E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 42 din 15 martie 2004

privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 18 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei participa la misiuni in afara teritoriului statului roman.
    Art. 2
    Misiunile la care pot participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
    a) de aparare colectiva;
    b) in sprijinul pacii;
    c) de asistenta umanitara;
    d) tip coalitie;
    e) exercitii comune;
    f) individuale;
    g) ceremoniale.
    Art. 3
    Fortele armate pot participa la misiunile prevazute la art. 2 in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate, acorduri si alte intelegeri internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Planificarea si trimiterea in misiune a fortelor

    Art. 4
    La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele si mijloacele ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator in vederea participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d).
    Art. 5
    In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii la misiune a fortelor si mijloacelor prevazute la art. 4.
    Art. 6
    Pentru anul bugetar in curs, la aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte si mijloace, bugetul Ministerului Apararii Nationale se suplimenteaza, daca este necesar, prin lege de rectificare.
    Art. 7
    (1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre decizie in termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
    (2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. b) si d) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, Presedintele Romaniei solicita incuviintarea Parlamentului.
    (3) Guvernul informeaza presedintii celor doua Camere ale Parlamentului despre situatia fortelor armate aflate in misiune in afara teritoriului statului roman, trimestrial sau de cate ori este nevoie.
    Art. 8
    Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la exercitii comune se aproba de catre primul-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 9
    Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale in afara teritoriului statului roman se aproba de ministrul apararii nationale.

    CAP. 3
    Intelegeri/acorduri tehnice si transferul de autoritate

    Art. 10
    (1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unitati si subunitati in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri/acorduri tehnice.
    (2) Procedura de incheiere a intelegerilor/acordurilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) Transferul de autoritate se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul la nivel operational si tactic al fortelor sale participante intr-o anumita misiune comandantului sau comandamentului strain care conduce misiunea respectiva.
    (2) Participantii la misiune executa ordinele comandantului fortei, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.
    (3) Fortele armate romane, pe timpul indeplinirii misiunilor in afara teritoriului statului roman, pot avea sub control operational si tactic unitati sau subunitati ale fortelor armate straine cu care coopereaza.
    Art. 12
    (1) In situatia in care comandantul detasamentului romanesc primeste un ordin, o directiva sau un consemn emanand de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept international sau obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestora.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), comandantul detasamentului romanesc va informa de indata autoritatile ierarhic superioare romane si va urma instructiunile primite de la acestea.
    Art. 13
    Participantilor la misiuni in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele strict necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale tarii pe teritoriul careia actioneaza, care ar depasi mandatul incredintat.

    CAP. 4
    Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului

    Art. 14
    (1) Incadrarea unitatilor si subunitatilor care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
    (2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii persoanelor se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 15
    (1) Fortele armate participa la misiuni in afara teritoriului statului roman cu personal militar, iar, la nevoie, si cu personal civil, propriu.
    (2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni, acesta poate selectiona rezervisti voluntari sau salariati civili care vor fi incadrati si platiti conform statelor de organizare.
    (3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
    (4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata.
    Art. 16
    (1) Personalul militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) si f) beneficiaza, pe durata acestora, de:
    a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
    b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apararii Nationale, conform reglementarilor in vigoare, precum si, in cazul participarii la misiuni de aparare colectiva si la cele tip coalitie, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, de un spor de campanie de 100% din solda lunara/salariul de baza;
    c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, de catre Ministerul Apararii Nationale, la fiecare 6 luni de misiune.
    (2) Personalul participant la exercitii comune si ceremoniale in afara teritoriului statului roman beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant i se pot conferi decoratii, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    (1) Personalul participant la misiuni in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile stabilite de legislatia romana.
    (2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    (1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii in tara si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
    a) deplasarea fortelor si mijloacelor din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman pana in zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum si repatrierea acestora;
    b) unele achizitii de tehnica si echipament;
    c) repunerea in stare operativa a tehnicii si asigurarea mentenantei;
    d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea si trimiterea in concediu a personalului, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de operatii, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
    e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si tehnica;
    f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si intocmirea formalitatilor prilejuite de deces;
    h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor;
    i) alte cheltuieli specifice.
    Art. 20
    Finantarea participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se executa potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 21
    Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 22
    (1) Bunurile materiale aflate in dotarea detasamentului roman, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunii, se scad din evidenta contabila potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile materiale a caror aducere in tara costa mai mult decat pretul acestora pot fi donate statului pe teritoriul caruia acestea se afla, potrivit legii.
    (3) Donarea bunurilor prevazute la alin. (2), precum si scoaterea acestora din evidenta contabila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale si angajarea serviciilor necesare indeplinirii misiunii in zona de operatii se abiliteaza personalul cu atributii in domeniu sa incheie contracte si sa efectueze plati in valuta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, precum si uzantelor locale.
    (2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe baza de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislatiei nationale si a reglementarilor locale.
    Art. 24
    (1) Plata obligatiilor financiare ale detasamentului romanesc se efectueaza in valuta acceptata in zona, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
    (2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 25
    La iesirea si intrarea din/in tara a fortelor participante la misiuni in afara teritoriului statului roman, autoritatea vamala romana va indeplini formalitatile vamale necesare, in procedura simplificata, stabilita prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 26
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurna, cazare si hrana ale personalului militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d), precum si ale celui care executa controale, in conformitate cu specificul fiecarui tip de misiune.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii institutiilor respective.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga alin. 1 si 5 ale art. 5 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 42/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 42 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu