E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 351 2001 modificat de Legea 190 2019
Legea 351 2001 modificat de Legea 264 2011
Legea 351 2001 modificat de Legea 106 2010
Legea 351 2001 completat de Legea 106 2010
Legea 351 2001 modificat de Legea 100 2007
Legea 351 2001 completat de Legea 100 2007
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 3 din actul Legea 543 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 332 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 203 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 134 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 83 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 86 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 87 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 79 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 80 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 81 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 45 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 12 2004
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 582 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 583 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 584 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 585 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 547 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 548 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 408 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 409 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 410 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 382 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 391 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 336 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 263 2003
Articolul 2 din actul Legea 351 2001 modificat de articolul 2 din actul Legea 674 2002
Legea 351 2001 promulgat de Decretul 489 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 351 din  6 iulie 2001

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 24 iulie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Planul de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, potrivit anexelor nr. I - V care fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    (1) Reteaua nationala de localitati este compusa din localitati urbane si din localitati rurale, ierarhizate pe ranguri, potrivit anexelor nr. II - IV.
    (2) Potrivit prezentei legi, ierarhizarea localitatilor pe ranguri este urmatoarea:
    a) rangul 0 - Capitala Romaniei, municipiu de importanta europeana;
    b) rangul I - municipii de importanta nationala, cu influenta potentiala la nivel european;
    c) rangul II - municipii de importanta interjudeteana, judeteana sau cu rol de echilibru in reteaua de localitati;
    d) rangul III - orase;
    e) rangul IV - sate resedinta de comuna;
    f) rangul V - sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor.
    Art. 3
    (1) Trecerea localitatilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea consiliilor locale, cu consultarea populatiei prin referendum si a institutiilor implicate, in conditiile legii, cu respectarea principalilor indicatori cantitativi si calitativi minimali prevazuti in anexa nr. II, pentru localitatile urbane, si in anexa nr. IV, pentru localitatile rurale.
    (2) Principalii indicatori, elementele si nivelurile de dotare prevazute de lege pentru ierarhizarea localitatilor urbane si rurale vor sta la baza criteriilor de stabilire a impozitelor si taxelor.
    Art. 4
    In zonele lipsite de orase pe o raza de 25 - 30 km Guvernul, cu participarea autoritatilor administratiei publice locale, va actiona in mod prioritar pentru:
    a) modernizarea unor localitati rurale cu rol de servire in zona de influenta;
    b) declararea de noi orase, promovand programe speciale de coparticipare la sustinerea financiara a dezvoltarii institutionale, necesare in vederea infiintarii acestor noi orase.
    Art. 5
    Organizarea de noi comune se face prin lege, la propunerea consiliului local, in urma consultarii prin referendum local a populatiei din unitatea administrativ-teritoriala de la care se preiau localitatile rurale si a populatiei din unitatile administrativ-teritoriale care preiau localitatile rurale in cauza, pe baza documentatiei prin care se atesta indeplinirea conditiilor minime cuprinse in anexa nr. IV.
    Art. 6
    Pentru dezvoltarea echilibrata a localitatilor urbane si rurale Guvernul, cu participarea autoritatilor administratiei publice locale, va actiona pentru sprijinirea si revitalizarea unor comune cuprinse in anexele nr. IV si V, in care s-au produs scaderi accentuate de populatie in ultimii 30 de ani.
    Art. 7
    (1) In vederea dezvoltarii echilibrate a teritoriului din zona Capitalei Romaniei si a municipiilor de rangul I unitatile administrativ-teritoriale de baza din aceste zone se pot asocia intr-un parteneriat voluntar in scopul infiintarii de zone metropolitane aferente spatiului urban. Asocierea contribuie la intarirea complementaritatilor intre aceste unitati si factorii de decizie interesati in dezvoltarea teritoriului.
    (2) Zonele metropolitane prevazute la alin. (1) functioneaza ca entitati independente fara personalitate juridica.
    (3) Zonele metropolitane pot functiona pe un perimetru independent de limitele unitatilor administrativ-teritoriale, stabilit de comun acord de autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 8
    Asociatia zonei metropolitane, cu acordul consiliilor locale si cu consultarea populatiei in conditiile legii, in a carei raza teritoriala s-a constituit, adopta programul de dezvoltare a zonei.
    Art. 9
    In vederea optimizarii evolutiei marilor aglomerari urbane, prin lege se pot infiinta in cadrul acestora zone de dezvoltare. Legea va prevedea perimetrul, durata de functionare, cadrul institutional de administrare, precum si facilitatile acordate.
    Art. 10
    In vederea protejarii elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii necontrolate a localitatilor urbane si a asigurarii de spatii de agrement si recreare, in planurile urbanistice elaborate si aprobate potrivit legii se va prevedea infiintarea de centuri sau zone verzi in jurul Capitalei Romaniei si al municipiilor de rangul I.
    Art. 11
    Planurile de dezvoltare nationala, regionale, inclusiv cele transfrontaliere si de dezvoltare pentru integrarea in spatiul european, precum si cele sectoriale se vor elabora pe baza prevederilor sectiunilor Planului de amenajare a teritoriului national - Cai de comunicatie, Ape, Zone protejate, Reteaua de localitati, Zone de risc natural, precum si ale altor sectiuni ale Planului de amenajare a teritoriului national aprobate prin lege.
    Art. 12
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi conduce la anularea actelor, inclusiv a masurilor si prevederilor de dezvoltare enumerate la art. 11.
    Art. 13
    Autoritatile administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale vor coopera pentru asigurarea aplicarii prevederilor prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    ANEXA 1

                               DEFINIREA
                      principalilor termeni utilizati

 1. Localitate        -  forma de asezare stabila a populatiei in
                         teritoriu, alcatuind un nucleu de viata umana, cu
                         structuri si marimi variabile, diferentiate in
                         functie de specificul activitatilor de productie
                         dominante ale locuitorilor, caracteristicile
                         organizarii administrativ-teritoriale, numarul de
                         locuitori, caracterul fondului construit, gradul
                         de dotare social-culturala si de echipare
                         tehnico-edilitara.
                         In functie de specificul si de ponderea
                         activitatii economice dominante, de numarul de
                         locuitori, caracterul fondului construit,
                         densitatea populatiei si a locuintelor, de
                         nivelul de dotare social-culturala si de echipare
                         tehnica localitatile se impart in doua mari
                         grupe: localitati urbane si localitati rurale.
 2. Localitate urbana -  localitate in care majoritatea resurselor de munca
                         este ocupata in activitati neagricole cu un nivel
                         diversificat de dotare si echipare, exercitand o
                         influenta socioeconomica constanta si semnificativa
                         asupra zonei inconjuratoare.
 3. Localitate rurala -  localitate in care:
    (sat)             a) majoritatea fortei de munca se afla concentrata in
                         agricultura, silvicultura, pescuit, oferind un mod
                         specific si viabil de viata locuitorilor sai, si
                         care prin politicile de modernizare isi va pastra
                         si in perspectiva specificul rural;
                      b) majoritatea fortei de munca se afla in alte
                         domenii decat cele agricole, silvice, piscicole, dar
                         care ofera in prezent o dotare insuficienta necesara
                         in vederea declararii ei ca oras si care, prin
                         politicile de echipare si de modernizare, va putea
                         evolua spre localitatile de tip urban.
 4. Unitati           -  potrivit legii unitatile administrativ-teritoriale
    administrativ-       sunt comunele, orasele si judetele.
    teritoriale          Unitatile administrativ-teritoriale de baza sunt
                         orasele si comunele care cuprind una sau mai multe
                         localitati.
 5. Oras              -  unitate administrativ-teritoriala de baza alcatuita
                         fie dintr-o singura localitate urbana, fie din mai
                         multe localitati, dintre care cel putin una este
                         localitate urbana.
                         Ca unitate administrativ-teritoriala de baza si ca
                         sistem social-economic si geografic orasul are doua
                         componente:
                      a) componenta teritoriala - intravilanul, care reprezinta
                         suprafata de teren ocupata sau destinata constructiilor
                         si amenajarilor (de locuit, social-culturale,
                         industriale, de depozitare, de productie, de
                         circulatie, de recreare, de comert etc.) si
                         extravilanul care reprezinta restul teritoriului
                         administrativ al orasului;
                      b) componenta demografica socioeconomica, care consta in
                         grupurile de populatie si activitatile economice,
                         sociale si politico-administrative ce se desfasoara pe
                         teritoriul localitatii.
                         Dimensiunile, caracterul si functiile orasului prezinta
                         mari variatii, dezvoltarea sa fiind strans corelata cu
                         cea a teritoriului caruia ii apartine.
                         Orasele care prezinta o insemnatate deosebita in viata
                         economica, social-politica si cultural-stiintifica a
                         tarii sau care au conditii de dezvoltare in aceste
                         directii sunt declarate municipii.
 6. Comuna            -  unitate administrativ-teritoriala de baza care cuprinde
                         populatia rurala reunita prin comunitatea de interese
                         si traditii, alcatuita din unul sau mai multe sate, in
                         functie de conditiile economice, social-culturale,
                         geografice si demografice. Satele in care isi au sediul
                         autoritatile publice ale comunei sunt sate resedinta.
 7. Teritoriu         -  suprafata delimitata prin lege pentru judete,
    administrativ        municipii, orase si comune. Este constituit din
                         suprafata agricola (teren arabil, pasuni si fanete, vii
                         si livezi), suprafata fondului forestier, suprafata
                         ocupata de constructii si amenajari de infrastructura
                         (cai de comunicatie, altele decat cele apartinand
                         domeniului public al statului, echipare energetica,
                         lucrari de gospodarire a apelor), ape si balti si
                         suprafata aferenta intravilanului (constructii si
                         amenajari), delimitata prin planurile urbanistice.
 8. Retea de          -  totalitatea localitatilor de pe un teritoriu
    localitati           (national, judetean, zona functionala), ale caror
                         existenta si dezvoltare sunt caracterizate printr-un
                         ansamblu de relatii desfasurate pe multiple planuri
                         (politico-administrativ, social-cultural, economic
                         etc.). Reteaua de localitati este constituita din
                         localitati urbane si localitati rurale.
 9. Ierarhizarea      -  clasificarea localitatilor pe ranguri in functie de
    functionala a        importanta in retea si de rolul teritorial,
    localitatilor        asigurandu-se un sistem de servire a populatiei
    urbane               eficient din punct de vedere economic si social si o
    si rurale            dezvoltare echilibrata a localitatilor in teritoriu.
10. Rang              -  expresie a importantei actuale si in perspectiva
                         imediata a unei localitati in cadrul retelei din punct
                         de vedere administrativ, politic, social, economic,
                         cultural etc., in raport cu dimensiunile ariei de
                         influenta polarizate si cu nivelul de decizie pe care
                         il implica in alocarea de resurse. Aceasta importanta
                         trebuie sa isi gaseasca corespondentul si in nivelul de
                         modernizare.
11. Zona              -  zona constituita prin asociere, pe baza de parteneriat
    metropolitana        voluntar, intre marile centre urbane (Capitala Romaniei
                         si municipiile de rangul I) si localitatile urbane si
                         rurale aflate in zona imediata, la distante de pana la
                         30 km, intre care s-au dezvoltat relatii de cooperare
                         pe multiple planuri.
12. Centura verde     -  zona delimitata in jurul Capitalei Romaniei si al
                         municipiilor de rangul I, in vederea protejarii
                         elementelor cadrului natural, a prevenirii extinderii
                         necontrolate a acestor municipii si a asigurarii
                         spatiilor suplimentare de agrement si recreare.
13. Zona de           -  perimetru delimitat in cadrul teritoriului
    dezvoltare           administrativ al unui municipiu sau in cadrul unei zone
                         metropolitane in care se propun unele facilitati de
                         natura fiscala, in scopul favorizarii dezvoltarii
                         economice prin atragerea de investitii de capital
                         strain sau autohton.
14. Zona de influenta -  teritoriul si localitatile care inconjoara un centru
                         urban si care sunt influentate direct de evolutia
                         orasului si de relatiile de interconditionare si de
                         cooperare care se dezvolta pe linia activitatilor
                         economice, a aprovizionarii cu produse agroalimentare,
                         a accesului la dotarile sociale si comerciale, a
                         echiparii cu elemente de infrastructura si cu amenajari
                         pentru odihna, recreere si turism. Dimensiunile zonei
                         de influenta sunt in relatie directa cu marimea si cu
                         functiunile centrului urban polarizator.
15. Sistem urban      -  sistem de localitati invecinate intre care se stabilesc
                         relatii de cooperare economica, sociala si culturala,
                         de amenajare a teritoriului si de protectie a mediului,
                         echipare tehnico-edilitara, fiecare pastrandu-si
                         autonomia administrativa.

    ANEXA 2

                          LOCALITATI URBANE

    1.0. Principalii indicatori cantitativi si calitativi minimali de definire a localitatilor urbane*)
________________________________________________________________________________
Nr.        Indicatori minimali              Municipiu              Oras
crt.
________________________________________________________________________________
 0                   1                          2                    3
________________________________________________________________________________
 1.1.  Numar de locuitori                    25.000                5.000
 1.2.  Populatia ocupata in activitati
       neagricole (% din totalul
       populatiei ocupate)                       85                   75
 1.3.  Dotarea locuintelor cu
       instalatii de alimentare cu apa
       (% din totalul locuintelor)               80                   70
 1.4.  Dotarea locuintelor cu baie si
       WC in locuinta (% din totalul
       locuintelor)                              75                   55
 1.5.  Numar de paturi in spitale la
       1.000 de locuitori                        10                    7
 1.6.  Numar de medici care revin la
       1.000 de locuitori                         2,3                  1,8
 1.7.  Unitati de invatamant                 postliceal       liceal sau alta
                                                                  forma de
                                                                 invatamant
                                                                  secundar
 1.8.  Dotari culturale si sportive      sali de spectacol,   sali de spectacol,
                                         eventual teatre,    biblioteci publice,
                                       institutii muzicale,     spatii pentru
                                        biblioteci publice,  activitati sportive
                                          stadion, sali
                                             de sport
 1.9.  Locuri in hoteluri                       100                   50
1.10.  Strazi modernizate (% din
       lungimea totala a strazilor)              60                   50
1.11.  Strazi cu retele de distributie
       a apei (% din lungimea totala
       a strazilor)                              70                   60
1.12.  Strazi cu conducte de canalizare
       (% din lungimea totala a
       strazilor)                                60                   50
1.13.  Epurarea apelor uzate           statie de epurare cu   statie de epurare
                                       treapta mecanica si        cu treapta
                                           biologica               mecanica
1.14.  Strazi cu retele de hidranti
       exteriori pentru stingerea
       incendiilor (% din lungimea
       totala a strazilor)                      70                    60
1.15.  Spatii verzi (parcuri,
       gradini publice, scuaruri)
       - mp/locuitor                            15                    10
1.16.  Depozit controlat de deseuri,
       cu acces asigurat                    parc public         gradina publica
________________________________________________________________________________
    *) In prezent exista municipii si orase in care nu sunt inca atinsi indicatorii cantitativi si calitativi minimali.

    2.0. Ierarhizarea localitatilor urbane existente pe ranguri
_______________________________________________________________
 Rangul     Statutul localitatii         Numarul de localitati
_______________________________________________________________
    0       municipiu, capitala                       1
    I       municipii                                11
   II       municipii                                81
  III       orase                                   172
_______________________________________________________________
            TOTAL LOCALITATI URBANE: 265
_______________________________________________________________

    3.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul 0 si ale localitatilor urbane de rangul I
    3.1. Localizare geografica favorabila:
    Situare geostrategica de interes international sau european, constituind centre de dezvoltare si atractivitate, localizate in lungul axelor majore de cai de comunicatie de importanta internationala/europeana.
    3.2. Populatie:
    a) numar important de locuitori: minimum 200.000 de locuitori;
    b) formare profesionala de inalta specializare: forta de munca cu o calificare superioara si pregatire continua, caracterizata prin flexibilitate/dinamism;
    c) identitate proprie: identificarea caracterului specific al orasului simultan cu constiinta apartenentei sale la grupa oraselor de acelasi rang.
    3.3. Accesibilitate:
    La nivel international, paneuropean: accesibilitate directa la reteaua majora de cai de comunicatii paneuropene (rutiere, feroviare, navale si aeriene)
    La nivel national: accesibilitate la reteaua de cai de comunicatii nationale (autostrazi, drumuri expres, cai ferate cu viteza mare/sporita, cai navigabile maritime sau fluviale, porturi, aeroporturi).
    3.4. Functiuni economice: baza economica la inalt nivel tehnologic si flexibila (sector secundar, servicii productive, social-culturale si de natura informatica).
    3.5. Nivel de dotare/echipare:
    Localitatile asigura un potential de gazduire/primire a unor functii si echipamente ale caror importanta, calitate si capacitate corespund standardelor/cerintelor europene. Caracterul international sau european al acestor localitati consta in caracterul si dimensiunea internationala sau europeana a functiilor si echipamentelor lor.
    3.6. Principalele categorii si tipuri de dotari, echipamente pentru rangurile 0 si I:
- institutii de decizie      - Parlament, Guvern, ministere si alte institutii
  politica, juridica           centrale, instante supreme (Curtea Suprema de
  si economica de              Justitie, Curtea Constitutionala, Consiliul
  importanta internationala,   Legislativ), ambasade etc.;
  nationala sau regionala:   - sedii ale administratiei publice locale, sedii de
                               servicii descentralizate in teritoriu ale
                               ministerelor si ale altor organe centrale,
                               judecatorii, tribunale, parchete, sedii ale
                               organizatiilor politice, sedii de sindicat,
                               fundatii, sedii ale unor organizatii
                               neguvernamentale etc.;
- institutii nationale si    - sedii ale filialelor organismelor internationale,
  regionale de reputatie       mari institutii nationale cu caracter stiintific
  internationala/europeana     de deschidere internationala/europeana (academie,
  sau active in domeniul       centre si institute nationale de cercetare etc.);
  relatiilor                 - sedii pentru congrese si conferinte, sedii pentru
  internationale/europene:     expozitii si targuri, hoteluri de lux si de mare
                               capacitate, scoli internationale, birouri pentru
                               profesiuni recunoscute pe plan international, de
                               arbitraj international etc.
- institutii straine         - firme si banci straine, diverse alte institutii
  si internationale            social-economice, culturale si stiintifice,
  cu sediul permanent:         organizatii internationale neguvernamentale,
                               institutii stiintifice straine (scoli,
                               universitati), consulate si alte reprezentante
                               diplomatice, comerciale, turistice etc.
- diferite organizatii       - sedii financiar-bancare, de asigurari, sedii ale
  cu sucursale, filiale        unor organizatii culturale si stiintifice;
  si agentii in strainatate:
- alte dotari/echipamente:
      - educatie, cercetare  - universitati, institute de invatamant superior
        stiintifica:           diversificate, institute nationale de cercetare
                               sau filiale ale acestora;
      - sanatate: - clinici universitare si spitale;
      - cultura:             - muzee, teatre dramatice, de comedie, de revista,
                               de papusi, opera, opereta, filarmonica, sali de
                               concerte, sali polivalente, mari biblioteci,
                               edituri, tipografii;
      - comert, servicii     - centre de comert si de afaceri, burse de valori
        comerciale prestate    si de marfuri, servicii comerciale diversificate
        populatiei si          si de inalta calitate;
        agentilor economici:
      - mass-media:          - sistem cu raza de difuzare si acoperire
                               internationala/europeana sau regionala, agentii
                               de presa, posturi nationale si regionale de radio
                               si televiziune;
      - sport, agrement:     - complexuri sportive, stadioane, sali de
                               competitii sportive de nivel
                               international/european, national sau regional,
                               piscine, patinoare artificiale, baza turistica si
                               de agrement diversificata, parcuri, gradini
                               botanice, zoologice, cazinouri, cluburi pentru
                               sport si agrement etc.;
      - protectia mediului:  - agentii de protectie a mediului si servicii
                               ecologice dotate cu echipamente specifice pentru
                               mentinerea unui mediu de calitate (organizarea
                               auditului de mediu, igiena urbana etc.);
      - alimentare cu apa    - retele de alimentare cu apa, sistem colector de
        si canalizare:         canalizare, statie de epurare;
      - culte:               - centre ecumenice, mitropolii, episcopii,
                               arhidioceze, dioceze, centre ale cultelor
                               autorizate;
      - transport/           - aeroporturi internationale, gari feroviare
        comunicatii:           racordate la reteaua europeana, servicii de posta
                               cu acoperire internationala;
      - ordine publica,      - institutii specifice si racordate la organizatii
        apararea tarii si      internationale.
        siguranta nationala:

    3.7. Localitati urbane de rangul 0
________________________________________________________________________________
Nr.                                                      Numarul de locuitori
crt.  Localitatea         Statutul localitatii            la 1 ianuarie 1999
________________________________________________________________________________
  1.  Bucuresti      municipiu      Capitala Romaniei          2.013.911
________________________________________________________________________________

    3.8. Localitati urbane de rangul I
    Sunt de rangul I urmatoarele localitati:
________________________________________________________________________________
Nr.                                                         Numarul de locuitori
crt. Localitatea  Statutul localitatii          Judetul      la 1 ianuarie 1999
________________________________________________________________________________
  1. Bacau        municipiu resedinta de judet   Bacau            210.469
  2. Brasov       municipiu resedinta de judet   Brasov           314.219
  3. Braila       - sistem urban -               Braila           233.447
  4. Galati       municipii resedinta de judet   Galati           328.596
  5. Cluj-Napoca  municipiu resedinta de judet   Cluj             331.476
  6. Constanta    municipiu resedinta de judet   Constanta        342.394
  7. Craiova      municipiu resedinta de judet   Dolj             314.920
  8. Iasi         municipiu resedinta de judet   Iasi             348.489
  9. Oradea       municipiu resedinta de judet   Bihor            221.824
 10. Ploiesti     municipiu resedinta de judet   Prahova          251.981
 11. Timisoara    municipiu resedinta de judet   Timis            329.111
________________________________________________________________________________

    4.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul II
    4.1. Municipii resedinta de judet
    4.1.1. Populatie         - de la circa 50.000 la circa 200.000 de locuitori
                             - zona de influenta: circa 200.000 - 500.000 de
                               locuitori
    4.1.2. Raza de servire: circa 60 - 80 km
    4.1.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la cel putin doua
sisteme majore de cai de comunicatie (traseu de cale ferata principala, drumuri nationale ce tranziteaza sau pornesc din acel loc, eventual aeroport, porturi si/sau gari fluviale)
    4.1.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din
sectorul secundar si al serviciilor productive, social-culturale si informative cu raza de servire prioritar judeteana
    4.1.5. Nivel de dotare-echipare:
    - institutii de decizie      - sedii ale administratiei publice locale;
      politica administrativa,     sedii de servicii descentralizate in
      juridica de importanta       teritoriu ale ministerelor si ale altor
      judeteana:                   organe centrale neguvernamentale; sedii de
                                   partid, de sindicat, sedii ale organizatiilor
                                   neguvernamentale;
                                 - judecatorii, tribunale, procuratura, parchet
                                   si alte institutii juridice;
    - educatie, cercetare        - institute de invatamant superior sau filiale
      stiintifica:                 ale acestora, colegii, institute sau filiale
                                   ale unor institute nationale de cercetare;
    - sanatate, asistenta        - spital clinic universitar sau spital general,
      sociala:                     spitale de specialitate, statie de salvare
                                   judeteana, asistenta de specialitate (boli
                                   cronice, persoane cu handicap, recuperari
                                   functionale, centre psihiatrice), camine de
                                   batrani, centre de recuperare, orfelinate
                                   etc.;
    - cultura:                   - case de cultura cu sali de spectacol,
                                   eventual teatre, sali de concert, de
                                   expozitie, de conferinte, sali polivalente,
                                   cluburi, muzee, biblioteci, edituri,
                                   tipografii etc.;
    - comert, servicii           - centre comerciale, camere de comert, centre
      comerciale prestate          de afaceri, burse de valori si de marfuri,
      populatiei si                magazine specializate pentru vanzari cu
      agentilor economici:         ridicata si cu amanuntul, magazine de
                                   prezentare, servicii diversificate de inalta
                                   calitate; posibilitati de organizare a unor
                                   targuri importante;
    - turism:                    - hoteluri de 3 stele cu cel putin 200 de
                                   locuri;
    - mass-media: - mass-media judeteana (posturi de radio si de
                                   televiziune), publicatii cotidiene sau
                                   periodice;
    - finante, banci,            - sucursale sau filiale ale unitatilor
      asigurari:                   financiar-bancare si de asigurari;
    - sport, agrement:           - zone de recreare si agrement, gradini
                                   zoologice, sali de competitii sportive
                                   de nivel national/regional, judetean,
                                   stadioane si alte dotari diversificate
                                   pentru petrecerea timpului liber si sport
                                   (sali polivalente, terenuri de sport,
                                   piscine, eventual patinoare artificiale
                                   etc.);
    - protectia mediului:        - agentii de protectie a mediului si servicii
                                   dotate cu echipamente specifice
                                   pentru mentinerea unui mediu de calitate si a
                                   igienei urbane;
    - alimentare cu apa si       - retele de alimentare cu apa, sistem colector
      canalizare:                  de canalizare, statie de epurare;
    - culte:                     - lacasuri de cult, episcopii, sedii eparhiale,
                                   vicariate, subcentre ale cultelor autorizate;
    - transport/comunicatii:     - gari, autogari, transport in comun, centrale
                                   telefonice automate, fax, posta etc;
    - ordine, securitate:        - institutii specifice cerintelor la nivel
                                   judetean.
    4.2. Alte municipii
    4.2.1. Populatie             - de regula intre 25.000 si circa 70.000 de
                                   locuitori;
                                 - din zona de influenta: intre circa 30.000 si
                                   circa 100.000 de locuitori
    4.2.2. Raza de servire: circa 20 km
    4.2.3. Accesul la caile de comunicatie: acces direct la calea ferata, drum national, drum judetean si accese facile ale localitatilor din zona de influenta
    4.2.4. Functiuni economice: capacitati de productie diversificate din sectorul secundar si tertiar, eventual si din agricultura
    4.2.5. Nivel de dotare-echipare:
    - administratie publica,     - sedii ale administratiei publice locale;
      autoritati judecatoresti,    judecatorie, parchet, sedii de partid,
      partide politice,            de sindicat si alte asociatii;
      sindicat:
    - educatie, cercetare        - gimnazii, licee generale si de specialitate,
      stiintifica:                 colegii, scoli de maistri;
                                 - filiale ale unor institute de cercetare;
    - sanatate, asistenta        - spital general, statie de salvare, dispensar,
      sociala:                     leagan de copii, crese, camine de batrani;
    - cultura:                   - case de cultura, cinematograf, biblioteci
                                   publice, muzee, sali de expozitie, club etc.
    - comert, servicii           - unitati comerciale diversificate: magazine
      comerciale:                  universale si specializate, supermagazine,
                                   piata agroalimentara;
                                 - unitati pentru prestari de servicii
                                   diversificate si/sau flexibile;
    - turism:                    - hotel de 3 stele cu minimum 50 de locuri;
    - finante, banci, asigurari: - sucursale sau filiale ale unitatilor
                                   financiar-bancare si de asigurari;
    - sport, agrement:           - stadioane, terenuri si sali de sport
                                   (competitii de nivel judetean sau local),
                                   alte spatii destinate sportului, gradini
                                   publice si alte spatii verzi amenajate
                                   pentru petrecerea timpului liber;
    - protectia mediului:        - servicii dotate cu echipamente specifice
                                   pentru protectia mediului, monitorizarea
                                   emisiilor poluante si igiena urbana;
    - alimentare cu apa si       - retele de alimentare cu apa, sistem colector
      canalizare:                  de canalizare, statie de epurare;
    - culte:                     - protopopiate, parohii;
    - transport/comunicatii:     - gara, autogara, posta, centrala telefonica;
    - ordine, securitate:        - politie, obiective specifice.
    4.3. Localitati urbane de rangul II
    Sunt de rangul II urmatoarele localitati:
_______________________________________________________________________________
                                                                     Numarul de
Nr.                                                                  locuitori
crt. Localitatea       Statutul localitatii          Judetul             la
                                                                     1 ianuarie
                                                                        1999
_______________________________________________________________________________
  1. Aiud              municipiu                     Alba               28.909
  2. Adjud             municipiu                     Vrancea            20.776
  3. Alba Iulia        municipiu resedinta de judet  Alba               72.615
  4. Alexandria        municipiu resedinta de judet  Teleorman          58.651
  5. Arad              municipiu resedinta de judet  Arad              184.290
  6. Baia Mare         municipiu resedinta de judet  Maramures         150.613
  7. Barlad            municipiu                     Vaslui             78.633
  8. Bistrita          municipiu resedinta de judet  Bistrita-Nasaud    87.355
  9. Blaj              municipiu                     Alba               21.819
 10. Botosani          municipiu resedinta de judet  Botosani          128.591
 11. Brad              municipiu                     Hunedoara          18.075
 12. Buzau             municipiu resedinta de judet  Buzau             147.627
 13. Calafat           municipiu                     Dolj               21.227
 14. Caracal           municipiu                     Olt                39.276
 15. Caransebes        municipiu                     Caras-Severin      31.199
 16. Carei             municipiu                     Satu Mare          25.590
 17. Calarasi          municipiu resedinta de judet  Calarasi           77.669
 18. Campia Turzii     municipiu                     Cluj               29.852
 19. Campina           municipiu                     Prahova            40.569
 20. Campulung         municipiu                     Arges              43.634
 21. Campulung
     Moldovenesc       municipiu                     Suceava            21.862
 22. Codlea            municipiu                     Brasov             24.814
 23. Curtea de Arges   municipiu                     Arges              34.867
 24. Dej               municipiu                     Cluj               41.120
 25. Deva              municipiu resedinta de judet  Hunedoara          76.498
 26. Dorohoi           municipiu                     Botosani           35.298
 27. Dragasani         municipiu                     Valcea             22.499
 28. Drobeta-Turnu
     Severin           municipiu resedinta de judet  Mehedinti         118.069
 29. Fagaras           municipiu                     Brasov             44.535
 30. Falticeni         municipiu                     Suceava            33.867
 31. Fetesti           municipiu                     Ialomita           36.649
 32. Focsani           municipiu resedinta de judet  Vrancea            98.581
 33. Gherla            municipiu                     Cluj               24.232
 34. Giurgiu           municipiu resedinta de judet  Giurgiu            72.763
 35. Hunedoara         municipiu                     Hunedoara          79.967
 36. Husi              municipiu                     Vaslui             33.320
 37. Lugoj             municipiu                     Timis              49.028
 38. Mangalia          municipiu                     Constanta          43.924
 39. Medgidia          municipiu                     Constanta          46.783
 40. Medias            municipiu                     Sibiu              62.543
 41. Miercurea-Ciuc    municipiu resedinta de judet  Harghita           46.819
 42. Motru             municipiu                     Gorj               25.860
 43. Odorheiu Secuiesc municipiu                     Harghita           39.661
 44. Oltenita          municipiu                     Calarasi           31.434
 45. Onesti            municipiu                     Bacau              60.507
 46. Orastie           municipiu                     Hunedoara          24.354
 47. Orsova            municipiu                     Mehedinti          15.379
 48. Pascani           municipiu                     Iasi               45.898
 49. Petrosani         municipiu                     Hunedoara          50.964
 50. Piatra-Neamt      municipiu resedinta de judet  Neamt             124.859
 51. Pitesti           municipiu resedinta de judet  Arges             187.001
 52. Radauti           municipiu                     Suceava            32.151
 53. Ramnicu Sarat     municipiu                     Buzau              42.125
 54. Ramnicu Valcea    municipiu resedinta de judet  Valcea            119.791
 55. Reghin            municipiu                     Mures              38.925
 56. Resita            municipiu resedinta de judet  Caras-Severin      93.590
 57. Roman             municipiu                     Neamt              81.803
 58. Rosiori de Vede   municipiu                     Teleorman          36.603
 59. Satu Mare         municipiu resedinta de judet  Satu Mare         130.072
 60. Sacele            municipiu                     Brasov             29.967
 61. Sebes             municipiu                     Alba               29.475
 62. Sfantu Gheorghe   municipiu resedinta de judet  Covasna            66.896
 63. Sibiu             municipiu resedinta de judet  Sibiu             169.299
 64. Sighetu Marmatiei municipiu                     Maramures          44.433
 65. Sighisoara        municipiu                     Mures              36.222
 66. Slatina           municipiu resedinta de judet  Olt                87.137
 67. Slobozia          municipiu resedinta de judet  Ialomita           56.310
 68. Suceava           municipiu resedinta de judet  Suceava           118.311
 69. Targoviste        municipiu resedinta de judet  Dambovita          99.086
 70. Targu Jiu         municipiu resedinta de judet  Gorj               98.206
 71. Targu Mures       municipiu resedinta de judet  Mures             164.928
 72. Targu Secuiesc    municipiu                     Covasna            22.251
 73. Tarnaveni         municipiu                     Mures              29.828
 74. Tecuci            municipiu                     Galati             46.785
 75. Tulcea            municipiu resedinta de judet  Tulcea             95.957
 76. Turnu Magurele    municipiu                     Teleorman          35.527
 77. Turda             municipiu                     Cluj               60.998
 78. Urziceni          municipiu                     Ialomita           19.088
 79. Vaslui            municipiu resedinta de judet  Vaslui             79.070
 80. Vatra Dornei      municipiu                     Suceava            17.864
 81. Zalau             municipiu resedinta de judet  Salaj              71.148
_______________________________________________________________________________

    5.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor urbane de rangul III
    5.1. Populatie:              - de regula de la circa 5.000 la circa 30.000
                                   de locuitori;
                                 - din zona de influenta: intre circa 5.000 si
                                   40.000 de locuitori
    5.2. Raza de servire:        circa 10 - 20 km
    5.3. Accesul la caile        acces direct la drum national sau judetean, la
         de comunicatie:         centrul de rang superior si legaturi facile cu
                                 localitatile din zona de influenta
    5.4. Functiuni economice:    capacitati de productie din domeniul secundar
                                 (industrie prelucratoare si constructii),
                                 tertiar (servicii sociale si comerciale) si
                                 primar (industrie extractiva, agricultura,
                                 piscicultura, silvicultura)
    5.5. Nivel de dotare-echipare:
    - administratie publica,     - primarie, judecatorie, parchet, tribunal,
      autoritati judecatoresti     notariat, sedii pentru diferite
      si asociatii: asociatii;
    - educatie:   - invatamant prescolar, primar, gimnazial,
                                   liceal;
    - sanatate, asistenta        - spital general sau sectie-spital,
      sociala:                     maternitate, dispensar policlinic, statie de
                                   salvare, cresa, farmacie, camin de batrani;
    - cultura:                   - casa de cultura, cinematograf, biblioteca
                                   publica, muzee, sala de expozitii, club etc.
    - comert, prestari de        - magazine universale si magazine specializate,
      servicii:                    piata agroalimentara;
    - turism:                    - hotel de doua stele cu minimum 50 de locuri;
    - finante-banci, asigurari:  - sucursale sau filiale de banci, institutii de
                                   credit si societati de asigurare, C.E.C.;
    - sport, agrement:           - terenuri, eventual stadion mic, sali de
                                   sport, eventual pentru competitii locale,
                                   gradini publice si alte spatii verzi
                                   amenajate;
    - protectia mediului:        - serviciu de protectie a mediului;
    - alimentare cu apa si       - retele de alimentare cu apa, sistem colector
      canalizare:                  de canalizare, statie de epurare;
    - culte:                     - lacas de cult;
    - transport-comunicatii:     - autogara, eventual gara, posta, centrala
                                   telefonica;
    - ordine, securitate:        - sedii de politie si de jandarmerie.
    5.6. Localitati urbane de rangul III:
    Sunt de rangul III urmatoarele localitati:
_________________________________________________________________________
                                                            Numarul de
Nr.  Localitatea           Statutul      Judetul           locuitori la
crt.                      localitatii                    1 ianuarie 1999
_________________________________________________________________________
  1. Abrud                   oras        Alba                  6.803
  2. Agnita                  oras        Sibiu                12.115
  3. Alesd                   oras        Bihor                10.852
  4. Anina                   oras        Caras-Severin        10.594
  5. Aninoasa                oras        Hunedoara             6.108
  6. Avrig                   oras        Sibiu                16.215
  7. Azuga                   oras        Prahova               6.119
  8. Babadag                 oras        Tulcea               10.878
  9. Baia de Arama           oras        Mehedinti             5.724
 10. Baia de Aries           oras        Alba                  4.877
 11. Baia Sprie              oras        Maramures            15.735
 12. Bals                    oras        Olt                  23.147
 13. Baraolt                 oras        Covasna              10.464
 14. Basarabi                oras        Constanta            11.070
 15. Baicoi                  oras        Prahova              20.234
 16. Baile Govora            oras        Valcea                3.147
 17. Baile Herculane         oras        Caras-Severin         6.051
 18. Baile Olanesti          oras        Valcea                4.814
 19. Baile Tusnad            oras        Harghita              1.802
 20. Bailesti                oras        Dolj                 22.231
 21. Balan                   oras        Harghita              9.295
 22. Beclean                 oras        Bistrita-Nasaud      12.033
 23. Beius                   oras        Bihor                12.089
 24. Beresti                 oras        Galati                3.926
 25. Bicaz                   oras        Neamt                 8.911
 26. Bocsa                   oras        Caras-Severin        19.023
 27. Boldesti-Scaeni         oras        Prahova              11.505
 28. Bolintin-Vale           oras        Giurgiu              11.464
 29. Borsec                  oras        Harghita              3.109
 30. Borsa                   oras        Maramures            27.247
 31. Breaza                  oras        Prahova              18.863
 32. Brezoi                  oras        Valcea                7.589
 33. Budesti                 oras        Calarasi              9.596
 34. Buftea                  oras        Ilfov                19.617
 35. Buhusi                  oras        Bacau                21.993
 36. Bumbesti-Jiu            oras        Gorj                 11.882
 37. Busteni                 oras        Prahova              11.787
 38. Buzias                  oras        Timis                 8.128
 39. Cavnic                  oras        Maramures             5.494
 40. Calan                   oras        Hunedoara            14.714
 41. Calimanesti-Caciulata   oras        Valcea                8.923
 42. Campeni                 oras        Alba                  8.587
 43. Cehu Silvaniei          oras        Salaj                 8.468
 44. Cernavoda               oras        Constanta            20.514
 45. Chisineu-Cris           oras        Arad                  8.724
 46. Cisnadie                oras        Sibiu                17.204
 47. Comarnic                oras        Prahova              13.532
 48. Comanesti               oras        Bacau                26.237
 49. Copsa Mica              oras        Sibiu                 5.157
 50. Corabia                 oras        Olt                  21.932
 51. Costesti                oras        Arges                12.091
 52. Covasna                 oras        Covasna              12.306
 53. Cristuru Secuiesc       oras        Harghita             11.291
 54. Cugir                   oras        Alba                 30.244
 55. Curtici                 oras        Arad                  9.762
 56. Darabani                oras        Botosani             12.002
 57. Darmanesti              oras        Bacau                14.232
 58. Deta                    oras        Timis                 7.059
 59. Draganesti-Olt          oras        Olt                  13.181
 60. Dumbraveni              oras        Sibiu                 8.812
 61. Eforie                  oras        Constanta             9.294
 62. Faget                   oras        Timis                 7.519
 63. Faurei                  oras        Braila                4.626
 64. Fieni                   oras        Dambovita             8.092
 65. Filiasi                 oras        Dolj                 20.159
 66. Fundulea                oras        Calarasi              6.217
 67. Gaesti                  oras        Dambovita            16.598
 68. Geoagiu                 oras        Hunedoara             6.290
 69. Gheorgheni              oras        Harghita             21.245
 70. Gura Humorului          oras        Suceava              16.740
 71. Hateg                   oras        Hunedoara            12.507
 72. Harlau                  oras        Iasi                 12.260
 73. Harsova                 oras        Constanta            11.198
 74. Horezu                  oras        Valcea                7.446
 75. Huedin                  oras        Cluj                  9.955
 76. Ianca                   oras        Braila               12.886
 77. Iernut                  oras        Mures                 9.833
 78. Ineu                    oras        Arad                 10.416
 79. Isaccea                 oras        Tulcea                5.614
 80. Insuratei               oras        Braila                7.501
 81. Intorsura Buzaului      oras        Covasna               9.081
 82. Jibou                   oras        Salaj                12.283
 83. Jimbolia                oras        Timis                10.497
 84. Lehliu Gara             oras        Calarasi              6.667
 85. Lipova                  oras        Arad                 11.491
 86. Ludus                   oras        Mures                18.647
 87. Lupeni                  oras        Hunedoara            31.409
 88. Macin                   oras        Tulcea               11.803
 89. Marasesti               oras        Vrancea              13.070
 90. Marghita                oras        Bihor                18.650
 91. Mihailesti              oras        Giurgiu               7.161
 92. Mioveni                 oras        Arges                35.889
 93. Mizil                   oras        Prahova              17.075
 94. Moinesti                oras        Bacau                25.532
 95. Moldova Noua            oras        Caras-Severin        15.112
 96. Moreni                  oras        Dambovita            22.868
 97. Nadlac                  oras        Arad                  8.422
 98. Nasaud                  oras        Bistrita-Nasaud      11.365
 99. Navodari                oras        Constanta            34.669
100. Negresti                oras        Vaslui               10.481
101. Negresti-Oas            oras        Satu Mare            16.356
102. Negru Voda              oras        Constanta             5.529
103. Nehoiu                  oras        Buzau                12.650
104. Novaci                  oras        Gorj                  6.151
105. Nucet                   oras        Bihor                 2.851
106. Ocna Mures              oras        Alba                 15.697
107. Ocna Sibiului           oras        Sibiu                 4.184
108. Ocnele Mari             oras        Valcea                3.591
109. Odobesti                oras        Vrancea               7.985
110. Oravita                 oras        Caras-Severin        15.222
111. Otopeni                 oras        Ilfov                10.515
112. Otelu Rosu              oras        Caras-Severin        13.128
113. Ovidiu                  oras        Constanta            13.458
114. Panciu                  oras        Vrancea               9.834
115. Pancota                 oras        Arad                  7.418
116. Petrila                 oras        Hunedoara            28.742
117. Piatra Olt              oras        Olt                   6.583
118. Plopeni                 oras        Prahova              10.083
119. Pogoanele               oras        Buzau                 7.614
120. Predeal                 oras        Brasov                6.735
121. Pucioasa                oras        Dambovita            16.489
122. Rasnov                  oras        Brasov               16.242
123. Rovinari                oras        Gorj                 12.603
124. Rupea                   oras        Brasov                6.246
125. Salonta                 oras        Bihor                20.006
126. Saveni                  oras        Botosani              8.685
127. Sangeorz-Bai            oras        Bistrita-Nasaud      10.702
128. Sannicolau Mare         oras        Timis                13.007
129. Scornicesti             oras        Olt                  13.751
130. Sebis                   oras        Arad                  6.829
131. Segarcea                oras        Dolj                  8.704
132. Seini                   oras        Maramures             9.439
133. Simeria                 oras        Hunedoara            14.571
134. Sinaia                  oras        Prahova               4.636
135. Siret                   oras        Suceava              10.003
136. Slanic                  oras        Prahova               7.249
137. Slanic Moldova          oras        Bacau                 5.375
138. Solca                   oras        Suceava               4.687
139. Sovata                  oras        Mures                12.219
140. Strehaia                oras        Mehedinti            12.564
141. Sulina                  oras        Tulcea                5.140
142. Simleu Silvaniei        oras        Salaj                17.053
143. Stei                    oras        Bihor                 9.466
144. Talmaciu                oras        Sibiu                 9.147
145. Tasnad                  oras        Satu Mare            10.188
146. Targu Bujor             oras        Galati                8.044
147. Targu Carbunesti        oras        Gorj                  9.338
148. Targu Frumos            oras        Iasi                 13.763
149. Targu Lapus             oras        Maramures            14.139
150. Targu Neamt             oras        Neamt                22.634
151. Targu Ocna              oras        Bacau                14.184
152. Techirghiol             oras        Constanta             7.388
153. Teius                   oras        Alba                  7.338
154. Titu                    oras        Dambovita            10.711
155. Toplita                 oras        Harghita             16.839
156. Topoloveni              oras        Arges                10.329
157. Tandarei                oras        Ialomita             14.591
158. Ticleni                 oras        Gorj                  5.205
159. Uricani                 oras        Hunedoara            12.177
160. Urlati                  oras        Prahova              11.858
161. Valea lui Mihai         oras        Bihor                10.665
162. Vascau                  oras        Bihor                 3.032
163. Valenii de Munte        oras        Prahova              13.898
164. Vanju Mare              oras        Mehedinti             7.074
165. Victoria                oras        Brasov               10.896
166. Videle                  oras        Teleorman            12.498
167. Viseu de Sus            oras        Maramures            18.444
168. Vlahita                 oras        Harghita              7.392
169. Vulcan                  oras        Hunedoara            33.186
170. Zarnesti                oras        Brasov               26.520
171. Zimnicea                oras        Teleorman            16.787
172. Zlatna                  oras        Alba                  9.254
_________________________________________________________________________

    6.0. Zone lipsite de orase pe o raza de circa 25 - 30 km, care necesita actiuni prioritare pentru dezvoltarea de localitati cu rol de servire intercomunala
________________________________________________________________________________
Zona             Judetul           Suprafata     Numarul de     Numarul  Numarul
                                  orientativa   locuitori la      de     de sate
                                     (ha)      1 ianuarie 1999  comune
________________________________________________________________________________
Zona 1   Constanta                  147.156         25.769         8        31
         Tulcea                     181.397         39.719        14        52
                   Total zona 1     328.553         65.488        22        83
________________________________________________________________________________
Zona 2   Constanta                  157.150         36.160        11        51
                   Total zona 2     157.150         36.160        11        51
________________________________________________________________________________
Zona 3   Braila                      36.115         13.774         4        15
         Calarasi                    30.834         11.896         2         6
         Ialomita                    80.898         30.857        10        26
                   Total zona 3     147.847         56.527        16        47
________________________________________________________________________________
Zona 4   Arges                       84.586         42.396        13        52
         Olt                         57.019         32.323        10        27
         Teleorman                   82.339         44.999        14        50
                   Total zona 4     223.944        119.718        37       129
________________________________________________________________________________
Zona 5   Dolj                       177.423        101.701        21        52
                   Total zona 5     177.423        101.701        21        52
________________________________________________________________________________
Zona 6   Dolj                        33.764         12.432         4        41
         Gorj                        65.823         36.148        11        74
         Valcea                     184.012        118.507        35       279
                   Total zona 6     283.599        167.087        50       394
________________________________________________________________________________
Zona 7   Dolj                       102.778         38.230        17        72
         Mehedinti                   79.882         38.714        11        31
                   Total zona 7     182.660         76.944        28       103
________________________________________________________________________________
Zona 8   Arad                       152.554         30.200        12        83
         Timis                       53.713          7.016         6        28
                   Total zona 8     206.267         37.216        18       111
________________________________________________________________________________
Zona 9   Arad                        29.019          8.329         3        19
         Bihor                       75.393         37.007        10        60
                   Total zona 9     104.412         42.336        13        79
________________________________________________________________________________
Zona 10  Salaj                      111.983         31.469        13        70
                   Total zona 10    111.983         31.469        13        70
________________________________________________________________________________
Zona 11  Maramures                   41.417         24.173         5        33
         Salaj                       48.481         14.035         7        52
                   Total zona 11     89.898         38.208        12        85
________________________________________________________________________________
Zona 12  Bistrita-Nasaud             82.187         31.459        11        67
         Cluj                        44.716         19.054         8        42
         Mures                       68.322         40.952        14       104
                   Total zona 12    195.225         91.207        33       213
________________________________________________________________________________
Zona 13  Botosani                   118.290         73.208        17        89
         Iasi                        59.072         29.437         7        39
                   Total zona 13    177.362        102.645        24       128
________________________________________________________________________________
Zona 14  Iasi                        49.789         31.724         9        31
         Vaslui                      46.054         24.723         8        41
                   Total zona 14     95.843         56.447        17        72
________________________________________________________________________________
Zona 15  Bacau                      134.037         66.819        20       176
         Iasi                        43.213         35.951         8        50
         Neamt                       22.398         12.710         4        28
         Vaslui                     222.906         99.720        28       198
                   Total zona 15    422.554        215.200        60       452
________________________________________________________________________________
Zona 16  Buzau                      159.832         96.782        29       241
         Vrancea                    228.597         75.311        22       149
                   Total zona 16    388.429        172.093        51       390
________________________________________________________________________________
Zona 17  Braila                      59.288         15.372         7        27
         Buzau                       13.203          4.506         2         5
         Galati                      94.792         72.921        13        26
         Vrancea                     33.965         13.966         4        17
                   Total zona 17    201.248        106.765        26        75
________________________________________________________________________________

    NOTA:
    Reprezentarea grafica a zonelor cuprinse in prezenta anexa este redata in anexa nr. III.

    6.1. Zone lipsite de orase pe o raza de circa 25 - 30 km, care necesita actiuni prioritare pentru dezvoltarea de localitati cu rol de servire intercomunala

                          LISTA CUPRINZAND COMUNELE
_______________________________________________
 Zona    Judetul         Denumirea comunei
_______________________________________________
Zona 1  Constanta        1. Cogealac
                         2. Crucea
                         3. Mihai Viteazu
                         4. Nicolae Balcescu
                         5. Pantelimon
                         6. Silistea
                         7. Targusor
                         8. Vulturu
        Tulcea           1. Baia
                         2. Beidaud
                         3. Casimcea
                         4. Cerna
                         5. Ciucurova
                         6. Daeni
                         7. Dorobantu
                         8. Hamcearca
                         9. Horia
                        10. Izvoarele
                        11. Ostrov
                        12. Peceneaga
                        13. Stejaru
                        14. Topolog
        ______________________________________
        Total zona 1: 22 de comune
        ______________________________________
Zona 2  Constanta        1. Adamclisi
                         2. Aliman
                         3. Baneasa
                         4. Cobadin
                         5. Deleni
                         6. Dobromir
                         7. Dumbraveni
                         8. Independenta
                         9. Ion Corvin
                        10. Lipnita
                        11. Oltina
        ______________________________________
        Total zona 2: 11 comune
        ______________________________________
Zona 3  Braila           1. Ciocile
                         2. Ciresu
                         3. Rosiori
                         4. Ulmu
        Calarasi         1. Dragalina
                         2. Dragos Voda
        Ialomita         1. Axintele
                         2. Balaciu
                         3. Cazanesti
                         4. Ciochina
                         5. Cocora
                         6. Grindu
                         7. Munteni-Buzau
                         8. Reviga
                         9. Salcioara
                        10. Sfantu Gheorghe
        ______________________________________
        Total zona 3: 16 comune
        ______________________________________
Zona 4  Arges            1. Barla
                         2. Caldararu
                         3. Harsesti
                         4. Izvoru
                         5. Mirosi
                         6. Mozaceni
                         7. Negrasi
                         8. Popesti
                         9. Recea
                        10. Slobozia
                        11. Stefan cel Mare
                        12. Teiu
                        13. Ungheni
        Olt              1. Crampoia
                         2. Icoana
                         3. Mihaesti
                         4. Movileni
                         5. Nicolae Titulescu
                         6. Radomiresti
                         7. Seaca
                         8. Serbanesti
                         9. Tufeni
                        10. Valeni
        Teleorman        1. Balaci
                         2. Ciolanesti
                         3. Dobrotesti
                         4. Gratia
                         5. Necsesti
                         6. Poeni
                         7. Sarbeni
                         8. Scurtu Mare
                         9. Silistea
                        10. Silistea-Gumesti
                        11. Tatarastii de Jos
                        12. Tatarastii de Sus
                        13. Trivalea-Mosteni
                        14. Zambreasca
        ______________________________________
        Total zona 4: 37 de comune
        ______________________________________
Zona 5  Dolj             1. Amarastii de Jos
                         2. Amarastii de Sus
                         3. Apele Vii
                         4. Barca
                         5. Bechet
                         6. Bistret
                         7. Castranova
                         8. Calarasi
                         9. Celaru
                        10. Daneti
                        11. Dabuleni
                        12. Diosti
                        13. Dobresti
                        14. Gangiova
                        15. Gighera
                        16. Goicea
                        17. Macesu de Sus
                        18. Macesu de Jos
                        19. Marsani
                        20. Ostroveni
                        21. Sadova
        ______________________________________
        Total zona 5: 21 de comune
        ______________________________________
Zona 6  Dolj             1. Bulzesti
                         2. Farcas
                         3. Melinesti
                         4. Murgasi
        Gorj             1. Berlesti
                         2. Bustuchin
                         3. Capreni
                         4. Cruset
                         5. Danciulesti
                         6. Hurezani
                         7. Logresti
                         8. Stejari
                         9. Stoina
                        10. Turburea
                        11. Tantareni
        Valcea           1. Alunu
                         2. Amarasti
                         3. Babeni
                         4. Balcesti
                         5. Berbesti
                         6. Copaceni
                         7. Danicei
                         8. Dragoesti
                         9. Fauresti
                        10. Fartatesti
                        11. Galicea
                        12. Ghioroiu
                        13. Glavile
                        14. Gradistea
                        15. Gusoeni
                        16. Ionesti
                        17. Ladesti
                        18. Lapusata
                        19. Livezi
                        20. Mateesti
                        21. Maciuca
                        22. Olanu
                        23. Orlesti
                        24. Pesceana
                        25. Popesti
                        26. Roesti
                        27. Rosiile
                        28. Scundu
                        29. Sinesti
                        30. Stanesti
                        31. Stoilesti
                        32. Sirineasa
                        33. Tetoiu
                        34. Valea Mare
                        35. Zatreni
        ______________________________________
        Total zona 6: 50 de comune
        ______________________________________
Zona 7  Dolj             1. Botosesti-Paia
                         2. Brabova
                         3. Carpen
                         4. Cernatesti
                         5. Gogosu
                         6. Grecesti
                         7. Orodel
                         8. Plenita
                         9. Predesti
                        10. Salcuta
                        11. Seaca de Padure
                        12. Secu
                        13. Sopot
                        14. Terpezita
                        15. Vartop
                        16. Vela
                        17. Verbita
        Mehedinti        1. Balacita
                         2. Bacles
                         3. Cujmir
                         4. Darvari
                         5. Garla Mare
                         6. Gruia
                         7. Obarsia de Camp
                         8. Oprisor
                         9. Pristol
                        10. Salcia
                        11. Vanatori
        ______________________________________
        Total zona 7: 28 de comune
        ______________________________________
Zona 8  Arad             1. Bata
                         2. Birchis
                         3. Barzava
                         4. Brazii
                         5. Gurahont
                         6. Halmagiu
                         7. Halmagel
                         8. Petris
                         9. Plescuta
                        10. Savarsin
                        11. Varadia de Mures
                        12. Varfurile
        Timis            1. Bara
                         2. Bogda
                         3. Brestovat
                         4. Ghizela
                         5. Masloc
                         6. Secas
        ______________________________________
        Total zona 8: 18 comune
        ______________________________________
Zona 9  Arad             1. Apateu
                         2. Craiva
                         3. Hasmas
        Bihor            1. Capalna
                         2. Ceica
                         3. Cociuba Mare
                         4. Dragesti
                         5. Holod
                         6. Lazareni
                         7. Olcea
                         8. Sambata
                         9. Soimi
                        10. Tinca
        ______________________________________
        Total zona 9: 13 comune
        ______________________________________
Zona 10 Salaj            1. Almasu
                         2. Buciumi
                         3. Cizer
                         4. Cuzaplac
                         5. Dragu
                         6. Fildu de Jos
                         7. Halmasd
                         8. Hida
                         9. Plopis
                        10. Sag
                        11. Sanmihaiu Almasului
                        12. Valcau de Jos
                        13. Zimbor
        ______________________________________
        Total zona 10: 13 comune
        ______________________________________
Zona 11 Maramures        1. Boiu Mare
                         2. Miresu Mare
                         3. Somcuta Mare
                         4. Ulmeni
                         5. Valea Chioarului
        Salaj            1. Galgau
                         2. Ileanda
                         3. Letca
                         4. Lozna
                         5. Poiana Blenchii
                         6. Rus
                         7. Zalha
        ______________________________________
        Total zona 11: 12 comune
        ______________________________________
Zona 12 Bistrita-Nasaud  1. Budesti
                         2. Chiochis
                         3. Galatii Bistritei
                         4. Lechinta
                         5. Matei
                         6. Micestii de Campie
                         7. Milas
                         8. Silivasu de Campie
                         9. Sanmihaiu de Campie
                        10. Teaca
                        11. Urmenis
        Cluj             1. Buza
                         2. Camarasu
                         3. Catina
                         4. Frata
                         5. Geaca
                         6. Mociu
                         7. Palatca
                         8. Suatu
        Mures            1. Band
                         2. Cozma
                         3. Craiesti
                         4. Faragau
                         5. Grebenisu de Campie
                         6. Mihesu de Campie
                         7. Pogaceaua
                         8. Raciu
                         9. Sarmasu
                        10. Sanpetru de Campie
                        11. Saulia
                        12. Sincai
                        13. Valea Larga
                        14. Zau de Campie
        ______________________________________
        Total zona 12: 33 de comune
        ______________________________________
Zona 13 Botosani         1. Albesti
                         2. Calarasi
                         3. Dobarceni
                         4. Durnesti
                         5. Flamanzi
                         6. Frumusica
                         7. Hlipiceni
                         8. Lunca
                         9. Mihalaseni
                        10. Prajeni
                        11. Rauseni
                        12. Ripiceni
                        13. Romanesti
                        14. Santa Mare
                        15. Stefanesti
                        16. Todireni
                        17. Trusesti
        Iasi             1. Andrieseni
                         2. Bivolari
                         3. Gropnita
                         4. Probota
                         5. Sipote
                         6. Trifesti
                         7. Vladeni
        ______________________________________
        Total zona 13: 24 de comune
        ______________________________________
Zona 14 Iasi             1. Ciortesti
                         2. Costuleni
                         3. Cozmesti
                         4. Dolhesti
                         5. Gorban
                         6. Grozesti
                         7. Mosna
                         8. Prisacani
                         9. Raducaneni
        Vaslui           1. Arsura
                         2. Botesti
                         3. Bunesti-Averesti
                         4. Codaesti
                         5. Danesti
                         6. Dranceni
                         7. Miclesti
                         8. Tacuta
        ______________________________________
        Total zona 14: 17 comune
        ______________________________________
Zona 15 Iasi             1. Dagata
                         2. Ipatele
                         3. Mironeasa
                         4. Scanteia
                         5. Scheia
                         6. Tansa
                         7. Tibana
                         8. Tibanesti
        Neamt            1. Bozieni
                         2. Oniceni
                         3. Poienari
                         4. Valea Ursului
        Bacau            1. Colonesti
                         2. Corbasca
                         3. Dealu Morii
                         4. Filipeni
                         5. Gaiceana
                         6. Glavanesti
                         7. Horgesti
                         8. Huruiesti
                         9. Izvoru Berheciului
                        10. Lipova
                        11. Motoseni
                        12. Oncesti
                        13. Parincea
                        14. Pancesti
                        15. Plopana
                        16. Podu Turcului
                        17. Rachitoasa
                        18. Stanisesti
                        19. Tatarasti
                        20. Vultureni
        Vaslui           1. Albesti
                         2. Alexandru Vlahuta
                         3. Banca
                         4. Berezeni
                         5. Blagesti
                         6. Bogdanesti
                         7. Bogdanita
                         8. Costesti
                         9. Dimitrie Cantemir
                        10. Dragomiresti
                        11. Falciu
                        12. Gagesti
                        13. Gherghesti
                        14. Hoceni
                        15. Iana
                        16. Ivanesti
                        17. Lunca Banului
                        18. Malusteni
                        19. Murgeni
                        20. Poienesti
                        21. Puiesti
                        22. Pungesti
                        23. Rosiesti
                        24. Suletea
                        25. Vetrisoaia
                        26. Viisoara
                        27. Voinesti
                        28. Vutcani
        ______________________________________
        Total zona 15: 60 de comune
        ______________________________________
Zona 16 Buzau            1. Beceni
                         2. Berca
                         3. Bisoca
                         4. Bozioru
                         5. Braesti
                         6. Buda
                         7. Calvini
                         8. Canesti
                         9. Catina
                        10. Cernatesti
                        11. Chiliile
                        12. Cislau
                        13. Cozieni
                        14. Lopatari
                        15. Magura
                        16. Margaritesti
                        17. Manzalesti
                        18. Murgesti
                        19. Odaile
                        20. Pardosi
                        21. Panatau
                        22. Patarlagele
                        23. Parscov
                        24. Sarulesti
                        25. Scortoasa
                        26. Tisau
                        27. Valea Salciei
                        28. Vintila Voda
                        29. Viperesti
        Vrancea          1. Andreiasu de Jos
                         2. Barsesti
                         3. Chiojdeni
                         4. Campuri
                         5. Dumitresti
                         6. Gura Calitei
                         7. Jitia
                         8. Mera
                         9. Naruja
                        10. Nereju
                        11. Nistoresti
                        12. Paltin
                        13. Poiana Cristei
                        14. Racoasa
                        15. Reghiu
                        16. Soveja
                        17. Tulnici
                        18. Valea Sarii
                        19. Vidra
                        20. Vintileasca
                        21. Vizantea Livezi
                        22. Vrancioaia
        ______________________________________
        Total zona 16: 51 de comune
        ______________________________________
Zona 17 Braila           1. Gemenele
                         2. Maxineni
                         3. Racovita
                         4. Ramnicelu
                         5. Romanu
                         6. Salcia Tudor
                         7. Scortaru Nou
        Buzau            1. Balta Alba
                         2. Valcelele
        Galati           1. Costache Negri
                         2. Cuca
                         3. Cudalbi
                         4. Foltesti
                         5. Frumusita
                         6. Fundeni
                         7. Grivita
                         8. Ivesti
                         9. Liesti
                        10. Mastacani
                        11. Pechea
                        12. Rediu
                        13. Scanteiesti
        Vrancea          1. Balesti
                         2. Ciorasti
                         3. Maicanesti
                         4. Nanesti
        ______________________________________
        Total zona 17: 26 de comune
_____________________________________________

    NOTA:
    Reprezentarea grafica a localitatilor urbane cuprinse in prezenta anexa este redata in anexa nr. III.

    ANEXA 3

                PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
                 SECTIUNEA a IV-a - RETEAUA DE LOCALITATI
                       RETEAUA DE LOCALITATI URBANE

    Figura 1, reprezentand Planul de amenajare a teritoriului national - reteaua de localitati urbane, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la pagina 17.

    ANEXA 4

                           LOCALITATI RURALE

    1.0. Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri

    Ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri este urmatoarea:
____________________________________________________
Nr.   Rangul  Statutul localitatii
____________________________________________________
1.1.   IV     sate resedinta de comuna
1.2.   V      sate componente ale comunelor si sate
              apartinand municipiilor sau oraselor
____________________________________________________

    2.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang IV
    Rangul IV este atribuit satelor resedinta de comuna. Dotarile minime obligatorii necesare in vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:
    - sediu de primarie;
    - gradinita, scoala primara si gimnaziala;
    - dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
    - posta, servicii telefonice;
    - sediu de politie si de jandarmerie;
    - camin cultural cu biblioteca;
    - magazin general, spatii pentru servicii;
    - teren de sport amenajat;
    - parohie;
    - cimitir;
    - statie/halta C.F. sau statie de transport auto;
    - dispensar veterinar;
    - sediu al serviciului de pompieri;
    - puncte locale pentru depozitarea controlata a deseurilor;
    - alimentare cu apa prin cismele stradale.
    3.0. Elemente si nivel de dotare ale localitatilor rurale de rang V
    Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor si satelor apartinand municipiilor sau oraselor. Existenta unor dotari publice sau comerciale si dimensiunea acestora sunt determinate de numarul de locuitori si de specificul asezarii. Dotarile minime obligatorii in satele avand peste 200 de locuitori sunt:
    - scoala primara;
    - punct sanitar;
    - magazin pentru comert alimentar si nealimentar.
    Aceste dotari sunt necesare si in cazul satelor avand o populatie de pana la 200 de locuitori, cand satele respective sunt izolate, situate la distante de peste 3 - 5 km fata de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotari.
    4.0. Conditii necesare pentru infiintarea de comune
 ______________________________________________________________________________
| 1. | Populatia minima - 1.500 de locuitori                                   |
|____|_________________________________________________________________________|
| 2. | Potential economic care sa asigure echilibrul bugetar al comunei        |
|____|_________________________________________________________________________|
| 3. | Legaturi pe drumuri sau pe calea ferata intre satul resedinta de comuna |
|    | si celelalte sate componente                                            |
|____|_________________________________________________________________________|
| 4. | Reducerea distantei dintre satul resedinta de comuna si celelalte sate  |
|    | componente                                                              |
|____|_________________________________________________________________________|
| 5. | Spatii construite pentru institutii si dotari*):                        |
|    |     - primarie;                                                         |
|    |     - scoala primara si gimnaziala;                                     |
|    |     - dispensar uman, farmacie sau punct farmaceutic;                   |
|    |     - post de politie;                                                  |
|    |     - statie/halta C.F. sau statie de transport auto                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    *) Dupa declararea noii comune este necesara completarea dotarilor minime |
| obligatorii in satul resedinta de comuna, conform pct. 2.0.                  |
|______________________________________________________________________________|

    Conditiile mentionate la pct. 4.0 trebuie sa fie indeplinite si de comuna care ramane dupa desprinderea unei comune noi.
    5.0. Comune in care s-au produs scaderi accentuate de populatie in perioada 1966 - 1998, care necesita actiuni de sprijin si revitalizare

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul de comune
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |         |                   Comune cu scaderi de populatie              |
|crt.|         |_______________________________________________________________|
|    | Judetul |    Scaderi de 30,0 - 50,0%     |     Scaderi de peste 50%     |
|    |         |________________________________|______________________________|
|    |         |   | % din |  % din  |  % din  |   | % din |  % din  |  % din  |
|    |         | A |numarul|suprafata|populatia| A |numarul|suprafata|populatia|
|    |         |   | total | totala  |  rurala |   | total |  totala |  rurala |
|    |         |   |   de  |         |         |   |  de   |         |         |
|    |         |   |comune |         |         |   |comune |         |         |
|____|_________|___|_______|_________|_________|___|_______|_________|_________|
| 1. |Alba     | 25|  38,5 |   36,0  |   29,6  | 10|  15,3 |   13,4  |   7,1   |
| 2. |Arad     | 19|  28,4 |   34,0  |   20,7  |  5|   7,5 |    8,0  |   2,6   |
| 3. |Arges    | 21|  22,6 |   23,6  |   18,6  |  2|   2,1 |   13,2  |   1,4   |
| 4. |Bacau    | 14|  17,7 |   13,6  |   10,2  |  1|   1,3 |    0,9  |   0,4   |
| 5. |Bihor    | 27|  31,4 |   27,4  |   24,1  |  1|   1,2 |    1,7  |   0,7   |
| 6. |Bistrita-|   |       |         |         |   |       |         |         |
|    |Nasaud   |  5|   9,4 |    8,4  |    6,8  |  4|   7,5 |    4,4  |   3,2   |
| 7. |Botosani | 33|  48,5 |   47,6  |   39,7  | - |    -  |    -    |    -    |
| 8. |Brasov   | 13|  30,2 |   37,3  |   20,2  |  2|   4,7 |    3,4  |   1,6   |
| 9. |Braila   | 17|  43,6 |   43,3  |   35,1  |  2|   5,1 |    3,4  |   2,1   |
|10. |Buzau    | 31|  38,3 |   34,0  |   28,1  |  4|   4,9 |    2,0  |   1,2   |
|11. |Caras-   |   |       |         |         |   |       |         |         |
|    |Severin  | 24|  34,8 |   34,5  |   27,7  |  7|  10,1 |    5,8  |   4,7   |
|12. |Calarasi | 16|  33,3 |   34,6  |   28,1  |  4|   8,3 |    6,9  |   3,9   |
|13. |Cluj     | 30|  40,5 |   42,9  |   34,5  | 18|  24,3 |   24,2  |  12,9   |
|14. |Constanta| 11|  20,4 |   22,2  |   14,0  |  3|   5,5 |    3,8  |   1,7   |
|15. |Covasna  |  2|   6,1 |    2,5  |    2,5  | - |    -  |    -    |    -    |
|16. |Dambovita|  1|   1,3 |    1,6  |    0,5  | - |    -  |    -    |    -    |
|17. |Dolj     | 36|  38,3 |   36,2  |   28,5  |  5|   5,3 |    5,2  |   2,6   |
|18. |Galati   | 17|  30,3 |   28,8  |   16,2  |  1|   1,8 |    1,1  |   0,7   |
|19. |Giurgiu  | 14|  30,4 |   31,9  |   24,0  |  5|  10,9 |   13,2  |   6,3   |
|20. |Gorj     |  2|   3,2 |    1,9  |    1,6  | - |    -  |    -    |    -    |
|21. |Harghita |  7|  14,3 |   16,0  |    8,9  |  1|   2,0 |    1,3  |   0,6   |
|22. |Hunedoara| 19|  33,9 |   31,7  |   29,4  | 10|  17,8 |   13,9  |   7,8   |
|23. |Ialomita | 21|  42,8 |   37,8  |   32,2  |  3|   6,1 |    7,9  |   2,9   |
|24. |Iasi     | 12|  14,1 |   11,6  |    7,8  |  1|   1,2 |    0,5  |   0,3   |
|25. |Ilfov    |  3|   7,9 |    9,6  |    3,0  | - |    -  |    -    |    -    |
|26. |Maramures|  5|   8,1 |    5,2  |    2,8  | - |    -  |    -    |    -    |
|27. |Mehedinti| 24|  40,7 |   38,9  |   33,0  |  7|  11,8 |   12,5  |   7,8   |
|28. |Mures    | 27|  30,0 |   22,2  |   19,4  |  8|   8,9 |    6,1  |   3,9   |
|29. |Neamt    | 10|  14,3 |    9,8  |    8,3  | - |    -  |    -    |    -    |
|30. |Olt      | 16|  17,0 |   19,7  |   13,2  |  2|   2,1 |    1,6  |   0,8   |
|31. |Prahova  |  5|   5,8 |    3,5  |    2,1  |  1|   1,2 |    0,6  |   0,2   |
|32. |Satu Mare| 23|  41,0 |   47,6  |   30,0  | - |    -  |    -    |    -    |
|33. |Salaj    | 27|  49,0 |   54,8  |   45,1  |  6|  10,9 |   11,7  |   5,4   |
|34. |Sibiu    | 15|  28,3 |   31,9  |   27,2  |  8|  15,1 |   13,8  |   7,2   |
|35. |Suceava  |  1|   1,1 |    0,5  |    0,5  | - |    -  |    -    |    -    |
|36. |Teleorman| 37|  42,0 |   46,2  |   40,2  |  5|   5,7 |    4,9  |   2,7   |
|37. |Timis    | 27|  36,0 |   40,5  |   29,6  |  4|   5,3 |    3,9  |   0,7   |
|38. |Tulcea   | 15|  34,9 |   49,6  |   26,3  |  3|   7,0 |    6,7  |   2,6   |
|39. |Vaslui   | 31|  43,7 |   41,6  |   33,0  |  1|   1,4 |    0,9  |   0,6   |
|40. |Valcea   | 13|  16,9 |   16,7  |   10,2  | - |    -  |    -    |    -    |
|41. |Vrancea  |  8|  13,6 |   12,0  |    9,3  | - |    -  |    -    |    -    |
|____|_________|___|_______|_________|_________|___|_______|_________|_________|
|    |TOTAL:   |704|  26,2 |   27,2  |   18,3  |134|   5,0 |    5,0  |   1,9   |
|____|_________|___|_______|_________|_________|___|_______|_________|_________|

    NOTA:
    Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse in prezenta anexa este redata in anexa nr. V.

    5.1. Lista cuprinzand comunele in care s-au produs scaderi accentuate de populatie in perioada 1966 - 1998, care necesita actiuni de sprijin si revitalizare
________________________________________________________________________________
   Comune cu scaderi de populatie      |      Comune cu scaderi de populatie
            de 30 - 50%                |                de peste 50%
_______________________________________|________________________________________
     Judetul        Denumirea comunei  |    Judetul         Denumirea comunei
_______________________________________|________________________________________
Alba              1. Albac             | Alba              1. Almasu Mare
                  2. Arieseni          |                   2. Ceru-Bacainti
                  3. Avram Iancu       |                   3. Dostat
                  4. Berghin           |                   4. Farau
                  5. Blandiana         |                   5. Intregalde
                  6. Bucium            |                   6. Mogos
                  7. Cenade            |                   7. Ohaba
                  8. Cergau            |                   8. Ponor
                  9. Ciuruleasa        |                   9. Ramet
                 10. Garbova           |                  10. Rosia de Secas
                 11. Garda de Sus      |
                 12. Hoparta           |
                 13. Horea             |
                 14. Livezile          |
                 15. Lopadea Noua      |
                 16. Miraslau          |
                 17. Noslac            |
                 18. Ocolis            |
                 19. Poiana Vadului    |
                 20. Posaga            |
                 21. Scarisoara        |
                 22. Sohodol           |
                 23. Spring            |
                 24. Valea Lunga       |
                 25. Vidra             |
Arad              1. Barzava           | Arad              1. Bata
                  2. Birchis           |                   2. Silindia
                  3. Cermei            |                   3. Sistarovat
                  4. Chisindia         |                   4. Taut
                  5. Conop             |                   5. Zerind
                  6. Craiva            |
                  7. Dieci             |
                  8. Dorgos            |
                  9. Graniceri         |
                 10. Halmagel          |
                 11. Hasmas            |
                 12. Misca             |
                 13. Petris            |
                 14. Pilu              |
                 15. Plescuta          |
                 16. Sicula            |
                 17. Socodor           |
                 18. Tarnova           |
                 19. Zarand            |
Arges             1. Barla             | Arges             1. Arefu
                  2. Bradulet          |                   2. Nucsoara
                  3. Caldararu         |
                  4. Corbeni           |
                  5. Cotmeana          |
                  6. Dambovicioara     |
                  7. Harsesti          |
                  8. Lunca Corbului    |
                  9. Mozaceni          |
                 10. Negrasi           |
                 11. Popesti           |
                 12. Recea             |
                 13. Rociu             |
                 14. Salatrucu         |
                 15. Sapata            |
                 16. Stolnici          |
                 17. Suseni            |
                 18. Teiu              |
                 19. Uda               |
                 20. Ungheni           |
                 21. Vedea             |
Bacau             1. Beresti-Bistrita  | Bacau             1. Izvoru Berheciului
                  2. Colonesti         |
                  3. Dealu Morii       |
                  4. Filipeni          |
                  5. Letea Veche       |
                  6. Lipova            |
                  7. Motoseni          |
                  8. Oncesti           |
                  9. Plopana           |
                 10. Rosiori           |
                 11. Secuieni          |
                 12. Strugari          |
                 13. Tatarasti         |
                 14. Vultureni         |
Bihor             1. Abram             | Bihor             1. Husasau de Tinca
                  2. Boianu Mare       |
                  3. Brusturi          |
                  4. Capalna           |
                  5. Cefa              |
                  6. Cetariu           |
                  7. Cherechiu         |
                  8. Chislaz           |
                  9. Ciuhoi            |
                 10. Cociuba Mare      |
                 11. Copacel           |
                 12. Cristioru de Jos  |
                 13. Derna             |
                 14. Dragesti          |
                 15. Holod             |
                 16. Lazareni          |
                 17. Madaras           |
                 18. Sacadat           |
                 19. Salacea           |
                 20. Salard            |
                 21. Sambata           |
                 22. Sarbi             |
                 23. Simian            |
                 24. Sinteu            |
                 25. Spinus            |
                 26. Tarcea            |
                 27. Viisoara          |
Bistrita-Nasaud   1. Budesti           | Bistrita-Nasaud   1. Micestii de Campie
                  2. Chiochis          |                   2. Milas
                  3. Matei             |                   3. Sanmihaiu de
                                       |                      Campie
                  4. Silivasu de Campie|                   4. Urmenis
                  5. Tarlisua          |
Botosani          1. Avrameni          |
                  2. Baluseni          |
                  3. Braesti           |
                  4. Concesti          |
                  5. Cordareni         |
                  6. Corlateni         |
                  7. Cotusca           |
                  8. Dangeni           |
                  9. Dobarceni         |
                 10. George Enescu     |
                 11. Gorbanesti        |
                 12. Havarna           |
                 13. Hanesti           |
                 14. Hiliseu-Horia     |
                 15. Hlipiceni         |
                 16. Lunca             |
                 17. Manoleasa         |
                 18. Mihaileni         |
                 19. Mitoc             |
                 20. Paltinis          |
                 21. Radauti-Prut      |
                 22. Rauseni           |
                 23. Ripiceni          |
                 24. Roma              |
                 25. Santa Mare        |
                 26. Suharau           |
                 27. Stiubieni         |
                 28. Todireni          |
                 29. Unteni            |
                 30. Vaculesti         |
                 31. Varfu Campului    |
                 32. Viisoara          |
                 33. Vlasinesti        |
Brasov            1. Bunesti           | Brasov            1. Beclean
                  2. Cata              |                   2. Ticusu
                  3. Fundata           |
                  4. Harseni           |
                  5. Jibert            |
                  6. Lisa              |
                  7. Mandra            |
                  8. Parau             |
                  9. Recea             |
                 10. Sercaia           |
                 11. Soars             |
                 12. Ucea              |
                 13. Vistea            |
Braila            1. Bertestii de Jos  | Braila            1. Racovita
                  2. Bordei Verde      |                   2. Scortaru Nou
                  3. Ciocile           |
                  4. Ciresu            |
                  5. Frecatei          |
                  6. Galbenu           |
                  7. Gradistea         |
                  8. Maxineni          |
                  9. Ramnicelu         |
                 10. Romanu            |
                 11. Rosiori           |
                 12. Salcia Tudor      |
                 13. Silistea          |
                 14. Surdila-Greci     |
                 15. Unirea            |
                 16. Visani            |
                 17. Zavoaia           |
Buzau             1. Amaru             | Buzau             1. Chiliile
                  2. Balaceanu         |                   2. Murgesti
                  3. Balta Alba        |                   3. Odaile
                  4. Blajani           |                   4. Pardosi
                  5. Boldu             |
                  6. Bozioru           |
                  7. Bradeanu          |
                  8. Breaza            |
                  9. C. A. Rosetti     |
                 10. Canesti           |
                 11. Colti             |
                 12. Cozieni           |
                 13. Ghergheasa        |
                 14. Glodeanu Sarat    |
                 15. Glodeanu-Silistea |
                 16. Margaritesti      |
                 17. Mihailesti        |
                 18. Naeni             |
                 19. Padina            |
                 20. Panatau           |
                 21. Pietroasele       |
                 22. Puiesti           |
                 23. Racoviteni        |
                 24. Robeasca          |
                 25. Sageata           |
                 26. Sarulesti         |
                 27. Scortoasa         |
                 28. Scutelnici        |
                 29. Valea Salciei     |
                 30. Valcelele         |
                 31. Ziduri            |
Caras-Severin     1. Bania             | Caras-Severin     1. Brebu
                  2. Berliste          |                   2. Brebu Nou
                  3. Berzasca          |                   3. Ciuchici
                  4. Buchin            |                   4. Ciudanovita
                  5. Carbunari         |                   5. Farliug
                  6. Ciclova Romana    |                   6. Ocna de Fier
                  7. Copacele          |                   7. Zorlentu Mare
                  8. Doclin            |
                  9. Dognecea          |
                 10. Ezeris            |
                 11. Forotic           |
                 12. Goruia            |
                 13. Lapusnicel        |
                 14. Mehadia           |
                 15. Naidas            |
                 16. Prigor            |
                 17. Ramna             |
                 18. Sasca Montana     |
                 19. Socol             |
                 20. Tarnova           |
                 21. Ticvaniu Mare     |
                 22. Valiug            |
                 23. Varadia           |
                 24. Vermes            |
Calarasi          1. Alexandru Odobescu| Calarasi          1. Frasinet
                  2. Belciugatele      |                   2. Gurbanesti
                  3. Ciocanesti        |                   3. Ulmu
                  4. Cuza Voda         |                   4. Valea Argovei
                  5. Dichiseni         |
                  6. Dor Marunt        |
                  7. Dorobantu         |
                  8. Gradistea         |
                  9. Ileana            |
                 10. Lupsanu           |
                 11. Nicolae Balcescu  |
                 12. Radovanu          |
                 13. Sarulesti         |
                 14. Sohatu            |
                 15. Valcelele         |
                 16. Vlad Tepes        |
Cluj              1. Aschileu          | Cluj              1. Aiton
                  2. Baisoara          |                   2. Alunis
                  3. Caianu            |                   3. Belis
                  4. Calatele          |                   4. Bobalna
                  5. Camarasu          |                   5. Borsa
                  6. Capusu Mare       |                   6. Buza
                  7. Catina            |                   7. Chinteni
                  8. Ceanu Mare        |                   8. Ciurila
                  9. Cojocna           |                   9. Cornesti
                 10. Dabaca            |                  10. Geaca
                 11. Feleacu           |                  11. Margau
                 12. Fizesu Gherlii    |                  12. Palatca
                 13. Frata             |                  13. Panticeu
                 14. Garbau            |                  14. Petrestii de Jos
                 15. Izvoru Crisului   |                  15. Ploscos
                 16. Jichisu de Jos    |                  16. Recea-Cristur
                 17. Jucu              |                  17. Vad
                 18. Maguri-Racatau    |                  18. Vultureni
                 19. Manastireni       |
                 20. Mintiu Gherlii    |
                 21. Mociu             |
                 22. Moldovenesti      |
                 23. Sacuieu           |
                 24. Sancraiu          |
                 25. Sanmartin         |
                 26. Sanpaul           |
                 27. Suatu             |
                 28. Tureni            |
                 29. Taga              |
                 30. Valea Ierii       |
Constanta         1. Adamclisi         | Constanta         1. Dumbraveni
                  2. Aliman            |                   2. Ion Corvin
                  3. Cerchezu          |                   3. Vulturu
                  4. Deleni            |
                  5. Dobromir          |
                  6. Garliciu          |
                  7. Lipnita           |
                  8. Oltina            |
                  9. Ostrov            |
                 10. Saraiu            |
                 11. Seimeni           |
Covasna           1. Comandau          |
                  2. Ilieni            |
Dambovita         1. Cornatelu         |
Dolj              1. Afumati           | Dolj              1. Brabova
                  2. Bistret           |                   2. Gogosu
                  3. Botosesti-Paia    |                   3. Seaca de Padure
                  4. Bulzesti          |                   4. Terpezita
                  5. Carpen            |                   5. Varvoru de Jos
                  6. Celaru            |
                  7. Cernatesti        |
                  8. Cioroiasi         |
                  9. Dragotesti        |
                 10. Dranic            |
                 11. Ghercesti         |
                 12. Gighera           |
                 13. Gangiova          |
                 14. Goicea            |
                 15. Grecesti          |
                 16. Isalnita          |
                 17. Izvoare           |
                 18. Macesu de Jos     |
                 19. Macesu de Sus     |
                 20. Mischii           |
                 21. Murgasi           |
                 22. Negoi             |
                 23. Orodel            |
                 24. Ostroveni         |
                 25. Perisor           |
                 26. Radovan           |
                 27. Robanesti         |
                 28. Salcuta           |
                 29. Seaca de Camp     |
                 30. Secu              |
                 31. Silistea Crucii   |
                 32. Sopot             |
                 33. Teslui            |
                 34. Urzicuta          |
                 35. Valea Stanciului  |
                 36. Vela              |
Galati            1. Balabanesti       | Galati            1. Cuca
                  2. Balasesti         |
                  3. Baleni            |
                  4. Beresti-Meria     |
                  5. Cavadinesti       |
                  6. Certesti          |
                  7. Corni             |
                  8. Gohor             |
                  9. Jorasti           |
                 10. Namoloasa         |
                 11. Oancea            |
                 12. Priponesti        |
                 13. Scanteiesti       |
                 14. Smulti            |
                 15. Suceveni          |
                 16. Varlezi           |
                 17. Vladesti          |
Giurgiu           1. Bucsani           | Giurgiu           1. Gogosari
                  2. Bulbucata         |                   2. Rasuceni
                  3. Calugareni        |                   3. Schitu
                  4. Daia              |                   4. Stanesti
                  5. Gaujani           |                   5. Stoenesti
                  6. Ghimpati          |
                  7. Gostinari         |
                  8. Greaca            |
                  9. Iepuresti         |
                 10. Izvoarele         |
                 11. Letca Noua        |
                 12. Putineiu          |
                 13. Singureni         |
                 14. Toporu            |
Gorj              1. Arcani            |
                  2. Calnic            |
Harghita          1. Atid              | Harghita          1. Sacel
                  2. Darjiu            |
                  3. Martinis          |
                  4. Meresti           |
                  5. Plaiesii de Jos   |
                  6. Simonesti         |
                  7. Ulies             |
Hunedoara         1. Baia de Cris      | Hunedoara         1. Balsa
                  2. Baita             |                   2. Batrana
                  3. Banita            |                   3. Bulzestii de Sus
                  4. Blajeni           |                   4. Bunila
                  5. Bosorod           |                   5. Burjuc
                  6. Branisca          |                   6. Lelese
                  7. Carjiti           |                   7. Lunca Cernii
                                       |                      de Jos
                  8. Cerbal            |                   8. Teliucu Inferior
                  9. Densus            |                   9. Toplita
                 10. Dobra             |                  10. Unirea
                 11. Ghelari           |
                 12. Gurasada          |
                 13. Lapugiu de Jos    |
                 14. Martinesti        |
                 15. Pestisu Mic       |
                 16. Ribita            |
                 17. Tomesti           |
                 18. Vorta             |
                 19. Zam               |
Ialomita          1. Adancata          | Ialomita          1. Axintele
                  2. Albesti           |                   2. Dragoesti
                  3. Balaciu           |                   3. Giurgeni
                  4. Barcanesti        |
                  5. Brazii            |
                  6. Ciocarlia         |
                  7. Ciochina          |
                  8. Ciulnita          |
                  9. Cocora            |
                 10. Cosambesti        |
                 11. Grindu            |
                 12. Milosesti         |
                 13. Perieti           |
                 14. Reviga            |
                 15. Salcioara         |
                 16. Sfantu Gheorghe   |
                 17. Sinesti           |
                 18. Suditi            |
                 19. Valea Ciorii      |
                 20. Valea Macrisului  |
                 21. Vladeni           |
Iasi              1. Andrieseni        | Iasi              1. Cucuteni
                  2. Coarnele Caprei   |
                  3. Costuleni         |
                  4. Cozmesti          |
                  5. Dobrovat          |
                  6. Grozesti          |
                  7. Ipatele           |
                  8. Mosna             |
                  9. Prisacani         |
                 10. Romanesti         |
                 11. Tansa             |
                 12. Tutora            |
Ilfov             1. Dascalu           |
                  2. Nuci              |
                  3. Petrachioaia      |
Maramures         1. Arinis            |
                  2. Asuaju de Sus     |
                  3. Basesti           |
                  4. Bicaz             |
                  5. Vima Mica         |
Mehedinti         1. Balta             | Mehedinti         1. Bacles
                  2. Balacita          |                   2. Ciresu
                  3. Balvanesti        |                   3. Godeanu
                  4. Breznita-Motru    |                   4. Padina
                  5. Burila Mare       |                   5. Poroina Mare
                  6. Cazanesti         |                   6. Prunisor
                  7. Corlatel          |                   7. Vladaia
                  8. Devesel           |
                  9. Dubova            |
                 10. Dumbrava          |
                 11. Greci             |
                 12. Husnicioara       |
                 13. Ilovat            |
                 14. Izvoru Barzii     |
                 15. Livezile          |
                 16. Malovat           |
                 17. Obarsia de Camp   |
                 18. Oprisor           |
                 19. Podeni            |
                 20. Pristol           |
                 21. Rogova            |
                 22. Sisesti           |
                 23. Vanatori          |
                 24. Vanjulet          |
Mures             1. Apold             | Mures             1. Bala
                  2. Atintis           |                   2. Bichis
                  3. Bahnea            |                   3. Cozma
                  4. Beica de Jos      |                   4. Iclanzel
                  5. Bogata            |                   5. Papiu Ilarian
                  6. Chiheru de Jos    |                   6. Raciu
                  7. Coroisanmartin    |                   7. Vetca
                  8. Craiesti          |                   8. Viisoara
                  9. Cucerdea          |
                 10. Cuci              |
                 11. Fantanele         |
                 12. Faragau           |
                 13. Grebenisu de      |
                     Campie            |
                 14. Hodosa            |
                 15. Magherani         |
                 16. Mihesu de Campie  |
                 17. Neaua             |
                 18. Ogra              |
                 19. Pogaceaua         |
                 20. Sanger            |
                 21. Sanpetru de Campie|
                 22. Saulia            |
                 23. Sincai            |
                 24. Suplac            |
                 25. Taureni           |
                 26. Voivodeni         |
                 27. Zagar             |
Neamt             1. Bahna             |
                  2. Bargauani         |
                  3. Dragomiresti      |
                  4. Faurei            |
                  5. Icusesti          |
                  6. Moldoveni         |
                  7. Poienari          |
                  8. Razboieni         |
                  9. Stanita           |
                 10. Tupilati          |
Olt               1. Barasti           | Olt               1. Fagetelu
                  2. Colonesti         |                   2. Topana
                  3. Corbu             |
                  4. Cungrea           |
                  5. Leleasca          |
                  6. Mihaesti          |
                  7. Oporelu           |
                  8. Plesoiu           |
                  9. Radomiresti       |
                 10. Seaca             |
                 11. Spineni           |
                 12. Sprancenata       |
                 13. Tatulesti         |
                 14. Teslui            |
                 15. Valcele           |
                 16. Valeni            |
Prahova           1. Aricestii Zeletin | Prahova           1. Jugureni
                  2. Boldesti-Gradistea|
                  3. Calugareni        |
                  4. Salciile          |
                  5. Tataru            |
Satu Mare         1. Acas              |
                  2. Andrid            |
                  3. Beltiug           |
                  4. Cauas             |
                  5. Cehal             |
                  6. Craidorolt        |
                  7. Doba              |
                  8. Hodod             |
                  9. Homoroade         |
                 10. Moftin            |
                 11. Pir               |
                 12. Piscolt           |
                 13. Pomi              |
                 14. Sanislau          |
                 15. Santau            |
                 16. Sacaseni          |
                 17. Sauca             |
                 18. Socond            |
                 19. Supur             |
                 20. Terebesti         |
                 21. Tiream            |
                 22. Valea Vinului     |
                 23. Viile Satu Mare   |
Salaj             1. Almasu            | Salaj             1. Carastelec
                  2. Babeni            |                   2. Cuzaplac
                  3. Balan             |                   3. Dragu
                  4. Buciumi           |                   4. Lozna
                  5. Camar             |                   5. Zalha
                  6. Chiesd            |                   6. Zimbor
                  7. Cizer             |
                  8. Coseiu            |
                  9. Creaca            |
                 10. Cristolt          |
                 11. Dobrin            |
                 12. Fildu de Jos      |
                 13. Galgau            |
                 14. Garbou            |
                 15. Hida              |
                 16. Horoatu Crasnei   |
                 17. Ileanda           |
                 18. Letca             |
                 19. Maeriste          |
                 20. Mesesenii de Jos  |
                 21. Plopis            |
                 22. Poiana Blenchii   |
                 23. Rus               |
                 24. Sag               |
                 25. Sanmihaiu         |
                     Almasului         |
                 26. Somes-Odorhei     |
                 27. Treznea           |
Sibiu             1. Apoldu de Jos     | Sibiu             1. Altana
                  2. Bradeni           |                   2. Barghis
                  3. Chirpar           |                   3. Bruiu
                  4. Iacobeni          |                   4. Cartisoara
                  5. Laslea            |                   5. Ludos
                  6. Loamnes           |                   6. Marpod
                  7. Merghindeal       |                   7. Mihaileni
                  8. Micasasa          |                   8. Pauca
                  9. Miercurea Sibiului|
                 10. Nocrich           |
                 11. Porumbacu de Jos  |
                 12. Seica Mare        |
                 13. Seica Mica        |
                 14. Slimnic           |
                 15. Valea Viilor      |
Suceava           1. Musenita          |
Teleorman         1. Balaci            | Teleorman         1. Bujoreni
                  2. Bogdana           |                   2. Calmatuiu
                  3. Botoroaga         |                   3. Necsesti
                  4. Calinesti         |                   4. Rasmiresti
                  5. Calmatuiu de Sus  |                   5. Saceni
                  6. Ciolanesti        |
                  7. Ciuperceni        |
                  8. Crangeni          |
                  9. Crangu            |
                 10. Didesti           |
                 11. Dracsenei         |
                 12. Frumoasa          |
                 13. Furculesti        |
                 14. Magura            |
                 15. Marzanesti        |
                 16. Mereni            |
                 17. Piatra            |
                 18. Pietrosani        |
                 19. Plopii-Slavitesti |
                 20. Putineiu          |
                 21. Salcia            |
                 22. Sarbeni           |
                 23. Scurtu Mare       |
                 24. Segarcea-Vale     |
                 25. Sfintesti         |
                 26. Silistea-Gumesti  |
                 27. Slobozia Mandra   |
                 28. Stejaru           |
                 29. Talpa             |
                 30. Tatarastii de Jos |
                 31. Traian            |
                 32. Trivalea-Mosteni  |
                 33. Troianu           |
                 34. Vartoape          |
                 35. Viisoara          |
                 36. Vitanesti (Purani)|
                 37. Zambreasca        |
Timis             1. Balint            | Timis             1. Bara
                  2. Banloc            |                   2. Bogda
                  3. Beba Veche        |                   3. Brestovat
                  4. Belint            |                   4. Secas
                  5. Bethausen         |
                  6. Boldur            |
                  7. Cenad             |
                  8. Ciacova           |
                  9. Criciova          |
                 10. Dudestii Vechi    |
                 11. Fardea            |
                 12. Ghizela           |
                 13. Giera             |
                 14. Jamu Mare         |
                 15. Lenauheim         |
                 16. Margina           |
                 17. Nitchidorf        |
                 18. Ohaba Lunga       |
                 19. Pietroasa         |
                 20. Pischia           |
                 21. Racovita          |
                 22. Sacosu Turcesc    |
                 23. Topolovatu Mare   |
                 24. Tormac            |
                 25. Traian Vuia       |
                 26. Uivar             |
                 27. Victor Vlad       |
                     Delamarina        |
Tulcea            1. Casimcea          | Tulcea            1. Beidaud
                  2. Ceamurlia de Jos  |                   2. C. A. Rosetti
                  3. Chilia Veche      |                   3. Ceatalchioi
                  4. Ciucurova         |
                  5. Crisan            |
                  6. Dorobantu         |
                  7. Grindu            |
                  8. Hamcearca         |
                  9. Horia             |
                 10. Maliuc            |
                 11. Murighiol         |
                 12. Sfantu Gheorghe   |
                 13. Slava Cercheza    |
                 14. Topolog           |
                 15. Valea Nucarilor   |
Vaslui            1. Alexandru Vlahuta | Vaslui            1. Blagesti
                  2. Arsura            |
                  3. Balteni           |
                  4. Bogdana           |
                  5. Bogdanita         |
                  6. Botesti           |
                  7. Bunesti-Averesti  |
                  8. Coroiesti         |
                  9. Costesti          |
                 10. Cretesti          |
                 11. Danesti           |
                 12. Dimitrie Cantemir |
                 13. Dragomiresti      |
                 14. Garceni           |
                 15. Gherghesti        |
                 16. Hoceni            |
                 17. Ivanesti          |
                 18. Malusteni         |
                 19. Oltenesti         |
                 20. Osesti            |
                 21. Padureni          |
                 22. Puiesti           |
                 23. Pungesti          |
                 24. Rosiesti          |
                 25. Suletea           |
                 26. Tacuta            |
                 27. Tatarani          |
                 28. Viisoara          |
                 29. Vulturesti        |
                 30. Vutcani           |
                 31. Zapodeni          |
Valcea            1. Amarasti          |
                  2. Boisoara          |
                  3. Caineni           |
                  4. Ghioroiu          |
                  5. Glavile           |
                  6. Gusoeni           |
                  7. Ladesti           |
                  8. Maciuca           |
                  9. Madulari          |
                 10. Milcoiu           |
                 11. Racovita          |
                 12. Runcu             |
                 13. Stanesti          |
Vrancea           1. Balesti           |
                  2. Boghesti          |
                  3. Ciorasti          |
                  4. Corbita           |
                  5. Gura Calitei      |
                  6. Nanesti           |
                  7. Tanasoaia         |
                  8. Tataranu          |
_______________________________________|________________________________________
  TOTAL: = 704 comune                  |
_______________________________________|________________________________________

    NOTA:
    Reprezentarea grafica a localitatilor rurale cuprinse in prezenta anexa este redata in anexa nr. V.

    ANEXA 5

                PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
                 SECTIUNEA a IV-a - RETEAUA DE LOCALITATI
                       RETEAUA DE LOCALITATI RURALE

    Figura 2, reprezentand Planul de amenajare a teritoriului national   reteaua de localitati rurale, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la pagina 31.SmartCity5

COMENTARII la Legea 351/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 351 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 351/2001
Legea 190 2019
Legea 264 2011
pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi
Legea 106 2010
pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
Legea 100 2007
pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
Legea 543 2004
privind declararea ca oras a comunei Racari, judetul Dambovita
Legea 332 2004
pentru declararea ca oras a comunei Dragomiresti, judetul Maramures
Legea 203 2004
pentru declararea ca oras a comunei Patarlagele, judetul Buzau
Legea 134 2004
privind declararea ca oras a comunei Cazanesti, judetul Ialomita
Legea 83 2004
pentru declararea ca orase a unor comune
Legea 86 2004
privind declararea ca oras a comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov
Legea 87 2004
pentru declararea ca oras a comunei Voluntari, judetul Ilfov
Legea 79 2004
pentru declararea ca oras a comunei Stefanesti, judetul Botosani
Legea 80 2004
pentru declararea ca oras a comunei Flamanzi, judetul Botosani
Legea 81 2004
pentru declararea ca oras a comunei Bucecea, judetul Botosani
Legea 45 2004
pentru declararea ca oras a comunei Ungheni, judetul Mures
Legea 12 2004
privind declararea ca oras a comunei Sacueni, judetul Bihor
Legea 582 2003
pentru declararea ca oras a comunei Murgeni, judetul Vaslui
Legea 583 2003
pentru declararea ca oras a comunei Santana, judetul Arad
Legea 584 2003
pentru declararea ca municipiu a orasului Gheorgheni, judetul Harghita
Legea 585 2003
pentru declararea ca municipiu a orasului Marghita, judetul Bihor
Legea 547 2003
pentru declararea ca municipiu a orasului Lupeni, judetul Hunedoara
Legea 548 2003
pentru declararea ca municipiu a orasului Vulcan, judetul Hunedoara
Legea 408 2003
pentru declararea ca oras a comunei Roznov, judetul Neamt
Legea 409 2003
pentru declararea ca oras a comunei Sangeorgiu de Padure, judetul Mures
Legea 410 2003
privind declararea ca oras a comunei Berbesti, judetul Valcea
Legea 382 2003
pentru declararea ca oras a comunei Sarmasu, judetul Mures
Legea 391 2003
privind declararea ca municipiu a orasului Beius, judetul Bihor
Legea 336 2003
pentru declararea ca oras a comunei Saliste, judetul Sibiu
Legea 263 2003
pentru declararea ca oras a comunei Miercurea Nirajului, judetul Mures
Legea 674 2002
privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov
Decretul 489 2001
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu