E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 523 2002 aproba OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 51 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 52 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 56 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 57 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 13 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 17 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 22 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 26 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 27 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 28 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 32 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 38 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 47 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 60 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 62 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 158 2001
Legea 523 2002 modifica articolul 2 din actul OUG 158 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 523 din 17 iulie 2002

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 567 din  1 august 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) alcool, distilate, bauturi alcoolice;"
    2. Titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "Accize pentru alcool, distilate, bauturi alcoolice"
    3. La articolul 3, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Grupa <<alcool, distilate, bauturi alcoolice>> cuprinde:"
    4. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) La prezenta clasificare se raporteaza orice alta prevedere cuprinsa in alte acte normative in vigoare."
    5. La articolul 13, literele b) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;
    ...........................................................................
    e) alcool etilic, distilate de origine agricola, vinuri si bauturi fermentate, utilizate in productia de otet alimentar;"
    6. La articolul 17 se introduce alineatul (9) cu urmatorul cuprins:
    "(9) Facturarea vinurilor si a berii, precum si transferul acestora intre gestiuni se vor efectua de catre agentii economici producatori, importatori sau comercianti, conform prevederilor legale care reglementeaza formularele cu regim special privind activitatea financiara si contabila."
    7. La articolul 22, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;"
    8. La articolul 26, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:
    "(7) Produsele pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, se datoreaza impozit, indiferent de provenienta lor, respectiv din tara sau din import, nu intra sub incidenta accizelor."
    9. Alineatul (12) al articolului 27 va avea urmatorul cuprins:
    "(12) Produsele rezultate din prelucrarea titeiului sau a altor materii prime, de natura celor prevazute la art. 26 alin. (1), pentru care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, nu se datoreaza accize, se vor comercializa de catre agentii economici producatori sau de catre agentii economici beneficiari ai produselor rezultate din operatiuni de procesare, potrivit contractelor incheiate cu procesatorii, direct catre utilizatorii finali sau direct catre comerciantii angro care vand aceste produse in starea in care au fost achizitionate, fara a le supune altor procese de prelucrare ori procesare."
    10. La articolul 28, literele b), e) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat;
    ...........................................................................
    e) combustibilii pentru incalzit, achizitionati direct de la producatori, direct din import ori de la agentii economici importatori, pe baza de contracte, de catre spitale, sanatorii, camine de batrani si camine de copii, utilizati pentru consum propriu;
    ...........................................................................
    j) produsele achizitionate direct de la producatori sau importatori, pe baza de contracte ori direct din operatiuni de import, de catre agentii economici, pentru utilizarea in scop industrial."
    11. Alineatul (1) al articolului 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) Pentru toate livrarile si transferurile de produse prevazute la art. 26 alin. (2), efectuate de catre agenti economici producatori interni, procesatori, importatori si comercianti in sistem angro de astfel de produse, se vor utiliza in mod obligatoriu, dupa caz, facturi fiscale speciale sau avize speciale de insotire a marfii."
    12. La articolul 38, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) produsele aflate in regimuri vamale suspensive, in conformitate cu prevederile legale in domeniu. Pentru produsele aflate in aceste regimuri scutirea se acorda cu conditia depunerii de catre agentul economic importator a unei garantii egale cu valoarea accizelor aferente. Aceasta garantie va fi restituita agentului economic numai cu conditia incheierii la termen a regimului vamal acordat. Nu intra sub incidenta acestor prevederi bunurile ce se regasesc la pct. 7 din anexa nr. 2, atunci cand aceste bunuri sunt plasate in baza unor contracte de leasing ce se deruleaza in conditiile prevazute de lege, in regim vamal de tranzit, de admitere temporara sau de import pe durata contractului de leasing;"
    13. Alineatul (1) al articolului 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    (1) Agentii economici platitori au obligatia sa calculeze accizele si impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, dupa caz, sa le evidentieze distinct in factura si sa le verse la bugetul de stat la termenele stabilite, fiind raspunzatori pentru exactitatea calculului si varsarea integrala a sumelor datorate. Agentilor economici importatori le revine obligatia evidentierii distincte a accizelor in facturi numai in cazul in care produsele supuse accizelor, provenite din operatiuni de import, urmeaza sa fie utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor."
    14. La articolul 51 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru produsele supuse accizelor, provenite din import, plata accizelor se face la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import."
    15. La articolul 52 se introduc alineatele (2) si (3) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile alin. (1) se aplica decontarilor intre agentii economici producatori, importatori si comercianti in sistem angro, inclusiv celor aferente produselor livrate in regim de scutire de accize.
    (3) Nu intra sub incidenta prevederilor alin. (1):
    a) livrarile de produse supuse accizelor, efectuate in cadrul sistemului de compensare a obligatiilor fata de bugetul de stat, aprobate prin acte normative speciale;
    b) decontarile intre agentii economici producatori sau importatori de produse supuse impozitului, potrivit prevederilor cap. II, in calitate de furnizori, si agentii economici cumparatori de astfel de produse;
    c) compensarile efectuate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, aprobata si modificata prin Legea nr. 211/2001. Sumele reprezentand accizele nu pot face obiectul compensarilor."
    16. La articolul 56, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:"
    17. La articolul 56, alineatul (3) se abroga.
    18. La articolul 56, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare."
    19. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Comisarii Garzii financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de insotire a produselor care intra sub incidenta regimului accizelor."
    20. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Ori de cate ori intervin modificari in nomenclatura combinata a produselor din Tariful vamal de import al Romaniei, pozitiile si codurile tarifare ale produselor supuse accizelor se vor actualiza prin ordin al ministrului finantelor publice."
    21. La articolul 62, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002."
    22. Anexele nr. 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize)
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                      U.M.                  Acciza
crt. sau a grupei de produse                                         (echivalent
                                                                     euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
0      1                                       2                     3
________________________________________________________________________________
  A. Alcool, distilate, bauturi alcoolice
  1. Alcool etilic, distilate de origine
     agricola si bauturi alcoolice distilate
     1.1. Alcool etilic                        hl alcool pur*1)         108,4
     1.2. Distilate de origine agricola:
     distilate din cereale, distilat de vin,
     distilate din fructe si orice alte
     distilate de origine agricola             hl alcool pur            108,4
     1.3. Bauturi alcoolice distilate          hl alcool pur            108,4
     1.4. Alte produse destinate industriei
     alimentare sau consumului, care contin
     alcool etilic rafinat                     hl alcool pur            108,4
  2. Vinuri
     2.1. Vinuri linistite,                    hl/1 grad alcoolic*2)     0,55
     din care:
          2.1.1. Vinuri din hibrizi
     producatori directi - H.P.D.              hl/1 grad alcoolic        2,10
     2.2. Vinuri spumoase                      hl/1 grad alcoolic        2,80
     2.3. Vinuri speciale                      hl/1 grad alcoolic        2,80
  3. Bere,                                     hl/1 grad Plato*3)        0,50
     din care:
     3.1. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala mai mare de 100 mii hl
     si pana la 200 mii hl inclusiv            hl/1 grad Plato           0,47
     3.2. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala mai mare de 50 mii hl
     si pana la 100 mii hl inclusiv            hl/1 grad Plato           0,43
     3.3. Bere produsa de producatorii
     independenti cu o capacitate de
     productie anuala de pana la 50 mii hl
     inclusiv                                  hl/1 grad Plato           0,39
  4. Bauturi fermentate, altele decat berea
     si vinul                                  hl/1 grad alcoolic        2,30
  5. Produse intermediare                      hl/1 grad alcoolic        2,30

  B. Produse din tutun
  6. Tigarete                                  1.000 tigarete            2,42 +
                                                                         33%*4)
  7. Tigarete si tigari de foi                 1.000 bucati              7,00
  8. Tutun destinat fumatului,                 kg                       15,40
     din care:
     8.1. Tutun destinat rularii in tigarete   kg                        7,00

  C. Uleiuri minerale
  9. Benzine cu plumb                          tona                     319,6
 10. Benzine fara plumb                        tona                     262,6
 11. Motorine                                  tona                       115
 12. Petrol turboreactor                       tona                     319,6
 13. Alte uleiuri medii si grele, utilizate
     drept combustibil pentru incalzit,        tona                       115
     din care:
     13.1. Pacura                              tona                         -
 14. Gaze petroliere lichefiate,
     din care:
     14.1. Utilizate drept carburant           tona                       100
     14.2. Utilizate drept combustibil
     pentru incalzit                           tona                       100
     14.3. Utilizate in consum casnic*5)       tona                         -
 15. Hidrocarburi ciclice: benzen, toluen,
     xileni si amestecuri de izomeri ai
     xilenului                                 tona                     319,6
 16. Uleiuri pentru motoare auto               tona                        50
________________________________________________________________________________
    *1) Hl alcool pur reprezinta 100 litri de alcool etilic rafinat cu concentratia de 100% alcool in volum, la temperatura de 20 grade C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
    *2) Hl/1 grad alcoolic reprezinta concentratia alcoolica exprimata in % de volum, respectiv 1% .
    *3) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de solutie masurata la origine la temperatura de 20 grade/4 grade C.
    *4) Cota procentuala se aplica asupra pretului maxim de vanzare cu amanuntul declarat.
    *5) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere lichefiate distribuite in butelii tip aragaz.

    ANEXA 2

                               LISTA
cuprinzand taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tara
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea produsului                                    Acciza  Acciza
crt. sau a grupei de  produse                                 (%)    (echivalent
                                                                     euro/U.M.)
________________________________________________________________________________
  0              1                                              2         3
________________________________________________________________________________
  1. Cafea verde                                                -    850/tona
  2. Cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori               -    1.250/tona
  3. Cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila      -    5,00/kg
  4. Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de
     iepure, oaie, capra)                                      40     -
  5. Articole din cristal*1)                                   50     -
  6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia
     verighetelor                                              20     -
  7. Autoturisme si autoturisme de teren (inclusiv din
     import, rulate):
     a) echipate cu motor cu benzina:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cm^3
       - cu grad normal de poluare*2)                           1     -
       - cu grad redus de poluare                               0     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si 1.800 cm^3
       - cu grad normal de poluare                            3,5     -
       - cu grad redus de poluare                             1,5     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.801 si 2.000 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              6     -
       - cu grad redus de poluare                               3     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             12     -
       - cu grad redus de poluare                               6     -
     - cu capacitatea cilindrica peste 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             18     -
       - cu grad redus de poluare                               9     -
     b) echipate cu motor diesel:
     - cu capacitatea cilindrica sub 1.601 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              1     -
       - cu grad redus de poluare                               0     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 1.601 si 2.000 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              3     -
       - cu grad redus de poluare                             1,5     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.001 si 2.500 cm^3
       - cu grad normal de poluare                              6     -
       - cu grad redus de poluare                               3     -
     - cu capacitatea cilindrica intre 2.501 si 3.100 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             12     -
       - cu grad redus de poluare                               6     -
     - cu capacitatea cilindrica peste 3.100 cm^3
       - cu grad normal de poluare                             18     -
       - cu grad redus de poluare                               9     -
  8. Produse de parfumerie
     8.1. Parfumuri,                                           30     -
     din care:
     - ape de parfum                                           20     -
     8.2. Ape de toaleta,                                      10     -
     din care:
     - ape de colonie                                           5     -
  9. Aparate video de inregistrat sau de reprodus, chiar
     incorporand un receptor de semnale videofonice;
     combine audio*3)                                          15     -
 10. Dublu radiocasetofoane cu redare de pe banda
     magnetica sau compact disc                                15     -
 11. Aparate de luat imagini fixe si alte camere video cu
     inregistrare; aparate fotografice numerice                25     -
 12. Cuptoare cu microunde                                     15     -
 13. Aparate pentru conditionat aer, de perete sau de
     ferestre, formand un singur corp                          15     -
 14. Arme de vanatoare si arme de uz individual, altele
     decat cele de uz militar sau de sport                     50     -
 15. Iahturi si barci cu motor pentru agrement                 25     -
________________________________________________________________________________
    *1) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24% din greutate.
    *2) Gradul de poluare se determina de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", conform reglementarii nationale "Conditii tehnice pentru vehicule rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania", elaborata in corelatie cu legislatiile similare in vigoare in Uniunea Europeana.
    *3) Combinele audio sunt produse ce reunesc (in aceeasi carcasa sau in module) cel putin patru aparate sau functiuni diferite, dintre care cel putin trei sunt functiuni audio (receptie, inregistrare, reproducere)."

    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                            VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 523/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 523 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu