E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 264 din 16 iunie 2004

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Academia de Stiinte Medicale este institutia publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii.
    (2) Sediul Academiei de Stiinte Medicale se afla in municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sectorul 2.
    Art. 2
    Academia de Stiinte Medicale este continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale, infiintata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 3
    Academia de Stiinte Medicale are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice in scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
    b) promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice;
    c) coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfasurate in unitatile aflate in coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii sau in alte unitati de profil.
    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, Academia de Stiinte Medicale colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Romana, institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie, precum si cu alte ministere, institutii si unitati de profil.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 5
    Academia de Stiinte Medicale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 6
    (1) Academia de Stiinte Medicale indeplineste urmatoarele atributii pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    a) participa la elaborarea strategiei nationale a activitatii de cercetare stiintifica din domeniul medical si farmaceutic, in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei;
    b) contribuie la valorificarea cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, asigurand indrumarea metodologica a unitatilor medico-sanitare;
    c) elaboreaza programe de cercetare stiintifica in domeniile de interes pentru Ministerul Sanatatii si alte organe ale administratiei publice;
    d) colaboreaza, la nivel national, la programele de cooperare stiintifica internationala ale institutelor de cercetare medicala si ale colectivelor de cercetare din institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman si ale centrelor de cercetare cu profil biomedical si interdisciplinar;
    e) participa la elaborarea programelor stiintifice medicale ale Ministerului Sanatatii, ale Ministerului Integrarii Europene, ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale Academiei Romane si ale altor ministere si institutii interesate;
    f) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii stiintifice si de invatamant din tara si din strainatate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
    g) acorda, in conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite in activitatea stiintifica;
    h) organizeaza, in nume propriu sau in colaborare cu societati stiintifice medicale din tara si din strainatate, manifestari stiintifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetarii medico-farmaceutice si/sau asistentei medicale;
    i) participa, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitatii institutiilor care desfasoara activitati de cercetare in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, in conditiile legii;
    j) formuleaza puncte de vedere in legatura cu infiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unitati de cercetare din domeniul medical si farmaceutic;
    k) conduce programe de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct;
    l) elaboreaza, in concordanta cu normele internationale, reglementari privind bioetica, observatiile si cercetarea pe om, conditiile de folosire a animalelor de laborator;
    m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicala nationala cu programele Uniunii Europene din domeniul medical si farmaceutic;
    n) coordoneaza si evalueaza activitatea de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din structurile proprii;
    o) propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, in conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale;
    p) formuleaza propuneri in domeniul dezvoltarii invatamantului medical si farmaceutic;
    q) organizeaza educatia medicala continua a personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si in colaborare cu institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie acreditate. Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    r) informeaza anual Ministerul Sanatatii asupra principalelor activitati desfasurate, cu impact asupra starii de sanatate si a asistentei medicale.
    (2) Academia de Stiinte Medicale indeplineste si alte atributii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul sau.
    Art. 7
    (1) Academia de Stiinte Medicale reuneste personalitati de o deosebita valoare stiintifica si profesionala din domeniile cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.
    (2) Academia de Stiinte Medicale are in componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numarul membrilor de onoare se stabileste prin statut.
    (3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu din domeniile prevazute la alin. (1).
    (4) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul medical si farmaceutic.
    Art. 8
    Academia de Stiinte Medicale poate acorda si titlul de membru post-mortem.
    Art. 9
    Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor Academiei de Stiinte Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 10
    (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu salariul mediu pe economie.
    (2) Membrii titulari si corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale sunt mentinuti in activitate sau in functii de conducere pana la varsta de 70 de ani. Peste aceasta varsta sunt mentinuti in activitate numai cu acordul institutiei in care lucreaza, prin prelungiri anuale in baza certificatului de sanatate.
    Art. 11
    Academia de Stiinte Medicale isi organizeaza in centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale, unitati fara personalitate juridica.
    Art. 12
    Pentru buna desfasurare a activitatii Academiei de Stiinte Medicale, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice.
    Art. 13
    Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 14
    Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Medicale sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul stiintific;
    c) biroul executiv al consiliului stiintific;
    d) presedintele.
    Art. 15
    (1) Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia si este alcatuita din academicieni membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.
    Art. 16
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Academiei de Stiinte Medicale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii;
    b) aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate intre doua adunari generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
    c) aproba programe pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul medical si farmaceutic si pentru imbunatatirea asistentei medicale;
    d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Stiinte Medicale;
    e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei de Stiinte Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.
    Art. 17
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit numarul legal de doua treimi din membri, se convoaca, in termen de maximum 30 de zile, o noua adunare, care se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total de membri. In cazul in care nici la a doua convocare nu este intrunit numarul legal de membri, se convoaca, in termen de maximum 10 zile, o noua adunare, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumatate plus unu din numarul membrilor.
    Art. 19
    Consiliul stiintific asigura conducerea Academiei de Stiinte Medicale intre sesiunile adunarii generale.
    Art. 20
    (1) Consiliul stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti, secretarul general, precum si presedintii filialelor.
    (2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa.
    Art. 21
    (1) Presedintele Academiei de Stiinte Medicale este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv.
    (2) Presedintele reprezinta Academia de Stiinte Medicale in relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
    (3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    (4) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada de mai mult de 30 de zile, va desemna, in vederea exercitarii acestora, pe unul dintre vicepresedinti.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    Art. 22
    Numarul maxim de posturi si structura organizatorica ale Academiei de Stiinte Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 23
    Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Stiinte Medicale se face in conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.
    Art. 24
    (1) Finantarea Academiei de Stiinte Medicale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si din venituri proprii.
    (2) Academia de Stiinte Medicale poate beneficia de donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Academia de Stiinte Medicale are in dotare un parc auto propriu.
    (2) Numarul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Structurile de cercetare care isi desfasoara activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale

    Art. 26
    (1) Cercetarea stiintifica medicala si farmaceutica cuprinde:
    a) cercetarea medicala fundamentala;
    b) cercetarea medicala clinica;
    c) cercetarea medicala in domeniul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate;
    d) cercetarea in domeniul stiintelor farmaceutice;
    e) cercetarea in domeniul tehnologiilor medicale avansate;
    f) cercetarea in domeniul medicinei comparate;
    g) cercetarea in domeniul epidemiologiei si medicinei preventive.
    (2) Urmatoarele structuri de cercetare isi pot desfasura activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale:
    a) nuclee;
    b) colective;
    c) laboratoare;
    d) sectii;
    e) departamente;
    f) institute in care se desfasoara activitate de asistenta medicala, de invatamant si cercetare stiintifica medicala si institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, care au personalitate juridica si sunt in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii;
    g) institutii fara personalitate juridica, in care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica medicala, grefate pe clinici sau sectii.
    (3) Structurile de cercetare stiintifica medicala prevazute la alin. (2) lit. a) - e) pot functiona atat in institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, cat si in celelalte unitati sanitare cu sau fara paturi, in care se desfasoara si activitate de asistenta medicala si invatamant.
    Art. 27
    Unitatile de cercetare prevazute la art. 26 alin. (2), care incheie contracte de cercetare stiintifica medicala, informeaza direct Academia de Stiinte Medicale asupra rezultatelor cercetarilor pentru care au fost finantate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Sintagma "Academia de Stiinte Medicale" nu poate fi folosita de nici o alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.
    Art. 29
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Academia de Stiinte Medicale, prin intermediul Ministerului Sanatatii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1), precum si prevederile referitoare la academicieni, cuprinse in art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 264/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 264 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 264/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu