E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 525 2004 modifica OUG 64 2004
Legea 525 2004 aproba OUG 64 2004
Legea 525 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 9 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 18 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 adauga dupa articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza Legea 290 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 525 din 25 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1115 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> in subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."
    2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Bunurile imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitatilor si institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora, pe durata realizarii obiectului de activitate."
    3. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^4, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Unitatile prevazute la alin. (1) au in administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare.>>
    2^2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (1^2) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt personalitati stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizari si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.
    (1^3) Numarul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numarul maxim de membri de onoare din tara este de 40.>>
    2^3. Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", rezidenti in tara, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de la bugetul de stat o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie.>>
    2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 21
    (1) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.>>"
    4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Dupa articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^6
    (1) Absolventii de invatamant superior si mediu care se incadreaza in unitatile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o prima de instalare de pana la 10 salarii medii pe economie, platite din veniturile proprii ale unitatii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de munca pe o perioada de minimum 5 ani. In cazul nerespectarii contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea intregii sume.
    (2) Specialistii care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola vor primi in folosinta, pe durata contractului individual de munca, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat in administrarea acestor unitati".
    6. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. La anexa nr. 1a), numarul curent 1.15 se abroga."
    7. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. La anexa nr. 1a), dupa numarul curent 17 se introduce numarul curent 18 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<18. Statiunea de        Reghin  Mures   Statiunea de          Reghin   Mures>>
      Cercetare si                        Cercetare-Dezvoltare
      Productie pentru                    pentru Ovine
      Cresterea Ovinelor                  si Caprine
      si Caprinelor
________________________________________________________________________________

    8^2. La anexa nr. 2, numarul curent 5 se abroga."
    8. La articolul unic, dupa punctul 9 se introduc punctele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "9^1. La anexa nr. 3, dupa numarul curent 15 se introduce numarul curent 16 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<16. Statiunea de Cercetari pentru Plante               Fundulea     Calarasi>>
      Medicinale si Aromatice Fundulea
________________________________________________________________________________

    9^2. La anexa nr. 4, numarul curent 5 se abroga.
    9^3. La anexa nr. 4, dupa numarul curent 9 se introduce numarul curent 10 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<10. Statiunea de Cercetare si      Oradea    Bihor     Universitatea Oradea>>"
      Productie Pomicola Oradea
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    "ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
    "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Suprafetele de teren agricol care trec din domeniul public in domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  |LOCALITATEA | JUDETUL  |SUPRAFATA|
|crt.|                                       |            |          | - ha -  |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  0 |                   1                   |      2     |     3    |     4   |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  1.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Pitesti    | Arges    |  283,10 |
|    | Agricola Pitesti                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  2.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Simnicu    | Dolj     |  150,42 |
|    | Agricola Simnic                       | de Jos     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  3.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Suceava    | Suceava  |  247,28 |
|    | Agricola Suceava                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  4.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Livada     | Satu Mare| 1322,56 |
|    | Agricola Livada                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  5.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Podu       | Iasi     |  693,62 |
|    | Agricola Podul Iloaiei                | Iloaiei    |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  6.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Lovrin     | Timis    |  153,18 |
|    | Agricola Lovrin                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  7.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Braila     | Braila   |   62,27 |
|    | Agricola Braila                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  8.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Brasov     | Brasov   |  319,00 |
|    | pentru Cartof si Sfecla de Zahar      |            |          |         |
|    | Brasov                                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  9.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |    1,62 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie Iasi|            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 10.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Murfatlar  | Constanta|   12,19 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie     |            |          |         |
|    | Murfatlar                             |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 11.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Falticeni  | Suceava  |  203,94 |
|    | pentru Pomicultura Falticeni          |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 12.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Ramnicu    | Valcea   |  113,14 |
|    | pentru Pomicultura Valcea             | Valcea     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 13.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |  409.86 |
|    | pentru Pomicultura Iasi               |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 14.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Tg. Jiu    | Gorj     |  218,03 |
|    | pentru Horticultura Tg. Jiu           |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 15.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Geoagiu    | Hunedoara|   15,00 |
|    | pentru Pomicultura Geoagiu            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 16.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Buzau      | Buzau    |   12,78 |
|    | pentru Legumicultura Buzau            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 17.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Isalnita   | Dolj     |   80,38 |
|    | pentru Legumicultura Isalnita         |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 18.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Balotesti  | Ilfov    |  487,62 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Balotesti  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 19.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Arad       | Arad     |  649,00 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Arad       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 20.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Palas      | Constanta|   75,00 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Palas                   |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 21.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Popauti    | Botosani |   47,62 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Popauti                 |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 22.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Secuieni   | Bacau    |  436,61 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Secuieni                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 23.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Cristian   | Sibiu    |  350,73"|
|    | pentru Montanologie Cristian   Sibiu  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 525/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 525 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 525/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu