E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 555 din 2 decembrie 2004

privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1148 din  6 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Cadrul juridic al privatizarii. Definitii

    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si pentru indeplinirea anumitor obligatii contractuale, in vederea dobandirii de catre OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria a 51% din capitalul social al societatii, precum si pentru executarea contractului de privatizare.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) actiuni referitoare la terenuri - orice actiuni emise catre vanzator, ca urmare a oricarei majorari de capital social efectuate cu valoarea terenurilor in curs de clarificare;
    b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti;
    c) angajamentul de despagubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind raspunderea pentru obligatiile de mediu ale societatii, rezultand din contaminarea istorica si pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate;
    d) ANRM - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, care se organizeaza si functioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    e) BERD - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
    f) concurent - orice persoana care este implicata in mod activ, direct sau printr-un afiliat al sau, in sectorul petrolului si gazelor naturale;
    g) contaminare istorica - afectarea, realizata pana la data finalizarii, cu substante sau produse rezultate din activitati in sectorul petrolului si gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafata, tinandu-se seama si de migratia acestor substante sau produse, precum si de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite in contractul de privatizare;
    h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat in data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;
    i) contul Escrow pentru pretul de cumparare - contul deschis de agentul Escrow in beneficiul vanzatorului si in care cumparatorul va depune pretul pentru actiunile cumparate de la vanzator;
    j) contul Escrow pentru pretul de subscriere - contul deschis de agentul Escrow in beneficiul societatii si in care cumparatorul va depune pretul de subscriere;
    k) cumparator - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe actiuni de nationalitate austriaca;
    l) data finalizarii - data la care are loc finalizarea;
    m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut in vedere in contractul de privatizare, cumparatorul dobandind in mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al societatii;
    n) indatorarea neta - totalul, exprimat in euro, al tuturor sumelor datorate de societate bancilor si altor institutii financiare sau de credit, al oricaror titluri de debit emise de societate pe pietele de capital romanesti si/sau internationale, al oricaror dividende datorate actionarilor si al oricaror taxe si impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casa, cecurile emise societatii si soldurile active ale conturilor bancare ale societatii;
    o) partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri - numarul de actiuni emise de societate, ca urmare a majorarilor de capital social cu valoarea aferenta terenurilor in curs de clarificare, pe care vanzatorul le vinde cumparatorului, pentru ca acesta sa detina 51% din capitalul social al societatii, dupa efectuarea fiecareia dintre aceste majorari de capital social;
    p) societatea - Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti;
    q) terenuri in curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate si cu privire la care societatea este indreptatita sa primeasca certificate de atestare a dreptului sau de proprietate, conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la care, pana la data semnarii contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerintelor legislatiei privatizarii;
    r) valoarea maxima a terenurilor - valoarea totala estimata a terenurilor in curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douazeci si cinci milioane dolari S.U.A.);
    s) vanzator - Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat in Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 Bucuresti, Romania, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001, cu modificarile ulterioare, desfasoara, in numele Ministerului Economiei si Comertului, activitati legate de exercitarea calitatii acestuia de actionar in numele statului, la societatile din portofoliul sau.
    Art. 3
    (1) Se aproba contractul de privatizare, semnat la data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria, al carui obiect este reprezentat de vanzarea-cumpararea unui numar de 12.739.341.312 actiuni ale societatii, reprezentand 33,34% din capitalul social al societatii, si majorarea capitalului social al societatii cu un numar de actiuni care sa-i permita cumparatorului sa detina, dupa subscrierea de catre actionarii minoritari ai societatii, BERD si cumparator, 51% din capitalul social al societatii.
    (2) Semnarea contractului de privatizare, in forma si cu continutul negociate intre parti, a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.090/2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, din data de 8 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004.
    (3) Contractul de privatizare va fi angajant, din punct de vedere juridic, pentru parti, si va fi executat in conformitate cu prevederile sale.

    CAP. 2
    Conditii generale privind transferul actiunilor

    Art. 4
    (1) Plata pentru actiunile emise de societate si subscrise de cumparator la majorarea capitalului social se considera efectuata in mod valabil, in sensul art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la data la care suma aportului este varsata in contul Escrow pentru pretul de subscriere, deschis si administrat de agentul Escrow in beneficiul societatii.
    (2) Pretul pe actiune pentru subscriere poate fi ajustat in conditiile prevazute in contractul de privatizare, dar nu va fi mai mic de 95% din pretul pe actiune, convenit in contractul de privatizare.
    (3) Echivalentul in lei al pretului pe actiune pentru subscriere, stabilit conform contractului de privatizare, se va determina pe baza cursului de referinta leu/euro sau leu/dolar S.U.A., dupa caz, stabilit de Banca Nationala a Romaniei, pentru data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social al societatii.
    Art. 5
    (1) O suma de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro) din pretul de cumparare va fi pastrata in contul Escrow pentru pretul de cumparare si dupa data finalizarii, cu destinatia de a acoperi, in intregime sau partial, obligatiile eventuale ale vanzatorului, rezultand din cresterea indatorarii nete a societatii.
    (2) Vanzatorul va elibera garantia de participare numai dupa primirea, din partea cumparatorului, a unei garantii - in forma agreata de parti in contractul de privatizare, in valoare de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro), acoperind obligatiile eventuale ale cumparatorului, rezultand din scaderea indatorarii nete a societatii.
    Art. 6
    La data finalizarii, mandatul membrilor consiliului de administratie al societatii inceteaza de drept. La aceeasi data, cumparatorul are dreptul si obligatia de a numi doi administratori provizorii pentru conducerea societatii, acestia avand drepturile si obligatiile prevazute pentru consiliul de administratie de Legea nr. 31/1990, republicata, pana la numirea unui nou consiliu de administratie de catre adunarea generala a actionarilor societatii.
    Art. 7
    Incasarea pretului de cumparare se considera realizata la data la care este creditat contul bancar al vanzatorului, deschis la agentul Escrow, cu suma reprezentand pretul de cumparare, mai putin suma retinuta in contul Escrow pentru pretul de cumparare, pentru garantarea raspunderii vanzatorului pentru cresterea indatorarii nete si a onorariului de succes, cuvenit consultantului vanzatorului.

    CAP. 3
    Prevederi fiscale

    Art. 8
    (1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea si modernizarea productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, inregistrata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, cu modificarile ulterioare, asa cum a fost aplicata de societate pentru perioada de pana la data de 31 decembrie 2004, este deductibila la calculul profitului impozabil si nu va face obiectul impozitarii sau al unei obligatii de rambursare ulterioara, pe durata existentei societatii. Aceasta cota va putea fi folosita in scopul efectuarii de investitii stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/1998, cu modificarile ulterioare. In cazul in care a fost efectuata o investitie in scopurile permise de Hotararea Guvernului nr. 168/1998, cu modificarile ulterioare, valoarea rezervei constituite in baza acestei hotarari nu se reduce nici cu suma investita, nici pe masura amortizarii activelor finantate din aceasta sursa sau a scaderii lor din evidenta. Aceasta rezerva nu poate fi distribuita.
    (2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile de cercetare geologica in vederea descoperirii de noi rezerve de titei si gaze naturale, finantate din aceasta rezerva, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.
    Art. 9
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2005 si pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea si filialele sale, in masura in care inregistreaza venituri din activitatea de productie de titei si gaze naturale, constituie o rezerva in limita unei cote de 35%, aplicata asupra:
    a) pretului de referinta al tonei de titei extras, stabilit de ANRM, in scopul calcularii redeventei petroliere;
    b) pretului de referinta si cantitatilor respective de gaze naturale livrate de catre producatorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, in scopul calcularii redeventei petroliere, excluzand contravaloarea impozitului pe gaz si a serviciilor de inmagazinare, transport si distributie.
    (2) Rezerva este deductibila la calculul profitului impozabil, inainte de calculul impozitului pe profit, si va fi evidentiata in contabilitate intr-un analitic distinct.
    (3) Rezerva se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor cu achizitionarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrari de cercetare geologica, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petroliera si de gaze naturale.
    (4) Rezerva mentionata la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligatii de impozitare sau rambursare, pe durata existentei societatii.
    (5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile cu lucrarile de cercetare geologica destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
    (6) Pe perioada in care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1) - (5), societatea si filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerata si alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrari de cercetare geologica, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petroliera si de gaze naturale.
    (7) In cazul in care a fost efectuata o investitie, in scopurile prevazute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investita, nici pe masura amortizarii activelor finantate din aceasta sursa sau a scaderii lor din evidenta. Aceasta rezerva nu poate fi distribuita.
    (8) In cazul in care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) Nu intra sub incidenta acestui articol activitatile de rafinare, transport, distributie de titei si gaze naturale.
    (10) Orice dispozitii contrare prevederilor art. 8 si prezentului articol nu sunt aplicabile societatii si filialelor acesteia.
    Art. 10
    (1) Cu exceptia cerintelor legilor sau reglementarilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si care devin aplicabile si Romaniei, urmatoarele prevederi se vor aplica societatii si filialelor sale si nu se vor modifica in defavoarea acestora, pana la data de 31 decembrie 2014:
    a) pe durata pe care sunt autorizate sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale, societatea si filialele acesteia sunt obligate sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale;
    b) pe durata cat sunt titulari de acorduri petroliere si desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile inregistrate, pe toata perioada exploatarii petroliere;
    c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile efectuate de societate si filialele sale pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
    d) pentru societate si filialele sale, amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea acestora, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila;
    e) pentru societate si filialele sale, cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereaza, in rate egale, pe o perioada de 5 ani, incepand cu luna in care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata, raportata la valoarea totala estimata a resurselor;
    f) pentru societate si filialele sale, pe perioada in care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanti ai acestora, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100 metri, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor in curs, imobilizarilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate in contabilitate atat in lei, cat si in euro; aceste cheltuieli, inregistrate in contabilitate in lei, vor fi reevaluate la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, pe baza valorilor inregistrate in contabilitate in euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2014, cu exceptia cerintelor contrare ale legilor sau reglementarilor general aplicabile in Uniunea Europeana, care devin aplicabile Romaniei, regimul de impozitare aplicabil activitatilor de explorare si productie ale societatii si filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce forma, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare si productie.
    (3) Regimul de impozitare, aplicabil activitatilor de explorare si productie ale societatii si filialelor sale, prevazut la alin. (2), nu se refera la impozitele si taxele care sunt general aplicabile tuturor agentilor economici, indiferent de obiectul lor de activitate.
    (4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplica, pe intreaga perioada in care sunt aplicabile societatii, si celorlalte societati care intreprind activitati de explorare si exploatare petroliera si de gaze naturale in Romania.
    Art. 11
    Orice obligatii reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, datorate si neachitate bugetului general consolidat, precum si dobanzile si penalitatile de orice fel aferente obligatiilor si oricaror alte venituri bugetare, datorate si neachitate de societate catre bugetul general consolidat pana la 8 aprilie 2004, in masura in care nu au fost deja scutite la plata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele ramase neacoperite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificarile ulterioare, reprezentand obligatiile catre bugetul de stat rezultand din importul de titei din Egipt si Iran, precum si dividendele cuvenite Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia in actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietatii de Stat la unele societati comerciale, sunt scutite de plata.
    Art. 12
    In cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social al societatii, pretul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.

    CAP. 4
    Obligatiile postfinalizare ale vanzatorului

    Art. 13
    (1) Ulterior finalizarii procesului de privatizare, vanzatorul ii va vinde cumparatorului partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri, la un pret egal cu valoarea nominala a acestor actiuni, sub conditia ca pretul total de cumparare ce urmeaza a fi platit de cumparator pentru a-si mentine procentul de 51% din capitalul social al societatii sa nu depaseasca in nici un caz 51% din valoarea maxima a terenurilor. Majorarile de capital social cu privire la terenurile in curs de clarificare se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) cu privire la o suprafata totala de aproximativ 2.000 (doua mii) de hectare din terenurile in curs de clarificare, in termen de un an de la data finalizarii;
    b) cu privire la toate celelalte terenuri in curs de clarificare, in termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifica vanzatorului ca au fost obtinute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.
    (2) In cazul in care, prin vanzarea la valoarea nominala, pretul total ce urmeaza a fi platit de cumparator in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) si b) ar depasi 51% din valoarea maxima a terenurilor, pretul pe actiune la vanzarea catre cumparator a partii corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorarii de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decat valoarea nominala, astfel incat pretul total platit de cumparator ca urmare a ambelor majorari sa nu depaseasca valoarea mentionata mai sus.
    (3) Din momentul inregistrarii vanzatorului in calitate de proprietar al unor actiuni referitoare la terenuri si pana la data care survine prima dintre:
    a) momentul la care se considera ca cumparatorul nu si-a exercitat dreptul de a dobandi partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri; sau
    b) momentul vanzarii si al transferului efectiv al acestora catre cumparator,
drepturile de vot ale vanzatorului aferente actiunilor referitoare la terenuri se suspenda.
    Art. 14
    (1) Daca, in orice moment ulterior finalizarii procesului de privatizare, avut in vedere in contractul de privatizare, vanzatorul sau succesorul acestuia va dori sa vanda sau sa transfere catre un concurent, in alte cazuri decat in situatia unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din actiunile ramase in urma procesului de privatizare, printr-o alta metoda decat in baza unei oferte publice, fie la initiativa sa ori in urma unei oferte primite din partea unei entitati active in sectorul petrolului si gazelor naturale, vanzatorul sau succesorul acestuia va oferi actiunile mai intai cumparatorului, printr-o notificare in forma scrisa, iar cumparatorul va avea dreptul de a achizitiona toate actiunile oferite sau doar o parte din acestea, in termeni si conditii care nu vor fi mai putin favorabile decat cele oferite respectivei terte persoane sau oferite de aceasta din urma.
    (2) Vanzatorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera in alt mod respectivele actiuni catre concurent, in schimbul unui pret mai mic sau in termeni ori conditii mai favorabile decat cele oferite cumparatorului, fara sa le fi oferit, in prealabil, din nou, cumparatorului, pe baza unei alte notificari in forma scrisa, trimisa acestuia.
    Art. 15
    (1) Pe o perioada de 10 ani de la data finalizarii vor fi mentinute nivelul procentual, baza si modalitatea de calcul al redeventelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune incheiate de aceasta, aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplica, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune in domeniul explorarii si exploatarii zacamintelor de petrol si gaze naturale, incheiate cu ANRM.
    Art. 16
    ANRM este autorizata sa adopte si sa publice, in termen de 24 de luni de la data finalizarii, un cadru de reglementari pentru transportul titeiului, care sa reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participantilor de pe piata petrolului. Se va evita includerea in tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricarui element de cost excesiv.

    CAP. 5
    Despagubiri postprivatizare

    Art. 17
    Vanzatorul este autorizat sa despagubeasca cumparatorul pentru orice majorare a indatorarii nete a societatii, de la data semnarii contractului de privatizare pana la data finalizarii.
    Art. 18
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzatorul este autorizat ca, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii, sa despagubeasca, in totalitate, societatea pentru orice pretentii in legatura cu contaminarea istorica a mediului, conform termenilor si conditiilor prevazute in angajamentul de despagubire privind mediul.
    (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzatorul este autorizat ca, pe o perioada de 30 de ani de la data finalizarii, sa despagubeasca, in totalitate, societatea pentru orice pretentii in legatura cu abandonarea si scoaterea din functiune a sondelor abandonate, oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate, la data finalizarii, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in angajamentul de despagubire privind mediul.
    Art. 19
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, suma totala a despagubirilor datorate de vanzator cumparatorului, in baza contractului de privatizare, in legatura cu:
    a) majorarea indatorarii nete, survenita intre data semnarii contractului de privatizare si finalizarea procesului de privatizare;
    b) pretentiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune incheiate de societate;
    c) pretentiile cu privire la incalcarea de catre vanzator a oricareia dintre declaratiile si garantiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;
    d) pretentiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate in art. 8, 9, 10, 11 si 15 din prezenta lege;
    e) pretentiile cu privire la investigatiile aflate in desfasurare la data semnarii contractului de privatizare si mentionate in acesta, privind activitatile de natura anticoncurentiala in care este implicata societatea,
nu va depasi suma pretului aferent actiunilor vandute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumparator la majorarea capitalului social.
    (2) Suma totala a despagubirilor datorate de vanzator cumparatorului in baza contractului de privatizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), nu va depasi 50% din pretul de cumparare.
    (3) Raspunderea totala a vanzatorului, conform alin. (1) si (2), nu va depasi suma pretului aferent actiunilor vandute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumparator la majorarea capitalului social.
    Art. 20
    (1) Din veniturile virate de vanzator din vanzarea actiunilor societatii Ministerul Finantelor Publice va retine echivalentul in lei al sumei de 50 milioane euro intr-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretentiile cu privire la contaminarea istorica, precum si sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operatiunile de abandonare din industria petroliera, potrivit angajamentului de despagubire privind mediul.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi virata, distinct, in contul Ministerului Finantelor Publice de catre vanzator, care va notifica data finalizarii.
    (3) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a transforma in lei suma prevazuta la alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumei in valuta de la vanzator.
    (4) Daca in cursul oricarui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizarii, o parte sau toata suma alimentata initial se cheltuieste in scopurile prevazute la alin. (1), in anul bugetar urmator echivalentul in lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar in lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (5) In cazul in care, in cursul oricarui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizarii, suma necesara pentru suportarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) depaseste contravaloarea in lei a sumei de 50 milioane euro, in anul bugetar urmator contul prevazut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului in lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretentiilor neachitate in perioada anterioara, precum si cu sumele necesare platii dobanzilor si/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitarii, in termen, a pretentiilor potrivit angajamentului de despagubire privind mediul, din sursele prevazute la alin. (4).
    (6) Gestionarea contului mentionat la alin. (1) se va asigura de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care isi va crea un organism specializat in acest scop, intr-un termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ce va prelua indatoririle vanzatorului cu privire la problemele de mediu, prevazute in contractul de privatizare.
    (7) Soldul contului, mentionat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii.
    Art. 21
    Costurile privind raspunderea pentru obligatiile de mediu ale societatii, rezultand din contaminarea istorica, precum si costurile de abandonare a sondelor oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate la data finalizarii, se achita de catre societate si se recupereaza, in conformitate cu angajamentul de despagubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 22
    (1) Sumele necesare pentru plata de catre vanzator a despagubirilor prevazute in contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice din veniturile incasate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, din vanzarea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale si din dividende.
    (2) In situatia in care sumele rezultate din sursele prevazute la alin. (1) nu acopera integral cuantumul despagubirilor, diferenta va fi acordata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - actiuni generale, urmand ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat sa fie realizata din veniturile obtinute potrivit alin. (1).
    (3) In cazul in care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral pana la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea raman cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Sumele reprezentand pretul aferent actiunilor rezultate ca urmare a conversiei creantelor bugetare, pe care Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei le-au avut asupra societatii si care au fost transferate pe baza de protocol catre Ministerul Economiei si Comertului, se vor vira catre cele doua ministere dupa incasarea de catre Ministerul Economiei si Comertului a sumei reprezentand pretul actiunilor, aferent procentului detinut de fiecare minister si dupa deducerea, din aceasta suma, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societatii, reprezentand onorariul cuvenit consultantilor vanzatorului, precum si cu sumele reprezentand indatorarea neta, proportional procentului detinut de fiecare minister.
    (2) In cazul in care suma platita de vanzator cumparatorului pentru indatorarea neta depaseste suma retinuta de la cele doua ministere, in baza comunicarii scrise a vanzatorului, diferenta va fi virata de catre cele doua ministere in contul curent general al Trezoreriei Statului, intr-un termen de 10 zile de la comunicare.
    Art. 24
    (1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vanzatorului, aferente sumelor incasate efectiv de vanzator pentru actiunile vandute, vor fi suportate de catre vanzator.
    (2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vanzatorului, aferente sumelor de care beneficiaza societatea in cadrul majorarii de capital social efectuate de cumparator, vor fi suportate de catre societate.
    Art. 25
    In vederea semnarii contractului de privatizare si executarii obligatiilor contractuale, societatea a intocmit si situatii financiare, conform standardelor internationale de raportare financiara.
    Art. 26
    Intre data sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, care hotaraste distribuirea de dividende aferente anului 2003 si repartizarea acestora, si data la care acestea sunt virate in contul vanzatorului nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere.
    Art. 27
    Vanzatorul, membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea societatii nu raspund pentru informatiile furnizate cumparatorului, in conformitate cu declaratia, pe propria raspundere, a reprezentantilor societatii. Declaratiile si garantiile acordate de vanzator cumparatorului, conform contractului de privatizare, se aplica si actelor, faptelor, operatiunilor a caror cauza a aparut intre data semnarii contractului de privatizare si data finalizarii.
    Art. 28
    In derularea procesului postprivatizare a societatii, vanzatorul si/sau orice entitate care vor prelua, in tot sau in parte, atributiile de urmarire a derularii postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanti si/sau firme de avocatura, prevazand in cadrul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii sumele aferente onorariilor acestora.
    Art. 29
    Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute in prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 555/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 555 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 555/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu