E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 329 2003 modificat de Decizia 546 2017
Legea 329 2003 modificat si completat de OUG 41 2016
Legea 329 2003 modificat de Legea 187 2012
Articolul 9 din actul Legea 329 2003 in legatura cu Ordin 492 2005
Legea 329 2003 in legatura cu Hotărârea 1666 2004
Articolul 2 din actul Legea 329 2003 completat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 3 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 5 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 7 din actul Legea 329 2003 completat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 9 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 15 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 18 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 23 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 24 din actul Legea 329 2003 modificat de articolul 1 din actul Legea 353 2004
Articolul 27 din actul Legea 329 2003 articole noi... articolul 1 din actul Legea 353 2004
Legea 329 2003 republicat de Legea 329 2003
Legea 329 2003 republicat de Legea 329 2003
Legea 329 2003 promulgat de Decretul 464 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 329 din  8 iulie 2003

privind exercitarea profesiei de detectiv particular

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Detectivul particular este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:
    a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
    b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera intr-o afacere;
    c) persoanele disparute de la domiciliu;
    d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instrainate in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces;
    e) asigurarea protectiei impotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
    (2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care Romania este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
    (3) Informatiile obtinute in urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, in conditiile prezentei legi.
    Art. 2
    (1) Detectivul particular isi poate exercita profesia, dupa caz, in cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, infiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza in baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
    (2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
    (3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unei institutii publice cu atributii in domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c), d), e) si f).
    Art. 3
    (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.
    (2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului in cauzele aflate pe rol.
    (3) In activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

    CAP. 2
    Dobandirea calitatii de detectiv particular

    Art. 4
    Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.
    Art. 5
    Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) are cetatenie romana si domiciliul in tara;
    b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a indeplinit functia de politist ori lucrator in cadrul unor institutii publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de invatamant superior;
    c) este apta din punct de vedere medical;
    d) nu a savarsit fapte penale;
    e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
    f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
    g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv, conform prevederilor art. 7.
    Art. 6
    Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti urmatoarele acte:
    a) cerere;
    b) curriculum vitae;
    c) actul de stare civila, in copie legalizata;
    d) actul de studii, in copie legalizata;
    e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, in copie legalizata;
    f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
    g) certificat de cazier judiciar;
    h) declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit. e);
    i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit in conformitate cu dispozitiile legale.
    Art. 7
    (1) Calitatea de detectiv particular se dobandeste in urma verificarii indeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
    (2) Comisia prevazuta la alin. (1) se intruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Romane.
    (3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiata sau isi poate infiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
    (4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Romane in termen de 3 zile, acesta avand obligatia sa o solutioneze in termen de 30 de zile de la data depunerii.
    Art. 8
    (1) Calitatea de detectiv particular inceteaza:
    a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
    b) prin anularea atestatului in conditiile art. 23 alin. (2);
    c) cand persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c) - e).
    (2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:
    a) cand impotriva persoanei in cauza se pune in miscare actiunea penala, pentru o infractiune savarsita cu intentie, in legatura cu activitatea sa de detectiv; in acest caz suspendarea dureaza pana la solutionarea definitiva a cauzei;
    b) pe timpul cat detectivul particular se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 10;
    c) in conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).
    Art. 9
    (1) Dupa promovarea examenului de atestare inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, Directia generala de politie a municipiului Bucuresti elibereaza persoanei in cauza o legitimatie de detectiv particular, cu plata unei taxe.
    (2) Cuantumul taxei prevazute la alin. (1), precum si forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Politiei Romane.
    Art. 10
    Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu:
    a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;
    b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
    c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si indeplinirii atributiilor specifice.

    CAP. 3
    Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale in care acesta isi desfasoara activitatea

    Art. 11
    (1) In exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii in legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si imprejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
    (2) In efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.
    Art. 12
    Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
    a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului in cauza pentru care a fost angajat;
    b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
    c) sa pastreze, chiar si dupa incetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si imprejurarile despre care a luat cunostinta in timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
    d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decat in interesul serviciului.
    Art. 13
    Detectivului particular, in desfasurarea activitatii, ii este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
    a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
    b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, in interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori in serviciile de interes public;
    c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane;
    d) cauzele penale aflate in lucru la organele judiciare;
    e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
    Art. 14
    Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
    a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege;
    b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
    c) sa se afilieze in asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele in relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
    d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular in procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.
    Art. 15
    In organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
    a) sa intreprinda investigatii numai in baza unei conventii scrise incheiate cu clientul;
    b) sa infiinteze un registru numerotat si sa il inregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, in care vor tine evidenta cazurilor investigate;
    c) sa comunice datele si informatiile solicitate de organele de cercetare penala, de procuror sau de instanta de judecata;
    d) in cazurile in care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de indata autoritatile cu atributii in domeniu;
    e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
    f) in raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca in practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.

    CAP. 4
    Sanctiuni

    Art. 16
    Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
    Art. 17
    Incalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.
    Art. 18
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    a) efectuarea de investigatii in alte cazuri decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu incalcarea prevederilor art. 12 lit. b) - d) si ale art. 13;
    b) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3);
    c) incalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a) - e).
    Art. 19
    (1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
    b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz in care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
    Art. 20
    (1) Repetarea savarsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) in interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
    (2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, in toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei in cauza.
    Art. 21
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Romane.
    Art. 22
    Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.
    Art. 23
    (1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 poate atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate de detectivi, pe o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.
    (2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate de detectivi poate fi anulata daca, intr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savarsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.
    Art. 24
    (1) Masurile prevazute la art. 23 se dispun de inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
    (2) Impotriva masurilor prevazute la alin. (1) detectivul particular sau, dupa caz, societatea comerciala specializata poate face plangere la judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul sau sediul.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Romane, cu avizul Ministerului Public.
    Art. 26
    Inspectoratul General al Politiei Romane tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.
    Art. 27
    Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.
    Art. 28
    (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Romane si Serviciul Roman de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care il vor supune aprobarii Guvernului.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 329/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 329 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. DARREN C CHENG Email:Darrencraig002@gmail.com Skype ID: Darrencraig002@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Darren should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Whatsapp: +19733700521
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu