E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 525 2004 modifica OUG 64 2004
Legea 525 2004 aproba OUG 64 2004
Legea 525 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 9 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 18 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 adauga dupa articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza Legea 290 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 525 din 25 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1115 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> in subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."
    2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Bunurile imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitatilor si institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora, pe durata realizarii obiectului de activitate."
    3. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^4, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Unitatile prevazute la alin. (1) au in administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare.>>
    2^2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (1^2) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt personalitati stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizari si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.
    (1^3) Numarul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numarul maxim de membri de onoare din tara este de 40.>>
    2^3. Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", rezidenti in tara, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de la bugetul de stat o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie.>>
    2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 21
    (1) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.>>"
    4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Dupa articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^6
    (1) Absolventii de invatamant superior si mediu care se incadreaza in unitatile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o prima de instalare de pana la 10 salarii medii pe economie, platite din veniturile proprii ale unitatii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de munca pe o perioada de minimum 5 ani. In cazul nerespectarii contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea intregii sume.
    (2) Specialistii care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola vor primi in folosinta, pe durata contractului individual de munca, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat in administrarea acestor unitati".
    6. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. La anexa nr. 1a), numarul curent 1.15 se abroga."
    7. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. La anexa nr. 1a), dupa numarul curent 17 se introduce numarul curent 18 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<18. Statiunea de        Reghin  Mures   Statiunea de          Reghin   Mures>>
      Cercetare si                        Cercetare-Dezvoltare
      Productie pentru                    pentru Ovine
      Cresterea Ovinelor                  si Caprine
      si Caprinelor
________________________________________________________________________________

    8^2. La anexa nr. 2, numarul curent 5 se abroga."
    8. La articolul unic, dupa punctul 9 se introduc punctele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "9^1. La anexa nr. 3, dupa numarul curent 15 se introduce numarul curent 16 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<16. Statiunea de Cercetari pentru Plante               Fundulea     Calarasi>>
      Medicinale si Aromatice Fundulea
________________________________________________________________________________

    9^2. La anexa nr. 4, numarul curent 5 se abroga.
    9^3. La anexa nr. 4, dupa numarul curent 9 se introduce numarul curent 10 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<10. Statiunea de Cercetare si      Oradea    Bihor     Universitatea Oradea>>"
      Productie Pomicola Oradea
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    "ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
    "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Suprafetele de teren agricol care trec din domeniul public in domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  |LOCALITATEA | JUDETUL  |SUPRAFATA|
|crt.|                                       |            |          | - ha -  |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  0 |                   1                   |      2     |     3    |     4   |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  1.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Pitesti    | Arges    |  283,10 |
|    | Agricola Pitesti                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  2.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Simnicu    | Dolj     |  150,42 |
|    | Agricola Simnic                       | de Jos     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  3.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Suceava    | Suceava  |  247,28 |
|    | Agricola Suceava                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  4.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Livada     | Satu Mare| 1322,56 |
|    | Agricola Livada                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  5.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Podu       | Iasi     |  693,62 |
|    | Agricola Podul Iloaiei                | Iloaiei    |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  6.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Lovrin     | Timis    |  153,18 |
|    | Agricola Lovrin                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  7.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Braila     | Braila   |   62,27 |
|    | Agricola Braila                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  8.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Brasov     | Brasov   |  319,00 |
|    | pentru Cartof si Sfecla de Zahar      |            |          |         |
|    | Brasov                                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  9.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |    1,62 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie Iasi|            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 10.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Murfatlar  | Constanta|   12,19 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie     |            |          |         |
|    | Murfatlar                             |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 11.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Falticeni  | Suceava  |  203,94 |
|    | pentru Pomicultura Falticeni          |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 12.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Ramnicu    | Valcea   |  113,14 |
|    | pentru Pomicultura Valcea             | Valcea     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 13.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |  409.86 |
|    | pentru Pomicultura Iasi               |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 14.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Tg. Jiu    | Gorj     |  218,03 |
|    | pentru Horticultura Tg. Jiu           |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 15.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Geoagiu    | Hunedoara|   15,00 |
|    | pentru Pomicultura Geoagiu            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 16.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Buzau      | Buzau    |   12,78 |
|    | pentru Legumicultura Buzau            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 17.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Isalnita   | Dolj     |   80,38 |
|    | pentru Legumicultura Isalnita         |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 18.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Balotesti  | Ilfov    |  487,62 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Balotesti  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 19.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Arad       | Arad     |  649,00 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Arad       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 20.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Palas      | Constanta|   75,00 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Palas                   |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 21.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Popauti    | Botosani |   47,62 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Popauti                 |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 22.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Secuieni   | Bacau    |  436,61 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Secuieni                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 23.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Cristian   | Sibiu    |  350,73"|
|    | pentru Montanologie Cristian   Sibiu  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 525/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 525 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 525/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu