E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 20 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 22 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 24 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 28 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 29 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 30 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 31 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 34 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 35 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 36 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 37 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 40 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 adauga dupa articolul 42 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 44 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 45 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 adauga dupa articolul 46 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 47 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 48 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 50 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 51 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 abrogă articolul 55 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 56 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 57 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 1 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 4 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 5 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 7 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 8 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 9 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 10 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 11 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 16 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 18 din actul Legea 111 1996
Articolul 1 din actul Legea 193 2003 modifica articolul 2 din actul Legea 111 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 193 din 13 mai 2003

pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 343 din 20 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Literele a), c), d) si f) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia, montajul, punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare;
    ...........................................................................
    c) producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, manipularea, detinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporara sau definitiva, transportul, tranzitul, importul si exportul instalatiilor radiologice, materialelor nucleare si radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deseurilor radioactive si al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante;
    d) producerea, furnizarea si utilizarea aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop;
    ...........................................................................
    f) detinerea, transferul, importul si exportul informatiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor si echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare sau a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in anexa nr. 1 la prezenta lege;"
    2. La articolul 2, dupa litera g) se introduce litera h) cu urmatorul cuprins:
    "h) realizarea produselor si serviciilor destinate surselor de radiatii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante."
    3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control prevazute in prezenta lege, este Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, coordonata de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare comisia, se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Finantarea comisiei se asigura integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare prevazute la art. 2 si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici.
    (4) Taxele de autorizare a activitatilor prevazute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.
    (5) Personalul comisiei este angajat si eliberat din functie in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare al comisiei, cu contractul colectiv de munca si cu reglementarile legale in vigoare.
    (6) Comisia poate avea in subordine institute tehnice suport, infiintate prin hotarare a Guvernului."
    4. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Comisia este abilitata sa emita reglementari pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de protectie impotriva radiatiilor ionizante, de asigurare a calitatii, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars, de interventie in caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare si control, realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare, precum si orice alte reglementari necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear."
    5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Importul deseurilor radioactive si al combustibilului nuclear ars este interzis, cu exceptia situatiilor in care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, in afara teritoriului Romaniei, a unui export, anterior autorizat, de deseuri radioactive sau combustibil nuclear ars, in baza prevederilor unor acorduri internationale sau contracte incheiate cu parteneri comerciali cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de prezenta lege."
    6. Alineatele (1) si (4) - (7) ale articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Activitatile si sursele prevazute la art. 2, cu exceptia activitatilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante, a utilizarii aparaturii de control dozimetric si a sistemelor de detectie a radiatiilor ionizante, precum si a celor prevazute la lit. h) a aceluiasi articol, necesita autorizatie eliberata de comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecarui gen de activitate sau surse, in conformitate cu prevederile art. 5.
    ...........................................................................
    (4) Autorizatiile prevazute la alin. (1) se solicita si, respectiv, se elibereaza, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalatie nucleara ori radiologica cu functionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiatii ionizante, de aparatura de control dozimetric al radiatiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactiva, de material ori dispozitiv utilizat in scopul protectiei impotriva radiatiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat in acest scop, pe care solicitantul autorizatiei de producere intentioneaza sa-l realizeze, in vederea utilizarii sau comercializarii.
    (5) Autorizarea unei faze de realizare sau de functionare a oricarei instalatii nucleare ori radiologice se poate face numai daca fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizatii necesare.
    (6) In intelesul prevederilor alin. (5), fazele de autorizare a instalatiilor nucleare sau radiologice sunt, dupa caz, urmatoarele:
    a) proiectarea;
    b) amplasarea;
    c) producerea;
    d) constructia si/sau montajul;
    e) punerea in functiune;
    f) functionarea de proba;
    g) exploatarea;
    h) repararea si/sau intretinerea;
    i) modificarea;
    j) conservarea;
    k) dezafectarea.
    (7) Pentru fazele de realizare sau de functionare a instalatiilor nucleare si radiologice se pot elibera autorizatii partiale."
    7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 9 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Titularul autorizatiei prevazute la art. 8 va utiliza in activitatile prevazute la art. 2 lit. a) - c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activitati.
    ...........................................................................
    (3) Permisul de exercitare se elibereaza, in baza unei evaluari si examinari, de catre comisie sau de catre titularul de autorizatie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementarilor specifice emise de comisie potrivit dispozitiilor art. 5."
    8. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
    "(4) O conditie prealabila eliberarii permisului de exercitare este obtinerea avizului medical specific, in baza reglementarilor emise de Ministerul Sanatatii si Familiei in conformitate cu prevederile art. 5.
    (5) Avizul organelor competente privind siguranta nationala pentru personalul care urmeaza sa desfasoare activitati profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu si cu reglementarile specifice emise de comisie conform prevederilor art. 5."
    9. Litera a) a alineatului (3) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:
    "a) sa achite in contul comisiei tarifele pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, in conformitate cu regulamentul prevazut la art. 5 alin. (6);"
    10. Litera b) a articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    "b) nu sunt indeplinite, integral si la termenul stabilit, masurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;"
    11. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevazuta la alin. (1), nu scuteste pe detinatorul de surse si materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deseu radioactiv dupa incheierea utilizarii, daca instructiunile de utilizare ale producatorului, importatorului sau furnizorului prevad obligativitatea respectarii acestei cerinte."
    12. Litera a) a alineatului (1) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "a) este in masura sa demonstreze calificarea profesionala, pe functii, a personalului propriu, cunoasterea de catre acesta a cerintelor reglementarilor privind securitatea nucleara si protectia impotriva radiatiilor ionizante, precum si probitatea persoanelor care au autoritate de decizie in conducerea lucrarilor pe timpul constructiei si exploatarii instalatiei nucleare si radiologice sau in conducerea altor activitati nucleare, dintre cele mentionate la acel articol;"
    13. La articolul 18 alineatul (1), dupa litera a) se introduc literele a^1) si a^2) cu urmatorul cuprins:
    "a^1) raspunde ca personalul care desfasoara activitati profesionale, cu caracter permanent sau temporar, in punctele de lucru vitale din cadrul instalatiilor nucleare sau care are acces la documente cu caracter secret sa fie demn de incredere si avizat conform legii de organele competente in domeniul sigurantei nationale;
    a^2) este in masura sa demonstreze ca dispune de dotarile tehnice, tehnologiile si mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatilor;"
    14. Literele d), g) si k) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "d) ia toate masurile necesare, la nivelul normelor tehnologice si stiintifice in vigoare, pentru a preveni producerea daunelor care ar rezulta in urma constructiei si functionarii instalatiei nucleare sau radiologice;
    ...........................................................................
    g) propune un amplasament al instalatiei nucleare sau radiologice care nu contravine prevederilor legale si intereselor publice prioritare, cu privire la necontaminarea apei, aerului si solului, si nu afecteaza functionarea altor instalatii situate in vecinatate;
    ...........................................................................
    k) instituie si mentine in activitatea proprie un sistem controlat de management al calitatii, autorizat de comisie, si se asigura ca furnizorii sai de produse si servicii, cat si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de management al calitatii."
    15. Dupa alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Instituirea si mentinerea sistemelor prevazute la alin. (1) se pot face si prin contractarea serviciilor respective cu alti titulari, daca acestia sunt autorizati conform prezentei legi."
    16. Alineatul (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Conditiile de autorizare prevazute la alin. (1) si (1^1) vor fi detaliate in reglementarile emise conform prevederilor art. 5."
    17. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 20
    (1) Transportul combustibilului nuclear in afara incintei instalatiilor nucleare ori in afara locurilor in care combustibilul nuclear este tinut in custodie se efectueaza numai de catre agenti de transport sau carausi autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18."
    18. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    (1) Autorizatia de import, de export sau de tranzit, prevazuta la art. 8, se elibereaza numai in urmatoarele conditii, dupa caz:
    a) in activitatea de control decizional asupra operatiunilor de import, de export sau de tranzit, pentru care se solicita eliberarea autorizatiei, solicitantul autorizatiei va utiliza persoane care dovedesc competenta si probitate, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
    b) in cazul importului, solicitantul autorizatiei se angajeaza sa asigure respectarea prevederilor prezentei legi, a reglementarilor emise in conformitate cu prevederile art. 5 si a angajamentelor internationale asumate de Romania in domeniul energiei nucleare, sa livreze produsele si informatiile numai catre beneficiari autorizati in acest scop, in conformitate cu prevederile art. 8 si 18, si sa raporteze de indata comisiei asupra intrarii in tara a produselor si informatiilor importate;
    c) in cazul exportului, solicitantul autorizatiei obtine de la partenerii sai externi garantiile necesare din care sa rezulte ca acestia nu vor folosi produsele sau informatiile exportate in scopuri care sa prejudicieze obligatiile internationale asumate de Romania ori siguranta nationala. De asemenea, va demonstra ca exportul indeplineste prevederile prezentei legi si alte reglementari specifice.
    (2) Exportatorul si importatorul sunt obligati sa raporteze de indata comisiei asupra iesirii din, respectiv, intrarii in tara a produselor si a informatiilor exportate sau importate.
    (3) Titularul autorizatiei de tranzit este obligat sa raporteze de indata comisiei atat asupra intrarii, cat si asupra iesirii din tara a produselor tranzitate."
    19. Alineatul (1) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) Este obligatorie autorizarea sistemelor de management al calitatii in domeniul nuclear a activitatilor de proiectare, amplasare, procurare, constructie, montaj, punere in functiune, exploatare, dezafectare sau conservare pentru produsele, serviciile si sistemele care sunt clasificate ca fiind importante pentru securitatea instalatiei nucleare."
    20. Litera d) a alineatului (3) al articolului 24 va avea urmatorul cuprins:
    "d) instituie si mentine un sistem controlat de management al calitatii in domeniul nuclear in activitatea proprie si se asigura ca furnizorii sai de produse si de servicii, precum si subfurnizorii acestora, in lant, instituie si mentin propriul lor sistem controlat de management al calitatii."
    21. Alineatul (1) al articolului 28 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    (1) Expirarea valabilitatii, suspendarea sau retragerea autorizatiei nu exonereaza pe titularul autorizatiei ori pe cel care a preluat titlul de proprietate asupra materialelor, instalatiilor nucleare sau radiologice, care au fost precizate in autorizatie, de obligatiile prevazute la art. 25 - 27 ori de cele ce decurg din conditiile prevazute in autorizatie."
    22. Dupa alineatul (3) al articolului 28 se introduce alineatul (3^1) cu urmatorul cuprins:
    "(3^1) Incetarea activitatilor nucleare se face in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice elaborate de comisie, potrivit prevederilor art. 5."
    23. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Persoanele fizice si juridice care desfasoara alte activitati decat cele mentionate la alin. (1), in care lucratorii sau populatia sunt expusi la radon, toron, descendentii acestora sau la alte radiatii ionizante, datorate mediului natural, si persoanele fizice sau juridice care exploateaza avioane au obligatia sa ia masuri de evaluare pentru a constata daca activitatile desfasurate conduc la un moment dat la iradierea lucratorilor sau a populatiei peste limitele admise pentru activitatile respective, conform reglementarilor specifice emise de comisie potrivit prevederilor art. 5."
    24. Dupa alineatul (2) al articolului 29 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Daca rezultatele evaluarilor prevazute la alin. (1) si (2) arata depasirea limitelor sau criteriilor de exceptare din reglementarile prevazute la art. 16, respectiv a limitelor prevazute la alin. (2), activitatea respectiva este supusa regimului de autorizare si control prevazut de prezenta lege."
    25. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 30
    (1) Controlul preventiv, operativ-curent si ulterior al respectarii prevederilor prezentei legi si a reglementarilor emise in conformitate cu art. 5 se efectueaza de catre reprezentantii comisiei, anume imputerniciti, la solicitantii sau la titularii de autorizatii. Controlul se efectueaza in incinta in care acestia desfasoara activitati supuse regimului de autorizare, in orice alt loc care ar putea avea legatura cu aceste activitati sau la oricare alta persoana fizica ori juridica ce ar putea desfasura activitati, detine instalatii nucleare sau radiologice, materiale, alte surse ori informatii prevazute la art. 2, in oricare dintre urmatoarele situatii:
    a) in vederea eliberarii autorizatiei solicitate;
    b) in perioada de valabilitate a autorizatiei, in mod periodic sau inopinat;
    c) pe baza notificarii titularului autorizatiei;
    d) atunci cand ar putea exista instalatii nucleare ori radiologice, materiale, alte surse sau informatii ori s-ar putea desfasura activitati dintre cele prevazute la art. 2.
    (2) In urma controlului efectuat comisia poate dispune, daca este cazul, suspendarea activitatii desfasurate si indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalatiilor nucleare si radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive, echipamente si informatii pertinente pentru proliferarea armelor nucleare ori a altor dispozitive nucleare explozive, neautorizate sau care prezinta pericol in exploatare ori detinere."
    26. Dupa alineatul (2) al articolului 31 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Personalul comisiei care prin natura activitatii este expus actiunii radiatiilor ionizante este considerat personal expus profesional si beneficiaza de sporurile ce se acorda pentru conditiile de munca conform prevederilor legii. Lista personalului care indeplineste conditiile de personal expus profesional, potrivit legii, este propusa de comisie si este avizata de Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."
    27. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In caz de nesupunere la control sau de nesupunere fata de dispozitiile legate de domeniul nuclear, comisia poate cere autoritatilor competente fie sa procedeze la executarea silita, fie sa intreprinda o ancheta. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei pentru asigurarea exercitarii mandatului de control prevazut la art. 31 alin. (1)."
    28. Dupa alineatul (2) al articolului 34 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) In caz de urgenta, comisia poate intreprinde din proprie initiativa masuri asiguratorii de securitate nucleara, cheltuielile aferente acestei activitati urmand sa fie suportate din bugetul comisiei si sa fie rambursate de titularul autorizatiei ori de persoana juridica sau fizica prevazuta conform anexei nr. 4, ce detine instalatia radiologica ori sursa de radiatii implicata, de bunavoie sau prin executare silita."
    29. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    Comisia exercita urmatoarele atributii principale:
    a) propune initierea proiectelor de acte normative in domeniu si emite reglementarile proprii si comune cu alte autoritati competente, potrivit legii;
    b) avizeaza toate proiectele de acte normative ce au implicatii asupra domeniului nuclear;
    c) aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa la realizarea interventiei;
    d) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului si controleaza desfasurarea activitatilor retelei de supraveghere a radioactivitatii mediului;
    e) solicita organelor abilitate in domeniul sigurantei nationale verificarea persoanelor cu responsabilitati in domeniul desfasurarii activitatilor nucleare, in conformitate cu reglementarile specifice emise conform art. 5;
    f) initiaza, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de promovare a intereselor specifice Romaniei in relatiile cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) si cu alte organizatii internationale specializate in domeniul reglementarilor si controlului activitatilor nucleare;
    g) coopereaza, in conditiile legii, cu institutii similare din alte state;
    h) controleaza aplicarea prevederilor acordurilor internationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare si radioactive, protectia impotriva radiatiilor, asigurarea calitatii, securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si radiologice si interventia in caz de accident nuclear;
    i) instituie si coordoneaza sistemul national de evidenta si control al materialelor nucleare, sistemul national de evidenta si control al surselor de radiatii si instalatiilor nucleare si radiologice si registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional;
    j) coopereaza cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii in domeniul functionarii in conditii de siguranta a instalatiilor nucleare si radiologice, in corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;
    k) asigura informarea publicului prin publicatii oficiale, comunicate de presa;
    l) organizeaza audieri sau anchete, dupa caz;
    m) constituie punct national de contact pentru garantii nucleare, pentru protectia fizica a materialelor, instalatiilor nucleare si radiologice, pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de materiale nucleare si radioactive si pentru urgentele radiologice;
    n) dispune recuperarea surselor orfane si coordoneaza activitatile de recuperare;
    o) autorizeaza executarea constructiilor cu specific nuclear si exercita controlul de stat asupra calitatii constructiilor din cadrul instalatiilor nucleare, ca exceptie de la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, care nu se vor aplica in cazul instalatiilor nucleare;
    p) indeplineste orice alte atributii, prevazute de lege, in domeniul reglementarilor si al controlului activitatilor nucleare."
    30. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 36
    Regimul de autorizare si control al instalatiilor nucleare si radiologice sub presiune se stabileste prin prescriptii tehnice specifice, emise de autoritatea nationala pentru cazane si instalatii de ridicat, cu avizul comisiei, tinand seama de criteriile generale de desfasurare in conditii de siguranta a activitatilor nucleare."
    31. Alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 37 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 37
    (1) Autoritatea centrala pentru protectia mediului va organiza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a radioactivitatii mediului pe teritoriul Romaniei, asigurand fluxul informational necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului.
    ...........................................................................
    (3) Acordul de mediu, prevazut la alin. (2), este conditie prealabila pentru eliberarea de catre comisie a autorizatiei de amplasare prevazute la art. 8. Autorizatia de mediu prevazuta la alin. (2) se va elibera dupa obtinerea de la comisie a autorizatiei de functionare de proba, respectiv dupa eliberarea autorizatiei de functionare prevazute la art. 8, pentru situatiile cand comisia elibereaza autorizatie de functionare fara ca in prealabil sa fi eliberat o autorizatie de functionare de proba.
    (4) Autoritatea centrala pentru protectia mediului informeaza, ori de cate ori este necesar, comisia si Ministerul de Interne asupra celor constatate in activitatea de supraveghere exercitata si colaboreaza cu acestea in vederea stabilirii masurilor necesare."
    32. Alineatele (1) - (3) ale articolului 40 vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 40
    (1) Coordonarea pregatirilor de interventie in caz de accident nuclear, cu respectarea prevederilor prezentei legi, se asigura, potrivit legii, de catre Comisia Centrala pentru Accident Nuclear si Caderi de Obiecte Cosmice, sub conducerea Ministerului de Interne, cu cooperarea tuturor organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in materie.
    (2) Planul de interventie in caz de accident nuclear pentru amplasamentul instalatiilor nucleare se elaboreaza de catre utilizator, titular de autorizatie, impreuna cu toate autoritatile publice centrale si locale si organizatiile implicate in pregatirea si in desfasurarea interventiei in caz de accident nuclear, in conformitate cu cerintele reglementarilor emise potrivit art. 5.
    (3) Planurile de interventie in cazul urgentelor radiologice, cauzate de accidentele nucleare in instalatii nucleare aflate pe teritoriul altor state, care pot afecta - prin efecte transfrontiera - teritoriul Romaniei, precum si planurile generale de interventie in afara amplasamentului instalatiilor nucleare de pe teritoriul Romaniei se elaboreaza prin grija Comandamentului Protectiei Civile din cadrul Ministerului de Interne."
    33. Dupa articolul 42 se introduce articolul 42^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 42^1
    Ministerul de Interne, prin Directia Generala de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog, va asigura:
    a) investigatiile specifice ale cazurilor de trafic ilicit de materiale radioactive sau nucleare si ale incalcarilor prevederilor prezentei legi;
    b) supravegherea operativa a modului de efectuare a transportului combustibilului nuclear si a modalitatii de asigurare a protectiei fizice a acestuia."
    34. Alineatul (1) al articolului 44 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 44
    (1) Efectuarea unei activitati dintre cele prevazute la art. 2, la art. 24 alin. (1), la art. 28 alin. (2) si la art. 38 alin. (1), fara a avea autorizatia corespunzatoare prevazuta de lege, constituie infractiune si se pedepseste dupa cum urmeaza:
    a) cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, activitatile prevazute la: art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, constructia sau montajul, conservarea instalatiilor nucleare; art. 2 lit. b); art. 2 lit. d) privitoare la mijloacele de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate in acest scop; art. 2 lit. g); art. 24 alin. (1) si la art. 38 alin. (1);
    b) cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizata a unor activitati prevazute la: art. 2 lit. a) privitoare la punerea in functiune, functionarea de proba, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul instalatiilor nucleare; art. 2 lit. c), daca instalatiile radiologice, materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit; art. 2 lit. e) si f); art. 28 alin. (2), daca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii prezinta un risc nuclear ori radiologic deosebit."
    35. Dupa alineatul (2) al articolului 45 se introduc alineatele (3) - (8) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Impiedicarea prin orice mijloace a accesului reprezentantilor comisiei la orice loc in care se desfasoara activitatile supuse controlului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani sau cu amenda.
    (4) Impiedicarea fara drept in caz de accident nuclear a patrunderii personalului de interventie in perimetrul zonelor in care se desfasoara activitati nucleare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.
    (5) Patrunderea fara drept, in orice mod, intr-un spatiu, incapere sau zona delimitata si marcata in care se desfasoara activitatile nucleare prevazute la art. 2 lit. a) - f), fara consimtamantul persoanei care le foloseste, sau refuzul de a le parasi la cererea acesteia constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 5 ani.
    (6) In cazul in care fapta prevazuta la alin. (5) se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii ori prin folosirea de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoare de la 5 la 10 ani.
    (7) Amenintarea unei persoane ori colectivitati, prin orice mijloace, cu raspandirea de materiale radioactive sau folosirea unor instalatii nucleare ori dispozitive generatoare de radiatii ionizante de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
    (8) Alarmarea, fara un motiv intemeiat, a unei persoane sau a publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de accident nuclear ori a organelor de mentinere a ordinii publice, direct, prin corespondenta, telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanta, care priveste raspandirea sau folosirea unor materiale radioactive ori folosirea unor instalatii nucleare de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani."
    36. Dupa articolul 46 se introduce articolul 46^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 46^1
    (1) Urmatoarele fapte constituie acte de terorism in domeniul nuclear si se pedepsesc dupa cum urmeaza:
    a) raspandirea sau introducerea in atmosfera, apa, pe sol ori in subsol a unor materiale radioactive, de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
    b) amenintarile cu explozii nucleare sau accident nuclear, daca acestea au ca scop tulburarea grava a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
    c) utilizarea materialelor radioactive, a instalatiilor nucleare sau a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante in scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 5 la 20 de ani;
    d) distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei instalatii nucleare ori radiologice ce contine materiale radioactive, apartinand faptuitorului sau altuia, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de securitate nucleara a unei astfel de instalatii nucleare ori radiologice, atunci cand sunt savarsite in scopul tulburarii grave a ordinii publice prin intimidare, prin teroare sau prin crearea unei stari de panica, cu inchisoare de la 3 la 15 ani;
    e) daca fapta prevazuta la lit. d) se savarseste prin incendiere, explozie sau alt asemenea mijloc si rezulta un pericol public, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    (3) Se considera tentativa si producerea sau procurarea materialelor ori instalatiilor nucleare sau radiologice, precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor prevazute la alin. (1)."
    37. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 47
    Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 25 alin. (1) lit. b) si la art. 31 alin. (1) lit. f);
    b) nerespectarea limitelor si a conditiilor prevazute in autorizatiile eliberate in conformitate cu prevederile art. 8;
    c) neducerea la indeplinire, in termenul stabilit, a dispozitiilor date in scris, cu confirmare de primire, de catre comisie, sau prin proces-verbal de control, de catre reprezentantii acesteia;
    d) utilizarea in activitatile prevazute la art. 2 de personal care nu are pregatirea necesara, de personal neverificat sau respins la examenele periodice ori de personal care nu poseda permisul de exercitare corespunzator, prevazut la art. 9;
    e) utilizarea de personal care nu dovedeste cunostintele si aptitudinile necesare sau nu le aplica in activitatea desfasurata, cu implicatii privind functionarea instalatiei nucleare ori radiologice in conditii de securitate nucleara, privind riscurile asociate sau privind masurile de securitate nucleare aplicabile;
    f) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. a) de catre persoanele care au drept de control decizional in conducerea lucrarilor, pe timpul realizarii, functionarii sau dezafectarii instalatiei nucleare ori radiologice;
    g) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 alin. (1) lit. d), daca prin aceasta se genereaza riscuri inacceptabile de orice natura;
    h) folosirea de catre persoanele autorizate a materialelor radioactive, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante sau a instalatiilor nucleare incredintate in alte scopuri ori pentru alte operatiuni decat cele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;
    i) exercitarea de activitati nucleare fara permisul de exercitare corespunzator prevazut la art. 9;
    j) nesolicitarea reautorizarii, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, inainte de expirarea vechii autorizatii;
    k) producerea si furnizarea neautorizata a aparaturii de control dozimetric al radiatiilor ionizante si a materialelor si dispozitivelor utilizate pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante;
    l) neanuntarea comisiei, la termenul stabilit prin reglementarile specifice, a furtului, sustragerii de instalatii radiologice, materiale nucleare si/sau radioactive sau a incidentului ori a accidentului nuclear petrecut in instalatia nucleara sau radiologica;
    m) efectuarea neautorizata a unei activitati prevazute la art. 2 lit. c), in cazul in care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
    n) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (3);
    o) incalcarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. c), ale art. 26 si 27;
    p) incalcarea prevederilor art. 28 alin. (2), in cazurile in care comisia constata ca materialele nucleare sau radioactive, deseurile radioactive si generatoarele de radiatii nu prezinta un risc nuclear sau radiologic deosebit;
    q) incalcarea prevederilor art. 29;
    r) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31 alin. (1) lit. e) privind acordarea accesului reprezentantilor comisiei."
    38. Articolul 48 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 48
    (1) Contraventiile prevazute la art. 47 lit. i) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 30.000.000 lei.
    (2) Contraventiile prevazute la art. 47 lit. a), c), d), e), n) si r) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000.000 lei la 100.000.000 lei.
    (3) Contraventiile prevazute la art. 47 lit. b), f), g), h), j), l), m), o), p) si q) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei.
    (4) Limitele amenzilor contraventionale se actualizeaza prin hotarare a Guvernului."
    39. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 50
    Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 alin. (1) si (3), precum si ale art. 29, sunt aplicabile contraventiilor prevazute de prezenta lege."
    40. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 51
    Instalatiile nucleare si radiologice, componentele acestora, combustibilul nuclear, produsele radioactive, inclusiv deseurile radioactive, dispozitivele nucleare explozive sau componentele acestora, care au fost supuse confiscarii speciale prin hotarare judecatoreasca, in conditiile prevazute la art. 118 din Codul penal, de la partea vinovata, trebuie sa fie retinute pe cheltuiala fostului proprietar, intr-un loc sigur, sub sigiliul autoritatilor publice, cu respectarea cerintelor de securitate nucleara, astfel incat sa nu lezeze viata sau sanatatea populatiei si sa nu cauzeze deteriorarea mediului sau a proprietatii pana la dispunerea masurilor legale cu privire la acestea."
    41. Articolul 55 se abroga.
    42. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Pana la intrarea in vigoare a reglementarilor emise conform prevederilor art. 5, se vor aplica prevederile reglementarilor emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Reglementarile emise potrivit prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    43. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta lege."
    44. Anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1

                                  LISTA
materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive

    1. Materiale de interes nuclear pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive;
    2. echipamente si componente aferente special concepute sau fabricate pentru reactoare nucleare;
    3. echipamente aferente special concepute si fabricate pentru uzine de reprocesare a combustibilului ars;
    4. echipamente special concepute sau pregatite pentru uzine de conversie a plutoniului;
    5. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru fabrici de combustibil nuclear;
    6. echipament aferent special conceput sau fabricat pentru uzine de separare a izotopilor de uraniu;
    7. echipament aferent pentru uzine sau instalatii pentru separarea izotopilor de litiu;
    8. echipamente aferente special concepute pentru uzine, pentru producerea sau concentrarea apei grele, a deuteriului, a tritiului si a compusilor lor;
    9. echipament de testare si masurare folosit la producerea dispozitivelor nucleare explozive;
    10. componente pentru dispozitive nucleare explozive;
    11. echipamente industriale special concepute si pregatite pentru a fi utilizate in fabricarea materialelor, dispozitivelor si echipamentelor mentionate la pct. 1 - 10, inclusiv a materialelor nucleare;
    12. informatii specifice nepublicate care se refera la materialele, dispozitivele si echipamentele mentionate la pct. 1 - 11.
    Lista detaliata a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor si informatiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare si a altor dispozitive nucleare explozive, prevazute in prezenta anexa, va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, cu respectarea prevederilor din tratatele, acordurile, conventiile si intelegerile internationale la care Romania este parte."
    45. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 2

                                DEFINITIILE
               la care se face referire in art. 3 din lege

    1. accident nuclear - evenimentul nuclear care afecteaza instalatia si provoaca iradierea ori contaminarea populatiei sau a mediului peste limitele permise de reglementarile in vigoare;
    2. activitate nucleara - orice practica umana care introduce surse sau cai de expunere suplimentare, extinde expunerea la un numar mai mare de persoane sau modifica reteaua de cai de expunere, plecand de la sursele existente, marind astfel expunerea ori probabilitatea expunerii persoanelor sau numarul de persoane expuse;
    3. autoritate nationala competenta in domeniul nuclear - autoritatea, stabilita de lege, cu competenta legala de a elibera autorizatii, de a efectua controale si de a reglementa amplasarea, proiectarea, constructia, punerea in functiune, exploatarea sau dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;
    4. autorizatie - document emis de autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear, in baza unei evaluari de securitate nucleara si control, catre o persoana juridica, la cererea acesteia, pentru desfasurarea unei activitati nucleare;
    5. ciclu de combustibil nuclear - ansamblul de operatiuni care cuprinde extractia si prelucrarea minereurilor si imbogatirea uraniului si toriului, fabricarea combustibilului nuclear, exploatarea reactorilor nucleari, retratarea combustibilului nuclear, dezafectarea, orice activitate de gospodarire a deseurilor radioactive sau orice activitate de cercetare-dezvoltare asociata uneia dintre operatiunile sus-mentionate;
    6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care contine materie prima ori material fisionabil, special destinat folosirii intr-un reactor nuclear, in scopul producerii energiei nucleare;
    7. deseuri radioactive - acele materiale rezultate din activitatile nucleare, pentru care nu s-a prevazut nici o intrebuintare, care contin sau sunt contaminate cu radionuclizi in concentratii superioare limitelor de exceptare;
    8. dispozitive generatoare de radiatii ionizante - dispozitivele care produc radiatii X, neutroni sau particule incarcate;
    9. instalatie radiologica - generator de radiatie nucleara, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucreaza sau contine materiale radioactive, altele decat cele definite la pct. 10;
    10. instalatie nucleara:
    a) orice reactor nuclear, cu exceptia aceluia cu care este echipat un mijloc de transport maritim ori aerian spre a fi folosit ca o sursa de putere, daca este pentru propulsie sau in orice alt scop;
    b) orice uzina care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzina de retratare a combustibilului nuclear iradiat;
    c) orice instalatie in care sunt stocate materiale nucleare, cu exceptia depozitarilor in vederea transportului de materiale nucleare. Instalatiile nucleare apartinand unui singur operator, care se afla pe acelasi amplasament, vor fi considerate o singura instalatie nucleara;
    11. institut tehnic - suport - unitate cu atributii de expertiza, studii privind amplasamentele instalatiilor nucleare, fizica reactorilor, examinari nedistructive, analize si evaluari de securitate nucleara, dezafectarea instalatiilor nucleare, managementul calitatii in domeniul nuclear, evaluari ale instalatiilor de deseuri radioactive, precum si studii de cercetare-dezvoltare in domeniul securitatii nucleare, radioprotectiei, managementului deseurilor radioactive, radioactivitatii naturale si induse a mediului, radioecologiei si radiobiologiei, urgentelor radiologice in caz de accident nuclear, in conformitate cu cerintele nationale si internationale;
    12. materie prima nucleara - uraniu continand un amestec al izotopilor aflat in natura; uraniu saracit in izotopul 235; toriu; orice forma a acestora, metal, aliaj, compozitie chimica sau concentratie;
    13. materiale de interes nuclear - apa grea, grafitul, zirconiul si alte materiale care, datorita unor proprietati nucleare specifice, sunt de interes deosebit pentru domeniul nuclear;
    14. material fisionabil special - plutoniu, uraniu 233, uraniu imbogatit in izotopul 233 sau in izotopul 235; orice material imbogatit artificial in oricare dintre izotopii mentionati anterior;
    15. material radioactiv - orice material, in orice stare de agregare, care prezinta fenomenul de radioactivitate, inclusiv deseurile radioactive;
    16. material nuclear - orice materie prima nucleara si orice material fisionabil special;
    17. minereu de uraniu si toriu - substanta minerala in zacamant sau extrasa prin metode miniere care are un continut de uraniu si/sau toriu mai mare de 0,004%;
    18. mineritul uraniului si toriului - prospectarea, explorarea, deschiderea, pregatirea si exploatarea minereului de uraniu si toriu, conservarea si dezafectarea minelor de uraniu si toriu, inclusiv restaurarea mediului contaminat de mineritul uraniului si toriului;
    19. plan de interventie - ansamblul de masuri care se aplica in caz de accident nuclear;
    20. prepararea minereurilor de uraniu si toriu - prelucrarea minereurilor de uraniu si toriu in laboratoare de analize fizico-chimice, laboratoare tehnologice, statii-pilot si instalatii industriale, conservarea si dezafectarea instalatiilor de prelucrare, inclusiv depozitarea finala a deseurilor radioactive si restaurarea mediului contaminat;
    21. produs radioactiv - orice material radioactiv obtinut in cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiatii, cu exceptia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare si sunt susceptibili de a fi utilizati in scopuri stiintifice, medicale, speciale, sociale, comerciale sau industriale;
    22. punct de lucru vital - o zona in care se afla materiale nucleare, echipamente, dispozitive sau sisteme care pot fi vulnerabile la actiuni de sabotaj sau furt;
    23. radiatie ionizanta - oricare dintre urmatoarele radiatii: alfa, beta, gama, X, neutroni, electroni, protoni sau alte particule incarcate (nu se includ undele radio, radiatiile vizibile, infrarosii, ultraviolete, precum si radiatiile laser, ultrasunetele etc.);
    24. reglementari - norme tehnice, metodologice, ghidurile, instructiunile, procedurile sau conditiile tehnico-organizatorice privind autorizarea si controlul activitatilor nucleare, obligatorii in domeniul nuclear, emise de autoritatea competenta conform art. 5 din lege;
    25. risc radiologic deosebit al unei instalatii nucleare, material nuclear, material radioactiv, deseu radioactiv sau generator de radiatii - posibilitatea ca in cazul pierderii controlului sa se incaseze in urma unui singur eveniment de acest fel o doza individuala mai mare decat limita anuala de doza pentru o persoana din populatie sau o doza colectiva de zece ori mai mare decat limita anuala de doza pentru o persoana din populatie;
    26. risc nuclear deosebit al unui material nuclear - un material nuclear este considerat a avea un risc nuclear daca se afla in cantitati totale ce depasesc de zece ori valorile de exceptare de la autorizare prevazute de Normele fundamentale de securitate radiologica;
    27. securitate nucleara - ansamblul de masuri tehnice si organizatorice destinate sa asigure functionarea instalatiilor nucleare in conditii de siguranta, sa previna si sa limiteze deteriorarea acestora si sa asigure protectia personalului ocupat profesional, a populatiei, mediului si bunurilor materiale impotriva iradierii sau a contaminarii radioactive;
    28. sistem controlat de management al calitatii - sistemul de management al calitatii instituit si mentinut in conformitate cu reglementarile specifice emise de comisie si care este controlat de aceasta;
    29. surse - emitatorul de radiatii ionizante si orice material radioactiv;
    30. surse orfane - sursele provenind din practici din trecut, trafic ilicit sau pierdute, care nu se afla sub controlul unui titular de autorizatie.
    Art. 2
    Legea nr. 111/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 193/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 193 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu