E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 523 2002 aproba OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 51 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 52 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 56 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 57 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 22 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 27 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 28 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 32 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 38 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 47 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 60 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 62 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 158 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 523 din 17 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din  1 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) alcool, distilate, bauturi alcoolice;"
    2. Titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Accize pentru alcool, distilate, bauturi alcoolice"
    3. La articolul 3, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Grupa <<alcool, distilate, bauturi alcoolice>> cuprinde:"
    4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) La prezenta clasificare se raporteaza orice alta prevedere cuprinsa in alte acte normative in vigoare."
    5. La articolul 13, literele b) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;
    ...........................................................................
    e) alcool etilic, distilate de origine agricola, vinuri si bauturi fermentate, utilizate in productia de otet alimentar;"
    6. La articolul 17 se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Facturarea vinurilor si a berii, precum si transferul acestora intre gestiuni se vor efectua de catre agentii economici producatori, importatori sau comercianti, conform prevederilor legale care reglementeaza formularele cu regim special privind activitatea financiara si contabila."
    7. La articolul 22, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;"
    8. La articolul 26, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Produsele pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza impozit, indiferent de provenienta lor, respectiv din tara sau din import, nu intra sub incidenta accizelor."
    9. Alineatul (12) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(12) Produsele rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevazute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, nu se datoreaza accize, se vor comercializa de catre agentii economici producatori sau de catre agentii economici beneficiari ai produselor rezultate din operatiuni de procesare, potrivit contractelor incheiate cu procesatorii, direct catre utilizatorii finali sau direct catre comerciantii angro care vand aceste produse in starea in care au fost achizitionate, fara a le supune altor procese de prelucrare ori procesare."
    10. La articolul 28, literele b), e) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;
    ...........................................................................
    e) combustibilii pentru incalzit, achizitionati direct de la producatori, direct din import ori de la agentii economici importatori, pe baza de contracte, de catre spitale, sanatorii, camine de batrani si camine de copii, utilizati pentru consum propriu;
    ...........................................................................
    j) produsele achizitionate direct de la producatori sau importatori, pe baza de contracte ori direct din operatiuni de import, de catre agentii economici, pentru utilizarea in scop industrial."
    11. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Pentru toate livrarile si transferurile de produse prevazute la art. 26 alin. (2), efectuate de catre agenti economici producatori interni, procesatori, importatori si comercianti in sistem angro de astfel de produse, se vor utiliza in mod obligatoriu, dupa caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de insotire a marfii."
    12. La articolul 38, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat. Nu intra sub incidenta acestor prevederi bunurile ce se regasesc la pct. 7 din anexa nr. 2, atunci cand aceste bunuri sunt plasate in baza unor contracte de leasing ce se deruleaza in conditiile prevazute de lege, in regim vamal de tranzit, de admitere temporara sau de import pe durata contractului de leasing;"
    13. Alineatul (1) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Agentii economici platitori au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct in factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate. Agentilor economici importatori le revine obligatia evidentierii distincte a accizelor in facturi numai in cazul in care produsele supuse accizelor, provenite din operatiuni de import, urmeaza sa fie utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor."
    14. La articolul 51 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import."
    15. La articolul 52 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplica decontarilor intre agentii economici producatori, importatori si comercianti in sistem angro, inclusiv celor aferente produselor livrate in regim de scutire de accize.
    (3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):
    a) livrarile de produse supuse accizelor, efectuate in cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale;
    b) decontarile intre agentii economici producatori sau importatori de produse supuse impozitului, potrivit prevederilor cap. II, in calitate de furnizori, si agentii economici cumparatori de astfel de produse;
    c) compensarile efectuate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata si modificata prin Legea nr. 211/2001. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor."
    16. La articolul 56, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:"
    17. La articolul 56, alineatul (3) se abroga.
    18. La articolul 56, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
    19. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a produselor care intra sub incidenta regimului accizelor."
    20. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a produselor din Tariful vamal de import al Romaniei, pozitiile si codurile tarifare ale produselor supuse accizelor se vor actualiza prin ordin al ministrului finantelor publice."
    21. La articolul 62, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002."
    22. Anexele nr. 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                      U.M.                  Acciza
crt. sau a grupei de produse                                         (echivalent
                                                                     euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
0      1                                       2                     3
________________________________________________________________________________
  A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice
  1. Alcool etilic, distilate de origine
     agricola si bauturi alcoolice distilate
     1.1. Alcool etilic                        hl alcool pur*1)         108,4
     1.2. Distilate de origine agricola:
     distilate din cereale, distilat de vin,
     distilate din fructe si orice alte
     distilate de origine agricola             hl alcool pur            108,4
     1.3. Bauturi alcoolice distilate          hl alcool pur            108,4
     1.4. Alte produse destinate industriei
     alimentare sau consumului, care contin
     alcool etilic rafinat                     hl alcool pur            108,4
  2. Vinuri
     2.1. Vinuri linistite,                    hl/1 grad alcoolic*2)     0,55
     din care:
          2.1.1. Vinuri din hibrizi
     producatori directi - H.P.D.              hl/1 grad alcoolic        2,10
     2.2. Vinuri spumoase                      hl/1 grad alcoolic        2,80
     2.3. Vinuri speciale                      hl/1 grad alcoolic        2,80
  3. Bere,                                     hl/1 grad Plato*3)        0,50
     din care:
     3.1. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala mai mare de 100 mii hl
     si pana la 200 mii hl inclusiv            hl/1 grad Plato           0,47
     3.2. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala mai mare de 50 mii hl
     si pana la 100 mii hl inclusiv            hl/1 grad Plato           0,43
     3.3. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala de pana la 50 mii hl
     inclusiv                                  hl/1 grad Plato           0,39
  4. Bauturi fermentate, altele decat berea
     si vinul                                  hl/1 grad alcoolic        2,30
  5. Produse intermediare                      hl/1 grad alcoolic        2,30

  B. Produse din tutun
  6. Tigarete                                  1.000 tigarete            2,42 +
                                                                         33%*4)
  7. Tigarete si tigari de foi                 1.000 bucati              7,00
  8. Tutun destinat fumatului,                 kg                       15,40
     din care:
     8.1. Tutun destinat rularii in tigarete   kg                        7,00

  C. Uleiuri minerale
  9. Benzine cu plumb                          tona                     319,6
 10. Benzine fara plumb                        tona                     262,6
 11. Motorine                                  tona                       115
 12. Petrol turboreactor                       tona                     319,6
 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate
     drept combustibil pentru incalzit,        tona                       115
     din care:
     13.1. Pacura                              tona                         -
 14. Gaze petroliere lichefiate,
     din care:
     14.1. Utilizate drept carburant           tona                       100
     14.2. Utilizate drept combustibil
     pentru incalzit                           tona                       100
     14.3. Utilizate in consum casnic*5)       tona                         -
 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen,
     xileni si amestecuri de izomeri ai
     xilenului                                 tona                     319,6
 16. Uleiuri pentru motoare auto               tona                        50
________________________________________________________________________________
    *1) Hl alcool pur reprezinta 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20 grade C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
    *2) Hl/1 grad alcoolic reprezinta concentratia alcoolica exprimata in % de volum, respectiv 1% .
    *3) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20 grade/4 grade C.
    *4) Cota procentuala se aplica asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.
    *5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz.

    ANEXA 2

                               LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                                    Acciza  Acciza
crt. sau a grupei de  produse                                 (%)    (echivalent
                                                                     euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
  0              1                                              2         3
________________________________________________________________________________
  1. Cafea verde                                                -    850/tona
  2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori               -    1.250/tona
  3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila      -    5,00/kg
  4. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de
     iepure, oaie, capra)                                      40     -
  5. Articole din cristal*1)                                   50     -
  6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia
     verighetelor                                              20     -
  7. Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din
     import, rulate):
     a) echipate cu motor cu benzina:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cm^3
       - cu grad normal de poluare*2)                           1     -
       - cu grad redus de poluare                               0     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si 1.800 cm^3
       - cu grad normal de poluare                            3,5     -
       - cu grad redus de poluare                             1,5     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.801 si 2.000 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              6     -
       - cu grad redus de poluare                               3     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             12     -
       - cu grad redus de poluare                               6     -
     - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             18     -
       - cu grad redus de poluare                               9     -
     b) echipate cu motor diesel:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              1     -
       - cu grad redus de poluare                               0     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si 2.000 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              3     -
       - cu grad redus de poluare                             1,5     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              6     -
       - cu grad redus de poluare                               3     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.501 si 3.100 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             12     -
       - cu grad redus de poluare                               6     -
     - cu capacitatea cilindrica peste 3.100 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             18     -
       - cu grad redus de poluare                               9     -
  8. Produse de parfumerie
     8.1. Parfumuri,                                           30     -
     din care:
     - ape de parfum                                           20     -
     8.2. Ape de toaleta,                                      10     -
     din care:
     - ape de colonie                                           5     -
  9. Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar
     incorporand un receptor de semnale videofonice;
     combine audio*3)                                          15     -
 10. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda
     magnetica sau compact disc                                15     -
 11. Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu
     inregistrare; aparate fotografice numerice                25     -
 12. Cuptoare cu microunde                                     15     -
 13. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de
     ferestre, formand un singur corp                          15     -
 14. Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele
     decat cele de uz militar sau de sport                     50     -
 15. Iahturi si barci cu motor pentru agrement                 25     -
________________________________________________________________________________
    *1) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
    *2) Gradul de poluare se determina de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", conform reglementarii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania", elaborata in corelatie cu legislatiile similare in vigoare in Uniunea Europeana.
    *3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (in aceeasi carcasa sau in module) cel putin patru aparate sau functiuni diferite, dintre care cel putin trei sunt functiuni audio (receptie, inregistrare, reproducere)."

    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 523/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 523 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu