E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 5 din actul Legea 281 2003 abrogă articolul 64 din actul Legea 360 2002
Articolul 4 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 27 din actul Legea 218 2002
Articolul 4 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 33 din actul Legea 218 2002
Articolul 7 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 21 din actul Legea 56 1993
Articolul 7 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 22 din actul Legea 56 1993
Articolul 7 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 56 1993
Articolul 7 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 26 din actul Legea 56 1993
Articolul 8 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 3 din actul Legea 54 1993
Articolul 6 din actul Legea 281 2003 modifica articolul 28 din actul Legea 92 1992
Articolul 1 din actul Legea 281 2003 modifica Cod 0 1968
Articolul 2 din actul Legea 281 2003 modifica Cod 0 1968
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 281 din 24 iunie 2003

privind modificarea si completarea Codului de procedura penala si a unor legi speciale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 468 din  1 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Codul de procedura penala, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5, alineatele 2 - 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Nici o persoana nu poate fi retinuta, arestata sau privata de libertate in alt mod si nici nu poate fi supusa vreunei forme de restrangere a libertatii decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.
    Daca cel impotriva caruia s-a luat masura arestarii preventive sau s-a dispus internarea medicala ori o masura de restrangere a libertatii considera ca aceasta este ilegala, are dreptul, in tot cursul procesului penal, sa se adreseze instantei competente, potrivit legii.
    Orice persoana care a fost, in cursul procesului penal, privata de libertate sau careia i s-a restrans libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, in conditiile prevazute de lege."
    2. Dupa articolul 5^1 se introduce articolul 5^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 5^2
    Prezumtia de nevinovatie
    Orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva."
    3. La articolul 6, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Organele judiciare au obligatia sa-l incunostinteze, de indata si mai inainte de a-l audia, pe invinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii."
    4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Limba in care se desfasoara procesul penal
    In procesul penal procedura judiciara se desfasoara in limba romana.
    In fata organelor judiciare se asigura partilor si altor persoane chemate in proces folosirea limbii materne, actele procedurale intocmindu-se in limba romana."
    5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Folosirea limbii oficiale prin interpret
    Partilor care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana ori nu se pot exprima li se asigura, in mod gratuit, posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum si dreptul de a pune concluzii in instanta, prin interpret."
    6. La articolul 10 alineatul 1, dupa litera i) se introduce litera i^1) cu urmatorul cuprins:
    "i^1) exista o cauza de nepedepsire prevazuta de lege;"
    7. La articolul 13, denumirea marginala si alineatele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Continuarea procesului penal in caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii prealabile ori de existenta a unei cauze de nepedepsire
    In caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii prealabile, precum si in cazul existentei unei cauze de nepedepsire, invinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal.
    ...........................................................................
    Daca nu se constata vreunul dintre cazurile prevazute in art. 10 alin. 1 lit. a) - e), procurorul dispune incetarea urmaririi penale, cu exceptia cazurilor prevazute in art. 10 alin. 1 lit. i) si i^1), iar instanta de judecata pronunta incetarea procesului penal."
    8. La articolul 14, dupa alineatul 4 se introduce alineatul 5 cu urmatorul cuprins:
    "Actiunea civila poate avea ca obiect si tragerea la raspundere civila pentru repararea daunelor morale, potrivit legii civile."
    9. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Exercitarea din oficiu a actiunii civile
    Actiunea civila se porneste si se exercita si din oficiu, cand cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa.
    In acest scop, organul de urmarire penala sau instanta de judecata va cere persoanei vatamate ca, prin reprezentantul sau legal, ori, dupa caz, persoanei care ii incuviinteaza actele, sa prezinte situatia cu privire la intinderea pagubei materiale si a daunelor morale, precum si date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite.
    Instanta este obligata sa se pronunte din oficiu asupra repararii pagubei si a daunelor morale, chiar daca persoana vatamata nu este constituita parte civila."
    10. La articolul 18, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, procurorul, cand participa la judecata, este obligat sa sustina interesele civile ale acesteia, chiar daca nu este constituita parte civila."
    11. La articolul 19, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Persoana vatamata care nu s-a constituit parte civila in procesul penal poate introduce la instanta civila actiune pentru repararea pagubei materiale si a daunelor morale pricinuite prin infractiune."
    12. La articolul 20, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile in care actiunea civila a fost exercitata din oficiu, daca se constata din probe noi ca paguba si daunele morale nu au fost integral reparate, diferenta poate fi ceruta pe calea unei actiuni la instanta civila.
    De asemenea, persoana vatamata se poate adresa cu actiune la instanta civila pentru repararea pagubelor materiale si a daunelor morale care s-au nascut ori s-au descoperit dupa pronuntarea hotararii penale de prima instanta."
    13. La articolul 25 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Judecatoria solutioneaza si alte cazuri anume prevazute de lege."
    14. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    Competenta tribunalului militar
    Tribunalul militar:
    1. judeca in prima instanta:
    a) infractiunile prevazute in art. 331 - 352 din Codul penal, precum si alte infractiuni savarsite in legatura cu indatoririle de serviciu, comise de militari pana la gradul de colonel inclusiv, cu exceptia celor date in competenta altor instante;
    b) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 348 - 354, savarsite de civili;
    2. judeca si solutioneaza si alte cauze anume prevazute de lege."
    15. La articolul 27, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. solutioneaza conflictele de competenta ivite intre judecatoriile din circumscriptia sa, precum si alte cazuri anume prevazute de lege."
    16. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Competenta tribunalului militar teritorial
    Tribunalul militar teritorial:
    1. judeca in prima instanta:
    a) infractiunile mentionate in art. 27 pct. 1 lit. a) - e), savarsite in legatura cu indatoririle de serviciu, de militari pana la gradul de colonel inclusiv;
    b) alte infractiuni date prin lege in competenta sa;
    2. ca instanta de apel, judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunalele militare, cu exceptia infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) si a infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani;
    3. ca instanta de recurs, judeca recursurile impotriva hotararilor pronuntate de tribunalele militare in cazul infractiunilor mentionate in art. 279 alin. 2 lit. a) si al infractiunilor contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate de lege cu pedeapsa inchisorii de cel mult 2 ani, precum si in alte cazuri anume prevazute de lege;
    4. solutioneaza conflictele de competenta ivite intre tribunalele militare din circumscriptia sa, precum si alte cazuri anume prevazute de lege."
    17. La articolul 28^1 punctul 1, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) infractiunile savarsite de judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai camerelor de conturi judetene, precum si de controlorii financiari de la Curtea de Conturi;"
    18. La articolul 28^1 punctul 1, literele e) si f) se abroga.
    19. La articolul 28^1, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. solutioneaza conflictele de competenta ivite intre tribunale sau intre judecatorii si tribunale din circumscriptia sa ori intre judecatorii din circumscriptia unor tribunale diferite aflate in circumscriptia Curtii, precum si alte cazuri anume prevazute de lege."
    20. La articolul 28^1, dupa punctul 4 se introduce punctul 5 cu urmatorul cuprins:
    "5. solutioneaza cererile prin care s-a solicitat extradarea sau transferul persoanelor condamnate in strainatate."
    21. La articolul 28^2, punctul 1 litera a) si punctul 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) infractiunile prevazute de Codul penal in art. 155 - 173 si art. 356 - 361, savarsite de militari;
    ...........................................................................
    4. solutioneaza conflictele de competenta ivite intre tribunalele militare teritoriale sau intre tribunalele militare si tribunalele militare teritoriale ori intre tribunalele militare din raza de competenta a unor tribunale militare teritoriale diferite, precum si alte cazuri anume prevazute de lege."
    22. La articolul 29 punctul 1, literele c), d) si f) vor avea urmatorul cuprins:
    "c) infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Constitutionale, de membrii, judecatorii si procurorii Curtii de Conturi, de presedintele Consiliului Legislativ si de Avocatul Poporului;
    d) infractiunile savarsite de maresali, amirali, generali si chestori;
    ...........................................................................
    f) infractiunile savarsite de judecatorii si magistratii asistenti de la Curtea Suprema de Justitie, de judecatorii de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, precum si de procurorii de la parchetele de pe langa aceste instante si de procurorii Parchetului National Anticoruptie;"
    23. La articolul 29 punctul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) recursurile impotriva hotararilor penale pronuntate, in prima instanta, de sectia penala a Curtii Supreme de Justitie, precum si alte cazuri prevazute de lege;"
    24. La articolul 29 punctul 5, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) alte cazuri anume prevazute de lege."
    25. La articolul 30, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand urmarirea penala se efectueaza de catre Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau de catre parchetele de pe langa curtile de apel ori de pe langa tribunale sau de catre un organ de cercetare central ori judetean, procurorul, prin rechizitoriu, stabileste careia dintre instantele prevazute in alin. 1 ii revine competenta de a judeca, tinand seama ca, in raport cu imprejurarile cauzei, sa fie asigurata buna desfasurare a procesului penal."
    26. La articolul 31, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Infractiunile savarsite in afara teritoriului tarii se judeca, dupa caz, de catre instantele civile sau militare in a caror circumscriptie isi are domiciliul sau locuieste faptuitorul. Daca acesta nu are domiciliul si nici nu locuieste in Romania, iar fapta este de competenta judecatoriei, se judeca de Judecatoria Sectorului 2, iar in celelalte cazuri, de instanta competenta dupa materie si calitatea persoanei, din municipiul Bucuresti, afara de cazul cand prin lege se dispune altfel."
    27. La articolul 35, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca instanta civila este superioara in grad, competenta revine instantei militare echivalente in grad cu instanta civila. Daca instanta civila superioara este Curtea Suprema de Justitie, competenta revine acesteia."
    28. La articolul 40, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    Cand competenta instantei este determinata de calitatea inculpatului, instanta ramane competenta sa judece chiar daca inculpatul, dupa savarsirea infractiunii, nu mai are acea calitate, in cazurile cand:
    a) fapta are legatura cu atributiile de serviciu ale faptuitorului;
    b) s-a dat o hotarare in prima instanta."
    29. La articolul 45, dupa alineatul 1 se introduc alineatele 1^1 si 1^2 cu urmatorul cuprins:
    "Prevederile art. 35 alin. 4 nu se aplica in cazul in care scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale a fost dispusa de un procuror militar.
    Declinarea de competenta se dispune prin ordonanta."
    30. La articolul 48, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) a pus in miscare actiunea penala, a emis mandatul de arestare preventiva provizorie ori a dispus trimiterea in judecata sau a pus concluzii in fond in calitate de procuror la instanta de judecata;"
    31. Articolul 49 va avea urmatoarea denumire marginala:
    "Incompatibilitatea procurorului, a organului de cercetare penala, a magistratului-asistent si a grefierului"
    32. La articolul 49, alineatele 1 - 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 49
    Dispozitiile art. 46 se aplica procurorului si magistratului-asistent sau, dupa caz, grefierului de sedinta, cand cauza de incompatibilitate exista intre ei sau intre vreunul dintre ei si unul dintre membrii completului de judecata.
    Dispozitiile privind cazurile de incompatibilitate prevazute in art. 48 lit. b) - d) se aplica procurorului, persoanei care efectueaza cercetarea penala, magistratului-asistent si grefierului de sedinta.
    Procurorul care a pus in miscare actiunea penala, a emis mandat de arestare sau a dispus trimiterea in judecata nu poate pune concluzii la judecarea cauzei, iar procurorul care a participat ca judecator la solutionarea cauzei in prima instanta nu poate pune concluzii la judecarea ei in caile de atac."
    33. La articolul 52, alineatele 1 si 5 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 52
    Abtinerea sau recuzarea judecatorului, procurorului, magistratului-asistent sau grefierului se solutioneaza de un alt complet, in sedinta secreta, fara participarea celui ce declara ca se abtine sau care este recuzat.
    ...........................................................................
    Abtinerea sau recuzarea care priveste intreaga instanta trebuie sa cuprinda indicarea concreta a cazului de incompatibilitate in care se afla fiecare judecator si se solutioneaza de instanta ierarhic superioara. Aceasta, in cazul cand gaseste intemeiata abtinerea sau recuzarea, desemneaza pentru judecarea cauzei o instanta egala in grad cu instanta in fata careia s-a produs abtinerea sau recuzarea."
    34. La articolul 52, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    "In cauzele in care sunt inculpati arestati preventiv, cand se recuza intreaga instanta, instanta ierarhic superioara competenta sa solutioneze cererea de recuzare, inainte de a se pronunta asupra recuzarii, dispune cu privire la arestarea preventiva in conditiile prevazute de lege."
    35. La articolul 52, dupa alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu urmatorul cuprins:
    "Incheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacata numai cu recurs, in termen de 48 de ore din momentul pronuntarii, si dosarul se inainteaza, de indata, instantei de recurs. Recursul se judeca in termen de 48 de ore din momentul primirii dosarului, in camera de consiliu, cu participarea partilor."
    36. La articolul 53, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 53
    In cursul urmaririi penale, asupra abtinerii sau recuzarii persoanei care efectueaza cercetarea penala ori a procurorului se pronunta procurorul care supravegheaza cercetarea penala sau procurorul ierarhic superior."
    37. La articolul 56, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Cererea facuta de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie suspenda de drept judecarea cauzei."
    38. La articolul 63, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Probele nu au valoare mai dinainte stabilita. Aprecierea fiecarei probe se face de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata in urma examinarii tuturor probelor administrate, in scopul aflarii adevarului."
    39. La articolul 64 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Mijloacele de proba obtinute in mod ilegal nu pot fi folosite in procesul penal."
    40. La articolul 66, denumirea marginala si alineatul 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 66
    Dreptul de a proba lipsa de temeinicie a probelor
    Invinuitul sau inculpatul beneficiaza de prezumtia de nevinovatie si nu este obligat sa-si dovedeasca nevinovatia."
    41. La articolul 70, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Invinuitului sau inculpatului i se aduc apoi la cunostinta fapta care formeaza obiectul cauzei, dreptul de a avea un aparator, precum si dreptul de a nu face nici o declaratie, atragandu-i-se totodata atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa. Daca invinuitul sau inculpatul da o declaratie, i se pune in vedere sa declare tot ce stie cu privire la fapta si la invinuirea ce i se aduce in legatura cu aceasta.
    Daca invinuitul sau inculpatul consimte sa dea o declaratie, organul de urmarire penala, inainte de a-l asculta, ii cere sa dea o declaratie, scrisa personal, cu privire la invinuirea ce i se aduce."
    42. La articolul 73, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 73
    Declaratiile invinuitului sau inculpatului se consemneaza in scris. In fiecare declaratie se vor consemna, totodata, ora inceperii si ora incheierii ascultarii invinuitului sau inculpatului. Declaratia scrisa se citeste acestuia, iar daca cere, i se da sa o citeasca. Cand este de acord cu continutul ei, o semneaza pe fiecare pagina si la sfarsit."
    43. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 74
    Ascultarea invinuitului sau inculpatului la locul unde se afla
    Ori de cate ori invinuitul sau inculpatul se gaseste in imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmarire penala sau instanta de judecata procedeaza la ascultarea acestuia la locul unde se afla, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel."
    44. La articolul 76, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Inainte de ascultare, persoanei vatamate i se pune in vedere ca poate participa in proces ca parte vatamata, iar daca a suferit o paguba materiala sau o dauna morala, ca se poate constitui parte civila. De asemenea, i se atrage atentia ca declaratia de participare in proces ca parte vatamata sau de constituire ca parte civila se poate face in tot cursul urmaririi penale, iar in fata primei instante de judecata, pana la citirea actului de sesizare."
    45. Dupa articolul 86 se introduc articolele 86^1 - 86^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 86^1
    Protectia datelor de identificare a martorului
    Daca exista probe sau indicii temeinice ca prin declararea identitatii reale a martorului sau a localitatii acestuia de domiciliu ori de resedinta ar fi periclitata viata, integritatea corporala sau libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate incuviinta sa nu declare aceste date, atribuindu-i-se o alta identitate sub care urmeaza sa apara in fata organului judiciar.
    Aceasta masura poate fi dispusa de catre procuror in cursul urmaririi penale, iar in cursul judecatii de instanta, la cererea motivata a procurorului, a martorului sau a oricarei alte persoane indreptatite.
    Datele despre identitatea reala a martorului se consemneaza intr-un proces-verbal, care va fi pastrat, la sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urmaririi penale ori, dupa caz, la sediul instantei, intr-un loc special, in plic sigilat, in conditii de maxima siguranta. Procesul-verbal va fi semnat de cel care a inaintat cererea, precum si de cel care a dispus masura.
    Documentele privind identitatea reala a martorului vor fi prezentate procurorului sau, dupa caz, completului de judecata, in conditii de stricta confidentialitate.
    In toate cazurile, documentele privind identitatea reala a martorului vor fi introduse in dosarul penal numai dupa ce procurorul, prin ordonanta sau, dupa caz, instanta, prin incheiere, a constatat ca a disparut pericolul care a determinat luarea masurilor de protectie a martorului.
    Declaratiile martorilor carora li s-a atribuit o alta identitate, redate in procesul-verbal al procurorului potrivit art. 86^2 alin. 5, precum si declaratia martorului, consemnata in cursul judecatii si semnata de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecata, potrivit art. 86^2 alin. 6, teza I, pot servi la aflarea adevarului numai in masura in care sunt coroborate cu fapte si imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza.
    Pot fi audiati ca martori carora li s-a atribuit o alta identitate si investigatorii sub acoperire.
    Dispozitiile prevazute in alin. 1 - 6 se aplica si expertilor.
    Art. 86^2
    Modalitati speciale de ascultare a martorului
    In situatiile prevazute in art. 86^1, daca exista mijloace tehnice corespunzatoare, procurorul sau, dupa caz, instanta poate admite ca martorul sa fie ascultat fara a fi prezent fizic la locul unde se afla organul de urmarire penala sau in sala in care se desfasoara sedinta de judecata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute in alineatele urmatoare.
    Luarea declaratiei martorului, in conditiile aratate in alin. 1, se face in prezenta procurorului.
    Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei retele de televiziune cu imaginea si vocea distorsionate, astfel incat sa nu poata fi recunoscut.
    Declaratia martorului ascultat, in conditiile aratate in alin. 1 si 2, se inregistreaza prin mijloace tehnice video si audio si se reda integral in forma scrisa.
    In cursul urmaririi penale, se intocmeste un proces-verbal in care se reda cu exactitate declaratia martorului si acesta se semneaza de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de organul de urmarire penala si se depune la dosarul cauzei. Declaratia martorului, transcrisa, va fi semnata si de acesta si va fi pastrata in dosarul depus la parchet, intr-un loc special, in plic sigilat, in conditii de maxima siguranta.
    In cursul judecatii, declaratia martorului va fi semnata de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecata. Declaratia martorului, transcrisa, va fi semnata si de martor, fiind pastrata in dosarul depus la instanta, in conditiile prevazute in alin. 5.
    Casetele video si audio pe care a fost inregistrata declaratia martorului, in original, sigilate cu sigiliul parchetului sau, dupa caz, al instantei de judecata in fata careia s-a facut declaratia, se pastreaza in conditiile prevazute in alin. 5. Casetele video si audio inregistrate in cursul urmaririi penale vor fi inaintate la terminarea urmaririi penale instantei competente, impreuna cu dosarul cauzei, si vor fi pastrate in aceleasi conditii.
    Dispozitiile art. 78, 85 si ale art. 86 alin. 1 si 2 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 86^3
    Verificari privind mijloacele de ascultare a martorilor
    Instanta de judecata poate admite, la cererea procurorului, a partilor sau din oficiu, efectuarea unei expertize tehnice privind mijloacele prin care au fost audiati martorii, in conditiile prevazute in art. 86^2.
    Art. 86^4
    Audierea martorilor sub 16 ani in anumite cauze
    In cauzele privind infractiunile de violenta intre membrii aceleiasi familii, instanta poate dispune ca martorul sub 16 ani sa nu fie audiat in sedinta de judecata, admitandu-se prezentarea unei audieri efectuate in prealabil, prin inregistrari audio-video, in conditiile art. 86^2 alin. 2, 4, 5 si 7.
    Art. 86^5
    Protejarea deplasarilor martorului
    Procurorul care efectueaza sau supravegheaza cercetarea penala ori, dupa caz, instanta de judecata poate dispune ca organele politiei sa supravegheze domiciliul sau resedinta martorului ori sa-i asigure o resedinta temporara supravegheata, precum si sa-l insoteasca la sediul parchetului sau al instantei si inapoi la domiciliu sau la resedinta.
    Masurile prevazute in alin. 1 vor fi ridicate de procuror sau, dupa caz, de instanta, cand se constata ca pericolul care a impus luarea lor a incetat."
    46. Dupa articolul 89 se introduce articolul 89^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 89^1
    Formularele in care urmeaza sa se consemneze orice declaratie, in faza de urmarire penala, vor fi in prealabil inregistrate si inseriate, ca formulare cu regim special, iar dupa completare vor fi introduse in dosarul cauzei."
    47. Sectiunea V^1 din capitolul II al titlului III din partea generala va avea urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA V^1
    Interceptarile si inregistrarile audio sau video

    Art. 91^1
    Conditiile si cazurile de interceptare si inregistrare a convorbirilor sau comunicarilor
    Interceptarile si inregistrarile pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport ale unor convorbiri ori comunicari se vor efectua cu autorizarea motivata a instantei, la cererea procurorului, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, daca sunt date sau indicii temeinice privind pregatirea sau savarsirea unei infractiuni pentru care urmarirea penala se efectueaza din oficiu, iar interceptarea si inregistrarea se impun pentru aflarea adevarului. Autorizatia se da de catre presedintele instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta, in camera de consiliu. Interceptarea si inregistrarea convorbirilor se impun pentru aflarea adevarului, atunci cand stabilirea situatiei de fapt sau identificarea faptuitorului nu poate fi realizata in baza altor probe.
    Interceptarea si inregistrarea convorbirilor sau comunicarilor pot fi autorizate in cazul infractiunilor contra sigurantei nationale prevazute de Codul penal si de alte legi speciale, precum si in cazul infractiunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, in cazul infractiunilor prevazute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie ori al unor alte infractiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai caror faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace ori in cazul infractiunilor care se savarsesc prin mijloace de comunicare telefonica sau prin alte mijloace de telecomunicatii.
    Autorizarea se da pentru durata necesara inregistrarii, pana la cel mult 30 de zile.
    Autorizarea poate fi prelungita in aceleasi conditii, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a inregistrarilor autorizate este de 4 luni.
    Masurile dispuse de instanta vor fi ridicate inainte de expirarea duratei pentru care au fost autorizate, indata ce au incetat motivele care le-au justificat.
    Inregistrarile prevazute in alin. 1 pot fi facute si la cererea motivata a persoanei vatamate privind comunicarile ce-i sunt adresate, cu autorizarea instantei de judecata.
    Autorizarea interceptarii si a inregistrarii convorbirilor sau comunicarilor se face prin incheiere motivata, care va cuprinde: indiciile concrete si faptele care justifica masura; motivele pentru care masura este indispensabila aflarii adevarului; persoana, mijlocul de comunicare sau locul supus supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea si inregistrarea.
    Art. 91^2
    Organele care efectueaza interceptarea si inregistrarea
    Procurorul procedeaza personal la interceptarile si inregistrarile prevazute in art. 91^1 sau poate dispune ca acestea sa fie efectuate de organul de cercetare penala. Persoanele care sunt chemate sa dea concurs tehnic la interceptari si inregistrari sunt obligate sa pastreze secretul operatiunii efectuate, incalcarea acestei obligatii fiind pedepsita potrivit Codului penal.
    In caz de urgenta, cand intarzierea obtinerii autorizarii prevazute in art. 91^1 alin. 1 ar aduce grave prejudicii activitatii de urmarire, procurorul poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonanta motivata, interceptarea si inregistrarea pe banda magnetica sau pe orice alt tip de suport a convorbirilor sau comunicarilor, comunicand aceasta instantei imediat, dar nu mai tarziu de 24 de ore.
    Instanta trebuie sa se pronunte in cel mult 24 de ore asupra ordonantei procurorului si, daca o confirma si este necesar, va dispune autorizarea pe mai departe a interceptarii si inregistrarii, in conditiile art. 91^1 alin. 1 - 3. Daca instanta nu confirma ordonanta procurorului, ea trebuie sa dispuna incetarea, de indata, a interceptarilor si inregistrarilor si distrugerea celor efectuate.
    Instanta dispune, pana la terminarea urmaririi penale, aducerea la cunostinta, in scris, persoanelor ale caror convorbiri sau comunicari au fost interceptate si inregistrate, datele la care s-au efectuat acestea.
    Art. 91^3
    Certificarea inregistrarilor
    Despre efectuarea interceptarilor si inregistrarilor mentionate in art. 91^1 si 91^2, procurorul sau organul de cercetare penala intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza autorizatia data de instanta pentru efectuarea acestora, numarul sau numerele posturilor telefonice intre care s-au purtat convorbirile, numele persoanelor care le-au purtat, daca sunt cunoscute, data si ora fiecarei convorbiri in parte si numarul de ordine al benzii magnetice sau al oricarui alt tip de suport pe care se face imprimarea.
    Convorbirile inregistrate sunt redate integral in forma scrisa si se ataseaza la procesul-verbal, cu certificarea pentru autenticitate de catre organul de cercetare penala, verificat si contrasemnat de procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala in cauza. In cazul in care procurorul procedeaza la interceptari si inregistrari, certificarea pentru autenticitate se face de catre acesta, iar verificarea si contrasemnarea, de catre procurorul ierarhic superior. Corespondentele in alta limba decat cea romana sunt transcrise in limba romana, prin intermediul unui interpret. La procesul-verbal se ataseaza banda magnetica sau orice alt tip de suport, care contine inregistrarea convorbirii, sigilata cu sigiliul organului de urmarire penala.
    Banda magnetica sau orice alt tip de suport cu inregistrarea convorbirii, redarea scrisa a acesteia si procesul-verbal se inainteaza instantei care, dupa ce asculta procurorul si partile, hotaraste care dintre informatiile culese prezinta interes in cercetarea si solutionarea cauzei, incheind un proces-verbal in acest sens. Convorbirile sau comunicarile care contin secrete de stat sau profesionale nu se mentioneaza in procesul-verbal. Daca savarsirea unor infractiuni are loc prin convorbiri sau comunicari care contin secrete de stat, consemnarea se face in procese-verbale separate, iar dispozitiile art. 97 alin. 3 se aplica in mod corespunzator.
    Banda magnetica sau orice alt tip de suport, insotita de transcrierea integrala si copii de pe procesele-verbale, se pastreaza la grefa instantei, in locuri speciale, in plic sigilat.
    Instanta poate aproba, la cererea motivata a inculpatului, a partii civile sau a avocatului acestora, consultarea partilor din inregistrare si din transcrierea integrala, depuse la grefa, care nu sunt consemnate in procesul-verbal.
    Instanta dispune prin incheiere distrugerea inregistrarilor care nu au fost folosite ca mijloace de proba in cauza. Celelalte inregistrari vor fi pastrate pana la arhivarea dosarului.
    Inregistrarea convorbirilor dintre avocat si justitiabil nu poate fi folosita ca mijloc de proba.
    Art. 91^4
    Alte inregistrari
    Conditiile si modalitatile de efectuare a interceptarilor si inregistrarilor prevazute in art. 91^1 - 91^3 sunt aplicabile, in mod corespunzator, si in cazul inregistrarii de convorbiri efectuate prin alte mijloace de telecomunicatie, autorizate in conditiile legii.
    Art. 91^5
    Inregistrarile de imagini
    Dispozitiile art. 91^1 si 91^2 se aplica in mod corespunzator si in cazul inregistrarii de imagini, iar procedura de certificare a acestora este cea prevazuta in art. 91^3, cu exceptia redarii in forma scrisa, dupa caz.
    Art. 91^6
    Verificarea mijloacelor de proba
    Mijloacele de proba prevazute in prezenta sectiune pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a partilor sau din oficiu.
    Inregistrarile prevazute in prezenta sectiune, prezentate de parti, pot servi ca mijloace de proba, daca nu sunt interzise de lege."
    48. La articolul 97, alineatele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 97
    Orice persoana fizica sau persoana juridica, in posesia careia se afla un obiect sau un inscris ce poate servi ca mijloc de proba, este obligata sa-l prezinte si sa-l predea, sub luare de dovada, organului de urmarire penala sau instantei de judecata, la cererea acestora.
    ...........................................................................
    Daca obiectul sau inscrisul are caracter secret ori confidential, prezentarea sau predarea se face in conditii care sa asigure pastrarea secretului ori a confidentialitatii."
    49. La articolul 98, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 98
    Instanta de judecata, la propunerea procurorului, in cursul urmaririi penale, sau din oficiu, in cursul judecatii, poate dispune ca orice unitate postala sau de transport sa retina si sa predea scrisorile, telegramele si oricare alta corespondenta, ori obiectele trimise de invinuit sau inculpat, ori adresate acestuia, fie direct, fie indirect."
    50. La articolul 98, dupa alineatul 1 se introduc alineatele 1^1 si 1^2 cu urmatorul cuprins:
    "Masura prevazuta in alin. 1 se dispune daca sunt intrunite conditiile aratate in art. 91^1 alin. 1 si potrivit procedurii acolo prevazute.
    Retinerea si predarea scrisorilor, telegramelor si a oricaror alte corespondente ori obiecte la care se refera alin. 1 pot fi dispuse, in scris, in cazuri urgente si temeinic justificate si de procuror, care este obligat sa informeze de indata despre aceasta instanta."
    51. Articolele 100 si 101 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 100
    Perchezitia
    Perchezitia poate fi domiciliara sau corporala.
    Cand persoana careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun inscris dintre cele aratate in art. 98 tagaduieste existenta sau detinerea acestora, precum si ori de cate ori exista indicii temeinice ca efectuarea unei perchezitii este necesara pentru descoperirea si strangerea probelor, instanta de judecata, la cererea procurorului, in cursul urmaririi penale, sau din oficiu, in cursul judecatii, poate dispune, in scris si motivat, efectuarea acesteia.
    In cazuri urgente si temeinic justificate, in cursul urmaririi penale, si procurorul poate dispune, in scris si motivat, efectuarea perchezitiei, fiind obligat sa informeze, de indata, despre aceasta instanta.
    Perchezitia poate fi dispusa numai dupa ce a fost inceputa urmarirea penala, cu exceptia infractiunilor flagrante si ori de cate ori legea dispune altfel.
    Perchezitia nu poate fi dispusa inainte de inceperea urmaririi penale decat cu consimtamantul persoanei in cauza.
    Art. 101
    Perchezitia domiciliara in cursul urmaririi penale
    Perchezitia dispusa in cursul urmaririi penale, potrivit art. 100, se efectueaza de procuror sau de organul de cercetare penala, insotit, dupa caz, de lucratori operativi."
    52. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 103
    Timpul de efectuare a perchezitiei
    Ridicarea de obiecte si inscrisuri, precum si perchezitia domiciliara se pot face intre orele 6,00 - 20,00, iar in celelalte ore numai in caz de infractiune flagranta sau cand perchezitia urmeaza sa se efectueze intr-un local public. Perchezitia inceputa intre orele 6,00 - 20,00 poate continua si in timpul noptii."
    53. La articolul 104, alineatele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 104
    Organul judiciar care urmeaza a efectua perchezitia este obligat ca, in prealabil, sa se legitimeze si, in cazurile prevazute de lege, sa prezinte autorizatia data de instanta sau, dupa caz, a procurorului.
    ...........................................................................
    Aceste operatiuni se efectueaza de organul judiciar in prezenta unor martori asistenti."
    54. La articolul 111, denumirea marginala, partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 111
    Dispozitii speciale privind unitatile publice si alte persoane juridice
    Dispozitiile din prezenta sectiune se aplica in mod corespunzator si atunci cand actele procedurale se efectueaza la o unitate dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal sau la o alta persoana juridica, dispozitii care se completeaza dupa cum persoane juridice urmeaza:
    a) organul judiciar se legitimeaza si, dupa caz, infatiseaza reprezentantului unitatii publice sau al altei persoane juridice autorizatia data;"
    55. La articolul 120, alineatul 5 se abroga.
    56. La articolul 128, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    Cand una dintre parti sau o alta persoana care urmeaza sa fie ascultata nu cunoaste limba romana ori nu se poate exprima, organul de urmarire penala sau instanta de judecata ii asigura in mod gratuit folosirea unui interpret. Interpretul poate fi desemnat sau ales de parti; in acest din urma caz, el trebuie sa fie un interpret autorizat, potrivit legii."
    57. Articolul 136 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 136
    Scopul si categoriile masurilor preventive
    In cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu detentiune pe viata sau cu inchisoare, pentru a se asigura buna desfasurare a procesului penal ori pentru a se impiedica sustragerea invinuitului sau inculpatului de la urmarirea penala, de la judecata ori de la executarea pedepsei, se poate lua fata de acesta una dintre urmatoarele masuri preventive:
    a) retinerea;
    b) obligarea de a nu parasi localitatea;
    c) obligarea de a nu parasi tara;
    d) arestarea preventiva.
    Scopul masurilor preventive poate fi realizat si prin liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune.
    Masura prevazuta in alin. 1 lit. a) poate fi luata de organul de cercetare penala sau de procuror.
    Masurile prevazute in alin. 1 lit. b) si c) se pot lua de procuror, in cursul urmaririi penale, sau de instanta de judecata, in cursul judecatii.
    Masura prevazuta in alin. 1 lit. d) poate fi luata de instanta de judecata si, in cazurile prevazute de lege, si de procuror, ca masura provizorie, in cursul urmaririi penale.
    Masura arestarii preventive nu poate fi dispusa in cazul infractiunilor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii.
    Liberarea provizorie se dispune de instanta de judecata.
    Alegerea masurii ce urmeaza a fi luata se face tinandu-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infractiunii, de sanatatea, varsta, antecedentele si alte situatii privind persoana fata de care se ia masura."
    58. La articolul 137^1, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand se dispune arestarea preventiva a invinuitului sau inculpatului, instanta de judecata ori, dupa caz, procurorul incunostinteaza despre masura luata, in termen de 24 de ore, un membru al familiei acestuia ori o alta persoana pe care o desemneaza invinuitul sau inculpatul, consemnandu-se aceasta intr-un proces-verbal."
    59. La articolul 137^1, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "Cel retinut poate sa ceara sa fie incunostintat despre masura luata un membru de familie sau una dintre persoanele aratate in alin. 2. Atat cererea celui retinut, cat si incunostintarea se consemneaza intr-un proces-verbal. In mod exceptional, daca organul de cercetare penala apreciaza ca acest lucru ar afecta urmarirea penala, il informeaza pe procuror, care va decide cu privire la instiintarea solicitata de retinut."
    60. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 138
    Sesizarea procurorului pentru luarea unor masuri preventive
    Daca organul de cercetare penala considera ca este cazul sa se ia una dintre masurile prevazute in art. 136 alin. 1 lit. b) - d), inainteaza in acest sens un referat motivat procurorului.
    In cazul masurilor prevazute in art. 136 alin. 1 lit. b) si c), procurorul este obligat sa se pronunte in termen de 24 de ore.
    In cazul masurii prevazute in art. 136 alin. 1 lit. d), procurorul, daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, procedeaza, dupa caz, potrivit art. 146 sau 149^1."
    61. La articolul 139, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul in care masura preventiva a fost luata, in cursul urmaririi penale, de instanta sau de procuror, organul de cercetare penala are obligatia sa-l informeze de indata pe procuror despre schimbarea sau incetarea temeiurilor care au motivat luarea masurii preventive."
    62. La articolul 139, dupa alineatul 3 se introduc alineatele 3^1 - 3^5 cu urmatorul cuprins:
    "Cand masura preventiva a fost luata, in cursul urmaririi penale, de procuror sau de instanta, procurorul, daca apreciaza ca informatiile primite de la organul de cercetare penala justifica inlocuirea sau revocarea masurii, dispune aceasta ori, dupa caz, sesizeaza instanta.
    Procurorul este obligat sa sesizeze si din oficiu instanta, pentru inlocuirea sau revocarea masurii preventive luate de catre aceasta, cand constata el insusi ca nu mai exista temeiul care a justificat luarea masurii.
    Masura preventiva se revoca din oficiu si cand a fost luata cu incalcarea prevederilor legale, dispunandu-se, in cazul retinerii si arestarii preventive, punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului, daca nu este arestat in alta cauza.
    De asemenea, daca instanta constata, pe baza unei expertize medico-legale, ca cel arestat preventiv sufera de o boala care il pune in imposibilitatea de a suporta regimul detentiei, dispune, la cerere sau din oficiu, revocarea masurii arestarii, atat in cazul in care a luat ea aceasta masura, cat si in cazul arestarii provizorii dispuse de procuror.
    Masura arestarii preventive poate fi inlocuita cu una dintre masurile prevazute de art. 136 alin. 1 lit. b) si c)."
    63. La articolul 140, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Masura arestarii preventive inceteaza de drept si atunci cand, inainte de pronuntarea unei hotarari de condamnare in prima instanta, durata arestarii a atins jumatatea maximului pedepsei prevazute de lege pentru infractiunea care face obiectul invinuirii, fara a se putea depasi, in cursul urmaririi penale, maximele prevazute in art. 159 alin. 13, precum si in alte cazuri anume prevazute de lege.
    In cazurile aratate in alin. 1 si 2, instanta de judecata, din oficiu sau la sesizarea procurorului, ori procurorul in cazul retinerii sau arestarii preventive provizorii, din oficiu sau in urma informarii organului de cercetare penala, are obligatia sa dispuna punerea de indata in libertate a celui retinut sau arestat, trimitand administratiei locului de detinere o copie de pe dispozitiv sau ordonanta ori un extras cuprinzand urmatoarele mentiuni: datele necesare pentru identificarea invinuitului sau inculpatului, numarul mandatului de arestare, numarul si data ordonantei, ale incheierii sau hotararii prin care s-a dispus liberarea, precum si temeiul legal al liberarii."
    64. Articolul 140^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 140^1
    Plangerea impotriva ordonantei organului de cercetare penala sau a procurorului privind masura retinerii
    Impotriva ordonantei organului de cercetare penala prin care s-a luat masura preventiva a retinerii se poate face plangere, inainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea masurii, la procurorul care supravegheaza cercetarea penala, iar impotriva ordonantei procurorului prin care s-a luat aceasta masura se poate face plangere, inainte de expirarea a 24 de ore, la prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, la procurorul ierarhic superior, in conditiile art. 278 alin. 1 si 2.
    Procurorul se pronunta prin ordonanta inainte de expirarea celor 24 de ore de la luarea masurii retinerii.
    Cand considera ca masura retinerii este ilegala sau nu este justificata, procurorul dispune revocarea ei."
    65. Dupa articolul 140^1 se introduc articolele 140^2 si 140^3 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 140^2
    Plangerea impotriva ordonantei procurorului privind masurile preventive prevazute in art. 136 lit. b) si c)
    Impotriva ordonantei procurorului prin care se dispune luarea masurii obligarii de a nu parasi localitatea ori a masurii obligarii de a nu parasi tara, invinuitul sau inculpatul poate face plangere in termen de 3 zile de la luarea masurii, la instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in prima instanta.
    Plangerea se va solutiona in camera de consiliu.
    Citarea invinuitului sau inculpatului este obligatorie. Neprezentarea acestuia nu impiedica judecarea plangerii.
    Participarea procurorului la judecarea plangerii este obligatorie.
    Dosarul va fi inaintat instantei in termen de 24 de ore, iar plangerea se solutioneaza in termen de 3 zile.
    Instanta se pronunta in aceeasi zi, prin incheiere.
    Cand considera ca masura preventiva este ilegala sau nu este justificata, instanta dispune revocarea ei.
    Plangerea invinuitului sau inculpatului impotriva ordonantei procurorului, prin care s-a dispus luarea masurii preventive, nu este suspensiva de executare.
    Dosarul se restituie procurorului in termen de 24 de ore de la solutionarea plangerii.
    Art. 140^3
    Calea de atac impotriva incheierii pronuntate de instanta in cursul urmaririi penale privind arestarea preventiva
    Impotriva incheierii instantei, prin care se dispune, in timpul urmaririi penale, luarea masurii arestarii preventive a invinuitului sau inculpatului, precum si impotriva incheierii prin care se dispune revocarea, inlocuirea, incetarea sau mentinerea arestarii preventive, invinuitul sau inculpatul si procurorul pot face recurs la instanta superioara in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa.
    Recursul se va solutiona in camera de consiliu.
    Invinuitul sau inculpatul arestat va fi adus in fata instantei si va fi ascultat in prezenta aparatorului sau. In cazul in care acesta se afla internat in spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus in fata instantei sau in alte cazuri in care deplasarea sa nu este posibila, recursul va fi examinat in lipsa inculpatului, dar numai in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvantul pentru a pune concluzii.
    Participarea procurorului la judecarea recursului este obligatorie.
    Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar recursul se solutioneaza in termen de 48 de ore, in cazul arestarii invinuitului, si in 3 zile, in cazul arestarii inculpatului.
    Instanta se pronunta in aceeasi zi, prin incheiere.
    Cand considera ca masura preventiva este ilegala sau nu este justificata, instanta dispune revocarea ei si punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului, daca acesta nu este arestat in alta cauza.
    Recursul invinuitului sau inculpatului impotriva incheierii prin care s-a dispus luarea masurii preventive nu este suspensiv de executare.
    Dosarul se restituie instantei a carei incheiere a fost atacata in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului."
    66. Articolul 141 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 141
    Calea de atac impotriva incheierii pronuntate de instanta in cursul judecatii privind masurile preventive
    Incheierea data in prima instanta si in apel, prin care se dispune luarea, revocarea, inlocuirea, incetarea sau mentinerea unei masuri preventive ori prin care se constata incetarea de drept a arestarii preventive, poate fi atacata separat, cu recurs, de procuror sau de inculpat. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa.
    Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar recursul se judeca in 3 zile. Instanta de recurs va restitui dosarul primei instante in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.
    Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus luarea sau mentinerea unei masuri preventive ori prin care s-a constatat incetarea de drept a arestarii preventive nu este suspensiv de executare."
    67. La articolul 143, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 143
    Masura retinerii poate fi luata de organul de cercetare penala fata de invinuit, daca sunt probe sau indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala. Organul de cercetare penala este obligat sa-l incunostinteze, de indata, pe procuror cu privire la luarea masurii retinerii."
    68. La articolul 143, dupa alineatul 1 se introduc alineatele 1^1 si 1^2 cu urmatorul cuprins:
    "Organul de cercetare penala va aduce la cunostinta invinuitului ca are dreptul sa-si angajeze aparator. De asemenea, i se aduce la cunostinta ca are dreptul de a nu face nici o declaratie, atragandu-i-se atentia ca ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa.
    Masura retinerii poate fi luata si de procuror, in conditiile alin. 1 si 1^1, caz in care este incunostintat conducatorul parchetului din care face parte."
    69. La articolul 144, alineatele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Masura retinerii poate dura cel mult 24 de ore. Din durata masurii retinerii se deduce timpul cat persoana a fost privata de libertate ca urmare a masurii administrative a conducerii la sediul politiei, prevazuta in art. 31 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane.
    ...........................................................................
    Cand organul de cercetare penala considera ca este necesar a se lua masura arestarii preventive, inainteaza procurorului, in primele 10 ore de la retinerea invinuitului, o data cu incunostintarea la care se refera art. 143 alin. 1, un referat motivat. Procurorul, daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive, procedeaza, inauntrul termenului prevazut in alin. 1, potrivit art. 146."
    70. La articolul 144, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu urmatorul cuprins:
    "Cand masura retinerii este luata de procuror, daca acesta considera ca este necesar a se lua masura arestarii preventive, procedeaza, in termen de 10 ore de la luarea masurii retinerii, potrivit art. 146."
    71. La articolul 145, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 145
    Masura obligarii de a nu parasi localitatea consta in indatorirea impusa invinuitului sau inculpatului de procuror, in cursul urmaririi penale, ori de instanta de judecata, in cursul judecatii, de a nu parasi localitatea in care locuieste, fara incuviintarea organului care a dispus aceasta masura. Masura poate fi luata numai daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 alin. 1.
    In cursul urmaririi penale, durata masurii prevazute in alin. 1 nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita, in conditiile legii. Masura obligarii de a nu parasi localitatea poate fi prelungita in cursul urmaririi penale, in caz de necesitate si numai motivat. Prelungirea se dispune de instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, fiecare prelungire neputand sa depaseasca 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 7 - 9 si 13 se aplica in mod corespunzator."
    72. La articolul 145, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Copia ordonantei procurorului sau, dupa caz, a incheierii instantei, ramasa definitiva, se comunica invinuitului sau inculpatului, respectiv sectiei de politie in a carei raza teritoriala locuieste invinuitul sau inculpatul."
    73. Dupa articolul 145 al sectiunii III din capitolul I al titlului IV din partea generala, se introduce sectiunea III^1, denumita "Obligarea de a nu parasi tara", respectiv articolul 145^1, cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA III^1
    Obligarea de a nu parasi tara

    Art. 145^1
    Obligarea de a nu parasi tara
    Masura obligarii de a nu parasi tara consta in indatorirea impusa invinuitului sau inculpatului, de procuror, in cursul urmaririi penale, sau de instanta de judecata in cursul judecatii, de a nu parasi tara fara incuviintarea organului care a dispus aceasta masura.
    Dispozitiile art. 145 se aplica in mod corespunzator si in cazul masurii obligarii de a nu parasi tara.
    Copia ordonantei procurorului sau, dupa caz, a incheierii instantei, ramasa definitiva, se comunica, dupa caz, invinuitului sau inculpatului si sectiei de politie in a carei raza teritoriala locuieste acesta, organelor competente sa elibereze pasaportul, precum si organelor de frontiera. Organele in drept refuza eliberarea pasaportului sau, dupa caz, ridica provizoriu pasaportul pe durata masurii."
    74. Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 146
    Arestarea invinuitului in cursul urmaririi penale
    Daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista probe din care rezulta vreunul dintre cazurile prevazute in art. 148, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala, cand considera ca in interesul urmaririi penale este necesara arestarea invinuitului, dupa ascultarea acestuia numai in prezenta aparatorului ales sau cand acesta, fiind instiintat nu se poate prezenta, a celui numit din oficiu, dispune, prin ordonanta motivata, arestarea preventiva provizorie a acestuia, aratand temeiurile care justifica luarea masurii si fixand durata arestarii provizorii, care nu poate depasi 3 zile.
    Totodata, procurorul emite mandat de arestare preventiva provizorie a invinuitului. Mandatul cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile aratate in art. 151 alin. 3 lit. a) - c), e) si j), precum si numele si prenumele invinuitului si durata pentru care este dispusa arestarea acestuia.
    Daca invinuitul se afla in stare de retinere, cele 3 zile se calculeaza de la data emiterii mandatului de retinere.
    In termen de 24 de ore de la emiterea mandatului de arestare preventiva provizorie, procurorul prezinta dosarul cauzei instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau instantei corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detentie, cu propunerea motivata de luare a masurii arestarii preventive a invinuitului, daca exista temeiuri care sa justifice aceasta masura.
    La prezentarea dosarului de catre procuror, presedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta fixeaza ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva, pana la expirarea mandatului de arestare preventiva provizorie emis de procuror, pe care le comunica atat aparatorului ales sau din oficiu cat si procurorului, acesta din urma fiind obligat sa asigure prezenta in fata instantei a invinuitului arestat provizoriu.
    Propunerea de arestare preventiva se solutioneaza in camera de consiliu de un singur judecator.
    Invinuitul este adus in fata instantei si va fi asistat de aparator.
    Dispozitiile art. 149^1 alin. 8 si ale art. 150 se aplica in mod corespunzator.
    Participarea procurorului este obligatorie.
    Dupa ascultarea invinuitului, instanta admite sau respinge propunerea de arestare preventiva, in aceeasi zi, prin incheiere motivata.
    Daca sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1, instanta dispune, prin incheiere, arestarea preventiva a invinuitului, inainte de expirarea duratei arestarii provizorii dispuse de procuror, aratand in concret temeiurile care justifica luarea masurii arestarii preventive si fixand durata acesteia, care nu poate depasi 10 zile.
    Totodata, instanta, admitand propunerea, emite, de urgenta, mandatul de arestare a invinuitului. Mandatul cuprinde in mod corespunzator mentiunile aratate in art. 151 alin. 3 lit. a) - c), e) si j), precum si numele si prenumele invinuitului si durata pentru care este dispusa arestarea preventiva a acestuia.
    Dispozitiile art. 152 alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
    Impotriva incheierii instantei se poate face recurs in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa."
    75. La articolul 148 alineatul 1, literele b) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "b) infractiunea este flagranta, iar pedeapsa inchisorii prevazute de lege este mai mare de un an;
    ...........................................................................
    e) inculpatul a comis din nou o infractiune ori din datele existente rezulta necesitatea impiedicarii savarsirii unei alte infractiuni;"
    76. La articolul 148 alineatul 1, litera g) se abroga.
    77. La articolul 148 alineatul 1, litera h) va avea urmatorul cuprins:
    "h) inculpatul a savarsit o infractiune pentru care legea prevede pedeapsa detentiunii pe viata alternativ cu pedeapsa inchisorii sau pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea sa in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica;"
    78. La articolul 148 alineatul 1, dupa litera h) se introduce litera i) cu urmatorul cuprins:
    "i) exista date sau indicii suficiente care justifica temerea ca inculpatul va exercita presiuni asupra persoanei vatamate sau ca va incerca o intelegere frauduloasa cu aceasta."
    79. La articolul 148, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazurile prevazute la alin. 1 lit. c) - f) si i), masura arestarii inculpatului poate fi luata numai daca pedeapsa prevazuta de lege este detentiune pe viata sau inchisoare mai mare de 2 ani."
    80. La articolul 149, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 149
    Durata arestarii inculpatului nu poate depasi 30 de zile, afara de cazul cand ea este prelungita sau mentinuta in conditiile legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, cand arestarea a fost dispusa dupa ascultarea inculpatului, iar in cazul cand arestarea a fost dispusa in lipsa inculpatului, termenul curge de la data punerii in executare a mandatului de arestare."
    81. La articolul 149, alineatul 3 se abroga.
    82. Dupa articolul 149 se introduce articolul 149^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 149^1
    Arestarea inculpatului in cursul urmaririi penale
    Procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penala, daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista vreunul dintre cazurile prevazute in art. 148, cand considera ca in interesul urmaririi penale este necesara arestarea inculpatului, dupa ascultarea acestuia numai in prezenta aparatorului ales sau cand acesta, fiind instiintat nu se poate prezenta, a celui numit din oficiu, dispune, prin ordonanta motivata, arestarea preventiva provizorie a acestuia, aratand temeiurile care justifica luarea masurii si fixand durata arestarii provizorii, care nu poate depasi 3 zile.
    Totodata procurorul emite mandat de arestare preventiva provizorie a inculpatului. Mandatul cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile aratate in art. 151 alin. 3 lit. a) - c), e) si j), precum si numele si prenumele inculpatului si durata pentru care este dispusa arestarea acestuia.
    Daca invinuitul se afla in stare de retinere, cele trei zile se calculeaza de la data emiterii mandatului de retinere.
    In termen de 24 de ore de la emiterea mandatului de arestare preventiva provizorie, procurorul prezinta dosarul cauzei instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau instantei corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detentie, cu propunerea motivata de luare a masurii arestarii preventive a inculpatului, daca exista temeiuri care sa justifice aceasta masura.
    Cu ocazia prezentarii dosarului de catre procuror, presedintele instantei sau judecatorul delegat de acesta fixeaza ziua si ora de solutionare a propunerii de arestare preventiva, pana la expirarea mandatului de arestare preventiva provizorie emis de procuror, pe care le comunica atat aparatorului ales cat si procurorului, acesta din urma fiind obligat sa asigure prezenta in fata instantei a inculpatului arestat provizoriu.
    Propunerea de arestare preventiva se solutioneaza in camera de consiliu de un singur judecator.
    Inculpatul este adus in fata instantei si va fi asistat de aparator.
    In cazul in care inculpatul se afla in stare de retinere sau de arestare potrivit art. 146 si din cauza starii sanatatii ori din cauza de forta majora sau stare de necesitate nu poate fi adus in fata instantei, propunerea de arestare va fi examinata in lipsa inculpatului, in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvantul pentru a formula concluzii.
    Dispozitiile art. 150 se aplica in mod corespunzator.
    Participarea procurorului este obligatorie.
    Instanta admite sau respinge propunerea de arestare preventiva, in aceeasi zi, prin incheiere motivata.
    In cazul in care sunt intrunite conditiile prevazute in alin. 1, instanta dispune, prin incheiere, arestarea preventiva a inculpatului, inainte de expirarea duratei arestarii provizorii dispuse de procuror, aratand temeiurile care justifica luarea masurii arestarii preventive si fixand durata acesteia, care nu poate depasi 30 de zile.
    Arestarea inculpatului nu poate fi dispusa decat pentru zilele care au ramas dupa scaderea din 30 de zile a perioadei in care acesta a fost anterior retinut sau arestat. Arestarea preventiva a inculpatului se dispune inainte de expirarea duratei arestarii invinuitului.
    Dispozitiile art. 146 alin. 12 si 13 se aplica in mod corespunzator.
    Impotriva incheierii se poate face recurs, in termen de 24 de ore de la pronuntare.
    In cazul in care invinuitul care se afla in executarea unui mandat de arestare provizorie emis de procuror sau in executarea unui mandat de arestare preventiva emis de instanta devine inculpat, procurorul propune instantei inlocuirea masurii arestarii invinuitului cu masura arestarii inculpatului pentru zilele care au ramas dupa scaderea din 30 de zile a perioadei in care acesta a fost anterior retinut sau arestat."
    83. Articolul 150 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 150
    Ascultarea inculpatului
    Masura arestarii inculpatului poate fi luata numai dupa ascultarea acestuia de catre procuror sau de catre instanta de judecata, afara de cazul cand inculpatul este disparut, se afla in strainatate ori se sustrage de la urmarire sau de la judecata ori se afla in una dintre situatiile prevazute in art. 149^1 alin. 8.
    In cazul in care inculpatul este disparut, se afla in strainatate ori se sustrage de la urmarire sau de la judecata, cand mandatul a fost emis fara ascultarea inculpatului, acesta va fi ascultat imediat ce a fost prins ori s-a prezentat."
    84. La articolul 152, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Atunci cand mandatul de arestare a fost emis de procuror, acesta mentioneaza pe mandat data prezentarii inculpatului si procedeaza de indata la ascultarea lui, dupa care dispune, prin rezolutie motivata, asupra arestarii inculpatului. Daca intre timp cauza a ajuns la instanta de judecata, procurorul il va trimite pe arestat instantei, iar organul de politie il va conduce pe arestat in fata instantei."
    85. Articolele 155 si 156 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 155
    Prelungirea duratei arestarii in cursul urmaririi penale
    Arestarea inculpatului dispusa de instanta poate fi prelungita, in cursul urmaririi penale, motivat, in caz de necesitate si numai daca au intervenit elemente noi care sa justifice privarea de libertate sau daca cele ce au determinat arestarea initiala impun in continuare privarea de libertate.
    In cazul prevazut in alin. 1, prelungirea duratei arestarii inculpatului poate fi dispusa de instanta careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond sau de instanta corespunzatoare in a carei circumscriptie se afla locul de detinere.
    Art. 156
    Propunerea pentru prelungirea arestarii dispuse in cursul urmaririi penale
    Prelungirea duratei arestarii prevazute in art. 155 se dispune pe baza propunerii motivate a organului care efectueaza urmarirea penala.
    Propunerea organului de cercetare penala este avizata de procurorul care exercita supravegherea si inaintata de acesta, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii, instantei prevazute in art. 155 alin. 2.
    Daca arestarea a fost dispusa de o instanta inferioara celei competente sa acorde prelungirea, propunerea se inainteaza instantei competente.
    Propunerea se anexeaza la adresa de sesizare a instantei. In cuprinsul adresei se pot arata si alte motive care justifica prelungirea arestarii decat cele cuprinse in propunere.
    Cand in aceeasi cauza se gasesc mai multi inculpati arestati pentru care durata arestarii preventive expira la date diferite, procurorul care sesizeaza instanta pentru unul dintre inculpati va sesiza, totodata, instanta si cu privire la ceilalti inculpati."
    86. Articolele 159 si 160 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 159
    Procedura prelungirii arestarii dispuse in cursul urmaririi penale
    Dosarul cauzei va fi depus de procuror, o data cu sesizarea instantei, cu cel putin 5 zile inainte de expirarea duratei arestarii preventive si va putea fi consultat de aparator.
    Propunerea de prelungire a arestarii se solutioneaza in camera de consiliu.
    Inculpatul este adus in fata instantei si va fi asistat de aparator.
    In cazul in care inculpatul arestat se afla internat in spital si din cauza starii sanatatii nu poate fi adus in fata instantei sau in alte cazuri deosebite in care deplasarea sa nu este posibila, propunerea va fi examinata in lipsa inculpatului, dar numai in prezenta aparatorului, caruia i se da cuvantul pentru a pune concluzii.
    Participarea procurorului este obligatorie.
    In cazul in care instanta acorda prelungirea, aceasta nu va putea depasi 30 de zile.
    Instanta solutioneaza propunerea si se pronunta asupra prelungirii arestarii preventive, in termen de 24 de ore de la primirea dosarului, si comunica incheierea celor lipsa de la judecata in acelasi termen.
    Incheierea prin care s-a hotarat asupra prelungirii arestarii poate fi atacata cu recurs de procuror sau de inculpat in termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, sau de la comunicare, pentru cei lipsa. Recursul se solutioneaza inainte de expirarea duratei arestarii preventive.
    Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus prelungirea arestarii preventive nu este suspensiv de executare.
    Inculpatul este adus la judecarea recursului.
    Masura dispusa de instanta se comunica administratiei locului de detinere, care este obligata sa o aduca la cunostinta inculpatului.
    Daca incheierea primei instante care se pronunta asupra prelungirii arestarii preventive nu este atacata cu recurs, instanta este obligata sa restituie dosarul procurorului in termen de 24 de ore de la expirarea termenului de recurs.
    Instanta poate acorda si alte prelungiri, fiecare neputand depasi 30 de zile. Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator. Durata maxima a arestarii preventive in cursul urmaririi penale este de un an. In mod exceptional, cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 10 ani ori mai mare, durata maxima a arestarii preventive este de 2 ani.
    Art. 160
    Prelungirea arestarii inculpatului dupa trimiterea in judecata, pana la prima infatisare
    Cand procurorul dispune, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului aflat in stare de arest, dosarul se inainteaza instantei competente cu cel putin 5 zile inainte de expirarea mandatului de arestare.
    Instanta, in camera de consiliu, procedeaza potrivit art. 300^1 si, in cazul in care considera necesar, prelungeste durata arestarii pana la prima infatisare, fara a putea depasi 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplica in mod corespunzator."
    87. Dupa articolul 160 se introduc articolele 160^a - 160^d cu urmatorul cuprins:
    "Art. 160^a
    Mentinerea arestarii la prima infatisare
    In cauzele in care arestarea inculpatului in cursul urmaririi penale s-a prelungit, potrivit art. 160, instanta, la prima infatisare, poate dispune mentinerea arestarii preventive, in conditiile art. 160^c si 300^2.
    Art. 160^b
    Arestarea inculpatului in cursul judecatii
    Instanta poate dispune, in cursul judecatii, prin incheiere motivata, arestarea preventiva a inculpatului, daca sunt intrunite conditiile prevazute in art. 143 si exista vreunul dintre cazurile prevazute de art. 148. In cursul judecatii in prima instanta arestarea preventiva este luata pe o durata ce nu poate depasi 30 de zile.
    Incheierea primei instante si a instantei de apel poate fi atacata separat cu recurs. Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa. Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore, iar recursul se judeca in 3 zile. Recursul declarat impotriva incheierii prin care s-a dispus arestarea nu este suspensiv de executare.
    Cand instanta dispune arestarea inculpatului, emite un mandat de arestare, care va cuprinde, in mod corespunzator, mentiunile prevazute in art. 151.
    Fata de inculpatul care a mai fost anterior arestat in aceeasi cauza, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, instanta poate dispune din nou aceasta masura, daca au intervenit elemente noi care sa faca necesara privarea sa de libertate.
    Art. 160^c
    Prelungirea arestarii in cursul judecatii
    In cursul judecatii, in prima instanta, in cazul in care apar elemente noi care fac necesara prelungirea privarii de libertate, instanta poate dispune, prin incheiere motivata, prelungirea arestarii pentru cel mult 30 de zile de fiecare data, fara a putea depasi limita prevazuta in art. 140 alin. 2.
    Dispozitiile alin. 1 privind prelungirea arestarii sunt aplicabile si in cazul in care arestarea s-a dispus in cursul urmaririi penale si s-a mentinut in cursul judecatii in fond a cauzei.
    Art. 160^d
    Arestarea si prelungirea arestarii inculpatului condamnat de instanta de fond
    Daca inculpatul a fost condamnat de instanta de fond la pedeapsa inchisorii sau detentiunii pe viata, dispunandu-se arestarea ori prelungirea arestarii prin hotarare, la termenul fixat conform art. 375 alin. 1 pentru judecarea apelului sau la termenul fixat conform art. 385^12 alin. 1 pentru judecarea recursului, instanta verifica, din oficiu, legalitatea arestarii si dispune, prin incheiere motivata, prelungirea sau revocarea acestei masuri.
    In cazul in care s-a dispus arestarea preventiva in cursul judecarii apelului sau recursului, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 160^b si ale art. 160^c alin. 1."
    88. Dupa articolul 160^d din capitolul I al titlului IV din partea generala se introduce sectiunea IV^1, respectiv articolele 160^e, 160^f, 160^g si 160^h cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA IV^1
    Dispozitii speciale pentru minori

    Art. 160^e
    Dispozitii generale
    Retinerea, arestarea provizorie si arestarea preventiva a minorului se fac potrivit dispozitiilor prevazute in sectiunile I, II si IV, cu derogarile si completarile din prezenta sectiune.
    Art. 160^f
    Drepturile proprii si regimul special pentru minori
    Minorilor retinuti sau arestati preventiv li se asigura, pe langa drepturile prevazute de lege pentru detinutii preventiv ce au depasit 18 ani, drepturi proprii si un regim special de detentie preventiva, in raport cu particularitatile varstei lor, astfel incat masurile privative de libertate, luate fata de minori in scopul bunei desfasurari a procesului penal ori al impiedicarii sustragerii lor de la urmarirea penala, judecata ori de la executarea pedepsei, sa nu prejudicieze dezvoltarea fizica, psihica sau morala a minorului.
    Invinuitilor sau inculpatilor minori, retinuti ori arestati preventiv, li se asigura in toate cazurile asistenta juridica obligatorie, organele judiciare fiind obligate sa ia masuri pentru desemnarea unui aparator din oficiu daca minorul nu si-a ales unul si pentru ca acesta sa poata lua contact direct cu minorul arestat si sa comunice cu el.
    Atunci cand se dispune retinerea sau arestarea preventiva a unui invinuit ori inculpat minor se incunostinteaza despre aceasta imediat, in cazul retinerii, si in termen de 24 de ore, in cazul arestarii, parintii, tutorele, persoana in ingrijirea sau supravegherea careia se afla minorul, alte persoane pe care le desemneaza acesta, iar in caz de arestare, si serviciul de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa instanta careia i-ar reveni sa judece in prima instanta cauza, consemnandu-se aceasta intr-un proces-verbal.
    In timpul retinerii sau arestarii preventive, minorii se tin separat de majori, in locuri anume destinate minorilor arestati preventiv.
    Respectarea drepturilor si a regimului special prevazute de lege pentru minorii retinuti sau arestati preventiv este asigurata prin controlul unui judecator anume desemnat de presedintele instantei, prin vizitarea locurilor de detinere preventiva de catre procuror, precum si prin controlul altor organisme abilitate de lege sa viziteze detinutii preventiv.
    Art. 160^g
    Retinerea minorului la dispozitia organului de cercetare penala sau a procurorului
    In mod cu totul exceptional, minorul intre 14 si 16 ani, care raspunde penal, poate fi retinut la dispozitia procurorului sau a organului de cercetare penala, cu instiintarea si sub controlul procurorului, pentru o durata ce nu poate depasi 10 ore, daca exista date certe ca minorul a comis o infractiune pedepsita de lege cu detentiunea pe viata sau inchisoare de 10 ani ori mai mare.
    Retinerea poate fi prelungita numai daca se impune, prin ordonanta motivata, de procuror, pentru o durata de cel mult 10 ore.
    Art. 160^h
    Arestarea preventiva a minorului
    Minorul intre 14 si 16 ani nu poate fi arestat preventiv decat daca pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta de care este invinuit este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 10 ani ori mai mare si o alta masura preventiva nu este suficienta.
    Durata arestarii inculpatului minor intre 14 si 16 ani este, in cursul urmaririi penale sau al judecatii in prima instanta, de cel mult 15 zile. Prelungirea acestei masuri in cursul urmaririi penale sau al judecatii in prima instanta nu poate fi dispusa decat in mod exceptional, de fiecare data cu cel mult 15 zile. Arestarea preventiva a minorului in cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca, in total, 60 de zile.
    Inculpatul minor mai mare de 16 ani poate fi arestat preventiv in cursul urmaririi penale sau al judecatii in prima instanta pe o durata de cel mult 20 de zile. Durata masurii preventive poate fi prelungita in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii in prima instanta, de fiecare data cu 20 de zile. Arestarea preventiva a inculpatului minor in cursul urmaririi penale nu poate sa depaseasca, in total, 90 de zile. In mod exceptional, cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata sau inchisoarea de 10 ani ori mai mare, arestarea preventiva a inculpatului minor in cursul urmaririi penale poate fi prelungita pana la un an.
    Durata arestarii invinuitului minor este de cel mult 3 zile."
    89. Articolul 160^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^1
    Modalitatile liberarii provizorii
    In tot cursul procesului penal, invinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere punerea sa in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune."
    90. La articolul 160^2, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^2
    Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda in cazul infractiunilor savarsite din culpa, precum si in cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii ce nu depaseste 12 ani.
    Liberarea provizorie sub control judiciar nu se acorda in cazul in care invinuitul sau inculpatul este recidivist ori cand exista date din care rezulta necesitatea de a-l impiedica sa savarseasca alte infractiuni sau ca acesta va incerca sa zadarniceasca aflarea adevarului prin influentarea unor martori sau experti, alterarea ori distrugerea mijloacelor de proba sau prin alte asemenea fapte."
    91. Dupa articolul 160^2 se introduc articolele 160^2a si 160^2b cu urmatorul cuprins:
    "Art. 160^2a
    Organul care dispune liberarea provizorie
    Liberarea provizorie sub control judiciar se dispune, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, de instanta de judecata.
    Art. 160^2b
    Organul care efectueaza controlul respectarii obligatiilor
    Controlul modului in care invinuitul sau inculpatul respecta obligatiile stabilite de instanta revine judecatorului delegat cu executarea, precum si procurorului si organului de politie."
    92. Articolele 160^3 si 160^4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^3
    Modificarea sau ridicarea controlului judiciar
    Controlul judiciar instituit de instanta poate fi oricand modificat sau ridicat de aceasta, in total sau in parte, pentru motive temeinice.
    Art. 160^4
    Conditiile liberarii
    Liberarea provizorie pe cautiune se poate acorda de instanta de judecata, atat in cursul urmaririi penale, cat si al judecatii, la cerere, cand s-a depus cautiunea si sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 160^2 alin. 1 si 2.
    Pe timpul liberarii provizorii, invinuitul sau inculpatul este obligat sa se prezinte, la chemarea instantei, sa comunice orice schimbare de domiciliu sau resedinta si sa respecte obligatiile prevazute in art. 160^2 alin. 3 pe care instanta le dispune."
    93. La articolul 160^5, alineatele 1, 3 si litera b) a alineatului 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^5
    Cautiunea garanteaza respectarea de catre invinuit sau inculpat a obligatiilor ce-i revin in timpul liberarii provizorii.
    ...........................................................................
    Consemnarea cautiunii se face pe numele invinuitului sau inculpatului si la dispozitia instantei care a stabilit cuantumul cautiunii.
    ...........................................................................
    b) se constata de instanta, prin incheiere, ca nu mai exista temeiurile care au justificat masura arestarii preventive;"
    94. La articolul 160^5 alineatul 4, dupa litera e) se introduce litera f) cu urmatorul cuprins:
    "f) cererea de liberare provizorie a fost respinsa potrivit art. 160^8a alin. 6."
    95. Articolul 160^6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^6
    Cererea de liberare provizorie si organul competent sa o rezolve
    Cererea de liberare provizorie poate fi facuta, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, de catre invinuit sau inculpat, sotul ori rudele apropiate ale acestuia.
    Cererea trebuie sa cuprinda numele, prenumele, domiciliul si calitatea persoanei care o face, precum si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privitoare la cazurile de revocare a liberarii provizorii.
    In cazul liberarii provizorii pe cautiune, cererea trebuie sa cuprinda si obligatia depunerii cautiunii si mentiunea cunoasterii dispozitiilor legii privind cazurile de nerestituire a cautiunii.
    Rezolvarea cererii, in cursul urmaririi penale, revine instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, iar in cursul judecatii, instantei sesizate cu judecarea cauzei.
    Cererea depusa la organul de cercetare penala, la procuror ori la administratia locului de detinere se inainteaza, in termen de 24 de ore, instantei competente."
    96. Articolele 160^7 si 160^8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^7
    Masurile premergatoare examinarii cererii
    Instanta verifica daca cererea de liberare provizorie cuprinde mentiunile prevazute in art. 160^6 alin. 2 si 3 si, daca este cazul, ia masuri pentru completarea acesteia. Cand cererea este depusa la instanta inaintea termenului de judecata, aceste obligatii revin presedintelui, care procedeaza si la incunostintarea persoanei care a facut cererea despre termenul de judecare a cererii.
    Cand cererea este facuta de o alta persoana decat invinuitul sau inculpatul, din cele aratate in art. 160^6 alin. 1, instanta il intreaba pe invinuit sau pe inculpat daca isi insuseste cererea, iar declaratia acestuia se consemneaza pe cerere.
    Art. 160^8
    Examinarea si admiterea in principiu a cererii
    Instanta examineaza, de urgenta, cererea, verificand daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru admisibilitatea in principiu a acesteia.
    In cazul cererii de liberare pe cautiune, daca instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, stabileste cuantumul cautiunii si termenul in care cautiunea trebuie depusa, incunostintand despre aceasta persoana care a facut cererea. Dupa depunerea dovezii de consemnare a cautiunii, instanta admite in principiu cererea si fixeaza termenul pentru solutionarea ei.
    Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege si dovada de consemnare a cautiunii nu a fost depusa, cererea se respinge."
    97. Dupa articolul 160^8 se introduce articolul 160^8a cu urmatorul cuprins:
    "Art. 160^8a
    Solutionarea cererii
    Solutionarea cererii se face dupa ascultarea invinuitului sau a inculpatului, a concluziilor aparatorului, precum si ale procurorului.
    In cazul in care se constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege si cererea este intemeiata, instanta admite cererea si dispune punerea in libertate provizorie a invinuitului sau inculpatului.
    Instanta, in cazul admiterii cererii de liberare provizorie, stabileste si obligatiile ce urmeaza a fi respectate de invinuit sau inculpat.
    Copia dispozitivului incheierii ramase definitive ori un extras al acesteia se trimite administratiei locului de detinere si organului de politie in a carui raza teritoriala locuieste invinuitul sau inculpatul. Persoanele interesate se incunostinteaza.
    Administratia locului de detinere este obligata sa ia masuri pentru punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului.
    In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, cand cererea este neintemeiata sau cand aceasta a fost facuta de catre o alta persoana si nu a fost insusita de invinuit sau de inculpat, instanta respinge cererea."
    98. Articolele 160^9 si 160^10 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 160^9
    Recursul impotriva incheierilor privind liberarea provizorie
    Impotriva incheierii prin care s-a admis ori s-a respins cererea de liberare provizorie se poate face recurs de catre invinuit sau inculpat ori de catre procuror, la instanta superioara.
    Termenul de recurs este de 24 de ore si curge de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsa.
    Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de 24 de ore.
    Recursul se judeca in termen de doua zile.
    Recursul se va solutiona in camera de consiliu.
    Invinuitul sau inculpatul este adus la judecarea recursului. Participarea procurorului este obligatorie.
    Instanta se pronunta in aceeasi zi asupra admiterii sau respingerii recursului.
    Recursul impotriva incheierii prin care s-a respins cererea de liberare provizorie nu este suspensiv de executare.
    Dosarul se restituie in termen de 24 de ore de la solutionarea recursului.
    Dispozitiile alineatelor precedente se aplica in mod corespunzator si in cazul modificarii sau ridicarii controlului judiciar.
    Art. 160^10
    Revocarea liberarii
    Liberarea provizorie poate fi revocata daca:
    a) se descopera fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute la data admiterii cererii de liberare provizorie si care justifica arestarea invinuitului sau inculpatului;
    b) invinuitul sau inculpatul nu indeplineste, cu rea-credinta, obligatiile ce-i revin potrivit art. 160^2 alin. 3 si art. 160^4 alin. 2 sau incearca sa zadarniceasca aflarea adevarului ori savarseste din nou, cu intentie, o infractiune pentru care este urmarit sau judecat.
    Revocarea liberarii provizorii se dispune de instanta, prin incheiere, cu ascultarea invinuitului sau inculpatului asistat de aparator. Revocarea se dispune si in lipsa invinuitului sau inculpatului, cand acesta, fara motive temeinice, nu se prezinta la chemarea facuta.
    In caz de revocare a liberarii provizorii, instanta dispune arestarea preventiva a invinuitului sau inculpatului si emite un nou mandat de arestare.
    Impotriva incheierii instantei prin care s-a dispus revocarea liberarii provizorii se poate face recurs.
    Dispozitiile art. 160^9 se aplica in mod corespunzator."
    99. La articolul 162, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 162
    Daca procurorul, in cursul urmaririi penale, constata ca invinuitul sau inculpatul se afla in vreuna dintre situatiile aratate in art. 113 sau 114 din Codul penal, sesizeaza instanta care, daca este cazul, dispune luarea, in mod provizoriu, a masurii de siguranta corespunzatoare. In cursul judecatii masura de siguranta corespunzatoare este dispusa, de asemenea, in mod provizoriu de instanta de judecata."
    100. La articolul 162, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Instanta dispune luarea masurilor de siguranta prevazute in alin. 1 numai dupa ascultarea invinuitului ori inculpatului si in prezenta aparatorului si a procurorului."
    101. La articolul 162, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Instanta ia masuri pentru aducerea la indeplinire a internarii medicale provizorii si, totodata, sesizeaza comisia medicala competenta sa avizeze internarea bolnavilor mintali si a toxicomanilor periculosi."
    102. La articolul 163, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 163
    Masurile asiguratorii se iau in cursul procesului penal de procuror sau de instanta de judecata si constau in indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile si imobile, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune, precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii."
    103. La articolul 163 alineatul 6, litera a) se abroga.
    104. La articolul 164, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Masurile asiguratorii dispuse de procuror sau de instanta de judecata pot fi aduse la indeplinire si prin organele proprii de executare ale unitatii pagubite, in cazul in care aceasta este una dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal."
    105. La articolul 165, alineatul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Obiectele sechestrate se pastreaza pana la ridicarea sechestrului."
    106. La articolul 168, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 168
    In contra masurii asiguratorii luate si a modului de aducere la indeplinire a acesteia, invinuitul sau inculpatul, partea responsabila civilmente, precum si orice alta persoana interesata se pot plange procurorului sau instantei de judecata, in orice faza a procesului penal."
    107. La articolul 169, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 169
    Daca procurorul sau instanta de judecata constata ca lucrurile ridicate de la invinuit ori inculpat, sau de la orice persoana care le-a primit spre a le pastra, sunt proprietatea persoanei vatamate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detinerea sa, dispune restituirea acestor lucruri persoanei vatamate. Orice alta persoana care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere, potrivit dispozitiilor art. 168, stabilirea acestui drept si restituirea."
    108. Articolul 170 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 170
    Restabilirea situatiei anterioare
    Procurorul sau instanta de judecata poate lua masuri de restabilire a situatiei anterioare savarsirii infractiunii, cand schimbarea acelei situatii a rezultat in mod vadit din comiterea infractiunii, iar restabilirea este posibila."
    109. La articolul 171, alineatele 2 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Asistenta juridica este obligatorie cand invinuitul sau inculpatul este minor, militar in termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat sau mobilizat, elev al unei institutii militare de invatamant, internat intr-un centru de reeducare sau intr-un institut medical educativ, cand este arestat chiar in alta cauza ori cand organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca invinuitul ori inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege.
    In cursul judecatii, asistenta juridica este obligatorie si in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii de 5 ani sau mai mare."
    110. La articolul 171, dupa alineatul 4 se introduce alineatul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "Cand asistenta juridica este obligatorie, daca aparatorul ales nu se prezinta nejustificat la doua termene consecutive, dupa caz, la data stabilita pentru efectuarea unui act de urmarire penala sau la termenul de judecata fixat, ingreunand astfel in mod voit desfasurarea si solutionarea procesului penal, organul judiciar desemneaza un aparator din oficiu care sa-l inlocuiasca, acordandu-i timpul necesar pentru pregatirea apararii, care nu poate fi mai mic de 3 zile, cu exceptia solutionarii cererilor privind arestarea preventiva, unde termenul nu poate fi mai mic de 24 de ore."
    111. La articolul 171, alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca la judecarea cauzei aparatorul lipseste si nu poate fi inlocuit in conditiile alin. 4^1, cauza se amana."
    112. La articolul 172, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoana retinuta sau arestata are dreptul sa ia contact cu aparatorul, asigurandu-i-se confidentialitatea convorbirilor."
    113. La articolul 173, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 173
    Aparatorul partii vatamate, al partii civile si al partii responsabile civilmente are dreptul sa asiste la efectuarea oricarui act de urmarire penala si poate formula cereri si depune memorii."
    114. Articolul 174 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 174
    Reprezentarea
    In cursul judecatii invinuitul si inculpatul, precum si celelalte parti pot fi reprezentati, cu exceptia cazurilor in care prezenta invinuitului sau inculpatului este obligatorie.
    In cazurile in care legea admite reprezentarea invinuitului sau inculpatului, instanta de judecata, cand apreciaza necesara prezenta invinuitului sau inculpatului, dispune aducerea lui."
    115. La articolul 177, alineatele 8 si 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Daca invinuitul sau inculpatul locuieste in strainatate, citarea se face prin scrisoare recomandata, in afara de cazul in care, prin lege, se dispune altfel. Avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare.
    Citarea altor persoane decat invinuitul sau inculpatul se face potrivit dispozitiilor din prezentul articol. Unitatile la care se refera art. 145 din Codul penal si alte persoane juridice se citeaza la sediul acestora, iar in cazul neidentificarii sediului, citatia se afiseaza la sediul consiliului local in a carui raza teritoriala s-a savarsit infractiunea."
    116. La articolul 178, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care scrisoarea recomandata prin care se citeaza un invinuit sau inculpat care locuieste in strainatate nu poate fi inmanata datorita refuzului primirii ei sau din orice alt motiv, precum si in cazul in care statul destinatarului nu permite citarea prin posta a cetatenilor sai, citatia se va afisa la sediul parchetului sau al instantei, dupa caz."
    117. La articolul 178, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Citatia destinata unei unitati dintre cele la care se refera art. 145 din Codul penal sau altei persoane juridice se preda la registratura sau functionarului insarcinat cu primirea corespondentei. Dispozitiile alin. 2 se aplica in mod corespunzator."
    118. La articolul 183, dupa alineatul 2 se introduc alineatele 3 si 4 cu urmatorul cuprins:
    "Persoanele aduse cu mandat, potrivit alin. 1 si 2, nu pot ramane la dispozitia organului judiciar decat timpul strict necesar pentru audierea lor, in afara de cazul cand s-a dispus retinerea ori arestarea preventiva a acestora.
    Persoana adusa cu mandat de aducere este ascultata de indata de catre organul judiciar."
    119. La articolul 184, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca persoana aratata in mandatul de aducere nu poate fi adusa din motive de boala, cel insarcinat cu executarea mandatului constata aceasta printr-un proces-verbal, care se inainteaza de indata organului de urmarire penala ori instantei de judecata."
    120. La articolul 184, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 2 se aplica si in cazul in care persoana aratata in mandat, cu exceptia invinuitului sau inculpatului, nu poate fi adusa din orice alta cauza."
    121. La articolul 184, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Daca invinuitul sau inculpatul refuza sa se supuna mandatului sau incearca sa fuga, va fi constrans la aceasta."
    122. Articolul 188 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 188
    Calcularea termenelor in cazul masurilor preventive
    In calcularea termenelor privind masurile preventive, ora sau ziua de la care incepe si cea la care se sfarseste termenul intra in durata acestuia."
    123. La articolul 189 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile judiciare prevazute in alin. 1, avansate de stat, sunt cuprinse distinct, dupa caz, in bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, Ministerului Public si Ministerului de Interne."
    124. La articolul 190, alineatele 2, 3 si 6 vor avea urmatorul cuprins:
    "Martorul, expertul si interpretul care sunt salariati au dreptul si la venitul de la locul de munca, pe durata lipsei de la serviciu, pricinuita de chemarea la organul de urmarire penala sau la instanta de judecata.
    Martorul care nu este salariat, dar are venit din munca, este indreptatit sa primeasca si o compensare.
    ...........................................................................
    Suma care reprezinta venitul aratat in alin. 2 se plateste de cel la care lucreaza martorul, expertul sau interpretul."
    125. La articolul 191, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 191
    In caz de condamnare, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, cu exceptia cheltuielilor privind interpretii desemnati de organele judiciare, potrivit legii, precum si in cazul in care s-a dispus acordarea de asistenta gratuita, care raman in sarcina statului."
    126. La articolul 192 alineatul 1 punctul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) inculpat, daca s-a dispus inlocuirea raspunderii penale sau exista o cauza de nepedepsire;"
    127. La articolul 192 alineatul 1, partea introductiva a punctului 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. In caz de amnistie, prescriptie sau retragere a plangerii, precum si in cazul existentei unei cauze de nepedepsire, daca inculpatul cere continuarea procesului penal, cheltuielile judiciare sunt suportate de catre:"
    128. La articolul 192, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu urmatorul cuprins:
    "Cheltuielile pentru plata interpretilor desemnati de organele judiciare, potrivit legii, pentru asistarea partilor raman, in toate cazurile, in sarcina statului."
    129. Articolul 198 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 198
    Abateri judiciare
    Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500.000 lei la 2.000.000 lei:
    a) neindeplinirea sau indeplinirea gresita ori cu intarziere a lucrarilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum si a oricaror alte lucrari, daca prin acestea s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal;
    b) neindeplinirea ori indeplinirea gresita a indatoririlor de inmanare ori de comunicare a citatiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum si neexecutarea mandatelor de aducere.
    Lipsa nejustificata a aparatorului, ales sau desemnat din oficiu, cand asistenta juridica a invinuitului sau inculpatului este obligatorie potrivit legii, se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 1.000.000 lei la 2.500.000 lei.
    Urmatoarele abateri savarsite in cursul procesului penal se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei:
    a) lipsa nejustificata a martorului, expertului sau interpretului legal citat;
    b) tergiversarea de catre expert sau interpret a indeplinirii insarcinarilor primite;
    c) neindeplinirea de catre orice persoana a obligatiei de prezentare, la cererea organului de urmarire penala sau a instantei de judecata, a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre conducatorul unitatii sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii;
    d) nerespectarea obligatiei de pastrare, prevazuta in art. 109 alin. 5;
    e) neluarea de catre conducatorul unitatii in cadrul careia urmeaza a se efectua o expertiza a masurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei;
    f) neindeplinirea, in mod nejustificat, de catre organul de cercetare penala a dispozitiilor date de procuror, potrivit legii, sau neprezentarea, in mod nejustificat, procurorului, a dosarelor ori actelor de urmarire penala, in termenul prevazut de lege;
    g) necomunicarea, in mod nejustificat, procurorului, in termenul prevazut de lege, de catre organul de cercetare penala, a inceperii urmaririi penale, precum si neexecutarea, de catre acesta, in termenul si conditiile prevazute de lege, a dispozitiilor scrise ale procurorului sau ale instantei de judecata;
    h) nerespectarea de catre oricare dintre partile si persoanele care asista la sedinta de judecata a masurilor luate de catre presedintele completului de judecata potrivit art. 298.
    Amenzile judiciare aplicate de procuror sau de instanta de judecata constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct in bugetul Ministerului Justitiei, potrivit legii.
    Aplicarea amenzii judiciare nu inlatura raspunderea penala, in cazul in care fapta constituie infractiune."
    130. La articolul 201, litera a) a alineatului 2 si alineatul 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) organele de cercetare ale politiei judiciare;
    ...........................................................................
    Ca organe de cercetare ale politiei judiciare functioneaza lucratori specializati din Ministerul de Interne anume desemnati de ministrul de interne, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, si isi desfasoara activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie sau sunt desemnati si functioneaza in alt mod, potrivit unor legi speciale."
    131. Articolul 207 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 207
    Competenta organelor de cercetare ale politiei judiciare
    Cercetarea penala se efectueaza de organele de cercetare ale politiei judiciare, pentru orice infractiune care nu este data, in mod obligatoriu, in competenta altor organe de cercetare penala."
    132. La articolul 208 alineatul 1, literele a) si d) vor avea urmatorul cuprins:
    "a) ofiterii anume desemnati de catre comandantii unitatilor militare corp aparte si similare, pentru militarii in subordine. Cercetarea poate fi efectuata si personal de catre comandant;
    ...........................................................................
    d) ofiterii politiei de frontiera, anume desemnati pentru infractiunile de frontiera;"
    133. La articolul 209, alineatele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 209
    Procurorul supravegheaza urmarirea penala; in exercitarea acestei atributii procurorii conduc si controleaza nemijlocit activitatea de cercetare penala a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale.
    ...........................................................................
    Urmarirea penala se efectueaza, in mod obligatoriu, de catre procuror, in cazul infractiunilor prevazute in art. 155 - 173, 174 - 177, 179, 189 alin. 3 - 5, art. 190, 191, art. 211 alin. 4, art. 212, 236, 236^1, 239, 239^1, 250, 252, 254, 255, 257, 265, 266, 267, 267^1, 268, 273 - 276, 279^1, 280, 280^1, 302^2, 317, 323 si 356 - 361 din Codul penal, in cazurile aratate in art. 27 pct. 1 lit. b) - e), art. 28^1 pct. 1 lit. b) si c) si pct. 5, art. 28^2 pct. 1 lit. b) si art. 29 pct. 1 din prezentul cod, in cazul infractiunilor impotriva protectiei muncii, precum si in cazul altor infractiuni date prin lege in competenta sa."
    134. La articolul 209, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Atunci cand urmarirea penala este efectuata de procuror, rechizitoriul este supus confirmarii prim-procurorului parchetului, iar cand urmarirea este facuta de acesta, confirmarea se face de procurorul ierarhic superior. Cand urmarirea penala este efectuata de un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, rechizitoriul este supus confirmarii procurorului-sef de sectie, iar cand urmarirea penala este efectuata de acesta, confirmarea se face de catre procurorul general al acestui parchet."
    135. La articolul 214 alineatul 1, dupa litera b) se introduce litera c) cu urmatorul cuprins:
    "c) ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane pentru infractiunile constatate pe timpul executarii misiunilor specifice".
    136. La articolul 215, denumirea marginala si litera b) a alineatului 1 vor avea urmatorul cuprins:
    "Actele incheiate de comandantii de nave si aeronave, precum si de agentii de politie de frontiera
    b) agentii de politie de frontiera, pentru infractiunile de frontiera."
    137. La articolul 218, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 218
    Procurorul conduce si controleaza nemijlocit activitatea de cercetare penala a politiei judiciare si a altor organe de cercetare speciale si supravegheaza ca actele de urmarire penala sa fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale."
    138. La articolul 219, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 219
    Procurorul poate sa dea dispozitii cu privire la efectuarea oricarui act de urmarire penala. In cazul organelor de cercetare ale politiei judiciare, organele ierarhic superioare ale acestora nu pot sa le dea indrumari sau dispozitii privind cercetarea penala, procurorul fiind singurul competent in acest sens."
    139. La articolul 219, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul neindeplinirii sau al indeplinirii in mod defectuos, de catre organul de cercetare penala, a dispozitiilor date de procuror, acesta va sesiza conducatorul organului de cercetare penala, care are obligatia ca in termen de 3 zile de la sesizare sa comunice procurorului masurile dispuse."
    140. La articolul 222, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 222
    Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau de o persoana juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune."
    141. La articolul 223, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 223
    Denuntul este incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau de catre o persoana juridica despre savarsirea unei infractiuni."
    142. La articolul 223, alineatul 4 se abroga.
    143. Dupa articolul 224 se introduc articolele 224^1 - 224^4 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 224^1
    Actele premergatoare efectuate de investigatorii sub acoperire
    In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei infractiuni contra sigurantei nationale prevazute in Codul penal si in legi speciale, precum si in cazul infractiunilor de trafic de stupefiante si de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede ori alte valori, sau a unei infractiuni prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile si completarile ulterioare, ori a unei alte infractiuni grave care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune, investigatori sub o alta identitate decat cea reala.
    Investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi din Ministerul de Interne, precum si din organele de stat care desfasoara, potrivit legii, activitati de informatii pentru realizarea sigurantei nationale, anume desemnati in acest scop, si pot fi folositi numai pe o perioada determinata, in conditiile prevazute in art. 224^2 si 224^3.
    Investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza autorizatiei emise potrivit dispozitiilor prevazute in art. 224^2, pe care le pune, in totalitate, la dispozitia organului de urmarire penala.
    Art. 224^2
    Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire
    Persoanele prevazute in art. 224^1 pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivata a procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel.
    Autorizarea este data prin ordonanta motivata, pentru o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita pentru motive temeinic justificate. Fiecare prelungire nu poate depasi 30 de zile, iar durata totala a autorizarii, in aceeasi cauza si cu privire la aceeasi persoana, nu poate depasi un an.
    In cererea de autorizare adresata procurorului se vor mentiona datele si indiciile privitoare la faptele si persoanele fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune, precum si perioada pentru care se cere autorizarea.
    Ordonanta procurorului prin care se autorizeaza folosirea investigatorului sub acoperire trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203, urmatoarele:
    a) indiciile temeinice si concrete care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;
    b) activitatile pe care le poate desfasura investigatorul sub acoperire;
    c) persoanele fata de care exista presupunerea ca au savarsit o infractiune;
    d) identitatea sub care investigatorul sub acoperire urmeaza sa desfasoare activitatile autorizate;
    e) perioada pentru care se da autorizarea;
    f) alte mentiuni prevazute de lege.
    In cazuri urgente si temeinic justificate se poate solicita autorizarea si a altor activitati decat cele pentru care exista autorizare, procurorul urmand sa se pronunte de indata.
    Art. 224^3
    Folosirea datelor obtinute de investigatorii sub acoperire
    Datele si informatiile obtinute de investigatorul sub acoperire pot fi folosite numai in cauza penala si in legatura cu persoanele la care se refera autorizatia emisa de procuror.
    Aceste date si informatii vor putea fi folosite si in alte cauze sau in legatura cu alte persoane, daca sunt concludente si utile.
    Art. 224^4
    Masuri de protectie a investigatorilor sub acoperire
    Identitatea reala a investigatorilor sub acoperire nu poate fi dezvaluita in timpul ori dupa terminarea actiunii acestora.
    Procurorul competent sa autorizeze folosirea unui investigator sub acoperire are dreptul sa-i cunoasca adevarata identitate, cu respectarea secretului profesional."
    144. La articolul 227, denumirea marginala si alineatul 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Sesizari facute de persoane cu functii de conducere si de alti functionari
    Obligatiile prevazute in alin. 1 revin si oricarui functionar care a luat cunostinta despre savarsirea unei infractiuni in legatura cu serviciul in cadrul caruia isi indeplineste sarcinile."
    145. La articolul 228, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Rezolutia si procesul-verbal de incepere a urmaririi penale, emise de organul de cercetare penala, se supun confirmarii motivate a procurorului care exercita supravegherea activitatii de cercetare penala, in termen de cel mult 48 de ore de la data inceperii urmaririi penale, organele de cercetare penala fiind obligate sa prezinte totodata si dosarul cauzei."
    146. La articolul 228, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca procurorul constata ca nu sunt intrunite conditiile aratate in alin. 4, restituie actele organului de urmarire penala, fie pentru completarea actelor premergatoare, fie pentru inceperea urmaririi penale."
    147. La articolul 228, dupa alineatul 6 se introduce alineatul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "Impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale se poate face plangere la instanta de judecata, potrivit art. 278^1 si urmatoarele."
    148. Articolele 232 si 233 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 232
    Restituirea dosarului pentru inceperea sau continuarea cercetarii penale
    Daca procurorul i-a restituit, in temeiul art. 228 alin. 5 sau al art. 231, actele si dosarul, organul de urmarire penala continua efectuarea actelor premergatoare sau, dupa caz, incepe ori continua urmarirea penala, procedand la efectuarea acestora, potrivit legii, si tinand seama de imprejurarile speciale ale fiecarei cauze.
    Art. 233
    Arestarea preventiva a invinuitului
    In cursul efectuarii cercetarii penale, daca organul de cercetare considera ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a invinuitului, face propuneri in acest sens si le inainteaza procurorului.
    Daca procurorul, dupa ce examineaza dosarul cauzei, constata ca este cazul sa se ia masura arestarii preventive a invinuitului, procedeaza potrivit art. 146."
    149. La articolul 234, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Organul de cercetare penala, daca considera ca sunt intrunite si conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, procedeaza in acelasi mod."
    150. Articolul 236 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 236
    Arestarea preventiva a inculpatului
    Procurorul sesizat potrivit art. 234, daca pune in miscare actiunea penala si daca apreciaza ca sunt intrunite conditiile prevazute de lege pentru luarea masurii arestarii preventive a inculpatului, procedeaza potrivit art. 149^1."
    151. La articolul 237, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Daca procurorul a pus in miscare actiunea penala, organul de cercetare penala il cheama pe inculpat, ii comunica fapta pentru care este invinuit si ii da explicatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le are. Atunci cand inculpatul nu locuieste in tara, organul de cercetare penala va tine seama, la fixarea termenului de prezentare in fata acestuia, de reglementarile speciale privind asistenta judiciara internationala in materie penala."
    152. Articolul 238 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 238
    Extinderea cercetarii penale
    Organul de cercetare penala, daca constata fapte noi in sarcina invinuitului sau inculpatului ori imprejurari noi care pot duce la schimbarea incadrarii juridice a faptei pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale ori s-a pus in miscare actiunea penala sau date cu privire la participarea si a unei alte persoane la savarsirea acelei fapte, este obligat sa faca propuneri procurorului pentru extinderea cercetarilor penale sau schimbarea incadrarii juridice. Propunerile se inainteaza in cel mult 3 zile de la data constatarii faptelor, imprejurarilor sau persoanelor noi. Procurorul va decide, prin ordonanta, in cel mult 5 zile."
    153. La articolul 239, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 239
    In cazul cand se constata printr-o expertiza medico-legala ca invinuitul sau inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa ia parte la procesul penal, organul de cercetare penala inainteaza procurorului propunerile sale impreuna cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmaririi penale."
    154. La articolul 240, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Ordonanta de suspendare a urmaririi penale se comunica, in copie, invinuitului sau inculpatului si persoanei vatamate. Dupa comunicare, dosarul se restituie organului de cercetare penala."
    155. La articolul 243, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Atunci cand cazul de incetare a urmaririi penale priveste un invinuit sau inculpat arestat, procurorul trebuie sa se pronunte asupra incetarii urmaririi penale in aceeasi zi in care a primit propunerea de incetare de la organul de cercetare penala. Daca procurorul a dispus incetarea urmaririi penale, trebuie sa ceara de indata instantei revocarea masurii arestarii preventive. In termen de 24 de ore de la primirea de la procuror a dosarului impreuna cu un referat in care se mentioneaza cazul sau cazurile de incetare a urmaririi penale constatate, instanta dispune, prin incheiere, revocarea masurii si punerea de indata in libertate a invinuitului sau inculpatului si restituie dosarul procurorului, in acelasi termen, impreuna cu o copie a incheierii."
    156. La articolul 245 alineatul 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) revocarii masurilor asiguratorii luate in vederea executarii pedepsei amenzii;"
    157. La articolul 245, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care incetarea urmaririi penale priveste un invinuit sau inculpat arestat, in ordonanta se va face mentiune si cu privire la revocarea arestarii preventive dispusa de instanta, potrivit art. 243 alin. 3."
    158. La articolul 246, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul cand invinuitul sau inculpatul este arestat preventiv, instanta instiinteaza prin adresa administratia locului de detinere, cu dispozitia de a-l pune de indata in libertate pe invinuit sau inculpat, potrivit art. 243 alin. 3."
    159. La articolul 249^1, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva ordonantei prin care s-a dispus scoaterea de sub urmarire penala in temeiul art. 10 alin. 1 lit. b^1) se poate face plangere in termen de 20 de zile de la instiintarea prevazuta in art. 246."
    160. La articolul 254, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 254
    Cand prezentarea materialului nu a fost posibila din cauza ca inculpatul este disparut sau s-a sustras de la chemarea inaintea organului de cercetare penala, in referatul care se intocmeste potrivit art. 259 se arata imprejurarile concrete din care rezulta cauza impiedicarii."
    161. Articolul 257 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 257
    Prezentarea materialului de catre procuror
    Procurorul, primind dosarul, il cheama pe invinuit si ii prezinta materialul de urmarire penala potrivit dispozitiilor art. 250 si urmatoarele, care se aplica in mod corespunzator."
    162. Articolul 258 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 258
    Inaintarea dosarului privind pe inculpat
    In cauzele in care actiunea penala a fost pusa in miscare, dupa completarea cercetarii si dupa indeplinirea dispozitiilor privitoare la prezentarea materialului de urmarire penala, cercetarea penala se considera terminata. Organul de cercetare penala inainteaza de indata procurorului dosarul cauzei insotit de un referat."
    163. Articolul 267 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 267
    Dispozitiile privitoare la masurile preventive, de siguranta sau asiguratorii
    In cazul in care procurorul, la intocmirea rechizitoriului potrivit art. 262 pct. 1, considera ca este necesara arestarea inculpatului, fiind intrunite conditiile prevazute de lege, inainteaza instantei, in termen de 24 de ore, rechizitoriul si propunerea de arestare a inculpatului. In acelasi mod procedeaza procurorul si in cazul in care este necesara luarea masurilor de siguranta prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal. In cazul in care procurorul considera ca se impune luarea masurilor preventive prevazute in art. 145 si 145^1, dispune aceasta prin rechizitoriu.
    In cazurile prevazute in art. 262 pct. 2, art. 265 si 268, procurorul trimite dosarul cauzei la instanta, pentru a dispune asupra prelungirii sau revocarii arestarii preventive dispuse de aceasta si a masurilor de siguranta prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal, luate de instanta in cursul urmaririi penale. In cazul arestarii preventive provizorii si al masurilor preventive prevazute in art. 145 si 145^1, procurorul dispune revocarea acestor masuri sau, dupa caz, trimite dosarul cauzei la instanta cu propunerea de prelungire.
    Incheierea prin care instanta dispune cu privire la aceste masuri se trimite procurorului, care face mentiune despre aceasta in ordonanta de scoatere de sub urmarire penala, de incetare a urmaririi penale, de suspendare a urmaririi penale, de restituire sau de trimitere la organul competent. Prevederile art. 243 alin. 3 si art. 249 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
    Procurorul este obligat sa dispuna asupra mentinerii sau revocarii masurilor de siguranta, altele decat cele prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal, si a masurilor asiguratorii luate in cursul urmaririi penale, sau daca este cazul sa ia asemenea masuri."
    164. La articolul 273, dupa alineatul 1 se introduc alineatele 1^1 si 1^2 cu urmatorul cuprins:
    "Redeschiderea urmaririi penale are loc, de asemenea, cand instanta de judecata, potrivit art. 278^1, a admis plangerea impotriva ordonantei sau, dupa caz, a rezolutiei procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale ori de clasare si a trimis cauza procurorului in vederea redeschiderii urmaririi penale. In cazul in care instanta, potrivit art. 278^1, a admis plangerea impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale si a trimis cauza procurorului in vederea inceperii urmaririi penale, acesta poate reveni asupra neinceperii urmaririi si dispune inceperea urmaririi in conditiile prevazute de lege.
    In cazurile prevazute in alin. 1 si 1^1, daca se considera pe baza datelor din dosar ca se justifica luarea unei masuri preventive, procurorul procedeaza potrivit art. 233 sau 236, care se aplica in mod corespunzator. In ordonanta prin care s-a dispus reluarea urmaririi penale, se face mentiune cu privire la luarea acestor masuri."
    165. Articolul 274 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 274
    Durata arestarii inculpatului dupa reluare
    In cazurile de reluare a urmaririi penale prevazute in art. 270 alin. 1 lit. a) si c) si in art. 273, termenul privitor la masura arestarii inculpatului curge de la data luarii acestei masuri, dispozitiile art. 149^1 alin. 9 aplicandu-se in mod corespunzator.
    In cazul restituirii cauzei de catre instanta de judecata, potrivit art. 272, daca inculpatul este arestat si instanta mentine arestarea preventiva, termenul de 30 de zile curge de la data pronuntarii hotararii. Instanta trimite dosarul procurorului in termen de 10 zile.
    Durata arestarii inculpatului poate fi prelungita potrivit art. 155 si 159."
    166. La articolul 275, alineatul 2 se abroga.
    167. Articolul 278 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 278
    Plangerea contra actelor procurorului
    Plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, de procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel ori de procurorul sef de sectie al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    In cazul cand masurile si actele sunt ale prim-procurorului ori ale procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel sau ale procurorului sef de sectie al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie ori au fost luate sau efectuate pe baza dispozitiilor date de catre acestia, plangerea se rezolva de procurorul ierarhic superior.
    In cazul rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau al ordonantei ori, dupa caz, al rezolutiei de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, plangerea se face in termen de 20 de zile de la instiintarea persoanelor interesate, potrivit art. 228 alin. 6, art. 246 alin. 1 si art. 249 alin. 2.
    Dispozitiile art. 275 - 277 se aplica in mod corespunzator."
    168. Dupa articolul 278 se introduce articolul 278^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 278^1
    Plangerea in fata instantei impotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere in judecata
    Dupa respingerea plangerii facute conform art. 275 - 278 impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale sau a ordonantei ori, dupa caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, date de procuror, persoana vatamata, precum si orice alte persoane ale caror interese legitime sunt vatamate pot face plangere in termen de 20 de zile de la data comunicarii de catre procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 si 278, la instanta careia i-ar reveni, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta.
    In cazul in care prim-procurorul parchetului sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel, procurorul sef de sectie al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie ori procurorul ierarhic superior nu a solutionat plangerea in termenul de 20 de zile prevazut in art. 277, termenul de 20 de zile prevazut in alin. 1 curge de la data expirarii termenului de 20 de zile.
    Dosarul va fi trimis de parchet instantei in termen de 5 zile de la primirea adresei prin care se cere dosarul.
    Persoana fata de care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire sau incetarea urmaririi, precum si persoana care a facut plangerea se citeaza. Neprezentarea acestor persoane legal citate nu impiedica solutionarea cauzei. Cand instanta considera ca este absolut necesara prezenta persoanei lipsa, poate lua masuri pentru prezentarea acesteia.
    La judecarea plangerii prezenta procurorului este obligatorie.
    La termenul fixat pentru judecarea plangerii, instanta da cuvantul persoanei care a facut plangerea, persoanei fata de care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire sau incetarea urmaririi si apoi procurorului.
    Instanta, judecand plangerea, verifica rezolutia sau ordonanta atacata, pe baza lucrarilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricaror inscrisuri noi prezentate.
    Instanta pronunta una dintre urmatoarele solutii:
    a) respinge plangerea, prin sentinta, mentinand solutia din rezolutia sau ordonanta atacata;
    b) admite plangerea, prin sentinta, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si trimite cauza procurorului in vederea inceperii sau a redeschiderii urmaririi penale, dupa caz. Dispozitiile art. 333 alin. 2 se aplica in mod corespunzator;
    c) admite plangerea, prin incheiere, desfiinteaza rezolutia sau ordonanta atacata si, cand probele existente la dosar sunt suficiente pentru judecarea cauzei, retine cauza spre judecare, dispozitiile privind judecarea in prima instanta si caile de atac, aplicandu-se in mod corespunzator.
    In cazul prevazut la alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei, ca prima instanta, il constituie plangerea persoanei la care se refera alin. 1.
    Hotararea instantei pronuntata potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacata cu recurs de procuror, de persoana care a facut plangerea, de persoana fata de care s-a dispus neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala sau incetarea urmaririi penale, precum si de orice persoane ale caror interese legitime sunt vatamate.
    In situatia prevazuta in alin. 8 lit. a) persoana in privinta careia instanta, prin hotarare definitiva, a decis ca nu este cazul sa se inceapa ori sa se redeschida urmarirea penala, nu mai poate fi urmarita pentru aceeasi fapta, afara de cazul cand s-au descoperit fapte sau imprejurari noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmarire penala si nu a intervenit unul dintre cazurile prevazute in art. 10.
    Instanta este obligata sa rezolve plangerea in termen de cel mult 20 de zile de la primire si sa comunice, de indata si motivat, persoanei care a facut plangerea, modul in care aceasta a fost rezolvata."
    169. La articolul 279 alineatul 2, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) organului competent sa efectueze urmarirea penala, cand plangerea prealabila este indreptata contra unui judecator, procuror, notar public, militar, judecator si controlor financiar de la camera de conturi judeteana, controlor financiar de la Curtea de Conturi sau contra uneia dintre persoanele aratate in art. 29 pct. 1."
    170. La articolul 300, denumirea marginala va avea urmatorul cuprins:
    "Verificarea sesizarii instantei"
    171. La articolul 300, alineatul 3 se abroga.
    172. Dupa articolul 300 se introduc articolele 300^1 si 300^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 300^1
    Verificarea regularitatii arestarii inculpatului la primirea dosarului
    In cauzele in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest, instanta este datoare sa verifice din oficiu, in camera de consiliu, regularitatea luarii sau, dupa caz, a prelungirii arestarii preventive, in termen de 48 de ore de la inregistrarea dosarului la instanta.
    Daca instanta constata ca este justificata o noua prelungire a arestarii, dispune, prin incheiere motivata, prelungirea duratei arestarii pana la prima zi de infatisare, fara ca aceasta sa poata depasi 30 de zile. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5, 7 si 11 se aplica in mod corespunzator.
    Art. 300^2
    Verificarea regularitatii arestarii inculpatului la prima infatisare si in cursul judecatii
    In cauzele in care inculpatul este arestat, instanta legal sesizata este datoare sa verifice, din oficiu, la prima infatisare, regularitatea luarii si prelungirii acestei masuri. Daca instanta constata ca prelungirea arestarii este justificata, dispune, prin incheiere motivata, prelungirea acestei masuri.
    Prelungirea arestarii preventive de catre prima instanta se dispune pe o perioada care nu poate depasi 30 de zile. Dispozitiile art. 141 se aplica in mod corespunzator.
    De asemenea, prima instanta trebuie sa verifice, in cursul judecatii, legalitatea si temeinicia luarii si prelungirii masurii arestarii, procedand, dupa caz, potrivit art. 160^b si 160^c."
    173. La articolul 303, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 303
    Cand se constata pe baza unei expertize medico-legale ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata, instanta dispune, prin incheiere, suspendarea procesului penal pana cand starea sanatatii inculpatului va permite participarea acestuia la judecata."
    174. La articolul 303, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 6 cu urmatorul cuprins:
    "Instanta suspenda, prin incheiere motivata, judecata si in cazul in care a fost ridicata o exceptie de neconstitutionalitate. Suspendarea se dispune pana la solutionarea de catre Curtea Constitutionala a exceptiei. Daca inculpatul este arestat, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 300^2, iar daca fata de acesta s-a dispus masura obligarii de a nu parasi localitatea sau masura obligarii de a nu parasi tara, se aplica, in mod corespunzator, art. 145 si 145^1. Incheierea este supusa recursului in termen de 5 zile de la data pronuntarii."
    175. Articolul 304 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 304
    Note privind desfasurarea procesului
    In cursul sedintei de judecata, grefierul consemneaza toate afirmatiile, intrebarile si sustinerile celor prezenti, inclusiv ale presedintelui completului de judecata. Consemnarea se face prin inregistrarea cu mijloace tehnice, urmata de transcriere. In cel mai scurt timp de la terminarea sedintei de judecata si oricum inainte de termenul urmator, partile primesc cate o copie de pe notele grefierului sau de pe transcrierea inregistrarilor."
    176. Articolul 313 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 313
    Masuri premergatoare
    Presedintele instantei, primind dosarul cauzei, fixeaza de indata termen de judecata si dispune citarea persoanelor care trebuie sa fie chemate la judecata. In cazul in care inculpatul nu locuieste in tara, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art. 237 alin. 2.
    Citatia trebuie sa fie inmanata inculpatului cu cel putin 5 zile inaintea termenului fixat.
    In cauzele in care inculpatul este trimis in judecata in stare de arest, presedintele instantei, la primirea dosarului, fixeaza un termen care, potrivit art. 300^1, nu poate fi mai mare de 48 de ore, inauntrul caruia se comunica citatia impreuna cu o copie a actului de sesizare a instantei."
    177. La articolul 315, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 315
    Procurorul este obligat sa participe la sedintele de judecata ale judecatoriilor, in cauzele in care instanta de judecata a fost sesizata prin rechizitoriu, in cauzele in care legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii de 3 ani sau mai mare ori in cauzele in care unul dintre inculpati se afla in stare de detentie sau in vreuna dintre situatiile prevazute in art. 171 alin. 2, precum si in cazul in care se dispune inlocuirea pedepsei amenzii cu cea a inchisorii. La sedintele de judecata privind alte infractiuni, procurorul participa cand considera necesar."
    178. La articolul 318, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 318
    La termenul de judecata, dupa strigarea cauzei si apelul partilor, presedintele verifica identitatea inculpatului. In cazul cand inculpatul se afla in stare de detinere, presedintele se incredinteaza daca a primit in termenul prevazut in art. 313 alin. 3 copia actului de sesizare a instantei. Cand actul nu a fost comunicat, daca inculpatul cere, judecata se amana, iar presedintele ii inmaneaza o copie de pe actul de sesizare a instantei, facandu-se mentiune despre aceasta in incheierea de sedinta."
    179. La articolul 319, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Martorii, expertii si interpretii prezenti pot fi ascultati, chiar daca nu au fost citati sau nu au primit citatie, insa numai dupa ce s-a stabilit identitatea lor, tinandu-se seama de dispozitiile art. 86^1 si urmatoarele."
    180. La articolul 327, dupa alineatul 6 se introduce alineatul 7 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 86^1 - 86^4 se aplica in mod corespunzator, atunci cand este cazul."
    181. Dupa articolul 327 se introduce articolul 327^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 327^1
    Declaratiile inculpatilor, ale martorilor ori ale altor persoane audiate in cauza, inclusiv intrebarile adresate acestora de oricare dintre parti sau de instanta de judecata, se consemneaza intocmai in conditiile prevazute de art. 304."
    182. La articolul 332, alineatele 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "Impotriva hotararii de desesizare se poate face recurs de catre procuror si de orice persoana ale carei interese au fost vatamate prin hotarare.
    Dosarul este trimis procurorului, imediat dupa ramanerea definitiva a hotararii la prima instanta sau in cel mult 5 zile de la pronuntarea hotararii de catre instanta de recurs. In cazul in care inculpatul este arestat, dosarul va fi trimis procurorului dupa judecarea recursului impotriva incheierii privind arestarea preventiva."
    183. La articolul 338 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Cand inculpatul este arestat, instanta trimite dosarul la procuror cu cel putin 8 zile inainte de expirarea mandatului de arestare. Procurorul procedeaza potrivit dispozitiilor art. 155, 156 si 159."
    184. La articolul 346, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Cand achitarea s-a pronuntat pentru cazul prevazut in art. 10 alin. 1 lit. b^1) ori pentru ca instanta a constatat existenta unei cauze care inlatura caracterul penal al faptei sau pentru ca lipseste vreunul dintre elementele constitutive ale infractiunii, instanta poate obliga la repararea pagubei materiale si a daunelor morale, potrivit legii civile."
    185. Articolul 348 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 348
    Rezolvarea separata a actiunii civile
    Instanta, chiar daca nu exista constituire de parte civila, se pronunta asupra repararii pagubei materiale si a daunelor morale in cazurile prevazute in art. 17, iar in celelalte cazuri numai cu privire la restituirea lucrului, desfiintarea totala sau partiala a unui inscris si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii."
    186. La articolul 350, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 350
    Instanta are obligatia ca prin hotarare sa se pronunte cu privire la luarea, prelungirea sau revocarea masurii arestarii inculpatului."
    187. La articolul 350 alineatul 3, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) o masura educativa."
    188. La articolul 350, alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Inculpatul condamnat de prima instanta si aflat in stare de detinere este liberat de indata ce durata retinerii si a arestarii devin egale cu durata pedepsei pronuntate, desi hotararea nu este definitiva. Liberarea se dispune de administratia locului de detinere. In acest scop i se comunica, indata dupa pronuntarea hotararii, o copie dupa dispozitiv sau extras, care va cuprinde mentiunile prevazute in art. 140 alin. 3."
    189. La articolul 357, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 357
    Dispozitivul trebuie sa cuprinda datele prevazute in art. 70 privitoare la persoana inculpatului, solutia data de instanta cu privire la infractiune, indicandu-se, in caz de condamnare, denumirea acesteia si textul de lege in care se incadreaza, iar in caz de achitare sau de incetare a procesului penal, cauza pe care se intemeiaza potrivit art. 11, precum si solutia data cu privire la repararea pagubei materiale si a daunelor morale. Cand instanta face aplicarea art. 86^7 din Codul penal, dispozitivul va mentiona daca cel condamnat va executa pedeapsa in unitatea unde isi desfasoara activitatea sau la alta unitate. Cand instanta face aplicarea art. 86^1 din Codul penal, dispozitivul va mentiona masurile de supraveghere prevazute in art. 86^3 alin. 1 din Codul penal, la care trebuie sa se supuna condamnatul, precum si obligatiile stabilite de instanta potrivit art. 86^3 alin. 3 din Codul penal."
    190. La articolul 360, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Inculpatului detinut sau aflat in vreuna dintre situatiile prevazute in art. 171 alin. 2, care a lipsit de la pronuntarea hotararii, i se comunica copia dispozitivului hotararii. De asemenea, copia dispozitivului hotararii se comunica administratiei locului de detinere."
    191. La articolul 361 alineatul 1, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) sentintele pronuntate de sectia penala a Curtii Supreme de Justitie;"
    192. La articolul 375, alineatul 4 se abroga.
    193. La articolul 385^1 alineatul 1, literele d) si e) vor avea urmatorul cuprins:
    "d) sentintele pronuntate de sectia penala a Curtii Supreme de Justitie;
    e) deciziile pronuntate, ca instante de apel, de tribunale, tribunale militare teritoriale, curti de apel si Curtea Militara de Apel, cu exceptia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor."
    194. La articolul 385^1, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu pot fi atacate cu recurs sentintele in privinta carora persoanele prevazute in art. 362 nu au folosit calea apelului ori cand apelul a fost retras, daca legea prevede aceasta cale de atac. Persoanele prevazute in art. 362 pot declara recurs impotriva deciziei pronuntate in apel, chiar daca nu au folosit apelul, daca prin decizia pronuntata in apel a fost modificata solutia din sentinta si numai cu privire la aceasta modificare."
    195. La articolul 385^10, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 385^10
    Recursul trebuie sa fie motivat."
    196. La articolul 385^10, dupa alineatul 2 se introduce alineatul 2^1 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care nu sunt respectate conditiile prevazute in alin. 1 si 2, instanta ia in considerare numai cazurile de casare care, potrivit art. 385^9 alin. 3, se iau in considerare din oficiu."
    197. La articolul 385^11, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile alin. 2 nu sunt aplicabile in judecarea recursului impotriva incheierilor privind masurile preventive."
    198. La articolul 386, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) cand instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unei cauze de incetare a procesului penal dintre cele prevazute in art. 10 alin. 1 lit. f) - i^1), cu privire la care existau probe in dosar;"
    199. Articolul 400 se abroga.
    200. La articolul 402, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Persoana arestata este adusa la judecata."
    201. La articolul 404, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 404
    Odata cu admiterea in principiu a cererii de revizuire instanta poate suspenda motivat, in tot sau in parte, executarea hotararii supuse revizuirii."
    202. Articolul 409 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 409
    Recursul in anulare
    Orice hotarare definitiva poate fi atacata cu recurs in anulare la Curtea Suprema de Justitie de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei."
    203. La articolul 410, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "De asemenea, pot fi atacate cu recurs in anulare hotararile definitive pronuntate in cauzele in care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a constatat o incalcare a unui drept prevazut de Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Instanta nu va putea obliga statul la plata unor despagubiri care au fost acordate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului si incasate de victima incalcarii unui drept prevazut de aceasta."
    204. La articolul 410, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul in care repararea prejudiciului a fost acordata potrivit dispozitiilor alin. 3, statul are actiune in regres impotriva aceluia care, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, a provocat situatia generatoare de daune."
    205. Articolul 412 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 412
    Suspendarea executarii
    Dupa sesizare, Curtea Suprema de Justitie poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului general al parchetului de pe langa aceasta instanta, sau la cererea partii, suspendarea executarii hotararii atacate sau poate reveni asupra suspendarii acordate.
    Dispozitiile alin. 1 se aplica si in cazul in care cel condamnat a inceput executarea pedepsei.
    Aducerea la indeplinire a dispozitiilor de suspendare a executarii hotararii se face prin instanta de executare."
    206. La articolul 414^1, dupa alineatul 1 se introduce alineatul 1^1 cu urmatorul cuprins:
    "Cand recursul in anulare priveste atat hotararea primei instante cat si hotararea instantei de apel sau, dupa caz, si hotararea instantei de recurs, in caz de admitere si dispunere a rejudecarii, cauza se trimite la prima instanta, daca toate hotararile au fost casate, si la instanta de apel sau, dupa caz, la instanta de recurs, cand numai hotararile acestora au fost desfiintate."
    207. La articolul 414^2, alineatele 1 si 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 414^2
    Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, direct, sau ministrul justitiei, prin intermediul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, are dreptul, pentru a asigura interpretarea si aplicarea unitara a legilor penale si de procedura penala pe intreg teritoriul tarii, sa ceara Curtii Supreme de Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti.
    Deciziile pronuntate de Sectiile Unite, prin care se solutioneaza sesizarile, sunt obligatorii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de Internet a Curtii Supreme de Justitie. Ele se aduc la cunostinta instantelor si de Ministerul Justitiei."
    208. La articolul 422, dupa alineatul 3 se introduce alineatul 3^1 cu urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile art. 184 alin. 3^1 se aplica in mod corespunzator."
    209. La articolul 425 alineatul 3, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) in cazul in care cel condamnat nu se gaseste in vreuna dintre situatiile prevazute la lit. a), comunica organului financiar al primariei localitatii unde domiciliaza condamnatul un extras de pe acea parte din dispozitiv care priveste aplicarea amenzii."
    210. La articolul 435, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 435
    In cazul in care masura obligarii la tratament medical sau a internarii medicale a fost luata in mod provizoriu in cursul urmaririi penale sau al judecatii, punerea in executare se face de catre instanta de judecata care a luat aceasta masura."
    211. Dupa articolul 439 se introduce articolul 439^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 439^1
    Executarea interdictiei de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata
    Cand prin hotararea de condamnare la pedeapsa inchisorii s-a luat masura de siguranta prevazuta in art. 118^1 din Codul penal, a interdictiei de a reveni in locuinta familiei pe o perioada determinata, o copie de pe dispozitivul hotararii se comunica organului de politie in a carui raza teritoriala se afla locuinta familiei.
    Daca pedeapsa inchisorii se executa intr-un loc de detentie, se face mentiune in mandatul de executare a pedepsei inchisorii sa i se puna in vedere condamnatului, la data liberarii sa se prezinte la organul de politie, care procedeaza potrivit alin. 3. Totodata, se trimite o copie de pe dispozitivul hotararii comandantului locului de detinere.
    Organul de politie are indatorirea sa asigure executarea masurii luate prin supravegherea respectarii interdictiei de a nu reveni in locuinta familiei si sa sesizeze organul de urmarire penala in caz de sustragere de la executarea masurii."
    212. La articolul 450, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Hotararea instantei este supusa recursului. Termenul de recurs este de 3 zile. Recursul declarat de procuror este suspensiv de executare."
    213. Articolul 466 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 466
    Cazuri de aplicare a procedurii speciale
    Infractiunile flagrante pedepsite prin lege cu inchisoare mai mare de un an si de cel mult 12 ani, precum si formele agravate ale acestor infractiuni, savarsite in municipii sau orase, in mijloace de transport in comun, balciuri, targuri, porturi, aeroporturi sau gari, chiar daca nu apartin unitatilor teritoriale aratate mai sus, precum si in orice alt loc aglomerat, se urmaresc si se judeca potrivit dispozitiilor prevazute in acest capitol, care se completeaza cu dispozitiile din prezentul cod."
    214. Articolul 468 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 468
    Retinerea si arestarea invinuitului sau a inculpatului
    Invinuitul este retinut. Retinerea dureaza 24 de ore. La sesizarea organului de cercetare sau din oficiu, procurorul poate dispune arestarea invinuitului, care nu poate depasi doua zile, acestea calculandu-se de la data expirarii ordonantei de retinere.
    Daca procurorul apreciaza ca sunt suficiente dovezi pentru punerea in miscare a actiunii penale, da rechizitoriu prin care pune in miscare actiunea penala si dispune trimiterea in judecata si trimite dosarul instantei competente inainte de expirarea mandatului de arestare.
    In cazul in care procurorul nu a dispus trimiterea in judecata in termen de 3 zile de la data emiterii ordonantei de retinere, se aplica art. 146 si urmatoarele."
    215. La articolul 472, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 472
    Presedintele instantei fixeaza termenul de judecata, care nu poate depasi 5 zile de la data primirii dosarului, dispunand totodata aducerea cu mandat a martorilor si a partii vatamate."
    216. Articolul 480 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 480
    Dispozitii generale
    Urmarirea si judecarea infractiunilor savarsite de minori, precum si punerea in executare a hotararilor privitoare la acestia se fac potrivit procedurii obisnuite, cu completarile si derogarile din prezentul capitol si din sectiunea IV^1 a cap. I din titlul IV al partii generale."
    217. La articolul 483, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 483
    Cauzele in care inculpatul este minor se judeca, potrivit regulilor de competenta obisnuite, de catre judecatori anume desemnati potrivit legii."
    218. La articolul 484, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "La judecarea cauzei se citeaza, in afara de parti, autoritatea tutelara si parintii, iar daca este cazul, tutorele, curatorul, persoana in ingrijirea ori supravegherea careia se afla minorul si serviciul de reintegrare sociala a infractorilor si de supraveghere a executarii sanctiunilor neprivative de libertate de pe langa acea instanta, precum si alte persoane a caror prezenta este considerata necesara de catre instanta."
    219. Capitolul IV din titlul IV al partii speciale, respectiv titlul si articolele 504, 505, 506 si 507, vor avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 4
    Repararea pagubei materiale sau a daunei morale in cazul condamnarii pe nedrept sau al privarii ori restrangerii de libertate in mod nelegal

    Art. 504
    Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei
    Persoana care a fost condamnata definitiv are dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite, daca in urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare.
    Are dreptul la repararea pagubei si persoana care, in cursul procesului penal, a fost privata de libertate ori careia i s-a restrans libertatea in mod nelegal.
    Privarea sau restrangerea de libertate in mod nelegal trebuie stabilita, dupa caz, prin ordonanta a procurorului de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin ordonanta a procurorului de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j) ori prin hotarare a instantei de revocare a masurii privative sau restrictive de libertate, prin hotarare definitiva de achitare sau prin hotarare definitiva de incetare a procesului penal pentru cauza prevazuta in art. 10 alin. 1 lit. j).
    Are drept la repararea pagubei suferite si persoana care a fost privata de libertate dupa ce a intervenit prescriptia, amnistia sau dezincriminarea faptei.
    Art. 505
    Felul si intinderea reparatiei
    La stabilirea intinderii reparatiei se tine seama de durata privarii de libertate sau a restrangerii de libertate suportate, precum si de consecintele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa.
    Reparatia consta in plata unei sume de bani sau, tinandu-se seama de conditiile celui indreptatit la repararea pagubei si de natura daunei produse, in constituirea unei rente viagere ori in obligatia ca, pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a carui libertate a fost restransa sa fie incredintat unui institut de asistenta sociala si medicala.
    Persoanelor indreptatite la repararea pagubei, care inainte de privarea de libertate erau incadrate in munca, li se calculeaza, la vechimea in munca stabilita potrivit legii, si timpul cat au fost private de libertate.
    Reparatia este, in toate cazurile, suportata de stat, prin Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 506
    Actiunea pentru repararea pagubei
    Actiunea pentru repararea pagubei poate fi pornita de persoana indreptatita, potrivit art. 504, iar dupa moartea acesteia poate fi continuata sau pornita de catre persoanele care se aflau in intretinerea sa.
    Actiunea poate fi introdusa in termen de 18 luni de la data ramanerii definitive, dupa caz, a hotararilor instantei de judecata sau a ordonantelor procurorului, prevazute in art. 504.
    Pentru obtinerea repararii pagubei, persoana indreptatita se poate adresa tribunalului in a carui circumscriptie domiciliaza, chemand in judecata civila statul, care este citat prin Ministerul Finantelor Publice.
    Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru.
    Art. 507
    Actiunea in regres
    In cazul in care repararea pagubei a fost acordata potrivit art. 506, statul are actiune in regres impotriva aceluia care, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, a provocat situatia generatoare de daune."
    220. Articolul 513 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 513
    Conditiile si modalitatile de realizare
    Conditiile si modalitatile de realizare a asistentei judiciare internationale in materie penala sunt cele stabilite prin dispozitiile cuprinse in legea speciala si in prezentul capitol, daca prin conventiile internationale nu se prevede altfel."
    221. Dupa articolul 522 se introduce sectiunea IV cu titlul "Rejudecarea in caz de extradare", respectiv articolul 522^1 cu urmatorul cuprins:
    "SECTIUNEA IV
    Rejudecarea in caz de extradare

    Art. 522^1
    Rejudecarea celor judecati in lipsa in caz de extradare
    In cazul in care se cere extradarea unei persoane judecate si condamnate in lipsa, cauza va putea fi rejudecata de catre instanta care a judecat in prima instanta, la cererea condamnatului.
    Dispozitiile art. 405 - 408 se aplica in mod corespunzator."
    Art. 2
    Urmatorii termeni din Codul de procedura penala si din alte legi cu dispozitii de procedura penala se inlocuiesc astfel:
    - "raza teritoriala", cu "circumscriptie", ori de cate ori se refera la instantele judecatoresti si la parchetele de pe langa acestea;
    - "organe de cercetare ale politiei", cu "organe de cercetare ale politiei judiciare".
    Art. 3
    1. Lucratorii din Ministerul de Interne specializati in efectuarea activitatilor de constatare a infractiunilor, de strangere a datelor in vederea inceperii urmaririi penale si de cercetare penala, prevazuti in art. 201 din Codul de procedura penala, fac parte din politia judiciara.
    2. Organele de politie judiciara isi desfasoara activitatea, in mod nemijlocit, sub conducerea, supravegherea si controlul procurorului, fiind obligate sa aduca la indeplinire toate dispozitiile acestuia.
    3. Lucratorii de politie judiciara din structurile teritoriale isi indeplinesc atributiile, in mod nemijlocit, sub autoritatea si controlul prim-procurorilor parchetelor de pe langa judecatorii si tribunale, corespunzator arondarii acestora.
    Procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel isi exercita autoritatea si controlul nemijlocit asupra lucratorilor de politie judiciara din circumscriptia curtii de apel.
    Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie isi exercita autoritatea si controlul direct sau prin procurori desemnati asupra organelor de politie judiciara din Inspectoratul General al Politiei Romane si din intregul teritoriu.
    4. Lucratorii de politie care nu fac parte din organele de politie judiciara au dreptul si obligatia de a efectua orice act de constatare a savarsirii infractiunilor, incunostintand despre aceasta, de indata, procurorul sau organele de cercetare ale politiei judiciare, cu inaintarea totodata a actelor de constatare.
    5. Eliberarea din functie a lucratorilor de politie judiciara nu se poate dispune decat cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Lucratorii de politie judiciara nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o alta insarcinare, in afara unor situatii si evenimente exceptionale sau in realizarea sarcinilor de pregatire si perfectionare profesionala.
    6. Promovarea in functie a lucratorilor de politie judiciara se face numai cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    7. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre lucratorii de politie judiciara a obligatiilor ce le revin, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie poate propune ministrului de interne eliberarea din functia de lucrator de politie judiciara.
    8. Pentru faptele de indisciplina savarsite de organele de cercetare penala ale politiei judiciare, procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie poate solicita ministrului de interne declansarea procedurii pentru angajarea raspunderii disciplinare.
    Art. 4
    Legea privind organizarea si functionarea Politiei Romane nr. 218/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Ministrul de interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, desemneaza politisti care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.
    (2) Urmarirea penala se efectueaza in mod obligatoriu de procuror in cazul infractiunilor savarsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare.
    (3) Infractiunile savarsite de politistii care au calitatea de organe de cercetare ale politiei judiciare se judeca in prima instanta de catre:
    a) tribunal, in cazul politistilor prevazuti in art. 14 alin. (2) pct. II din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului;
    b) curtea de apel, in cazul politistilor prevazuti in art. 14 alin. (2) pct. I lit. e) - j) din Legea nr. 360/2002;
    c) Curtea Suprema de Justitie, in cazul politistilor prevazuti in art. 14 alin. (2) pct. I lit. a) - d) din Legea nr. 360/2002."
    2. La articolul 33, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Pentru prevenirea si combaterea coruptiei, a criminalitatii transfrontaliere, a traficului de fiinte umane, terorismului, traficului de droguri, spalarii banilor, infractiunilor informatice si a crimei organizate, precum si a altor infractiuni grave care nu pot fi descoperite sau ai caror faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu aprobarea ministrului de interne, Politia Romana poate sa foloseasca si politisti sub acoperire, in conditiile prevazute in Codul de procedura penala. In situatii exceptionale, daca exista indicii temeinice ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea uneia dintre infractiunile mentionate, care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, Politia Romana poate folosi informatori."
    Art. 5
    Legea privind Statutul politistului nr. 360/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, se modifica dupa cum urmeaza:
    - Articolul 64 se abroga.
    Art. 6
    Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - La articolul 28, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Dispozitiile procurorului ierarhic superior sunt obligatorii pentru procurorii in subordine daca sunt date in scris si sunt in conformitate cu legea. Nu vor putea fi date, insa, dispozitii pentru neefectuarea actelor care se pot indeplini, potrivit legii, intr-o cauza penala. Procurorul este liber sa prezinte in instanta concluziile pe care le considera intemeiate, potrivit legii, tinand seama de probele administrate in cauza."
    Art. 7
    Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolele 21 si 22 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Sectiile Curtii Supreme de Justitie au urmatoarele competente:
    Sectia civila judeca recursurile:
    a) in cauzele civile prevazute de Codul de procedura civila, in afara de cele date in competenta altor sectii prin prezenta lege sau prin legi speciale;
    b) contra hotararilor pronuntate in litigii de munca, in cazurile determinate de lege;
    c) in orice cauze privind alte materii care nu au fost date in competenta altor sectii.
    Sectia penala judeca recursurile:
    a) in materie penala, in cazurile prevazute de Codul de procedura penala sau de legi speciale;
    b) contra hotararilor pronuntate in materie penala de Curtea Militara de Apel.
    Sectia comerciala judeca recursurile contra hotararilor pronuntate in materie comerciala, in cazurile determinate de lege.
    Sectia de contencios administrativ judeca recursurile:
    a) in materie de contencios administrativ, in cazurile determinate de lege;
    b) in materie de expropriere;
    c) in materie fiscala, cu exceptia litigiilor care sunt date prin legi speciale in competenta altor instante.
    Art. 22
    Sectiile Curtii Supreme de Justitie, in raport cu competenta fiecareia, judeca recursurile in anulare declarate impotriva hotararilor definitive pronuntate de judecatorii, tribunale, curti de apel si instantele militare."
    2. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    Completul de 9 judecatori judeca recursurile in cauzele judecate in prima instanta de sectiile Curtii Supreme de Justitie si recursurile in anulare, in cauzele in care sectiile Curtii au pronuntat sentinte ramase definitive prin nerecurare ori decizii in solutionarea recursurilor ordinare sau au pronuntat decizii in solutionarea recursurilor in supraveghere ori a recursurilor extraordinare declarate in cauzele penale."
    3. La articolul 26, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) judecarea recursurilor in anulare in cauzele in care Completul de 9 judecatori a pronuntat decizii in recurs, precum si in cauzele in care Completul de 7 judecatori a pronuntat, inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 45/1993 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala, decizii de solutionare a recursului extraordinar sau a recursului in supraveghere;"
    Art. 8
    Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 13 mai 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    - Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    Circumscriptiile instantelor militare si ale parchetelor militare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei."
    Art. 9
    1. Cauzele aflate in curs de urmarire penala la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi urmarite de organele de urmarire penala competente potrivit acestei legi.
    Actele si lucrarile efectuate potrivit legii anterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile.
    2. Mandatul de arestare preventiva emis de procuror pana la intrarea in vigoare a prezentei legi isi produce in continuare efectele si dupa aceasta data.
    In cazurile in care arestarea preventiva dispusa de procuror nu a fost supusa controlului instantei, procurorul, in 24 de ore de la intrarea in vigoare a prezentei legi, prezinta dosarul cauzei instantei careia i-ar reveni competenta sa judece cauza in fond, cu propunerea motivata de luare a masurii arestarii preventive, pentru zilele care au ramas dupa scaderea din 30 de zile a perioadei in care invinuitul sau inculpatul a fost arestat. Instanta va proceda potrivit art. 146 sau, dupa caz, art. 149^1 din Codul de procedura penala.
    3. Cauzele aflate in curs de judecata, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor continua sa fie judecate de instantele competente, potrivit dispozitiilor aplicabile anterior acestei date. In caz de admitere a apelului sau a recursului, daca se dispune desfiintarea sau, dupa caz, casarea hotararii si rejudecarea cauzei, aceasta se va judeca de instanta competenta, potrivit prezentei legi.
    4. Cauzele aflate in curs de judecata la instantele militare, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, date in competenta instantelor civile, vor continua sa fie judecate de instantele militare, potrivit legii anterioare.
    5. In cazul rezolutiilor de neincepere a urmaririi penale, al ordonantelor ori, dupa caz, al rezolutiilor de clasare, de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, date de procuror pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, termenul de introducere a plangerii prevazute in art. 278^1 din Codul de procedura penala este de un an si curge de la intrarea in vigoare a prezentei legi, daca nu s-a implinit termenul de prescriptie a raspunderii penale.
    Art. 10
    Ori de cate ori alte legi prevad dispozitii referitoare la dispunerea de catre procuror a luarii, mentinerii, revocarii ori incetarii masurii arestarii preventive, a liberarii provizorii si a obligarii de a nu parasi localitatea, a masurilor de siguranta prevazute in art. 113 si 114 din Codul penal, a interceptarii si inregistrarii convorbirilor, a perchezitiilor, a retinerii si predarii corespondentei si a obiectelor trimise de invinuit sau de inculpat ori adresate acestuia, se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile prevazute in art. I din prezenta lege.
    Art. 11
    Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se pune in aplicare dupa cum urmeaza:
    1. dispozitiile privind arestarea preventiva si perchezitia, de la data intrarii in vigoare a legii;
    2. celelalte dispozitii, de la data de 1 ianuarie 2004.
    Art. 12
    Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 281/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 281 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu