Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 2 din 24 martie 1978

privind apararea civila in Republica Socialista Romania

ACT EMIS DE: MAREA ADUNARE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 24 din 27 martie 1978


SmartCity3


    EXPUNERE DE MOTIVE
    In vederea asigurarii unei reglementari unitare si imbunatatite a apararii civile, a fost adoptata alaturata Lege privind apararea civila in Republica Socialista Romania.
    Pentru a corespunde mai bine continutului activitatilor ce se organizeaza pentru protectia populatiei si a bunurilor materiale, cat si pentru limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din aer, calamitatilor naturale si catastrofelor, actiuni la care participa toate organizatiile socialiste si cetatenii, in cuprinsul legii se foloseste denumirea de "aparare civila" in locul celei de "aparare locala antiaeriana".
    Potrivit prevederilor legii, organizarea apararii civile in Republica Socialista Romania are la baza conceptia Partidului Comunist Roman cu privire la apararea patriei, a cuceririlor revolutionare ale socialismului, de catre intregul popor. In acest scop s-au prevazut, in conformitate cu Constitutia si legile tarii, obligatiile tuturor cetatenilor, organelor de stat, unitatilor socialiste si organizatiilor obstesti de a participa la realizarea masurilor de aparare civila.
    In vederea crearii cadrului organizatoric corespunzator pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor de aparare civila care revin organelor si organizatiilor de stat si obstesti, tuturor cetatenilor patriei, in lege sunt reglementate: scopul, misiunile si organizarea apararii civile; protectia populatiei si a bunurilor materiale; limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din aer si a urmarilor produse de calamitati naturale si catastrofe; atributiile ministerelor, celorlalte organe centrale si ale organelor locale ale administratiei de stat privind aplicarea masurilor de aparare civila.
    Legea tine seama de conditiile si particularitatile concrete ale teritoriului tarii noastre, de schimbarile intervenite in dezvoltarea economico-sociala a judetelor, localitatilor si unitatilor socialiste, de dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestora, precum si de experienta dobandita de apararea civila.
    Asigurarea mijloacelor materiale si financiare, precum si alte masuri necesare desfasurarii activitatii de aparare civila, urmeaza sa fie reglementate prin decret al Consiliului de Stat.

    Apararea civila are la baza conceptia Partidului Comunist Roman cu privire la apararea patriei, a cuceririlor revolutionare ale socialismului, de catre intregul popor.
    In conformitate cu Constitutia si legile tarii, toti cetatenii, barbati si femei, fara deosebire de nationalitate, au obligatia sa participe activ la toate actiunile menite sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii economico-sociale, protectia cetatenilor si a bunurilor materiale, in timp de razboi si in alte situatii speciale.
    In acest scop, intreaga populatie este chemata sa participe in mod organizat la realizarea masurilor de aparare civila, fiecare cetatean avand datoria sa-si insuseasca pe deplin cunostintele necesare pentru a putea indeplini, in orice conditii, sarcinile ce-i revin in legatura cu apararea civila.
    Pentru realizarea masurilor de aparare civila, organele de stat, unitatile socialiste, organizatiile obstesti sunt obligate sa asigure protectia populatiei, integritatea utilajelor si a celorlalte bunuri materiale, precum si desfasurarea normala a procesului de productie.
    In vederea crearii cadrului organizatoric corespunzator pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor de aparare civila care revin organelor si organizatiilor de stat si obstesti, tuturor cetatenilor patriei,
    Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege:

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Apararea civila, parte componenta a sistemului national de aparare, are la baza conceptia partidului si statului de aparare a patriei de catre intregul popor.
    Apararea civila trebuie sa asigure pregatirea populatiei, teritoriului si economiei pentru desfasurarea normala a activitatilor economice, politice si sociale, precum si pentru protectia cetatenilor si a bunurilor materiale de orice natura, in timp de razboi si in alte situatii speciale.
    Art. 2
    Toti cetatenii patriei, barbati si femei, indiferent de nationalitate, au obligatia de a se pregati in vederea cunoasterii regulilor si masurilor de aparare civila, de a participa, in caz de nevoie, la realizarea tuturor actiunilor pentru protectia populatiei si a bunurilor, pentru asigurarea desfasurarii normale a vietii economice, politice si sociale.
    Art. 3
    Masurile de aparare civila se realizeaza in concordanta cu celelalte masuri de pregatire pentru apararea tarii, potrivit hotararilor Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania si ordinelor Comandantului Suprem al fortelor armate.
    Trecerea la aplicarea masurilor de aparare civila in situatii speciale se hotaraste de Consiliul Apararii, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 4
    Apararea civila are urmatoarele misiuni principale:
    a) pregatirea pentru apararea civila a cetatenilor si a formatiilor de aparare civila;
    b) protectia cetatenilor impotriva efectelor armelor de nimicire in masa si ale armelor obisnuite, prin mijloace individuale, adapostire, dispersare si evacuare;
    c) protectia bunurilor materiale de orice natura, prin dispersare, evacuare, mascare, camuflare si alte masuri tehnice si organizatorice care sa contribuie la asigurarea functionarii neintrerupte a unitatilor economice in situatii speciale;
    d) prevenirea populatiei si a personalului muncitor din localitati si unitati socialiste asupra pericolului atacurilor din aer, prin instiintare si alarmare;
    e) limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din aer, participarea la restabilirea capacitatii de productie a unitatilor socialiste;
    f) identificarea, neutralizarea si asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata;
    g) participarea unitatilor militare si formatiilor de aparare civila la actiunile de localizare si inlaturare a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe.
    Art. 5
    Ministerul Apararii Nationale organizeaza, conduce si coordoneaza aplicarea masurilor de protectie a populatiei si a bunurilor materiale, pregatirea cetatenilor, precum si realizarea celorlalte activitati de aparare civila in judete, localitati si in unitati socialiste.
    Art. 6
    Ministerele, celelalte organe centrale, organele locale si unitatile socialiste au obligatia de a asigura protectia personalului muncitor din subordine, a utilajelor si agregatelor, precum si de a lua masurile necesare pentru asigurarea desfasurarii normale a procesului de productie si a celorlalte activitati economico-sociale.

    CAP. 2
    Organizarea apararii civile

    Art. 7
    Ministrul apararii nationale este seful apararii civile in Republica Socialista Romania, avand sarcina de a conduce, indruma si controla activitatea de aparare civila, in concordanta cu Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania si cu ordinele Comandantului Suprem al fortelor armate.
    In cadrul Ministerului Apararii Nationale se organizeaza Comandamentul apararii civile.
    Art. 8
    Ministrii, conducatorii celorlalte organe centrale si ai unitatilor socialiste sunt sefii apararii civile din aceste organe si unitati.
    Presedintii comitetelor si birourilor executive ale consiliilor populare sunt sefii apararii civile din judete, municipii, orase si comune.
    Sefii apararii civile prevazuti la alin. 1 si 2 conduc si coordoneaza activitatea de aparare civila din organele si unitatile socialiste sau, dupa caz, din judete, municipii, orase si comune.
    Art. 9
    La ministere, celelalte organe centrale, la comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, precum si la unitatile socialiste, se organizeaza formatii de aparare civila, comisii de aparare civila de specialitate si state majore de aparare civila.
    Art. 10
    Formatiile de aparare civila se organizeaza in scopul participarii la actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer, precum si a urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor.
    In formatiile de aparare civila sunt incadrate persoane apte de munca, barbati in varsta de la 20-60 ani si femei de la 20-55 ani, care nu fac parte din alte forme de pregatire pentru apararea patriei.
    Art. 11
    Comisiile de aparare civila se organizeaza in scopul studierii si aplicarii masurilor de aparare civila pe diferite specialitati, sanitare, transmisiuni-alarmare, protectie-adapostire, protectie antichimica, electrotehnice si altele asemenea.
    Art. 12
    Statele majore de aparare civila se organizeaza in scopul indrumarii si coordonarii activitatii desfasurate de formatiile si comisiile de aparare civila, de intreaga populatie.
    Art. 13
    Organizarea formatiilor, comisiilor si statelor majore de aparare civila se stabileste prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 14
    Pentru realizarea masurilor de aparare civila, cetatenii au urmatoarele obligatii:
    a) sa participe la pregatirea pentru apararea civila, in scopul insusirii cunostintelor si deprinderilor necesare acestei activitati;
    b) sa aduca la indeplinire toate masurile stabilite de organele de aparare civila, in timp de pace sau razboi;
    c) sa participe la actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer, la localizarea si inlaturarea urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe;
    d) sa participe la realizarea de adaposturi de interes colectiv, precum si la amenajarea spatiilor de adapostire la constructia sau pe terenul proprietate personala;
    e) sa-si procure, contra cost, masca contra gazelor si trusa sanitara antichimica.
    Art. 15
    Pregatirea pentru apararea civila se executa potrivit programelor elaborate de Ministerul Apararii Nationale, precum si tematicii de specialitate intocmite de ministere si celelalte organe centrale.
    La pregatirea pentru apararea civila participa formatiile, comisiile de specialitate, statele majore si sefii apararii civile, garzile patriotice, detasamentele de pregatire a tineretului pentru apararea patriei, formatiile civile de pompieri, formatiunile sanitare voluntare si surorile de Cruce Rosie, personalul muncitor din unitatile socialiste, studentii, elevii, alte categorii de cetateni, precum si personalul din unitatile militare si formatiunile Ministerului Apararii Nationale si ale Ministerului de Interne.
    Art. 16
    La ministere si celelalte organe centrale, in judete, in localitati si unitatile socialiste se organizeaza periodic exercitii si aplicatii de aparare civila, potrivit dispozitiilor de pregatire aprobate de ministrul apararii nationale.

    CAP. 3
    Protectia populatiei si a bunurilor materiale

    Art. 17
    Protectia populatiei si a bunurilor materiale impotriva efectelor armelor de nimicire in masa si a armelor obisnuite se asigura printr-un ansamblu de masuri constand din: instiintare si alarmare, adapostire, dispersare si evacuare, mascare, camuflare si alte masuri tehnice si organizatorice.
    Art. 18
    Masurile de protectie a populatiei si bunurilor materiale se realizeaza diferentiat, in raport de categoria localitatilor, precum si in functie de importanta unitatilor socialiste, unitatilor si formatiunilor militare.
    Impartirea localitatilor pe categorii, precum si masurile de aparare civila care se executa in timp de pace si in situatii speciale, se stabilesc prin decret  al Consiliului de Stat.
    Art. 19
    Instiintarea si alarmarea populatiei si a personalului muncitor din localitati si unitati socialiste despre pericolul atacurilor din aer se asigura de catre Comandamentul apararii civile si statele majore de aparare civila.
    Instiintarea si alarmarea populatiei despre producerea calamitatilor naturale si catastrofelor se fac de catre statele majore de aparare civila, pe baza hotararii sefilor apararii civile din judetele, localitatile si unitatile socialiste afectate.
    Art. 20
    Pentru reducerea efectelor atacurilor din aer, se executa dispersarea si evacuarea unei parti din personalul ministerelor, celorlalte organe centrale, organelor locale si unitatilor socialiste, a unor categorii de cetateni, bunuri materiale, precum si a unor obiecte ce fac parte din patrimoniul cultural national.
    Planurile de dispersare si evacuare se intocmesc de ministere, celelalte organe centrale, precum si de comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul ministrului apararii nationale.
    Art. 21
    Trecerea la executarea actiunii de dispersare si evacuare se hotaraste de catre Consiliul Apararii Republicii Socialiste Romania, la propunerea ministrului apararii nationale.
    Art. 22
    Protectia prin adapostire a personalului muncitor din unitatile socialiste, precum si a celorlalti cetateni, impotriva atacurilor din aer cu arme de nimicire in masa si arme obisnuite, se asigura prin folosirea proprietatilor naturale ale terenului, a subsolurilor constructiilor, tunelurilor tehnologice, galeriilor edilitare si de termoficare, a altor lucrari subterane care pot fi amenajate in acest scop, a adaposturilor de aparare civila existente, precum si prin construirea si amenajarea de adaposturi in timp de pace sau in baza planului de mobilizare a economiei nationale.
    Ministerul Apararii Nationale prezinta, spre aprobare, Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania propuneri pentru realizarea, in timp de pace, de adaposturi pentru apararea civila.
    Art. 23
    Protectia populatiei si a bunurilor materiale impotriva efectului de contaminare al armelor de nimicire in masa se asigura pe baza masurilor stabilite de Ministerul Apararii Nationale impreuna cu celelalte ministere si organe centrale, precum si cu comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti.

    CAP. 4
    Limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din aer si a urmarilor produse de calamitati naturale si catastrofe

    Art. 24
    Actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer se desfasoara si se conduc pe baza dispozitiilor sefilor apararii civile din judetele, localitatile, si unitatile socialiste afectate.
    Art. 25
    La actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer participa: unitati militare ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, in functie de misiunile si situatia acestora; formatii de aparare civila; efective ale militiei; formatii civile de pompieri; subunitati de garzi patriotice si detasamente de pregatire a tineretului pentru apararea patriei; formatiunile sanitare voluntare si surorile de Cruce Rosie; personalul muncitor din unitatile socialiste; studenti, elevi si ceilalti cetateni apti de munca.
    Art. 26
    Unitatile militare si formatiile de aparare civila participa la inlaturarea urmarilor provocate de calamitati naturale sau catastrofe, la restabilirea capacitatilor de productie afectate de atacurile din aer, la stingerea incendiilor din marile obiective.
    Art. 27
    Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile socialiste care executa lucrari pe terenurile unde sunt indicii ca exista munitii ramase neexplodate vor lua masuri pentru asigurarea respectarii regulilor de tehnica securitatii muncii, elaborate de catre Ministerul Apararii Nationale.
    Organele si unitatile prevazute la alin. 1 vor desfasura cu personalul muncitor din subordine, precum si cu populatia, activitati de pregatire privind prevenirea accidentelor in actiunile de asanare si deminare a munitiei.

    CAP. 5
    Atributiile ministerelor, celorlalte organe centrale si ale organelor locale ale administratiei de stat privind aplicarea masurilor de aparare civila

    Art. 28
    Ministerele si celelalte organe centrale, precum si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, exercita urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza si realizeaza masurile necesare functionarii neintrerupte a unitatilor din subordine, in timp de razboi si alte situatii speciale, pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatilor economice, politice si sociale;
    b) organizeaza si executa, cu personalul muncitor si mijloace tehnice proprii, limitarea si lichidarea urmarilor atacurilor din aer, a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe, restabilirea capacitatilor de productie ale unitatilor socialiste;
    c) realizeaza, pe baza planurilor intocmite pe timp de pace, masurile de protectie a personalului muncitor si a bunurilor materiale;
    d) executa, pe baza tematicii stabilite cu acordul Ministerului Apararii Nationale, studii, cercetari stiintifice, documentatii de fabricatie, proiectari si experimentari, in scopul imbunatatirii masurilor si perfectionarii mijloacelor de aparare civila;
    e) urmaresc, la organele de proiectare si executie, aplicarea normelor legale privind amenajarea spatiilor de adapostire pentru apararea civila si modul de intretinere a acestora de catre beneficiari;
    f) asigura dispersarea si evacuarea personalului muncitor si a bunurilor materiale importante;
    g) asigura prevenirea, protectia si pregatirea populatiei din zonele ce pot fi afectate  de accidente nucleare si chimice ca urmare a activitatii unitatilor subordonate, detinatoare de surse radioactive si substante chimice;
    h) informeaza Comandamentul apararii civile si statele majore de aparare civila judetene si al municipiului Bucuresti despre situatiile de calamitati naturale si catastrofe: inundatii, cutremure, inzapeziri, alunecari de teren, incendii de proportii, explozii, accident nuclear, infectare ca urmare a avarierii unor instalatii cu substante nocive, pentru a asigura interventia oportuna cu unitati militare si formatii de aparare civila.
    Art. 29
    Ministerul Apararii Nationale indruma si coordoneaza aplicarea masurilor de protectie a populatiei si a bunurilor materiale la toate organele si unitatile socialiste, pe intreg teritoriul tarii.
    Ministrul apararii nationale prezinta Consiliului Apararii Republicii Socialiste Romania rapoarte si propuneri cu privire la masurile principale de organizare si asigurare materiala a apararii civile si ii supune spre aprobare planurile centralizate de dispersare si evacuare a populatiei.
    Art. 30
    Ministerul de Interne asigura masurile necesare pentru mentinerea ordinii in localitati, desfasurarea in conditii specifice a circulatiei vehiculelor si a pietonilor, paza bunurilor unitatilor socialiste si ale cetatenilor pe timpul alarmei aeriene, a actiunilor de dispersare si evacuare, de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer, precum si respectarea de catre cetateni si unitatile socialiste a regulilor si masurilor de aparare civila.
    Art. 31
    Ministerul Sanatatii, impreuna cu comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, realizeaza asistenta medico-sanitara a cetatenilor in conditii de razboi si asigura aprovizionarea cu sortimentele si cantitatile necesare de aparatura si instrumentar medical, sange si substituienti, medicamente, biopreparate si alte mijloace necesare acordarii asistentei medicale.
    Art. 32
    Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor asigura stabilitatea transporturilor si a mijloacelor de telecomunicatii in timp de razboi, precum si masurile necesare pentru transporturile feroviare, auto si navale in actiunea de dispersare si evacuare, transportul ranitilor, precum si legaturile de telecomunicatii pentru realizarea activitatilor de aparare civila.
    Art. 33
    Ministerul Energiei Electrice asigura stabilitatea si functionarea neintrerupta a sistemului energetic national in timp de razboi, ia masuri pentru refacerea acestuia in caz de distrugere sau avariere si asigura sursele de energie electrica necesare ducerii actiunilor de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer.
    Art. 34
    Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare stabileste si asigura aplicarea masurilor pentru protectia animalelor, culturilor, furajelor, cerealelor si alimentelor; ia masuri in vederea asigurarii sortimentelor si cantitatilor de aparatura, medicamente si biopreparate, necesare pe timp de razboi, in scopul desfasurarii actiunilor sanitar-veterinare si fitosanitare.
    Art. 35
    Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare judetene, al municipiului Bucuresti, municipale, orasenesti, si comunale asigura continuitatea functionarii retelelor de gospodarie comunala, de drumuri si poduri, in scopul desfasurarii normale a activitatilor economice, politice si sociale in timp de razboi; conduc actiunile de limitare si lichidare a urmarilor atacurilor din aer, a urmarilor provocate de calamitati naturale si catastrofe; asigura participarea populatiei la pregatirea pentru apararea civila.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 36
    Asigurarea mijloacelor materiale si financiare, precum si alte masuri necesare desfasurarii activitatii de aparare civila, se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
    Art. 37
    Ministerele si celelalte organe centrale vor elabora, cu acordul Ministerului Apararii Nationale, regulamente specifice privind executarea masurilor de aparare civila.


SmartCity5

COMENTARII la Legea 2/1978

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 2 din 1978
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 2/1978
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu