Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 42 din 20 decembrie 1975

cu privire la productia bunurilor alimentare

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 135 din 26 decembrie 1975


SmartCity3


    In Republica Socialista Romania productia de bunuri alimentare constituie o latura esentiala a activitatii economice, un factor hotaritor pentru ridicarea necontenita a nivelului de trai al poporului.
    In intreaga activitate de producere a bunurilor alimentare trebuie sa se urmareasca valorificarea in cele mai bune conditii a resurselor de materii prime, a productiei agricole vegetale si animale, a bogatiilor naturale de care dispune tara noastra.
    Statul asigura dezvoltarea in ritm sustinut a productiei alimentare, realizarea unor produse de un inalt nivel calitativ, cu o ridicata valoare nutritiva, intr-un sortiment larg diversificat, in masura sa satisfaca necesitatile rationale de consum ale tuturor categoriilor de consumatori, precum si unele disponibilitati pentru export. Totodata, unitatile producatoare de bunuri alimentare au datoria sa contribuie la usurarea activitatilor casnice prin extinderea gamei de preparate si semipreparate.
    Productia de bunuri alimentare trebuie astfel organizata incit sa asigure o buna aprovizionare a populatiei si un inalt nivel de igiena in manipularea si depozitarea produselor, in concordanta cu cerintele ocrotirii sanatatii publice.
    Importanta pe care o are productia de bunuri alimentare pentru intreaga populatie, dezvoltarea sustinuta si perspectivele acestui sector de activitate fac necesara existenta unor norme generale, obligatorii pentru unitatile furnizoare si beneficiare.

    In acest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In Republica Socialista Romania, dezvoltarea productiei de bunuri alimentare, diversificarea sortimentelor, ridicarea valorii nutritive a acestora, in vederea satisfacerii cerintelor de alimentatie ale populatiei, constituie o problema de stat.
    Art. 2
    Productia de bunuri alimentare se realizeaza pe baza unui program unitar de valorificare superioara a materiilor prime agricole si de crestere continua a volumului si calitatii produselor.
    Aprovizionarea populatiei cu bunuri alimentare se asigura pe baza unui program anual, aprobat prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Ministri.
    Art. 3
    Productia de bunuri alimentare se realizeaza in unitatile de stat sau cooperatiste, precum si in gospodariile populatiei.

    CAP. 2
    Organizarea producerii si livrarea bunurilor alimentare

    Sectiunea I
    Materiile prime agricole destinate productiei bunurilor alimentare

    Art. 4
    Producatorii de materii prime agricole, animale si vegetale, destinate productiei bunurilor alimentare, au obligatia de a asigura cresterea continua a productiilor si a livrarilor la fondul central al statului, precum si imbunatatirea continutului de substanta utila, a valorii nutritive, a caracteristicilor tehnologice si a diversificarii produselor pe care le realizeaza.
    Acestia raspund de livrarea ritmica a produselor, in cantitatile si sortimentele contractate, precum si de respectarea conditiilor de calitate si a celor sanitare si sanitar-veterinare.
    Art. 5
    La receptia materiilor prime agricole, conditiile de calitate se verifica in mod obligatoriu prin analize de laborator.
    Se interzic preluarea si folosirea in productie a materiilor prime care nu corespund conditiilor de calitate si celor sanitare si sanitar-veterinare.

    Sectiunea a II-a
    Organizarea producerii bunurilor alimentare

    Art. 6
    Unitatile de interes republican asigura fabricarea bunurilor alimentare de baza si in productie de masa.
    Unitatile de stat de interes local si cele cooperatiste pot fabrica, potrivit prevederilor de plan, produse zaharoase, de cofetarie, patiserie, simigerie, sucuri si bauturi racoritoare, inghetata, gheata, otet, produse expandate din cereale si alte bunuri alimentare.
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, in calitate de organ coordonator, impreuna cu celelalte organe interesate stabilesc structura si volumul de productie ale unitatilor care fabrica bunuri alimentare, indiferent de subordonarea acestora.
    Productia de carne si preparate din carne se realizeaza in abatoare si in unitati complexe de industrializare a carnii, care raspund de conditiile de calitate si igiena a bunurilor livrate pentru acoperirea cerintelor de consum.
    In scopul concentrarii si diversificarii productiei, la abatoare se vor organiza, in functie de baza de materii prime si zona de consum, sectii pentru industrializarea carnii sub forma de preparate, conserve si semiconserve, precum si pentru prelucrarea subproduselor.
    Art. 7
    Productia de faina, malai, piine, specialitati de panificatie, patiserie, paste fainoase si biscuiti se realizeaza in complexe industriale si unitati de interes republican, precum si in mori, brutarii, simigerii si altele asemenea, din unitatile de stat de interes local si cele cooperatiste.
    Unitatile care fabrica aceste produse raspund de folosirea completa si rationala a intregii capacitati de productie, de imbunatatirea continua a calitatii produselor si diversificarea gamei de sortimente, potrivit traditiei locale si cererii consumatorilor.
    Art. 8
    Consiliile populare vor organiza in comune capacitati de prelucrare a carnii in preparate, de pasteurizare si prelucrare a laptelui, prese de ulei, capacitati de prelucrare a legumelor si fructelor, mori, brutarii si altele asemenea, pentru prelucrarea superioara si diversificata a materiilor prime agroalimentare, precum si a unor resurse naturale, atit pentru prestari de servicii populatiei, cit si pentru satisfacerea unor cerinte locale de consum public.
    Aceste capacitati vor folosi tehnologii si utilaje care se vor realiza pe baza unui program elaborat de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene.
    Art. 9
    Unitatile de alimentatie publica si de turism, de stat sau cooperatiste, trebuie sa realizeze diferite sortimente de preparate culinare, semipreparate de bucatarie, produse de carmangerie, produse de cofetarie-patiserie, produse zaharoase, inghetata, bauturi racoritoare si alte preparate, in functie de profilul de activitate si de cerintele consumatorilor. Aceste unitati vor realiza, de asemenea, sortimente de mincare si alte produse culinare cu specific local si traditional.
    Sortimentele obligatorii pe grupe de preparate culinare, produse de cofetarie-patiserie si bauturi racoritoare, pentru fiecare tip de unitate de alimentatie publica, se stabilesc de Ministerul Comertului Interior.
    Art. 10
    Unitatile de alimentatie publica trebuie sa foloseasca tehnologii specifice de preparare a produselor culinare, in vederea asigurarii si mentinerii proprietatilor nutritive ale acestora, cu respectarea retetelor de preparare stabilite potrivit normelor legale.
    Unitatile vor lua masuri pentru introducerea de noi retete de preparare in concordanta cu cerintele unei alimentatii rationale, care sa asigure echilibrul fiziologic si nutritiv intre principalii componenti ai alimentelor, precum si extinderea productiei de preparate si semipreparate si a meniurilor dietetice.
    Art. 11
    Bunurile alimentare in unitatile socialiste se realizeaza numai pe baza retetelor si tehnologiilor de fabricatie stabilite potrivit normelor legale.
    Bunurile alimentare noi pot fi fabricate sau preparate numai dupa omologare si dupa stabilirea normelor de consum si a pretului de catre organele prevazute de lege.
    Metodologia de omologare se stabileste de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Comertului Interior, cu consultarea organelor centrale care au in subordine unitati producatoare de bunuri alimentare si acordul Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.
    Pentru bunurile alimentare noi, cu specific local, care se produc si se desfac in acelasi judet, metodologia de omologare se stabileste de organele de specialitate ale comitetelor executive ale consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti.
    Omologarea bunurilor alimentare se va face dupa testarea preferintelor cumparatorilor.
    Art. 12
    Verificarea calitatii produselor, incepind cu materia prima pina la produsul finit, in toate fazele de fabricatie si in timpul depozitarii la unitatile de productie a bunurilor alimentare, se realizeaza prin organele de control tehnic al calitatii. Executarea controlului nu exonereaza de raspundere pe toti cei care organizeaza sau conduc procesul de productie.
    In cadrul unitatilor producatoare se vor organiza laboratoare proprii, dotate si incadrate corespunzator, prin care se vor urmari si verifica parametrii calitativi, fizico-chimici si bacteriologici ai materiilor prime, semifabricatelor si produselor finite, pe tot fluxul de fabricatie.
    Art. 13
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare raspunde, controleaza, coordoneaza si indruma unitar intreaga productie de bunuri alimentare si stabileste masuri tehnice, obligatorii pentru toate unitatile, indiferent de subordonare.
    De asemenea, asigura indrumarea acestei productii si in gospodariile populatiei.
    Art. 14
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare stabileste norme tehnice de calitate, norme de consum, de perisabilitate, precum si norme si normative de stoc pentru bunurile alimentare ce se realizeaza de unitatile in subordine, obligatorii pentru toate unitatile de productie, indiferent de subordonarea lor.
    Pentru alte bunuri alimentare, realizate numai in unitati de productie subordonate altor organe, stabilirea normelor si normativelor prevazute la alineatul precedent revine acestor organe, cu acordul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.
    Pentru preparatele alimentare care se realizeaza numai in reteaua de alimentatie publica, normele si normativele prevazute in alin. 1 se stabilesc de Ministerul Comertului Interior.
    Normele tehnice de calitate se vor stabili in toate cazurile si cu acordul Ministerului Comertului Interior si al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor.
    Normele si normativele de stoc, a caror aprobare este in competenta Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, se stabilesc de aceste organe.
    Criteriile de stabilire a normelor si normativelor prevazute in prezentul articol se aproba prin decret prezidential.
    Art. 15
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, celelalte organe centrale si organele locale, care au in subordine unitati de productie a bunurilor alimentare, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Ministerul Comertului Interior, precum si Comitetul de Stat al Planificarii, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor lua masuri, pe baza unor programe de perspectiva, in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, pentru:
    a) asigurarea masinilor, utilajelor, pieselor de schimb si materialelor necesare pentru fabricarea bunurilor alimentare la nivelul cerintelor rezultate din programul unitar de dezvoltare a industriei alimentare;
    b) asigurarea utilajelor necesare unitatilor de alimentatie publica pentru prepararea produselor;
    c) diversificarea productiei de masini, utilaje si materiale destinate industriei alimentare si retelei de alimentatie publica, tinind seama de noile bunuri alimentare ce urmeaza sa fie fabricate sau preparate.

    Sectiunea a III-a
    Livrarea bunurilor alimentare

    Art. 16
    La omologarea bunurilor alimentare se stabilesc denumirile acestora, termenele de garantie, indicii de calitate si conditiile de pastrare care asigura mentinerea insusirilor calitative ale produselor in cadrul acestor termene, cit si ambalajele de desfacere si transport.
    Pentru bunurile alimentare conservate, la omologare se vor stabili si termenele de valabilitate. Termenele de garantie si de valabilitate pentru aceste bunuri se prevad, dupa caz, in standardele de stat sau in normele interne.
    Prin termen de garantie se intelege limita de timp in cadrul careia reconditionarea sau inlocuirea bunului alimentar se face pe seama si cheltuiala unitatii producatoare, daca nu se dovedeste ca degradarea acestuia s-a produs din culpa unitatii beneficiare.
    Dupa expirarea termenului de garantie, pentru bunurile alimentare conservate unitatea producatoare raspunde pentru vicii ascunse, in cadrul termenului de valabilitate. Prin termen de valabilitate se intelege perioada limita de consum in care bunul alimentar conservat, depozitat si transportat in conditii corespunzatoare trebuie sa-si mentina nemodificate caracteristicile de calitate inscrise in standardul de stat sau in norma interna.
    Art. 17
    Unitatile producatoare trebuie sa livreze bunurile alimentare cu respectarea conditiilor de calitate. Unitatile beneficiare sint obligate sa refuze primirea produselor care, datorita lipsurilor calitative, nu pot fi puse in vinzare.
    Livrarea bunurilor alimentare de catre unitatile producatoare se va face ritmic, inainte de implinirea unei treimi din termenul de garantie al bunului.
    Pentru conserve de peste, legume sau fructe, unitatile producatoare si cele beneficiare pot conveni ca livrarea sa se faca la o data ulterioara, daca nu este posibila livrarea acestora in limita prevazuta la alineatul precedent, fara insa a depasi termenul de garantie. In acest caz, perioada de garantie a bunului alimentar se prelungeste de drept cu durata de timp dintre data implinirii unei treimi din termenul initial de garantie si data livrarii, fara a depasi termenul de valabilitate.
    Pentru bunurile alimentare altele decit cele conservate, termenul de garantie stabilit la omologare poate fi prelungit numai pe baza reexaminarii indicilor de calitate de catre laboratoarele de specialitate, in conditiile stabilite de Ministerul Sanatatii si Ministerul Comertului Interior. Se interzice prelungirea termenului de garantie la bunurile alimentare care se consuma numai in stare proaspata sau au o destinatie speciala.
    Art. 18
    Livrarile de bunuri alimentare de la intreprinderile comerciale cu ridicata la reteaua cu amanuntul se vor face in ordinea vechimii, fara a se depasi termenul de depozitare, iar in ce priveste cele conservate, in nici un caz perioada de doua treimi din termenul de valabilitate.
    Unitatile beneficiare pot refuza bunurile alimentare nelivrate in termenele prevazute la art. 17 si alineatul precedent.
    Art. 19
    Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale ale administratiei de stat, care au in subordine unitati de productie a bunurilor alimentare, impreuna cu Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, prin Directia generala a rezervelor de stat, vor lua masuri ca bunurile alimentare conservate constituite rezerva de stat sa fie reimprospatate. Pastrarea acestor bunuri in depozitele rezervelor de stat nu poate depasi mai mult de jumatate din termenul de valabilitate.
    Art. 20
    Pentru asigurarea desfacerii bunurilor alimentare conservate in cadrul termenului de valabilitate, acestea vor fi receptionate si depozitate pe loturi, in ordinea datei de fabricatie, instituindu-se in acest scop o evidenta operativa, pe termene de valabilitate, astfel ca livrarile si desfacerea prin magazine sa se faca in ordinea vechimii.
    Unitatile producatoare pot pastra in spatiile proprii de depozitare, la cererea unitatilor beneficiare, bunuri alimentare ale acestora, pe o durata de cel mult jumatate din termenul de valabilitate. In acest caz, plata bunurilor alimentare se va face de beneficiari la termenele scadente din contracte, cu suportarea cheltuielilor aferente perioadei de depozitare.
    Unitatile producatoare sint obligate sa ia masuri pentru preintimpinarea crearii de stocuri de bunuri alimentare fara desfacere asigurata, care pot conduce la depasirea termenului de garantie sau de valabilitate si la degradarea calitativa a acestora.
    Art. 21
    Unitatile comerciale cu ridicata, precum si cele cu amanuntul, vor asigura desfacerea integrala a bunurilor alimentare conservate in cadrul termenului de valabilitate. Sortimentele cu desfacere mai lenta vor fi concentrate in timp util in unitatile comerciale cu volum mare de desfacere si in localitatile in care produsele sint mai solicitate, concomitent cu accelerarea livrarilor la consumurile colective si la unitatile de alimentatie publica.
    Art. 22
    In cazul in care unele bunuri alimentare nu au putut fi desfacute catre populatie in cadrul termenului de valabilitate, intreprinderile comerciale detinatoare le vor livra pentru consum numai pe baza buletinelor de analiza emise de organele sanitare sau sanitar-veterinare, care vor atesta ca acestea sint apte pentru consumul uman si pot fi desfacute prin reteaua comerciala. Analiza bunurilor alimentare conservate de origine animala se va face de catre laboratoarele sanitare si sanitar-veterinare, iar cele vegetale, de laboratoarele sanitare. Analizele se vor efectua prin probe reprezentative, prelevate pe loturi, in conformitate cu normele legale.
    Valorificarea bunurilor alimentare se va face de catre intreprinderile comerciale in termen de 1 - 3 luni de la data atestarii lor pentru consum, potrivit alineatului precedent. Termenul si conditiile de valorificare se vor inscrie in buletinul de analiza, in functie de natura produsului si rezultatele probelor de laborator.
    Bunurile alimentare care nu se valorifica in aceste termene se exclud din consulul uman.

    Sectiunea a IV-a
    Ambalarea si depozitarea bunurilor alimentare

    Art. 23
    Ambalajele folosite la bunurile alimentare trebuie sa asigure pastrarea cantitatii si calitatii acestora, prezentarea estetica a marfurilor si informarea consumatorilor cu privire la felul si calitatea produsului, cantitatea continuta, pretul de vinzare, marca de fabrica si data fabricatiei, conditiile de pastrare si de utilizare si alte caracteristici.
    Pentru bunurile alimentare stabilite de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Comertului Interior si Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor, pe ambalaj sau pe produs se va trece si termenul de garantie. De asemenea, unitatile producatoare sint obligate sa inscrie pe ambalaj sau pe eticheta la bunurile alimentare conservate si data implinirii termenului de valabilitate.
    Art. 24
    Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale, care au in subordine unitati de productie a bunurilor alimentare, vor lua masuri pentru asigurarea preambalarii sau ambalarii bunurilor alimentare destinate fondului pietei, in scopul pastrarii calitatii acestora si inlesnirii desfacerii prin unitati de autoservire.
    Art. 25
    In depozitele din unitatile de productie a bunurilor alimentare si din reteaua de desfacere se vor asigura conditii de igiena, temperatura, umiditate si lumina, corespunzatoare fiecarei categorii de marfuri, precum si spatii de manipulare care sa permita folosirea mijloacelor mecanizate.
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Ministerul Comertului Interior, elaboreaza norme tehnice pentru depozitarea bunurilor alimentare, obligatorii pentru toate unitatile, indiferent de subordonare.
    Art. 26
    Ministerele, celelalte organe centrale si organele locale, care au in subordine unitati de productie a bunurilor alimentare, impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, Ministerul Industriei Metalurgice, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Economiei Forestiere si Materialelor de Constructii, Ministerul Industriei Usoare, Ministerul Comertului Interior, Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, precum si Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe, vor lua masuri, pe baza unor programe de perspectiva, elaborate in concordanta cu prevederile planului national unic de dezvoltare economico-sociala, pentru:
    a) asigurarea cantitativa si calitativa a ambalajelor si materialelor de ambalare;
    b) dotarea unitatilor cu utilaje si dispozitive de ambalare si preambalare;
    c) extinderea transportului bunurilor alimentare cu mijloace de transport specializate;
    d) dezvoltarea spatiilor de depozitare a bunurilor alimentare, in special a celor prevazute cu sisteme de racire, atit la unitatile de productie a bunurilor alimentare, cit si la unitatile de desfacere, precum si dotarea spatiilor de depozitare existente cu instalatii si mijloace tehnice pentru realizarea conditiilor de pastrare conform normelor stabilite.

    CAP. 3
    Cercetarea stiintifica in domeniul productiei bunurilor alimentare

    Art. 27
    Bunurile alimentare se produc pe baza rezultatelor obtinute in activitatea de cercetare stiintifica.
    Cercetarea stiintifica in domeniul productiei bunurilor alimentare va fi orientata, in principal, pentru infaptuirea urmatoarelor obiective:
    a) imbunatatirea calitatii produselor, indeosebi prin cresterea valorilor nutritive, prin tehnologii si utilaje noi, retete, metode de ambalare si conservare, care sa asigure echilibrul fiziologic si nutritiv intre principalii componenti ai alimentelor - proteine, grasimi, hidrati de carbon si vitamine - in functie de natura muncii si virsta consumatorilor, de zone geografice, gusturi si traditii locale;
    b) diversificarea si innoirea produselor pe baza cerintelor populatiei, urmarindu-se cu precadere elaborarea de tehnologii si retete pentru fabricarea de produse dietetice, produse pentru copii si produse semipreparate care sa usureze munca in gospodarii;
    c) valorificarea superioara a materiilor prime agroalimentare si atragerea in circuitul economic a unor noi resurse de materii prime;
    d) imbunatatirea tehnologiilor si conditiilor igienico-sanitare la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare.
    Art. 28
    Cercetarea pentru crearea de noi bunuri alimentare va tine seama de rezultatele testarii preferintelor populatiei. Metodologia de testare se stabileste de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Comertului Interior.
    Pentru bunurile alimentare dietetice, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Sanatatii vor organiza testarea pe categorii de consumatori, diferentiat in functie de maladii si categorii de virsta.
    Art. 29
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare va asigura includerea sarcinilor fizice pentru valorificarea cercetarilor efectuate in planul de productie al unitatilor, indiferent de subordonarea lor.

    CAP. 4
    Asigurarea conditiilor de igiena in unitatile de productie a bunurilor alimentare

    Art. 30
    Unitatile de productie a bunurilor alimentare vor functiona pe baza autorizatiei sanitare. Pentru unitatile care produc si desfac bunuri alimentare de origine animala este necesara si autorizatia sanitar-veterinara.
    Art. 31
    Unitatile de productie a bunurilor alimentare, indiferent de subordonare, sint obligate:
    a) sa organizeze procesul de productie astfel incit sa se asigure continuitatea fluxului tehnologic normal, evitarea incrucisarilor intre fazele salubre si cele insalubre si respectarea normelor de igiena, in toate fazele de productie;
    b) sa pastreze si sa depoziteze materiile prime, materialele si produsele finite in spatii usor de curatat si dezinfectat, care sa asigure mentinerea calitatii bunurilor depozitate;
    c) sa respecte la livrare normele sanitare si, dupa caz, cele sanitar-veterinare, atit cu privire la produs, cit si la ambalajul acestuia;
    d) sa intretina in stare de curatenie cladirile din dotare, spatiile interioare si exterioare ale acestora, dependintele, grupurile sociale, utilajele si mobilierul;
    e) sa asigure echipamentul pentru protectia sanitara a bunurilor alimentare si echipamentul de protectie a muncii, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 32
    Unitatile de productie a bunurilor alimentare vor utiliza in procesul de productie apa potabila.
    Utilizarea apei nepotabile este permisa numai la acele operatii tehnologice sau de intretinere avizate de organele sanitare sau, dupa caz, sanitar-veterinare.
    Art. 33
    Unitatile producatoare sint obligate sa asigure buna functionare si intretinere a instalatiilor de alimentare cu apa potabila, frigorifice, tehnico-sanitare, de iluminat, de apa calda, de colectare, de epurare si evaporare a apelor uzate si sa ia masuri de executare periodica a actiunilor de deratizare, dezinfectie si dezinsectie. De asemenea, vor lua masuri pentru colectarea, indepartarea si depozitarea reziduurilor, in locuri special amenajate in acest scop.
    Art. 34
    Personalul care lucreaza in unitatile de productie a bunurilor alimentare este obligat sa se supuna examenelor medicale la incadrarea in munca si periodic, potrivit normelor sanitare.
    Organele de conducere ale unitatilor vor asigura instruirea personalului cu privire la regulile de igiena personala si a locurilor de munca si raspund de aplicarea acestor reguli de catre personalul unitatii.
    Art. 35
    Utilizarea colorantilor, aromatizantilor, conservantilor si altor adjuvanti alimentari la fabricarea si prepararea bunurilor alimentare este permisa numai cu respectarea normelor de igiena stabilite de Ministerul Sanatatii.

    CAP. 5
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 36
    Incalcarea dispozitiilor din prezenta lege atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
    Art. 37
    Falsificarea ori substituirea de materii prime sau materiale folosite la fabricarea sau prepararea bunurilor alimentare, precum si livrarea acestora cunoscind ca au fost fabricate ori preparate din materii prime sau materiale falsificate ori substituite, se pedepseste potrivit art. 297 din Codul penal, cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.
    Daca prin falsificarea sau substituirea materiilor prime ori materialelor bunurile alimentare au devenit vatamatoare sanatatii, pedeapsa este, potrivit art. 313 din Codul penal, inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
    Tentativa se pedepseste.
    Art. 38
    Constituie contraventii la normele cu privire la productia bunurilor alimentare urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, constituie infractiuni:
    a) introducerea in productia bunurilor alimentare de materii prime sau materiale necorespunzatoare prescriptiilor tehnice de calitate;
    b) nerespectarea retetelor si tehnologiilor de fabricatie ori de preparare a bunurilor alimentare;
    c) nerespectarea prescriptiilor de ambalare sau preambalare pe produse si grupe de produse, prevazute in standarde de stat si norme interne;
    d) incalcarea normelor sau normativelor de stoc;
    e) incalcarea prevederilor art. 20 alineatul ultim, art. 21 si 22.
    Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 2.000 lei.
    Art. 39
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de inspectorii din Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calitatii Produselor si de persoane anume imputernicite de ministrul agriculturii si industriei alimentare sau ministrul aprovizionarii tehnico-materiale si controlului gospodaririi fondurilor fixe.
    Constatarea contraventiilor savirsite in unitatile comerciale si aplicarea sanctiunii se fac si de inspectorii comerciali de stat.
    Art. 40
    Dispozitiile art. 38 si 39 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 41
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Sanatatii, Ministerul Comertului Interior, impreuna cu Institutul roman de standardizare si celelalte organe centrale interesate, vor reanaliza, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, standardele de stat si normele interne la bunurile alimentare conservate, stabilind la fiecare produs si sortiment pe linga termenul de garantie si termenul de valabilitate.
    Art. 42
    Ambalajele existente in stoc, care nu indeplinesc cerintele prezentei legi, se vor putea folosi pina la data de 31 decembrie 1976.
    Art. 43
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Buletinul Oficial al Republicii Socialiste Romania.SmartCity5

COMENTARII la Legea 42/1975

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 42 din 1975
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 42/1975
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu