E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 2 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 adauga dupa articolul 28 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 adauga dupa articolul 37 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 52 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 87 din actul Legea 58 1998
Articolul 2 din actul Legea 443 2004 republica Legea 58 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 443 din  1 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1035 din  9 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, regimul institutiilor de credit, inclusiv al institutiilor emitente de moneda electronica, sau al institutiilor financiare autorizate in alt stat membru, care functioneaza in Romania printr-o sucursala sau furnizeaza servicii in mod direct, va fi cel prevazut in cap. XIV^2."
    2. La articolul 3, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In sensul prezentei legi:
    a) toate sediile secundare din Romania ale unei institutii de credit straine vor fi considerate o singura sucursala;
    b) toate filialele unei societati-mama care, la randul sau, este o filiala a altei societati-mama vor fi considerate filiale ale celei din urma."
    3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    La autorizarea unei banci, persoana juridica romana, constituita ca filiala a unei institutii de credit straine sau ca filiala a unei entitati care detine ca filiala o institutie de credit straina ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controleaza o institutie de credit straina, Banca Nationala a Romaniei se va consulta cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine."
    4. Litera e) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "e) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori;".
    5. Partea introductiva a articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei banci, persoana juridica romana, sau unei sucursale din Romania a unei institutii de credit straine, fie la cererea bancii, cand actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit straine, fie ca sanctiune, conform art. 69 alin. 2 lit. e), fie pentru urmatoarele motive:"
    6. Dupa articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dispozitiile art. 25^1 alin. 2 si 3 si cele ale art. 25^2 se abroga."
    7. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Secretul profesional in domeniul bancar si schimbul de informatii intre autoritati"

    8. Dupa articolul 37^3 se introduce articolul 37^4 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^4
    In exercitarea atributiilor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei asigura schimbul de informatii cu autoritati din Romania si cu autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei."
    9. La articolul 40, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, fara a putea fi mai mic decat echivalentul in moneda nationala a 5 milioane euro."
    10. La articolul 52^1, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca persoana care intentioneaza sa devina actionar semnificativ al unei banci, persoana juridica romana, este o institutie de credit straina sau o entitate care detine ca filiala o institutie de credit straina ori este o persoana fizica sau juridica ce controleaza o institutie de credit straina si daca, in urma achizitionarii participatiei, banca va deveni filiala a persoanei care a achizitionat participatia ori va fi controlata de aceasta persoana, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultari prealabile cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine."
    11. La articolul 83^8 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit prevazute la alin. 1 vor notifica Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania, in conformitate cu reglementarile date de aceasta. Reprezentantele isi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi."
    12. La articolul 83^9, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "In vederea inceperii activitatii, sucursala va deschide cont curent la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta. Transferurile banesti operate prin inscrieri in contul curent deschis in evidentele Bancii Nationale a Romaniei sunt irevocabile si neconditionate."
    13. La articolul 83^10, dupa alineatul 4 se introduc alineatele 5 - 7 cu urmatorul cuprins:
    "In scopul exercitarii activitatilor specifice, institutiile de credit autorizate intr-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza in statul membru de origine, fara a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor <<casa de economii pentru domeniul locativ>>, <<banca>> sau alti termeni utilizati in Romania, care denumesc institutii de credit. In situatia in care exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite ca numele sa fie insotit de o mentiune explicativa.
    In toate actele sale oficiale, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru trebuie sa se identifice in mod clar printr-un minimum de date: firma sub care sunt inmatriculate in registrul comertului, adresa sediului principal, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, numarul si data inmatricularii in registrul bancar.
    Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru pot sa repartizeze, din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net."
    14. La articolul 83^12, dupa alineatul 4 se introduc alineatele 5 si 6 cu urmatorul cuprins:
    "Sanctiunile si/sau masurile dispuse de Banca Nationala a Romaniei pot fi contestate in conditiile prevazute la cap. XIV.
    Aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de un an de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei. Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz."
    15. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    Institutiile de credit care functioneaza in Romania in conditiile prezentei legi se evidentiaza de catre Banca Nationala a Romaniei in registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate."
    Art. 2
    Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 443/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 443 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu