E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 42 din 15 martie 2004

privind participarea fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 18 martie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza conditiile in care fortele armate ale Romaniei participa la misiuni in afara teritoriului statului roman.
    Art. 2
    Misiunile la care pot participa fortele armate in afara teritoriului statului roman sunt:
    a) de aparare colectiva;
    b) in sprijinul pacii;
    c) de asistenta umanitara;
    d) tip coalitie;
    e) exercitii comune;
    f) individuale;
    g) ceremoniale.
    Art. 3
    Fortele armate pot participa la misiunile prevazute la art. 2 in conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de Romania prin tratate, acorduri si alte intelegeri internationale la care este parte.

    CAP. 2
    Planificarea si trimiterea in misiune a fortelor

    Art. 4
    La propunerea Ministerului Apararii Nationale, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii analizeaza si hotaraste, pana la data de 30 iunie a fiecarui an, fortele si mijloacele ce pot fi puse la dispozitie in anul urmator in vederea participarii la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d).
    Art. 5
    In baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Guvernul prevede in proiectul de buget pentru anul urmator fondurile financiare necesare pregatirii si participarii la misiune a fortelor si mijloacelor prevazute la art. 4.
    Art. 6
    Pentru anul bugetar in curs, la aparitia unor situatii neprevazute care necesita participarea cu forte si mijloace, bugetul Ministerului Apararii Nationale se suplimenteaza, daca este necesar, prin lege de rectificare.
    Art. 7
    (1) Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se aproba, la propunerea primului-ministru, de catre Presedintele Romaniei, dupa consultarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Presedintele Romaniei informeaza Parlamentul despre decizie in termen de 5 zile de la luarea acesteia, iar daca Parlamentul este in vacanta, la inceperea sesiunii ordinare sau extraordinare, dupa caz.
    (2) In situatia in care trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman in misiunile prevazute la art. 2 lit. b) si d) nu se face in baza unui tratat international la care Romania este parte, Presedintele Romaniei solicita incuviintarea Parlamentului.
    (3) Guvernul informeaza presedintii celor doua Camere ale Parlamentului despre situatia fortelor armate aflate in misiune in afara teritoriului statului roman, trimestrial sau de cate ori este nevoie.
    Art. 8
    Trimiterea fortelor armate in afara teritoriului statului roman la exercitii comune se aproba de catre primul-ministru, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 9
    Participarea la misiuni individuale sau ceremoniale in afara teritoriului statului roman se aproba de ministrul apararii nationale.

    CAP. 3
    Intelegeri/acorduri tehnice si transferul de autoritate

    Art. 10
    (1) In vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea la misiuni a unor unitati si subunitati in cadrul unor forte internationale sau in cadrul unor unitati ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale incheie intelegeri/acorduri tehnice.
    (2) Procedura de incheiere a intelegerilor/acordurilor tehnice se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) Transferul de autoritate se efectueaza de catre Ministerul Apararii Nationale si reprezinta actiunea prin care Romania preda controlul la nivel operational si tactic al fortelor sale participante intr-o anumita misiune comandantului sau comandamentului strain care conduce misiunea respectiva.
    (2) Participantii la misiune executa ordinele comandantului fortei, conform celor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.
    (3) Fortele armate romane, pe timpul indeplinirii misiunilor in afara teritoriului statului roman, pot avea sub control operational si tactic unitati sau subunitati ale fortelor armate straine cu care coopereaza.
    Art. 12
    (1) In situatia in care comandantul detasamentului romanesc primeste un ordin, o directiva sau un consemn emanand de la autoritatile ierarhic superioare ale misiunii, care contravine normelor de drept international sau obiceiurilor razboiului, refuza executarea acestora.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1), comandantul detasamentului romanesc va informa de indata autoritatile ierarhic superioare romane si va urma instructiunile primite de la acestea.
    Art. 13
    Participantilor la misiuni in afara teritoriului statului roman le sunt interzise desfasurarea de activitati economice, altele decat cele strict necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie in afacerile interne ale tarii pe teritoriul careia actioneaza, care ar depasi mandatul incredintat.

    CAP. 4
    Selectionarea, incadrarea si unele drepturi ale personalului

    Art. 14
    (1) Incadrarea unitatilor si subunitatilor care urmeaza a fi puse la dispozitie pentru misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) se face, de regula, cu personal profesionalizat.
    (2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participarii persoanelor se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 15
    (1) Fortele armate participa la misiuni in afara teritoriului statului roman cu personal militar, iar, la nevoie, si cu personal civil, propriu.
    (2) In cazul in care Ministerul Apararii Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat in domenii specifice, necesar participarii la misiuni, acesta poate selectiona rezervisti voluntari sau salariati civili care vor fi incadrati si platiti conform statelor de organizare.
    (3) Pe durata pregatirii si desfasurarii misiunilor, contractele individuale de munca sau raporturile de serviciu ale personalului prevazut la alin. (2) se suspenda.
    (4) Pe durata suspendarii contractelor individuale de munca sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile ramase disponibile pot fi incadrate alte persoane, cu contract de munca pe durata determinata.
    Art. 16
    (1) Personalul militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d) si f) beneficiaza, pe durata acestora, de:
    a) un concediu de odihna suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare luna de prezenta in zona de operatii; acordarea si efectuarea concediului de odihna suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale;
    b) drepturi salariale asigurate de Ministerul Apararii Nationale, conform reglementarilor in vigoare, precum si, in cazul participarii la misiuni de aparare colectiva si la cele tip coalitie, stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, de un spor de campanie de 100% din solda lunara/salariul de baza;
    c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur, de catre Ministerul Apararii Nationale, la fiecare 6 luni de misiune.
    (2) Personalul participant la exercitii comune si ceremoniale in afara teritoriului statului roman beneficiaza de drepturile personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.
    Art. 17
    Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant i se pot conferi decoratii, conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    (1) Personalul participant la misiuni in afara teritoriului statului roman are dreptul la despagubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces in conditiile si cuantumurile stabilite de legislatia romana.
    (2) In caz de deces, despagubirile se acorda celor indreptatiti, potrivit legii.

    CAP. 5
    Aspecte financiare

    Art. 19
    (1) Fondurile necesare participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Din sumele aprobate pentru participarea la misiunile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii in tara si executarea acesteia in zona de operatii, astfel:
    a) deplasarea fortelor si mijloacelor din garnizoana de dispunere de baza de pe teritoriul statului roman pana in zona de responsabilitate din cadrul misiunii, precum si repatrierea acestora;
    b) unele achizitii de tehnica si echipament;
    c) repunerea in stare operativa a tehnicii si asigurarea mentenantei;
    d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, rotirea si trimiterea in concediu a personalului, insotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate in zona de operatii, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute in reglementarile specifice fiecarei activitati;
    e) incheierea contractelor de asigurare pentru personal si tehnica;
    f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
    g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si intocmirea formalitatilor prilejuite de deces;
    h) despagubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul indeplinirii misiunilor;
    i) alte cheltuieli specifice.
    Art. 20
    Finantarea participarii fortelor armate la misiuni in afara teritoriului statului roman se executa potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
    Art. 21
    Contabilitatea valorilor materiale si banesti se organizeaza si se conduce potrivit legislatiei romane si normelor specifice stabilite de Ministerul Apararii Nationale.
    Art. 22
    (1) Bunurile materiale aflate in dotarea detasamentului roman, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executarii misiunii, se scad din evidenta contabila potrivit prevederilor legale.
    (2) Bunurile materiale a caror aducere in tara costa mai mult decat pretul acestora pot fi donate statului pe teritoriul caruia acestea se afla, potrivit legii.
    (3) Donarea bunurilor prevazute la alin. (2), precum si scoaterea acestora din evidenta contabila se aproba prin hotarare a Guvernului.
    Art. 23
    (1) Pentru aprovizionarea cu bunuri materiale si angajarea serviciilor necesare indeplinirii misiunii in zona de operatii se abiliteaza personalul cu atributii in domeniu sa incheie contracte si sa efectueze plati in valuta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, precum si uzantelor locale.
    (2) Pentru executarea unor servicii necesare se pot angaja, pe baza de contract, persoane din zona de dislocare, cu plata unor sume negociate, cu respectarea legislatiei nationale si a reglementarilor locale.
    Art. 24
    (1) Plata obligatiilor financiare ale detasamentului romanesc se efectueaza in valuta acceptata in zona, in numerar sau prin conturi in valuta, deschise la unitati bancare, potrivit legii.
    (2) Valoarea in lei a cheltuielilor in valuta se actualizeaza in functie de evolutia cursului valutar leu/euro stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 25
    La iesirea si intrarea din/in tara a fortelor participante la misiuni in afara teritoriului statului roman, autoritatea vamala romana va indeplini formalitatile vamale necesare, in procedura simplificata, stabilita prin decizie a conducatorului Autoritatii Nationale a Vamilor.
    Art. 26
    In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili sporurile specifice, drepturile de diurna, cazare si hrana ale personalului militar si civil participant la misiunile prevazute la art. 2 lit. a) - d), precum si ale celui care executa controale, in conformitate cu specificul fiecarui tip de misiune.
    Art. 27
    Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si celorlalte institutii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Competentele ministrului apararii nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt indeplinite, dupa caz, de conducatorii institutiilor respective.
    Art. 28
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga alin. 1 si 5 ale art. 5 din Legea apararii nationale a Romaniei nr. 45/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                            VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 42/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 42 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu