E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 16 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 16 2000 modificat de Legea 71 2008
Legea 16 2000 completat de Legea 71 2008
Articolul 14 din actul Legea 16 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 21 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Legea 16 2000 in legatura cu Hotărârea 499 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 10 din actul OUG 147 2002
Articolul 4 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 articole noi... Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 15 din actul OUG 32 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 articole noi... articolul 1 din actul OUG 184 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 promulgat de Decretul 54 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din  6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  9 martie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
    Art. 2
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 4
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) sprijina institutiile statului in aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice si urmareste realizarea lor;
    b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor varstnice;
    c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;
    d) elaboreaza, impreuna cu institutiile specializate, studii si analize sociologice in domeniu;
    e) sprijina buna functionare a institutiilor de asistenta sociala si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
    f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala;
    g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice;
    h) reprezinta persoanele varstnice din Romania in relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor varstnice.

    CAP. 3
    Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 5
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta:
    a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice si al municipiului Bucuresti;
    b) presedintii organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne, Comisiei Nationale pentru Statistica si Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritatii publice respective.
    Art. 6
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. a) si b).
    Art. 7
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) au capacitate deplina de exercitiu;
    c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 8
    Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 27 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.
    Art. 9
    Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 10
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea.
    Art. 11
    (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 12
    In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.
    Art. 13
    (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate.
    (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 4
    Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 14
    Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
    a) plenul consiliului;
    b) comisia permanenta.
    Art. 15
    (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.
    Art. 16
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege presedintele consiliului;
    b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului;
    c) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    d) aproba componenta comisiei permanente si a comisiilor de specialitate;
    e) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea financiara proprie, precum si raportul privind executia bugetara.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate cu atributiile cuprinse in regulamentul de organizare si functionare si se indeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    Art. 18
    (1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinti, 2 vicepresedinti si 8 membri.
    (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire hotararile Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    b) solutioneaza problemele curente intre sedintele plenului;
    c) pregateste adunarile generale ale plenului.
    (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 19
    Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.
    Art. 20
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.
    Art. 21
    (1) In structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ, format din 10 persoane.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale carui atributii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 22
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.
    Art. 23
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (2) Consiliile prevazute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnati de organizatiile locale ale pensionarilor si ale persoanelor varstnice.
    (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurata de presedinte si de vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al membrilor acestora.
    Art. 24
    Pentru solutionarea pe plan central si local a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, al fiecarei directii generale de munca si protectie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Varstnice si cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Finantarea activitatilor

    Art. 25
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate in conditiile legii, si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Varstnice va fi salarizata la nivel de director general;
    b) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, in cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;
    c) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediului Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    d) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 27
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii si protectiei sociale.
    Art. 28
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
    a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice in prima sedinta.
    Art. 29
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DAN CONSTANTIN VASILIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 16/2000
Legea 187 2012
Legea 71 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 405 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Hotărârea 499 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 457 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 184 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 16 2000
Legea 16 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Decretul 54 2000
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu