E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 202 1998 a se vedea Decizia 386 2018
Legea 202 1998 modificat de Legea 101 2018
Legea 202 1998 completat de Legea 1 2017
Legea 202 1998 modificat de Legea 195 2016
Legea 202 1998 modificat de Legea 242 2015
Legea 202 1998 modificat de OUG 76 2014
Legea 202 1998 modificat de OUG 36 2012
Legea 202 1998 modificat de Legea 224 2009
Legea 202 1998 completat de Legea 224 2009
Legea 202 1998 a se vedea Ordonanţa 1 2009
Legea 202 1998 modificat de Ordonanţa 23 2008
Legea 202 1998 completat de Ordonanţa 23 2008
Articolul 4 din actul Legea 202 1998 modificat de articolul 123 din actul Legea 1 2005
Articolul 9 din actul Legea 202 1998 articole noi... articolul 123 din actul Legea 1 2005
Legea 202 1998 in legatura cu Ordin 6 1999
Legea 202 1998 republicat de Legea 202 1998
Legea 202 1998 republicat de Legea 202 1998
Legea 202 1998 republicat de Legea 202 1998
Legea 202 1998 promulgat de Decretul 373 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 202 din  9 noiembrie 1998

privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 423 din 10 noiembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de prezenta lege si de alte acte normative.
    Art. 2
    Editorul Monitorului Oficial al Romaniei este Camera Deputatilor.
    Art. 3
    Editarea Monitorului Oficial al Romaniei constituie un serviciu public asigurat de catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial", care functioneaza sub autoritatea Camerei Deputatilor.

    CAP. 2
    Structura Monitorului Oficial al Romaniei

    Art. 4
    Monitorul Oficial al Romaniei cuprinde cinci parti, structurate in functie de natura actelor supuse publicarii.
    Art. 5
    In Partea I se publica urmatoarele categorii de acte:
    A. actele juridice ale Parlamentului:
    a) legile, hotararile si motiunile;
    b) hotararile si motiunile celor doua Camere ale Parlamentului;
    B. actele cu caracter politic ale Parlamentului si ale celor doua Camere;
    C. decizii ale presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului;
    D. actele Presedintelui Romaniei:
    a) decretele;
    b) mesajele si alte acte adresate Parlamentului;
    E. actele Guvernului:
    a) hotararile, cu exceptia celor care au caracter militar;
    b) ordonantele emise in temeiul unei legi speciale de abilitare;
    c) ordonantele de urgenta;
    d) declaratiile de politica generala si alte asemenea declaratii;
    F. actele normative ale organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competentei lor stabilite prin lege, adoptate in vederea organizarii executarii legii;
    G. actele normative adoptate de autoritatile administrative autonome si de alte autoritati publice, potrivit competentei lor conferite prin lege, in vederea organizarii executarii legii;
    H. deciziile, hotararile si avizele Curtii Constitutionale;
    I. deciziile pronuntate de Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie, ca urmare a solutionarii recursurilor in interesul legii;
    J. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decat autoritatile publice - care au fost abilitate prin lege sa asigure executarea unor legi;
    K. alte acte care, potrivit unor dispozitii legale, se publica in Partea I a Monitorului Oficial al Romaniei.
    Art. 6
    In Partea a II-a se publica:
    A. stenogramele sedintelor Camerei Deputatilor si Senatului;
    B. stenogramele sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului;
    C. sintezele lucrarilor comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului;
    D. rapoartele si darile de seama prezentate Parlamentului de catre autoritatile publice, potrivit Constitutiei sau altor legi, dupa dezbaterea acestora de catre Parlament.
    Art. 7
    In Partea a III-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice, inscrisuri, comunicari, anunturi si altele asemenea.
    Art. 8
    In Partea a IV-a se publica, in temeiul unor dispozitii legale, acte juridice referitoare la agenti economici si la alte categorii de persoane juridice, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.
    Art. 9
    In Partea a V-a se publica contractul colectiv de munca incheiat la nivel national si de ramura, conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, precum si alte acte stabilite prin dispozitii legale.

    CAP. 3
    Procedura publicarii actelor in Monitorul Oficial al Romaniei

    Sectiunea 1
    Publicarea
    Art. 10
    Actele care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se inainteaza secretarului general al Camerei Deputatilor, in copie certificata, de catre autoritatile emitente, sub semnatura conducatorului acestora sau a loctiitorului sau.
    Secretarul general al Camerei Deputatilor transmite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" spre publicare actele prevazute la alin. 1.
    Art. 11
    Autoritatile emitente au obligatia de a comunica neintarziat, in scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizari, solicitate de acesta sau de Regia Autonoma "Monitorul Oficial", necesare indeplinirii cerintelor de publicare.
    Art. 12
    Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de catre cel care a solicitat publicarea, cu incuviintarea secretarului general al Camerei Deputatilor si cu suportarea, de catre solicitant, a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" in procesul de editare si publicare.

    Sectiunea a 2-a
    Republicarea si rectificarea actelor
    Art. 13
    Actul normativ modificat si/sau completat se republica numai in temeiul expres al dispozitiei cuprinse in actul de modificare si/sau de completare.
    Republicarea actelor normative se face in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin grija autoritatii publice care a emis actul de modificare si/sau de completare. Data republicarii poate fi concomitenta cu data publicarii actului de modificare si/sau de completare ori, in cazuri deosebite, ulterioara acestuia.
    Republicarea actelor normative modificate si/sau completate prin ordonante ale Guvernului se face numai dupa aprobarea acestora din urma de catre Parlament.
    Art. 14
    Republicarea actelor normative se face cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.
    Art. 15
    In cazul in care, dupa publicarea actului normativ, se descopera erori materiale, la cererea organului emitent, adresata secretarului general al Camerei Deputatilor, se procedeaza la publicarea unei rectificari.
    Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.
    Se interzice, sub sanctiunea nulitatii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operatiunea rectificarii.

    Sectiunea a 3-a
    Cheltuielile de publicare
    Art. 16
    In cazul actelor a caror publicare este prevazuta de Constitutie, precum si in cazul actelor ce se publica in Partea a II-a, cheltuielile de publicare sunt suportate de Regia Autonoma "Monitorul Oficial" din bugetul propriu.
    Art. 17
    Cheltuielile determinate de publicarea celorlalte acte se suporta de catre emitenti, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se editeaza, in traducere, si in limba maghiara.
    Art. 19
    Procedura publicarii in partile I - V, procedura republicarii si a rectificarii, precum si cea a publicarii unor acte normative in numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc de catre secretarul general al Camerei Deputatilor.
    Art. 20
    Reproducerea legilor si a celorlalte acte normative se face numai dupa textele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 21
    Prezenta lege intra in vigoare la 30 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Pe aceeasi data se abroga art. 3 alin. 1 - 3 din Hotararea Guvernului nr. 358/1991 privind infiintarea si organizarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" si cap. IV "Organizarea regiei" din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Monitorul Oficial", anexa la hotarare, republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifica in mod corespunzator.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             ADRIAN NASTASE

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               ULM SPINEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 202/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 202 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 202/1998
Decizia 386 2018
Legea 101 2018
Legea 1 2017
Legea 195 2016
Legea 242 2015
OUG 76 2014
OUG 36 2012
Legea 224 2009
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Ordonanţa 1 2009
pentru stabilirea unor masuri financiar-bugetare
Ordonanţa 23 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Legea 1 2005
privind organizarea si functionarea cooperatiei
Ordin 6 1999
privind procedura publicarii, republicarii si rectificarii actelor in Monitorul Oficial al Romaniei
Legea 202 1998
Legea 202 1998
Legea 202 1998
privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Decretul 373 1998
pentru promulgarea Legii privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu