E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 19 din  6 aprilie 1993

pentru ratificarea Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) si a aranjamentelor agricole bilaterale la care se face referire in acord, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 75 din 16 aprilie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992.
    Art. 2
    Se ratifica aranjamentele agricole bilaterale, incheiate sub forma de schimb de scrisori, intre Romania si, respectiv, Austria, Elvetia, Liechtenstein, Suedia, Norvegia, Islanda, si sub forma de protocol cu Finlanda, incheiate in paralel cu Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), la care se face referire in acord.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat, in sedinta din 16 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
              prof. univ. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

            PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                    ADRIAN NASTASE


                       ACORD
intre statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb si Romania (TRADUCERE)

                       PREAMBUL
Republica Austria, Republica Finlanda, Republica Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, Regatul Suediei, Confederatia Elvetiei, denumite in cele ce urmeaza statele A.E.L.S., si Romania,
    reafirmand intentia lor de a participa activ la procesul de integrare economica din Europa si exprimandu-si disponibilitatea de a coopera pentru a gasi ca si mijloace pentru intarirea acestui proces,
    luand in considerare importanta legaturilor existente intre statele A.E.L.S. si Romania si valorile comune pe care le impartasesc, si recunoscand ca statele A.E.L.S. si Romania doresc sa intareasca aceste legaturi si sa stabileasca relatii stranse si trainice,
    avand in vedere Declaratia semnata intre statele A.E.L.S. si Romania la Geneva, in decembrie 1991,
    reafirmand angajamentul lor ferm fata de actul final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, Carta de la Paris pentru o noua Europa si, indeosebi, principiile cuprinse in Documentul final al C.S.C.E. de la Bonn privind cooperarea economica in Europa,
    reafirmand angajamentul lor pentru democratia pluralista bazata pe respectarea regulilor de drept, a drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor apartinand minoritatilor, si a libertatilor fundamentale,
    ferm convinse ca acest acord va promova crearea unei largi si armonioase zone de comert liber in Europa, constituind astfel o contributie importanta la integrarea europeana,
    hotarate, in acest scop, de a elimina progresiv obstacolele la o parte substantiala a comertului lor, in conformitate cu Acordul general pentru tarife si comert (G.A.T.T.),
    declarandu-si disponibilitatea de a examina, in lumina oricarui factor relevant, posibilitatea dezvoltarii si adancirii relatiilor lor in scopul de a le extinde la domenii neacoperite de acest acord,
    considerand ca nici o prevedere a acestui acord nu poate fi interpretata ca exceptand statele parti la acest acord de la obligatiile lor decurgand din alte acorduri internationale, indeosebi ale Acordului general pentru tarife si comert,
    au hotarat, in scopul celor de mai sus, sa incheie acest acord:

    Art. 1
    Obiective
    1. Statele A.E.L.S. si Romania vor stabili gradual, intr-o perioada de tranzitie ce se va termina nu mai tarziu de 31 decembrie 2002, o zona de comert liber, in conformitate cu prevederile prezentului acord.
    2. Obiectivele acestui acord, care are la baza relatii comerciale intre economii de piata si respectarea principiilor democratice si a drepturilor omului, sunt:
    a) promovarea, prin expansiunea comertului reciproc, a dezvoltarii armonioase a relatiilor economice intre statele A.E.L.S. si Romania si sustinerea, prin aceasta, a dezvoltarii activitatii economice in statele A.E.L.S. si Romania, imbunatatirea nivelului de trai si a conditiilor de munca si cresterea productivitatii si stabilitatii financiare;
    b) asigurarea de conditii corecte de concurenta in domeniul comertului intre statele parti la acest acord;
    c) de a contribui, in acest mod, prin inlaturarea barierelor din calea comertului, la dezvoltarea armonioasa si expansiunea comertului mondial.
    Art. 2
    Domeniu de aplicare
    Acordul se va aplica la:
    a) produsele cuprinse in cap. 25-97 din Sistemul Armonizat de Descriere si Codificare a Marfurilor (HS), cu exceptia produselor din anexa nr. I;
    b) produsele specificate in Protocolul A, cu luarea in considerare a aranjamentelor prevazute in acel protocol;
    c) peste si alte produse marine prevazute in anexa nr. II, originare intr-un stat A.E.L.S. sau in Romania.
    Art. 3
    Regulile de origine si cooperarea in domeniul administratiei vamale
    1. Protocolul B stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativa.
    2. Statele parti la acest acord vor lua masuri adecvate, inclusiv efectuarea de examinari regulate in Comitetul mixt si aranjamente pentru cooperarea administrativa, pentru a asigura ca prevederile art. 4-9, 14 si 23 ale acordului si Protocolului B sa fie aplicate efectiv si in mod armonios si a reduce cat mai mult posibil formalitatile impuse comertului si de a ajunge la solutii reciproc satisfacatoare la toate dificultatile care apar din aplicarea acelor prevederi.
    Art. 4
    Taxe vamale de import si taxe cu efect echivalent
    1. Nici o noua taxa vamala de import sau taxa avand efect echivalent nu va fi introdusa in comertul dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. La data intrarii in vigoare a acestui acord, statele A.E.L.S. vor desfiinta toate taxele vamale de import si orice taxe avand efect echivalent pentru produsele originare in Romania, cu exceptia produselor specificate in anexa nr. III pentru care taxele vamale de import si taxele avand efect echivalent vor fi eliminate progresiv, in conformitate cu prevederile inscrise in acea anexa.
    3. Pentru produsele specificate in anexa nr. IV, originare intr-un stat A.E.L.S., Romania va elimina toate taxele vamale de import si taxele avand efect echivalent, in conformitate cu prevederile inscrise in acea anexa.
    Art. 5
    Taxa de baza
    1. Pentru fiecare produs taxa de baza la care urmeaza sa se aplice reducerile succesive stabilite in acest acord va fi taxa la nivelul natiunii celei mai favorizate, aplicata la 30 aprilie 1993.
    2. Daca, dupa intrarea in vigoare a acestui acord, vreo reducere tarifara este aplicata pe o baza erga omnes, indeosebi reduceri aplicate ca rezultat al Rundei Uruguay de Negocieri Comerciale Multilaterale sau al renegocierii Protocolului de aderare a Romaniei la G.A.T.T., asemenea taxe reduse vor inlocui taxele de baza la care se face referire in paragraful 1, incepand cu data de la care sunt aplicate asemenea reduceri.
    3. Taxele reduse, calculate conform art. 4, vor fi aplicate la o cifra rotunjita la prima zecimala sau, in cazul taxelor specifice, la a doua zecimala.
    Art. 6
    Taxe vamale de natura fiscala
    1. Prevederile paragrafelor 1-3 ale art. 4 se vor aplica, de asemenea, taxelor vamale de natura fiscala, cu exceptia celor prevazute in Protocolul C.
    2. Statele parti la acest acord pot inlocui o taxa vamala de natura fiscala sau elementul fiscal al unei taxe vamale printr-o taxa interna.
    Art. 7
    Taxe vamale de export si taxe cu efect echivalent
    1. Nici o noua taxa vamala de export sau taxa avand efect echivalent nu va fi introdusa in comertul dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. Statele A.E.L.S. si Romania vor desfiinta intre ele, la data intrarii in vigoare a acestui acord, toate taxele vamale de export si orice taxe avand efect echivalent, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. V.
    Art. 8
    Restrictii cantitative la import si masuri cu efect echivalent
    1. Nici o noua restrictie cantitativa la import sau masuri avand efect echivalent nu vor fi introduse in comertul dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. Restrictiile cantitative si masurile avand efect echivalent la importul in statele A.E.L.S. vor fi desfiintate la data intrarii in vigoare a acestui acord, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. VI.
    3. Restrictiile cantitative si masurile avand efect echivalent la importul in Romania vor fi desfiintate la data intrarii in vigoare a acordului, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. VII.
    Art. 9
    Restrictii cantitative la export si masuri cu efect echivalent
    1. Nici o noua restrictie cantitativa la export sau masuri avand efect echivalent nu vor fi introduse in comertul dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. Restrictiile cantitative la exportul din statele A.E.L.S. si masurile avand efect echivalent vor fi desfiintate la data intrarii in vigoare a acordului, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. VIII.
    3. Restrictiile cantitative la exportul din Romania si masurile avand efect echivalent vor fi desfiintate la data intrarii in vigoare a acordului, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. IX.
    Art. 10
    Exceptii generale
    Acest acord nu va impiedica aplicarea interdictiilor sau restrictiilor la import, export sau asupra marfurilor in tranzit justificate prin motive de moralitate publica, politica publica sau securitate publica; protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor si a mediului inconjurator; protectia comorilor nationale posedand valoare artistica, istorica sau arheologica; protectia proprietatii intelectuale, reglementari privind aurul si argintul; sau conservarea resurselor naturale epuizabile, daca asemenea masuri sunt aplicate efectiv in legatura cu restrictii asupra productiei interne sau a consumului. Asemenea interdictii sau restrictii nu vor constitui, totusi, un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata in comertul dintre statele parti la acest acord.
    Art. 11
    Monopolurile statului
    1. Statele parti la acest acord vor asigura ca orice monopol de stat cu caracter comercial sa fie ajustat, sub rezerva prevederilor stabilite in Protocolul D, astfel incat nici o discriminare privind conditiile in care marfurile sunt procurate si comercializate sa nu existe intre nationalii statelor A.E.L.S. si ai Romaniei.
    2. Prevederile acestui articol se vor aplica la orice organism prin care autoritatile competente ale statelor parti la acest acord, de jure sau de facto, fie direct sau indirect, supravegheaza, determina sau influenteaza in mod apreciabil importurile sau exporturile intre statele parti la acest acord. Aceste prevederi se vor aplica, de asemenea, la monopolurile delegate de stat altor entitati.
    Art. 12
    Procedura de informare asupra proiectelor de reglementari tehnice
    1. Statele A.E.L.S. si Romania vor notifica unul celuilalt, intr-un stadiu cat mai devreme posibil si in conformitate cu prevederile stabilite in anexa nr. X, proiectele de reglementari tehnice si proiectele de modificari ale acestora pe care ele intentioneaza sa le emita.
    2. Statele parti la acest acord se vor stradui sa indeplineasca aceasta procedura in decurs de 2 ani de la intrarea in vigoare a acordului. Daca aceasta nu se dovedeste a fi posibila pe deplin, Comitetul mixt va prelungi aceasta perioada.
    Art. 13
    Comertul cu produse agricole
    1. Statele parti la acest acord isi declara disponibilitatea de a promova, in masura in care politicile lor agricole permit, dezvoltarea armonioasa a comertului cu produse agricole.
    2. In realizarea acestui obiectiv, fiecare stat A.E.L.S. in parte si Romania vor incheia un aranjament bilateral care sa prevada masuri pentru facilitarea comertului cu produse agricole.
    3. Statele parti la acest acord vor aplica reglementarile lor veterinare, fitosanitare si sanitare intr-un mod nediscriminatoriu si nu vor introduce nici o noua masura care are efectul obstructionarii comertului in mod nepermis.
    Art. 14
    Taxarea interna
    1. Statele parti la acest acord se vor abtine de la orice masura sau practica de natura fiscala interna care instituie, direct sau indirect, o discriminare intre produsele originare intr-un stat A.E.L.S. si produsele similare originare in Romania.
    2. Produsele exportate in teritoriul unuia dintre statele parti la acest acord nu vor putea beneficia de rambursarea taxarii interne la un nivel care sa depaseasca cuantumul taxarii, directe sau indirecte, impus asupra lor.
    Art. 15
    Platile
    1. Platile legate de comertul dintre statele A.E.L.S. si Romania si transferul acestor plati in teritoriul statului parte la acest acord, unde domiciliaza creditorul, vor fi libere de orice restrictie.
    2. Statele parti la acest acord se vor abtine de la orice restrictii de schimb valutar sau administrative la acordarea, rambursarea sau acceptarea de credite pe termen scurt si mediu care acopera tranzactii comerciale la care participa un rezident.
    3. Pana la introducerea unei depline convertibilitati a monedei romanesti in sensul art. VIII al Acordului Fondului Monetar International, Romania isi rezerva dreptul de a aplica restrictii de schimb valutar legate de acordarea sau luarea creditelor pe termen scurt si mediu, in limita permisa conform statutului Romaniei la F.M.I., cu conditia ca aceste restrictii sa fie aplicate intr-o maniera nediscriminatorie. Ele vor fi aplicate astfel incat sa cauzeze perturbarea cea mai mica posibila prezentului acord. Romania va informa prompt Comitetul mixt despre introducerea unor astfel de masuri si a oricaror modificari ale acestora.
    Art. 16
    Achizitiile publice
    1. Statele parti la acest acord considera liberalizarea efectiva a pietelor lor respective de achizitii publice ca un obiectiv important si de dorit al acestui acord.
    2. De la data intrarii in vigoare a acestui acord, statele A.E.L.S. vor acorda societatilor din Romania acces la procedurile de contractare, pe baza de licitatie, pe pietele lor respective de achizitii publice conform Acordului privind achizitiile publice din 12 aprilie 1979, asa cum a fost amendat prin Protocolul de amendamente din 2 februarie 1987, negociate sub auspiciile Acordului general pentru tarife si comert.
    Romania, luand in considerare procesul de restructurare si dezvoltare a economiei sale, va asigura, in mod treptat, pe baza acelorasi principii, accesul companiilor din statele A.E.L.S. la procedurile de contractare, pe baza de licitatie, pe piata sa de achizitii publice.
    3. Cat mai curand posibil dupa intrarea in vigoare a acestui acord, statele parti la acest acord vor dezvolta si ajusta in mod progresiv regulile, conditiile si practicile care guverneaza participarea la contractele de achizitii publice licitate de autoritatile si entitatile publice si de catre entitatile private, carora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, astfel incat sa se asigure accesul liber si transparenta, si sa nu existe discriminare intre furnizorii potentiali din statele parti la acest acord. Un echilibru deplin intre drepturile si obligatiile statelor parti la acest acord va fi stabilit nu mai tarziu de sfarsitul perioadei de tranzitie.
    4. Comitetul mixt va recomanda sau va conveni, dupa caz, modalitatile practice pentru aceasta dezvoltare incluzand, intre altele, domeniul, perioada de timp si regulile care sa se aplice.
    5. Statele parti interesate se vor stradui sa adere la acordurile respective negociate sub auspiciile Acordului general pentru tarife si comert.
    Art. 17
    Protectia proprietatii intelectuale
    1. Statele parti la acest acord vor acorda si asigura protectia adecvata, efectiva si nediscriminatorie a drepturilor de proprietate intelectuala. Ele vor adopta si lua masuri adecvate, efective si nediscriminatorii pentru aplicarea acestor drepturi fata de incalcarea acestora si, in mod deosebit, fata de contrafacere si piraterie. Obligatiile specifice ale statelor parti sunt cuprinse in anexa nr. XI.
    2. Statele parti la acest acord vor lua toate masurile necesare, cat mai curand posibil dupa intrarea in vigoare a acordului, pentru a se conforma prevederilor reale ale conventiilor multilaterale care sunt specificate in art. 2 al anexei nr. XI si vor face cele mai mari eforturi pentru a adera la acestea, ca si la acordurile multilaterale care faciliteaza cooperarea in domeniul protectiei drepturilor de proprietate intelectuala.
    3. In domeniul proprietatii intelectuale, statele parti la acest acord nu vor acorda cetatenilor celorlalte state parti un tratament mai putin favorabil decat acela acordat cetatenilor oricarui alt stat. Orice avantaj, favoare, privilegiu sau imunitate derivand din:
    a) acordurile bilaterale in vigoare pentru un stat parte la acest acord la intrarea in vigoare a acestui acord, asa cum se va notifica celorlalte state parti pana la 1 ianuarie 1994;
    b) acordurile multilaterale existente si viitoare, inclusiv acordurile regionale privind integrarea economica, la care nu toate statele parti la acest acord sunt parti pot fi exonerate de aceasta obligatie, cu conditia ca aceasta sa nu constituie o discriminare arbitrara sau nejustificata a cetatenilor celorlalte state parti.
    4. Doua sau mai multe state parti la acest acord pot incheia alte acorduri care sa depaseasca cerintele acestui acord, cu conditia ca astfel de acorduri sa fie deschise tuturor celorlalte state parti la acest acord in conditii echivalente cu acelea cuprinse in acorduri si ca ele sa fie gata sa intre in negocieri de buna-credinta in acest scop.
    5. Statele parti la acest acord vor conveni modalitatile adecvate pentru asistenta tehnica si cooperarea autoritatilor respective ale statelor parti la acest acord. In acest scop, ele isi vor coordona eforturile cu organizatiile internationale corespunzatoare.
    Art. 18
    Reguli de concurenta pentru intreprinzatori
    1. Sunt considerate incompatibile cu functionarea corecta a acestui acord, in masura in care pot afecta comertul intre un stat A.E.L.S. si Romania, urmatoarele:
    a) orice intelegeri intre intreprinzatori, hotarari ale asociatiilor de intreprinzatori si practici concertate intre intreprinzatori care au ca obiect sau efect impiedicarea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;
    b) abuzul de catre unul sau mai multi intreprinzatori de o pozitie dominanta in teritoriile statelor parti la acest acord, ca intreg sau ca o parte importanta din acesta.
    2. Incepand cu al treilea an de la intrarea in vigoare a acestui acord, prevederile paragrafului 1 se vor aplica, de asemenea, activitatilor intreprinzatorilor publici si intreprinzatorilor carora partile le acorda drepturi speciale sau exclusive, astfel incat aplicarea acestor prevederi sa nu afecteze realizarea, de jure sau de facto, a sarcinilor publice specifice ce le-au fost incredintate.
    3. Daca un stat parte la acest acord considera ca o anumita practica este incompatibila cu prevederile paragrafelor 1 si 2 si, daca o astfel de practica produce sau ameninta sa produca un prejudiciu serios intereselor acelui stat parte sau un prejudiciu material industriei sale interne, el poate lua masuri adecvate dupa consultari in cadrul Comitetului mixt sau dupa 30 de zile de la solicitarea unei astfel de consultari.
    Art. 19
    Ajutorul de stat
    1. Orice ajutor acordat de un stat parte la acest acord sau din resurse ale statului, indiferent de forma lui, care denatureaza sau ameninta sa denatureze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinzatori sau productia anumitor bunuri, va fi incompatibil cu functionarea corespunzatoare a acestui acord, in masura in care poate afecta comertul dintre un stat A.E.L.S. si Romania.
    2. Orice practici contrare paragrafului 1 vor fi evaluate pe baza criteriilor stabilite prin anexa nr. XII.
    3. In scopul aplicarii prevederilor paragrafelor 1 si 2, statele parti la acest acord recunosc ca, pe perioada primilor 5 ani de la intrarea in vigoare a acestui acord, Romania va fi considerata ca o zona in care nivelul de trai este cu mult sub normal sau in care nivelul somajului este ridicat, rezultand faptul ca Romania poate acorda ajutor cu o intensitate mai mare decat ar fi tolerata pentru statele A.E.L.S. conform criteriilor stabilite in anexa nr. XII. Comitetul mixt va putea decide, tinand cont de situatia economica a Romaniei, sa prelungeasca aplicarea acestei prevederi.
    4. Statele parti la acest acord vor asigura transparenta masurilor privind ajutorul de stat prin schimb de informatii, asa cum se prevede in anexa nr. XIII.
    5. Daca un stat parte la acest acord considera ca o practica este incompatibila cu prevederile paragrafului 1, el poate sa ia masurile pe care le considera necesare impotriva acestei practici, care nu trebuie sa depaseasca prejudiciul cauzat de practica, in conditiile si in conformitate cu procedurile stabilite in art. 25.
    Art. 20
    Dumping
    Daca un stat A.E.L.S. constata ca se practica dumpingul in comertul cu Romania, in sensul art. VI al Acordului general pentru tarife si comert, sau daca Romania constata ca se practica dumpingul in comertul cu un stat A.E.L.S., in sensul aceluiasi articol, statul parte interesat poate lua masurile adecvate fata de aceasta practica in conformitate cu Acordul privind aplicarea art. 6 al Acordului general pentru tarife si comert si cu procedura stabilita in art. 25
    Art. 21
    Actiune de urgenta asupra importurilor unui produs
    In cazul in care un produs este importat in cantitati atat de mari si in astfel de conditii incat produce sau ameninta cu producerea:
    a) unui prejudiciu serios producatorilor interni de produse similare sau direct competitive pe teritoriul statului importator parte la acest acord; sau
    b) unor perturbari serioase in oricare sector al economiei sau dificultati care ar putea produce deteriorari serioase in situatia economica a regiunii,
    statul parte interesat poate lua masuri adecvate in conditiile si in conformitate cu procedura stabilita in art. 25.
    Art. 22
    Ajustare structurala
    1. Masuri exceptionale de durata limitata, care deroga de la prevederile art. 4, pot fi luate de Romania sub forma unor taxe vamale majorate.
    2. Aceste masuri pot interesa numai industriile noi sau anumite sectoare supuse restructurarii sau confruntate cu dificultati serioase, mai ales acolo unde aceste dificultati produc probleme sociale importante.
    3. Taxele vamale asupra importurilor, aplicabile in Romania la produsele originare in statele A.E.L.S., introduse prin aceste masuri nu pot depasi 25% ad valorem si vor mentine un element de preferinta pentru produsele originare in statele A.E.L.S. Valoarea totala a importurilor produselor supuse acestor masuri nu poate depasi 15% din importurile totale de produse industriale din statele A.E.L.S. asa cum sunt definite in art. 2, pe perioada ultimului an pentru care sunt disponibile date statistice.
    4. Aceste masuri se vor aplica pe o perioada care sa nu depaseasca 5 ani, cu exceptia cazului in care Comitetul mixt autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai tarziu la expirarea perioadei de tranzitie.
    5. Nici o astfel de masura nu poate fi introdusa in legatura cu un produs, daca au trecut mai mult de 3 ani de la eliminarea tuturor taxelor si restrictiilor cantitative sau taxelor ori masurilor avand un efect echivalent in ceea ce priveste acel produs.
    6. Romania va informa Comitetul mixt despre orice masuri exceptionale pe care intentioneaza sa le ia si, la cererea statelor A.E.L.S., vor avea loc consultari in Comitetul mixt privind astfel de masuri si sectoarele in care ele se aplica inainte ca ele sa fie aplicate. In cazul in care se iau astfel de masuri, Romania va furniza Comitetului mixt o schema de eliminare a taxelor vamale introduse conform acestui articol. Aceasta schema va cuprinde calendarul de eliminare a acestor taxe, incepand cel mai tarziu dupa 2 ani de la introducerea lor in rate anuale egale. Comitetul mixt poate decide asupra unei scheme diferite.
    Art. 23
    Reexportul si lipsa serioasa
    In cazul in care aplicarea prevederilor art. 7 si 9 conduce la:
    a) reexport catre o tara terta fata de care statul exportator parte la acest acord mentine pentru produsul in cauza restrictii cantitative la export, taxe de export sau masuri sau taxe avand un efect echivalent; sau
    b) o lipsa serioasa sau o amenintare cu aceasta la un produs esential pentru statul exportator parte la acest acord;
    si, in cazul in care situatiile mentionate mai sus dau nastere sau este posibil sa dea nastere la dificultati majore pentru statul parte exportator, acel stat parte poate lua masuri adecvate, in conditiile si in conformitate cu procedurile stabilite in art. 25. Masurile vor fi nediscriminatorii si vor fi eliminate atunci cand conditiile nu mai justifica mentinerea lor.
    Art. 24
    Dificultati ale balantei de plati
    1. In cazul in care un stat A.E.L.S. sau Romania are dificultati serioase ale balantei de plati sau se afla sub o amenintare iminenta a acesteia, statul A.E.L.S. sau Romania, dupa caz, poate, in conformitate cu conditiile stabilite conform Acordului general pentru tarife si comert, sa adopte masuri comerciale restrictive, care vor fi de durata limitata si care nu vor depasi ceea ce este necesar pentru remedierea situatiei balantei de plati. Masurile vor fi atenuate gradual, pe masura ce se imbunatatesc conditiile balantei de plati, si ele vor fi eliminate atunci cand conditiile nu mai justifica aceasta mentinere. Statul A.E.L.S. sau Romania, dupa caz, va informa celelalte state parti la acest acord si Comitetul mixt, inainte de introducerea lor si, atunci cand este posibil, despre calendarul eliminarii lor.
    2. Cu toate acestea, statele parti la acest acord se vor stradui sa evite impunerea de masuri restrictive pentru scopuri privind balanta de plati.
    Art. 25
    Procedura de aplicare a masurilor de salvgardare
    1. Inainte de a initia procedura de aplicare a masurilor de salvgardare stabilite in urmatoarele paragrafe ale prezentului articol, statele parti la acest acord se vor stradui sa solutioneze orice diferende dintre ele, prin consultari directe, si sa informeze celelalte state parti la acest acord despre aceasta.
    2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 6 al prezentului articol, un stat parte, care are in vedere sa recurga la masuri de salvgardare, va notifica prompt despre aceasta celorlalte state parti si Comitetului mixt si va furniza toate informatiile relevante. Intre statele parti vor avea loc, fara intarziere, consultari in Comitetul mixt in vederea gasirii unei solutii acceptabile in comun.
    3. a) In ceea ce priveste art. 19, statele parti interesate vor acorda Comitetului mixt toata asistenta ceruta pentru examinarea cazului si, daca este cazul, vor elimina practica contestata.
    Daca statul parte in discutie nu reuseste sa elimine practica contestata in perioada fixata de Comitetul mixt sau daca Comitetul mixt nu reuseste sa ajunga la un acord dupa consultari sau dupa 30 de zile de la solicitarea unei astfel de consultari, statul parte interesat poate adopta masurile adecvate pentru a face fata dificultatilor care rezulta din practica in disputa.
    b) In ceea ce priveste art. 20, 21 si 23, Comitetul mixt va examina cazul sau situatia si va putea lua orice decizie necesara pentru a pune capat dificultatilor notificate de statul parte interesat. In absenta unei astfel de decizii, in decurs de 30 de zile de cand problema a fost supusa Comitetului mixt, statul parte interesat poate adopta masurile necesare pentru remedierea situatiei.
    c) In ceea ce priveste art. 31, statul parte interesat va furniza Comitetului mixt toate informatiile relevante cerute pentru o analiza completa a situatiei in vederea gasirii unei solutii acceptabile in comun. Daca Comitetul mixt nu reuseste sa ajunga la o astfel de solutie sau daca s-a scurs o perioada de 3 luni de la data notificarii, statul parte interesat poate lua masurile adecvate.
    4. Masurile de salvgardare adoptate vor fi notificate imediat statelor parti la acest acord si Comitetului mixt. Ele vor fi limitate in privinta ariei de cuprindere si a duratei lor la ceea ce este strict necesar, in scopul de a corecta situatia care a condus la aplicarea lor, si nu vor depasi prejudiciul cauzat de practica sau dificultatea in discutie. Se va acorda prioritate unor asemenea masuri care perturba cel mai putin functionarea acordului. Masurile luate de Romania contra unei actiuni sau omisiuni a unui stat A.E.L.S. pot afecta numai comertul cu acel stat. Masurile adoptate contra unei actiuni sau omisiuni a Romaniei pot fi luate numai de acel sau acele state A.E.L.S. al caror comert este afectat de actiunea sau omisiunea respectiva.
    5. Masurile de salvgardare luate vor face obiectul consultarilor regulate in cadrul Comitetului mixt in vederea relaxarii, inlocuirii sau eliminarii lor cat mai curand posibil.
    6. Atunci cand circumstante exceptionale care necesita o actiune imediata fac imposibila o examinare prealabila, statul parte interesat poate, in cazul art. 20, 21 si 23, sa aplice masuri preventive si provizorii strict necesare pentru a face fata situatiei. Masurile vor fi notificate fara intarziere si vor avea loc, cat mai curand posibil, consultari intre statele parti la acest acord in cadrul Comitetului mixt.
    Art. 26
    Exceptii de securitate
    Nimic din acest acord nu va impiedica un stat parte la acest acord sa ia orice masuri pe care le considera necesare pentru:
    a) prevenirea dezvaluirii de informatii contrare intereselor sale esentiale de securitate;
    b) protectia intereselor sale esentiale de securitate sau pentru indeplinirea obligatiilor internationale sau a politicilor nationale:
    (i) privind traficul de arme, munitii si alte mijloace de razboi, cu conditia ca asemenea masuri sa nu prejudicieze conditiile de concurenta in privinta produselor care nu sunt destinate scopurilor militare, specifice, si traficului cu alte marfuri, materiale sau servicii care se efectueaza, direct sau indirect, in scopul aprovizionarii unui complex militar; sau
    (ii) privind neproliferarea armelor biologice si chimice, armelor nucleare sau altor dispozitive explozive nucleare; sau
    (iii) luate in timp de razboi sau al altor tensiuni internationale serioase care constituie o amenintare de razboi.
    Art. 27
    Comitetul mixt
    1. Aplicarea acestui acord va fi supravegheata si administrata de Comitetul mixt stabilit pe baza Declaratiei de la Geneva, care va avea, de asemenea, imputernicirile si competentele incredintate Comitetului mixt din acest acord.
    2. In scopul aplicarii adecvate a acordului, statele parti la acest acord vor efectua schimb de informatii si, la cererea oricarui stat parte la acest acord, vor tine consultari in cadrul Comitetului mixt. Comitetul va examina posibilitatea eliminarii pe mai departe a obstacolelor din calea comertului dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    3. Comitetul poate adopta decizii in cazurile prevazute in acest acord. Asupra altor probleme, comitetul poate face recomandari.
    Art. 28
    Procedurile Comitetului mixt
    1. Pentru implementarea adecvata a acestui acord, Comitetul mixt se va intruni ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an. Fiecare stat parte la acest acord poate cere ca o reuniune sa aiba loc.
    2. Comitetul mixt va actiona prin acord in comun.
    3. Daca un reprezentant in Comitetul mixt al unui stat parte la acest acord a acceptat o hotarare sub rezerva indeplinirii cerintelor constitutionale, hotararea va intra in vigoare, daca nu este prevazuta o data ulterioara, pe data cand este notificata ridicarea rezervei.
    4. In scopul indeplinirii acestui acord, Comitetul mixt va adopta regulile sale de procedura, care vor contine, printre altele, prevederi privind convocarea reuniunilor si pentru desemnarea presedintelui si a duratei mandatului sau.
    5. Comitetul mixt poate decide constituirea de asemenea subcomitete si grupuri de lucru pe care le considera necesare pentru a-l sprijini sa-si indeplineasca scopurile.
    Art. 29
    Clauza evolutiva
    1. In cazul in care un stat parte la acest acord considera ca ar fi folositor, in interesele economiilor statelor parti la acest acord, sa dezvolte si sa adanceasca relatiile stabilite de acord prin extinderea lor la domenii neacoperite de acesta, el va inainta o cerere motivata statelor parti la acest acord. Statele parti la acest acord pot instrui Comitetul mixt sa examineze aceasta cerere si, unde este cazul, sa le faca recomandari, indeosebi in vederea inceperii negocierilor.
    2. Acordurile care rezulta din procedura la care se face referire in paragraful 1 vor fi supuse ratificarii sau aprobarii de catre statele parti la acest acord, in conformitate cu propriile lor proceduri.
    Art. 30
    Servicii si investitii
    1. Statele parti la acest acord recunosc importanta crescanda a anumitor sectoare, cum sunt serviciile si investitiile. In eforturile lor de a dezvolta si largi treptat cooperarea lor, indeosebi in contextul integrarii europene, ele vor coopera in scopul realizarii unei liberalizari graduale si deschiderii reciproce a pietelor pentru investitii si comert in domeniul serviciilor, tinand cont de activitatea respectiva din G.A.T.T.
    2. Statele A.E.L.S. si Romania vor discuta in Comitetul mixt^1) aceasta cooperare, in scopul dezvoltarii si adancirii relatiilor lor guvernate de acord.
------------------
    ^1) Austria isi rezerva dreptul de a nu include traficul de tranzit si serviciile privind tranzitul in asemenea discutii si in aranjamentele care pot rezulta din acestea.
    Art. 31
    Indeplinirea obligatiilor
    1. Statele parti la acest acord vor lua toate masurile necesare pentru a asigura realizarea obiectivelor acordului si indeplinirea obligatiilor lor in cadrul acordului.
    2. Daca un stat A.E.L.S. considera ca Romania sau daca Romania considera ca un stat A.E.L.S. nu a reusit sa-si indeplineasca o obligatie in cadrul acestui acord, statul parte interesat poate lua masurile adecvate in conditiile si in conformitate cu procedurile stabilite in art. 25.
    Art. 32
    Anexe si protocoale
    Anexele si protocoalele*) la acest acord sunt parte integranta a acestuia. Comitetul mixt poate decide sa modifice anexele si Protocoalele A si B.
------------------
    *) Anexele si protocoalele la acest acord se publica ulterior.
    Art. 33
    Relatii comerciale guvernate de alte acorduri
    Acest acord se aplica relatiilor comerciale dintre statele individuale A.E.L.S., pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, dar nu relatiilor comerciale dintre statele individuale A.E.L.S., cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel in acest acord.
    Art. 34
    Uniuni vamale, zone de comert liber si comertul de frontiera
    Acest acord nu va impiedica mentinerea sau infiintarea de uniuni vamale, zone de comert liber sau aranjamente pentru comertul de frontiera, in masura in care acestea nu afecteaza negativ regimul comercial si, indeosebi, prevederile privind regulile de origine prevazute in acest acord.
    Art. 35
    Aplicare teritoriala
    Acest acord se va aplica teritoriilor statelor parti la acest acord.
    Art. 36
    Amendamente
    Amendamentele la acest acord, altele decat cele la care se face referire in art. 32, care sunt aprobate de Comitetul mixt, vor fi inaintate statelor parti la acest acord pentru acceptare si vor intra in vigoare daca au fost acceptate de toate statele parti la acest acord.
    Instrumentele de acceptare vor fi depuse la depozitar.
    Art. 37
    Aderarea
    1. Oricare stat parte, nou membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, poate adera la acest acord, cu conditia ca Comitetul mixt sa decida aprobarea aderarii lui, negociata intre statul care adera si statele parti interesate, in asemenea clauze si conditii ce pot fi stabilite in acea decizie. Instrumentul de aderare va fi depus la depozitar.
    2. In relatia cu un stat care adera, acordul va intra in vigoare in prima zi a celei de a treia luni care urmeaza dupa depunerea instrumentului de aderare.
    Art. 38
    Retragerea si expirarea
    1. Oricare stat parte la acest acord se poate retrage din acesta printr-o notificare scrisa la depozitar. Retragerea va intra in vigoare dupa 6 luni de la data la care a fost primita notificarea la depozitar.
    2. Daca Romania se retrage, acordul va expira la sfarsitul perioadei notificate si, daca toate statele A.E.L.S. se retrag, el va expira la sfarsitul ultimei perioade notificate.
    3. Orice stat membru A.E.L.S. care se retrage din Conventia de infiintare a Asociatiei Europene a Liberului Schimb va inceta, ipso facto, in aceeasi zi in care intra in vigoare retragerea, sa fie un stat parte la acest acord.
    Art. 39
    Intrarea in vigoare
    1. Acest acord va intra in vigoare la 1 mai 1993 in relatia cu acele state semnatare care pana atunci au depus instrumentele lor de ratificare sau de acceptare la depozitar, cu conditia ca Romania sa fie printre statele care au depus instrumentele de ratificare sau de acceptare.
    2. In relatia cu un stat semnatar care depune instrumentul de ratificare sau de acceptare dupa 1 mai 1993, acest acord va intra in vigoare in prima zi a celei de a doua luni care urmeaza de la depunerea instrumentului sau cu conditia ca in relatia cu Romania acordul sa intre in vigoare cel mai tarziu pe aceeasi data.
    3. Oricare stat semnatar poate deja sa declare in momentul semnarii ca, intr-o faza initiala, el va aplica acordul in mod provizoriu, daca acordul nu poate intra in vigoare in relatia cu acel stat pana la 1 mai 1993, cu conditia ca in relatia cu Romania acordul sa fi intrat in vigoare.
    Art. 40
    Depozitarul
    Guvernul Suediei, actionand ca depozitar, va notifica tuturor statelor care au semnat sau au aderat la acest acord despre depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare sau aderare, precum si despre intrarea in vigoare a acestui acord, a expirarii lui sau a oricarei retrageri din acesta.
    Drept marturie, plenipotentiarii subsemnati, fiind autorizati corespunzator, am semnat prezentul acord.
    Facut la Geneva, la 10 decembrie 1992, intr-un singur exemplar autentic in limba engleza, care va fi depus la Guvernul Suediei. Depozitarul va transmite copii certificate tuturor statelor semnatare si statelor care adera la acest acord.

               Pentru Romania,
               Pentru Republica Austria,
               Pentru Republica Finlanda,
               Pentru Republica Islanda,
               Pentru Principatul Liechtenstein,
               Pentru Regatul Norvegiei,
               Pentru Regatul Suediei,
               Pentru Confederatia Elvetiei,

    DECLARATIE COMUNA A STATELOR A.E.L.S. SI A ROMANIEI PRIVIND EXTINDEREA
                       REGULILOR DE ORIGINE*)
----------------
    *) Traducere

    Statele A.E.L.S. si Romania sunt de acord sa exploreze posibilitatile de a extinde si imbunatati in continuare regulile de origine, inclusiv cumulul, cu scopul de a mari si promova productia si comertul in Europa.
               Pentru delegatia romana,
               Pentru delegatia austriaca,
               Pentru delegatia finlandeza,
               Pentru delegatia islandeza,
               Pentru delegatia Liechtenstein,
               Pentru delegatia norvegiana,
               Pentru delegatia suedeza,
               Pentru delegatia elvetiana,


    MEMORANDUM DE INTELEGERE PRIVIND ACORDUL DINTRE STATELE A.E.L.S SI ROMANIA*)
----------------
    *) Traducere

    1. Statele A.E.L.S. si Romania recunosc ca exista un anumit paralelism intre nivelurile de concesii privind tarifele, restrictiile cantitative, taxele si masurile cu efect echivalent la intrarea in vigoare a Acordului de comert liber intre statele A.E.L.S. si Romania si a Acordului european de asociere a Romaniei la Comunitatile Europene. Statele A.E.L.S. si Romania recunosc, in continuare, ca acest paralelism va trebui mentinut, in principiu, pe intreaga perioada de tranzitie. Comitetul mixt va examina posibilitatea de aplicare a acestui paralelism la concesiile acordate in conditii speciale.
    2. Daca nivelul taxelor de baza, care rezulta din art. 5 paragraful 1, este diferit de cel care rezulta din art. 8 paragraful 3 din Acordul european de asociere a Romaniei la Comunitatile Europene, Romania le va aplica pe acestea din urma si la Acordul Romania - A.E.L.S.
    3. Daca pe parcursul unei perioade egale cu perioada derogarii pentru subventii, conform paragrafului 3 din art. 19, si data fiind sensibilitatea deosebita a pietei produselor siderurgice, importurile de produse siderurgice specifice, originare intr-un stat parte la acest acord produc sau ameninta sa produca un prejudiciu serios producatorilor interni de produse similare sau o perturbare serioasa a pietei siderurgice a unui alt stat parte, ambele parti vor intra imediat in consultari pentru a gasi o solutie adecvata. Pana la gasirea unei asemenea solutii si fara a contraveni altor prevederi ale acordului si, indeosebi, ale art. 21 si 25, cand circumstante exceptionale cer o actiune imediata, statul parte importator poate adopta, in avans, masuri cantitative sau alte solutii strict necesare pentru a face fata situatiei, in conformitate cu obligatiile sale internationale si multilaterale.
    4. Suspendarile totale sau partiale de taxe vamale, stabilite pe o baza temporara prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 812/1991, sunt valabile numai pana la 31 decembrie 1992.
    5. Expresia nivel de taxa aplicata inseamna taxa prevazuta de tariful vamal (autonoma, conventionala, ca si taxa suspendata si orice cota tarifara permanenta prevazuta in acesta). Aceasta expresie nu acopera suspendarile temporare si cotele tarifare temporare.
    6. In legatura cu paragraful 3 al art. 22, daca exista un dezacord referitor la valoarea reala a importurilor de produse industriale, ca baza vor servi statisticile de comert international cum sunt cele ale Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa, G.A.T.T. si O.C.D.E.
    7. In conformitate cu art. 3 al Protocolului A, Romania poate introduce un sistem de masuri de compensare a preturilor. Statele A.E.L.S. sunt de acord sa furnizeze asistenta tehnica in elaborarea si aplicarea unui astfel de sistem.
    8. Statele A.E.L.S. si Romania sunt de acord sa-si coordoneze strans eforturile lor in pregatirea celor interesati in folosirea procedurii simplificate, stabilita in Protocolul B, cu privire la emiterea, controlul si verificarea evidentei originii, pentru a le permite sa fie autorizati sa foloseasca aceasta procedura. Procedura simplificata va fi folosita intr-un mod restrictiv si aplicarea ei va fi supusa deliberarilor in subcomitetul privind problemele de origine si vamale.
    9. a) Statele A.E.L.S. si Romania sunt de acord ca prevederile art. 23 ale Protocolului B sa nu se aplice pana la 1 ianuarie 1994. Aceasta derogare poate fi prelungita de catre Comitetul mixt avand in vedere practica aplicata intre Romania si Comunitatile Europene.
    b) Daca se constata ca, din cauza derogarii de la art. 23, un produs este importat in teritoriul unui stat parte la acest acord in asemenea cantitati sporite sau in conditii care produc sau ameninta sa produca un prejudiciu serios producatorilor de produse similare sau direct competitive in statul parte respectiv, prevederile art. 23 vor fi reintroduse in legatura cu acel produs.
    c) In ceea ce priveste procedura de aplicare a masurilor de salvgardare, prevederile art. 25 din acord se vor aplica mutatis mutandis, mai ales paragrafele 3 lit. b) si 6 ale acelui articol.
    10. Pentru a nu impiedica introducerea sistemelor eficiente ADP in administratiile vamale, statele A.E.L.S. si Romania sunt de acord asupra urmatoarei interpretari a cuvantului prezentare din art. 8 si 12 ale Protocolului B la acord: in cazurile in care declaratiile de import se transmit in mod electronic autoritatilor vamale ale statului importator, ramane ca aceste autoritati sa decida, in cadrul si in conformitate cu prevederile legislatiei vamale aplicabile in statul importator, daca si in ce masura vor fi prezentate ca atare documentele care constituie dovada statului de originar.
    11. O societate din statele A.E.L.S. si, respectiv, o societate din Romania vor insemna, pentru scopul acordului, o societate sau o firma stabilita in conformitate cu legile unui stat membru al Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau, respectiv, ale Romaniei.
    12. Pentru scopul acestui acord, un national inseamna, in cazul Romaniei, o persoana fizica care este un cetatean al Romaniei.
    13. In scopul interpretarii art. 19 paragraful 3, statele parti la acest acord sunt de acord ca termenul intensitate mai mare se refera la nivelul ajutorului acordat pe calea masurilor continute in anexa nr. XII lit. c) si ca aplicarea de masuri inconsistente in mod normal, conform lit. d), ar putea fi justificata in mod temporar prin restructurarea economiei Romaniei, cu conditia ca aceste practici sa fie compatibile cu regulile privind ajutorul de stat din acordul care stabileste o asociere intre Romania si Comunitatile Europene, asa cum sunt aplicate de statele parti la acest acord.
    14. Statele A.E.L.S. si Romania sunt de acord sa tina consultari in Comitetul mixt in vederea analizarii posibilitatilor de completare a criteriilor prezentate in anexele nr. XII si XIII la art. 19 cu criteriile aparute in Acordul dintre statele A.E.L.S. si Comunitatea Economica Europeana privind stabilirea spatiului economic european, dupa ce acel acord va intra in vigoare.
    15. Statele A.E.L.S. si Romania considera ca o procedura de arbitraj ar putea fi prevazuta pentru diferendele care nu pot fi solutionate prin consultari intre statele parti interesate sau in Comitetul mixt. O astfel de posibilitate, de exemplu privind art. 18, va fi examinata in continuare in Comitetul mixt.
    16. Statele parti la acest acord vor depune eforturile necesare pentru incheierea procesului de ratificare a acestui acord, daca este posibil intr-un an.

     MINUTA CONVENITA CU OCAZIA SEMNARII ACORDULUI DE COMERT LIBER DINTRE
                STATELE A.E.L.S. SI ROMANIA*)
------------------
    *) Traducere

    Reprezentantii statelor semnatare ale Acordului de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania,
    intruniti la Geneva la 10 decembrie 1992 pentru semnarea Acordului dintre statele A.E.L.S. si Romania,
    dorind sa faca pregatiri pentru intrarea in vigoare a acordului,
    au hotarat sa infiinteze un Grup interimar privind problemele vamale si de origine, astfel:
    1. Atributiile Grupului interimar vor fi de schimb de informatii, examinare a evolutiilor si sprijinire a statelor semnatare ale acordului privind:
    a) regulile de origine si metodele de cooperare administrativa stabilite in Protocolul B al acordului;
    b) alte probleme vamale cum sunt definite in paragraful 2 al art. 3 al acordului;
    c) alte probleme vamale si de origine incredintate de statele semnatare ale acordului.
    2. Grupul interimar va fi compus din reprezentanti ai fiecarui stat semnatar al acordului si se va intruni oricand va fi necesar. El va fi convocat la cererea unui stat A.E.L.S. sau a Romaniei.
    3. Lucrarile Grupului interimar vor fi prezidate, prin rotatie, de catre un reprezentant al unui stat A.E.L.S. si de catre un reprezentant al Romaniei.
    4. Grupul interimar va inceta sa mai existe atunci cand Comitetul mixt, stabilit in baza acordului, hotaraste infiintarea unui subcomitet privind problemele vamale si de origine.
    Facuta la Geneva la 10 decembrie 1992.

               Pentru delegatia Romaniei,
               Pentru delegatia Austriei,
               Pentru delegatia Finlandei,
               Pentru delegatia Islandei,
               Pentru delegatia Liechtenstein,
               Pentru delegatia Norvegiei,
               Pentru delegatia Suediei,
               Pentru delegatia Elvetiei,

      ACORDURI BILATERALE*) INTRE ROMANIA SI STATELE ASOCIATIEI EUROPENE A
              LIBERULUI SCHIMB (A.E.L.S.) PRIVIND COMERTUL CU
                         PRODUSE AGRICOLE DE BAZA
--------------
    *) Anexele la acordurile bilaterale se publica ulterior.

               ACORD
sub forma unui schimb de scrisori, intre Romania si Republica Austria privind comertul cu produse agricole de baza*)
------------------
       *) Traducere.

    Geneva, 10 decembrie 1992.
    REPUBLICA AUSTRIA
    MINISTERUL PENTRU AFACERILE ECONOMICE
    Stubenring 1, A-1011 Viena

               Domnule,
    Am onoarea sa ma refer la negocierile bilaterale privind aranjamentele comerciale pentru produse agricole intre Romania si Republica Austria, denumite in cele ce urmeaza partile contractante, care au avut loc in cadrul negocierilor privind un acord de liber schimb intre statele A.E.L.S. si Romania, in special in scopul aplicarii art. 13 al acelui acord.
    Confirm prin prezenta ca rezultatele acestor negocieri sunt urmatoarele:

    Art. 1
    1. Concesiile tarifare acordate de Austria Romaniei sunt stabilite in anexa nr. I la aceasta scrisoare.
    2. Concesiile tarifare acordate de Romania Austriei sunt stabilite in anexa nr. II la aceasta scrisoare.
    3. In scopul punerii in practica a anexei nr. I si a anexei nr. II, anexa nr. III stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativa.
    4. Anexa nr. I, anexa nr. II si anexa nr. III constituie parte integranta din acest acord.
    Art. 2
    Fara prejudicierea concesiilor mentionate mai sus, acordate de partile contractante una celeilalte, prevederile acestui acord nu vor impiedica in nici un mod continuarea politicilor agricole ale Austriei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Art. 3
    Reducerile tarifare si de taxe pe care partile contractante si le-au acordat reciproc nu vor impiedica aplicarea masurilor de politica comerciala rezultate din Runda Uruguay din cadrul G.A.T.T. sau orice alte schimbari viitoare in regimul de import al partilor pentru produsele agricole. Marjele preferentiale existente si posibilitatile actuale de acces vor fi mentinute.
    Art. 4
    1. Partile contractante vor examina orice dificultati care ar putea sa apara in comertul lor cu produse agricole si se vor stradui sa gaseasca solutiile corespunzatoare.
    2. Partile contractante se angajeaza sa continue eforturile in scopul realizarii liberalizarii progresive a comertului cu produse agricole.
    3. In acest scop, partile contractante vor examina, inainte de sfarsitul anului 1993 si apoi la intervale de 2 ani, conditiile in care se desfasoara comertul cu produse agricole.
    4. In functie de rezultatele acestor examinari, in cadrul politicilor lor agricole respective si luand in considerare rezultatele Rundei Uruguay, partile contractante vor decide asupra continuarii liberalizarii comertului lor cu produse agricole.
    Art. 5
    In cazul in care un produs este importat in cantitati atat de mari si in asemenea conditii incat sa produca sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu serios producatorilor interni de produse similare sau direct competitive, pe teritoriul partilor contractante, ambele parti vor intra in consultari pentru gasirea unei solutii corespunzatoare.
    Oricare dintre partile contractante, care este in cauza, poate lua, mutatis mutandis, masuri corespunzatoare, in conditiile si in concordanta cu procedura prevazuta in art. 25 din Acordul de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    Art. 6
    Partile contractante vor promova cooperarea stiintifica si tehnica in agricultura si sectoarele conexe, pe baza interesului reciproc. Cooperarea poate sa consiste, printre altele, in schimb de informatii si documentatie, schimb de experti in domeniile de interes pentru una sau ambele parti contractante, dezvoltarea tehnicilor si punerea lor in practica si organizarea de seminarii pe temele mentionate mai sus.
    Art. 7
    Punerea in practica a acestui acord va fi supravegheata si administrata de un Comitet mixt. Comitetul mixt, in care ambele parti contractante sunt reprezentate, va functiona prin acord comun. In scopul aplicarii corespunzatoare a acordului, partile contractante vor face schimb de informatii si, la cererea oricarei parti, vor tine consultari in cadrul Comitetului mixt. Comitetul va examina posibilitatea extinderii cooperarii si va recomanda amendamente la prezentul acord.
    Art. 8
    Acest schimb de scrisori va fi aprobat de partile contractante in conformitate cu reglementarile lor interne. El va intra in vigoare la aceeasi data cu Acordul de liber schimb intre statele A.E.L.S. si Romania in relatia dintre Romania si Austria.
    Daca aceasta data nu va coincide cu inceputul anului calendaristic, prevederile privind cotele vor fi aplicate pro rata temporis pentru primul an.
    Art. 9
    1. Acest acord va ramane in vigoare atat timp cat partile contractante la acesta sunt parti contractante ale Acordului de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. Iesirea unei parti contractante din Acordul de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania va conduce la incetarea acestui acord la aceeasi data.
    V-as fi recunoscator daca a-ti confirma ca Romania este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Acceptati, domnule, asigurarea celei mai inalte consideratii.

              Pentru Guvernul Romaniei,
              Napoleon Pop,
              secretar de stat
              in Ministerul Comertului

              Pentru Guvernul Republicii Austria,
              Josef Mayer,
              director
              (cu conditia ratificarii)
              Geneva, 10 decembrie 1992

    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra din data de astazi, care are urmatorul continut:
    "Am onoarea sa ma refer la negocierile bilaterale privind aranjamentele comerciale pentru produse agricole intre Romania si Republica Austria, denumite in cele ce urmeaza partile contractante, care au avut loc in cadrul negocierilor privind un Acord de liber schimb intre statele A.E.L.S. si Romania, in special in scopul aplicarii art. 13 al acelui acord.
    Confirm prin prezenta ca rezultatele acestor negocieri sunt urmatoarele:

    Art. 1
    1. Concesiile tarifare acordate de Austria Romaniei sunt stabilite in anexa nr. I la aceasta scrisoare.
    2. Concesiile tarifare acordate de Romania Austriei sunt stabilite in anexa nr. II la aceasta scrisoare.
    3. In scopul punerii in practica a anexei nr. I si a anexei nr. II, anexa nr. III stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativa.
    4. Anexa nr. I, anexa nr. II si anexa nr. III constituie parte integranta din acest acord.
    Art. 2
    Fara prejudicierea concesiilor mentionate mai sus, acordate de partile contractante una celeilalte, prevederile acestui acord nu vor impiedica in nici un mod continuarea politicilor agricole ale Austriei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Art. 3
    Reducerile tarifare si de taxe pe care partile contractante si le-au acordat reciproc nu vor implica aplicarea masurilor de politica comerciala rezultate din Runda Uruguay din cadrul G.A.T.T. sau orice alte schimbari viitoare in regimul de import al partilor pentru produsele agricole. Marjele preferentiale existente si posibilitatile actuale de acces vor fi mentinute.
    Art. 4
    1. Partile contractante vor examina orice dificultati care ar putea sa apara in comertul lor cu produse agricole si se vor stradui sa gaseasca solutiile corespunzatoare.
    2. Partile contractante se angajeaza sa continue eforturile in scopul realizarii liberalizarii progresive a comertului cu produse agricole.
    3. In acest scop, partile contractante vor examina inainte de sfarsitul anului 1993 si apoi la intervale de 2 ani, conditiile in care se desfasoara comertul cu produse agricole.
    4. In functie de rezultatele acestor examinari, in cadrul politicilor lor agricole respective si luand in considerare rezultatele Rundei Uruguay, partile contractante vor decide asupra continuarii liberalizarii comertului lor cu produse agricole.
    Art. 5
    In cazul in care un produs este importat in cantitati atat de mari si in asemenea conditii incat sa produca sau sa ameninte cu producerea unui prejudiciu serios producatorilor interni de produse similare sau direct competitive, pe teritoriul partilor contractante, ambele parti vor intra in consultari pentru gasirea unei solutii corespunzatoare.
    Oricare dintre partile contractante, care este in cauza, poate lua, mutatis mutandis, masuri corespunzatoare, in conditiile si in concordanta cu procedura prevazuta in art. 25 din Acordul de liber schimb intre statele A.E.L.S. si Romania.
    Art. 6
    Partile contractante vor promova cooperarea stiintifica si tehnica in agricultura si sectoarele conexe, pe baza interesului reciproc. Cooperarea poate sa consiste, printre altele, in schimb de informatii si documentatie, schimb de experti in domeniile de interes pentru una sau ambele parti contractante, dezvoltarea tehnicilor si punerea lor in practica si organizarea de seminarii pe temele mentionate mai sus.
    Art. 7
    Punerea in practica a acestui acord va fi supravegheata si administrata de un Comitet mixt. Comitetul mixt, in care ambele parti contractante sunt reprezentate, va actiona prin acord comun. In scopul aplicarii corespunzatoare a acordului, partile contractante vor face schimb de informatii si, la cererea oricarei parti, vor tine consultari in cadrul Comitetului mixt. Comitetul va examina posibilitatea extinderii cooperarii si va recomanda amendamente la prezentul acord.
    Art. 8
    1. Acest schimb de scrisori va fi aprobat de partile contractante in conformitate cu reglementarile lor interne. El va intra in vigoare la aceeasi data cu Acordul de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania in relatia dintre Romania si Austria.
    2. Daca aceasta data nu va coincide cu inceputul anului calendaristic, prevederile privind cotele vor fi aplicate pro rata temporis pentru primul an.
    Art. 9
    1. Acest acord va ramane in vigoare atat timp cat partile contractante la acesta sunt parti contractante ale Acordului de liber schimb intre statele A.E.L.S. si Romania.
    2. Iesirea unei parti contractante din Acordul de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania va conduce la incetarea acestui acord la aceeasi data.
    V-as fi recunoscator daca a-ti confirma ca Romania este de acord cu continutul acestei scrisori."
    Eu confirm ca Guvernul Romaniei este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Acceptati, Domnule, asigurarea celei mai inalte consideratii.

              Pentru Guvernul Romaniei,
              Napoleon Pop,
              secretar de stat

              Pentru Guvernul Republicii Austria,
              Josef Mayer,
              director,
              Ministerul pentru Afaceri Economice


               ACORD
sub forma unui schimb de scrisori, intre Romania si Confederatia Elvetiei privind comertul cu produse agricole de baza*)
--------------------
    *) Traducere

               Domnule,
    Am onoarea sa ma refer la discutiile privind un aranjament comercial pentru produse agricole intre Confederatia Elvetiei (denumita in cele ce urmeaza Elvetia) si Romania, care au avut loc in cadrul negocierilor privind Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania, si avand drept scop, in principal, aplicarea art. 13 al acelui acord.
    Confirm prin prezenta ca rezultatele acestor discutii sunt urmatoarele:
    I. Concesiile tarifare acordate de Elvetia Romaniei sunt stabilite in anexa nr. I la aceasta scrisoare.
    II. In scopul aplicarii anexei nr. I, anexa nr. II la aceasta scrisoare stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativa.
    III. Anexele nr. I si nr. II constituie parte integranta a acestui aranjament.
    Elvetia si Romania vor examina, in continuare, orice dificultati care pot aparea in comertul lor cu produse agricole si se vor stradui sa gaseasca solutii corespunzatoare. Ele se angajeaza sa continue eforturile lor in scopul realizarii unei liberalizari progresive a comertului cu produse agricole, in cadrul politicilor lor agricole si al angajamentelor lor internationale, si tinand seama de rezultatele Rundei Uruguay.
    Prevederile acestei scrisori nu vor impiedica in nici un fel continuarea politicilor agricole ale Elvetiei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Acest aranjament este aplicabil in acelasi fel si Principatului Liechtenstein, atat timp cat Tratatul din 29 martie 1923 intre Confederatia Elvetiei si Principatul Liechtenstein ramane in vigoare.
    Acest aranjament va fi aprobat de partile contractante, in conformitate cu propriile lor proceduri, si va intra in vigoare sau va fi aplicat provizoriu la aceeasi data ca si Acordul dintre statele A.E.L.S. si Romania. El va ramane in vigoare atat timp cat partile contractante ale acestuia sunt parti contractante ale Acordului de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    Iesirea Romaniei sau a Elvetiei din Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania va pune capat acestui aranjament, care, in acest caz, va inceta sa fie valabil la aceeasi data la care iesirea intra in vigoare.
    V-as fi recunoscator daca ati confirma ca Guvernul Romaniei este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Primiti, domnule asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.
         Pentru Confederatia Elvetiei,

        Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra cu data de astazi, al carei continut este urmatorul:
    "Am onoarea sa ma refer la discutiile privind un aranjament comercial pentru produse agricole intre Confederatia Elvetiei (denumita in cele ce urmeaza Elvetia) si Romania, care au avut loc in cadrul negocierilor privind Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania, si avand drept scop, in principal aplicarea art. 13 al acelui acord.
    Confirm prin prezenta ca rezultatele acestor discutii sunt urmatoarele:
    I. Concesiile tarifare acordate de Elvetia Romaniei sunt stabilite in anexa nr. I la aceasta scrisoare.
    II. In scopul aplicarii anexei nr. I, anexa nr. II la aceasta scrisoare stabileste regulile de origine si metodele de cooperare administrativa.
    III. Anexele nr. I si nr. II constituie parte integranta a acestui aranjament.
    Elvetia si Romania vor examina, in continuare, orice dificultati care pot aparea in comertul lor cu produse agricole si se vor stradui sa gaseasca solutii corespunzatoare. Ele se angajeaza sa continue eforturile lor in scopul realizarii unei liberalizari progresive a comertului cu produse agricole, in cadrul politicilor lor agricole si al angajamentelor lor internationale, si tinand seama de rezultatele Rundei Uruguay.
    Prevederile acestei scrisori nu vor impiedica in nici un fel continuarea politicilor agricole ale Elvetiei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Acest aranjament este aplicabil in acelasi fel si Principatului Liechtenstein, atat timp cat Tratatul din 29 martie 1923 intre Confederatia Elvetiei si Principatul Liechtenstein ramane in vigoare.
    Acest aranjament va fi aprobat de partile contractante in conformitate cu propriile lor proceduri, si va intra in vigoare sau va fi aplicat provizoriu la aceeasi data ca si Acordul dintre statele A.E.L.S. si Romania. El va ramane in vigoare atat timp cat partile contractante ale acestuia sunt parti contractante ale Acordului de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    Iesirea Romaniei sau a Elvetiei din Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania va pune capat acestui aranjament, care, in acest caz, va inceta sa fie valabil la aceeasi data la care iesirea intra in vigoare.
    V-as fi recunoscator daca ati confirma ca Guvernul Romaniei este de acord cu continutul acestei scrisori."
    Am onoarea sa confirm ca Guvernul meu este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Primiti, domnule, asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.
               Pentru Romania,

               ACORD
incheiat sub forma de protocol intre Romania si Republica Finlanda privind comertul cu produse agricole de baza*)
------------------
    *) Traducere)

               PROTOCOL
intre Romania si Republica Finlanda privind tratamentul aplicat produselor cuprinse in cap. 1-24 in sistemul armonizat (HS)
    Guvernul Romaniei, denumit in cele ce urmeaza Romania, si Guvernul Republicii Finlanda, denumit in cele ce urmeaza Finlanda,
    avand in vedere Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania, incheiat la Geneva la 10 decembrie 1992, denumit in cele ce urmeaza Acordul A.E.L.S. - Romania,
    dorind sa intareasca in cadrul politicilor lor agricole nationale, dezvoltarea armonioasa a comertului cu produse agricole,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Finlanda va elimina taxele vamale din import si alte taxe cu efect echivalent, pentru produsele originare in Romania si incluse in anexa nr. I a acestei protocol, daca nu s-a prevazut altfel in acest protocol.
    Daca vreun produs mentionat in acest protocol face obiectul masurilor de compensare a preturilor, conform Conventiei A.E.L.S. sau vreunui acord intre Finlanda si Comunitatile Europene, Finlanda este indreptatita sa aplice, la importul sau exportul produsului respectiv, masuri de compensare a pretului pentru materia prima agricola incorporata in acest produs, asa cum s-a prevazut in art. 2 al Protocolului A al Acordului A.E.L.S.- Romania.
    Romania va acorda concesii produselor originare in Finlanda, care sunt incluse in anexa nr. II a acestui protocol.
    In plus, Romania si Finlanda se angajeaza sa continue eforturile lor in vederea realizarii unei liberalizari progresive a comertului agricol in cadrul politicilor lor agricole si al angajamentelor internationale si luand in considerare rezultatele Rundei Uruguay din cadrul G.A.T.T. In acest scop, Romania si Finlanda sunt de acord sa examineze continutul acestui protocol la intervale regulate.
    Daca un produs inclus in acest protocol este supus masurilor de compensare a preturilor, aplicate de Romania conform Acordului european dintre Romania si Comunitatile Europene sau, in sensul Protocolului A al Acordului A.E.L.S.- Romania, Romania este indreptatita sa aplice, la importul sau exportul produsului respectiv, masuri de compensare a pretului la materia prima agricola incorporata in acel produs.
    Actualele masuri de protectie la frontiera privind produsele agricole incluse in acest acord vor fi adaptate in concordanta cu rezultatele convenite in cadrul negocierilor Rundei Uruguay din G.A.T.T. In aceasta situatie echilibrul drepturilor si obligatiilor intre parti, asa cum au fost prevazute in acest protocol, va fi mentinut intr-un mod corespunzator.
    Prevederile acestui protocol nu vor impiedica continuarea politicilor agricole respective ale Romaniei si Finlandei sau adoptarea unor masuri importante in cadrul acestor politici. Totusi, avantajele comerciale rezultate din concesiile acordate prin acest protocol nu trebuie anulate sau deteriorate prin aceasta.
    Art. 2
    Urmatoarele prevederi ale Acordului dintre statele A.E.L.S. si Romania vor fi aplicate schimburilor comerciale din cadrul acestui protocol:
    - art. 13 (Comertul cu produse agricole);
    - art. 15 (Platile);
    - art. 35 (Aplicare teritoriala);
    - art. 3 (Regulile de origine si cooperarea in domeniul administratiei vamale).
    Anexa nr. III a acestui protocol stabileste regulile de origine.
    Art. 4
    Comertul cu produse agricole transformate intre Romania si Finlanda va avea la baza, daca nu s-a prevazut altfel in acest protocol, prevederile Protocolului A al Acordului A.E.L.S. - Romania si tabelele nr. III si nr. VIII ale acestuia.
    Art. 5
    In scopul asigurarii functionarii corespunzatoare a prevederilor acestui protocol si al luarii in considerare a amendamentelor posibile, printre altele, largirea gamei produselor din tabelele respective, partile vor tine consultari la cererea oricarei parti. Aceste consultari vor avea loc, ori de cate ori va fi posibil, in cadrul organismelor mixte existente intre Romania si Finlanda.
    Art. 6
    Daca un produs este importat in asemenea cantitati crescute sau in asemenea conditii de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea:
    a) unui prejudiciu serios producatorilor interni din teritoriul statului importator, parte la acest acord; sau
    b) unei perturbari serioase in orice sector al economiei sau dificultati care pot aduce deteriorari importante in situatia economica a regiunii,
    partea in cauza se va consulta cu cealalta parte. Atunci cand aceste consultari au fost incheiate sau a trecut o perioada de 3 luni de la data cererii, ea poate lua masuri corespunzatoare.
    Daca circumstante exceptionale care necesita o actiune imediata fac imposibila examinarea prealabila, partea in cauza poate aplica, in continuare, masuri preventive strict necesare pentru remedierea situatiei. Masurile vor fi notificate fara intarziere si vor avea loc consultari cat mai curand posibil.
    Art. 7
    Acest protocol va intra in vigoare in aceeasi zi in care Acordul A.E.L.S. - Romania va intra in vigoare intre Romania si Finlanda. Daca data nu coincide cu inceputul anului calendaristic, contingentele anuale de import specificate in anexele nr. I si nr. II vor fi aplicate pro rata temporis pentru primul an.
    Art. 8
    Acest protocol isi va inceta valabilitatea in aceeasi zi in care Acordul A.E.L.S - Romania isi inceteaza valabilitatea intre Romania si Finlanda.
    Incheiat la Geneva, la 10 decembrie 1992, in doua exemplare originale, in limba engleza.

               Pentru Guvernul Romaniei,
               Pentru Guvernul Republicii Finlanda,

               ACORD
sub forma unui schimb de scrisori, intre Romania si Islanda privind comertul cu produse agricole de baza*)
-----------------
    *) Traducere

    MISIUNEA PERMANENTA A ISLANDEI
    Geneva, 10 decembrie 1992.

    Domnule,
    Am onoarea de a va informa ca, referitor la art. 13 al Acordului dintre statele A.E.L.S. si Romania, Islanda va acorda Romaniei, pentru marfuri agricole,  tratamentul specificat in aceasta scrisoare si in anexele sale, de la data intrarii in vigoare a acordului.
    Anexa nr. I cuprinde marfurile agricole ce vor fi exceptate de la taxele vamale, dar concesiile tarifare acordate nu vor impiedica impunerea de taxe vamale la import in cadrul sistemului de compensare a preturilor si nici impunerea de taxe variabile de import sau a altor masuri tarifare, ca parte a unei schimbari viitoare in regimul de import al Islandei pentru produsele agricole. Regulile de origine pentru aceste produse sunt prezentate in anexa nr. II.
    Acest aranjament va ramane in vigoare atat timp cat partile raman membre ale Acordului de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    As aprecia, domnule, confirmarea dumneavoastra privind primirea acestei scrisori.
    Va rog, domnule, sa primiti asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.
    Am onoarea de a va confirma faptul ca Guvernul meu este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Va rog sa primiti, Excelenta Voastra, asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.

               Kjartan Johannsson,
               ambasador,
               Delegatia permanenta a Islandei

               Domnului Napoleon Pop,
               secretar de stat in Ministerul Comertului
               Bucuresti, Romania
               Geneva, 10 decembrie 1992.

    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra de astazi, avand urmatorul continut:
    "Am onoarea de a va informa ca, referitor la art. 13 al Acordului dintre statele A.E.L.S. si Romania, Islanda va acorda Romaniei, pentru marfuri agricole, tratamentul specificat in aceasta scrisoare si in anexele sale, de la data intrarii in vigoare a acordului.
    Anexa nr. I cuprinde marfurile agricole ce vor fi exceptate de la taxele vamale, dar concesiile tarifare acordate nu vor impiedica impunerea de taxe vamale la import in cadrul sistemului de compensare a preturilor si nici impunerea de taxe variabile de import sau a altor masuri tarifare, ca parte a unei schimbari viitoare in regimul de import al Islandei pentru produsele agricole. Regulile de origine pentru aceste produse sunt prezentate in anexa nr. II.
    Acest aranjament va ramane in vigoare atat timp cat partile raman membre ale Acordului de liber schimb dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    As aprecia, domnule, confirmarea dumneavoastra privind primirea acestei scrisori.
    Va rog, domnule, sa primiti asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea."
    Am onoarea sa confirm ca Guvernul meu este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Va rog sa primiti, Excelenta Voastra, asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.

               Napoleon Pop,
               secretar de stat
               in Ministerul Comertului

               Domnului Kjartan Johannsson,
               ambasador,
               Delegatia permanenta a Islandei - Geneva


               ACORD,
sub forma unui schimb de scrisori, intre Romania si Norvegia privind comertul cu produse agricole de baza*)
-------------------
    *) Traducere

    Geneva, 10 februarie 1992.

    Domnule,
    Am onoarea de a propune, in numele Guvernului Norvegiei, incheierea urmatorului aranjament privind comertul cu produse agricole cu referire la art. 13 al Acordului de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania, semnat la 10 decembrie 1992 la Geneva.
    Norvegia va acorda concesii tarifare la produsele agricole originare din Romania, dupa cum este specificat in anexa nr. I a acestei scrisori.
    Concesiile tarifare specificate in anexa mentionata vor fi aplicate de la data intrarii in vigoare a Acordului de comert liber mentionat.
    Concesiile tarifare acordate Romaniei nu vor exclude impunerea de taxe la import in cadrul sistemului de compensare a preturilor si nici de taxe de import variabile sau alte masuri tarifare ca parte a unei schimbari viitoare in regimul de import al Norvegiei pentru produse agricole. Oricum, aceste masuri nu vor afecta marja preferentiala acordata Romaniei prin concesiile specificate in anexa nr. I.
    Prevederile acestei scrisori nu vor restrictiona in nici un fel continuarea politicilor agricole ale Norvegiei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Regulile de origine in scopul aplicarii acestui aranjament sunt prezentate in anexa nr. II a acestei scrisori.
    Anexele nr. I si II vor constitui o parte integranta a acestui aranjament.
    Daca Guvernul Romaniei este de acord cu propunerile continute mai sus, aceastA scrisoare si scrisoarea dumneavoastra de raspuns vor constitui un acord ca acest aranjament va fi aplicat de la data intrarii in vigoare a Acordului de comert liber mentionat, cu conditia ca partile la acest aranjament sa fi efectuat schimbul instrumentelor lor de acceptare sau ratificare.
    Acest aranjament va ramane in vigoare atat timp cat partile raman parti la Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania.
    Va rog sa primiti, domnule, asigurarile cele mai inalte consideratii din partea mea.

               Dl Erik Selmer,
               ambasador,
               Misiunea permanenta
               a Norvegiei - Geneva

               Domnului Napoleon Pop,
               Secretar de stat in Ministerul Comertului
               Bucuresti, Romania
               Geneva, 10 decembrie 1992.

    Domnule,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra, cu data de astazi, al carei continut este urmatorul:
    "Am onoarea de a propune, in numele Guvernului Norvegiei, incheierea urmatorului aranjament privind comertul cu produse agricole cu referire la art. 13 al Acordului de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania, semnat la 10 decembrie 1992 la Geneva:
    Norvegia va acorda concesii tarifare la produsele agricole originare din Romania, dupa cum este specificat in anexa nr. I a acestei scrisori.
    Concesiile tarifare specificate in anexa mentionata vor fi aplicate de la data intrarii in vigoare a Acordului de comert liber mentionat.
    Concesiile tarifare acordate Romaniei nu vor exclude impunerea de taxe la import in cadrul sistemului de compensare a preturilor si nici de taxe de import variabile sau alte masuri tarifare ca parte a unei schimbari viitoare in regimul de import al Norvegiei pentru produse agricole. Oricum, aceste masuri nu vor afecta marja preferentiala acordata Romaniei prin concesiile specificate in anexa nr. I.
    Prevederile acestei scrisori nu vor restrictiona in nici un fel continuarea politicilor agricole ale Norvegiei si Romaniei sau luarea oricaror masuri in cadrul acestor politici.
    Regulile de origine in scopul aplicarii acestui aranjament sunt prezentate in anexa nr. II a acestei scrisori.
    Anexele nr. I si II vor constitui o parte integranta a acestui aranjament.
    Daca Guvernul Romaniei este de acord cu propunerile continute mai sus, aceasta scrisoare si scrisoarea dumneavoastra de raspuns vor constitui un acord ca acest aranjament va fi aplicat de la data intrarii in vigoare a Acordului de comert liber mentionat, cu conditia ca partile la acest aranjament sa fi efectuat schimbul instrumentelor lor de acceptare sau ratificare.
    Acest aranjament va ramane in vigoare atat timp cat partile raman parti la Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania".
    Am onoarea sa confirm ca Guvernul Romaniei este de acord cu propunerile continute in scrisoarea dumneavoastra. Prin urmare, scrisoarea dumneavoastra si aceasta scrisoare de raspuns vor constitui un aranjament care va fi aplicat de la data intrarii in vigoare a Acordului de comert liber mentionat dintre statele A.E.L.S. si Romania, cu conditia ca partile la acest aranjament sa fi efectuat schimbul instrumentelor lor de acceptare sau ratificare.
    Va rog sa primiti, domnule, asigurarile celei mai inalte consideratii din partea mea.

               Napoleon Pop,
               secretar de stat in
               Ministerul Comertului - Bucuresti, Romania

               Domnului Erik Selmer,
               ambasador,
               Misiunea permanenta a Norvegiei - Geneva


               ACORD,
sub forma unui schimb de scrisori, intre Romania si Regatul Suediei privind comertul cu produse agricole de baza
----------------
   *) Traducere

    Excelenta,
    Am onoarea sa ma refer la discutiile privind aranjamentele comerciale pentru produse agricole intre Regatul Suediei (numit in continuare Suedia) si Romania. Discutiile au avut loc in cadrul negocierilor privind Acordul de comert liber dintre Asociatia Europeana a Liberului Schimb si Romania, cu referire la art. 13 din acest Acord de comert liber.
    Prin prezenta confirm ca rezultatele acestor discutii sunt urmatoarele:
    I. Cote tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe si concesii tarifare acordate de Suedia Romaniei. Aceste concesii sunt stabilite in anexa nr. IA la aceasta scrisoare. Acces liber de taxe pe piata de import a Suediei, consolidat pentru importurile din Romania pentru produsele mentionate in anexa nr. IB.
    II. Concesii tarifare acordate de Romania Suediei. Aceste concesii sunt stabilite in anexa nr. II la aceasta scrisoare.
    III. Regulile de origine pentru aplicarea acestui aranjament se gasesc in appendixul la anexe.
    IV. Suedia si Romania vor asigura ca aceste concesii acordate sa nu fie compromise de alte masuri privind importul. Totusi, ele sunt de acord ca prevederile acestui aranjament nu vor impiedica in nici un fel continuarea de catre parti a politicilor lor agricole.
    V. In cazul in care un produs este importat in asemenea conditii, de exemplu, preturi scazute datorate total sau partial subventiilor la export, de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea de perturbari ale pietei pentru producatorii interni de produse similare sau direct concurente, partile pot lua masuri corespunzatoare in urmatoarele conditii:
    - in cazul in care apar probleme, partile se vor stradui sa rezolve orice disputa intre ele prin consultari directe;
    - in cazuri exceptionale, care necesita luarea de masuri imediate ce fac imposibile examinari si consultari prealabile, partea afectata poate lua inainte masuri de precautie si provizorii strict necesare pentru a rezolva situatia.
    VI. Suedia si Romania vor promova cooperarea tehnica si stiintifica in agricultura si in domeniile legate de aceasta, pe baza interesului reciproc. Aceasta cooperare poate consta, printre altele, in schimb de informatii si documentatie, schimb de experti, cat si organizarea de seminarii si simpozioane.
    VII. Suedia si Romania vor aplica regulile lor in probleme veterinare si fitosanitare de o maniera nediscriminatorie.
    In plus, Suedia si Romania se angajeaza sa continue eforturile lor in scopul realizarii unei liberalizari progresive a comertului cu produse agricole, in cadrul politicilor lor agricole si al aranjamentelor lor internationale si tinand cont de rezultatele Rundei Uruguay. In acest scop, Suedia si Romania sunt de acord sa examineze continutul acestui aranjament la intervale regulate.
    In continuare, am onoarea sa propun Excelentei Voastre ca, in cazul in care continutul acestei note, al anexelor sale si al appendixului sunt acceptabile pentru Romania, aceasta nota, anexele si appendixul ca si raspunsul dumneavoastra la acestea sa constituie un aranjament intre cele doua guverne, care sa intre in vigoare in prima zi din luna urmatoare zilei in care partile s-au informat reciproc prin canale diplomatice ca au indeplinit cerintele constitutionale pentru ca aranjamentul sa intre in vigoare. Aranjamentul va ramane in vigoare 90 de zile dupa primirea unei notificari scrise de terminare de catre celalalt guvern. O astfel de terminare nu va atrage dupa sine un regim de import mai putin favorabil decat cel existent inainte de intrarea in vigoare a acestui aranjament. Iesirea unuia dintre guverne din Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania va duce la terminarea acestui aranjament, care, in acest caz, isi va inceta valabilitatea la aceeasi data la care iesirea din acord devine efectiva.
    V-as fi recunoscator daca ati putea sa confirmati ca Romania este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Folosesc aceasta ocazie pentru a va transmite, Excelenta, asigurarea inaltei mele consideratii.

                                    Geneva, 10 decembrie 1992.
    Excelentei sale,                Lennart Dafgard
    Dl Napoleon Pop,
    secretar de stat,
    Delegatia Romaniei - Geneva

    Excelenta,
    Am onoarea sa confirm primirea scrisorii dumneavoastra, cu data de astazi, al carei continut este urmatorul:
    "Am onoarea sa ma refer la discutiile privind aranjamentele comerciale pentru produse agricole intre Regatul Suediei (numit in continuare Suedia) si Romania. Discutiile au avut loc in cadrul negocierilor privind Acordul de comert liber dintre Asociatia Europeana a Liberului Schimb si Romania, cu referire la art. 13 din acest acord de comert liber.
    Prin prezenta confirm ca rezultatele acestor discutii sunt urmatoarele:
    I. Cote tarifare cu taxe reduse sau scutite de taxe si concesiile tarifare acordate de Suedia Romaniei. Aceste concesii sunt stabilite in anexa nr. IA la aceasta scrisoare. Acces liber de taxe pe piata de import a Suediei, consolidat pentru importurile din Romania pentru produsele mentionate in anexa nr. IB.
    II. Concesii tarifare acordate de Romania Suediei. Aceste concesii sunt stabilite in anexa nr. II la aceasta scrisoare.
    III. Regulile de origine pentru aplicarea acestui aranjament se gasesc in appendixul la anexe.
    IV. Suedia si Romania vor asigura ca aceste concesii acordate sa nu fie compromise de alte masuri privind importul. Totusi, ele sunt de acord ca prevederile acestui aranjament nu vor impiedica in nici un fel continuarea de catre parti a politicilor lor agricole.
    V. In cazul in care un produs este importat in asemenea conditii, de exemplu, preturi scazute datorate total sau partial subventiilor la export, de natura sa produca sau sa ameninte cu producerea de perturbari ale pietei pentru producatorii interni de produse similare sau direct concurente, partile pot lua masuri corespunzatoare in urmatoarele conditii:
    - in cazul in care apar probleme, partile se vor stradui sa rezolve orice disputa intre ele prin consultari directe. In cazuri exceptionale, care necesita luarea de masuri imediate ce fac imposibile examinari si consultari prealabile, partea afectata poate lua inainte masuri de precautie si provizorii strict necesare pentru a rezolva situatia.
    VI. Suedia si Romania vor promova cooperarea tehnica si stiintifica in agricultura si in domeniile legate de aceasta, pe baza interesului reciproc. Aceasta cooperare poate consta, printre altele, in schimb de informatii si documentatie, schimb de experti, cat si organizarea de seminarii si simpozioane.
    VII. Suedia si Romania vor aplica regulile lor in probleme veterinare si fitosanitare de o maniera nediscriminatorie.
    In plus, Suedia si Romania se angajeaza sa continue eforturile lor in scopul realizarii unei liberalizari progresive a comertului cu produse agricole, in cadrul politicilor lor agricole si al angajamentelor lor internationale si tinand cont de rezultatele Rundei Uruguay.
    In acest scop, Suedia si Romania sunt de acord sa examineze continutul acestui aranjament la intervale regulate.
    In continuare, am onoarea sa propun Excelentei Voastre ca, in cazul in care continutul acestei note, al anexelor si al appendixului sunt acceptabile pentru Romania, aceasta nota, anexele si appendixul ca si raspunsul dumneavoastra la acestea sa constituie un aranjament intre cele doua guverne, care sa intre in vigoare in prima zi din luna urmatoare zilei in care partile s-au informat reciproc prin canale diplomatice ca au indeplinit cerintele constitutionale pentru ca aranjamentul sa intre in vigoare.
    Aranjamentul va ramane in vigoare 90 de zile dupa primirea unei notificari scrise de terminare de catre celalalt guvern. O astfel de terminare nu va atrage dupa sine un regim de import mai putin favorabil decat cel existent inainte de intrarea in vigoare a acestui aranjament. Iesirea unuia dintre guverne din Acordul de comert liber dintre statele A.E.L.S. si Romania va duce la terminarea acestui aranjament, care, in acest caz, isi va inceta valabilitatea la aceeasi data la care iesirea din acord devine efectiva.
    V-as fi recunoscator daca ati putea sa confirmati ca Romania este de acord cu continutul acestei scrisori."
    Am onoarea sa confirm ca Guvernul meu este de acord cu continutul acestei scrisori.
    Folosesc aceasta ocazie pentru a va transmite, Excelenta, asigurarea inaltei mele consideratii.

               Napoleon Pop
               Excelentei sale,
               Domnul Lennart Dafgard,
               ambasador,
               Delegatia Suediei - Geneva
               Geneva, 10 decembrie 1992.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 19/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 19 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 19/1993
Legea 374 2004
pentru acceptarea amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, in cadrul Acordului de comert liber dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (AELS), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, adoptate prin Decizia Comitetului mixt Romania - AELS nr. 3/2004, prin procedura scrisa, la 1 aprilie 2004
Decizia 3 2004
privind adoptarea Amendamentelor la art. 19 si 25 si la anexa II si abrogarea anexelor XII si XIII privind ajutorul de stat, in cadrul Acordului de comert liber dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (adoptata prin procedura scrisa la 1 aprilie 2004)
Hotărârea 523 2003
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2003 a Comitetului mixt Romania - Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptata prin procedura scrisa la 23 ianuarie 2003, privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre Romania si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Decizia 1 2003
privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre Romania si Statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Decizia 2 2002
privind amendamente la Protocolul D (Monopoluri) al acordului
Hotărârea 1093 2002
pentru acceptarea Deciziei nr. 2/2002 a Comitetului mixt Romania - Asociatia Europeana a Liberului Schimb (A.E.L.S.), adoptata la Geneva la 19 aprilie 2002, privind modificarea Protocolului D al Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Hotărârea 227 2002
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2001 a Comitetului mixt Romania - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Hotărârea 324 2001
pentru acceptarea Deciziei nr. 1/2000 a Comitetului mixt Romania - A.E.L.S., adoptata la 22 noiembrie 2000, privind modificarea Protocolului B, anexa la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Legea 101 2000
pentru ratificarea deciziilor nr. 5/1997 si nr. 8/1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.)
Hotărârea 111 2000
pentru aprobarea Deciziei nr. 1/1999 a Comitetului mixt Romania - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B la Acordul dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992
Hotărârea 656 1999
privind aprobarea Deciziei Comitetului Mixt Romania - A.E.L.S. din cadrul Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), semnat la Geneva la 10 decembrie 1992, ratificat prin Legea nr. 19/1993, care modifica Protocolul A si tabelele IV, VI, VII si VIII, anexe la acord
Rectificare 656 1999
Hotărârea 990 1998
pentru acceptarea Deciziei Comitetului mixt Romania - A.E.L.S. privind modificarea Protocolului B al Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb, semnat la Geneva la 10 decembrie 1992 si ratificat prin Legea nr. 19/1993, precum si pentru rectificarea versiunii in limba romana a paragrafului 6 al art. 15 din protocol
Hotărârea 965 1998
privind aprobarea deciziilor nr. 2, 3, 4, 6 si 7 din 18 decembrie 1997 ale Comitetului mixt din cadrul Acordului dintre Romania si statele Asociatiei Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.), care modifica anexele I, II, III, VI si VIII la acord
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu