E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 16 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 16 2000 modificat de Legea 71 2008
Legea 16 2000 completat de Legea 71 2008
Articolul 14 din actul Legea 16 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 21 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Legea 16 2000 in legatura cu Hotărârea 499 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 10 din actul OUG 147 2002
Articolul 4 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 articole noi... Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 15 din actul OUG 32 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 articole noi... articolul 1 din actul OUG 184 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 promulgat de Decretul 54 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din  6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  9 martie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
    Art. 2
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 4
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) sprijina institutiile statului in aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice si urmareste realizarea lor;
    b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor varstnice;
    c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;
    d) elaboreaza, impreuna cu institutiile specializate, studii si analize sociologice in domeniu;
    e) sprijina buna functionare a institutiilor de asistenta sociala si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
    f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala;
    g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice;
    h) reprezinta persoanele varstnice din Romania in relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor varstnice.

    CAP. 3
    Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 5
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta:
    a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice si al municipiului Bucuresti;
    b) presedintii organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne, Comisiei Nationale pentru Statistica si Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritatii publice respective.
    Art. 6
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. a) si b).
    Art. 7
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) au capacitate deplina de exercitiu;
    c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 8
    Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 27 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.
    Art. 9
    Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 10
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea.
    Art. 11
    (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 12
    In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.
    Art. 13
    (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate.
    (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 4
    Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 14
    Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
    a) plenul consiliului;
    b) comisia permanenta.
    Art. 15
    (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.
    Art. 16
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege presedintele consiliului;
    b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului;
    c) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    d) aproba componenta comisiei permanente si a comisiilor de specialitate;
    e) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea financiara proprie, precum si raportul privind executia bugetara.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate cu atributiile cuprinse in regulamentul de organizare si functionare si se indeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    Art. 18
    (1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinti, 2 vicepresedinti si 8 membri.
    (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire hotararile Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    b) solutioneaza problemele curente intre sedintele plenului;
    c) pregateste adunarile generale ale plenului.
    (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 19
    Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.
    Art. 20
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.
    Art. 21
    (1) In structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ, format din 10 persoane.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale carui atributii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 22
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.
    Art. 23
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (2) Consiliile prevazute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnati de organizatiile locale ale pensionarilor si ale persoanelor varstnice.
    (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurata de presedinte si de vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al membrilor acestora.
    Art. 24
    Pentru solutionarea pe plan central si local a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, al fiecarei directii generale de munca si protectie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Varstnice si cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Finantarea activitatilor

    Art. 25
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate in conditiile legii, si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Varstnice va fi salarizata la nivel de director general;
    b) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, in cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;
    c) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediului Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    d) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 27
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii si protectiei sociale.
    Art. 28
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
    a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice in prima sedinta.
    Art. 29
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DAN CONSTANTIN VASILIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 16/2000
Legea 187 2012
Legea 71 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 405 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Hotărârea 499 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 457 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 184 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 16 2000
Legea 16 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Decretul 54 2000
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu