E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Legea 191 1998 modificat de Legea 3 2016
Legea 191 1998 modificat si completat de OUG 43 2015
Articolul 22 din actul Legea 191 1998 abrogat de articolul 10 din actul Legea 562 2004
Articolul 19 din actul Legea 191 1998 modificat de Legea 67 2003
Articolul 22 din actul Legea 191 1998 articole noi... Legea 67 2003
Articolul 12 din actul Legea 191 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 103 2002
Articolul 14 din actul Legea 191 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 103 2002
Articolul 19 din actul Legea 191 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 103 2002
Articolul 22 din actul Legea 191 1998 articole noi... articolul 1 din actul OUG 103 2002
Articolul 1 din actul Legea 191 1998 modificat de articolul 1 din actul OUG 103 2002
Legea 191 1998 promulgat de Decretul 355 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 191 din 19 octombrie 1998

privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 402 din 22 octombrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Serviciul de Protectie si Paza este organ de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, specializat in asigurarea protectiei demnitarilor romani, a demnitarilor straini pe timpul sederii lor in Romania, a familiilor acestora, in limitele competentelor legale, precum si in asigurarea pazei sediilor de lucru si a resedintelor acestora, potrivit hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) Serviciul de Protectie si Paza are structura militara si este parte componenta a sistemului national de aparare.
    Art. 2
    Serviciul de Protectie si Paza isi desfasoara activitatea cu respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii, a hotararilor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, precum si a regulamentelor militare.
    Art. 3
    (1) Activitatea Serviciului de Protectie si Paza este organizata si coordonata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si este controlata de Parlament, prin comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala.
    (2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protectie si Paza prezinta rapoarte cu privire la indeplinirea atributiilor ce ii revin, potrivit legii, Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 4
    (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Serviciul de Protectie si Paza colaboreaza cu Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
    (2) Institutiile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa acorde Serviciului de Protectie si Paza, in limita competentelor legale, sprijinul necesar indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
    Art. 5
    Protectia demnitarilor romani in afara teritoriului national se asigura de catre personalul Serviciului de Protectie si Paza, in cooperare cu serviciile speciale cu atributii in domeniu, din tarile gazda.
    Art. 6
    Serviciul de Protectie si Paza poate stabili relatii de colaborare cu organisme similare din strainatate, cu aprobarea prealabila a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

    CAP. 2
    Conducerea, organizarea si atributiile Serviciului de Protectie si Paza

    Sectiunea 1
    Conducerea Serviciului de Protectie si Paza

    Art. 7
    (1) Serviciul de Protectie si Paza este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    (2) La numirea in functie, directorul depune in fata Presedintelui Romaniei urmatorul juramant: "Eu, ..., jur ca voi indeplini cu buna-credinta si nepartinire, in deplinul respect al Constitutiei si al legilor tarii, atributiile ce imi revin in calitate de director al Serviciului de Protectie si Paza."
    Art. 8
    (1) Directorul Serviciului de Protectie si Paza organizeaza si conduce activitatea serviciului si il reprezinta in relatiile cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice, cu institutii si organizatii din tara, precum si cu organisme similare din strainatate.
    (2) Directorul Serviciului de Protectie si Paza angajeaza serviciul in relatiile cu persoanele juridice sau fizice. In acest scop el poate da imputerniciri si altor cadre din subordine.
    (3) In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul Serviciului de Protectie si Paza emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.
    Art. 9
    (1) Directorul Serviciului de Protectie si Paza are in subordine nemijlocita un prim-adjunct, care este inlocuitorul sau legal si sef al statului major, precum si un adjunct.
    (2) Prim-adjunctul si adjunctul au rang de subsecretar de stat si sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Paza, cu avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
    Art. 10
    (1) In cadrul Serviciului de Protectie si Paza functioneaza Consiliul director, ca organ deliberativ.
    (2) Conducerea operativa a Serviciului de Protectie si Paza si asigurarea indeplinirii hotararilor Consiliului director se realizeaza de catre biroul executiv al acestuia.
    (3) Atributiile, modul de functionare si componenta Consiliului director si ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Paza.

    Sectiunea a 2-a
    Organizarea Serviciului de Protectie si Paza

    Art. 11
    Serviciul de Protectie si Paza are in compunere un stat major si structuri operative necesare indeplinirii atributiilor prevazute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.
    Art. 12
    (1) Structura organizatorica, efectivele in timp de pace si in timp de razboi si Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Paza se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Paza.
    (2) Directorul Serviciului de Protectie si Paza cu aprobarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, poate modifica structura serviciului, in limita efectivelor stabilite, prin infiintarea, desfiintarea sau reorganizarea formatiunilor, centrelor, sectiilor, sectoarelor, birourilor si a altor structuri similare.
    Art. 13
    (1) Serviciul de Protectie si Paza are structura proprie de mobilizare si tine evidenta personalului militar si civil propriu, existent in timp de pace, precum si a rezervistilor, conform legislatiei in vigoare.
    (2) Normele de functionare a structurii prevazute la alin. (1), activitatea de mobilizare si evidenta rezervisitilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General.

    Sectiunea a 3-a
    Atributiile Serviciului de Protectie si Paza

    Art. 14
    (1) Serviciul de Protectie si Paza, prin structurile sale specializate, are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si executa activitati pentru prevenirea si anihilarea oricaror actiuni prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizica, libertatea de actiune si sanatatea persoanelor a caror protectie este obligat sa o asigure, precum si pentru realizarea pazei si apararii sediilor de lucru si resedintelor acestora;
    b) organizeaza si desfasoara activitati de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare, numai pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art. 1 alin. (1), in conditiile stabilite prin lege. Orice informatie cu valoare operativa de alta natura se transmite de indata autoritatilor abilitate prin lege, pentru verificarea si valorificarea acesteia;
    c) realizeaza schimburi de informatii si coopereaza cu servicii de informatii si cu structuri departamentale cu atributii in domeniu, in tara si in strainatate, pentru indeplinirea misiunilor specifice prevazute la art. 1 alin. (1);
    d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, verificari prin: solicitarea si obtinerea de obiecte, inscrisuri sau relatii oficiale de la institutii publice; consultarea de specialisti ori experti; primirea de sesizari sau note de relatii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatari personale;
    e) solicita procurorului, in cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala, autorizarea efectuarii unor activitati potrivit Legii nr. 51/1991, in scopul culegerii de informatii pentru indeplinirea misiunilor specifice. Operatiunile tehnice pentru realizarea acestor activitati se executa de catre Serviciul Roman de Informatii;
    f) intocmeste, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala, acte de constatare ce pot constitui mijloace de proba si consemneaza rezultatele activitatilor prevazute la lit. c) si, dupa caz, la lit. d);
    g) in vederea indeplinirii misiunilor specifice, coordoneaza activitatea fortelor participante care apartin institutiilor implicate in efectuarea transporturilor si telecomunicatiilor speciale, in tara si in strainatate, pentru demnitarii romani si straini carora li se asigura protectie;
    h) intervine, independent sau in cooperare cu alte organe prevazute de lege, pentru prevenirea si contracararea actiunilor de natura sa puna in pericol viata, integritatea fizica, sanatatea sau libertatea de actiune a persoanelor carora le asigura protectie si securitatea obiectivelor pazite, precum si pentru capturarea sau anihilarea elementelor teroriste ori agresive;
    i) executa, independent sau in cooperare cu alte organe specializate, actiuni pentru cautarea, identificarea si neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele pazite;
    j) intreprinde, in colaborare cu organe specializate, masuri pentru asigurarea asistentei medicale, profilactice si terapeutice a demnitarilor a caror protectie intra in competenta sa si realizeaza, prin mijloace proprii, masurile antiepidemice pentru prevenirea imbolnavirilor de natura infectocontagioasa, toxico-chimica sau produse de radiatiile ionizante, precum si alte activitati de profil in obiectivele permanente si temporare;
    k) organizeaza, potrivit legii, activitatea proprie de aparare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii care nu sunt destinate publicitatii;
    l) indeplineste si alte atributii prevazute de lege, specifice domeniului sau de activitate.
    (2) Persoanele indreptatite sa beneficieze de protectie si obiectivele a caror paza se asigura de catre Serviciul de Protectie si Paza se stabilesc prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.

    CAP. 3
    Personalul Serviciului de Protectie si Paza

    Art. 15
    (1) Personalul Serviciului de Protectie si Paza se compune din personal militar si salariati civili.
    (2) Pe timpul indeplinirii atributiilor, personalul operativ este investit cu exercitiul autoritatii publice.
    (3) Personalul militar si civil care indeplineste atributii specifice pentru realizarea activitatilor operative se incadreaza in grupa I si a II-a de munca.
    (4) Criteriile de incadrare in grupele I si a II-a de munca, precum si persoanele care beneficiaza de grupa I sau a II-a de munca se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 16
    (1) Personalul militar din Serviciul de Protectie si Paza are toate drepturile si indatoririle stabilite pentru militarii fortelor armate si isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege si de regulamentele militare.
    (2) Salariatilor civili li se aplica dispozitiile Codului muncii si alte prevederi legale, precum si reglementarile specifice Serviciului de Protectie si Paza.
    (3) Militarii in termen, necesari Serviciului de Protectie si Paza, sunt selectionati prin centrele militare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in limitele stabilite prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pe baza cererilor adresate Statului Major General.
    Art. 17
    (1) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, care executa, conduce sau coordoneaza misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiaza de un spor de 30%, calculat la solda de baza, respectiv la salariul de baza.
    (2) Categoriile de personal care beneficiaza de sporul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza.
    (3) Personalului Serviciului de Protectie si Paza i se asigura gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le indeplineste, iar in cazul in care, ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, i-au fost degradate si distruse bunuri personale, are dreptul la despagubiri corespunzatoare acordate de institutie.
    (4) Personalului Serviciului de Protectie si Paza, care participa la misiuni operative a caror durata depaseste 4 ore, i se asigura gratuit un supliment de hrana, in echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.
    (5) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, care are in primire caini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectiva, la un spor de 5% din solda de baza.
    (6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protectie si Paza, ale caror conducatori auto se afla in misiune de protectie si paza, nu angajeaza raspunderea materiala a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protectie si Paza.
    Art. 18
    (1) Personalul care, din motive de imbolnavire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori in legatura cu serviciul, nu isi mai poate indeplini atributiile si este trecut intr-o alta functie isi pastreaza solda si celelalte drepturi banesti avute anterior.
    (2) Personalul care si-a pierdut, total sau partial, capacitatea de munca in timpul, din cauza ori in legatura cu serviciul, incadrat in gradul I sau in gradul II de invaliditate, primeste in perioada invaliditatii o pensie egala cu solda neta sau, dupa caz, salariul de baza net, avut la data survenirii invaliditatii, si beneficiaza, o singura data, de o compensatie egala cu de zece ori solda neta sau, dupa caz, cu de zece ori acelasi salariu de baza net.
    (3) Personalul care si-a pierdut partial capacitatea de munca in conditiile alin. (2), fiind incadrat in gradul III de invaliditate, si care mai poate executa in continuare profesia beneficiaza de o pensie egala cu cel putin jumatate din solda sau din salariul de baza net, avut in ultima luna de activitate, si, o singura data, de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi solda sau salariu de baza net, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul pe care il poate primi dintr-o alta activitate desfasurata.
    (4) Urmasii celui decedat in timpul, din cauza ori in legatura cu serviciul beneficiaza de o pensie egala cu solda de baza sau, dupa caz, cu salariul realizat in ultima luna anterioara decesului, precum si, o singura data, de o compensatie baneasca egala cu de cincisprezece ori solda de baza neta sau, dupa caz, cu salariul de baza net avut la data decesului.
    Art. 19
    (1) Cadrele militare din Serviciul de Protectie si Paza provin din randurile absolventilor institutiilor militare de invatamant. In cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care institutiile militare de invatamant nu asigura formarea specialistilor necesari, acestea pot fi incadrate cu persoane pregatite de institutiile civile de invatamant si care indeplinesc conditiile legale.
    (2) Pregatirea specifica a personalului se realizeaza prin sistemul propriu de instruire sau in unitatile militare si in institutiile de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si ale Serviciului Roman de Informatii ori in institutii civile. De asemenea, pregatirea se poate desfasura si in cadrul unor institutii similare din strainatate.
    Art. 20
    (1) Personalul militar si civil din Serviciul de Protectie si Paza are obligatia de a pastra secretul de stat si secretul de serviciu, in conditiile legii.
    (2) Divulgarea, in orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitatii Serviciului de Protectie si Paza este interzisa si se pedepseste conform legii.
    Art. 21
    Personalul Serviciului de Protectie si Paza isi dovedeste calitatea cu legitimatia de serviciu, iar pe timpul indeplinirii misiunilor operative, si cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este prevazut in anexa nr. 1.

    CAP. 4
    Asigurarea materiala si financiara

    Art. 22
    Serviciul de Protectie si Paza executa urmatoarele activitati:
    a) elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobarea de catre Parlament; directorul Serviciului de Protectie si Paza are calitatea de ordonator principal de credite;
    b) aproba, in limita competentelor sale, documentatia tehnico-economica pentru lucrarile proprii de investitii si reparatii, urmarind executarea acestora la termenele stabilite;
    c) planifica si realizeaza inzestrarea cu armament, munitii, tehnica, aparatura si alte materiale, prin contractari cu parteneri interni si externi sau prin alte modalitati prevazute de lege;
    d) stabileste, pe baza dispozitiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare si consum, depozitare, folosire, intretinere si reparare, de declasare si casare, de decontare, evidenta si control ale mijloacelor materiale si financiare;
    e) incheie, in conditiile legii, asigurari facultative pentru personalul aflat in misiuni specifice si pentru mijloacele tehnice folosite.
    Art. 23
    (1) Terenurile, cladirile, spatiile de lucru, de depozitare si de cazare, necesare functionarii Serviciului de Protectie si Paza, sunt asigurate de Guvern, in conditiile prevazute de lege.
    (2) Imobilele detinute de unitatile Serviciului de Protectie si Paza constituie domeniu public de interes national si sunt scoase din circuitul civil.
    Art. 24
    (1) Pentru exercitarea actului de conducere si indeplinirea misiunilor specifice, Serviciul de Protectie si Paza isi organizeaza un sistem propriu de transmisiuni, folosind in acest scop fortele si mijloacele aflate la dispozitia sa.
    (2) Pe timpul misiunilor specifice sistemul propriu de transmisiuni poate fi folosit si de persoanele prevazute la art. 1 alin. (1).
    Art. 25
    Serviciul de Protectie si Paza dispune de parc propriu de mijloace de transport, destinat indeplinirii misiunilor specifice.
    Art. 26
    (1) Pentru executarea unor misiuni care nu sufera amanare si care nu pot fi aduse la indeplinire altfel, personalul Serviciului de Protectie si Paza are dreptul sa foloseasca orice mijloace de transport si de telecomunicatii, proprietate publica sau privata, cu exceptia celor apartinand corpului diplomatic.
    (2) Decontarea cheltuielilor ocazionate in astfel de imprejurari se efectueaza in termen de 60 de zile, la cererea proprietarilor, fiind suportate din fondurile Serviciului de Protectie si Paza sau, dupa caz, de catre persoanele care au provocat interventia.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    Personalul Serviciului de Protectie si Paza este autorizat, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de foc, arme albe si alte mijloace de protectie si descurajare, pentru indeplinirea misiunilor de serviciu, precum si in scop de autoaparare, in conditiile prevazute de lege.
    Art. 28
    (1) In situatia in care obiectivele a caror paza este asigurata in mod permanent sau temporar de catre Serviciul de Protectie si Paza sunt in pericol ori atunci cand exista informatii ca se intentioneaza organizarea unor actiuni care le-ar putea pune in pericol, acesta, impreuna cu autoritatile publice si cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competente in domeniu, stabileste zone de protectie a obiectivelor respective, in imediata apropiere a acestora, in care, la nevoie, poate interzice sau limita, dupa caz, accesul.
    (2) Zonele de protectie a obiectivelor sunt delimitate, cu semne vizibile, de catre Serviciul de Protectie si Paza, cu sprijinul de specialitate al autoritatilor publice si al altor organe abilitate.
    (3) Zonele de protectie au acelasi regim ca si obiectivele a caror paza este asigurata.
    (4) Personalul Serviciului de Protectie si Paza, aflat in misiune, este autorizat sa legitimeze si, dupa caz, sa imobilizeze persoanele care patrund in mod ilegal in zonele cu acces interzis sau limitat, predandu-le de urgenta organelor competente, impreuna cu actul de constatare. In aceste situatii, personalul Serviciului de Protectie si Paza are obligatia de a se legitima.
    Art. 29
    (1) In cazul constatarii unei infractiuni flagrante ori a unor tentative sau acte preparatorii pedepsite de lege, care pun in pericol viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1), carora li se asigura protectie, ori obiectivele aflate in paza, personalul Serviciului de Protectie si Paza poate imobiliza faptuitorul, predandu-l de indata organelor competente, impreuna cu actul de constatare si cu mijloacele materiale de proba.
    (2) Serviciul de Protectie si Paza nu poate efectua cercetarea sau urmarirea penala, nu poate lua masura retinerii sau arestarii preventive si nu dispune de spatii proprii de retinere sau de arest.
    Art. 30
    Institutiile din cadrul carora fac parte persoanele fizice beneficiare de protectie si paza si cele carora le apartin obiectivele pazite in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pun la dispozitie Serviciului de Protectie si Paza, in mod gratuit, pe baza unei conventii prealabile, spatiile si utilitatile necesare indeplinirii misiunilor.
    Art. 31
    (1) Activitatea operativa a Serviciului de Protectie si Paza constituie secret de stat.
    (2) Documentele Serviciului de Protectie si Paza se pastreaza in arhiva proprie si pot fi consultate, in conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.
    Art. 32
    Serviciul de Protectie si Paza foloseste, pentru individualizare si recunoastere, emblema, ale carei model si descriere sunt prevazute in anexa nr. 2. Emblema este semnul de arma al Serviciului de Protectie si Paza.
    Art. 33
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.
    (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               ANDREI IOAN CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                              PRESEDINTELE SENATUI
                                    PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                                      MODELUL
                               insignei de serviciu

    Modelul insignei de serviciu se gaseste la pagina 6 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998.

    ANEXA 2

                                    DESCRIEREA
                   emblemei Serviciului de Protectie si Paza

    Descrierea emblemei Serviciului de Protectie si Paza se gaseste la pagina 6 in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 402 din 22 octombrie 1998.

    In  centrul reprezentarii se gaseste un scut albastru, incarcat cu doua sabii de aur, incrucisate, cu varful in jos. Scutul este timbrat de o acvila de aur, cruciata, cu cioc rosu, purtand in acesta o cruce de culoare aurie.
    Sprijinitorii scutului sunt doi lei cu limbile si ghearele rosii.
    Deviza, plasata pe o esarfa de culoare rosie, cuprinde cuvintele "SEMPER FIDELIS", scrise in culoare alba.
    Emblema este incadrata in partea de sus de denumirea tarii "ROMANIA", iar in partea de jos, de initialele institutiei   S.P.P.SmartCity5

COMENTARII la Legea 191/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 191 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu