artizanal, continand printre altele si elemente concepute spre a fi asamblate intr-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
    k) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi inlocuite de o maniera care sa permita dezasamblarea si reasamblarea produsului;
    l) solicitant - persoana fizica sau juridica ce solicita la O.S.I.M. inregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de inregistrare a unui desen sau model industrial;
    m) titular - persoana fizica sau juridica careia ii apartin drepturile conferite prin inregistrarea desenului sau modelului industrial si pentru care se elibereaza certificatul de inregistrare."
    3. Articolul 2 se abroga.
    4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele industriale create in mod independent.
    Se considera desen sau model industrial creat in mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de catre salariati, in cadrul atributiilor de serviciu."
    5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Daca mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine aceleia care a depus cea dintai cererea de inregistrare la O.S.I.M. sau, daca o prioritate a fost recunoscuta, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate."
    6. Dupa articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 4^1
    Pana la proba contrarie, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial."
    7. Articolul 5 se abroga.
    8. Dupa articolul 5 se introduce articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    In cazul in care desenul sau modelul industrial este rezultatul unui contract cu misiune creativa, dreptul la certificatul de inregistrare apartine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului industrial, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare.
    In cazul in care desenul sau modelul industrial este realizat de catre un salariat in cadrul atributiilor sale de serviciu, incredintate explicit, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine unitatii angajatoare, cu exceptia unor prevederi contractuale contrare."
    9. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Persoanele fizice sau persoanele juridice avand domiciliul sau sediul, dupa caz, in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor si tratatelor internationale privind desenele si modelele industriale la care Romania este parte."
    10. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale privind proprietatea intelectuala, in special cu privire la dreptul de autor si cele referitoare la marci, brevete de inventie, modele de utilitate, caractere tipografice, topografii ale circuitelor integrate si concurenta neloiala."
    11. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Obiectul cererii poate fi inregistrat in masura in care constituie un desen sau model industrial, in sensul art. 1^1, este nou si are un caracter individual.
    Un desen sau model industrial este considerat nou daca nici un desen sau model industrial identic nu a fost facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.
    Se considera ca desenele sau modelele industriale sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai in ceea ce priveste detaliile nesemnificative.
    Se considera ca un desen sau model industrial are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inainte de data de prioritate.
    Daca un desen sau model industrial aplicat la un produs sau incorporat intr-un produs constituie o parte componenta a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si avand caracter individual numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) partea componenta, o data incorporata in produsul complex, ramane vizibila pe durata utilizarii normale a acestuia; utilizare normala inseamna utilizarea de catre beneficiar, fara a include intretinerea sau reparatiile;
    b) caracteristicile vizibile ale partii componente indeplinesc ele insele conditiile privind noutatea si caracterul individual."
    12. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    In conformitate cu art. 8, se considera ca un desen sau model industrial a fost facut public daca a fost publicat sau a fost expus, utilizat in comert sau divulgat in alt mod, cu exceptia cazului in care aceste actiuni nu puteau deveni cunoscute in cursul normal al activitatii din domeniul respectiv, inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.
    Nu se considera ca desenul sau modelul industrial a fost facut public daca a fost divulgat unei terte persoane in conditii de confidentialitate explicite sau implicite.
    Nu se considera ca s-a produs o divulgare daca un desen sau model industrial pentru care s-a solicitat protectie a fost facut public de catre autor, de succesorul sau in drepturi sau de un tert, ca urmare a informatiilor oferite de autor sau a actiunii intreprinse de catre acesta ori de catre succesorul lui in drepturi in cursul perioadei de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate.
    Se considera abuz aducerea la cunostinta publicului prin orice mijloc a desenului sau modelului industrial, precum si valorificarea acestuia fara acordul autorului.
    Nu este luata in considerare divulgarea, ca urmare a unui abuz fata de autor sau succesorul sau in drepturi, produsa in perioada de 12 luni care preceda data de depunere a cererii sau data de prioritate."
    13. Articolul 9 se abroga.
    14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Desenul sau modelul industrial care este determinat exclusiv de o functie tehnica nu poate fi inregistrat.
    Nu poate fi inregistrat un desen sau model industrial care trebuie reprodus in forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul in care este incorporat sau la care este aplicat sa fie legat mecanic ori amplasat in jurul unui alt produs, astfel incat fiecare dintre produse sa isi poata indeplini functia."
    15. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Cererea de inregistrare a unui desen sau model industrial trebuie sa cuprinda:
    a) solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului industrial;
    b) datele de identificare a solicitantului;
    c) numarul de desene sau modele industriale pentru care se solicita protectia;
    d) indicarea produselor in care este incorporat desenul sau modelul industrial, daca este cazul;
    e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului industrial pentru care se solicita protectia, asa cum apar in reprezentarile grafice depuse;
    f) numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati in cerere si/sau in publicatiile desenului sau modelului industrial;
    g) reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial, in 3 exemplare.
    Cererea de inregistrare mai poate contine, dupa caz, si alte elemente care nu conditioneaza data depozitului reglementar:
    a) datele de identificare a mandatarului autorizat, in cazul in care acesta a fost desemnat in cererea de inregistrare;
    b) actele de prioritate, in cazul in care se invoca una dintre prioritatile prevazute la art. 17 si 18;
    c) solicitarea amanarii publicarii;
    d) procura de reprezentare in fata O.S.I.M.;
    e) declaratia indicand informatiile care, dupa cunostinta solicitantului, permit sa se dovedeasca indeplinirea conditiilor de acordare a protectiei desenului sau modelului industrial pentru care se solicita inregistrarea."
    16. Dupa articolul 12 se introduc articolele 12^1 si 12^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 12^1
    Reprezentarile grafice trebuie sa redea complet desenul sau modelul industrial care face obiectul cererii de inregistrare, astfel incat caracteristicile sale estetice sa fie evidentiate. In caz contrar, cererea de inregistrare se respinge. Reprezentarile grafice trebuie sa fie de o calitate suficienta, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului industrial sa fie evidentiate si publicarea sa fie posibila.
    In cazul unui desen industrial reprezentarile grafice pot fi insotite de 3 specimene.
    Art. 12^2
    Cererea de inregistrare si descrierea, prezentate conform art. 12 si redactate in limba romana, insotite de reprezentarile grafice ale desenului sau modelului industrial ori, dupa caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. si constituie depozitul national reglementar.
    O.S.I.M. inregistreaza cererea daca sunt depuse minimum urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului si reprezentarile grafice sau specimenele, intr-un exemplar.
    Daca in termen de doua luni de la data depunerii cererii de inregistrare conform alin. 2 nu sunt depuse completarile necesare pentru constituirea depozitului national reglementar conform alin. 1, cererea de inregistrare se respinge.
    Data depozitului national reglementar este data la care au fost depuse documentele prevazute la alin. 2 sau data care rezulta din tratatele ori conventiile privind desenele sau modelele industriale la care Romania este parte.
    In Registrul national al cererilor depuse se inscriu depozitele nationale reglementare, constituite conform alin. 1 si 2, precum si depozitele internationale constituite conform Aranjamentului de la Haga."
    17. Articolul 13 se abroga.
    18. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    In procedurile in fata O.S.I.M. solicitantul certificatului de inregistrare sau succesorul sau in drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier in proprietate industriala autorizat.
    Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea conform alin. 1 este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii."
    19. La articolul 15, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Desenele si modelele industriale care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sa satisfaca o regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu sau compozitii de articole."
    20. La articolul 17, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, intemeiat pe un depozit de model de utilitate."
    21. Dupa articolul 19 se introduce articolul 19^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 19^1
    Cererile de inregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care sa rezulte:
    a) indeplinirea conditiilor de forma a cererii, prevazute la art. 12 alin. 1;
    b) indeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentarile grafice, prevazute la art. 12^1;
    c) indeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevazute la art. 12 alin. 2;
    d) achitarea taxelor in termenul si cuantumul prevazute de lege.
    In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate in termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupa caz, nu se va recunoaste prioritatea.
    Daca se constata neregularitati, acestea se notifica solicitantului, acordandu-i-se un termen necesar pentru remedieri.
    Cererile care nu indeplinesc conditiile de depozit multiplu se vor diviza de catre solicitant, la cererea O.S.I.M.
    Solicitantul are obligatia sa divizeze cererea in termenul acordat de O.S.I.M., constituind cate un depozit national reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele industriale care indeplinesc conditiile prevazute la art. 15.
    In cazul in care solicitantul nu divizeaza cererea in termenul acordat, O.S.I.M. divizeaza din oficiu cererea in mai multe cereri divizate si va lua in examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte.
    Cererile divizate nu pot fi depuse decat pentru elementele care nu depasesc continutul cererii initiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii initiale."
    22. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    Datele bibliografice ale cererii de inregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, in alb-negru sau, la cerere, in culori.
    Publicarea prevazuta la alin. 1 poate fi amanata, la cererea solicitantului, pe o perioada care nu poate depasi 30 de luni, calculata de la data depunerii cererii sau de la data prioritatii, cand aceasta a fost invocata.
    Publicarea cererilor internationale de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale este considerata o publicare conform alin. 1."
    23. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Persoanele interesate pot face opozitii scrise la O.S.I.M. privind inregistrarea desenului sau modelului industrial, in termen de 3 luni de la data publicarii acestuia, pentru urmatoarele motive:
    a) desenul sau modelul industrial nu are noutate;
    b) desenul sau modelul industrial contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
    c) solicitantul nu este persoana care a depus cea dintai cererea;
    d) in cazul nerespectarii art. 22 lit. d).
    Opozitiile se solutioneaza de catre o comisie de specialitate in termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M."
    24. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineaza de catre Comisia de examinare desene si modele industriale. Comisia hotaraste, dupa caz, inregistrarea sau respingerea desenului sau modelului industrial, in termen de 12 luni de la data publicarii cererii, ori poate lua act de renuntarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotararea de acordare a certificatului de inregistrare pe baza unui raport de examinare si in conformitate cu prevederile art. 1^1, 8 si 8^1.
    Inregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face in Registrul national al desenelor si modelelor industriale si se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.
    Cererea de inregistrare va fi respinsa daca:
    a) nu sunt indeplinite prevederile art. 1^1, 8 si 8^1;
    b) obiectul cererii se incadreaza in prevederile art. 10 si 11;
    c) nu sunt achitate taxele legale in termenele si cuantumurile prevazute de lege;
    d) incorporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat;
    e) constituie o utilizare improprie a oricaruia dintre obiectele mentionate in lista cuprinsa in art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale la care Romania a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968 sau o utilizare abuziva a emblemelor si stemelor, altele decat cele mentionate in art. 6 ter din conventie.
    In examinarea cererii se va lua in considerare fondul documentar existent la Serviciul de desene si modele industriale din cadrul O.S.I.M., precum si orice alte documente relevante pentru procesul de examinare depuse de persoanele interesate. In procesul de examinare O.S.I.M. poate solicita orice completari necesare, iar in cazul desenelor industriale, chiar specimene.
    Dispozitiile prezentei legi se aplica si cererilor internationale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care isi extind efectele lor in Romania, afara de cazul in care nu se prevede altfel."
    25. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 O.S.I.M. poate proceda la revocarea din oficiu a hotararilor sale, pana la comunicarea acestora."
    26. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Hotararile privind cererile de inregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativa, in scris si motivat, la O.S.I.M., in termen de 3 luni de la comunicare.
    Contestatia va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de catre Comisia de reexaminare din Departamentul de apeluri al O.S.I.M."
    27. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Hotararea motivata a Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata cu apel la Tribunalul Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 3 luni de la comunicare.
    Hotararea Tribunalului Bucuresti poate fi atacata cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.
    Judecarea la Tribunalul Bucuresti si la Curtea de Apel Bucuresti se face cu participarea procurorului.
    Hotararile Comisiei de reexaminare ramase definitive si irevocabile se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de 60 de zile de la pronuntarea hotararii.
    Hotararile judecatoresti se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala, in termen de 60 de zile de la data comunicarii acestora catre O.S.I.M.
    In fata Comisiei de reexaminare partile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier in proprietate industriala."
    28. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Toate hotararile luate in cadrul O.S.I.M. vor fi motivate."
    29. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    Eliberarea certificatelor de inregistrare de desene sau modele industriale de catre O.S.I.M. se face in temeiul hotararilor de admitere ramase definitive, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea de admitere a ramas definitiva."
    30. Dupa articolul 28 se introduc articolele 28^1 si 28^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    Procedurile privind cererile de inregistrare de desene si modele industriale si certificatele de inregistrare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se platesc in contul O.S.I.M.
    Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta in contul O.S.I.M.
    Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective.
    Art. 28^2
    Solicitantul sau titularul certificatului de inregistrare care, din motive de forta majora, nu a putut sa respecte un termen privind procedurile in fata O.S.I.M. este repus in termen, daca prezinta o cerere motivata, in termen de 60 de zile de la incetarea cauzei care l-a impiedicat sa actioneze, dar nu mai tarziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.
    Dispozitiile alin. 1 nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) invocarea prioritatii conform art. 17 - 19;
    b) plata taxelor de inregistrare si publicare;
    c) inregistrarea unei opozitii conform art. 21;
    d) formularea contestatiilor conform art. 24.
    Cererea de repunere in termen va fi insotita de dovada privind plata taxei legale."
    31. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    Pe intreaga perioada de valabilitate certificatul de inregistrare confera titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului industrial si dreptul de a interzice tertilor sa efectueze, fara consimtamantul sau, urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vanzare, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirea spre vanzare sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul industrial este incorporat sau la care acesta se aplica."
    32. Dupa articolul 29 se introduc articolele 29^1 - 29^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 29^1
    Intinderea protectiei este determinata de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor inregistrate.
    Protectia acordata unui desen sau model industrial in baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model industrial care nu produce o impresie vizuala globala diferita asupra unui utilizator avizat.
    La stabilirea sferei de protectie se ia in considerare gradul de libertate a autorului in realizarea desenului sau modelului industrial.
    Art. 29^2
    Drepturile conferite la art. 29 nu se exercita in privinta:
    a) actelor efectuate exclusiv in scop personal si necomercial, experimental, de cercetare sau invatamant, cu conditia ca aceste acte sa nu prejudicieze exploatarea normala a desenelor sau modelelor industriale si sa se mentioneze sursa;
    b) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian inregistrate intr-o alta tara, atunci cand acestea intra temporar pe teritoriul Romaniei, ori importului de piese de schimb si accesorii in scopul repararii acestor vehicule sau al executarii de reparatii pe aceste vehicule;
    c) folosirii sau luarii masurilor efective si serioase de folosire a desenelor sau modelelor industriale de catre terti, in intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului si revalidarea certificatului;
    d) folosirii desenului sau modelului industrial cu buna-credinta, in perioada cuprinsa intre termenul vizat la art. 28^1 si data publicarii dreptului restabilit.
    Art. 29^3
    Drepturile decurgand dintr-un certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita in cazul introducerii pe piata, pe teritoriul Romaniei, a produselor in care sunt incorporate desene sau modele industriale protejate, vandute anterior de catre titularul certificatului de inregistrare sau cu consimtamantul acestuia."
    33. Alineatul 1 al articolului 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Incepand cu data publicarii cererii persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului de inregistrare beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite in conformitate cu prevederile art. 29, pana la eliberarea certificatului de inregistrare, cu exceptia cazurilor in care cererea de inregistrare a fost respinsa sau retrasa."
    34. Alineatele 1, 3 si 5 ale articolului 31 vor avea urmatorul cuprins:
    "Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe 3 perioade succesive de 5 ani.
    ...........................................................................
    O.S.I.M. acorda un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere in vigoare, pentru care se percep majorari.
    ...........................................................................
    Decaderea titularului din drepturi se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M."
    35. La articolul 31, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul decaderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de inregistrare, in termen de 6 luni de la data decaderii, pentru motive temeinice."
    36. Dupa articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 31^1
    Dreptul exclusiv de exploatare decurgand din inregistrarea desenului sau modelului industrial inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea perioadei de valabilitate;
    b) prin anularea certificatului de inregistrare;
    c) prin decaderea titularului din drepturi;
    d) prin renuntarea titularului certificatului de inregistrare."
    37. Alineatele 2 si 3 ale articolului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    "Transmiterea se poate face pe cale succesorala, prin cesiune sau licenta.
    Transmiterea se inregistreaza la O.S.I.M. si produce efecte fata de terti numai de la data publicarii in Buletinul oficial de proprietate industriala a mentiunii de transmitere."
    38. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Inregistrarea in strainatate a desenelor si modelelor industriale, create pe teritoriul Romaniei, se face de catre persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului, numai dupa depunerea cererii la O.S.I.M.
    Cererile internationale, facute in conformitate cu Aranjamentul de la Haga, se depun la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M."
    39. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    Certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de O.S.I.M., poate fi anulat, in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, in cazul cand se constata ca, la data inregistrarii cererii, nu erau indeplinite conditiile pentru acordarea protectiei.
    Anularea poate fi ceruta pe toata durata de valabilitate a certificatului de inregistrare si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti.
    Hotararea de anulare se inregistreaza la O.S.I.M. si se publica in termen de maximum doua luni de la data inregistrarii acesteia."
    40. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de inregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nascute din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun."
    41. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei, care asigura protectia desenelor si modelelor industriale."
    42. Partea introductiva si litera f) ale articolului 40 vor avea urmatorul cuprins:
    "O.S.I.M. are urmatoarele atributii in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale:
    ...........................................................................
    f) editeaza si publica periodic in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. date privitoare la desenele si modelele industriale."
    43. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 41
    Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei."
    44. Dupa articolul 41 se introduce articolul 41^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41^1
    In cazul in care, printr-o hotarare judecatoreasca, se stabileste ca o alta persoana decat cea care figureaza in cererea de inregistrare sau in certificatul de inregistrare este indreptatita la eliberarea certificatului de inregistrare, O.S.I.M. elibereaza certificatul de inregistrare persoanei indreptatite si publica schimbarea titularului."
    45. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 42
    Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vanzare, vanzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse in vederea punerii in circulatie ori folosirii, fara acordul titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, in perioada de valabilitate a acestuia, constituie infractiunea de contrafacere a desenului sau modelului industrial si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 15 milioane lei la 30 milioane lei.
    Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate sau din oficiu.
    Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere."
    46. Dupa articolul 42 se introduc articolele 42^1 - 42^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    Titularul unui desen sau model industrial inregistrat poate solicita instantei judecatoresti:
    a) dispunerea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor asupra unui desen sau model inregistrat si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
    b) dispunerea, imediat dupa vamuire, a unor masuri de incetare a faptelor de incalcare a drepturilor unui desen sau model industrial ce au fost savarsite de un tert cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.
    Pentru ordonarea masurilor asiguratorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. La luarea masurilor asiguratorii, ordonate de catre instanta, va putea fi ceruta constituirea de catre reclamant a unei garantii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.
    Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul dreptului incalcat ori a carui incalcare este inevitabila.
    In cazul in care mijloacele de proba in sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanta va putea sa dispuna ca probele sa fie produse de catre parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.
    Instanta va putea sa dispuna ca autorul incalcarii drepturilor decurgand dintr-un certificat de inregistrare sa furnizeze informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor contrafacute, precum si informatii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu conditia ca o astfel de masura sa nu fie excesiva in raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.
    Art. 42^2
    Autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului inregistrat, suspendarea vamuirii la importul marfurilor in cazurile prevazute la art. 42^1 pana la pronuntarea hotararii judecatoresti.
    Art. 42^3
    Certificatele de inregistrare a desenelor si modelelor industriale in vigoare reprezinta active necorporale si pot fi inregistrate in patrimoniul titularului, persoana juridica."
    47. Articolul 43 se abroga.
    48. Dupa articolul 43 se introduce articolul 43^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 43^1
    La cererea instantei judecatoresti, O.S.I.M. este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita."
    Art. 2
    (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la 3 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba regulamentul de aplicare a legii.
    (3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.
    Art. 3
    Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 7 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 585/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 585 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu