E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 322 din 27 mai 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 12 iunie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146 din 9 noiembrie 2001 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 738 din 19 noiembrie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
    "ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor"
    2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 42^2, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 42^2
    Producatorul este exonerat de raspundere pentru pagubele generate de produsele cu defect, daca dovedeste existenta uneia dintre situatiile urmatoare:>>
    2. Articolul 42^3 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 42^3
    Raspunderea producatorului poate fi limitata de instanta competenta daca paguba este cauzata, impreuna, de defectul produsului si culpa consumatorului vatamat sau prejudiciat ori a altei persoane, pentru care aceasta este tinuta sa raspunda.>>
    3. La articolul 46 alineatul 1, literele c) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    <<c) incalcarea dispozitiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a si a 5-a liniuta, lit. c) a 3-a si a 4-a liniuta, art. 9, art. 10 lit. a) - f) si art. 11, cu amenda contraventionala de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei;
    d) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. 1, art. 14 alin. 1, art. 17 - 25 si art. 26 alin. 1 si 2, cu amenda contraventionala de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei.>>
    4. La articolul 46, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    <<Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.>>
    5. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 49
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 46 si 46^1 se fac de catre agentii constatatori, respectiv reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, precum si de reprezentantii imputerniciti ai altor organe ale administratiei publice, potrivit competentelor stabilite prin actele normative in vigoare.>>
    6. Articolul 50^1 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 50^1
    Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor agentul constatator poate dispune urmatoarele masuri:
    1. oprirea definitiva a comercializarii si retragerea din circuitul consumului uman a produselor care:
    a) sunt periculoase, falsificate sau contrafacute;
    b) au termenul de valabilitate expirat sau data durabilitatii minimale depasita;
    c) sunt interzise consumului uman prin reglementari legale;
    2. oprirea temporara a prestarii serviciilor, importului, fabricatiei, comercializarii produselor sau a utilizarii acestora la prestarea serviciilor, pana la remedierea deficientelor, in cazul in care:
    a) produsele nu sunt testate si/sau certificate conform normelor legale;
    b) produsele nu indeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, fara ca acestea sa fie periculoase;
    c) produsele nu prezinta elementele de identificare si de caracterizare, precum si documentele de insotire, conform prevederilor art. 18 - 22;
    d) se presteaza servicii care pot pune in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor;
    3. distrugerea produselor periculoase oprite definitiv de la comercializare, daca aceasta constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul.>>
    7. Articolul 50^2 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 50^2
    O data cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale agentul constatator poate propune una dintre urmatoarele sanctiuni complementare:
    a) inchiderea temporara a unitatii pe o durata de cel mult 6 luni;
    b) inchiderea temporara a unitatii pe o durata de la 6 luni la 12 luni;
    c) inchiderea definitiva a unitatii;
    d) suspendarea sau retragerea definitiva, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati.
    Sanctiunea complementara prevazuta la alin. 1 lit. a) poate fi aplicata in cazurile in care se constata:
    a) lipsa conditiilor igienico-sanitare sau sanitare veterinare;
    b) folosirea unor spatii si conditii necorespunzatoare pentru productie, depozitare sau comercializare;
    c) nerespectarea conditiilor impuse de producatori privind manipularea, transportul, depozitarea si comercializarea, daca acestea sunt de natura sa modifice, in mod periculos, caracteristicile initiale ale produsului respectiv;
    d) lipsa specificatiilor tehnice, a instructiunilor si a procedurilor de lucru la producatori si prestatorii de servicii;
    e) lipsa certificatelor sau a avizelor necesare eliberate de laboratoarele de incercari sau de omologari specifice;
    f) lipsa certificatelor de conformitate.
    Sanctiunea complementara prevazuta la alin. 1 lit. b) poate fi aplicata in cazurile in care se constata:
    a) folosirea practicilor de comercializare abuzive sau savarsirea repetata a unor abateri sanctionate de organele de control in decurs de 6 luni de la prima constatare;
    b) refuzul agentului economic de a permite, in prima faza, controlul organelor de specialitate si la care, in urma unui control ulterior, se constata deficiente grave;
    c) lipsa licentei de fabricatie a produselor alimentare pentru producatori;
    d) nerespectarea sau neacordarea certificatelor de garantie pentru lucrarile de prestari de servicii;
    e) utilizarea in activitatea de service a unor piese sau componente neomologate.
    Sanctiunea complementara prevazuta la alin. 1 lit. c) poate fi aplicata in cazurile in care se constata:
    a) importul cu buna-stiinta al produselor care nu respecta conditiile calitative prescrise sau declarate ori care sunt periculoase;
    b) prestarea de servicii care pun in pericol viata, sanatatea sau siguranta consumatorilor;
    c) punerea in vanzare a produselor despre care agentii economici controlati au cunostinta ca sunt falsificate sau contrafacute ori care au parametrii de securitate neconformi;
    d) reconditionarea unor produse alimentare retrase de la consumul uman ca fiind necorespunzatoare, prin adaugarea de aditivi sau alte substante ce nu se regasesc in reteta de fabricatie, in urma careia a rezultat un produs destinat comercializarii in scopul consumului uman;
    e) in cazul in care agentul economic nu a sistat livrarile sau nu a retras de la comercializare ori de la beneficiar produsele pentru care organele abilitate prin lege au constatat ca sunt periculoase sau ca nu indeplinesc caracteristicile calitative prescrise ori declarate;
    f) impiedicarea sub orice forma de catre agentul economic sau de catre angajatii acestuia a organelor administratiei publice insarcinate cu protectia consumatorilor si supravegherea calitatii produselor si serviciilor sa isi exercite atributiile de serviciu referitoare la prevenirea si combaterea faptelor ce pot afecta viata, sanatatea ori securitatea consumatorilor sau instigarea oricarei alte persoane impotriva acestor organe;
    g) comercializarea de produse interzise prin reglementarile legale in vigoare;
    h) continuarea desfasurarii activitatii dupa dispunerea masurii de inchidere temporara, fara obtinerea acordului prevazut la alin. 8;
    i) nerespectarea masurilor dispuse in temeiul art. 50^1.
    In consecinta, sanctiunea complementara prevazuta la alin. 1 lit. d) va avea acelasi regim, o data cu sanctiunea aplicata mentionata la alin. 1 lit. a), b) sau c), dupa caz.
    Sanctiunea prevazuta la alin. 1 lit. d) se aplica de catre autoritatile publice competente care vor fi instiintate in acest sens.
    Sanctiunile prevazute la alin. 1 lit. a), b) si c) pot fi aplicate si in cazurile in care se constata ca nu mai sunt indeplinite conditiile acordarii avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati, dupa caz, precum si ale normelor si reglementarilor privind modul de realizare a acestor activitati.
    Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. 1 lit. a), b) si d) se suspenda numai cu acordul scris al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau al oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, dupa remedierea deficientelor care au condus la aplicarea sanctiunii complementare.>>
    8. Dupa articolul 50^2 se introduc articolele 50^3 si 50^4 cu urmatorul cuprins:
    <<Art. 50^3
    Sanctiunile propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 50^1 si art. 50^2 alin. 1 lit. a) - c) se dispun, direct sau prin delegare, de catre conducatorii autoritatilor publice prevazute la art. 49, prin ordin sau decizie.
    Art. 50^4
    Sanctiunile contraventionale complementare dispuse in conditiile art. 50^1 si art. 50^2 se vor materializa prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.
    Procedura de aplicare a acestora se va reglementa prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.>>
    Art. 2
    Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                           VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 322/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 322 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu