E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 2 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 6 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 7 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 8 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 9 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 10 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 11 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 12 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 13 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 17 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 19 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 25 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 26 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 28 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 29 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 30 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 31 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 32 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 33 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 abrogă articolul 34 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 modifica articolul 36 din actul Legea 35 1997
Articolul 1 din actul Legea 233 2004 completeaza Legea 35 1997
Articolul 2 din actul Legea 233 2004 republica Legea 35 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 233 din  7 iunie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 553 din 22 iunie 2004


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:

    "CAP. 2
     Mandatul Avocatului Poporului"

    2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Avocatul Poporului este numit pe o durata de 5 ani de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Mandatul Avocatului Poporului poate fi reinnoit o singura data."
    3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Propunerile de candidati se fac de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la recomandarea grupurilor parlamentare din cele doua Camere ale Parlamentului.
    (2) Candidatii vor fi audiati de comisiile juridice din Camera Deputatilor si Senat. In vederea audierii, fiecare candidat va depune actele din care rezulta indeplinirea conditiilor prevazute de Constitutie si de prezenta lege pentru a fi numit Avocat al Poporului. Candidatii vor fi prezenti la dezbateri.
    (3) Este numit ca Avocat al Poporului candidatul care a intrunit cel mai mare numar de voturi ale deputatilor si senatorilor prezenti."
    4. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Mandatul de Avocat al Poporului se exercita de la data depunerii, in fata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, a urmatorului juramant:
    <<Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa apar drepturile si libertatile cetatenilor, indeplinindu-mi cu buna-credinta si impartialitate atributiile de Avocat al Poporului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!>>
    (2) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.
    (3) Refuzul depunerii juramantului impiedica intrarea in functie a Avocatului Poporului si deschide procedura pentru numirea in functie a altei persoane.
    (4) Mandatul Avocatului Poporului dureaza pana la depunerea juramantului de catre noul Avocat al Poporului."
    5. Alineatele (2) si (3) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Revocarea din functie a Avocatului Poporului, ca urmare a incalcarii Constitutiei si a legilor, se face de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti, la propunerea birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza raportului comun al comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului.
    (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de indeplinire a functiei sau decesul se constata de catre birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, in cel mult 10 zile de la aparitia cauzei care determina incetarea mandatului Avocatului Poporului."
    6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Avocatul Poporului este asistat de adjuncti, specializati pe urmatoarele domenii de activitate:
    a) drepturile omului, egalitate de sanse intre barbati si femei, culte religioase si minoritati nationale;
    b) drepturile copilului, ale familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;
    c) armata, justitie, politie, penitenciare;
    d) proprietate, munca, protectie sociala, impozite si taxe."
    7. Dupa alineatul (1) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Adjunctii Avocatului Poporului indeplinesc atat atributiile ce le revin potrivit domeniului de specializare, cat si orice alte atributii care le sunt incredintate de Avocatul Poporului."
    8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Adjunctii Avocatului Poporului sunt numiti de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului, cu avizul comisiilor juridice ale celor doua Camere ale Parlamentului. Conditiile pentru ocuparea functiei de adjunct al Avocatului Poporului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului."
    9. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Dispozitiile art. 8 alin. (1) se aplica in mod corespunzator, juramantul depunandu-se in fata Avocatului Poporului si a cate unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor si al Senatului."
    10. La articolul 13, dupa litera c) se introduc trei litere noi, literele c^1) - c^3), cu urmatorul cuprins:
    "c^1) formuleaza puncte de vedere, la cererea Curtii Constitutionale;
    c^2) poate sesiza Curtea Constitutionala cu privire la neconstitutionalitatea legilor, inainte de promulgarea acestora;
    c^3) poate sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor;"
    11. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    (1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate sa permita, fara nici o restrictie, persoanelor care executa pedeapsa inchisorii sau, dupa caz, se afla arestate ori retinute, precum si minorilor aflati in centrele de reeducare sa se adreseze, in orice mod, Avocatului Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale.
    (2) Aceeasi obligatie revine si comandantilor unitatilor militare, in privinta persoanelor care indeplinesc indatoriri militare, cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale."
    12. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    (1) Avocatul Poporului are acces, in conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea plangerilor care i-au fost adresate."
    13. Alineatul (1) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    (1) Avocatul Poporului va aduce la cunostinta persoanei care i-a adresat cererea modul de solutionare. Acesta poate fi facut public de catre Avocatul Poporului prin mijloace de informare in masa, cu consimtamantul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 19 privind informatiile si documentele secrete."
    14. Articolul 26^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, in vederea realizarii atributiilor ce revin, potrivit prezentei legi, institutiei Avocatul Poporului, conform anexei care face parte integranta din prezenta lege. Prefecturile vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale."
    15. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului poate fi urmarit si trimis in judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 27, dar nu poate fi retinut, perchezitionat sau arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului.
    (2) Adjunctii Avocatului Poporului pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte, altele decat cele prevazute la art. 27, dar nu pot fi retinuti, perchezitionati sau arestati fara instiintarea prealabila a Avocatului Poporului.
    (3) Daca Avocatul Poporului sau adjunctii sai sunt arestati ori trimisi in judecata penala, ei vor fi suspendati din functie, de drept, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti."
    16. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) In timpul exercitarii functiei, Avocatul Poporului si adjunctii acestuia nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot indeplini nici o alta functie publica sau privata, cu exceptia activitatilor si functiilor didactice din invatamantul superior.
    (2) Incompatibilitatile prevazute la alin. (1) se aplica si personalului cu functii de conducere si de executie de specialitate."
    17. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    Structura organizatorica, statul de functii si numarul de personal necesar activitatii institutiei se aproba de Avocatul Poporului, in limita bugetului anual."
    18. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul institutiei Avocatul Poporului se ocupa prin concurs, in conditiile legii."
    19. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Incalcarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului de catre personalul acesteia atrage raspunderea penala, disciplinara sau administrativa, dupa caz. Raspunderea disciplinara se stabileste conform Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului."
    20. Alineatele (1) si (3) ale articolului 33 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    (1) Institutia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat. Prin legile bugetare anuale poate fi aprobat un fond la dispozitia Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare.
    ...........................................................................
    (3) Functia de Avocat al Poporului este asimilata cu functia de ministru. Functia de adjunct al Avocatului Poporului este asimilata cu functia de sef de departament, iar functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate cu cele din aparatul Parlamentului."
    21. Alineatul (2) al articolului 33 se abroga.
    22. Articolul 34 se abroga.
    23. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului se aproba de catre birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului, la propunerea Avocatului Poporului."
    24. Legea nr. 35/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu anexa care face parte integranta din prezenta lege.
    Art. 2
    Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU

                           PRESEDINTELE SENATUI
                              NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

              BIROURILE TERITORIALE ALE INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI

______________________________________________________________________
Nr.          Sediul      Judetele aflate in
biroului                 competenta teritoriala
______________________________________________________________________
  1.      Alba Iulia     Alba, Sibiu, Hunedoara
  2.      Pitesti        Arges, Valcea
  3.      Bacau          Bacau, Neamt
  4.      Oradea         Bihor, Satu Mare
  5.      Suceava        Suceava, Botosani
  6.      Brasov         Brasov, Covasna
  7.      Bucuresti      Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman
  8.      Cluj-Napoca    Cluj, Bistrita-Nasaud, Maramures, Salaj
  9.      Constanta      Constanta, Tulcea
 10.      Craiova        Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt
 11.      Galati         Galati, Braila, Vrancea
 12.      Iasi           Iasi, Vaslui
 13.      Targu Mures    Mures, Harghita
 14.      Ploiesti       Prahova, Buzau, Dambovita
 15.      Timisoara      Timis, Arad, Caras Severin
______________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Legea 233/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 233 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu