E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 2 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 3 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 14 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 16 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 adauga dupa articolul 28 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 adauga dupa articolul 37 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 40 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 52 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 completeaza articolul 83 din actul Legea 58 1998
Articolul 1 din actul Legea 443 2004 modifica articolul 87 din actul Legea 58 1998
Articolul 2 din actul Legea 443 2004 republica Legea 58 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 443 din  1 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1035 din  9 noiembrie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, regimul institutiilor de credit, inclusiv al institutiilor emitente de moneda electronica, sau al institutiilor financiare autorizate in alt stat membru, care functioneaza in Romania printr-o sucursala sau furnizeaza servicii in mod direct, va fi cel prevazut in cap. XIV^2."
    2. La articolul 3, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In sensul prezentei legi:
    a) toate sediile secundare din Romania ale unei institutii de credit straine vor fi considerate o singura sucursala;
    b) toate filialele unei societati-mama care, la randul sau, este o filiala a altei societati-mama vor fi considerate filiale ale celei din urma."
    3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    La autorizarea unei banci, persoana juridica romana, constituita ca filiala a unei institutii de credit straine sau ca filiala a unei entitati care detine ca filiala o institutie de credit straina ori care se va afla sub controlul acelorasi persoane fizice sau juridice care controleaza o institutie de credit straina, Banca Nationala a Romaniei se va consulta cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine."
    4. Litera e) a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
    "e) din evaluarea documentatiei prezentate rezulta ca banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse in conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care sa asigure protejarea intereselor deponentilor si ale altor creditori;".
    5. Partea introductiva a articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    Banca Nationala a Romaniei poate retrage autorizatia acordata unei banci, persoana juridica romana, sau unei sucursale din Romania a unei institutii de credit straine, fie la cererea bancii, cand actionarii au decis dizolvarea si lichidarea acesteia, respectiv la cererea institutiei de credit straine, fie ca sanctiune, conform art. 69 alin. 2 lit. e), fie pentru urmatoarele motive:"
    6. Dupa articolul 28 se introduce articolul 28^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 28^1
    La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dispozitiile art. 25^1 alin. 2 si 3 si cele ale art. 25^2 se abroga."
    7. Titlul capitolului VIII va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 8
    Secretul profesional in domeniul bancar si schimbul de informatii intre autoritati"

    8. Dupa articolul 37^3 se introduce articolul 37^4 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 37^4
    In exercitarea atributiilor sale prevazute de lege, Banca Nationala a Romaniei asigura schimbul de informatii cu autoritati din Romania si cu autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei."
    9. La articolul 40, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Nivelul minim al capitalului initial este stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin reglementari, fara a putea fi mai mic decat echivalentul in moneda nationala a 5 milioane euro."
    10. La articolul 52^1, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca persoana care intentioneaza sa devina actionar semnificativ al unei banci, persoana juridica romana, este o institutie de credit straina sau o entitate care detine ca filiala o institutie de credit straina ori este o persoana fizica sau juridica ce controleaza o institutie de credit straina si daca, in urma achizitionarii participatiei, banca va deveni filiala a persoanei care a achizitionat participatia ori va fi controlata de aceasta persoana, evaluarea actionarului semnificativ va face obiectul unei consultari prealabile cu autoritatea competenta din tara de origine a institutiei de credit straine."
    11. La articolul 83^8 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Institutiile de credit prevazute la alin. 1 vor notifica Bancii Nationale a Romaniei deschiderea de reprezentante in Romania, in conformitate cu reglementarile date de aceasta. Reprezentantele isi vor limita activitatea la acte de informare, de reprezentare, de cercetare a pietei, contactare de clienti si nu vor efectua nici un fel de operatiuni supuse dispozitiilor prezentei legi."
    12. La articolul 83^9, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "In vederea inceperii activitatii, sucursala va deschide cont curent la Banca Nationala a Romaniei, conform reglementarilor emise de aceasta. Transferurile banesti operate prin inscrieri in contul curent deschis in evidentele Bancii Nationale a Romaniei sunt irevocabile si neconditionate."
    13. La articolul 83^10, dupa alineatul 4 se introduc alineatele 5 - 7 cu urmatorul cuprins:
    "In scopul exercitarii activitatilor specifice, institutiile de credit autorizate intr-un alt stat membru pot utiliza pe teritoriul Romaniei denumirea pe care o utilizeaza in statul membru de origine, fara a aduce atingere dispozitiilor referitoare la utilizarea denumirilor <<casa de economii pentru domeniul locativ>>, <<banca>> sau alti termeni utilizati in Romania, care denumesc institutii de credit. In situatia in care exista pericolul unor confuzii, in scopul asigurarii unei clarificari corespunzatoare, Banca Nationala a Romaniei poate sa solicite ca numele sa fie insotit de o mentiune explicativa.
    In toate actele sale oficiale, sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru trebuie sa se identifice in mod clar printr-un minimum de date: firma sub care sunt inmatriculate in registrul comertului, adresa sediului principal, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, numarul si data inmatricularii in registrul bancar.
    Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru pot sa repartizeze, din profitul contabil determinat inainte de deducerea impozitului pe profit, sumele destinate constituirii fondului pentru riscuri bancare generale, in limita a 1% din soldul activelor purtatoare de riscuri specifice activitatii bancare, asa cum sunt stabilite prin reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, in masura in care sumele respective se regasesc in profitul net."
    14. La articolul 83^12, dupa alineatul 4 se introduc alineatele 5 si 6 cu urmatorul cuprins:
    "Sanctiunile si/sau masurile dispuse de Banca Nationala a Romaniei pot fi contestate in conditiile prevazute la cap. XIV.
    Aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de un an de la data luarii la cunostinta, dar nu mai mult de 3 ani de la data savarsirii faptei. Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, dupa caz."
    15. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 87
    Institutiile de credit care functioneaza in Romania in conditiile prezentei legi se evidentiaza de catre Banca Nationala a Romaniei in registrul institutiilor de credit, care este accesibil persoanelor interesate."
    Art. 2
    Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 23 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 443/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 443 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu