E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 525 2004 modifica OUG 64 2004
Legea 525 2004 aproba OUG 64 2004
Legea 525 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 9 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza articolul 18 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 21 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 adauga dupa articolul 22 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 1 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 modifica articolul 4 din actul Legea 290 2002
Legea 525 2004 completeaza Legea 290 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 525 din 25 noiembrie 2004

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1115 din 27 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64 din 2 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2004, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1b) si la nr. crt. 4 din anexa nr. 5 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 si 9 se reorganizeaza ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, in anexa nr. 2 si in anexa nr. 5 la nr. crt. 2 si 3 se reorganizeaza ca institute, centre si statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice cu personalitate juridica in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 1a), cu exceptia celor de la nr. crt. 1, 2 si 9, si in anexa nr. 5, cu exceptia celor de la nr. crt. 1 si 4, vor putea fi organizate, dupa obtinerea acreditarii, ca institute nationale de cercetare-dezvoltare in coordonarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>>, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare. Societatile comerciale prevazute in anexa nr. 5 se reorganizeaza potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor, pe baza structurii si patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2003. Unitatile de cercetare-dezvoltare prevazute in anexa nr. 3 se reorganizeaza in societati comerciale. Statiunile de cercetare-dezvoltare si fermele Istrita si Stoenesti, prevazute in anexa nr. 4, se preiau in cadrul institutiilor de invatamant superior agricol de stat. Societatea Comerciala <<Statiunea de Cercetare si Productie pentru Animale de Blana>> - S.A. Targu Mures, prevazuta la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, trece din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice <<Gheorghe Ionescu-Sisesti>> in subordinea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva."
    2. La articolul unic punctul 2, alineatul (1) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Bunurile imobile aflate in administrarea si/sau in concesionarea institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a unitatilor si institutiilor de invatamant agricol si silvic, a unitatilor de cercetare-dezvoltare aflate in structura unor regii sau companii nationale din domeniul agricol, precum si a centrelor de perfectionare profesionala in agricultura apartin domeniului public al statului si raman sau trec, dupa caz, in administrarea acestora, pe durata realizarii obiectului de activitate."
    3. La articolul unic, dupa punctul 2 se introduc punctele 2^1 - 2^4, cu urmatorul cuprins:
    "2^1. Dupa alineatul (1) al articolului 8 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Unitatile prevazute la alin. (1) au in administrare bunuri mobile din domeniul privat al statului si bunuri proprii dobandite in conditiile legii, stabilite prin hotarare a Guvernului de reorganizare a unitatilor de cercetare-dezvoltare.>>
    2^2. Dupa alineatul (1) al articolului 9 se introduc alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se compune din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (1^2) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" sunt personalitati stiintifice de prestigiu care s-au distins prin activitate, realizari si contributii remarcabile la progresul domeniilor acestei institutii.
    (1^3) Numarul maxim de membri titulari si de membri corespondenti este de 181, iar numarul maxim de membri de onoare din tara este de 40.>>
    2^3. Dupa alineatul (4) al articolului 18 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Membrii Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", rezidenti in tara, primesc, prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", de la bugetul de stat o indemnizatie lunara egala cu salariul mediu brut pe economie.>>
    2^4. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 21
    (1) Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.>>"
    4. La articolul unic punctul 3, alineatul (1) al articolului 22^3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22^3
    (1) Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, a centrelor de perfectionare agricola, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman definitiv si irevocabil in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole prevazute in anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privata persoanelor indreptatite, solicitate in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul unic, dupa punctul 3 se introduce punctul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "3^1. Dupa articolul 22^5 se introduce articolul 22^6 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 22^6
    (1) Absolventii de invatamant superior si mediu care se incadreaza in unitatile de cercetare-dezvoltare pot beneficia de o prima de instalare de pana la 10 salarii medii pe economie, platite din veniturile proprii ale unitatii. Beneficiarii primelor de instalare au obligatia de a semna un contract individual de munca pe o perioada de minimum 5 ani. In cazul nerespectarii contractului individual, beneficiarii primelor sunt obligati la restituirea intregii sume.
    (2) Specialistii care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de cercetare-dezvoltare agricola vor primi in folosinta, pe durata contractului individual de munca, 1.500 mp teren agricol din terenul aflat in administrarea acestor unitati".
    6. La articolul unic, dupa punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "5^1. La anexa nr. 1a), numarul curent 1.15 se abroga."
    7. La articolul unic, dupa punctul 8 se introduc punctele 8^1 si 8^2, cu urmatorul cuprins:
    "8^1. La anexa nr. 1a), dupa numarul curent 17 se introduce numarul curent 18 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<18. Statiunea de        Reghin  Mures   Statiunea de          Reghin   Mures>>
      Cercetare si                        Cercetare-Dezvoltare
      Productie pentru                    pentru Ovine
      Cresterea Ovinelor                  si Caprine
      si Caprinelor
________________________________________________________________________________

    8^2. La anexa nr. 2, numarul curent 5 se abroga."
    8. La articolul unic, dupa punctul 9 se introduc punctele 9^1 - 9^3, cu urmatorul cuprins:
    "9^1. La anexa nr. 3, dupa numarul curent 15 se introduce numarul curent 16 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<16. Statiunea de Cercetari pentru Plante               Fundulea     Calarasi>>
      Medicinale si Aromatice Fundulea
________________________________________________________________________________

    9^2. La anexa nr. 4, numarul curent 5 se abroga.
    9^3. La anexa nr. 4, dupa numarul curent 9 se introduce numarul curent 10 cu urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
<<10. Statiunea de Cercetare si      Oradea    Bihor     Universitatea Oradea>>"
      Productie Pomicola Oradea
________________________________________________________________________________

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    "ANEXA 7*)

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE
    "Gheorghe Ionescu-Sisesti"

    Suprafetele de teren agricol care trec din domeniul public in domeniul privat al statului pentru reconstituirea dreptului de proprietate

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     UNITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE  |LOCALITATEA | JUDETUL  |SUPRAFATA|
|crt.|                                       |            |          | - ha -  |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  0 |                   1                   |      2     |     3    |     4   |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  1.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Pitesti    | Arges    |  283,10 |
|    | Agricola Pitesti                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  2.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Simnicu    | Dolj     |  150,42 |
|    | Agricola Simnic                       | de Jos     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  3.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Suceava    | Suceava  |  247,28 |
|    | Agricola Suceava                      |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  4.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Livada     | Satu Mare| 1322,56 |
|    | Agricola Livada                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  5.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Podu       | Iasi     |  693,62 |
|    | Agricola Podul Iloaiei                | Iloaiei    |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  6.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Lovrin     | Timis    |  153,18 |
|    | Agricola Lovrin                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  7.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Braila     | Braila   |   62,27 |
|    | Agricola Braila                       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  8.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Brasov     | Brasov   |  319,00 |
|    | pentru Cartof si Sfecla de Zahar      |            |          |         |
|    | Brasov                                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
|  9.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |    1,62 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie Iasi|            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 10.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Murfatlar  | Constanta|   12,19 |
|    | pentru Viticultura si Vinificatie     |            |          |         |
|    | Murfatlar                             |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 11.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Falticeni  | Suceava  |  203,94 |
|    | pentru Pomicultura Falticeni          |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 12.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Ramnicu    | Valcea   |  113,14 |
|    | pentru Pomicultura Valcea             | Valcea     |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 13.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Iasi       | Iasi     |  409.86 |
|    | pentru Pomicultura Iasi               |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 14.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Tg. Jiu    | Gorj     |  218,03 |
|    | pentru Horticultura Tg. Jiu           |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 15.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Geoagiu    | Hunedoara|   15,00 |
|    | pentru Pomicultura Geoagiu            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 16.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Buzau      | Buzau    |   12,78 |
|    | pentru Legumicultura Buzau            |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 17.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Isalnita   | Dolj     |   80,38 |
|    | pentru Legumicultura Isalnita         |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 18.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Balotesti  | Ilfov    |  487,62 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Balotesti  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 19.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Arad       | Arad     |  649,00 |
|    | pentru Cresterea Bovinelor Arad       |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 20.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Palas      | Constanta|   75,00 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Palas                   |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 21.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Popauti    | Botosani |   47,62 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Popauti                 |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 22.| Statiunea de Cercetare-Dezvoltare     | Secuieni   | Bacau    |  436,61 |
|    | pentru Cresterea Ovinelor             |            |          |         |
|    | si Caprinelor Secuieni                |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|
| 23.| Institutul de Cercetare-Dezvoltare    | Cristian   | Sibiu    |  350,73"|
|    | pentru Montanologie Cristian   Sibiu  |            |          |         |
|____|_______________________________________|____________|__________|_________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 525/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 525 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 525/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu