E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 381 din 13 iunie 2002

privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 442 din 24 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei legi, sunt considerate calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte, mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor, produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor, pe areale extinse.
    Art. 2
    (1) Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva, persistenta in timp si care afecteaza terenurile neirigate, inundatiile din revarsari de rauri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje, ploile abundente si de durata, temperaturile excesiv de scazute, sub limita biologica de rezistenta a plantelor, stratul gros de zapada care produce pagube in sectorul vegetal si animal, topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii, revarsari de rauri si baltiri, uraganul, precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse.
    (2) Nominalizarea si incadrarea in categoria bolilor care genereaza calamitati naturale la plante si animale se realizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 3
    Caracterizarea si incadrarea in categoria de calamitate naturala se realizeaza de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si se aproba prin hotarare a Guvernului.

    CAP. 2
    Constituirea sumei destinate despagubirii producatorilor agricoli

    Art. 4
    Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, prin bugetul de stat se va aloca Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor o suma destinata despagubirii producatorilor agricoli si subventionarii primelor de asigurare, ca urmare a efectelor negative ale fenomenelor naturale si ale bolilor prevazute la art. 2.
    Art. 5
    (1) Plata despagubirii producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru calamitatile naturale produse de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2 se efectueaza numai pentru culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii care au fost asigurate de catre societatile de asigurare si asigurare-reasigurare.
    (2) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care asigura culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii la societatile de asigurare agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor beneficiaza de o sustinere a primelor de asigurare.
    Art. 6
    Sumele constituite se utilizeaza pentru:
    a) despagubiri banesti, acordate producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care au suferit pagube produse de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2;
    b) subventionarea primelor de asigurare pentru factorii de risc asigurati pentru culturile agricole si speciile de animale, pasari, familii de albine si pesti, nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor. Nivelul subventionarii primelor de asigurare se va stabili prin hotarare a Guvernului.
    Art. 7
    Administrarea, utilizarea si gestionarea sumelor pentru despagubirea producatorilor agricoli se fac de catre Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 8
    Despagubirile se acorda producatorilor agricoli, astfel cum acestia sunt definiti la art. 16, in urmatoarele conditii:
    a) pentru culturile agricole si plantatiile afectate de calamitati naturale, numai pentru daune ce depasesc 30% din productie, nivelul maxim al despagubirii fiind de 70% din cheltuielile efectuate pana la data producerii fenomenului;
    b) pentru animale, pasari, familii de albine si pesti despagubirea reprezinta maximum 80% din valoarea de asigurare, diminuata cu valoarea subproduselor rezultate, care pot fi valorificate potrivit prevederilor legale.

    CAP. 3
    Constatarea si evaluarea pagubelor produse de calamitatile naturale

    Art. 9
    Constatarea pagubelor se face in prezenta producatorului agricol afectat si a unei comisii numite de prefectul judetului, la propunerea directorului general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, comisie formata pe plan local din primar, unul sau doi specialisti de la centrul agricol ori, dupa caz, de la circumscriptia sanitara veterinara zonala si un delegat din partea organelor judetene ale Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 10
    Rezultatul constatarilor si documentele intocmite in acest scop, in dublu exemplar, semnate de catre persoanele implicate in constatarea pagubelor, nominalizate la art. 9, se centralizeaza la directia generala pentru agricultura si industrie alimentara judeteana si a municipiului Bucuresti si la prefectura judetului.
    Art. 11
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia ca in termen de 3 zile de la data centralizarii documentelor respective sa trimita o informare detaliata Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    Art. 12
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia preluarii si centralizarii actelor de constatare si a transmiterii acestora Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in vederea stabilirii sumelor necesare acordarii despagubirilor.
    Art. 13
    Dupa verificarea documentatiilor de constatare a calamitatilor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor aproba sumele necesare pentru despagubirea producatorilor agricoli, individualizate pe judete, care se transmit directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti.
    Art. 14
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor sesizeaza Guvernul, care, in functie de calamitatile naturale, precum si de marimea zonelor afectate, declara starea de calamitate naturala prin hotarare.
    Art. 15
    Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti sunt obligate sa respecte destinatia acestor sume si repartizarea lor pe producatori agricoli, persoane fizice sau juridice.

    CAP. 6
    Drepturile si obligatiile producatorilor agricoli

    Art. 16
    In sensul prezentei legi, producatorii agricoli sunt persoanele fizice sau juridice care au in administrare sau exploatare terenuri agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti.
    Art. 17
    Persoanele fizice sau juridice beneficiaza de prevederile prezentei legi daca au fost afectate de fenomenele naturale si bolile prevazute la art. 2 si se afla in zona calamitata, declarata prin hotarare a Guvernului, si au culturile, plantatiile, animalele, pasarile, familiile de albine sau pestii asigurate prin societati de asigurare.
    Art. 18
    (1) Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, vor primi despagubirile aferente calamitatilor naturale in anul producerii lor.
    (2) In situatia in care daunele, ca efect al calamitatilor naturale, sunt totale si sunt produse in momentul in care exista posibilitati climatice si tehnice de infiintare a culturilor, despagubirile se acorda imediat, dupa constatare si evaluare, pentru asigurarea finantarii inceperii unui nou ciclu de productie.
    Art. 19
    Pentru a beneficia de despagubiri producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, au urmatoarele obligatii:
    a) sa declare si sa inregistreze culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii, contractele de concesionare si arendare in registrele agricole deschise la nivel de comuna, oras sau sector al municipiului Bucuresti;
    b) sa intretina culturile agricole, animalele, pasarile, familiile de albine si pestii potrivit tehnologiilor si sa ia masuri pentru prevenirea atacului de boli si daunatori;
    c) sa depuna o instiintare, in scris, la primarie cel mai tarziu in 48 de ore de la data producerii evenimentului, in cazul distrugerii ori vatamarii culturilor agricole, plantatiilor ori a rodului viilor, plantatiilor pomicole, de hamei si de arbusti fructiferi, si cel mai tarziu in 24 de ore de la data producerii evenimentului in cazul pieirii animalelor, pasarilor, familiilor de albine si pestilor. In acest ultim caz instiintarea trebuie sa fie insotita de un act medico-legal din partea medicului veterinar de stat al circumscriptiei sanitare veterinare pe a carei raza este amplasata ferma de crestere, grajdul de adapostire a animalului, in care sa se precizeze ca pieirea acestuia s-a datorat efectelor produse de fenomenele naturale prevazute la art. 2;
    d) sa prezinte, cu buna-credinta si in conformitate cu realitatea din teren, nivelul estimativ al pagubelor inregistrate.
    Art. 20
    (1) Instiintarea scrisa, prevazuta la art. 19 lit. c), se depune, in localitatile rurale, la secretarul consiliului comunal, iar in localitatile urbane, la secretarul consiliului orasenesc, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti.
    (2) Secretarul consiliului comunal, orasenesc sau secretarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia sa le inregistreze si sa le transmita in termen de 24 de ore la organele abilitate prin lege sa faca constatarea si sa intocmeasca acte de constatare.
    Art. 21
    In baza unei conventii incheiate cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor Institutul National de Meteorologie si Hidrologie va transmite acestuia informari detaliate, in ritmul impus de necesitati, privind aria de raspandire a fenomenelor naturale din categoriile precizate la art. 2.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 22
    Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care prin atitudinea lor contribuie la producerea sau majorarea daunelor nu vor beneficia de despagubiri.
    Art. 23
    Persoanele fizice sau juridice care, cu buna stiinta, fac declaratii false in vederea obtinerii de despagubiri sau cele care inlesnesc obtinerea de despagubiri necuvenite raspund, dupa caz, civil, material, administrativ sau penal.
    Art. 24
    Intocmirea de acte de constatare sau de despagubire cu date nereale constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.
    Art. 25
    Sumele incasate nelegal vor fi restituite la bugetul de stat, indexate cu indicele de inflatie.
    Art. 26
    Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va elabora in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi norme metodologice de aplicare.
    Art. 27
    Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 381/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 381 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 381/2002
Legea 281 2010
pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
Ordin 762 2004
privind aprobarea Listei societatilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturi agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru anul agricol 2004 - 2005
Hotărârea 1097 2004
privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru grau-secara, orz, orzoaica si rapita pentru ulei, cultivate in toamna anului 2003, si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
Ordonanţa 7 2004
pentru modificarea Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Hotărârea 1458 2003
privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura pentru cultura de grau de toamna si stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordata ca despagubire
Ordin 814 2003
privind aprobarea Listei societatilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturi agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, pentru anul agricol 2003/2004
Hotărârea 440 2003
privind declararea starii de calamitate naturala in agricultura si stabilirea nivelului maxim al sumelor care pot fi acordate ca despagubiri
Hotărârea 74 2003
pentru stabilirea nivelului subventionarii primelor de asigurare acordate producatorilor agricoli
Ordin 444 2002
pentru stabilirea culturilor agricole si speciilor de animale, pasari, familii de albine si pesti pentru care se subventioneaza primele de asigurare pentru factorii de risc asigurati
Ordin 445 2002
pentru aprobarea listei societatilor de asigurare si asigurare-reasigurare care practica asigurari pentru culturile agricole, animale, pasari, familii de albine si pesti, agreate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
Ordin 419 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Decretul 534 2002
pentru promulgarea Legii privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu