Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 186 din 27 octombrie 2000

privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din  6 noiembrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Romania adera la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991 - Actul din 1991.
    Art. 2
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este imputernicit sa prezinte secretarului general al Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante declaratii in aplicarea conventiei prevazute la art. 1, dupa aprobarea acestora de catre Guvernul Romaniei, in functie de interesele statului roman.
    Art. 3
    Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este desemnat sa plateasca Uniunii Internationale pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante contributia anuala a Romaniei, determinata in conformitate cu art. 29 din Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                         MIRCEA IONESCU-QUINTUS

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 3 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                                VASILE LUPU

                          CONVENTIA INTERNATIONALA
pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 si la 19 martie 1991

    CAP. 1
    Definitii

    Art. 1
    Definitii
    In sensul prezentului act:
    (i) prin prezenta conventie se intelege acest act (1991) al Conventiei internationale pentru protectia noilor soiuri de plante;
    (ii) prin Actul din 1961/1972 se intelege Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, modificat prin Actul aditional din 10 noiembrie 1972;
    (iii) prin Actul din 1978 se intelege Actul din 23 octombrie 1978 al Conventiei internationale pentru protectia noilor soiuri de plante;
    (iv) prin ameliorator se intelege:
    - persoana care a creat sau a descoperit si a dezvoltat un soi;
    - persoana care este angajatorul persoanei susmentionate sau care a comandat acesteia din urma lucrarea, in cazul in care legislatia partii contractante respective prevede astfel; sau
    - succesorul in drepturi al primei sau al celei de-a doua persoane sus-mentionate, dupa caz;
    (v) prin dreptul amelioratorului se intelege dreptul amelioratorului prevazut de prezenta conventie;
    (vi) prin soi se intelege o grupare de plante in cadrul unui singur taxon botanic de rangul cel mai scazut, grupare care, indiferent daca sunt indeplinite in totalitate sau nu conditiile pentru acordarea dreptului amelioratorului, poate fi:
    - definita prin expresia caracterelor ce rezulta de la un anumit genotip sau combinatie de genotipuri;
    - deosebita de orice alta grupare de plante prin expresia a cel putin unuia dintre acele caractere; si
    - considerata ca unitate cu privire la capacitatea sa de a fi reprodusa intocmai;
    (vii) prin parte contractanta se intelege un stat sau o organizatie interguvernamentala care este parte la prezenta conventie;
    (viii) prin teritoriu, in raport cu o parte contractanta, se intelege, in cazul in care partea contractanta este un stat, teritoriul acelui stat, iar cand partea contractanta este o organizatie interguvernamentala, teritoriul pe care se aplica tratatul de constituire a acelei organizatii interguvernamentale;
    (ix) prin autoritate se intelege autoritatea la care se face referire in art. 30(1)(ii);
    (x) prin Uniune se intelege Uniunea pentru Protectia Noilor Soiuri de Plante, fondata prin Actul din 1961 si mentionata ulterior in Actul din 1972, Actul din 1978 si in prezenta Conventie;
    (xi) prin membru al Uniunii se intelege un stat care este parte la Actul din 1961/1972 sau la Actul din 1978 ori o parte contractanta.

    CAP. 2
    Obligatii generale ale partilor contractante

    Art. 2
    Obligatia fundamentala a partilor contractante
    Fiecare parte contractanta acorda si protejeaza drepturile amelioratorilor.
    Art. 3
    Genuri si specii care trebuie protejate
    (1) [State deja membre ale Uniunii] Fiecare parte contractanta care este legata prin Actul din 1961/1972 sau prin Actul din 1978 aplica prevederile prezentei conventii:
    (i) la data la care devine legata prin prezenta conventie, pentru toate genurile si speciile de plante la care se aplica la acea data prevederile Actului din 1961/1972 sau ale Actului din 1978; si
    (ii) cel mai tarziu la expirarea unei perioade de 5 ani de la acea data, pentru toate genurile si speciile de plante.
    (2) [Noii membri ai Uniunii] Fiecare parte contractanta care nu este legata prin Actul din 1961/1972 sau prin Actul din 1978 aplica prevederile prezentei conventii:
    (i) la data la care devine legata prin prezenta conventie, pentru cel putin 15 genuri sau specii de plante; si
    (ii) cel mai tarziu la expirarea unei perioade de 10 ani de la acea data, pentru toate genurile si speciile de plante.
    Art. 4
    Tratament national
    (1) [Tratament] Fara prejudicierea drepturilor prevazute in prezenta conventie, cetatenii unei parti contractante, precum si persoanele fizice care isi au domiciliul pe teritoriul acelei parti contractante si persoanele juridice care isi au sediul pe respectivul teritoriu beneficiaza pe teritoriul fiecareia dintre celelalte parti contractante, cu privire la acordarea si protectia drepturilor amelioratorilor, de acelasi tratament care se acorda sau poate sa se acorde ulterior conform legislatiei acestei alte astfel de parti contractante cetatenilor acesteia, cu conditia ca acesti cetateni, persoane fizice sau juridice, sa respecte conditiile si formalitatile impuse cetatenilor respectivei alte parti contractante.
    (2) [Cetateni] In sensul paragrafului precedent, prin cetateni se intelege, in cazul in care partea contractanta este un stat, cetatenii acelui stat, iar in cazul in care partea contractanta este o organizatie interguvernamentala, cetatenii statelor care sunt membre ale acelei organizatii.

    CAP. 3
    Conditii de acordare a dreptului amelioratorului

    Art. 5
    Conditii de protectie
    (1) [Criterii de indeplinit] Dreptul amelioratorului se acorda in cazul in care soiul este:
    (i) nou;
    (ii) distinct;
    (iii) omogen; si
    (iv) stabil.
    (2) [Alte conditii] Acordarea dreptului amelioratorului nu depinde de conditii suplimentare sau diferite, cu conditia ca soiul sa fie desemnat printr-o denumire in conformitate cu prevederile art. 20, ca solicitantul sa respecte formalitatile prevazute de legislatia partii contractante la a carei autoritate s-a inregistrat cererea si cu conditia sa plateasca taxele cerute.
    Art. 6
    Noutate
    (1) [Criterii] Soiul este considerat nou daca la data inregistrarii cererii pentru acordarea dreptului amelioratorului nu s-a vandut sau nu s-a pus la dispozitie tertilor material de inmultire ori material recoltat din soiul respectiv de catre ameliorator sau cu consimtamantul acestuia, in scopul exploatarii soiului:
    (i) pe teritoriul partii contractante in care s-a inregistrat cererea, mai devreme de un an inaintea acelei date; si
    (ii) pe un alt teritoriu decat cel al partii contractante in care s-a inregistrat cererea, mai devreme de 4 ani, sau, in cazul pomilor ori al vitei de vie, mai devreme de 6 ani inainte de data respectiva.
    (2) [Soiuri recent create] In cazul in care o parte contractanta aplica prezenta conventie la un gen sau la o specie de planta pentru care nu a aplicat inainte prezenta conventie ori un act anterior, se poate considera ca un soi creat recent, existent la data unei astfel de extinderi a protectiei, indeplineste conditia de noutate definita in paragraful (1), chiar daca vanzarea sau punerea la dispozitie tertilor, descrisa in acel paragraf, a avut loc inainte de termenele definite in acel paragraf.
    (3) [Teritoriu, in anumite cazuri] In sensul paragrafului (1), toate partile contractante care sunt state membre ale uneia si aceleiasi organizatii interguvernamentale pot actiona in comun, in cazul in care reglementarile acelei organizatii o cer, pentru asimilarea actelor savarsite pe teritoriile statelor membre ale acelei organizatii cu actele savarsite pe propriile teritorii si in acest caz ele notifica aceasta asimilare secretarului general.
    Art. 7
    Distinctivitate
    Soiul este considerat distinct daca se deosebeste in mod clar de orice alt soi a carui existenta este de notorietate la data depunerii cererii. In special, se considera ca prin depunerea unei cereri pentru acordarea dreptului amelioratorului sau pentru inscrierea unui alt soi intr-un registru oficial pentru soiuri, in orice tara, acel soi devine de notorietate publica de la data cererii, cu conditia ca cererea sa conduca la acordarea dreptului amelioratorului sau la inscrierea acelui soi in registrul oficial al soiurilor, dupa cum este cazul.
    Art. 8
    Omogenitate
    Soiul este considerat omogen daca, sub rezerva unei variatii previzibile, tinand seama de caracteristicile particulare de inmultire a acestuia, este suficient de omogen in expresia caracterelor lui relevante.
    Art. 9
    Stabilitate
    Soiul este considerat stabil daca caracterele sale relevante se mentin neschimbate dupa inmultiri repetate sau, in cazul unui ciclu special de inmultire, la sfarsitul unui astfel de ciclu.

    CAP. 4
    Cererea de acordare a dreptului amelioratorului

    Art. 10
    Depunerea cererilor
    (1) [Locul primei cereri] Amelioratorul poate sa aleaga partea contractanta la a carei autoritate doreste sa depuna prima cerere pentru acordarea dreptului amelioratorului.
    (2) [Data cererilor ulterioare] Amelioratorul poate sa solicite autoritatilor altor parti contractante acordarea dreptului amelioratorului fara a astepta sa i se acorde dreptul amelioratorului de catre autoritatea partii contractante la care a fost depusa prima cerere.
    (3) [Independenta protectiei] Nici o parte contractanta nu poate refuza acordarea dreptului amelioratorului si nici nu poate limita durata acestuia pe motiv ca nu s-a solicitat, s-a refuzat sau a expirat protectia pentru acelasi soi in orice alt stat sau organizatie interguvernamentala.
    Art. 11
    Drept de prioritate
    (1) [Dreptul; durata acestuia] Orice ameliorator care a depus o cerere pentru protectia unui soi in una dintre partile contractante (prima cerere), in scopul depunerii unei cereri pentru acordarea dreptului amelioratorului pentru acelasi soi la autoritatea oricarei alte parti contractante (cererea ulterioara), beneficiaza de un drept de prioritate de 12 luni. Aceasta perioada se calculeaza de la data depunerii primei cereri. Ziua depunerii nu trebuie inclusa in cea de-a doua perioada.
    (2) [Invocarea dreptului] Pentru a beneficia de dreptul de prioritate amelioratorul trebuie sa invoce in cererea ulterioara prioritatea primei cereri. Autoritatea la care s-a depus cererea ulterioara poate solicita amelioratorului sa furnizeze, intr-un termen de minimum 3 luni de la data depunerii cererii ulterioare, o copie de pe documentele care constituie prima cerere, certificata ca autentica de autoritatea la care aceasta cerere a fost depusa, precum si mostre sau alte dovezi ca soiul care face obiectul ambelor cereri este acelasi.
    (3) [Documente si material] Amelioratorului i se acorda o perioada de 2 ani dupa expirarea perioadei de prioritate sau, in cazul in care prima cerere este respinsa ori retrasa, o perioada corespunzatoare dupa o astfel de respingere sau retragere, pentru a furniza autoritatii partii contractante la care a depus cererea ulterioara orice informatii necesare, documente sau materiale cerute in scopul examinarii conform art. 12, dupa cum prevede legislatia acelei parti contractante.
    (4) [Evenimente care se produc pe durata termenului de prioritate] Evenimentele care se produc pe durata perioadei prevazute in paragraful (1), cum ar fi depunerea unei alte cereri sau publicarea ori utilizarea soiului care face obiectul primei cereri, nu constituie un motiv pentru respingerea cererii ulterioare. Astfel de evenimente nu dau nastere nici unui drept pentru terti.
    Art. 12
    Examinarea cererii
    Orice decizie de acordare a dreptului amelioratorului impune o examinare care sa stabileasca conformitatea cu conditiile art. 5 - 9. In cadrul examinarii autoritatea poate cultiva soiul sau poate efectua toate testarile necesare ori poate solicita cultivarea soiului sau efectuarea altor testari necesare ori poate lua in considerare rezultatele testarilor de crestere sau alte incercari deja efectuate. In scopul examinarii autoritatea poate solicita amelioratorului sa furnizeze toate informatiile, documentele sau materialele necesare.
    Art. 13
    Protectie provizorie
    Fiecare parte contractanta ia masuri pentru protejarea intereselor amelioratorului in perioada dintre depunerea sau publicarea cererii de acordare a dreptului amelioratorului si acordarea dreptului. Astfel de masuri au ca efect faptul ca titularul dreptului amelioratorului este cel putin indreptatit la o remuneratie echitabila din partea oricarei persoane care in decursul acelei perioade a savarsit acte care, prin acordarea dreptului, necesita autorizarea amelioratorului, conform prevederilor art. 14. O parte contractanta poate sa prevada ca acele masuri sa aiba efect numai in privinta persoanelor carora amelioratorul le-a notificat depunerea cererii.

    CAP. 5
    Drepturile amelioratorului

    Art. 14
    Sfera de intindere a dreptului amelioratorului
    (1) [Acte privitoare la materialul de inmultire] a) Sub rezerva art. 15 si 16, urmatoarele acte cu privire la materialul de inmultire din soiul protejat necesita autorizarea amelioratorului:
    (i) producerea sau reproducerea (multiplicarea);
    (ii) conditionarea in scopul inmultirii (propagarii);
    (iii) oferirea spre vanzare;
    (iv) vanzarea sau alta forma de comercializare;
    (v) exportul;
    (vi) importul;
    (vii) depozitarea pentru oricare dintre scopurile mentionate la pct. (i) - (vi) de mai sus.
    b) Amelioratorul poate sa isi dea autorizarea in anumite conditii si limite.
    (2) [Acte cu privire la materialul recoltat] Sub rezerva art. 15 si 16, actele la care se refera pct. (i) - (vii) din paragraful (1)a) privitor la materialul recoltat, incluzand plante intregi si parti de plante, obtinute prin utilizarea neautorizata a materialului de inmultire din soiul protejat, necesita autorizarea amelioratorului, cu exceptia cazului in care amelioratorul a avut posibilitatea sa isi exercite dreptul cu privire la respectivul material de inmultire.
    (3) [Acte cu privire la anumite produse] Fiecare parte contractanta poate institui prevederi conform carora, sub rezerva art. 15 si 16, actele mentionate la pct. (i) - (vii) din paragraful (1)a) in legatura cu produse realizate direct din materialul recoltat al soiului protejat aflat sub incidenta prevederilor paragrafului (2) prin utilizarea neautorizata a respectivului material recoltat necesita autorizarea amelioratorului, cu exceptia cazului in care amelioratorul a avut posibilitatea sa isi exercite dreptul cu privire la respectivul material recoltat.
    (4) [Eventuale acte aditionale] Fiecare parte contractanta poate institui prevederi conform carora, sub rezerva art. 15 si 16, si alte acte in afara celor mentionate la pct. (i) - (vii) din paragraful (1)a), sa necesite autorizarea amelioratorului.
    (5) [Soiuri esential derivate si anumite alte soiuri] a) Prevederile paragrafelor (1) - (4) se aplica, de asemenea, referitor la:
    (i) soiurile care sunt esential derivate din soiul protejat, in cazul in care soiul protejat nu este el insusi un soi esential derivat;
    (ii) soiurile care nu se disting in mod clar, in conformitate cu art. 7, de soiul protejat; si
    (iii) soiurile a caror producere necesita utilizarea repetata a soiului protejat.
    b) In sensul subparagrafului a)(i), un soi este considerat esential derivat dintr-un alt soi (soiul initial) in cazul in care:
    (i) este predominant derivat din soiul initial sau dintr-un soi care este el insusi derivat in mod predominant din soiul initial, mentinandu-si totodata expresia caracterelor esentiale care rezulta din genotipul sau combinatia de genotipuri ale soiului initial;
    (ii) se distinge in mod clar de soiul initial; si
    (iii) cu exceptia diferentelor care rezulta din actul de derivare, este in conformitate cu soiul initial in expresia caracterelor esentiale care rezulta din genotipul sau combinatia de genotipuri ale soiului initial.
    c) Soiurile esential derivate pot fi obtinute, de exemplu, prin selectia unui mutant natural sau indus ori a unei variante somaclonale, selectia unei variante individuale din plantele soiului initial, retroincrucisari sau transformarea prin inginerie genetica.
    Art. 15
    Exceptii de la dreptul amelioratorului
    (1) [Exceptii obligatorii] Dreptul amelioratorului nu se extinde la:
    (i) acte savarsite in mod particular si pentru scopuri necomerciale;
    (ii) acte savarsite pentru scopuri experimentale; si
    (iii) acte savarsite in scopul crearii altor soiuri si, exceptand cazurile in care se aplica prevederile art. 14 (5), acte la care se refera art. 14 (1) - (4) cu privire la astfel de alte soiuri.
    (2) [Exceptii optionale] In pofida prevederilor art. 14, fiecare parte contractanta poate, in anumite limite rezonabile si sub rezerva salvgardarii intereselor legitime ale amelioratorului, sa restranga dreptul amelioratorului asupra oricarui soi, pentru a permite fermierilor sa foloseasca pentru inmultire, pe proprietatile lor, produsul recoltat obtinut prin plantarea pe proprietatile lor a soiului protejat sau a unui soi prevazut in art. 14 (5) a) (i) sau (ii).
    Art. 16
    Epuizarea dreptului amelioratorului
    (1) [Epuizarea dreptului] Dreptul amelioratorului nu se extinde la acte referitoare la orice material din soiul protejat sau dintr-un soi la care se refera prevederile art. 14 (5), care a fost vandut sau comercializat in alt mod de catre ameliorator ori cu consimtamantul acestuia pe teritoriul partii contractante in discutie, sau la orice material derivat din respectivul material, cu exceptia cazurilor in care astfel de acte:
    (i) presupun inmultirea in continuare a soiului in discutie; sau
    (ii) presupun un export de material al soiului, care sa permita inmultirea soiului intr-o tara care nu protejeaza soiurile genului sau speciei de plante din care face parte soiul, exceptand cazurile in care materialul exportat este destinat consumului.
    (2) [Semnificatia termenului "material"] In sensul paragrafului (1), material inseamna, in legatura cu un soi:
    (i) material de inmultire de orice fel;
    (ii) material recoltat, inclusiv plante intregi sau parti din plante; si
    (iii) orice produs facut direct din materialul recoltat.
    (3) [Teritoriu, in anumite cazuri] In sensul paragrafului (1), toate partile contractante care sunt state membre ale uneia si aceleiasi organizatii interguvernamentale pot actiona in comun, in cazul in care reglementarile acelei organizatii o cer, pentru asimilarea actelor savarsite pe teritoriile statelor membre ale acelei organizatii cu actele savarsite pe propriile lor teritorii si, in acest caz, notifica in consecinta secretarului general.
    Art. 17
    Restrictii in exercitarea dreptului amelioratorului
    (1) [Interesul public] Exceptand cazurile in care se prevede in mod expres in prezenta conventie, nici o parte contractanta nu poate limita exercitarea libera a dreptului amelioratorului pentru alte motive decat cele de interes public.
    (2) [Remuneratie echitabila] Cand orice astfel de restrictie are efectul de a autoriza un tert sa indeplineasca orice act pentru care se solicita autorizatia amelioratorului, parte contractanta in cauza ia toate masurile necesare pentru ca amelioratorul sa primeasca o remuneratie echitabila.
    Art. 18
    Masuri de reglementare comerciala
    Dreptul amelioratorului este independent de orice masuri luate de o parte contractanta pentru a reglementa pe teritoriul ei producerea, omologarea si comercializarea de material al soiurilor sau importul ori exportul unui astfel de material. In orice caz, astfel de masuri nu afecteaza aplicarea prevederilor prezentei conventii.
    Art. 19
    Durata dreptului amelioratorului
    (1) [Perioada de protectie] Dreptul amelioratorului este acordat pentru o perioada fixa.
    (2) [Perioada minima] Respectiva perioada nu va fi mai scurta de 20 de ani de la data acordarii dreptului amelioratorului. Pentru pomi si vita de vie respectiva perioada nu va fi mai scurta de 25 de ani de la data respectiva.

    CAP. 6
    Denumirea soiului

    Art. 20
    Denumirea soiului
    (1) [Desemnarea soiurilor prin denumire; utilizarea denumirii] a) Soiul este desemnat printr-o denumire care va fi propria sa desemnare generica.
    b) Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare, sub rezerva paragrafului (4), pentru ca nici un drept asupra desemnarii inregistrate ca denumire a soiului sa nu impiedice utilizarea libera a denumirii soiului, chiar dupa expirarea dreptului amelioratorului.
    (2) [Caracteristicile denumirii] Denumirea trebuie sa permita identificarea soiului. Denumirea nu trebuie sa contina doar cifre, exceptand cazurile in care acest lucru este o practica stabilita pentru identificarea soiurilor. Denumirea nu trebuie sa fie susceptibila de a induce in eroare sau de a crea confuzii in legatura cu caracteristicile, valoarea ori identitatea soiului sau identitatea amelioratorului. In special, trebuie sa fie diferita de orice denumire care desemneaza, pe teritoriul oricarei parti contractante, un soi existent din aceeasi specie de plante sau dintr-o specie foarte inrudita.
    (3) [Inregistrarea denumirii] Denumirea soiului este inaintata de catre ameliorator autoritatii competente. Daca se constata ca denumirea nu satisface cerintele paragrafului (2), autoritatea refuza sa o inregistreze si ii cere amelioratorului sa propuna o alta denumire in cadrul unei perioade prescrise. Denumirea este inregistrata de autoritate in momentul in care se acorda dreptul amelioratorului.
    (4) [Drepturi anterioare ale tertilor] Drepturile anterioare ale tertilor nu sunt afectate. Daca datorita unui drept anterior utilizarea denumirii unui soi este interzisa unei persoane care, in conformitate cu prevederile paragrafului (7), este obligata sa o utilizeze, autoritatea solicita amelioratorului sa prezinte o alta denumire pentru soi.
    (5) [Aceeasi denumire in toate partile contractante] Un soi trebuie prezentat tuturor partilor contractante sub aceeasi denumire. Autoritatea fiecarei parti contractante inregistreaza denumirea astfel prezentata, exceptand cazul in care considera ca denumirea este necorespunzatoare pe cuprinsul teritoriului ei. In cel de-al doilea caz ea va cere amelioratorului sa prezinte o alta denumire.
    (6) [Informarea intre autoritatile partilor contractante] Autoritatea unei parti contractante ia masurile necesare ca autoritatile tuturor celorlalte parti contractante sa fie informate in problemele privind denumirile soiului, in special prezentarea, inregistrarea si anularea denumirilor. Orice autoritate isi poate adresa observatiile, cand este cazul, privind inregistrarea unei denumiri, autoritatii care a comunicat acea denumire.
    (7) [Obligatia de a folosi o denumire] Orice persoana care in cadrul teritoriului unei parti contractante ofera spre vanzare sau comercializeaza material de inmultire dintr-un soi protejat in cadrul acelui teritoriu este obligata sa foloseasca denumirea acelui soi chiar si dupa expirarea dreptului amelioratorului asupra acelui soi, exceptand cazurile in care, conform prevederilor paragrafului (4), drepturi anterioare nu se opun unei astfel de utilizari.
    (8) [Indicatii folosite in asociere cu denumirile] Cand un soi este oferit spre vanzare sau comercializat, este permis sa se asocieze denumirii inregistrate a soiului o marca, un nume comercial sau alte indicatii similare. In cazul in care se asociaza o astfel de indicatie, denumirea trebuie sa fie totusi usor de recunoscut.

    CAP. 7
    Nulitatea si decaderea din drepturi a amelioratorului

    Art. 21
    Nulitatea dreptului amelioratorului
    (1) [Motive de nulitate] Fiecare parte contractanta declara nul si neavenit dreptul amelioratorului acordat de ea, cand se stabileste:
    (i) ca nu au fost indeplinite conditiile stipulate in art. 6 sau 7 la data acordarii dreptului amelioratorului;
    (ii) ca nu au fost indeplinite conditiile stipulate in art. 8 sau 9 la data acordarii dreptului amelioratorului, in cazul in care acordarea dreptului amelioratorului s-a bazat in mod esential pe informatii si documente furnizate de ameliorator; sau
    (iii) ca dreptul amelioratorului a fost acordat unei persoane care nu este indreptatita la acesta, exceptand cazul in care este transmis unei persoane care este indreptatita la acesta.
    (2) [Excluderea altor motive] Nici un drept al amelioratorului nu se declara nul si neavenit din alte motive decat cele la care se face referire in paragraful (1).
    Art. 22
    Decaderea din drepturi a amelioratorului
    (1) [Motive de anulare] a) Fiecare parte contractanta poate sa decada amelioratorul din dreptul acordat de aceasta, daca se stabileste ca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute in art. 8 sau 9.
    b) In plus, fiecare parte contractanta poate sa decada amelioratorul din dreptul acordat de aceasta daca, dupa ce i s-a solicitat acest lucru si intr-o perioada prescrisa:
    (i) amelioratorul nu furnizeaza autoritatii competente informatiile, documentele sau materialul considerat necesar pentru verificarea mentinerii soiului;
    (ii) amelioratorul nu plateste taxele care trebuie platite pentru mentinerea in vigoare a dreptului sau; sau
    (iii) amelioratorul nu propune o alta denumire corespunzatoare, in cazul in care denumirea soiului este anulata dupa acordarea dreptului.
    (2) [Excluderea altor motive] Nici un ameliorator nu poate fi decazut din dreptul sau pentru alte motive decat cele mentionate in paragraful (1).

    CAP. 8
    Uniunea

    Art. 23
    Membri
    Partile contractante sunt membri ai Uniunii.
    Art. 24
    Statut juridic si sediu
    (1) [Personalitate juridica] Uniunea are personalitate juridica.
    (2) [Capacitate juridica] Uniunea se bucura, pe teritoriul fiecarei parti contractante, in conformitate cu legile aplicabile pe teritoriul respectiv, de capacitatea juridica necesara pentru indeplinirea obiectivelor Uniunii si pentru exercitarea functiilor sale.
    (3) [Sediul] Sediul Uniunii si al organelor sale permanente este la Geneva.
    (4) [Acord de sediu] Uniunea are un acord de sediu cu Confederatia Elvetiana.
    Art. 25
    Organe
    Organele permanente ale Uniunii sunt Consiliul si Oficiul Uniunii.
    Art. 26
    Consiliul
    (1) [Componenta] Consiliul se compune din reprezentanti ai membrilor Uniunii. Fiecare membru al Uniunii isi numeste un reprezentant la Consiliu si un supleant. Reprezentantii sau supleantii pot fi insotiti de asistenti ori de consilieri.
    (2) [Functionari] Consiliul alege un presedinte si un prim-vicepresedinte dintre membrii sai. El poate alege alti vicepresedinti. Prim-vicepresedintele ia locul presedintelui in cazul in care acesta din urma se afla in imposibilitatea de a-si indeplini indatoririle. Presedintele detine functia pe o durata de 3 ani.
    (3) [Sesiuni] Consiliul se intruneste la convocarea presedintelui. O sedinta ordinara a Consiliului se tine anual. In plus, presedintele poate convoca Consiliul la dorinta sa; el il convoaca, in termen de 3 luni, daca o treime din numarul membrilor Uniunii solicita acest lucru.
    (4) [Observatori] Statele care nu sunt membre ale Uniunii pot fi invitate in calitate de observatori la reuniunile Consiliului. La astfel de reuniuni pot fi invitati si alti observatori, precum si experti.
    (5) [Sarcini] Sarcinile Consiliului sunt:
    (i) de a studia masurile corespunzatoare pentru a apara interesele si pentru a incuraja dezvoltarea Uniunii;
    (ii) de a stabili regulile sale de procedura;
    (iii) de a numi secretarul general si, daca considera necesar, un vicesecretar general si de a stabili termenele pentru numirea fiecaruia;
    (iv) de a examina un raport anual asupra activitatilor Uniunii si de a stabili programul pentru viitoarea sa activitate;
    (v) de a da secretarului general toate instructiunile necesare pentru indeplinirea sarcinilor Uniunii;
    (vi) de a stabili regulile administrative si financiare ale Uniunii;
    (vii) de a examina si de a aproba bugetul Uniunii si de a fixa contributia fiecarui membru al Uniunii;
    (viii) de a examina si de a aproba conturile prezentate de secretarul general;
    (ix) de a fixa data si locul conferintelor la care se face referire in art. 38 si de a lua masurile necesare pentru pregatirea lor; si
    (x) in general, de a lua toate deciziile pentru a asigura functionarea eficienta a Uniunii.
    (6) [Voturi] a) Fiecare membru al Uniunii, care este un stat, are un vot in Consiliu.
    b) Orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala poate sa exercite dreptul de vot al statelor sale membre care sunt membre ale Uniunii, in aspecte care tin de competenta ei. O astfel de organizatie interguvernamentala nu exercita drepturile de vot ale statelor sale membre daca statele sale membre isi exercita dreptul lor de vot si viceversa.
    (7) [Majoritati] Orice decizie a Consiliului necesita o majoritate simpla de voturi exprimate, cu conditia ca orice decizie a Consiliului conform paragrafelor (5)(ii), (vi) si (vii) si conform art. 28 (3), 29 (5) b) si 38 (1) sa necesite trei patrimi din numarul voturilor exprimate. Abtinerile nu se considera voturi.
    Art. 27
    Biroul Uniunii
    (1) [Sarcinile si conducerea Biroului] Biroul Uniunii indeplineste toate indatoririle si sarcinile care i-au fost incredintate de Consiliu. Acesta se afla sub conducerea secretarului general.
    (2) [Indatoririle secretarului general] Secretarul general raspunde in fata Consiliului; el raspunde de indeplinirea deciziilor Consiliului. El supune bugetul Uniunii spre aprobare Consiliului si raspunde de aplicarea acestuia. El face rapoarte catre Consiliu privind administratia sa, activitatile si pozitia financiara a Uniunii.
    (3) [Personal] Sub rezerva prevederilor art. 26 (5) (iii), conditiile de numire si de angajare a personalului necesar pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor Biroului Uniunii sunt stabilite prin reglementari administrative si financiare.
    Art. 28
    Limbi oficiale
    (1) [Limbile Biroului] Biroul Uniunii utilizeaza in indeplinirea indatoririlor sale limbile engleza, franceza, germana si spaniola.
    (2) [Limbile oficiale la anumite reuniuni] Reuniunile Consiliului si conferintele de revizuire se sustin in cele patru limbi.
    (3) [Alte limbi oficiale] Consiliul poate decide daca sunt utilizate si alte limbi.
    Art. 29
    Finante
    (1) [Venituri] Cheltuielile Uniunii sunt acoperite din:
    (i) contributiile anuale ale statelor membre ale Uniunii;
    (ii) plati incasate pentru serviciile prestate;
    (iii) diferite incasari.
    (2) [Contributii: unitati] a) Cota-parte din totalul contributiilor anuale care revine fiecarui stat membru al Uniunii se stabileste prin raportarea la cheltuielile totale care trebuie acoperite din contributiile statelor membre ale Uniunii si la numarul de unitati de contributie aplicabile acestuia conform paragrafului (3). Cota-parte respectiva se calculeaza conform paragrafului (4).
    b) Numarul unitatilor de contributie se exprima in numere intregi sau in fractii ale acestora, cu conditia ca nici o fractie sa nu fie mai mica de o cincime.
    (3) [Contributii: cota fiecarui membru] a) Numarul unitatilor de contributie aplicabil fiecarui membru al Uniunii care este parte la Actul din 1961/1972 sau la Actul din 1978 la data la care devine legat prin prezenta conventie este acelasi cu numarul aplicabil acestuia imediat inaintea datei respective.
    b) Orice alt stat membru al Uniunii, in momentul aderarii sale la Uniune, indica intr-o declaratie adresata secretarului general numarul de unitati de contributie care i se aplica.
    c) Orice stat membru al Uniunii poate in orice moment sa indice intr-o declaratie adresata secretarului general un numar de unitati de contributie diferit de numarul aplicabil acestuia conform subparagrafului a) sau b). O astfel de declaratie, daca este facuta in timpul primelor 6 luni ale anului calendaristic, produce efecte de la inceputul urmatorului an calendaristic; in caz contrar, produce efecte de la inceputul celui de-al doilea an calendaristic care urmeaza anului in care a fost facuta declaratia.
    (4) [Contributii: calculul cotelor] a) Pentru fiecare perioada bugetara suma corespunzatoare unei unitati de contributie se obtine prin impartirea sumei totale a cheltuielilor care trebuie acoperite in perioada respectiva din contributiile statelor membre ale Uniunii la numarul total de unitati aplicabile acelor state membre ale Uniunii.
    b) Cuantumul contributiei fiecarui stat membru al Uniunii se obtine prin inmultirea cuantumului corespunzator unei unitati de contributie cu numarul unitatilor de contributie aplicabile acelui stat membru al Uniunii.
    (5) [Restante in plata contributiei] a) Un stat membru al Uniunii care este in restanta cu plata contributiei nu poate, sub rezerva subparagrafului b), sa isi exercite dreptul de vot in cadrul Consiliului daca cuantumul restantelor sale este egal cu sau depaseste cuantumul contributiei datorate de acesta pentru intregul an precedent. Suspendarea dreptului la vot nu scuteste un astfel de stat membru al Uniunii de obligatiile sale in baza prezentei conventii si nu il priveaza de nici un alt drept care decurge din aceasta.
    b) Consiliul poate permite numitului stat membru al Uniunii sa isi continue exercitarea dreptului de vot daca si atata timp cat Consiliul are cunostinta de faptul ca intarzierea de plata se datoreaza unor conditii exceptionale si inevitabile.
    (6) [Verificarea conturilor] Verificarea conturilor Uniunii este efectuata de un stat membru al Uniunii, dupa cum se prevede in reglementarile administrative si financiare. Un astfel de stat membru al Uniunii este desemnat de Consiliu, cu acordul acestuia.
    (7) [Contributii ale organizatiilor interguvernamentale] Orice parte contractanta care este o organizatie interguvernamentala nu este obligata sa plateasca contributii. Daca, cu toate acestea, ea decide sa plateasca contributia, se aplica in consecinta prevederile paragrafelor (1) - (4).

    CAP. 9
    Aplicarea conventiei; alte acorduri

    Art. 30
    Aplicarea conventiei
    (1) [Masuri de aplicare] Fiecare parte contractanta adopta toate masurile necesare pentru aplicarea prezentei conventii, in special:
    (i) prevede masuri juridice adecvate pentru a asigura respectarea efectiva a drepturilor amelioratorilor;
    (ii) stabileste o autoritate careia sa i se incredinteze sarcina de a acorda drepturile amelioratorilor sau incredinteaza acea sarcina unei autoritati stabilite de o alta parte contractanta;
    (iii) asigura informarea publicului prin publicarea regulata a informatiilor referitoare la:
    - cererile si acordarile drepturilor amelioratorilor; si
    - denumiri propuse si aprobate.
    (2) [Conformitatea legislativa] Se intelege ca la depunerea instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dupa caz, fiecare stat sau organizatie interguvernamentala trebuie sa fie in masura, conform legislatiei sale, ca prevederile prezentei conventii sa produca efecte.
    Art. 31
    Relatii intre partile contractante si statele legate prin acte anterioare
    (1) [Relatiile dintre statele legate prin prezenta conventie] Intre statele membre ale Uniunii care sunt legate atat prin prezenta conventie, cat si prin orice act anterior al conventiei se aplica numai prezenta conventie.
    (2) [Relatii posibile cu statele care nu sunt legate prin prezenta conventie] Orice stat membru al Uniunii care nu este legat prin prezenta conventie poate declara printr-o notificare adresata secretarului general ca in relatiile sale cu fiecare membru al Uniunii legat numai prin prezenta conventie va aplica actul cel mai recent prin care este legat. De la expirarea termenului de o luna de la data unei astfel de notificari si pana in momentul in care statul membru al Uniunii care face declaratia devine legat prin prezenta conventie respectivul membru al Uniunii aplica actul cel mai recent prin care este legat in relatiile sale cu fiecare dintre membrii Uniunii legat numai prin prezenta conventie, in timp ce acesta din urma aplica prezenta conventie cu privire la cel dintai.
    Art. 32
    Acorduri speciale
    Membrii Uniunii isi rezerva dreptul de a incheia intre ei acorduri speciale privind protectia soiurilor, in masura in care aceste acorduri nu contravin prevederilor prezentei conventii.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Semnare
    Prezenta conventie este deschisa pentru semnare de catre orice stat care este membru al Uniunii la data adoptarii sale. Conventia ramane deschisa pentru semnare pana la 31 martie 1992.
    Art. 34
    Ratificare, acceptare sau aprobare; aderare
    (1) [State si unele organizatii interguvernamentale]
    a) Orice stat poate, conform prevederilor prezentului articol, sa devina parte la prezenta conventie.
    b) Orice organizatie interguvernamentala poate, conform prevederilor prezentului articol, sa devina parte la prezenta conventie daca:
    (i) are competenta cu privire la aspectele reglementate de prezenta conventie;
    (ii) are propria legislatie care prevede acordarea si protectia drepturilor amelioratorilor care leaga toate statele sale membre; si
    (iii) a fost autorizata in mod corespunzator, in conformitate cu prevederile sale interne, sa adere la prezenta conventie.
    (2) [Instrument de accesiune] Orice stat care a semnat prezenta conventie devine parte la aceasta prin depunerea unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentei conventii. Orice stat care nu a semnat prezenta conventie si orice organizatie interguvernamentala devine parte la aceasta prin depunerea unui instrument de aderare la prezenta conventie. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare se depun la secretarul general.
    (3) [Avizul Consiliului] Orice stat care nu este membru al Uniunii si orice organizatie interguvernamentala, inainte de a isi depune instrumentul de aderare, solicita Consiliul sa isi dea avizul cu privire la conformitatea legislatiei sale cu prevederile prezentei conventii. Daca decizia privind avizul este pozitiva, instrumentul de aderare poate fi depus.
    Art. 35
    Rezerve
    (1) [Principiu] Sub rezerva dispozitiilor paragrafului (2) nu se admit rezerve fata de prezenta conventie.
    (2) [Exceptia posibila] a) In pofida prevederilor art. 3 (1), orice stat care in momentul in care devine parte la prezenta conventie este parte la Actul din 1978 si care in privinta soiurilor inmultite asexuat asigura protectie printr-un alt titlu de proprietate industriala decat dreptul amelioratorului are dreptul sa procedeze astfel in continuare fara sa aplice prezenta conventie la acele soiuri.
    b) Orice stat care se foloseste de acel drept, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dupa caz, notifica in consecinta secretarului general. Acelasi stat poate sa retraga in orice moment acea notificare.
    Art. 36
    Comunicari privind legislatia, genurile si speciile protejate; informatii pentru publicare
    (1) [Notificarea initiala] In momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare a prezentei conventii ori de aderare la aceasta, dupa caz, orice stat sau organizatie interguvernamentala notifica secretarului general:
    (i) legislatia proprie care guverneaza drepturile amelioratorilor; si
    (ii) lista cuprinzand genurile si speciile de plante carora li se vor aplica prevederile prezentei conventii la data la care va deveni legat prin prezenta conventie.
    (2) [Notificarea modificarilor] Fiecare parte contractanta notifica cu promptitudine secretarului general:
    (i) orice modificari ale legislatiei sale care reglementeaza drepturile amelioratorilor; si
    (ii) orice extindere a aplicarii prezentei conventii la genuri si specii de plante suplimentare.
    (3) [Publicarea informatiei] Secretarul general, pe baza comunicarilor primite de la fiecare parte contractanta implicata, publica informatii privind:
    (i) legislatia care guverneaza drepturile amelioratorilor si orice modificari in acea legislatie; si
    (ii) lista cuprinzand genurile si speciile de plante, mentionata in paragraful (1) (ii), si orice extindere mentionata in paragraful (2) (ii).
    Art. 37
    Intrarea in vigoare; imposibilitatea de aderare la acte anterioare
    (1) [Intrarea in vigoare initiala] Prezenta conventie intra in vigoare la o luna dupa ce 5 state si-au depus instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dupa caz, cu conditia ca cel putin 3 dintre numitele instrumente sa fi fost depuse de state care sunt parte la Actul din 1961/1972 sau la Actul din 1978.
    (2) [Intrarea in vigoare ulterioara] Orice stat care nu se incadreaza in prevederile paragrafului (1) sau orice organizatie interguvernamentala devine legata prin prezenta conventie la o luna de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, dupa caz.
    (3) [Imposibilitatea de a adera la Actul din 1978] Nu se poate depune nici un instrument de aderare la Actul din 1978 dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii conform paragrafului (1), cu exceptia faptului ca orice stat care este considerat tara in curs de dezvoltare in conformitate cu practica stabilita a Adunarii Generale a Natiunilor Unite poate depune un astfel de instrument pana la 31 decembrie 1995 si ca orice alt stat poate depune un astfel de instrument pana la 31 decembrie 1993, chiar daca prezenta conventie intra in vigoare inaintea acelei date.
    Art. 38
    Revizuirea conventiei
    (1) [Conferinta] Prezenta conventie poate fi revizuita de o conferinta a membrilor Uniunii. Convocarea unei astfel de conferinte este decisa de Consiliu.
    (2) [Cvorum si majoritate] Procedurile unei conferinte produc efecte numai daca cel putin jumatate din numarul statelor membre ale Uniunii sunt reprezentate la conferinta. Este necesar ca o majoritate de trei sferturi din numarul statelor membre ale Uniunii sa fie prezente si sa voteze la conferinta pentru adoptarea oricarei revizuiri.
    Art. 39
    Denuntare
    (1) [Notificari] Orice parte contractanta poate denunta prezenta conventie printr-o notificare adresata secretarului general. Secretarul general notifica cu promptitudine tuturor membrilor Uniunii primirea acelei notificari.
    (2) [Acte anterioare] Notificarea denuntarii prezentei conventii este considerata, de asemenea, ca notificarea denuntarii oricarui act anterior prin care este legata partea contractanta care denunta prezenta conventie.
    (3) [Data producerii de efecte] Denuntarea produce efecte la sfarsitul anului calendaristic care urmeaza anului in care s-a primit notificarea de catre secretarul general.
    (4) [Drepturi dobandite] Denuntarea nu afecteaza nici un drept dobandit in legatura cu un soi in baza prezentei conventii sau a altui act anterior, inainte de data la care denuntarea produce efecte.
    Art. 40
    Mentinerea drepturilor dobandite
    Prezenta conventie nu limiteaza drepturile existente ale amelioratorilor in baza legilor partilor contractante ori in baza oricarui act anterior sau a oricarui alt acord, altul decat prezenta conventie, incheiat intre membrii Uniunii.
    Art. 41
    Originalul si textele oficiale ale conventiei
    (1) [Originalul] Prezenta conventie este semnata intr-un singur exemplar original in limbile engleza, franceza si germana, textul in limba franceza fiind cel care prevaleaza in caz de inadvertente intre diferitele texte. Originalul este depus la secretarul general.
    (2) [Textele oficiale] Secretarul general, dupa consultarea cu guvernele interesate, stabileste texte oficiale ale prezentei conventii in limbile araba, italiana, japoneza, olandeza, si spaniola si in alte limbi pe care Consiliul le poate desemna.
    Art. 42
    Functiile depozitarului
    (1) [Transmiterea copiilor] Secretarul general transmite copii autentificate de pe prezenta conventie tuturor statelor si organizatiilor interguvernamentale care au fost reprezentate la Conferinta diplomatica care a adoptat prezenta conventie si, la cerere, oricarui alt stat sau oricarei organizatii interguvernamentale.
    (2) [Inregistrare] Secretarul general inregistreaza prezenta conventie la Secretariatul Natiunilor Unite.SmartCity5

COMENTARII la Legea 186/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 186 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Este vorba despre un creditor privat de împrumut profesional, care este înregistrat să acorde împrumuturi cu o dobândă scăzută de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi în aceeași zi. Tot felul de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi pe bani grei, împrumuturi de consolidare a datoriilor, auto, vehicule, împrumuturi pentru camioane, împrumut pentru afaceri, finanțare / finanțare, credite ipotecare, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură, împrumuturi pentru construcții, finanțare pentru proiecte, împrumut pentru a începe un proiect și multe altele. Contactați-vă (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat OUG 26 2017
    Bună ziua domnule / doamnă,   Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Salutare tuturor! Sunt Maria, locuiesc în prezent în Bălți, Moldova. În prezent sunt văduvă cu Doi copii și am rămas blocată într-o situație financiară în octombrie și a trebuit să mă refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumut, atât private cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar, așa cum ar avea Dumnezeu, am fost prezentat unui Cooperativ Runs de către un bărbat al lui Dumnezeu, un creditor privat de împrumut care mi-a acordat un împrumut de 80.000 euro și astăzi sunt proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment, dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, fără cec de credit, niciun co-semnatar cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și program, vă rugăm să contactați domnul Dante Paola prin e-mail: dantecooperativehelp@hotmail.com El nu știe că fac asta, dar acum sunt atât de fericit și am decis să îi las pe oameni să știe mai multe despre el și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Îl puteți contacta prin e-mailul său: dantecooperativehelp@hotmail.com pentru apel rapid de chat sau whatsapp / +35677926593 Mulțumiri Maria
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt Marie Reilly, o creditoare privată și legitimă. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc, etc ... Sau pur și simplu refuzați împrumutul de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi pentru companii și persoane fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 32 2019
    Împrumuturile sunt disponibile Aveți nevoie de împrumut în numerar personal, de afaceri, împrumut negarantat, obțineți un capital de lucru negarantat? Avem programe de împrumut adaptate Pentru orice profil aplicați un împrumut cu noi astăzi pentru a vă satisface nevoile de afaceri. Operațiune; Împrumut rapid și simplu Proces rapid de aplicare Aprobări în 24-72 de ore Împrumut opțional pentru taxe Finanțare în mai puțin de 5 zile SERVICII DE ÎMprumut INCLUS: ================================ *Imprumuturi personale. * Împrumuturi de afaceri. * Împrumuturi pentru investiții. * Împrumuturi de extindere a afacerilor. * Împrumuturi cu bani grei * Credite pentru construcții. * Împrumut pentru cardul de credit * Împrumut de consolidare a datoriei Oferim consultanță financiară pentru clienți, companii care caută finanțare de datorii / împrumuturi și caută capital de lucru pentru a începe o afacere nouă sau pentru a extinde afacerile existente. Părțile interesate, vă rugăm să ne contactați pentru informații suplimentare Poștă; Howardfinancialaid@yahoo.com Whatsapp: +1 (573) 279-4038 Adresa companiei: West Ave, Hawthorne, CA.
ANONIM a comentat Legea 330 2004
    Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi pentru afaceri și personal la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la: janinapanek@financier.com   Toate cele bune, Janina Panek
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    PERUSAHAAN PINJAMAN RIKA ANDERSON Email kantor, rikaandersonloancompany@gmail.com Whatsapp: 1914705-7484 Nama saya Vania hilman dari Malaysia dan saat ini tinggal di Dubai. Seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Saya berdoa dan saya memikirkan kesaksian di internet minggu ini dengan nama PERUSAHAAN RIKA ANDERSON LOAN. Ibu Rika membantu saya dengan $ 60.000 USD. Saya benar-benar membutuhkan mereka, pada awalnya saya tidak pernah mempercayai mereka, tetapi setelah memenuhi permintaan mereka, saya mendapatkan pinjaman saya. Hari ini saya membayar hutang saya dan saya juga bangga dengan apartemen saya sendiri. Ibu dan dua teman saya mengambil keuntungan dari penawaran ini, dan saya juga ingin seluruh negara mengambil keuntungan dari penawaran yang murah hati ini. ini adalah email pribadi saya vaniahilmanaki@gmail.com. Penguji: Vania hilman Negara Sekarang: Dubai (UEA) Jumlah Pinjaman: $ 60.000 email: vaniahilmanaki@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 54 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu