E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 42 din 15 martie 2004

privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 18 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei participa la misiuni in afara teritoriului statului roman.
    Art. 2
    Misiunile la care pot participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
    a) de aparare colectiva;
    b) in sprijinul pacii;
    c) de asistenta umanitara;
    d) tip coalitie;
    e) exercitii comune;
    f) individuale;
    g) ceremoniale.
    Art. 3
    Fortele armate pot participa la misiunile prevazute la art. 2 in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate, acorduri si alte intelegeri internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Planificarea si trimiterea in misiune a fortelor

    Art. 4
    La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele si mijloacele ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator in vederea participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d).
    Art. 5
    In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii la misiune a fortelor si mijloacelor prevazute la art. 4.
    Art. 6
    Pentru anul bugetar in curs, la aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte si mijloace, bugetul Ministerului Apararii Nationale se suplimenteaza, daca este necesar, prin lege de rectificare.
    Art. 7
    (1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre decizie in termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
    (2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. b) si d) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, Presedintele Romaniei solicita incuviintarea Parlamentului.
    (3) Guvernul informeaza presedintii celor doua Camere ale Parlamentului despre situatia fortelor armate aflate in misiune in afara teritoriului statului roman, trimestrial sau de cate ori este nevoie.
    Art. 8
    Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la exercitii comune se aproba de catre primul-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 9
    Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale in afara teritoriului statului roman se aproba de ministrul apararii nationale.

    CAP. 3
    Intelegeri/acorduri tehnice si transferul de autoritate

    Art. 10
    (1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unitati si subunitati in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri/acorduri tehnice.
    (2) Procedura de incheiere a intelegerilor/acordurilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) Transferul de autoritate se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul la nivel operational si tactic al fortelor sale participante intr-o anumita misiune comandantului sau comandamentului strain care conduce misiunea respectiva.
    (2) Participantii la misiune executa ordinele comandantului fortei, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.
    (3) Fortele armate romane, pe timpul indeplinirii misiunilor in afara teritoriului statului roman, pot avea sub control operational si tactic unitati sau subunitati ale fortelor armate straine cu care coopereaza.
    Art. 12
    (1) In situatia in care comandantul detasamentului romanesc primeste un ordin, o directiva sau un consemn emanand de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept international sau obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestora.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), comandantul detasamentului romanesc va informa de indata autoritatile ierarhic superioare romane si va urma instructiunile primite de la acestea.
    Art. 13
    Participantilor la misiuni in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele strict necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale tarii pe teritoriul careia actioneaza, care ar depasi mandatul incredintat.

    CAP. 4
    Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului

    Art. 14
    (1) Incadrarea unitatilor si subunitatilor care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
    (2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii persoanelor se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 15
    (1) Fortele armate participa la misiuni in afara teritoriului statului roman cu personal militar, iar, la nevoie, si cu personal civil, propriu.
    (2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni, acesta poate selectiona rezervisti voluntari sau salariati civili care vor fi incadrati si platiti conform statelor de organizare.
    (3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
    (4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata.
    Art. 16
    (1) Personalul militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) si f) beneficiaza, pe durata acestora, de:
    a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
    b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apararii Nationale, conform reglementarilor in vigoare, precum si, in cazul participarii la misiuni de aparare colectiva si la cele tip coalitie, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, de un spor de campanie de 100% din solda lunara/salariul de baza;
    c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, de catre Ministerul Apararii Nationale, la fiecare 6 luni de misiune.
    (2) Personalul participant la exercitii comune si ceremoniale in afara teritoriului statului roman beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant i se pot conferi decoratii, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    (1) Personalul participant la misiuni in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile stabilite de legislatia romana.
    (2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    (1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii in tara si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
    a) deplasarea fortelor si mijloacelor din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman pana in zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum si repatrierea acestora;
    b) unele achizitii de tehnica si echipament;
    c) repunerea in stare operativa a tehnicii si asigurarea mentenantei;
    d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea si trimiterea in concediu a personalului, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de operatii, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
    e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si tehnica;
    f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si intocmirea formalitatilor prilejuite de deces;
    h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor;
    i) alte cheltuieli specifice.
    Art. 20
    Finantarea participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se executa potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 21
    Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 22
    (1) Bunurile materiale aflate in dotarea detasamentului roman, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunii, se scad din evidenta contabila potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile materiale a caror aducere in tara costa mai mult decat pretul acestora pot fi donate statului pe teritoriul caruia acestea se afla, potrivit legii.
    (3) Donarea bunurilor prevazute la alin. (2), precum si scoaterea acestora din evidenta contabila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale si angajarea serviciilor necesare indeplinirii misiunii in zona de operatii se abiliteaza personalul cu atributii in domeniu sa incheie contracte si sa efectueze plati in valuta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, precum si uzantelor locale.
    (2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe baza de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislatiei nationale si a reglementarilor locale.
    Art. 24
    (1) Plata obligatiilor financiare ale detasamentului romanesc se efectueaza in valuta acceptata in zona, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
    (2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 25
    La iesirea si intrarea din/in tara a fortelor participante la misiuni in afara teritoriului statului roman, autoritatea vamala romana va indeplini formalitatile vamale necesare, in procedura simplificata, stabilita prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 26
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurna, cazare si hrana ale personalului militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d), precum si ale celui care executa controale, in conformitate cu specificul fiecarui tip de misiune.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii institutiilor respective.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga alin. 1 si 5 ale art. 5 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 42/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 42 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu