E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 16 2000 modificat de Legea 187 2012
Legea 16 2000 modificat de Legea 71 2008
Legea 16 2000 completat de Legea 71 2008
Articolul 14 din actul Legea 16 2000 completat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 21 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul Legea 405 2004
Legea 16 2000 in legatura cu Hotărârea 499 2004
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 10 din actul OUG 147 2002
Articolul 4 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 24 din actul Legea 16 2000 articole noi... Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de Legea 457 2001
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 15 din actul OUG 32 2001
Articolul 5 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 16 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 18 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 23 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 modificat de articolul 1 din actul OUG 184 2000
Articolul 25 din actul Legea 16 2000 articole noi... articolul 1 din actul OUG 184 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 republicat de Legea 16 2000
Legea 16 2000 promulgat de Decretul 54 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 16 din  6 martie 2000

privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  9 martie 2000


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Se infiinteaza Consiliul National al Persoanelor Varstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, in scopul institutionalizarii dialogului social dintre persoanele varstnice si autoritatile publice, pentru protectia drepturilor si libertatilor acestor persoane.
    Art. 2
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, cu sediul in municipiul Bucuresti.
    Art. 3
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului propriu de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Atributiile Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 4
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) sprijina institutiile statului in aplicarea recomandarilor Adunarii Mondiale a Persoanelor Varstnice si urmareste realizarea lor;
    b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continua a conditiilor de viata a persoanelor varstnice;
    c) urmareste aplicarea reglementarilor legale privind persoanele varstnice si sesizeaza organele competente despre abaterile constatate;
    d) elaboreaza, impreuna cu institutiile specializate, studii si analize sociologice in domeniu;
    e) sprijina buna functionare a institutiilor de asistenta sociala si propune masuri de imbunatatire a activitatii acestora;
    f) sprijina organizarea asociativa a persoanelor varstnice si participarea lor activa la viata sociala;
    g) elaboreaza puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizeaza persoanele varstnice;
    h) reprezinta persoanele varstnice din Romania in relatiile cu organizatii similare din alte tari sau cu organizatii internationale ale persoanelor varstnice.

    CAP. 3
    Organizarea si structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 5
    Consiliul National al Persoanelor Varstnice are urmatoarea componenta:
    a) presedintii consiliilor judetene ale persoanelor varstnice si al municipiului Bucuresti;
    b) presedintii organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    c) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sanatatii, Ministerului Finantelor, Ministerului de Interne, Comisiei Nationale pentru Statistica si Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autoritatii publice respective.
    Art. 6
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice se desemneaza de plen dintre membrii prevazuti la art. 5 lit. a) si b).
    Art. 7
    Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) au capacitate deplina de exercitiu;
    c) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.
    Art. 8
    Membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, prevazuti la art. 5 lit. a) si b), sunt verificati individual de comisia prevazuta la art. 27 inainte de dobandirea acestei calitati, daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 7.
    Art. 9
    Durata mandatului membrilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reinnoit.
    Art. 10
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice se considera legal constituit la data la care doua treimi din numarul membrilor sai au fost confirmate.
    (2) Pana la data constituirii unui nou Consiliu National al Persoanelor Varstnice, dar nu mai tarziu de 3 luni de la incetarea mandatului membrilor, consiliul anterior isi continua activitatea.
    Art. 11
    (1) Calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice inceteaza in urmatoarele situatii:
    a) la expirarea mandatului;
    b) in caz de deces;
    c) in caz de demisie;
    d) in caz de revocare de catre cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevazute la art. 5 lit. c);
    e) in cazul in care nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 7.
    (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabileste prin regulamentul propriu de organizare si functionare.
    Art. 12
    In situatiile prevazute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmata potrivit prevederilor art. 8.
    Art. 13
    (1) Prin regulamentul de organizare si functionare, in structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru solutionarea unor probleme pe domenii de activitate.
    (2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnati dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 4
    Functionarea si conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice

    Art. 14
    Functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura de:
    a) plenul consiliului;
    b) comisia permanenta.
    Art. 15
    (1) Plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice se intruneste semestrial in sesiuni ordinare si, ori de cate ori este nevoie, in sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel putin unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Lucrarile plenului se desfasoara in sedinte publice, in afara cazurilor expres stabilite de comisia permanenta.
    Art. 16
    (1) Plenul asigura conducerea generala a Consiliului National al Persoanelor Varstnice si are urmatoarele atributii principale:
    a) alege presedintele consiliului;
    b) alege 2 vicepresedinti dintre membrii consiliului;
    c) dezbate si adopta regulamentul de organizare si functionare;
    d) aproba componenta comisiei permanente si a comisiilor de specialitate;
    e) dezbate si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea financiara proprie, precum si raportul privind executia bugetara.
    (2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi completate cu atributiile cuprinse in regulamentul de organizare si functionare si se indeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.
    Art. 17
    In exercitarea atributiilor sale plenul adopta hotarari cu votul a jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    Art. 18
    (1) Comisia permanenta a Consiliului National al Persoanelor Varstnice este alcatuita din presedinti, 2 vicepresedinti si 8 membri.
    (2) Comisia permanenta asigura conducerea Consiliului National al Persoanelor Varstnice in intervalul dintre sedintele plenului.
    (3) Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
    a) aduce la indeplinire hotararile Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    b) solutioneaza problemele curente intre sedintele plenului;
    c) pregateste adunarile generale ale plenului.
    (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 19
    Atributiile presedintelui si ale vicepresedintilor Consiliului National al Persoanelor Varstnice se stabilesc prin regulamentul sau de organizare si functionare.
    Art. 20
    Presedintele Consiliului National al Persoanelor Varstnice reprezinta consiliul in relatiile cu tertii, potrivit hotararilor luate de comisia permanenta si de plen.
    Art. 21
    (1) In structura Consiliului National al Persoanelor Varstnice functioneaza un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate si tehnico-administrativ, format din 10 persoane.
    (2) Secretariatul tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice este condus de un secretar, ale carui atributii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (3) Functia de secretar este incompatibila cu functia de membru al Consiliului National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 22
    (1) Consiliul National al Persoanelor Varstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul sa solicite de la orice persoana juridica de drept public sau privat datele si informatiile necesare pentru indeplinirea atributiilor consiliului, iar aceste persoane au obligatia sa le transmita, cu respectarea normelor legale in vigoare.
    (2) Pastrarea si folosirea datelor si a informatiilor se vor face cu respectarea confidentialitatii stabilite de emitent.
    Art. 23
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functioneaza consilii ale persoanelor varstnice, care indeplinesc atributiile stabilite in regulamentul propriu de organizare si functionare.
    (2) Consiliile prevazute la alin. (1) se organizeaza cu un numar impar de membri, desemnati de organizatiile locale ale pensionarilor si ale persoanelor varstnice.
    (3) Activitatea consiliilor judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti, este asigurata de presedinte si de vicepresedinte si se desfasoara prin aportul voluntar al membrilor acestora.
    Art. 24
    Pentru solutionarea pe plan central si local a problematicii persoanelor varstnice, in cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si, respectiv, al fiecarei directii generale de munca si protectie sociala vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanenta cu Consiliul National al Persoanelor Varstnice si cu consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucuresti.

    CAP. 5
    Finantarea activitatilor

    Art. 25
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului National al Persoanelor Varstnice se asigura din: donatii, sponsorizari, alte activitati nonprofit, realizate in conditiile legii, si din transferuri de la bugetul de stat care se prevad in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    (2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului National al Persoanelor Varstnice. Salarizarea acestor posturi se realizeaza la nivelul prevazut de dispozitiile legale pentru aparatul ministerelor, iar functia de secretar al Consiliului National al Persoanelor Varstnice va fi salarizata la nivel de director general;
    b) cheltuieli de transport, diurna si cazare pentru membrii Consiliului National al Persoanelor Varstnice, in cuantumurile stabilite de dispozitiile legale;
    c) cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediului Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    d) cheltuieli de capital aferente dotarii Consiliului National al Persoanelor Varstnice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 26
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, organizatiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice.
    Art. 27
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice este formata din 15 membri, cate 2 din partea organizatiilor centrale ale pensionarilor, si este condusa de ministrul muncii si protectiei sociale.
    Art. 28
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice are urmatoarele atributii:
    a) confirma membrii primului Consiliu National al Persoanelor Varstnice, la propunerea consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si, respectiv, a organizatiilor centrale ale pensionarilor;
    b) elaboreaza proiectul regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Persoanelor Varstnice;
    c) convoaca plenul Consiliului National al Persoanelor Varstnice in prima sedinta.
    Art. 29
    Comisia de pregatire pentru infiintarea si organizarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice isi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului, a carei data de desfasurare nu poate depasi 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VASILE LUPU

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       p. PRESEDINTELE SENATUI,
                          DAN CONSTANTIN VASILIUSmartCity5

COMENTARII la Legea 16/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 16 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 16/2000
Legea 187 2012
Legea 71 2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 405 2004
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Hotărârea 499 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor varstnice, in cadrul prefecturilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 457 2001
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
OUG 32 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
OUG 184 2000
pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Legea 16 2000
Legea 16 2000
privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Decretul 54 2000
pentru promulgarea Legii privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu