E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 555 din 2 decembrie 2004

privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1148 din  6 decembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Cadrul juridic al privatizarii. Definitii

    Art. 1
    Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti si pentru indeplinirea anumitor obligatii contractuale, in vederea dobandirii de catre OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria a 51% din capitalul social al societatii, precum si pentru executarea contractului de privatizare.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) actiuni referitoare la terenuri - orice actiuni emise catre vanzator, ca urmare a oricarei majorari de capital social efectuate cu valoarea terenurilor in curs de clarificare;
    b) agentul Escrow - ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti;
    c) angajamentul de despagubire privind mediul - prevederile detaliate ale contractului de privatizare privind raspunderea pentru obligatiile de mediu ale societatii, rezultand din contaminarea istorica si pentru costurile de abandonare a sondelor oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate;
    d) ANRM - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, care se organizeaza si functioneaza conform Hotararii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    e) BERD - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare;
    f) concurent - orice persoana care este implicata in mod activ, direct sau printr-un afiliat al sau, in sectorul petrolului si gazelor naturale;
    g) contaminare istorica - afectarea, realizata pana la data finalizarii, cu substante sau produse rezultate din activitati in sectorul petrolului si gazelor naturale a solului, a apelor subterane sau a apelor de suprafata, tinandu-se seama si de migratia acestor substante sau produse, precum si de expunerea unor persoane la acestea, astfel cum sunt definite in contractul de privatizare;
    h) contractul de privatizare - contractul de privatizare semnat in data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria;
    i) contul Escrow pentru pretul de cumparare - contul deschis de agentul Escrow in beneficiul vanzatorului si in care cumparatorul va depune pretul pentru actiunile cumparate de la vanzator;
    j) contul Escrow pentru pretul de subscriere - contul deschis de agentul Escrow in beneficiul societatii si in care cumparatorul va depune pretul de subscriere;
    k) cumparator - OMV AKTIENGESELLSCHAFT, societate pe actiuni de nationalitate austriaca;
    l) data finalizarii - data la care are loc finalizarea;
    m) finalizare - finalizarea procesului de privatizare, astfel cum este acesta avut in vedere in contractul de privatizare, cumparatorul dobandind in mod efectiv dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni reprezentand 51% din capitalul social al societatii;
    n) indatorarea neta - totalul, exprimat in euro, al tuturor sumelor datorate de societate bancilor si altor institutii financiare sau de credit, al oricaror titluri de debit emise de societate pe pietele de capital romanesti si/sau internationale, al oricaror dividende datorate actionarilor si al oricaror taxe si impozite curente scadente, din care se scad numerarul din casa, cecurile emise societatii si soldurile active ale conturilor bancare ale societatii;
    o) partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri - numarul de actiuni emise de societate, ca urmare a majorarilor de capital social cu valoarea aferenta terenurilor in curs de clarificare, pe care vanzatorul le vinde cumparatorului, pentru ca acesta sa detina 51% din capitalul social al societatii, dupa efectuarea fiecareia dintre aceste majorari de capital social;
    p) societatea - Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti;
    q) terenuri in curs de clarificare - ansamblul tuturor terenurilor folosite de societate si cu privire la care societatea este indreptatita sa primeasca certificate de atestare a dreptului sau de proprietate, conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la care, pana la data semnarii contractului, nu s-a efectuat o majorare de capital social, conform cerintelor legislatiei privatizarii;
    r) valoarea maxima a terenurilor - valoarea totala estimata a terenurilor in curs de clarificare, respectiv suma de 25.000.000 USD (douazeci si cinci milioane dolari S.U.A.);
    s) vanzator - Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, institutie publica cu personalitate juridica, infiintata in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu sediul social situat in Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, 010072 Bucuresti, Romania, care, potrivit art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001, cu modificarile ulterioare, desfasoara, in numele Ministerului Economiei si Comertului, activitati legate de exercitarea calitatii acestuia de actionar in numele statului, la societatile din portofoliul sau.
    Art. 3
    (1) Se aproba contractul de privatizare, semnat la data de 23 iulie 2004 intre Ministerul Economiei si Comertului din Romania, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, si OMV AKTIENGESELLSCHAFT din Austria, al carui obiect este reprezentat de vanzarea-cumpararea unui numar de 12.739.341.312 actiuni ale societatii, reprezentand 33,34% din capitalul social al societatii, si majorarea capitalului social al societatii cu un numar de actiuni care sa-i permita cumparatorului sa detina, dupa subscrierea de catre actionarii minoritari ai societatii, BERD si cumparator, 51% din capitalul social al societatii.
    (2) Semnarea contractului de privatizare, in forma si cu continutul negociate intre parti, a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.090/2004 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, din data de 8 iulie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 19 iulie 2004.
    (3) Contractul de privatizare va fi angajant, din punct de vedere juridic, pentru parti, si va fi executat in conformitate cu prevederile sale.

    CAP. 2
    Conditii generale privind transferul actiunilor

    Art. 4
    (1) Plata pentru actiunile emise de societate si subscrise de cumparator la majorarea capitalului social se considera efectuata in mod valabil, in sensul art. 220 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, la data la care suma aportului este varsata in contul Escrow pentru pretul de subscriere, deschis si administrat de agentul Escrow in beneficiul societatii.
    (2) Pretul pe actiune pentru subscriere poate fi ajustat in conditiile prevazute in contractul de privatizare, dar nu va fi mai mic de 95% din pretul pe actiune, convenit in contractul de privatizare.
    (3) Echivalentul in lei al pretului pe actiune pentru subscriere, stabilit conform contractului de privatizare, se va determina pe baza cursului de referinta leu/euro sau leu/dolar S.U.A., dupa caz, stabilit de Banca Nationala a Romaniei, pentru data hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor de majorare a capitalului social al societatii.
    Art. 5
    (1) O suma de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro) din pretul de cumparare va fi pastrata in contul Escrow pentru pretul de cumparare si dupa data finalizarii, cu destinatia de a acoperi, in intregime sau partial, obligatiile eventuale ale vanzatorului, rezultand din cresterea indatorarii nete a societatii.
    (2) Vanzatorul va elibera garantia de participare numai dupa primirea, din partea cumparatorului, a unei garantii - in forma agreata de parti in contractul de privatizare, in valoare de 50.000.000 euro (cincizeci de milioane euro), acoperind obligatiile eventuale ale cumparatorului, rezultand din scaderea indatorarii nete a societatii.
    Art. 6
    La data finalizarii, mandatul membrilor consiliului de administratie al societatii inceteaza de drept. La aceeasi data, cumparatorul are dreptul si obligatia de a numi doi administratori provizorii pentru conducerea societatii, acestia avand drepturile si obligatiile prevazute pentru consiliul de administratie de Legea nr. 31/1990, republicata, pana la numirea unui nou consiliu de administratie de catre adunarea generala a actionarilor societatii.
    Art. 7
    Incasarea pretului de cumparare se considera realizata la data la care este creditat contul bancar al vanzatorului, deschis la agentul Escrow, cu suma reprezentand pretul de cumparare, mai putin suma retinuta in contul Escrow pentru pretul de cumparare, pentru garantarea raspunderii vanzatorului pentru cresterea indatorarii nete si a onorariului de succes, cuvenit consultantului vanzatorului.

    CAP. 3
    Prevederi fiscale

    Art. 8
    (1) Cota de cheltuieli necesare pentru dezvoltarea si modernizarea productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, inregistrata conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltarii si modernizarii productiei de titei si gaze naturale, rafinarii, transportului si distributiei petroliere, cu modificarile ulterioare, asa cum a fost aplicata de societate pentru perioada de pana la data de 31 decembrie 2004, este deductibila la calculul profitului impozabil si nu va face obiectul impozitarii sau al unei obligatii de rambursare ulterioara, pe durata existentei societatii. Aceasta cota va putea fi folosita in scopul efectuarii de investitii stabilite in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 168/1998, cu modificarile ulterioare. In cazul in care a fost efectuata o investitie in scopurile permise de Hotararea Guvernului nr. 168/1998, cu modificarile ulterioare, valoarea rezervei constituite in baza acestei hotarari nu se reduce nici cu suma investita, nici pe masura amortizarii activelor finantate din aceasta sursa sau a scaderii lor din evidenta. Aceasta rezerva nu poate fi distribuita.
    (2) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile de cercetare geologica in vederea descoperirii de noi rezerve de titei si gaze naturale, finantate din aceasta rezerva, vor fi considerate cheltuieli deductibile la calcularea impozitului pe profit.
    Art. 9
    (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 ianuarie 2005 si pana la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, societatea si filialele sale, in masura in care inregistreaza venituri din activitatea de productie de titei si gaze naturale, constituie o rezerva in limita unei cote de 35%, aplicata asupra:
    a) pretului de referinta al tonei de titei extras, stabilit de ANRM, in scopul calcularii redeventei petroliere;
    b) pretului de referinta si cantitatilor respective de gaze naturale livrate de catre producatorii de gaze naturale, stabilit de ANRM, in scopul calcularii redeventei petroliere, excluzand contravaloarea impozitului pe gaz si a serviciilor de inmagazinare, transport si distributie.
    (2) Rezerva este deductibila la calculul profitului impozabil, inainte de calculul impozitului pe profit, si va fi evidentiata in contabilitate intr-un analitic distinct.
    (3) Rezerva se utilizeaza pentru acoperirea cheltuielilor cu achizitionarea mijloacelor fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrari de cercetare geologica, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petroliera si de gaze naturale.
    (4) Rezerva mentionata la alin. (1) nu va face obiectul vreunei obligatii de impozitare sau rambursare, pe durata existentei societatii.
    (5) Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, precum si cheltuielile cu lucrarile de cercetare geologica destinate descoperirii de noi rezerve, efectuate din aceste rezerve, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.
    (6) Pe perioada in care beneficiaza de facilitatile prevazute la alin. (1) - (5), societatea si filialele acesteia nu vor aplica prevederile art. 24 alin. (6) lit. b) referitoare la amortizarea accelerata si alin. (12) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste mijloacele fixe pentru activitatea de explorare, dezvoltare si productie de titei si gaze naturale, modernizarea echipamentelor din dotare si lucrari de cercetare geologica, destinate descoperirii de noi rezerve din sectorul de productie petroliera si de gaze naturale.
    (7) In cazul in care a fost efectuata o investitie, in scopurile prevazute la alin. (3), valoarea rezervei constituite conform alin. (1) nu se reduce nici cu suma investita, nici pe masura amortizarii activelor finantate din aceasta sursa sau a scaderii lor din evidenta. Aceasta rezerva nu poate fi distribuita.
    (8) In cazul in care, prin constituirea acestei rezerve, societatea sau filialele acesteia realizeaza pierdere fiscala, aceasta se recupereaza potrivit art. 26 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (9) Nu intra sub incidenta acestui articol activitatile de rafinare, transport, distributie de titei si gaze naturale.
    (10) Orice dispozitii contrare prevederilor art. 8 si prezentului articol nu sunt aplicabile societatii si filialelor acesteia.
    Art. 10
    (1) Cu exceptia cerintelor legilor sau reglementarilor general aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si care devin aplicabile si Romaniei, urmatoarele prevederi se vor aplica societatii si filialelor sale si nu se vor modifica in defavoarea acestora, pana la data de 31 decembrie 2014:
    a) pe durata pe care sunt autorizate sa desfasoare activitate in domeniul exploatarii zacamintelor naturale, societatea si filialele acesteia sunt obligate sa inregistreze in evidenta contabila si sa deduca provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora in circuitul economic, silvic sau agricol, in limita unei cote de 1% aplicate asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile din exploatare, pe toata durata de functionare a exploatarii zacamintelor naturale;
    b) pe durata cat sunt titulari de acorduri petroliere si desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa mai mare de 100 metri, cota provizionului constituit de societate sau filialele acesteia pentru dezafectarea sondelor, demobilizarea instalatiilor, a dependintelor si anexelor, precum si pentru reabilitarea mediului este de 10%, aplicata asupra diferentei dintre veniturile si cheltuielile inregistrate, pe toata perioada exploatarii petroliere;
    c) sunt considerate mijloace fixe amortizabile si investitiile efectuate de societate si filialele sale pentru descoperta, in vederea valorificarii de substante minerale utile, precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata;
    d) pentru societate si filialele sale, amortizarea cladirilor si a constructiilor minelor, salinelor cu extractie in solutie prin sonde, carierelor, exploatarilor la zi, pentru substante minerale solide si cele din industria extractiva de petrol, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor si care nu pot primi alte utilizari dupa epuizarea acestora, precum si a investitiilor pentru descoperta se calculeaza pe unitate de produs, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila;
    e) pentru societate si filialele sale, cheltuielile aferente localizarii, explorarii, dezvoltarii sau oricarei activitati pregatitoare pentru exploatarea resurselor naturale se recupereaza, in rate egale, pe o perioada de 5 ani, incepand cu luna in care sunt efectuate cheltuielile. Cheltuielile aferente achizitionarii oricarui drept de exploatare a resurselor naturale se recupereaza pe masura ce resursele naturale sunt exploatate, proportional cu valoarea recuperata, raportata la valoarea totala estimata a resurselor;
    f) pentru societate si filialele sale, pe perioada in care sunt titulari de acorduri petroliere sau subcontractanti ai acestora, care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100 metri, se calculeaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente operatiunilor petroliere, a caror durata de folosire este limitata de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad de utilizare de 100%, in functie de rezerva exploatabila de substanta minerala utila, pe durata acordului petrolier. Cheltuielile aferente investitiilor in curs, imobilizarilor corporale si necorporale efectuate pentru operatiunile petroliere vor fi reflectate in contabilitate atat in lei, cat si in euro; aceste cheltuieli, inregistrate in contabilitate in lei, vor fi reevaluate la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, pe baza valorilor inregistrate in contabilitate in euro, la cursul de schimb euro/leu, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarui exercitiu financiar.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2014, cu exceptia cerintelor contrare ale legilor sau reglementarilor general aplicabile in Uniunea Europeana, care devin aplicabile Romaniei, regimul de impozitare aplicabil activitatilor de explorare si productie ale societatii si filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce forma, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare si productie.
    (3) Regimul de impozitare, aplicabil activitatilor de explorare si productie ale societatii si filialelor sale, prevazut la alin. (2), nu se refera la impozitele si taxele care sunt general aplicabile tuturor agentilor economici, indiferent de obiectul lor de activitate.
    (4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplica, pe intreaga perioada in care sunt aplicabile societatii, si celorlalte societati care intreprind activitati de explorare si exploatare petroliera si de gaze naturale in Romania.
    Art. 11
    Orice obligatii reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, datorate si neachitate bugetului general consolidat, precum si dobanzile si penalitatile de orice fel aferente obligatiilor si oricaror alte venituri bugetare, datorate si neachitate de societate catre bugetul general consolidat pana la 8 aprilie 2004, in masura in care nu au fost deja scutite la plata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv sumele ramase neacoperite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificarile ulterioare, reprezentand obligatiile catre bugetul de stat rezultand din importul de titei din Egipt si Iran, precum si dividendele cuvenite Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 205/2000 privind conversia in actiuni a creantelor cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale, bugetului fondurilor speciale si Fondului Proprietatii de Stat la unele societati comerciale, sunt scutite de plata.
    Art. 12
    In cadrul operatiunilor de majorare a capitalului social al societatii, pretul de subscriere va fi stabilit conform prevederilor contractului de privatizare.

    CAP. 4
    Obligatiile postfinalizare ale vanzatorului

    Art. 13
    (1) Ulterior finalizarii procesului de privatizare, vanzatorul ii va vinde cumparatorului partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri, la un pret egal cu valoarea nominala a acestor actiuni, sub conditia ca pretul total de cumparare ce urmeaza a fi platit de cumparator pentru a-si mentine procentul de 51% din capitalul social al societatii sa nu depaseasca in nici un caz 51% din valoarea maxima a terenurilor. Majorarile de capital social cu privire la terenurile in curs de clarificare se vor efectua dupa cum urmeaza:
    a) cu privire la o suprafata totala de aproximativ 2.000 (doua mii) de hectare din terenurile in curs de clarificare, in termen de un an de la data finalizarii;
    b) cu privire la toate celelalte terenuri in curs de clarificare, in termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifica vanzatorului ca au fost obtinute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate.
    (2) In cazul in care, prin vanzarea la valoarea nominala, pretul total ce urmeaza a fi platit de cumparator in conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) si b) ar depasi 51% din valoarea maxima a terenurilor, pretul pe actiune la vanzarea catre cumparator a partii corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri, emise ca urmare a majorarii de capital social efectuate conform alin. (1) lit. b), poate fi mai mic decat valoarea nominala, astfel incat pretul total platit de cumparator ca urmare a ambelor majorari sa nu depaseasca valoarea mentionata mai sus.
    (3) Din momentul inregistrarii vanzatorului in calitate de proprietar al unor actiuni referitoare la terenuri si pana la data care survine prima dintre:
    a) momentul la care se considera ca cumparatorul nu si-a exercitat dreptul de a dobandi partea corespunzatoare din actiunile referitoare la terenuri; sau
    b) momentul vanzarii si al transferului efectiv al acestora catre cumparator,
drepturile de vot ale vanzatorului aferente actiunilor referitoare la terenuri se suspenda.
    Art. 14
    (1) Daca, in orice moment ulterior finalizarii procesului de privatizare, avut in vedere in contractul de privatizare, vanzatorul sau succesorul acestuia va dori sa vanda sau sa transfere catre un concurent, in alte cazuri decat in situatia unui transfer obligatoriu, necesar potrivit unor prevederi legale cu caracter imperativ, toate sau doar o parte din actiunile ramase in urma procesului de privatizare, printr-o alta metoda decat in baza unei oferte publice, fie la initiativa sa ori in urma unei oferte primite din partea unei entitati active in sectorul petrolului si gazelor naturale, vanzatorul sau succesorul acestuia va oferi actiunile mai intai cumparatorului, printr-o notificare in forma scrisa, iar cumparatorul va avea dreptul de a achizitiona toate actiunile oferite sau doar o parte din acestea, in termeni si conditii care nu vor fi mai putin favorabile decat cele oferite respectivei terte persoane sau oferite de aceasta din urma.
    (2) Vanzatorul sau succesorul acestuia nu va avea dreptul de a vinde sau de a transfera in alt mod respectivele actiuni catre concurent, in schimbul unui pret mai mic sau in termeni ori conditii mai favorabile decat cele oferite cumparatorului, fara sa le fi oferit, in prealabil, din nou, cumparatorului, pe baza unei alte notificari in forma scrisa, trimisa acestuia.
    Art. 15
    (1) Pe o perioada de 10 ani de la data finalizarii vor fi mentinute nivelul procentual, baza si modalitatea de calcul al redeventelor datorate de societate conform contractelor individuale de concesiune incheiate de aceasta, aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Pana la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplica, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune in domeniul explorarii si exploatarii zacamintelor de petrol si gaze naturale, incheiate cu ANRM.
    Art. 16
    ANRM este autorizata sa adopte si sa publice, in termen de 24 de luni de la data finalizarii, un cadru de reglementari pentru transportul titeiului, care sa reflecte principiul accesului nediscriminatoriu la conducte al tuturor participantilor de pe piata petrolului. Se va evita includerea in tarifele de transport reglementate, implementate prin acest cadru de reglementare, a oricarui element de cost excesiv.

    CAP. 5
    Despagubiri postprivatizare

    Art. 17
    Vanzatorul este autorizat sa despagubeasca cumparatorul pentru orice majorare a indatorarii nete a societatii, de la data semnarii contractului de privatizare pana la data finalizarii.
    Art. 18
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzatorul este autorizat ca, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii, sa despagubeasca, in totalitate, societatea pentru orice pretentii in legatura cu contaminarea istorica a mediului, conform termenilor si conditiilor prevazute in angajamentul de despagubire privind mediul.
    (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzatorul este autorizat ca, pe o perioada de 30 de ani de la data finalizarii, sa despagubeasca, in totalitate, societatea pentru orice pretentii in legatura cu abandonarea si scoaterea din functiune a sondelor abandonate, oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate, la data finalizarii, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in angajamentul de despagubire privind mediul.
    Art. 19
    (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 27 - 30 din Legea nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, suma totala a despagubirilor datorate de vanzator cumparatorului, in baza contractului de privatizare, in legatura cu:
    a) majorarea indatorarii nete, survenita intre data semnarii contractului de privatizare si finalizarea procesului de privatizare;
    b) pretentiile cu privire la nevalabilitatea contractelor individuale de concesiune incheiate de societate;
    c) pretentiile cu privire la incalcarea de catre vanzator a oricareia dintre declaratiile si garantiile acestuia, conform prevederilor din anexa A la contractul de privatizare;
    d) pretentiile cu privire la nerespectarea prevederilor din contractul de privatizare, reflectate in art. 8, 9, 10, 11 si 15 din prezenta lege;
    e) pretentiile cu privire la investigatiile aflate in desfasurare la data semnarii contractului de privatizare si mentionate in acesta, privind activitatile de natura anticoncurentiala in care este implicata societatea,
nu va depasi suma pretului aferent actiunilor vandute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumparator la majorarea capitalului social.
    (2) Suma totala a despagubirilor datorate de vanzator cumparatorului in baza contractului de privatizare, altele decat cele prevazute la alin. (1), nu va depasi 50% din pretul de cumparare.
    (3) Raspunderea totala a vanzatorului, conform alin. (1) si (2), nu va depasi suma pretului aferent actiunilor vandute si a pretului aferent actiunilor subscrise de cumparator la majorarea capitalului social.
    Art. 20
    (1) Din veniturile virate de vanzator din vanzarea actiunilor societatii Ministerul Finantelor Publice va retine echivalentul in lei al sumei de 50 milioane euro intr-un cont distinct al Trezoreriei Statului, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii, din care se vor suporta cheltuielile pentru pretentiile cu privire la contaminarea istorica, precum si sumele care nu sunt acoperite prin provizioane, constituite pentru operatiunile de abandonare din industria petroliera, potrivit angajamentului de despagubire privind mediul.
    (2) Suma prevazuta la alin. (1) va fi virata, distinct, in contul Ministerului Finantelor Publice de catre vanzator, care va notifica data finalizarii.
    (3) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a transforma in lei suma prevazuta la alin. (1), in termen de 5 zile lucratoare de la incasarea sumei in valuta de la vanzator.
    (4) Daca in cursul oricarui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizarii, o parte sau toata suma alimentata initial se cheltuieste in scopurile prevazute la alin. (1), in anul bugetar urmator echivalentul in lei al sumei de 50 milioane euro se va reconstitui, integral, din veniturile din privatizare, iar in lipsa acestei surse, din sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (5) In cazul in care, in cursul oricarui an bugetar, pe perioada celor 15 ani de la data finalizarii, suma necesara pentru suportarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) depaseste contravaloarea in lei a sumei de 50 milioane euro, in anul bugetar urmator contul prevazut la alin. (1) va fi alimentat suplimentar echivalentului in lei a 50 milioane euro cu sumele aferente pretentiilor neachitate in perioada anterioara, precum si cu sumele necesare platii dobanzilor si/sau eventualelor daune, ca urmare a neachitarii, in termen, a pretentiilor potrivit angajamentului de despagubire privind mediul, din sursele prevazute la alin. (4).
    (6) Gestionarea contului mentionat la alin. (1) se va asigura de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza documentelor prezentate de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, care isi va crea un organism specializat in acest scop, intr-un termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, ce va prelua indatoririle vanzatorului cu privire la problemele de mediu, prevazute in contractul de privatizare.
    (7) Soldul contului, mentionat la alin. (1), neutilizat la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie, pe o perioada de 15 ani de la data finalizarii.
    Art. 21
    Costurile privind raspunderea pentru obligatiile de mediu ale societatii, rezultand din contaminarea istorica, precum si costurile de abandonare a sondelor oprite, inchise sau care asteapta sa fie abandonate la data finalizarii, se achita de catre societate si se recupereaza, in conformitate cu angajamentul de despagubire privind mediul, din contul deschis potrivit art. 20, la solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 22
    (1) Sumele necesare pentru plata de catre vanzator a despagubirilor prevazute in contractul de privatizare sunt asigurate de Ministerul Finantelor Publice din veniturile incasate de institutiile publice implicate in procesul de privatizare, din vanzarea actiunilor detinute de stat la societatile comerciale si din dividende.
    (2) In situatia in care sumele rezultate din sursele prevazute la alin. (1) nu acopera integral cuantumul despagubirilor, diferenta va fi acordata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - actiuni generale, urmand ca reconstituirea sumelor alocate de la bugetul de stat sa fie realizata din veniturile obtinute potrivit alin. (1).
    (3) In cazul in care sumele alocate de la bugetul de stat nu se pot reconstitui integral pana la data de 31 decembrie a anului respectiv, acestea raman cheltuieli ale bugetului aferent anului bugetar respectiv.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 23
    (1) Sumele reprezentand pretul aferent actiunilor rezultate ca urmare a conversiei creantelor bugetare, pe care Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei le-au avut asupra societatii si care au fost transferate pe baza de protocol catre Ministerul Economiei si Comertului, se vor vira catre cele doua ministere dupa incasarea de catre Ministerul Economiei si Comertului a sumei reprezentand pretul actiunilor, aferent procentului detinut de fiecare minister si dupa deducerea, din aceasta suma, a cuantumului cheltuielilor efectuate cu privatizarea societatii, reprezentand onorariul cuvenit consultantilor vanzatorului, precum si cu sumele reprezentand indatorarea neta, proportional procentului detinut de fiecare minister.
    (2) In cazul in care suma platita de vanzator cumparatorului pentru indatorarea neta depaseste suma retinuta de la cele doua ministere, in baza comunicarii scrise a vanzatorului, diferenta va fi virata de catre cele doua ministere in contul curent general al Trezoreriei Statului, intr-un termen de 10 zile de la comunicare.
    Art. 24
    (1) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vanzatorului, aferente sumelor incasate efectiv de vanzator pentru actiunile vandute, vor fi suportate de catre vanzator.
    (2) Cheltuielile legate de plata componentei variabile a onorariului consultantului vanzatorului, aferente sumelor de care beneficiaza societatea in cadrul majorarii de capital social efectuate de cumparator, vor fi suportate de catre societate.
    Art. 25
    In vederea semnarii contractului de privatizare si executarii obligatiilor contractuale, societatea a intocmit si situatii financiare, conform standardelor internationale de raportare financiara.
    Art. 26
    Intre data sedintei adunarii generale a actionarilor societatii, care hotaraste distribuirea de dividende aferente anului 2003 si repartizarea acestora, si data la care acestea sunt virate in contul vanzatorului nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere.
    Art. 27
    Vanzatorul, membrii comisiei de privatizare si ai comisiei de negociere pentru privatizarea societatii nu raspund pentru informatiile furnizate cumparatorului, in conformitate cu declaratia, pe propria raspundere, a reprezentantilor societatii. Declaratiile si garantiile acordate de vanzator cumparatorului, conform contractului de privatizare, se aplica si actelor, faptelor, operatiunilor a caror cauza a aparut intre data semnarii contractului de privatizare si data finalizarii.
    Art. 28
    In derularea procesului postprivatizare a societatii, vanzatorul si/sau orice entitate care vor prelua, in tot sau in parte, atributiile de urmarire a derularii postprivatizare a contractului de privatizare vor putea angaja consultanti si/sau firme de avocatura, prevazand in cadrul bugetului propriu de venituri si cheltuieli al fiecarei institutii sumele aferente onorariilor acestora.
    Art. 29
    Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute in prezenta lege, vor fi notificate potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de catre Consiliul Concurentei, in conditiile indeplinirii criteriilor prevazute in legislatia secundara privind ajutorul de stat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 555/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 555 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 555/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu