E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 19 din  9 ianuarie 2003

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa ROMPRES

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 34 din 22 ianuarie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Agentia Nationala de Presa ROMPRES se organizeaza si functioneaza ca institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, independenta editorial, sub controlul Parlamentului.
    (2) Agentia Nationala de Presa ROMPRES, denumita in continuare ROMPRES, are sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    ROMPRES asigura culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presa pentru informarea in masa, in tara si in strainatate, a diferitelor categorii de beneficiari, fara discriminare si cu respectarea deplinei obiectivitati, in cadrul general al asigurarii dreptului la informare.
    Art. 3
    (1) ROMPRES este obligata sa prezinte in mod obiectiv si echidistant realitatile vietii social-politice, economice, religioase si cultural-stiintifice ale tarii, promovand valorile democratice, civice si morale.
    (2) Informatiile trebuie sa fie prezentate si transmise fidel, fara vreo influenta din partea autoritatilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat.
    (3) Stirile si informatiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie sa fie verificate si sa aiba un nivel corespunzator de calitate, sa fie obiective si corecte.
    Art. 4
    In indeplinirea atributiilor pe care le are ROMPRES are datoria sa respecte principiile ordinii constitutionale din Romania, demnitatea, onoarea si viata particulara a persoanelor, precum si dreptul legitim la propria imagine, fara nici o lezare a acestora si fara a prejudicia masurile de protejare a tinerilor si siguranta nationala.
    Art. 5
    Activitatea editoriala a ROMPRES, inclusiv productia fotografica, se bucura de protectia proprietatii intelectuale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
    Art. 6
    Autonomia ROMPRES si independenta sa editoriala sunt garantate prin prezenta lege, iar continutul si structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele formatiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.
    Art. 7
    Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se afla sub protectia prezentei legi.
    Art. 8
    (1) Se considera personal de specialitate personalul care colecteaza si redacteaza stiri, coordoneaza servicii de stiri, de documentare, grafice, fotografice si multimedia sau realizeaza publicatii ori participa direct la alte activitati editoriale.
    (2) Personalul de specialitate are drepturile si obligatiile proprii exercitarii profesiei de ziarist si principiilor deontologice ale profesiei.
    Art. 9
    Este interzisa exercitarea oricarei forme de constrangere fizica sau psihica, a oricarei presiuni ori actiuni de intimidare impotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natura sa impiedice exercitarea profesiei sau sa aduca atingere prestigiului social si profesional al acestuia.
    Art. 10
    Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvaluirea acestor surse, motivata prin existenta unui interes public, poate fi facuta numai in baza unei hotarari judecatoresti.
    Art. 11
    Raspunderea pentru continutul informatiilor de presa transmise beneficiarilor revine, dupa caz, autorului, editorului si ROMPRES.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 12
    ROMPRES are urmatoarele atributii:
    a) culege si redacteaza informatii privind actualitatea romaneasca si internationala, pe care le difuzeaza in limba romana sau in limbi de circulatie internationala, pe baze contractuale, presei romane si straine, precum si altor categorii de beneficiari; realizeaza fotografii de presa pe care le ofera, potrivit aceluiasi regim, beneficiarilor;
    b) asigura difuzarea prompta a comunicatelor, a declaratiilor, a altor documente oficiale si materiale de presa provenind de la autoritatile si institutiile publice, precum si de la alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale;
    c) colecteaza, depoziteaza, prelucreaza si arhiveaza materiale de presa, fotografii si alte documente realizate sau primite;
    d) editeaza, in interesul valorificarii resurselor documentare de care dispune, lucrari de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume si alte asemenea publicatii, beneficiind de protectia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare;
    e) presteaza la cerere, contra cost sau pe baza de reciprocitate ori compensatie, servicii specifice activitatii de informare in masa, pentru persoane fizice ori juridice, din tara sau din strainatate; poate difuza gratuit fluxuri de informatii si fotografii pentru a sustine in scop promotional proiecte majore ale statului roman;
    f) stabileste, pe baza prevederilor legale, preturi si tarife, in lei sau in valuta, pentru productia editoriala, pentru emisiunile sale de stiri si fotografii, precum si pentru celelalte servicii pe care le realizeaza;
    g) participa la activitatea organizatiilor internationale ale agentiilor de presa;
    h) incheie acorduri de cooperare si schimb de fluxuri de informatii si fotografii, prin reciprocitate sau compensatie ori contra cost, cu institutiile de presa nationale si internationale;
    i) realizeaza activitati publicitare prin fluxurile de stiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele si publicatiile proprii, pentru beneficiarii din tara si din strainatate, in schimbul unor produse, prestari de servicii, sponsorizari sau in scop autopromotional;
    j) organizeaza retele proprii de corespondenti in tara si in strainatate.
    Art. 13
    (1) In cadrul activitatii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta si mijloace de informare in masa a Senatului si Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor vor examina, in sedinta comuna, raportul anual de activitate si, cu avizul comisiilor de buget, finante si banci ale Parlamentului, contul de executie bugetara. Comisiile de specialitate pot solicita, in cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice.
    (2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilantul activitatii pentru anul precedent, evaluarea activitatii proprii, precum si strategiile, proiectele si masurile de optimizare a activitatii pentru anul in curs, fiind depus la Parlament pana la data de 30 martie a fiecarui an.
    (3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere si aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunta prin vot.

    CAP. 3
    Organizare si functionare

    Art. 14
    (1) ROMPRES este condusa de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.
    (2) Directorul general este propus de primul-ministru si numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, in sedinta comuna a celor doua Camere, in cel mult 15 zile de la nominalizare. In cazul unui vot negativ, procedura se reia in cel mult 30 de zile.
    (3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani.
    Art. 15
    Mandatul directorului general inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
    b) demisie;
    c) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni;
    d) existenta unei situatii de incompatibilitate dintre cele prevazute la art. 19.
    Art. 16
    (1) In cazul incetarii mandatului directorul general adjunct pe probleme de presa centrala asigura interimatul.
    (2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni.
    Art. 17
    (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor financiara si tehnica.
    (2) Directorul general este presedintele consiliului director.
    (3) Directorii generali adjuncti si directorii sunt numiti in urma promovarii concursului pentru ocuparea functiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general.
    (4) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor consiliului.
    Art. 18
    Consiliul director are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES;
    b) stabileste strategia de dezvoltare a ROMPRES;
    c) stabileste structura si componenta compartimentelor ROMPRES;
    d) propune proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si urmareste executia acestuia;
    e) avizeaza efectuarea de cheltuieli si de tranzactii comerciale si financiare;
    f) stabileste si urmareste respectarea principiilor deontologiei profesionale;
    g) elaboreaza raportul anual privind activitatea ROMPRES, in vederea prezentarii acestuia Parlamentului, precum si rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului;
    h) stabileste alte reglementari si instructiuni de serviciu.
    Art. 19
    (1) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formatiuni politice si nici nu pot promova partizan ideile, programele si activitatile acestora.
    (2) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor institutii de presa, nu pot cumula functii de executie in cadrul acestora si nu pot fi colaboratori ai altor institutii de media.
    (3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2) se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca sau, dupa caz, cu destituirea din functie.
    Art. 20
    (1) Structura organizatorica a ROMPRES poate cuprinde directii, servicii, redactii si birouri.
    (2) Structura organizatorica, precum si atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare elaborat de consiliul director si aprobat prin ordin al directorului general.
    (3) Structura posturilor pe compartimente, incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 21
    (1) Functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate functiilor prevazute in cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Asimilarea functiilor de conducere si de executie de specialitate cu cele prevazute la alin. (1) se va face prin statul de functii al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
    Art. 22
    (1) Directorul general are urmatoarele atributii si raspunderi:
    a) asigura impreuna cu consiliul director conducerea curenta a ROMPRES;
    b) urmareste respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a ROMPRES, precum si a actelor normative, regulamentelor si instructiunilor de serviciu;
    c) aproba, in conditiile legii, angajarea si concedierea personalului ROMPRES;
    d) aproba, in conditiile legii, angajarea de specialisti pentru efectuarea de lucrari si studii de interes pentru ROMPRES;
    e) aproba trimiterea de delegati sau participa personal la reuniuni interne ori internationale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES;
    f) prezinta Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES;
    g) exercita atributiile care ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
    (2) Directorul general poate delega unele dintre atributiile sale directorilor generali adjuncti.
    Art. 23
    (1) Directorul general reprezinta ROMPRES in raporturile cu persoanele fizice si juridice, romane si straine.
    (2) In exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine si decizii, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

    CAP. 4
    Activitatea financiara si patrimoniul

    Art. 24
    ROMPRES administreaza bunurile din patrimoniul sau si dispune de ele, sub control parlamentar.
    Art. 25
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de investitii ale ROMPRES se asigura de la bugetul de stat si din venituri proprii.
    (2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vanzarea de informatii, fotografii, documentare si publicatii proprii, din publicitate sau din donatii si sponsorizari, precum si din exploatarea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sau in administrarea sa, pentru finantarea programului propriu de investitii, pentru cheltuieli materiale si pentru crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului.
    Art. 26
    Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite.
    Art. 27
    ROMPRES administreaza si foloseste, in vederea indeplinirii atributiilor sale, spatii corespunzatoare, echipamente si instalatii proprii de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor si a fotografiilor, de telecomunicatii, de editare-imprimare.
    Art. 28
    Patrimoniul fostei Agentii Nationale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice se transmite catre ROMPRES, organizata in conformitate cu prezenta lege.
    Art. 29
    ROMPRES se excepteaza de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 30
    (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi Agentia Nationala de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice isi inceteaza activitatea.
    (2) Personalul fostei Agentii Nationale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice este preluat prin transfer de catre ROMPRES, organizata in conformitate cu prezenta lege.
    Art. 31
    (1) In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES.
    (2) In termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES.
    (3) In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora si se va aproba Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES.
    Art. 32
    La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 886/2001 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa ROMPRES, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILASmartCity5

COMENTARII la Legea 19/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 19 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu