E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 311 din  8 iulie 2003

Legea muzeelor si a colectiilor publice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege reglementeaza regimul juridic general, clasificarea si principiile organizarii si functionarii muzeelor si colectiilor publice, precum si colectiilor private accesibile publicului.
    Art. 2
    In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni sunt definiti astfel:
    a) muzeu - institutia publica de cultura, aflata in serviciul societatii, care colectioneaza, conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica si expune, in scopul cunoasterii, educarii si recrearii, marturii materiale si spirituale ale existentei si evolutiei comunitatilor umane, precum si ale mediului inconjurator;
    b) colectie - ansamblul de bunuri culturale si naturale, constituit in mod sistematic si coerent de catre persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.
    Art. 3
    (1) In sensul prezentei legi, colectiile publice sunt colectiile accesibile publicului si specialistilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistica, documentara, istorica, stiintifica, culturala si memorialistica.
    (2) Colectiile private accesibile publicului sunt colectiile aflate in proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul si specialistii au acces numai cu acordul detinatorilor.
    Art. 4
    Functiile principale ale muzeului sunt:
    a) constituirea, conservarea si restaurarea patrimoniului muzeal;
    b) evidenta, protejarea, cercetarea si dezvoltarea patrimoniului muzeal;
    c) punerea in valoare a patrimoniului muzeal in scopul cunoasterii, educarii si recrearii.
    Art. 5
    Functiile principale ale colectiilor publice sunt:
    a) gestionarea, evidenta, cercetarea, dezvoltarea, protejarea, conservarea si restaurarea patrimoniului propriu;
    b) punerea in valoare a patrimoniului propriu.
    Art. 6
    Statul, prin autoritatile administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, protejeaza muzeele, colectiile publice si colectiile private accesibile publicului, garanteaza libera lor functionare si dezvoltare si poate acorda proprietarilor si titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar si logistic, conform prevederilor legale.

    CAP. 2
    Patrimoniul muzeal

    Art. 7
    Cultele sustin propriile muzee si colectii publice si pot beneficia in acest scop de sprijin financiar si logistic din partea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 8
    (1) Patrimoniul muzeal reprezinta totalitatea bunurilor, a drepturilor si obligatiilor cu valoare patrimoniala ce apartin unui muzeu sau, dupa caz, unei colectii publice.
    (2) Bunurile care se afla in patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, al dreptului de proprietate privata.
    (3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publica si/sau privata asupra bunurilor care se afla in patrimoniul muzeal este reglementat conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 9
    Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:
    a) bunurile clasate in patrimoniul cultural national mobil, de valoare exceptionala, istorica, arheologica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica si tehnica, literara, cinematografica, numismatica, filatelica, heraldica, bibliofila, cartografica si epigrafica, reprezentand marturii materiale si spirituale ale evolutiei comunitatilor umane, ale mediului inconjurator si ale potentialului creator uman;
    b) bunurile imobile de valoare exceptionala, istorica, arheologica, etnografica, artistica, documentara, stiintifica si tehnica;
    c) siturile si rezervatiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic si arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, gradini botanice si zoologice, precum si constructiile aferente;
    d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ si care pot fi folosite in cadrul expozitiilor si al altor manifestari muzeale.
    Art. 10
    (1) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice au, potrivit Codului civil si prezentei legi, urmatoarele obligatii:
    a) sa asigure integritatea, securitatea, conservarea si restaurarea bunurilor clasate in patrimoniul cultural national mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;
    b) sa realizeze evidenta si, dupa caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;
    c) sa puna in valoare patrimoniul muzeal;
    d) sa asigure si sa garanteze accesul publicului si al specialistilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;
    e) sa asigure cercetarea sau, dupa caz, punerea la dispozitie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;
    f) sa previna folosirea patrimoniului muzeal in alte scopuri decat cele prevazute de reglementarile legale in vigoare;
    g) sa obtina autorizarea functionarii, acreditarea si, dupa caz, reacreditarea muzeului sau a colectiei publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    h) sa asigure prevenirea, localizarea si stingerea incendiilor;
    i) sa asigure paza muzeului sau a colectiilor publice si dotarea acestora cu sisteme de protectie eficiente;
    j) sa ia masuri pentru prevenirea si diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, in caz de calamitate naturala sau conflict armat.
    (2) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala, in functie de obligatiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile si imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (3) Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala sunt obligati sa incheie contracte de asigurare partiala sau integrala pentru bunurile mobile si imobile clasate in patrimoniul cultural national, categoria Tezaur, respectiv, monumente istorice din clasele A si B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Incheierea contractelor de asigurare prevazute la alin. (2) si (3) se face treptat, acordandu-se prioritate bunurilor clasate in categoria Tezaur.
    (5) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, prevad in bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate in categoria Tezaur, precum si a imobilelor clasate in categoriile A si B, potrivit legii.
    (6) Sumele alocate de persoanele fizice si juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate in categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, dupa caz, din impozitul pe venit.
    Art. 11
    Autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice de specialitate subordonate acestora, precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice pot coopera, dupa caz, cu organizatii neguvernamentale, in vederea dezvoltarii, protejarii, conservarii, restaurarii, cercetarii si punerii in valoare a patrimoniului muzeal, in interes stiintific sau cultural-turistic.

    CAP. 3
    Clasificarea, infiintarea si acreditarea muzeelor si a colectiilor publice

    SECTIUNEA 1
    Clasificarea

    Art. 12
    (1) In functie de forma de proprietate, de constituire si de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele si colectiile publice se pot afla in proprietate publica sau privata.
    (2) Muzeele si colectiile aflate in proprietate publica se infiinteaza si se organizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, a altor autoritati publice ori institutii si functioneaza potrivit regulamentelor proprii de organizare si functionare, aprobate de autoritatile sau institutiile tutelare.
    (3) Muzeele si colectiile publice aflate in proprietate privata se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza in subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.
    (4) Dupa forma de organizare, muzeele si colectiile publice au personalitate juridica; prin exceptie de la regula, se pot organiza muzee si colectii publice fara personalitate juridica.
    Art. 13
    In functie de aria de acoperire teritoriala, de marimea si de importanta patrimoniului, muzeele si colectiile publice se clasifica astfel:
    a) muzee si colectii publice de importanta nationala;
    b) muzee si colectii publice de importanta regionala;
    c) muzee si colectii publice de importanta judeteana;
    d) muzee si colectii publice de importanta locala.
    Art. 14
    (1) Muzeele si colectiile publice de importanta nationala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare exceptionala, semnificative in plan national pentru istorie, arheologie, etnologie, arta, arhivistica, stiinta, tehnica, literatura, cinematografie, numismatica, filatelie, heraldica, bibliofilie, cartografie si epigrafie; muzeele si colectiile publice de importanta nationala sunt prevazute in anexa nr. 1.
    (2) Muzeele si colectiile publice de importanta regionala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan regional; muzeele si colectiile publice de importanta regionala sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Muzeele si colectiile publice de importanta judeteana sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan judetean; muzeele si colectiile publice de importanta judeteana sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Muzeele si colectiile publice de importanta locala sunt muzeele si colectiile publice de drept public sau de drept privat, care detin in patrimoniul lor muzeal bunurile prevazute la alin. (1), semnificative in plan municipal, orasenesc sau comunal.
    Art. 15
    (1) Acordarea titulaturii din muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala altor muzee sau colectii publice decat cele prevazute in anexa nr. 1 se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Clasificarea si/sau schimbarea clasei din care fac parte muzeele si colectiile publice, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (1), se realizeaza prin ordin al ministrului culturii si cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, la propunerea autoritatii in subordinea careia se afla muzeul sau colectia publica.
    (3) Muzeele si colectiile publice, indiferent de constituire si de forma de proprietate si administrare a patrimoniului muzeal, functioneaza in concordanta cu normele metodologice privind muzeele si colectiile publice, elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, si aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

    SECTIUNEA a 2-a
    Infiintarea si acreditarea

    Art. 16
    (1) Infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este reglementata prin prezenta lege.
    (2) Pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (3) Obligatia obtinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicita infiintarea unui muzeu sau a unei colectii publice.
    Art. 17
    (1) Functionarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate si administrare a patrimoniului, este conditionata de acreditarea acestora.
    (2) Autoritatile prevazute la art. 12 alin. (2), altele decat Ministerul Culturii si Cultelor, care au in subordine muzee si colectii publice, sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (3) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, care au infiintat sau infiinteaza muzee si colectii publice in baza avizului prealabil prevazut la art. 16 alin. (2), sunt obligate sa solicite Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla sediul muzeului sau al colectiei publice respective.
    (4) Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se aproba, la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    (5) Acreditarea temporara poate contine conditii sau recomandari in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
    Art. 18
    (1) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice are loc in cazul nerespectarii prevederilor legale in vigoare sau a conditiilor de acreditare.
    (2) Revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Din momentul revocarii acreditarii, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligati sa respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.
    Art. 19
    (1) Ordinul ministrului culturii si cultelor de revocare a acreditarii muzeelor si colectiilor publice poate fi contestat in termen de 15 zile de la publicare; contestatia se depune la Ministerul Culturii si Cultelor.
    (2) Persoana nemultumita de raspunsul primit la contestatia prevazuta la alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.
    Art. 20
    (1) In subordinea muzeelor si a colectiilor publice pot functiona, ca unitati fara personalitate juridica, sectii si filiale, organizate in aceeasi localitate sau in alte localitati decat cea in care isi au sediul muzeele si colectiile publice respective.
    (2) Sectiile si filialele muzeelor si colectiilor publice pot fi denumite muzee sau colectii, cu obligatia precizarii muzeului sau a colectiei publice in a carei subordine se afla si a obtinerii, pentru sectiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevazut la art. 16 alin. (2) si a acreditarii prevazute la art. 17.
    (3) Organizarea si functionarea sectiilor si filialelor teritoriale ale muzeelor si colectiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a muzeului sau a colectiei publice in a carei subordine se afla.

    CAP. 4
    Finantarea muzeelor si a colectiilor publice

    Art. 21
    (1) Activitatea muzeelor si a colectiilor publice de drept public se finanteaza din venituri proprii si din alocatii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
    (2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice, din donatii si sponsorizari, din alte activitati specifice.
    (3) Veniturile prevazute la alin. (2) sunt gestionate in regim extrabugetar, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 22
    (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colectie, in care persoanele fizice sau juridice au calitatea de mostenitori, numai daca persoanele respective isi asuma obligatia, printr-o conventie incheiata cu directia pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sa mentina la dispozitia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, in conditiile prezentei legi.
    (2) In cazul in care mostenitorii nu indeplinesc obligatia asumata prin conventia prevazuta la alin. (1), taxa de timbru se recupereaza pe baza notei de constatare intocmite de directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la sesizarea directiei pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (3) Se considera neindeplinire a obligatiei asumate potrivit alin. (1) cazul in care accesul publicului este interzis pe o perioada mai mare de 60 de zile intr-un an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care obligatia respectiva a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.
    Art. 23
    (1) Preturile si tarifele pentru serviciile oferite de muzee si colectii publice sunt stabilite de conducerea acestora.
    (2) In cazul muzeelor si al colectiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea in a carei subordine se afla, conform dispozitiilor legale in vigoare.

    CAP. 5
    Conducerea, organizarea si functionarea muzeelor si a colectiilor publice de drept public

    Art. 24
    (1) Muzeele si colectiile publice de drept public sunt organizate si functioneaza conform prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare propriu, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (2) Personalul de specialitate al muzeelor si al colectiilor publice cuprinde functiile de muzeograf, cercetator, conservator, restaurator si tehnician de muzeu, respectiv arhitect, acolo unde este cazul.
    (3) Pentru personalul muzeelor care lucreaza in conditii speciale de munca se va acorda un spor de toxicitate la salariu.
    (4) Pentru personalul de specialitate si tehnic care lucreaza in depozite si la organizarea unor expozitii cu bunuri clasate in categoria Tezaur se va acorda un spor de confidentialitate.
    Art. 25
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public sunt organizate si functioneaza consilii de administratie, ca organe deliberative de conducere.
    (2) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului de administratie se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 26
    (1) Conducerea executiva a muzeelor si a colectiilor publice de drept public este exercitata de catre un director general sau, dupa caz, de catre un director, angajat prin concurs de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public respective, potrivit legii.
    (2) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot revoca directorul general sau, dupa caz, directorul, potrivit legii.
    Art. 27
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public pot functiona consilii stiintifice, ca organe de specialitate alcatuite din specialisti de profil, cu rol consultativ in domeniul cercetarii stiintifice, organizarii sau structurarii serviciilor, colectiilor muzeale si activitatilor culturale.
    (2) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public de importanta nationala, regionala si judeteana functionarea consiliilor stiintifice este obligatorie.
    (3) Componenta, atributiile, organizarea si functionarea consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de autoritatea in subordinea careia se afla muzeele si colectiile publice de drept public, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    (4) Membrii consiliului stiintific sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.
    Art. 28
    (1) In cadrul muzeelor si al colectiilor publice de drept public functioneaza comisii de evaluare si/sau comisii de achizitii de bunuri culturale.
    (2) Membrii comisiilor mentionate la alin. (1) sunt numiti, prin decizie, de directorul general sau, dupa caz, de directorul muzeului sau al colectiei publice de drept public.

    CAP. 6
    Institutii si organisme cu atributii in domeniul muzeelor si al colectiilor publice

    Art. 29
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor elaboreaza si asigura aplicarea strategiei nationale si urmareste respectarea prevederilor legale, a normelor si metodologiilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul muzeelor si al colectiilor publice.
    Art. 30
    In domeniul muzeelor si al colectiilor publice Ministerul Culturii si Cultelor exercita, prin directia sa de specialitate sau prin institutiile sale subordonate, urmatoarele atributii:
    a) organizeaza sistemul national de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si protejare a patrimoniului, de inspectie si clasificare a muzeelor si a colectiilor publice si avizeaza reglementarile tehnice aplicabile in domeniu;
    b) aproba normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
    c) aproba criteriile de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice;
    d) acorda si revoca, in conditiile prezentei legi, acreditarea functionarii muzeelor si a colectiilor publice;
    e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;
    f) aproba clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;
    g) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si locale;
    h) acorda asistenta stiintifica si de specialitate muzeelor, colectiilor publice si organizatiilor neguvernamentale cu activitate in domeniu;
    i) colaboreaza cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, respectiv cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in vederea pregatirii specialistilor si a personalului auxiliar din domeniul muzeelor si al colectiilor publice, in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    j) colaboreaza cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor si cu celelalte autoritati ale administratiei publice cu atributii in domeniu, in vederea stabilirii masurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal in caz de conflict armat, tulburari civile si catastrofe naturale;
    k) avizeaza programele de dezvoltare muzeala;
    l) sprijina si initiaza cooperarea cu institutii si organizatii din strainatate cu activitate in domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    m) finanteaza activitatea editoriala a Revistei muzeelor, publicata de Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii.
    Art. 31
    Directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au, in domeniul muzeelor si al colectiilor publice, urmatoarele atributii:
    a) propun Ministerului Culturii si Cultelor acreditarea colectiilor publice de drept privat;
    b) verifica respectarea conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a muzeelor si a colectiilor publice de drept privat;
    c) constata contraventii si aplica sanctiuni in domeniul muzeelor si al colectiilor publice de pe raza lor de competenta teritoriala, conform dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 32
    (1) Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este, potrivit legii, organismul stiintific consultativ si de avizare in domeniu al Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) In domeniul muzeelor si al colectiilor, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor are urmatoarele atributii:
    a) propune reglementari de specialitate privind domeniul muzeelor si al colectiilor publice, obligatorii pentru intreaga retea de institutii muzeale si colectii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare si finantare;
    b) acorda aviz consultativ pentru aprobarea strategiei nationale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    c) elaboreaza criteriile de acordare a avizului prealabil in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;
    d) emite avize prealabile in vederea infiintarii muzeelor si a colectiilor publice;
    e) elaboreaza normele de clasificare a muzeelor si a colectiilor publice;
    f) propune Ministerului Culturii si Cultelor clasificarea muzeelor si a colectiilor publice;
    g) propune revocarea acreditarii muzeelor si a colectiilor publice;
    h) avizeaza acordarea titulaturii de muzeu sau, dupa caz, de colectie publica de importanta nationala;
    i) avizeaza prioritatile de dezvoltare a muzeelor si a colectiilor publice aflate in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;
    j) avizeaza programele de pregatire a specialistilor din domeniul muzeelor si al colectiilor publice;
    k) propune Ministerului Culturii si Cultelor acordarea unor distinctii si recompense persoanelor care au adus contributii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenta, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a patrimoniului muzeal.

    CAP. 7
    Contraventii si sanctiuni

    Art. 33
    Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
    Art. 34
    Constituie infractiune degradarea, aducerea in stare de neintrebuintare sau distrugerea bunurilor din patrimoniul muzeelor si al colectiilor publice si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.
    Art. 35
    (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) incalcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;
    b) infiintarea de muzee si colectii publice fara obtinerea avizului prealabil si/sau functionarea acestora fara obtinerea acreditarii;
    c) impiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu exceptia cazurilor in care aceasta este generata de cauze neimputabile;
    d) schimbarea titulaturii muzeului sau, dupa caz, a colectiei publice, cu nerespectarea procedurii prevazute la art. 15 alin. (1) si (2);
    e) neincheierea contractelor de asigurare prevazute la art. 10 alin. (2) si (3).
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 36
    Infractiunea si contraventiile prevazute la art. 34 si, respectiv, la art. 35 se constata, iar sanctiunile se aplica de catre specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor si ai directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, imputerniciti ca atare prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 37
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si contraventiilor prevazute in prezenta lege.

    CAP. 8
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 38
    Proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta nationala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 10 alin. (2), precum si proprietarii si titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor si colectiilor publice de importanta regionala, judeteana si locala, care nu au incheiat contractul prevazut la art. 10 alin. (3), au obligatia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa incheie aceste contracte.
    Art. 39
    (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru infiintarea muzeelor si a colectiilor publice, criteriile si normele metodologice de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, precum si normele de clasificare a muzeelor si colectiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii si Cultelor, cu avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, va elabora normele metodologice cu privire la functionarea muzeelor si colectiilor publice, precum si normele de securitate si protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 40
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUC

    ANEXA 1

                                  LISTA
                      muzeelor de importanta nationala

    1. Muzeul National de Arta al Romaniei din Bucuresti, Ministerul Culturii si Cultelor
    2. Muzeul National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, Ministerul Culturii si Cultelor
    3. Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", Ministerul Culturii si Cultelor
    4. Muzeul Taranului Roman din Bucuresti, Ministerul Culturii si Cultelor
    5. Muzeul National de Arta Contemporana al Romaniei, Ministerul Culturii si Cultelor
    6. Muzeul National al Hartilor si Cartii Vechi, Ministerul Culturii si Cultelor
    7. Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
    8. Muzeul Militar National - Bucuresti, Ministerul Apararii Nationale
    9. Muzeul National al Pompierilor - Bucuresti, Ministerul Administratiei si Internelor
    10. Muzeul National Geologic - Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
    11. Muzeul National Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" - Bucuresti, Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucuresti
    12. Muzeul National Cotroceni - Bucuresti, Administratia Prezidentiala
    13. Muzeul National "George Enescu" - Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti
    14. Muzeul National al Literaturii Romane - Bucuresti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti
    15. Muzeul National Peles din Sinaia, Ministerul Culturii si Cultelor
    16. Muzeul National al Petrolului - Ploiesti, Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.
    17. Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu, Ministerul Culturii si Cultelor
    18. Complexul National Muzeal "ASTRA" - Sibiu, Consiliul Judetean Sibiu
    19. Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, Ministerul Culturii si Cultelor
    20. Complexul Muzeal National "Moldova" din Iasi, Ministerul Culturii si Cultelor
    21. Muzeul Bran din Bran, Ministerul Culturii si Cultelor
    22. Muzeul Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe, Ministerul Culturii si Cultelor
    23. Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" - Ipotesti, Consiliul Judetean Botosani
    24. Muzeul National al Unirii - Alba Iulia, Consiliul Judetean Alba
    25. Muzeul Viticulturii si Pomiculturii - Golesti, Consiliul Judetean Arges
    26. Muzeul National al Agriculturii - Slobozia, Consiliul Judetean Ialomita
    27. Muzeul National al Politiei - Targoviste, Ministerul Administratiei si Internelor
    28. Muzeul Marinei Romane - Constanta, Ministerul Apararii Nationale.

    ANEXA 2

                                  LISTA
                      muzeelor de importanta regionala

    1. Muzeul Tarii Crisurilor - Oradea
    2. Muzeul Regiunii Portilor de Fier - Drobeta-Turnu Severin
    3. Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cluj-Napoca
    4. Muzeul de Arta - Cluj-Napoca
    5. Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie - Constanta
    6. Muzeul National Secuiesc - Sfantu Gheorghe
    7. Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane - Deva
    8. Muzeul Olteniei - Craiova
    9. Muzeul Maramuresan - Sighetu Marmatiei
    10. Muzeul de Istorie Naturala al Universitatii Iasi - Iasi
    11. Muzeul Literaturii Romane - Iasi
    12. Complexul Muzeal Bucovina - Suceava
    13. Muzeul Banatului - Timisoara
    14. Institutul de Cercetari Eco-Muzeale - Muzeul Deltei Dunarii - Tulcea.

    ANEXA 3

                                  LISTA
                      muzeelor de importanta judeteana

    1. Complexul Muzeal - Arad
    2. Muzeul Judetean Arges - Pitesti
    3. Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Ion Borcea" - Bacau
    4. Muzeul Judetean de Arta si Etnografie - Bacau
    5. Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie "Iulian Antonescu" - Bacau
    6. Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud - Bistrita
    7. Muzeul Judetean - Botosani
    8. Muzeul de Etnografie - Brasov
    9. Muzeul de Arta - Brasov
    10. Muzeul Judetean de Istorie - Brasov
    11. Muzeul Brailei - Braila
    12. Muzeul Judetean - Buzau
    13. Muzeul Dunarii de Jos - Calarasi
    14. Muzeul Banatului Montan - Resita
    15. Muzeul de Arta Populara - Constanta
    16. Complexul Muzeal de Stiintele Naturii - Constanta
    17. Muzeul de Arta - Constanta
    18. Muzeul Judetean de Istorie - Galati
    19. Complexul Muzeal de Stiintele Naturii - Galati
    20. Muzeul de Arta Vizuala - Galati
    21. Muzeul Judetean "Teohari Antonescu" - Giurgiu
    22. Muzeul Judetean "Alexandru Stefulescu" - Targu Jiu
    23. Muzeul Secuiesc al Ciucului - Miercurea-Ciuc
    24. Muzeul Judetean Ialomita - Slobozia
    25. Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului" - Mogosoaia
    26. Muzeul de Mineralogie - Baia Mare
    27. Muzeul Judetean Maramures - Baia Mare
    28. Muzeul Judetean Mures - Targu Mures
    29. Complexul Muzeal Judetean Neamt - Piatra-Neamt
    30. Muzeul Judetean Olt - Slatina
    31. Muzeul Judetean de Arta - Ploiesti
    32. Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova - Ploiesti
    33. Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova - Ploiesti
    34. Muzeul Judetean de Istorie si Arta - Zalau
    35. Muzeul Judetean - Satu Mare
    36. Muzeul Judetean Teleorman - Alexandria
    37. Muzeul Satului Banatean - Padurea Verde - Timisoara
    38. Muzeul Judetean Valcea - Ramnicu Valcea
    39. Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" - Vaslui
    40. Muzeul Vrancei   Focsani
    41. Muzeul Municipiului Bucuresti.SmartCity5

COMENTARII la Legea 311/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 311 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu