Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.352 din 23.12.2015

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 979 din 30 decembrie 2015SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 2(1) I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor desemnat să asigure inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, la sediul întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier, în locurile unde au loc încărcarea, descărcarea şi depozitarea temporară a mărfurilor, în staţiile şi autogările utilizate la transportul rutier de persoane, în locurile în care au loc pregătirea personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere, în trafic, în locurile unde este permisă staţionarea vehiculelor şi în parcări, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat, la solicitarea autorităţilor care îşi exercită atribuţiile în punctul de trecere a frontierei de stat. Inspecţia şi controlul privesc în principal:a)condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier, a activităţilor de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţilor de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere; 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3I.S.C.T.R. se finanţează integral de la bugetul de stat. 3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către inspectorul de stat şef. (2) Salarizarea inspectorului de stat şef se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare. 4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5 (1) În cadrul I.S.C.T.R. funcţionează 8 inspectorate regionale de control, fără personalitate juridică. Inspectoratele regionale de control sunt conduse de câte un inspector-şef, numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din personal cu atribuţii de inspecţie şi control având funcţia de inspector şi alte categorii de personal.(3) Personalul I.S.C.T.R. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia inspectorului de stat şef şi a personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire.(4) Încadrarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul I.S.C.T.R. se face conform reglementărilor legale în vigoare. Salarizarea personalului din I.S.C.T.R. va fi asimilată cu cea a personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul I.S.C.T.R. cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin decizie comună a inspectorului de stat şef al I.S.C.T.R. şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(5) I.S.C.T.R. asigură pregătirea, perfecţionarea profesională şi evaluarea periodică a personalului propriu, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport rutier/operatorilor economici din domeniul rutier în legătură cu activităţile de transport rutier, activităţile conexe transportului rutier, activităţile de pregătire a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi activităţile de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, inspectorii au dreptul să efectueze controlul în timpul programului de lucru atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia. (2) La efectuarea controlului la sediu, întreprinderile/operatorii de transport rutier/operatorii economici din domeniul rutier prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de inspectorii I.S.C.T.R. 6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins: Articolul 91 (1) Amenzile şi, după caz, procentul din amenzile aplicate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, cetăţenilor unui stat din afara Uniunii Europene cu care România are încheiate convenţii în domeniul transporturilor rutiere sau cetăţenilor români ori cetăţenilor străini cu domiciliul ori, după caz, reşedinţa sau rezidenţa în aceste state, pentru încălcarea prevederilor din domeniul transporturilor rutiere care, potrivit legii, constituie contravenţii şi care se fac venit la bugetul de stat, se achită în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la Trezoreria Statului, sectorul 1, Bucureşti.(2) La achitarea prin virament a amenzilor prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate orice mijloace de plată, cum ar fi servicii poştale, instituţii financiar-bancare sau instrumente de plată electronică, precum şi Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. 7. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11 (1) Atribuţiile I.S.C.T.R. şi ale inspectoratelor regionale de control, atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor, regulamentul de organizare şi funcţionare a I.S.C.T.R., structura organizatorică a acestuia, numărul maxim de posturi, precum şi normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 8. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă. 9. La articolul 11, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins: (21) Structura organizatorică detaliată la nivel de direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi statul de funcţii ale I.S.C.T.R. - aparatul central şi inspectoratele regionale de control - se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea inspectorului de stat şef. Articolul IITransformarea posturilor personalului cu atribuţii de inspecţie şi control încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier la data intrării în vigoare a prezentei legi în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. Articolul IV(1) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va modifica şi completa Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier în mod corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări şi completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministrul transporturilor va modifica şi completa actele normative din domeniul inspecţiei şi controlului transportului rutier emise de acesta în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare, corespunzător modificărilor şi completărilor dispuse prin prezenta lege, modificări şi completări care vor intra în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 352/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 352 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu