E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 264 din 16 iunie 2004

privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Medicale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 605 din  6 iulie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Academia de Stiinte Medicale este institutia publica de interes national in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academica, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Sanatatii.
    (2) Sediul Academiei de Stiinte Medicale se afla in municipiul Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 19 - 21, sectorul 2.
    Art. 2
    Academia de Stiinte Medicale este continuatoarea Academiei de Stiinte Medicale, infiintata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 3
    Academia de Stiinte Medicale are ca obiect de activitate:
    a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice in scopul imbunatatirii starii de sanatate a populatiei;
    b) promovarea pe plan national a cercetarilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sanatatii publice si stiintelor farmaceutice;
    c) coordonarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfasurate in unitatile aflate in coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii sau in alte unitati de profil.
    Art. 4
    In realizarea obiectului sau de activitate, Academia de Stiinte Medicale colaboreaza cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Academia Romana, institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie, precum si cu alte ministere, institutii si unitati de profil.

    CAP. 2
    Organizare si functionare

    Art. 5
    Academia de Stiinte Medicale se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 6
    (1) Academia de Stiinte Medicale indeplineste urmatoarele atributii pentru realizarea obiectului sau de activitate:
    a) participa la elaborarea strategiei nationale a activitatii de cercetare stiintifica din domeniul medical si farmaceutic, in vederea imbunatatirii starii de sanatate a populatiei Romaniei;
    b) contribuie la valorificarea cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, asigurand indrumarea metodologica a unitatilor medico-sanitare;
    c) elaboreaza programe de cercetare stiintifica in domeniile de interes pentru Ministerul Sanatatii si alte organe ale administratiei publice;
    d) colaboreaza, la nivel national, la programele de cooperare stiintifica internationala ale institutelor de cercetare medicala si ale colectivelor de cercetare din institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman si ale centrelor de cercetare cu profil biomedical si interdisciplinar;
    e) participa la elaborarea programelor stiintifice medicale ale Ministerului Sanatatii, ale Ministerului Integrarii Europene, ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, ale Academiei Romane si ale altor ministere si institutii interesate;
    f) initiaza si dezvolta relatii de colaborare cu institutii stiintifice si de invatamant din tara si din strainatate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
    g) acorda, in conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite in activitatea stiintifica;
    h) organizeaza, in nume propriu sau in colaborare cu societati stiintifice medicale din tara si din strainatate, manifestari stiintifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetarii medico-farmaceutice si/sau asistentei medicale;
    i) participa, impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitatii institutiilor care desfasoara activitati de cercetare in domeniul cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice, in conditiile legii;
    j) formuleaza puncte de vedere in legatura cu infiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unitati de cercetare din domeniul medical si farmaceutic;
    k) conduce programe de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de catre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza de criterii de capabilitate, in sistem competitional sau in mod direct;
    l) elaboreaza, in concordanta cu normele internationale, reglementari privind bioetica, observatiile si cercetarea pe om, conditiile de folosire a animalelor de laborator;
    m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicala nationala cu programele Uniunii Europene din domeniul medical si farmaceutic;
    n) coordoneaza si evalueaza activitatea de cercetare stiintifica medicala si farmaceutica din structurile proprii;
    o) propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, in conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramura sau sectoriale;
    p) formuleaza propuneri in domeniul dezvoltarii invatamantului medical si farmaceutic;
    q) organizeaza educatia medicala continua a personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Farmacistilor din Romania si in colaborare cu institutiile de invatamant superior de medicina si farmacie acreditate. Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii, precum si de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    r) informeaza anual Ministerul Sanatatii asupra principalelor activitati desfasurate, cu impact asupra starii de sanatate si a asistentei medicale.
    (2) Academia de Stiinte Medicale indeplineste si alte atributii din domeniul sau de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul sau.
    Art. 7
    (1) Academia de Stiinte Medicale reuneste personalitati de o deosebita valoare stiintifica si profesionala din domeniile cercetarii stiintifice medicale si farmaceutice.
    (2) Academia de Stiinte Medicale are in componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numarul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numarul membrilor de onoare se stabileste prin statut.
    (3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile stiintifice de prestigiu din domeniile prevazute la alin. (1).
    (4) Membrii de onoare sunt cetateni romani si straini care s-au remarcat prin realizarile si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul medical si farmaceutic.
    Art. 8
    Academia de Stiinte Medicale poate acorda si titlul de membru post-mortem.
    Art. 9
    Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor Academiei de Stiinte Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 10
    (1) Membrii titulari ai Academiei de Stiinte Medicale beneficiaza de o indemnizatie lunara viagera egala cu salariul mediu pe economie.
    (2) Membrii titulari si corespondenti ai Academiei de Stiinte Medicale sunt mentinuti in activitate sau in functii de conducere pana la varsta de 70 de ani. Peste aceasta varsta sunt mentinuti in activitate numai cu acordul institutiei in care lucreaza, prin prelungiri anuale in baza certificatului de sanatate.
    Art. 11
    Academia de Stiinte Medicale isi organizeaza in centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale, unitati fara personalitate juridica.
    Art. 12
    Pentru buna desfasurare a activitatii Academiei de Stiinte Medicale, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice.
    Art. 13
    Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    Art. 14
    Organele de conducere ale Academiei de Stiinte Medicale sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul stiintific;
    c) biroul executiv al consiliului stiintific;
    d) presedintele.
    Art. 15
    (1) Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia si este alcatuita din academicieni membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
    (2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.
    Art. 16
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale are urmatoarele atributii:
    a) adopta Statutul Academiei de Stiinte Medicale, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Sanatatii;
    b) aproba darea de seama asupra activitatii desfasurate intre doua adunari generale, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
    c) aproba programe pentru valorificarea rezultatelor cercetarii stiintifice in domeniul medical si farmaceutic si pentru imbunatatirea asistentei medicale;
    d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de Stiinte Medicale;
    e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei de Stiinte Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, avand dreptul de a fi realesi pentru inca un mandat.
    Art. 17
    Adunarea generala a membrilor Academiei de Stiinte Medicale este legal constituita in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari valabile cu votul majoritatii simple a celor prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit numarul legal de doua treimi din membri, se convoaca, in termen de maximum 30 de zile, o noua adunare, care se considera legal constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul total de membri. In cazul in care nici la a doua convocare nu este intrunit numarul legal de membri, se convoaca, in termen de maximum 10 zile, o noua adunare, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
    Art. 18
    Adunarea generala se intruneste in sesiune ordinara o data pe an si in sesiune extraordinara ori de cate ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumatate plus unu din numarul membrilor.
    Art. 19
    Consiliul stiintific asigura conducerea Academiei de Stiinte Medicale intre sesiunile adunarii generale.
    Art. 20
    (1) Consiliul stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti, secretarul general, precum si presedintii filialelor.
    (2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele Academiei de Stiinte Medicale, vicepresedinti si secretarul general si asigura conducerea operativa.
    Art. 21
    (1) Presedintele Academiei de Stiinte Medicale este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv.
    (2) Presedintele reprezinta Academia de Stiinte Medicale in relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
    (3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de Stiinte Medicale.
    (4) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada de mai mult de 30 de zile, va desemna, in vederea exercitarii acestora, pe unul dintre vicepresedinti.
    (5) In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
    Art. 22
    Numarul maxim de posturi si structura organizatorica ale Academiei de Stiinte Medicale se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Sanatatii.
    Art. 23
    Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de Stiinte Medicale se face in conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.
    Art. 24
    (1) Finantarea Academiei de Stiinte Medicale se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, si din venituri proprii.
    (2) Academia de Stiinte Medicale poate beneficia de donatii, sponsorizari si alte surse, potrivit legii.
    Art. 25
    (1) Academia de Stiinte Medicale are in dotare un parc auto propriu.
    (2) Numarul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 3
    Structurile de cercetare care isi desfasoara activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale

    Art. 26
    (1) Cercetarea stiintifica medicala si farmaceutica cuprinde:
    a) cercetarea medicala fundamentala;
    b) cercetarea medicala clinica;
    c) cercetarea medicala in domeniul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate;
    d) cercetarea in domeniul stiintelor farmaceutice;
    e) cercetarea in domeniul tehnologiilor medicale avansate;
    f) cercetarea in domeniul medicinei comparate;
    g) cercetarea in domeniul epidemiologiei si medicinei preventive.
    (2) Urmatoarele structuri de cercetare isi pot desfasura activitatea in coordonarea stiintifica a Academiei de Stiinte Medicale:
    a) nuclee;
    b) colective;
    c) laboratoare;
    d) sectii;
    e) departamente;
    f) institute in care se desfasoara activitate de asistenta medicala, de invatamant si cercetare stiintifica medicala si institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, care au personalitate juridica si sunt in subordinea sau in coordonarea Ministerului Sanatatii;
    g) institutii fara personalitate juridica, in care se desfasoara activitate de cercetare stiintifica medicala, grefate pe clinici sau sectii.
    (3) Structurile de cercetare stiintifica medicala prevazute la alin. (2) lit. a) - e) pot functiona atat in institute in care se desfasoara numai activitate de cercetare stiintifica medicala, cat si in celelalte unitati sanitare cu sau fara paturi, in care se desfasoara si activitate de asistenta medicala si invatamant.
    Art. 27
    Unitatile de cercetare prevazute la art. 26 alin. (2), care incheie contracte de cercetare stiintifica medicala, informeaza direct Academia de Stiinte Medicale asupra rezultatelor cercetarilor pentru care au fost finantate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 28
    Sintagma "Academia de Stiinte Medicale" nu poate fi folosita de nici o alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.
    Art. 29
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Academia de Stiinte Medicale, prin intermediul Ministerului Sanatatii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.
    Art. 30
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru infiintarea Academiei de Stiinte Medicale, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1), precum si prevederile referitoare la academicieni, cuprinse in art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

                          PRESEDINTELE SENATUI
                             NICOLAE VACAROIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 264/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 264 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 264/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu