E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 16 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 16 2000 modificat de Legea 71 2008
Legea 16 2000 completat de Legea 71 2008
Articolul 14 din actul Legea 16 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 21 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Legea 16 2000 in legatura cu Hotărârea 499 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 10 din actul OUG 147 2002
Articolul 4 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 articole noi... Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 15 din actul OUG 32 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 articole noi... articolul 1 din actul OUG 184 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 promulgat de Decretul 54 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din  6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  9 martie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
    Art. 2
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 4
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) sprijina institutiile statului in aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice si urmareste realizarea lor;
    b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor varstnice;
    c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;
    d) elaboreaza, impreuna cu institutiile specializate, studii si analize sociologice in domeniu;
    e) sprijina buna functionare a institutiilor de asistenta sociala si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
    f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala;
    g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice;
    h) reprezinta persoanele varstnice din Romania in relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor varstnice.

    CAP. 3
    Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 5
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta:
    a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice si al municipiului Bucuresti;
    b) presedintii organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne, Comisiei Nationale pentru Statistica si Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritatii publice respective.
    Art. 6
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. a) si b).
    Art. 7
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) au capacitate deplina de exercitiu;
    c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 8
    Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 27 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.
    Art. 9
    Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 10
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea.
    Art. 11
    (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 12
    In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.
    Art. 13
    (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate.
    (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 4
    Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 14
    Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
    a) plenul consiliului;
    b) comisia permanenta.
    Art. 15
    (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.
    Art. 16
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege presedintele consiliului;
    b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului;
    c) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    d) aproba componenta comisiei permanente si a comisiilor de specialitate;
    e) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea financiara proprie, precum si raportul privind executia bugetara.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate cu atributiile cuprinse in regulamentul de organizare si functionare si se indeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    Art. 18
    (1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinti, 2 vicepresedinti si 8 membri.
    (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire hotararile Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    b) solutioneaza problemele curente intre sedintele plenului;
    c) pregateste adunarile generale ale plenului.
    (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 19
    Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.
    Art. 20
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.
    Art. 21
    (1) In structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ, format din 10 persoane.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale carui atributii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 22
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.
    Art. 23
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (2) Consiliile prevazute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnati de organizatiile locale ale pensionarilor si ale persoanelor varstnice.
    (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurata de presedinte si de vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al membrilor acestora.
    Art. 24
    Pentru solutionarea pe plan central si local a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, al fiecarei directii generale de munca si protectie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Varstnice si cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Finantarea activitatilor

    Art. 25
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate in conditiile legii, si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Varstnice va fi salarizata la nivel de director general;
    b) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, in cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;
    c) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediului Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    d) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 27
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii si protectiei sociale.
    Art. 28
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
    a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice in prima sedinta.
    Art. 29
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DAN CONSTANTIN VASILIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 16/2000
Legea 187 2012
Legea 71 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 405 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Hotărârea 499 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 457 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 184 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 16 2000
Legea 16 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Decretul 54 2000
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu