E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 264 din 16 iunie 2004

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Academia de Stiinte Medicale este institutia publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii.
    (2) Sediul Academiei de Stiinte Medicale se afla in municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sectorul 2.
    Art. 2
    Academia de Stiinte Medicale este continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale, infiintata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 3
    Academia de Stiinte Medicale are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice in scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
    b) promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice;
    c) coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfasurate in unitatile aflate in coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii sau in alte unitati de profil.
    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, Academia de Stiinte Medicale colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Romana, institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie, precum si cu alte ministere, institutii si unitati de profil.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 5
    Academia de Stiinte Medicale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 6
    (1) Academia de Stiinte Medicale indeplineste urmatoarele atributii pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    a) participa la elaborarea strategiei nationale a activitatii de cercetare stiintifica din domeniul medical si farmaceutic, in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei;
    b) contribuie la valorificarea cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, asigurand indrumarea metodologica a unitatilor medico-sanitare;
    c) elaboreaza programe de cercetare stiintifica in domeniile de interes pentru Ministerul Sanatatii si alte organe ale administratiei publice;
    d) colaboreaza, la nivel national, la programele de cooperare stiintifica internationala ale institutelor de cercetare medicala si ale colectivelor de cercetare din institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman si ale centrelor de cercetare cu profil biomedical si interdisciplinar;
    e) participa la elaborarea programelor stiintifice medicale ale Ministerului Sanatatii, ale Ministerului Integrarii Europene, ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale Academiei Romane si ale altor ministere si institutii interesate;
    f) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii stiintifice si de invatamant din tara si din strainatate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
    g) acorda, in conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite in activitatea stiintifica;
    h) organizeaza, in nume propriu sau in colaborare cu societati stiintifice medicale din tara si din strainatate, manifestari stiintifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetarii medico-farmaceutice si/sau asistentei medicale;
    i) participa, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitatii institutiilor care desfasoara activitati de cercetare in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, in conditiile legii;
    j) formuleaza puncte de vedere in legatura cu infiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unitati de cercetare din domeniul medical si farmaceutic;
    k) conduce programe de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct;
    l) elaboreaza, in concordanta cu normele internationale, reglementari privind bioetica, observatiile si cercetarea pe om, conditiile de folosire a animalelor de laborator;
    m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicala nationala cu programele Uniunii Europene din domeniul medical si farmaceutic;
    n) coordoneaza si evalueaza activitatea de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din structurile proprii;
    o) propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, in conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale;
    p) formuleaza propuneri in domeniul dezvoltarii invatamantului medical si farmaceutic;
    q) organizeaza educatia medicala continua a personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si in colaborare cu institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie acreditate. Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    r) informeaza anual Ministerul Sanatatii asupra principalelor activitati desfasurate, cu impact asupra starii de sanatate si a asistentei medicale.
    (2) Academia de Stiinte Medicale indeplineste si alte atributii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul sau.
    Art. 7
    (1) Academia de Stiinte Medicale reuneste personalitati de o deosebita valoare stiintifica si profesionala din domeniile cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.
    (2) Academia de Stiinte Medicale are in componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numarul membrilor de onoare se stabileste prin statut.
    (3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu din domeniile prevazute la alin. (1).
    (4) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul medical si farmaceutic.
    Art. 8
    Academia de Stiinte Medicale poate acorda si titlul de membru post-mortem.
    Art. 9
    Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor Academiei de Stiinte Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 10
    (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu salariul mediu pe economie.
    (2) Membrii titulari si corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale sunt mentinuti in activitate sau in functii de conducere pana la varsta de 70 de ani. Peste aceasta varsta sunt mentinuti in activitate numai cu acordul institutiei in care lucreaza, prin prelungiri anuale in baza certificatului de sanatate.
    Art. 11
    Academia de Stiinte Medicale isi organizeaza in centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale, unitati fara personalitate juridica.
    Art. 12
    Pentru buna desfasurare a activitatii Academiei de Stiinte Medicale, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice.
    Art. 13
    Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 14
    Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Medicale sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul stiintific;
    c) biroul executiv al consiliului stiintific;
    d) presedintele.
    Art. 15
    (1) Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia si este alcatuita din academicieni membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.
    Art. 16
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Academiei de Stiinte Medicale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii;
    b) aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate intre doua adunari generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
    c) aproba programe pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul medical si farmaceutic si pentru imbunatatirea asistentei medicale;
    d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Stiinte Medicale;
    e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei de Stiinte Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.
    Art. 17
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit numarul legal de doua treimi din membri, se convoaca, in termen de maximum 30 de zile, o noua adunare, care se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total de membri. In cazul in care nici la a doua convocare nu este intrunit numarul legal de membri, se convoaca, in termen de maximum 10 zile, o noua adunare, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumatate plus unu din numarul membrilor.
    Art. 19
    Consiliul stiintific asigura conducerea Academiei de Stiinte Medicale intre sesiunile adunarii generale.
    Art. 20
    (1) Consiliul stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti, secretarul general, precum si presedintii filialelor.
    (2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa.
    Art. 21
    (1) Presedintele Academiei de Stiinte Medicale este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv.
    (2) Presedintele reprezinta Academia de Stiinte Medicale in relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
    (3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    (4) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada de mai mult de 30 de zile, va desemna, in vederea exercitarii acestora, pe unul dintre vicepresedinti.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    Art. 22
    Numarul maxim de posturi si structura organizatorica ale Academiei de Stiinte Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 23
    Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Stiinte Medicale se face in conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.
    Art. 24
    (1) Finantarea Academiei de Stiinte Medicale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si din venituri proprii.
    (2) Academia de Stiinte Medicale poate beneficia de donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Academia de Stiinte Medicale are in dotare un parc auto propriu.
    (2) Numarul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Structurile de cercetare care isi desfasoara activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale

    Art. 26
    (1) Cercetarea stiintifica medicala si farmaceutica cuprinde:
    a) cercetarea medicala fundamentala;
    b) cercetarea medicala clinica;
    c) cercetarea medicala in domeniul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate;
    d) cercetarea in domeniul stiintelor farmaceutice;
    e) cercetarea in domeniul tehnologiilor medicale avansate;
    f) cercetarea in domeniul medicinei comparate;
    g) cercetarea in domeniul epidemiologiei si medicinei preventive.
    (2) Urmatoarele structuri de cercetare isi pot desfasura activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale:
    a) nuclee;
    b) colective;
    c) laboratoare;
    d) sectii;
    e) departamente;
    f) institute in care se desfasoara activitate de asistenta medicala, de invatamant si cercetare stiintifica medicala si institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, care au personalitate juridica si sunt in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii;
    g) institutii fara personalitate juridica, in care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica medicala, grefate pe clinici sau sectii.
    (3) Structurile de cercetare stiintifica medicala prevazute la alin. (2) lit. a) - e) pot functiona atat in institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, cat si in celelalte unitati sanitare cu sau fara paturi, in care se desfasoara si activitate de asistenta medicala si invatamant.
    Art. 27
    Unitatile de cercetare prevazute la art. 26 alin. (2), care incheie contracte de cercetare stiintifica medicala, informeaza direct Academia de Stiinte Medicale asupra rezultatelor cercetarilor pentru care au fost finantate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Sintagma "Academia de Stiinte Medicale" nu poate fi folosita de nici o alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.
    Art. 29
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Academia de Stiinte Medicale, prin intermediul Ministerului Sanatatii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1), precum si prevederile referitoare la academicieni, cuprinse in art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 264/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 264 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 264/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu