E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 2 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 3 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 4 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 6 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 7 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 abrogă articolul 8 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 10 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 12 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 14 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 abrogă articolul 16 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 aproba OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 modifica articolul 1 din actul OUG 8 2003
Articolul 1 din actul Legea 569 2003 in legatura cu Legea 137 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 569 din 22 decembrie 2003

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 932 din 23 decembrie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Salariatii disponibilizati prin concedieri colective din cadrul societatilor nationale, companiilor nationale, societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si societatilor comerciale la care acestea detin pachetul majoritar de actiuni, denumite in continuare societati, beneficiaza de masurile de protectie sociala prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, pe baza unui program de restructurare si de reorganizare a societatii, aprobat de institutia publica implicata in privatizare."
    2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective pana la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii societatilor prevazute la art. 1, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
    a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerii contractului individual de munca, de o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistica;
    b) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare, precum si un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj.
    (2) Persoanele disponibilizate in perioada iulie 2003 - 30 septembrie 2003 de la societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurarii sau reorganizarii, beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Venitul de completare se acorda lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, dupa cum urmeaza:
    a) pe o perioada de 20 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de pana la 15 ani;
    b) pe o perioada de 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 de ani;
    c) pe o perioada de 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de peste 25 de ani.
    (4) Dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate in conditiile alin. (1) beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute la alin. (3), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistica.
    (5) In situatia in care societatile care efectueaza concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achita platile compensatorii prevazute prin contractele colective de munca, pana la sfarsitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, dupa caz, si ulterior acestei date, aceste plati avand acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj. Prevederile prezentului alineat nu se aplica societatilor comerciale cu capital majoritar de stat ale caror actiuni au facut obiectul contractelor de vanzare-cumparare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului intre data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat.
    (6) Platile compensatorii prevazute conform contractului colectiv de munca, in vigoare la data disponibilizarii colective, se acorda in sume nete, potrivit legii.
    (7) In lunile in care se acorda platile compensatorii prevazute la alin. (5), plata indemnizatiei de somaj si a venitului lunar de completare se suspenda si se va relua in lunile in care aceste plati compensatorii nu se acorda.
    (8) Daca in perioada de acordare a platilor compensatorii intervin situatii de natura celor prevazute la art. 44 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul la plata indemnizatiei de somaj inceteaza potrivit legii."
    3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) si (4) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj de la articolul <<Indemnizatii de somaj>>."
    4. Alineatul (3) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Venitul de completare si, respectiv, platile compensatorii acordate in baza contractelor colective de munca, inclusiv de catre unitatile miniere, au acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj."
    5. Dupa alineatul (3) al articolului 4 se introduc trei alineate noi, alineatele (4) - (6), cu urmatorul cuprins:
    "(4) Persoanele beneficiare de venit lunar de completare si de plati compensatorii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt asigurate in sistemul asigurarilor sociale de sanatate in perioada acordarii acestor drepturi.
    (5) Perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare si a platilor compensatorii constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii.
    (6) Pe perioada acordarii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, a venitului lunar de completare si a platilor compensatorii, venitul asigurat utilizat la stabilirea drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net din ultimele 3 luni inainte de disponibilizare, stabilit pe baza elementelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul National de Statistica."
    6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Lista societatilor care pot efectua concedieri colective potrivit art. 1 se stabileste prin hotarare a Guvernului, iar numarul de persoane care pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta este cel prevazut in programele de restructurare sau de reorganizare aprobate de institutia publica implicata."
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care la data de 1 ianuarie 2003 isi desfasurau activitatea in sectorul feroviar la unitatile prezentate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 839/2003, carora li s-au desfacut contractele de munca dupa aceasta data, in temeiul art. 55 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, si care au fost reincadrate in unitatile prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr. 839/2003 si se disponibilizeaza prin concedieri colective."
    8. Articolul 8 se abroga.
    9. Alineatul (4) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda imprumuturi in conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei parti din consumul de energie electrica si gaze naturale aferent lunilor ianuarie - iunie 2003, pentru: Societatea Comerciala <<Siderurgica>> - S.A. Hunedoara, Societatea Comerciala <<Tractorul UTB>> - S.A. Brasov, Societatea Comerciala <<Roman>> - S.A. Brasov si Societatea Comerciala <<ARO>> - S.A. Campulung."
    10. Dupa alineatul (4) al articolului 10 se introduc patru alineate noi, alineatele (5) - (8), cu urmatorul cuprins:
    "(5) Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului poate acorda imprumuturi in conditiile alin. (2) si (3) si pentru plata unei parti din consumul de energie electrica si gaze naturale aferent perioadei 1 iulie - 30 septembrie 2003, pentru societatile comerciale: <<Siderurgica>> - S.A. Hunedoara, <<Roman>> - S.A. Brasov si <<ARO>> - S.A. Campulung.
    (6) Sumele incasate de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice <<Electrica>> - S.A. de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in conditiile alin. (5), vor fi virate integral in contul datoriilor catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice <<Termoelectrica>> - S.A.
    (7) Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice <<Termoelectrica>> - S.A. va utiliza sumele pentru achitarea datoriilor catre Compania Nationala a Lignitului <<Oltenia>> - S.A., in limita obligatiilor acesteia la Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe. Sumele astfel incasate de catre Compania Nationala a Lignitului <<Oltenia>> - S.A., precum si diferenta ramasa fata de suma incasata de la Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice <<Electrica>> - S.A. de catre Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice <<Termoelectrica>> - S.A. vor fi utilizate integral pentru plata datoriilor proprii catre Fondul de risc pentru garantii de stat aferente imprumuturilor externe.
    (8) Primirea si utilizarea sumelor prevazute la alin. (6) si (7) de catre Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice <<Electrica>> - S.A., Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice <<Termoelectrica>> - S.A. si Compania Nationala a Lignitului <<Oltenia>> - S.A. se efectueaza prin conturi distincte deschise in acest scop la Trezoreria Statului de catre societatile comerciale."
    11. La articolul 12, punctele 1 - 3 se abroga.
    12. Dupa alineatul (9) al articolului 14 se introduce un alineat nou, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
    "(10) Pentru societatile comerciale care nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1), la solicitarea institutiei publice implicate, formulata in termen de 30 de zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor societatilor comerciale, furnizorii de utilitati - regii autonome, companii nationale, societati nationale, societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv cele subordonate administratiilor locale, - vor aproba esalonarea pe o perioada de 3 - 5 ani a datoriei principale, inclusiv majorarile de tarif, respectiv scutirea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere."
    13. Articolul 16 se abroga.
    Art. 2
    Pot beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 si persoanele disponibilizate din cadrul Societatii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, cu conditia ca aceste persoane sa fi avut raporturi de munca cu societatea comerciala mentionata, indiferent de natura acestora, cu cel putin 6 luni inainte de data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2003.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DAN MIRCEA POPESCUSmartCity5

COMENTARII la Legea 569/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 569 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu