Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 175 din 18 octombrie 2000

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind infiintarea si functionarea de centre culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996

ACT EMIS DE:                PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 534 din 30 octombrie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind infiintarea si functionarea de centre culturale, semnat la Constanta la 18 aprilie 1996.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                      p. PRESEDINTELE SENATUI,
                           NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                         ANDREI IOAN CHILIMAN

                                ACORD
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind infiintarea si functionarea de centre culturale

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, denumite in continuare parti,
    animate de dorinta de a contribui la o mai buna cunoastere reciproca a valorilor spirituale si materiale ale popoarelor lor si la apropierea cetatenilor celor doua tari,
    tinand seama de prevederile Tratatului de prietenie, buna vecinatate si cooperare dintre Romania si Republica Turcia, semnat la Bucuresti la 19 septembrie 1991,
    luand in considerare Acordul cultural dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia, semnat la Istanbul la 30 iulie 1966,
    avand in vedere Acordul dintre Romania si Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1986,
    in spiritul principiilor si dispozitiilor Conventiei culturale europene, semnata la 19 decembrie 1954, ale Actului final al Conferintei pentru Securitate si Cooperare in Europa, semnat la Helsinki in anul 1975, precum si ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa din 21 noiembrie 1990,
    au convenit sa incheie prezentul acord care reglementeaza cadrul general privind infiintarea si activitatile centrelor culturale.

    Art. 1
    Partile au convenit sa infiinteze, pe baza de reciprocitate, centre culturale ale Romaniei la Ankara si la Istanbul si centre culturale ale Republicii Turcia la Bucuresti si la Constanta.
    Centrele culturale isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia tarii primitoare.
    Art. 2
    Centrele culturale au misiunea sa contribuie la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre cele doua parti in domeniile culturii, artei, invatamantului, stiintei, informatiei, in special audiovizuale, precum si in alte domenii legate de acestea si de a face cunoscute direct si reciproc popoarelor lor valorile si realizarile fiecareia dintre cele doua tari.
    Aceste centre culturale contribuie la aplicarea acordului cultural bilateral si a programelor de colaborare dintre ministere si institutii din cele doua tari.
    Art. 3
    Centrul cultural al Romaniei la Ankara este plasat sub competenta si responsabilitatea Ambasadei Romaniei, iar Centrul cultural al Republicii Turcia la Bucuresti este plasat sub competenta si responsabilitatea Ambasadei Republicii Turcia.
    Centrele culturale de la Constanta si Istanbul vor fi, de asemenea, plasate sub competenta si responsabilitatea consulatului general al fiecarei tari.
    Art. 4
    Programele centrelor culturale cuprind in principiu urmatoarele activitati:
    - organizarea de conferinte, colocvii si alte intalniri similare, spectacole, concerte si expozitii;
    - participarea la manifestari culturale, stiintifice, educative si artistice organizate in Romania si in Turcia;
    - proiectii de filme si de materiale audiovizuale;
    - primirea in cadrul activitatilor centrelor culturale de cercetatori, scriitori, ziaristi, academicieni si artisti propusi de tara trimitatoare si organizarea programelor acestora;
    - difuzarea de informatii privind aspectele culturale, stiintifice si artistice din tara trimitatoare;
    - infiintarea de biblioteci si sali de lectura, imprumutul de carti, ziare, reviste, discuri, casete, diapozitive, filme si alte materiale cu caracter cultural, didactic, stiintific si artistic;
    - publicarea si difuzarea programelor de activitate si a materialului auxiliar cu caracter cultural, didactic, stiintific si artistic;
    - invatarea limbilor romana si turca;
    - initierea in civilizatia si mostenirea culturala a celor doua parti.
    Pe baza acordului prealabil al partilor centrele culturale pot organiza si alte activitati similare.
    Art. 5
    Partile isi acorda, pe baza de reciprocitate, sprijinul necesar, astfel incat centrele culturale infiintate prin prezentul acord sa fie instalate in localuri adecvate.
    Art. 6
    In conformitate cu legislatia statului primitor, centrele culturale pot organiza, de asemenea, activitati si in afara cladirilor lor si pot folosi alte localuri.
    Art. 7
    Partile asigura centrelor culturale posibilitatea de a folosi toate mijloacele legale pentru informarea publicului cu privire la activitatile lor. De asemenea, ele garanteaza accesul liber al publicului la activitatile acestor centre culturale.
    Art. 8
    Centrele culturale nu au scop lucrativ.
    In cadrul si in conditiile prevazute de prezentul acord si cu respectarea legislatiei comerciale in vigoare in statul primitor, in conformitate cu Acordul dintre Romania si Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1986, centrele culturale:
    - pot sa perceapa taxe de intrare si de inscriere la activitatile lor;
    - pot sa vanda cataloage, afise, carti, discuri, materiale didactice si audiovizuale in legatura directa cu activitatile lor;
    - pot sa intretina bufete pentru participantii la activitatile lor.
    Art. 9
    In conformitate cu acordul mentionat la art. 8 toate impozitele si taxele, cu exceptia celor care provin din serviciile prestate, centrele culturale beneficiaza in statul primitor de aceleasi scutiri ca si institutiile sau serviciile publice ale acestui stat, care organizeaza activitati similare in statul primitor.
    Regimul fiscal al personalului centrelor culturale este reglementat in conformitate cu legislatia statului primitor si cu dispozitiile Acordului dintre Romania si Republica Turcia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere, semnat la Bucuresti la 1 iulie 1986.
    Art. 10
    Centrele culturale beneficiaza, pe baza de reciprocitate si cu respectarea reglementarilor vamale in vigoare in statul primitor, de scutire de taxe si drepturi vamale, precum si de alte taxe de import pentru:
    - mobila, materiale si furnituri de birou necesare in vederea functionarii lor;
    - cataloage, afise, programe, carti, discuri, materiale didactice si audiovizuale, oricare ar fi provenienta lor, sub rezerva de a nu fi vandute in statul primitor;
    - filme destinate proiectarii in centrele culturale.
    Bunurile mentionate mai sus nu pot fi imprumutate, inchiriate, oferite in gaj sau vandute decat in conditiile acceptate in prealabil de autoritatile competente ale statului primitor.
    Art. 11
    Fiecare centru cultural este condus de un director care are autoritate asupra intregului personal.
    Fiecare parte desemneaza personalul centrelor sale culturale pe care le infiinteaza. Personalul poate fi angajat dintre cetatenii statului trimitator sau dintre cei ai statului primitor, cu acordul prealabil al acestui stat. Statutul directorilor centrelor culturale si efectivul personalului vor fi stabilite pe cale diplomatica.
    Partile se informeaza reciproc cu privire la angajarea personalului centrelor culturale, indiferent de cetatenia acestuia. Totodata ele se informeaza cu privire la sosirea si plecarea definitiva a personalului centrelor culturale, precum si asupra datei inceperii si incetarii functiei acestuia.
    Art. 12
    Directorul si personalul centrelor culturale, precum si membrii de familie aflati in intretinerea lor si care locuiesc temporar in statul primitor vor fi supusi regimului de asigurari sociale si legislatiei muncii in vigoare in statul trimitator.
    Art. 13
    Fiecare parte permite personalului centrelor culturale ale celeilalte parti, in termen de un an de la intrarea in functie, importul temporar, cu scutire de impozite, taxe si drepturi vamale, de mobila, efecte si autoturisme personale si, de asemenea, permite exportul acestora la terminarea misiunii personalului mentionat.
    Aceste dispozitii nu se aplica cetatenilor statului primitor.
    Art. 14
    Fiecare parte garanteaza, pe baza de reciprocitate, personalului centrelor culturale, precum si membrilor de familie aflati in intretinerea lui pe perioada functionarii acestora in tara primitoare vize de intrare si de iesire multiple si permise de sedere.
    Art. 15
    Problemele privind interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi tratate pe cale diplomatica.
    Art. 16
    Fiecare parte va notifica celeilalte parti indeplinirea procedurilor necesare pentru intrarea in vigoare a prezentului acord.
    Acest acord va intra in vigoare in ziua primirii celei de-a doua notificari.
    Prezentul acord este incheiat pe o perioada de 5 ani si se va reinnoi in mod tacit pentru o perioada nedeterminata. Acest acord va putea fi denuntat in orice moment de oricare dintre parti. In acest caz acordul va expira la 6 luni de la data la care denuntarea a fost notificata.
    Semnat la Constanta la 18 aprilie 1996, in doua exemplare, in limbile romana, turca si franceza, toate cele trei texte avand aceeasi valoare. In caz de divergenta de interpretare a acestui acord textul de referinta va fi cel in limba franceza.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                              Teodor Melescanu

                     Pentru Guvernul Republicii Turcia,
                               Emre GonensaySmartCity5

COMENTARII la Legea 175/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 175 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu