E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 42 din 15 martie 2004

privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 18 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei participa la misiuni in afara teritoriului statului roman.
    Art. 2
    Misiunile la care pot participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
    a) de aparare colectiva;
    b) in sprijinul pacii;
    c) de asistenta umanitara;
    d) tip coalitie;
    e) exercitii comune;
    f) individuale;
    g) ceremoniale.
    Art. 3
    Fortele armate pot participa la misiunile prevazute la art. 2 in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate, acorduri si alte intelegeri internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Planificarea si trimiterea in misiune a fortelor

    Art. 4
    La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele si mijloacele ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator in vederea participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d).
    Art. 5
    In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii la misiune a fortelor si mijloacelor prevazute la art. 4.
    Art. 6
    Pentru anul bugetar in curs, la aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte si mijloace, bugetul Ministerului Apararii Nationale se suplimenteaza, daca este necesar, prin lege de rectificare.
    Art. 7
    (1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre decizie in termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
    (2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. b) si d) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, Presedintele Romaniei solicita incuviintarea Parlamentului.
    (3) Guvernul informeaza presedintii celor doua Camere ale Parlamentului despre situatia fortelor armate aflate in misiune in afara teritoriului statului roman, trimestrial sau de cate ori este nevoie.
    Art. 8
    Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la exercitii comune se aproba de catre primul-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 9
    Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale in afara teritoriului statului roman se aproba de ministrul apararii nationale.

    CAP. 3
    Intelegeri/acorduri tehnice si transferul de autoritate

    Art. 10
    (1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unitati si subunitati in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri/acorduri tehnice.
    (2) Procedura de incheiere a intelegerilor/acordurilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) Transferul de autoritate se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul la nivel operational si tactic al fortelor sale participante intr-o anumita misiune comandantului sau comandamentului strain care conduce misiunea respectiva.
    (2) Participantii la misiune executa ordinele comandantului fortei, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.
    (3) Fortele armate romane, pe timpul indeplinirii misiunilor in afara teritoriului statului roman, pot avea sub control operational si tactic unitati sau subunitati ale fortelor armate straine cu care coopereaza.
    Art. 12
    (1) In situatia in care comandantul detasamentului romanesc primeste un ordin, o directiva sau un consemn emanand de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept international sau obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestora.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), comandantul detasamentului romanesc va informa de indata autoritatile ierarhic superioare romane si va urma instructiunile primite de la acestea.
    Art. 13
    Participantilor la misiuni in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele strict necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale tarii pe teritoriul careia actioneaza, care ar depasi mandatul incredintat.

    CAP. 4
    Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului

    Art. 14
    (1) Incadrarea unitatilor si subunitatilor care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
    (2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii persoanelor se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 15
    (1) Fortele armate participa la misiuni in afara teritoriului statului roman cu personal militar, iar, la nevoie, si cu personal civil, propriu.
    (2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni, acesta poate selectiona rezervisti voluntari sau salariati civili care vor fi incadrati si platiti conform statelor de organizare.
    (3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
    (4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata.
    Art. 16
    (1) Personalul militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) si f) beneficiaza, pe durata acestora, de:
    a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
    b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apararii Nationale, conform reglementarilor in vigoare, precum si, in cazul participarii la misiuni de aparare colectiva si la cele tip coalitie, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, de un spor de campanie de 100% din solda lunara/salariul de baza;
    c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, de catre Ministerul Apararii Nationale, la fiecare 6 luni de misiune.
    (2) Personalul participant la exercitii comune si ceremoniale in afara teritoriului statului roman beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant i se pot conferi decoratii, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    (1) Personalul participant la misiuni in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile stabilite de legislatia romana.
    (2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    (1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii in tara si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
    a) deplasarea fortelor si mijloacelor din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman pana in zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum si repatrierea acestora;
    b) unele achizitii de tehnica si echipament;
    c) repunerea in stare operativa a tehnicii si asigurarea mentenantei;
    d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea si trimiterea in concediu a personalului, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de operatii, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
    e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si tehnica;
    f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si intocmirea formalitatilor prilejuite de deces;
    h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor;
    i) alte cheltuieli specifice.
    Art. 20
    Finantarea participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se executa potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 21
    Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 22
    (1) Bunurile materiale aflate in dotarea detasamentului roman, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunii, se scad din evidenta contabila potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile materiale a caror aducere in tara costa mai mult decat pretul acestora pot fi donate statului pe teritoriul caruia acestea se afla, potrivit legii.
    (3) Donarea bunurilor prevazute la alin. (2), precum si scoaterea acestora din evidenta contabila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale si angajarea serviciilor necesare indeplinirii misiunii in zona de operatii se abiliteaza personalul cu atributii in domeniu sa incheie contracte si sa efectueze plati in valuta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, precum si uzantelor locale.
    (2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe baza de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislatiei nationale si a reglementarilor locale.
    Art. 24
    (1) Plata obligatiilor financiare ale detasamentului romanesc se efectueaza in valuta acceptata in zona, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
    (2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 25
    La iesirea si intrarea din/in tara a fortelor participante la misiuni in afara teritoriului statului roman, autoritatea vamala romana va indeplini formalitatile vamale necesare, in procedura simplificata, stabilita prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 26
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurna, cazare si hrana ale personalului militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d), precum si ale celui care executa controale, in conformitate cu specificul fiecarui tip de misiune.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii institutiilor respective.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga alin. 1 si 5 ale art. 5 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 42/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 42 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu