E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 525 2004 modifica OUG 64 2004
Legea 525 2004 aproba OUG 64 2004
Legea 525 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 9 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 18 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 adauga dupa articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza Legea 290 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 525 din 25 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1115 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> in subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."
    2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Bunurile imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitatilor si institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora, pe durata realizarii obiectului de activitate."
    3. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^4, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Unitatile prevazute la alin. (1) au in administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare.>>
    2^2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (1^2) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt personalitati stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizari si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.
    (1^3) Numarul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numarul maxim de membri de onoare din tara este de 40.>>
    2^3. Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", rezidenti in tara, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de la bugetul de stat o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie.>>
    2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 21
    (1) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.>>"
    4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Dupa articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^6
    (1) Absolventii de invatamant superior si mediu care se incadreaza in unitatile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o prima de instalare de pana la 10 salarii medii pe economie, platite din veniturile proprii ale unitatii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de munca pe o perioada de minimum 5 ani. In cazul nerespectarii contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea intregii sume.
    (2) Specialistii care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola vor primi in folosinta, pe durata contractului individual de munca, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat in administrarea acestor unitati".
    6. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. La anexa nr. 1a), numarul curent 1.15 se abroga."
    7. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. La anexa nr. 1a), dupa numarul curent 17 se introduce numarul curent 18 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<18. Statiunea de        Reghin  Mures   Statiunea de          Reghin   Mures>>
      Cercetare si                        Cercetare-Dezvoltare
      Productie pentru                    pentru Ovine
      Cresterea Ovinelor                  si Caprine
      si Caprinelor
________________________________________________________________________________

    8^2. La anexa nr. 2, numarul curent 5 se abroga."
    8. La articolul unic, dupa punctul 9 se introduc punctele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "9^1. La anexa nr. 3, dupa numarul curent 15 se introduce numarul curent 16 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<16. Statiunea de Cercetari pentru Plante               Fundulea     Calarasi>>
      Medicinale si Aromatice Fundulea
________________________________________________________________________________

    9^2. La anexa nr. 4, numarul curent 5 se abroga.
    9^3. La anexa nr. 4, dupa numarul curent 9 se introduce numarul curent 10 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<10. Statiunea de Cercetare si      Oradea    Bihor     Universitatea Oradea>>"
      Productie Pomicola Oradea
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    "ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
    "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Suprafetele de teren agricol care trec din domeniul public in domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  |LOCALITATEA | JUDETUL  |SUPRAFATA|
|crt.|                                       |            |          | - ha -  |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  0 |                   1                   |      2     |     3    |     4   |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  1.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Pitesti    | Arges    |  283,10 |
|    | Agricola Pitesti                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  2.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Simnicu    | Dolj     |  150,42 |
|    | Agricola Simnic                       | de Jos     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  3.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Suceava    | Suceava  |  247,28 |
|    | Agricola Suceava                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  4.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Livada     | Satu Mare| 1322,56 |
|    | Agricola Livada                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  5.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Podu       | Iasi     |  693,62 |
|    | Agricola Podul Iloaiei                | Iloaiei    |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  6.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Lovrin     | Timis    |  153,18 |
|    | Agricola Lovrin                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  7.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Braila     | Braila   |   62,27 |
|    | Agricola Braila                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  8.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Brasov     | Brasov   |  319,00 |
|    | pentru Cartof si Sfecla de Zahar      |            |          |         |
|    | Brasov                                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  9.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |    1,62 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie Iasi|            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 10.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Murfatlar  | Constanta|   12,19 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie     |            |          |         |
|    | Murfatlar                             |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 11.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Falticeni  | Suceava  |  203,94 |
|    | pentru Pomicultura Falticeni          |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 12.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Ramnicu    | Valcea   |  113,14 |
|    | pentru Pomicultura Valcea             | Valcea     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 13.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |  409.86 |
|    | pentru Pomicultura Iasi               |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 14.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Tg. Jiu    | Gorj     |  218,03 |
|    | pentru Horticultura Tg. Jiu           |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 15.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Geoagiu    | Hunedoara|   15,00 |
|    | pentru Pomicultura Geoagiu            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 16.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Buzau      | Buzau    |   12,78 |
|    | pentru Legumicultura Buzau            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 17.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Isalnita   | Dolj     |   80,38 |
|    | pentru Legumicultura Isalnita         |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 18.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Balotesti  | Ilfov    |  487,62 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Balotesti  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 19.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Arad       | Arad     |  649,00 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Arad       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 20.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Palas      | Constanta|   75,00 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Palas                   |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 21.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Popauti    | Botosani |   47,62 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Popauti                 |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 22.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Secuieni   | Bacau    |  436,61 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Secuieni                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 23.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Cristian   | Sibiu    |  350,73"|
|    | pentru Montanologie Cristian   Sibiu  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 525/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 525 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1701 2009
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 525/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu