E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 152 din 14 aprilie 2003

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania", semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 17 iunie 2002

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 15 mai 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se ratifica Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania", semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 17 iunie 2002.
    Art. 2
    (1) In cadrul contractelor incheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrari, furnizarea de bunuri si servicii, platile pot fi efectuate si in euro.
    (2) Sumele necesare pentru continuarea finantarii proiectului, in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei comunitare ISPA, se prevad in bugetul de stat la alineatul "Transferuri aferente Fondului national de preaderare", in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale" si se transfera autoritatii responsabile cu implementarea masurii - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, urmand a se regulariza cu fondurile transferate de catre Comisia Europeana, in limita sumelor eligibile cheltuite.
    (3) In cazul in care sumele prevazute la alin. (2) vor fi cheltuite in alt scop decat cel prevazut in memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         PRESEDINTELE SENATUI
                            NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

    Masura ISPA nr. 2001/RO/16/P/PA/009

                        MEMORANDUM DE FINANTARE
convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania"*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare Comisia, actionand pentru si in numele Comunitatii Europene, denumita in continuare Comunitatea, reprezentata de catre comisarul pentru politica regionala, domnul Michel Barnier, pe de o parte, si Guvernul Romaniei, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene, denumit in continuare Beneficiarul, pe de alta parte,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata si finantata din resursele bugetare ale Comunitatii, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul memorandum. Masura la care se face referire in art. 2 va fi implementata cu respectarea Conditiilor generale prevazute in anexa la acordul-cadru semnat intre Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum si ale anexelor la acesta.
    Art. 2
    Identificarea masurii
    Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, prin acordarea unui grant, la finantarea urmatoarei masuri, asa cum este descrisa in anexa nr. I:
    Numarul masurii: 2001/RO/16/P/PA/009
    Denumirea masurii: Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor
                       de implementare ISPA privind implementarea masurilor
                       ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania
    Durata: - data inceperii: data semnarii memorandumului de
                         finantare de catre Comisie
                       - data incheierii: 31 decembrie 2003
    Localizare:        Bucuresti, Romania
    Grup:              N/A
    Art. 3
    Angajamentul
    1. Cheltuiala publica sau echivalenta maxima care va fi luata in considerare pentru calcularea asistentei va fi de 605.000 euro.
    2. Ponderea asistentei acordate de Comunitate pentru aceasta masura este stabilita la 100% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate in Planul de finantare prezentat in anexa nr. II.
    3. Valoarea maxima a asistentei acordate prin ISPA este stabilita la 605.000 euro.
    4. O suma de 484.000 euro este angajata din bugetul pe anul 2002, din linia bugetara B7-020. Angajamentele privind transele ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru proiectul respectiv, in functie de stadiul implementarii proiectului si de disponibilitatile bugetare.
    Art. 4
    Platile
    1. Asistenta Comunitatii va acoperi platile referitoare la masura pentru care s-au facut angajamente valabile din punct de vedere juridic de catre Beneficiar si pentru care s-a alocat in mod specific finantarea necesara. Aceste plati trebuie sa fie in legatura cu lucrarile descrise in anexa nr. I.
    2. Platile efectuate inainte de data semnarii memorandumului de finantare de catre Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.
    3. Masura descrisa in anexa nr. I si platile efectuate de autoritatea responsabila cu implementarea acestei masuri se vor incheia nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2003.
    4. Raportul solicitat pentru efectuarea platii finale va fi inaintat in termen de maximum 6 luni de la aceasta data.
    5. Plata in avans este stabilita la 121.000 euro si va fi transferata dupa cum urmeaza:
    - suma de 60.500 euro va fi platita dupa semnarea prezentului memorandum de catre beneficiar;
    - plata pentru suma ramasa se va efectua dupa semnarea primului contract major de lucrari ce se va conveni intre Beneficiar si Comisie si dupa indeplinirea conditiilor specificate la art. 8.
    Art. 5
    Respectarea legilor si politicii Comunitatii
    Masura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite in acordurile europene si va contribui la punerea in aplicare a politicilor comunitare.
    In ceea ce priveste formalizarea procedurilor si specializarea pentru licitatii si contractari, trebuie sa se tina seama de prevederile relevante stipulate in titlul IX al Regulamentului financiar al Comisiei Europene din 21 decembrie 1997, aplicabile bugetului general al Comunitatilor Europene, si in Ghidul practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD (PRAG).
    Art. 6
    Proprietatea intelectuala
    Beneficiarul si autoritatile responsabile cu implementarea, stipulate la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura ca detin dreptul legal de proprietate intelectuala asupra tuturor studiilor, desenelor, planselor, publicitatii si altor materiale elaborate in legatura cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Sus-numitii vor garanta accesul liber si dreptul de utilizare a documentatiilor de catre Comisie sau de orice institutie ori persoana delegata de catre aceasta. Comisia va utiliza aceste materiale doar in scopuri proprii.
    Art. 7
    Permise si autorizatii
    Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea masurii trebuie sa fie eliberate de catre autoritatile competente ale Beneficiarului la timp si in conformitate cu legislatia nationala.
    Art. 8
    Conditii specifice referitoare la masura
    Termenii finali ai notificarii aplicatiilor individuale pentru asistenta tehnica, precum si orice abatere de la aranjamentele indicative ale masurilor descrise in anexa nr. I trebuie sa fie aprobate de Comisie. Trebuie sa se asigure faptul ca acesti termeni de referinta nu sunt un duplicat al studiilor echivalente deja realizate prin programul PHARE.
    Art. 9
    Prevederile privind implementarea, cuprinse in anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integranta din acesta.
    Nerespectarea conditiilor si a prevederilor privind implementarea va fi tratata de Comisie conform procedurii stipulate in sectiunea a VIII-a din anexa nr. III.1.
    Art. 10
    Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

          Semnat la Bucuresti la 2 august 2002.
          Pentru beneficiar,
          Hildegard Carola Puwak,
          ministrul integrarii europene,
          coordonatorul national ISPA

          Semnat la Bruxelles la 17 iunie 2002.
          Pentru Comunitate,
          Guy Crauser,
          director general pentru politica regionala

                            Lista de anexe

 Anexa nr. I         "Descrierea masurii"
 Anexa nr. Ia        "Planul de achizitii provizoriu"
 Anexa nr. Ib        "Termeni finali indicativi"
 Anexa nr. II        "Plan de finantare"
 Anexa nr. III:
   - Anexa nr. III.1 "Prevederi financiare privind implementarea ISPA"
   - Anexa nr. III.2 "Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru
                     masurile finantate prin ISPA"
   - Anexa nr. III.3 "Model de cerere de plata pentru raportarea progresului
                     financiar si fizic si pentru solicitarea de modificari"
   - Anexa nr. III.4 "Acord privind cerintele minime de control financiar
                     aplicabile masurilor finantate prin ISPA"
   - Anexa nr. III.5 "Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor
                     incasate eronat prin ISPA"
   - Anexa nr. III.6 "Cerinte privind informarea si publicitatea"

    ANEXA 1

                           DESCRIEREA MASURII
"Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania

    Codul masurii: 2001/RO/16/P/PA/009

    1. Denumirea masurii: Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania

    2. Autoritatea care prezinta cererea (coordonatorul national ISPA)
    2.1. Numele: Hildegard Carola Puwak, ministrul integrarii europene
    2.2. Adresa: Ministerul Integrarii Europene
                 Directia coordonarea programelor ISPA si SAPARD
                 Eugen Teodorovici, director
                 Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, Bucuresti
    Telefon:     + 40-1-301 16 23
    Fax:         + 40-1-301 16 26
    E-mail:      eugen.teodorovici@mie.ro

    3. Autoritatea responsabila cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din sectiunea a II-a din anexa nr. III.2):
    3.1. Denumirea: Fondul National
                    Ministerul Finantelor Publice
    3.2. Adresa:    Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti - Romania

    4. Beneficiarul final (in cazul in care acesta este un alt organism decat autoritatea mentionata la pct. 3): ca mai sus
    4.1. Sectorul protectiei mediului:
    4.1.1. Denumirea: Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP)
                      Ministerul Finantelor Publice
    Adresa:           Bd. Magheru nr. 6 - 8, et. V, sectorul 1,
                      Bucuresti - Romania
    4.1.2. Denumirea: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM)
                      Unitatea de coordonare ISPA
    Adresa:           Bd. Libertatii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti - Romania
    4.2. Sectorul transportului:
    4.2.1. Denumirea: Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
                      Locuintei
    Adresa:           Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti - Romania
    4.2.2. Denumirea: Administratia Nationala a Drumurilor
    Adresa:           Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti - Romania
    4.2.3. Denumirea: Compania Nationala de Cai Ferate (C.F.R. - S.A.)
    Adresa:           Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti - Romania

    5. Localizare:
    5.1. Tara beneficiara: Romania
    5.2. Regiunea:         Bucuresti

    6. Descriere
    In vederea asigurarii unei implementari eficiente si efective a Programului ISPA, Romania a stabilit cadrul institutional necesar sectoarelor transport si mediu, precum si Fondul National si coordonatorul national ISPA.
    Datorita numarului si nivelului masurilor ISPA aprobate, precum si datorita complexitatii procedurilor si implicarii mai multor institutii, asistenta tehnica este necesara pentru ca agentiile de implementare sa gestioneze eficient fondurile ISPA pentru Romania, dar si pentru implementarea adecvata a masurilor ISPA aprobate.
    Aceasta masura ISPA constituie etapa I a unui pachet de servicii de asistenta mult mai cuprinzator pentru remedierea deficientelor in contextul pregatirii Romaniei pentru trecerea la EDIS.
    Etapa I a planului EDIS, analiza deficientelor, are loc in prezent si se va finaliza la inceputul anului 2002. Ca urmare a acestei analize, in anul 2002 va fi pregatita o asistenta tehnica mai cuprinzatoare.
    Masura ISPA se concentreaza intr-adevar asupra celor mai stringente nevoi care sa fie indeplinite prin asistenta tehnica pe termen scurt, in special in vederea accelerarii procesului de licitatii si contractari pentru masurile ISPA aprobate, prin imbunatatirea calitatii documentelor de licitatii, precum si pentru elaborarea unui manual de proceduri si de perfectionare a personalului. Continutul acestei prime etape este in concordanta cu rezultatele preliminare ale evaluarii deficientelor.
    Au fost luate urmatoarele masuri:
    6.1. Sectorul de mediu
    Responsabilitatea primara pentru implementarea Programului ISPA in domeniul mediului ii revine OPCP, care este autoritatea contractanta pentru majoritatea contractelor prevazute in masurile ISPA aprobate. OPCP, localizat in cadrul Ministerului Finantelor Publice, colaboreaza cu unitatea de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Prin aceasta masura vor fi suportate urmatoarele:
    a) angajarea unor ingineri consultanti internationali pentru a verifica/revizui documentele de licitatii pentru contractarea lucrarilor (OPCP);
    b) angajarea unor ingineri consultanti internationali independenti cu drept de vot in cadrul comitetelor de evaluare a ofertelor (OPCP);
    c) prevederi in legatura cu pregatirea personalului ISPA din cadrul OPCP si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului (majoritatea personalului a fost recrutat recent sau este in curs de recrutare) prin includerea acestuia in:
    - managementul general al proiectelor;
    - managementul contractelor FIDIC (accentul fiind pus asupra caietelor rosii si galbene FIDIC);
    d) completarea procedurilor scrise operationale ISPA pentru implementarea sectorului protectiei mediului pe baza diferitelor documente pregatite deja pentru OPCP si Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    e) achizitionarea unui software profesional pentru verificarea si analizarea facturilor cantitative in cadrul evaluarilor ofertelor de lucru (OPCP).
    6.2. Sectorul de transport
    Pentru sectorul de transport sunt trei beneficiari finali: Unitatea de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si unitatile de management ISPA din cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor si C.F.R. - S.A., care au in vedere urmatoarele:
    a) pregatirea Ghidului de management financiar ISPA;
    b) pregatirea Ghidului de monitorizare si raportare ISPA;
    c) pregatirea personalului din cadrul unitatilor ISPA necesita evaluarea;
    d) organizarea de seminarii pentru personalul unitatilor ISPA in:
    - managementul contractelor FIDIC (cartea rosie);
    - managementul general al proiectelor;
    - managementul financiar al ISPA, monitorizarea si raportarea;
    - intrarea in vigoare a planului de publicitate ISPA;
    e) dezvoltarea si asigurarea securitatii sistemului IT de monitorizare si raportare.
    Termenii finali ai fiecarei sarcini individuale sunt supusi aprobarii Comisiei. Sarcinile trebuie sa fie realizate in deplina consonanta cu procedurile Comisiei Europene in ceea ce priveste procedurile de licitare si contractare - titlul IX al Regulamentului financiar al Comisiei Europene si Ghidul practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD.
    Comisia va primi rapoarte asupra implementarii sarcinilor individuale cel putin la fiecare doua luni.

    7. Obiective
    Principalul obiectiv al acestei masuri il reprezinta asigurarea asistentei pe termen scurt agentiilor de implementare ISPA, pentru a imbunatati si accelera calitatea implementarii. Mai concret:
    1. asigurarea unei implementari durabile a masurilor ISPA pentru protectia mediului (OPCP si MAPM), prin:
    - asigurarea unei inalte calitati a documentatiei pentru licitatiile serviciilor si contractelor de lucru;
    - asigurarea calitatii si corectitudinii evaluarilor licitatiilor;
    - asigurarea de cursuri de perfectionare in domeniul managementului proiectelor de investitii a personalului implicat in managementul ISPA (inclusiv managementul general al proiectelor si FIDIC);
    - completarea Manualului operational de proceduri privind implementarea masurilor ISPA de mediu;
    2. asigurarea unei implementari solide a masurilor ISPA de transport (MLPTL, AND, C.F.R. - S.A., prin:
    - asigurarea calitatii documentelor de licitatii;
    - elaborarea/imbunatatirea sistemului de management si raportare pentru o implementare adecvata a masurilor ISPA in domeniul transportului;
    - asigurarea MLPTL si agentiilor de implementare a ISPA in domeniul transportului (AND, C.F.R. - S.A.) de specializari in domeniul managementului proiectelor de investitii (inclusiv PCM si FIDIC).
    7.1. Indicatori de performanta
    - toate serviciile de contracte ale masurilor ISPA aprobate in 2000, 2001 si 2002 vor fi licitate si contractate.
    - 80% din totalul contractelor masurilor ISPA aprobate in 2000 si 2001, precum si 60% din cele aprobate in 2002 vor fi licitate si contractate.
    - pana la 31 decembrie 2002 vor fi disponibile manuale operationale de procedura in ceea ce priveste managementul financiar si monitorizarea/raportarea proiectelor ISPA.
    - pana la 31 decembrie 2002 vor fi elaborate materiale de perfectionare.

    8. Pregatirea proiectului: programare orientativa
________________________________________________________________________________
              Masura                              Data         Data
                                                  inceperii    finalizarii
________________________________________________________________________________
Agentii de implementare in sectorul de mediu
Verificarea/revizuirea partii tehnice a
dosarului de licitatie si participarea in
comitetele de evaluare a ofertelor pentru
masurile ISPA de mediu                            iunie 2002   31 decembrie 2003
Finalizarea procedurilor pentru managementul
operational                                       iunie 2002   31 decembrie 2003
Pregatire privind managementul proiectului
si proceduri FIDIC                                iunie 2002   31 decembrie 2003
Furnizarea de software pentru evaluarea
lucrarilor (liste de preturi)                     aprilie 2002
Agentii de implementare in sectorul transporturi
Contract global de servicii                       iunie 2002   31 decembrie 2003
________________________________________________________________________________

    9. Costuri si asistenta (in euro)
    Detalierea orientativa a costurilor pe fiecare tip de cheltuiala
________________________________________________________________________________
         Componenta                                               Costuri totale
                                                                  eligibile
                                                                  (euro)
________________________________________________________________________________
Asistenta acordata OPCP pentru licitatii si contractare                 200.000
Pregatire privind managementul proiectului si proceduri FIDIC
pentru OPCP/MAPM                                                        200.000
Achizitia de software pentru evaluarea lucrarilor                         5.000
Asistenta acordata sectorului transporturi pentru licitatii
si contractare                                                          200.000
________________________________________________________________________________
TOTAL:                                                                  605.000
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Cost total   Contributia   Costuri        Costuri       Asistenta    Rata
             sectorului    neeligibile    totale        ISPA         asistentei
             privat                       eligibile                      %
________________________________________________________________________________
 605.000         0              0          605.000        605.000       100
________________________________________________________________________________

    10. Conditii specifice referitoare la masura
    Termenii de referinta privind asistenta tehnica pentru fiecare dintre componente, precum si orice abatere de la forma initiala orientativa a masurii descrise in prezenta anexa trebuie sa fie aprobata de Comisia Europeana.

    11. Planul de achizitii
    Vezi anexa nr. I.a.

    ANEXA 1.a

                        PLAN DE ACHIZITII PROVIZORIU

________________________________________________________________________________
Licitatia  Descrierea lucrarilor     Tipul         Luna estimata    Rata de
nr.        si serviciilor care       contractului  de lansare a     rambursare a
           urmeaza a fi licitate     (lucrari,     licitatiei       facturilor
                                     achizitii     (luna, anul)     pentru
                                     sau servicii)                  respectivul
                                                                    contract
________________________________________________________________________________
           Agentia de implementare -
           sectorul de mediu
________________________________________________________________________________
    1.     Verificarea/revizuirea
           partii tehnice a
           dosarului de licitatie
           si participarea in
           comitetele de evaluare
           a ofertelor pentru
           masurile ISPA de mediu    servicii      martie 2002          100%
________________________________________________________________________________
    2.     Finalizarea procedurilor
           pentru managementul
           operational               servicii      martie 2002          100%
________________________________________________________________________________
    3.     Pregatire privind
           managementul proiectului
           si proceduri FIDIC        servicii      martie 2002          100%
________________________________________________________________________________
    4.     Software pentru           achizitii     Acord direct         100%
           evaluarea lucrarilor                    (sub 5.000 euro)
           (liste de preturi)                      martie 2002
________________________________________________________________________________
           Agentia de implementare -
           sectorul de transporturi
________________________________________________________________________________
    5.     Asistenta pentru
           management si procesele
           de licitare si
           contractare               servicii      martie 2002          100%
________________________________________________________________________________

    ANEXA 1.b

    Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii institutionale a agentiei de implementare ISPA in sectorul de mediu pentru implementarea masurilor ISPA

                       TERMENI FINALI INDICATIVI

    1. Istoric
    ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Preaderare) este un instrument financiar nerambursabil al Comisiei Europene pentru asistarea tarilor candidate din Europa Centrala si de Est in procesul de pregatire pentru aderarea la Uniunea Europeana. Programul opereaza in 10 tari aplicante, incepand cu data de 1 ianuarie 2000, si finanteaza numai proiecte de infrastructura in domeniul transportului si mediului. Alocatia financiara pentru proiectele de infrastructura se preconizeaza a fi egal impartita intre proiectele de mediu si de transport.
    In Romania conditiile de implementare referitoare la masurile ISPA in sectorul de mediu implica cateva institutii, cum ar fi: Ministerul Integrarii Europene, care activeaza in calitate de coordonator national ISPA, de exemplu organismul coordonator central din cadrul Guvernului Romaniei pentru ISPA si principalul punct de contact pentru Comisia Europeana; Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM), care activeaza ca autoritate de implementare, si Oficiul de Plati si Contractare PHARE (OPCP) din cadrul Ministerului de Finante, care este agentia de implementare si care se ocupa de licitarea/contractarea si de implementarea proiectelor.
    Ca agentie de implementare pentru masurile de mediu Oficiul de Plati si Contractare PHARE este responsabil pentru toate procedurile de licitare si contractare, cum ar fi: lansarea invitatiilor la licitatie, semnarea contractelor si urmarirea implementarii, inclusiv rolul de agentie de plati. Oficiul de Plati si Contractare PHARE este autoritatea contractanta pentru majoritatea proiectelor.
    Acest proiect are ca scop intarirea capacitatii institutionale a Oficiului de Plati si Contractare PHARE pentru a-si putea indeplini responsabilitatile in ceea ce priveste implementarea. Pana acum Comisia a aprobat 15 masuri ISPA in sectorul de mediu, pentru un cost total eligibil de aproximativ 525 milioane euro.
    Urmatoarele trei sarcini vor fi incluse in cadrul acestei masuri de asistenta tehnica. Datorita abilitatilor speciale cerute consultantului, intentia este de a se licita si de a se contracta aceste sarcini separat.

    A. Asistenta pentru imbunatatirea procesului de licitare si contractare

    Licitatiile de lucrari pentru cele 10 masuri ISPA aprobate in sectorul de mediu vor fi lansate in prima jumatate a anului 2002. Oficiul de Plati si Contractare PHARE cere asistenta unor consultanti in domeniul constructiilor civile, cu sarcini pe termen scurt:
    - verificarea/revizuirea dosarelor de licitatie inaintea lansarii acestora;
    - participarea, in numele Oficiului de Plati si Contractare PHARE, ca evaluatori independenti in comisiile de evaluare pentru aceste licitatii.

    A.1. Descrierea sarcinii
    A.1.2. Beneficiarul:
    Beneficiarul direct al acestei componente este Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
    A.1.3. Obiective:
    Principalul obiectiv al acestei componente de asistenta tehnica este intarirea institutionala a Oficiului de Plati si Contractare PHARE, cu asistenta tehnica pe termen scurt, pentru a beneficia de ajutorul calificat al inginerilor consultanti, pentru revizuirea documentelor de licitatie si pentru a participa ca evaluatori independenti, in scopul asigurarii calitatii si corectitudinii procesului de evaluare a contractelor de lucrari care vor fi lansate.
    A.1.4. Servicii cerute:
    11.1.1. Sarcina 1. Asigurarea expertilor tehnici care sa actioneze ca evaluatori independenti in cadrul comitetelor de evaluare ale proiectelor ISPA
    Prin intermediul acestei componente Oficiul de Plati si Contractare PHARE va realiza/obtine serviciile unor evaluatori independenti care sa actioneze in numele sau in cadrul comitetelor de evaluare pentru licitatiile de lucrari ale masurilor ISPA, care se vor tine pana la finalul anului 2003. La notificarea Oficiului de Plati si Contractare PHARE contractorul va asigura experti din Uniunea Europeana care sa actioneze ca evaluatori independenti in cadrul comitetelor de evaluare pentru licitatiile de lucrari ale proiectelor ISPA. Contractorul va fi anuntat de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE, printr-o nota, cu cel putin 3 saptamani inainte de data evaluarii. Pentru a evita un potential conflict de interese, Oficiul de Plati si Contractare PHARE va inainta impreuna cu scrisoarea de notificare o lista a companiilor/consortiilor care au cumparat dosarul de licitatie. Contractorul ar trebui sa confirme in scris, cu maximum doua saptamani inainte de inceputul evaluarii, disponibilitatea expertilor care vor fi numiti evaluatori independenti.
    In cazul in care, dupa deschiderea licitatiilor, expertul propus de contractor se afla intr-o pozitie care ar genera un conflict de interese, contractorul trebuie sa inlocuiasca, pe cheltuiala sa, expertul ales gresit, cu un alt expert care sa aiba cel putin aceeasi calificare. De aceea, in scopul evaluarii, contractorul trebuie sa inainteze impreuna cu propunerea sa doua CV-uri aditionale, ca rezerva pentru expertii principali prezentati in oferta.
    Durata medie a sarcinii este de 10 zile, dar expertii ar trebui sa fie pregatiti sa petreaca mai mult timp in Romania, daca procesul de evaluare o cere. Totusi, daca onorariul si diurna celor doi experti prezentati in oferta sunt aceleasi, este permis sa se realoce om-zi si, de asemenea, diurne intre cei doi experti propusi in oferta ca evaluatori. Totusi, sarcina generala 1 nu trebuie sa depaseasca 200 de om-zile, din care 150 de zile trebuie petrecute in Romania si 50 de zile in biroul de consultanta.
    Sarcina 2. Revizuirea dosarelor de licitatie
    In completarea evaluarii contractelor de lucrari, expertii trebuie sa asiste Oficiul de Plati si Contractare PHARE in elaborarea/revizuirea dosarului de licitatie pentru lucrari. Asistenta va consta in principal in revizuirea dosarului de licitatie si in gasirea/regasirea principalelor conditii speciale ale contractului.

    A.2. Profilul expertilor
    A.2.1. Pregatirea, experienta si categoria de experti
    Doi experti din Uniunea Europeana, de categoria a II-a, care au urmatoarea experienta:
    - ingineri civili cu experienta relevanta in proiectare, supervizare si constructie a facilitatilor de mediu, cum ar fi: statii de tratare, statii de epurare si reabilitarea sistemului de ape uzate, de canalizare si infrastructura deseuri solide;
    - experienta bogata in FIDIC (FIDIC rosu si galben) si proceduri PHARE (noul Ghid practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD);
    - experienta referitoare la lucrarile civile, in managementul de proiect.
    Un expert din Uniunea Europeana, de categoria a II-a, care are urmatoarea experienta:
    - inginer civil cu experienta relevanta in contractarea si evaluarea proiectelor de lucrari;
    - experienta bogata in FIDIC (FIDIC rosu si galben) si proceduri PHARE (noul Ghid practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD);
    - cunostinte de limba engleza excelente - vorbit, scris si aptitudini de prezentare;
    - experienta buna in managementul de proiect.
    Toti expertii trebuie sa aiba studii superioare.
    A.2.3. Limba de lucru: engleza.
    - Toti expertii de categoria a II-a trebuie sa aiba cunostinte temeinice de limba engleza.

    A.3. Locul de desfasurare, durata si bugetul
    A.3.1. Data de incepere: aprilie 2002
    A.3.2. Data de finalizare a sarcinii: decembrie 2003
    A.3.3. Programul si numarul de zile prevazute pentru fiecare expert:
    Un expert de categoria a II-a dintre expertii Uniunii Europene (evaluator independent): 130 de zile calendaristice, dintre care 100 de zile vor fi petrecute in Romania si 30 de zile in biroul de consultanta.
    Un expert de categoria a II-a dintre expertii Uniunii Europene (evaluator independent): 70 de zile calendaristice, dintre care 50 de zile vor fi petrecute in Romania si 20 de zile in biroul de consultanta.
    Un expert de categoria a II-a dintre expertii Uniunii Europene (evaluator independent/revizuitor): 50 de zile calendaristice, dintre care 30 de zile vor fi petrecute in Romania si 20 de zile in biroul de consultanta.
    A.3.4. Locul de desfasurare a sarcinii: Romania, precum si in biroul de consultanta (asa cum a fost precizat mai sus).

    A.4. Raportarea
    A.4.1. Continut, limba de prezentare, formatul si numarul de rapoarte
    Raporturile misiunii sunt solicitate pentru fiecare sarcina din cadrul sarcinii 1.
    Rapoartele misiunii trebuie sa prezinte analizele procesului de evaluare si recomandarile expertilor. Acestea vor fi depuse in acelasi timp, in doua copii, la Oficiul de Plati si Contractare PHARE si la Delegatia Comisiei Europene si in format electronic (semnat de catre expert, cu initialele respective, pe fiecare pagina).
    A.4.2. Data depunerii
    Rapoartele misiunii corespunzatoare fiecarei sarcini din cadrul sarcinii 1 trebuie sa fie depuse in termen de 3 zile dupa finalizarea procesului de evaluare.

    B. Finalizarea manualului operational de proceduri

    B.1. Descrierea sarcinii
    Sarcina 3. Pregatirea manualului de proceduri operationale
    Expertilor li se va cere sa asiste Oficiul de Plati si Contractare PHARE pentru pregatirea manualului de implementare a masurilor de mediu ISPA. Acest manual va constitui baza de implementare a masurilor ISPA si va descrie toti pasii care vor fi intreprinsi de catre personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE implicat in ISPA (de la amandoua departamentele de contractare si financiare), din momentul lansarii licitatiei pana la definitivarea contractului si a masurii ISPA (schita dosarului de licitatie, licitatie si evaluare, negocierea contractului, monitorizarea si evaluarea proiectului in timpul implementarii, plati, inchidere etc.).
    Pentru elaborarea manualului expertii vor revizui atat schita ISPA referitoare la implementarea proiectelor, pregatita in prealabil de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, cat si materialul initial pregatit de KPMG pentru infiintarea agentiei de implementare pentru sectorul de mediu in cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului din anul 2000, dar si evaluarea rezultatelor activitatii implementate deja in acest sens de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE. Consultantul trebuie sa implice tot personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE in masurile de implementare ISPA, in vederea indeplinirii sarcinii. Expertul va recomanda, de asemenea, solutiile de management pentru imbunatatirea eficientei unitatii ISPA stabilite in cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE.
    Trebuie sa se ia in considerare in totalitate exercitiul de evaluare a lipsurilor facut de PriceWaterhouseCoopers.
    Sarcina 4. Realizarea atelierelor de lucru
    Bazandu-se pe manualul de implementare a proiectelor ISPA aprobate, consultantul va organiza patru ateliere de lucru. Doua ateliere de lucru, a cate doua zile fiecare, asupra manualului de implementare a proiectelor ISPA vor avea loc in afara orasului Bucuresti si vor implica si beneficiarii finali ai masurilor ISPA de mediu. Tot personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE - ISPA va participa la acest atelier de lucru.
    B.1.2. Rezultate asteptate
    La terminarea sarcinii 3 expertul va inainta un raport referitor la sarcini, care va include manualul de implementare a proiectelor ISPA, impreuna cu recomandarile consultantului referitoare la structura organizatorica a colectivului ISPA din cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE. Acest raport va fi supus aprobarii Oficiului de Plati si Contractare PHARE.

    B.2. Profilul expertilor
    B.2.1. Studii, experienta si categorii de experti
    Doi experti ai Uniunii Europene, avand categoria a II-a si urmatoarea experienta:
    - consultanti de audit/management, cu o experienta relevanta in pregatirea manualului de proceduri operationale pentru implementarea proiectelor de infrastructura;
    - experienta in managementul de proiect in constructii civile;
    - cunostinte excelente de limba engleza - vorbit, scris si aptitudini de prezentare.
    Toti expertii trebuie sa aiba studii superioare.
    B.2.2. Limba de lucru: engleza.
    - Toti expertii Uniunii Europene, de categoria a II-a, ar trebui sa aiba cunostinte foarte bune de limba engleza.

    B.3. Locul de desfasurare, durata si bugetul
    B.3.1. Data de incepere: aprilie 2002
    B.3.2. Data finalizarii: decembrie 2002
    B.3.3. Programul si numarul de zile prevazute pentru fiecare expert
    Un expert al Uniunii Europene, de categoria a II-a: 60 de zile calendaristice, dintre care 40 de zile in Romania si 20 de zile la biroul central al consultantului.
    Un expert al Uniunii Europene, de categoria a II-a: 60 de zile calendaristice, dintre care 20 de zile in Romania si 40 de zile la biroul central al consultantului.
    B.3.4. Locul de desfasurare: Romania, precum si biroul central al consultantului (dupa cum a fost mentionat mai sus).

    B.4. Raportarea
    B.4.1. Continut, limbaj, formatul si numarul rapoartelor
    La sfarsitul sarcinii 3 expertul va preda un raport care va include manualul de implementare a proiectului ISPA, precum si recomandarile consultantului cu privire la structura organizatorica a echipei ISPA in cadrul Oficiului de Plati si Contractare PHARE. Acest raport va fi aprobat de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
    Raportul si manualul de implementare vor fi inaintate in doua copii tiparite, in limba engleza, plus o copie in format electronic.
    B.4.2. Data inaintarii
    Schita manualului de proceduri operationale va fi inaintata in termen de 3 luni de la data semnarii contractului. Forma finala a manualului de proceduri operationale va fi livrata cel tarziu la sfarsitul lunii decembrie 2002.

    C. Pregatire in managementul general al proiectului si FIDIC

    Personalul unitatii Oficiului de Plati si Contractare PHARE - unitatea ISPA, precum si Unitatea de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului necesita pregatirea personalului atat in procedurile FIDIC, cat si in cele ale Uniunii Europene pentru achizitii si pentru dezvoltarea capacitatilor de supervizare necesare pentru monitorizarea proiectelor de lucrari, in contextul noilor proceduri stabilite prin procedurile contractuale din noul Ghid practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD. De asemenea, pentru o mai buna pregatire si evaluare a proiectelor care vor fi finantate prin instrumentul ISPA, este necesara pregatirea in managementul general al proiectului.

    C.1. Descrierea sarcinii
    C.1.2. Beneficiarul
    Beneficiarii directi ai acestei subcomponente sunt Oficiul de Plati si Contractare PHARE si unitatile ISPA ale celorlalte parti implicate in faza de monitorizare ISPA, de exemplu: Ministerul Apelor si Protectiei Mediului (MAPM).
    C.1.3. Obiective
    Obiectivul general al acestui proiect este de a dezvolta si de a mari capacitatea Oficiului de Plati si Contractare PHARE si a Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in dezvoltarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectelor de lucrari finantate prin intermediul programelor.
    Obiectivul specific este de a instrui personalul Oficiului de Plati si Contractare PHARE, precum si personalul Unitatii de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in FIDIC si procedurile Comisiei Europene pentru achizitiile de lucrari, managementul general al proiectului si tehnologiile de mediu utilizate la nivel european in domeniul calitatii apei, managementului deseurilor si calitatii aerului. In plus, pregatirea trebuie sa stimuleze crearea la nivelul Oficiului de Plati si Contractare PHARE de materiale de pregatire pentru a sprijini diferitii beneficiari ai masurilor ISPA in proiectarea, implementarea si supervizarea proiectelor ISPA.
    C.1.4. Necesar de servicii
    11.1.2. Sarcina 5. Analiza necesarului de pregatire si dezvoltare a programului de instruire
    Consultantul trebuie sa realizeze o analiza a nevoilor de pregatire a Oficiului de Plati si Contractare PHARE in FIDIC si in procedurile PRAG pentru lucrari, precum si nevoile de pregatire in managementul general. Pe baza acestei analize consultantul trebuie sa pregateasca un plan de actiune, prezentand orarul de implementare a programului de pregatire, incluzand seminarii si ateliere de lucru, si sa propuna programe de instruire pentru seminar si atelier.
    Trebuie sa fie pregatit un raport care sa indice domeniile in care pregatirea este necesara, actiunile de pregatire propuse si programul de instruire. Aceasta sarcina trebuie sa fie inaintata spre aprobare catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
    Sarcina 6. Furnizarea instruirii
    Pe baza programului de pregatire aprobat si pe baza programului de instruire, consultantul trebuie sa organizeze 4 seminarii cu durata de 5 zile fiecare: doua seminarii despre managementul general si doua seminarii concentrate pe conditiile de contractare pentru lucrari FIDIC si PRAG.
    Toate seminariile de pregatire trebuie sa fie sustinute de un instructor U.E. (expertul U.E. nominalizat in oferta) si de un instructor local (expertul local nominalizat in oferta). Fiecare sesiune de pregatire va fi urmata de minimum 20 de cursanti numiti de Oficiul de Plati si Contractare PHARE si comunicati consultantului cu o saptamana inainte de data seminarului (dupa cum este stabilit in raportul privind sarcina 1).
    La sfarsitul seminarului vor fi organizate doua ateliere de lucru cu durata de doua zile fiecare. Primul atelier de lucru va fi concentrat pe schimbul de experienta intre toate partile implicate in implementarea ISPA. Al doilea atelier de lucru va avea ca scop publicitatea proiectelor ISPA.
    Persoanele care vor participa la seminarii vor fi numite de Oficiul de Plati si Contractare PHARE si comunicate consultantului cu o saptamana inainte de data de organizare a atelierului de lucru (dupa cum este stabilit in raportul privind sarcina 1).
    C.1.5. Rezultate preconizate
    Rezultatele preconizate ale proiectului sunt dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor personalului Oficiului de Plati si Contractare PHARE si Unitatii de coordonare ISPA din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului cu privire la FIDIC si procedurile de contractare referitoare la contractele de lucrari din noul Ghid practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD.
    De asemenea, ca rezultat al cursului de instruire privind ciclul de management al proiectelor, se asteapta sa fie sporita capacitatea celor instruiti in evaluarea proiectelor propuse de beneficiar pentru a fi finantate prin Programul ISPA.

    C.2. Profilul expertilor
    C.2.1. Nivel de pregatire, experienta si categoria de experti
    Patru experti de categoria a II-a, dintre care 2 trebuie sa fie experti ai Uniunii Europene, avand experienta descrisa mai jos:
    - un expert al Uniunii Europene, cu experienta in managementul general al proiectului, si
    - un expert in FIDIC si procedurile Comisiei (noul Ghid practic privind procedurile de contractare PHARE, ISPA si SAPARD)
    Ceilalti 2 experti trebuie sa fie locali. Unul dintre acestia trebuie sa fie un specialist in lucrari si sa detina experienta in supervizarea contractelor de lucrari in Romania. Cel de-al doilea expert local trebuie sa fie experimentat in managementul proiectelor.
    Toti expertii trebuie sa fie absolventi de invatamant superior si sa aiba experienta relevanta in utilizarea procedurilor Comisiei Europene.
    C.2.2. Limba de lucru: engleza
    - Expertul Uniunii Europene de categoria a II-a trebuie sa cunoasca foarte bine limba engleza.
    - Expertii locali de categoria a II-a trebuie sa cunoasca bine atat limba engleza, cat si limba romana. Expertii locali pentru lucrari si FIDIC trebuie sa aiba cunostinte tehnice temeinice pentru a putea facilita traducerea termenilor tehnici in limba romana, daca cei instruiti solicita acest lucru.

    C.3. Locul de desfasurare, durata si bugetul
    C.3.1. Data de incepere: februarie 2002
    C.3.2. Data de finalizare a sarcinii: sfarsitul lunii iunie 2002
    C.3.3. Programul si numarul de zile prevazute pentru fiecare expert
    Doi experti de categoria a II-a ai Uniunii Europene (unul pentru FIDIC si lucrari si unul pentru managementul general al proiectelor): 30 de zile calendaristice, dintre care 15 zile vor fi petrecute in Romania si 15 zile in biroul de consultanta.
    Doi experti de categoria a II-a ai Uniunii Europene (unul pentru FIDIC si lucrari si unul pentru managementul general al proiectelor): 30 de zile calendaristice, dintre care 15 zile vor fi petrecute in afara orasului Bucuresti si 15 zile in biroul de consultanta.
    C.3.4. Locul de desfasurare a sarcinii: Bucuresti si in afara orasului Bucuresti, Romania, precum si in biroul de consultanta (asa cum s-a precizat mai sus).

    C.4. Raportarea
    C.4.1. Continut, limba de prezentare, formatul si numarul de rapoarte
    - Raportul sarcinii este solicitat pentru sarcina 5. Raportul sarcinii 5 trebuie sa includa analizele asupra necesitatilor de instruire si planul propus de actiune al instruirii, precum si agenda propusa.
    Se solicita, de asemenea, un raport final (la incheierea sarcinii 6), pentru raportarea rezultatelor intregului proiect, care trebuie sa contina si recomandari pentru alt curs sau urmatorul curs de instruire identificat de consultant.
    Toate rapoartele trebuie sa fie aprobate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
    Toate rapoartele mentionate mai sus trebuie sa fie depuse in doua exemplare in limba engleza, plus un exemplar in format electronic.
    C.4.2. Data depunerii
    - Raportul pentru sarcina 5 trebuie sa fie depus in termen de 2 saptamani dupa inceperea lucrarilor.
    - Prima forma a raportului final trebuie sa fie depusa pana la sfarsitul lunii iunie 2002.

    ANEXA 2

                           PLAN DE FINANTARE
           (bazat pe angajarile din bugetul Uniunii Europene)

    Titlul masurii: "Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania"
    ISPA Nr.: 2001/RO/16/P/PA/009

                                                                      - euro -
 ______________________________________________________________________________
|    Anul    |  Cost    |Costuri    |            Costuri eligibile             |
|            |  total   |neeligibile|__________________________________________|
|            |          |           |     Total    |      ISPA    |Autoritati  |
|            |          |           |              |              |nationale   |
|            |          |           |              |              |____________|
|            |          |           |              |              |Autoritati  |
|            |          |           |              |              |locale      |
|____________|__________|___________|______________|______________|____________|
|            |  1=2+3   |     2     |   3=5+7  | 4=|     5    | 6=|       7    |
|            |          |           |          |3/1|          |5/3|            |
|            |          |           |          |(%)|          |(%)|            |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2000    |     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2001    |     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2002    |   484.000|     -     |   484.000|100|   484.000|100|       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2003    |   121.000|     -     |   121.000|100|   121.000|100|       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2004    |     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2005    |     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|    2006    |     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|Neanualizate|     -    |     -     |     -    | - |     -    | - |       -    |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|
|   Total:   |   605.000|           |   605.000|100|   605.000|100|            |
|____________|__________|___________|__________|___|__________|___|____________|

    - continuare -
 _______________________   ____________________
|    Anul    |  Cost    | | Imprumut de la     |
|            |  total   | | institutiile       |
|            |          | | financiare         |
|            |          | | internationale     |
|____________|__________| |____________________|
|            |   1=2+3  | |    8     |  9=8/1  |
|            |          | |          |   (%)   |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2000    |     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2001    |     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2002    |   484.000| |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2003    |   121.000| |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2004    |     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2005    |     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|    2006    |     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|Neanualizate|     -    | |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|
|   Total:   |   605.000| |    -     |    -    |
|____________|__________| |__________|_________|

    ANEXA 3.1

                         PREVEDERI FINANCIARE
                      privind implementarea ISPA

    SECTIUNEA I
    Forme si rate de asistenta

    (1) Asistenta Comunitatii prin ISPA poate fi sub forma de asistenta nerambursabila directa, de asistenta rambursabila sau orice alta forma de asistenta.
    Asistenta rambursata catre autoritatea de management sau catre alta autoritate publica va fi refolosita in acelasi scop.
    (2) Rata asistentei din partea Comunitatii, acordata prin ISPA, poate fi de pana la 75% din cheltuiala publica sau echivalenta, inclusiv cheltuielile facute de organismele ale caror activitati se incadreaza intr-un cadru legal sau administrativ care face ca acestea sa fie privite ca echivalente ale unor organisme publice. Comisia poate propune cresterea acestei rate pana la 85%, in special acolo unde considera ca o rata mai mare de 75% este necesara pentru indeplinirea unor masuri esentiale pentru atingerea obiectivelor generale ale ISPA.
    Rata asistentei si suma maxima a asistentei financiare nerambursabile ISPA vor fi specificate in memorandumul de finantare aferent masurii respective.
    In cazul asistentei rambursabile sau in cazul in care exista un interes special al Comunitatii, rata de asistenta trebuie redusa tinandu-se seama de:
    a) disponibilitatea cofinantarii;
    b) capacitatea masurii de a genera venituri; si
    c) aplicarea corespunzatoare a principiului "poluatorul plateste".
    (3) Masurile care genereaza venituri in conformitate cu paragraful (2) b) sunt cele care privesc:
    a) infrastructura a carei folosinta implica taxe provenite de la utilizatori;
    b) investitii productive in sectorul de mediu.
    Comisia a elaborat recomandari privind aplicarea principiului "poluatorul plateste".
    (4) Masurile privind studiile preliminare si asistenta tehnica pot fi finantate in mod exceptional in proportie de 100% din costurile totale.
    (5) Masurile acoperite de un memorandum de finantare vor fi implementate de tara beneficiara in stransa colaborare cu Comisia, care isi va pastra responsabilitatea pentru utilizarea fondurilor alocate.

    SECTIUNEA a II-a
    Angajamente

    (1) Comisia implementeaza cheltuielile prin ISPA in conformitate cu Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comunitatii Europene, pe baza memorandumului de finantare care va fi incheiat intre Comisie si tara beneficiara.
    Totusi angajamentele bugetare anuale referitoare la asistenta acordata masurilor vor fi efectuate in unul dintre urmatoarele doua moduri:
    a) Angajamentele pentru masurile finantate prin ISPA care vor fi realizate pe parcursul a 2 ani sau mai mult trebuie, ca regula generala si sub rezerva pct. b), sa fie efectuate in rate anuale.
    Angajamentele pentru prima rata anuala vor fi facute de Comisie la semnarea memorandumului de finantare referitor la masura.
    Acest angajament nu va depasi totalul platii in avans, prevazuta la paragraful (2) din sectiunea a III-a de mai jos, si al asistentei financiare nerambursabile pentru cheltuielile estimate pentru primul an indicat in planul de finantare.
    Angajamentele pentru ratele anuale urmatoare trebuie sa se bazeze pe planul de finantare initial sau revizuit al masurii. Acestea vor fi acordate, in principiu, la inceputul fiecarui an financiar, dar nu mai tarziu de data de 1 aprilie a anului in discutie, cu conditia ca cheltuielile preconizate pentru anul urmator sa le justifice si ca progresul lucrarilor sa demonstreze ca proiectul avanseaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    b) Pentru masurile cu o durata mai mica de 2 ani si pentru care asistenta Comunitatii nu depaseste 20 milioane euro un prim angajament de pana la 80% din totalul asistentei acordate poate fi facut cand Comisia semneaza memorandumul de finantare referitor la masura.
    Diferenta va fi angajata in conditiile in care progresul lucrarilor demonstreaza ca proiectul inainteaza satisfacator catre finalizare si sub rezerva disponibilitatii resurselor bugetare.
    (2) Cu exceptia cazurilor deplin justificate, asistenta angajata pentru o masura la care lucrarile fizice nu au inceput in intervalul de 2 ani de la data semnarii de catre Comisie a memorandumului de finantare referitor la masura va fi anulata.
    In orice caz Comisia trebuie sa informeze in timp util tara beneficiara si autoritatea desemnata atunci cand exista riscul unei anulari.

    SECTIUNEA a III-a
    Plati

    (1) Platile pot avea forma fie a unui avans, fie a unor plati intermediare sau a diferentei finale.
    Platile intermediare si plata diferentei finale trebuie sa se refere la cheltuieli certificate si platite, care trebuie sustinute de facturi primite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    (2) Platile in avans
    Ca regula generala, un avans de pana la 20% din totalul asistentei acordate prin ISPA, asa cum a fost initial decis, va fi platit autoritatii desemnate, astfel cum este definita la paragraful (9).
    Avansul este, ca regula generala, transferat in urmatoarele moduri:
    - o prima transa de pana la jumatate din valoarea avansului este platita cand tara beneficiara semneaza memorandumul de finantare;
    - diferenta este platita dupa semnarea primului contract, in mod normal primul contract de lucrari.
    Abaterile de la aceasta regula generala trebuie aprobate printr-o decizie a Comisiei in memorandumul de finantare referitor la masura.
    Intregul avans sau parti din acesta trebuie returnate de autoritatea desemnata, mentionata in paragraful (2), daca nici o cerere de plata nu a fost transmisa Comisiei in termen de 12 luni de la data la care a fost platit avansul. Valoarea avansului care trebuie returnat va fi stabilita de Comisie pe baza cheltuielilor eligibile efectiv platite. Returnarea avansului nu duce la anularea asistentei acordate de Comunitate.
    (3) Platile intermediare
    Platile intermediare sunt efectuate de Comisie catre autoritatea desemnata, la cererea acesteia, daca masura progreseaza satisfacator catre finalizare, si vor fi facute pentru a se rambursa cheltuielile efectuate si certificate, sub rezerva urmatoarelor conditii:
    - tara beneficiara a inaintat un raport care sa descrie progresul masurii din punct de vedere al indicatorilor fizici si financiari si conformitatea acesteia cu memorandumul de finantare, inclusiv, atunci cand este cazul, orice conditii specifice referitoare la asistenta;
    - s-au luat masuri in sensul indeplinirii observatiilor si recomandarilor autoritatilor de inspectie nationale si/sau comunitare;
    - au fost indicate masurile luate pentru corectarea oricaror probleme tehnice, financiare si legale care au aparut;
    - a fost analizata orice indepartare de la planul de finantare initial;
    - au fost descrise etapele parcurse pentru publicitatea masurii.
    Tara beneficiara va fi informata de Comisie daca nu a indeplinit una dintre conditiile stipulate mai sus.
    Va fi folosit modelul standard furnizat de Comisie pentru cererile de plata si pentru rapoartele de progres fizic si financiar.
    (4) Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca cererile de plata sunt inaintate Comisiei, ca regula generala, de 3 ori pe an, pana la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie cel mai tarziu.
    (5) Suma totala a platilor efectuate conform paragrafelor (2) si (3) nu trebuie sa depaseasca 80% din totalul asistentei acordate. Comisia poate mari acest procent pana la 90% in cazuri justificate.
    (6) Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate
    Plata diferentei finale din asistenta acordata de Comunitate, calculata pe baza cheltuielilor certificate si intr-adevar efectuate, va fi facuta daca:
    - masura a fost realizata in conformitate cu obiectivele sale;
    - masura a indeplinit conditiile sale specifice, astfel cum sunt mentionate in memorandumul de finantare;
    - raportul final mentionat in sectiunea a V-a a fost inaintat Comisiei;
    - autoritatea desemnata sau organismul mentionat in paragraful (2) a inaintat Comisiei o cerere de plata, in termen de 6 luni de la data limita de finalizare a lucrarii, pentru cheltuielile specificate in memorandumul de finantare;
    - tara beneficiara certifica Comisiei ca informatiile furnizate in cererea de plata si in raport sunt corecte;
    - tara beneficiara a transmis Comisiei declaratia mentionata in apendicele B la anexa nr. III.4;
    - toate masurile de informare si publicitate stabilite de Comisie, prevazute in anexa nr. III.6, au fost implementate;
    - cand managementul asistentei acordate pentru o masura este conferit agentiilor de implementare din tarile beneficiare in sistem descentralizat, tarile beneficiare furnizeaza Comisiei toate informatiile necesare pentru a verifica daca regulile Comunitatii privind achizitiile publice au fost indeplinite, in special cele care privesc publicarea anunturilor de licitatie si transmiterea rapoartelor de evaluare a ofertelor si de adjudecare a contractului, si daca au fost respectate toate conditiile specificate in memorandumul de finantare.
    (7) Daca raportul final mentionat mai sus nu este transmis Comisiei in termen de 6 luni de la data de finalizare a lucrarilor si de efectuare a platilor, astfel cum este specificata in memorandumul de finantare, partea de asistenta care reprezinta diferenta finala pentru acea masura va fi anulata.
    (8) Cererile pentru platile intermediare si pentru plata finala prezentate de tara beneficiara sunt insotite de o declaratie a responsabilului national cu autorizarea, care specifica numai platile legate de cheltuielile sustinute de facturile primite sau de alte documente contabile cu valoare probativa si care sunt conforme prevederilor care guverneaza eligibilitatea cheltuielilor pentru proiectele finantate prin ISPA, astfel cum sunt specificate in anexa nr. III.2.
    (9) Toate platile pentru asistenta acordata de Comisie prin acest memorandum de finantare vor fi facute catre o entitate centrala, Fondul National, desemnata de tara beneficiara sa primeasca asemenea plati. Ca regula generala, platile trebuie facute de Comisie intr-un singur cont bancar desemnat de tara beneficiara, nu mai tarziu de doua luni de la primirea unei cereri valide si complete de plata. Acest termen limita nu se aplica pentru plata avansului. Fondul National trebuie sa transfere cat de repede posibil si in totalitate contributia ISPA catre organismele responsabile cu implementarea.
    (10) Fondul National, condus de responsabilul national cu autorizarea (RNA), va avea intreaga responsabilitate pentru managementul fondurilor in cadrul tarii beneficiare. RNA va fi, de asemenea, responsabil pentru returnarea catre Comisie a oricaror fonduri platite in plus sau nejustificat.
    Responsabilitatile responsabilului national cu autorizarea sunt stabilite in memorandumul de intelegere incheiat intre Comisie si tarile beneficiare.

    SECTIUNEA a IV-a
    Folosirea euro

    (1) Sumele cuprinse in aplicatiile pentru asistenta impreuna cu planul de finantare relevant vor fi prezentate in euro.
    (2) Sumele privind asistenta si planurile de finantare aprobate de Comisie vor fi exprimate in euro.
    (3) Declaratiile de cheltuieli care justifica cererile de plata corespunzatoare trebuie exprimate in euro.
    Rata de schimb care va fi folosita trebuie sa fie rata financiara contabila a Comisiei, aplicabila pentru luna in care declaratia de cheltuieli a fost inregistrata in documentele contabile ale autoritatilor responsabile cu managementul financiar al proiectului. Rata lunara de schimb este fixata conform prevederilor art. 1 (2) din Reglementarea Comisiei (EURATOM, ECSC, EC) nr. 3.418/93 care stabileste regulile detaliate de implementare a unor prevederi ale Reglementarii financiare din 21 decembrie 1977. Rata de schimb este rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care ratele sunt stabilite. Comisia va informa autoritatile responsabile cu privire la aceasta rata*1).
    (4) Platile asistentei financiare acordate de Comisie trebuie facute in euro catre autoritatea desemnata de tara beneficiara in acest sens.
------------
    *1) http://europa.eu.int/comm/dg19/infoeuro/fr/index.htm

    SECTIUNEA a V-a
    Raportul final

    Autoritatea sau organismul responsabil cu implementarea masurii trebuie sa transmita Comisiei un raport final in termen de cel mult 6 luni de la finalizarea masurii. Raportul final va contine urmatoarele:
    a) descrierea lucrarilor efectuate, insotita de indicatori fizici, cuantificari ale cheltuielilor pe categorii de lucrari si masurile luate cu privire la clauzele specifice continute in decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    b) certificatul de conformitate a lucrarilor cu decizia de acordare a asistentei financiare nerambursabile;
    c) o prima evaluare a gradului de indeplinire a rezultatelor prevazute, mai ales cu privire la:
    - data efectiva de implementare a masurii;
    - indicarea modului in care masura va fi administrata dupa finalizare;
    - confirmarea, daca este necesar, a previziunilor financiare, in special a celor legate de costurile de operare si veniturile asteptate;
    - confirmarea previziunilor socioeconomice, in special a costurilor si beneficiilor asteptate;
    - indicarea actiunilor luate pentru a se asigura protectia mediului si costurile acestora, inclusiv concordanta cu principiul "poluatorul plateste";
    - data la care masura finantata devine operationala;
    d) informatii referitoare la actiunile de publicitate.

    SECTIUNEA a VI-a
    Amendamente la memorandumul de finantare

    (1) Daca cheltuiala publica sau echivalenta intr-adevar efectuata difera de cheltuiala planificata initial, asistenta acordata de Comunitate va fi modificata luandu-se in calcul aceasta, dar nu trebuie sa depaseasca suma maxima stabilita in memorandumul de finantare.
    O schimbare a ratei asistentei Comunitatii fata de rata acordata initial sau fata de asistenta financiara nerambursabila maxima va necesita o modificare a memorandumului de finantare conform procedurilor descrise in paragraful (3).
    (2) Daca, atunci cand planul de finantare a unui proiect este amendat, angajamentele si/sau platile Comunitatii depasesc deja sumele mentionate in planul de finantare amendat, Comisia va opera ajustarile necesare tinand seama de suma supraangajata sau supraplatita, cand autorizeaza prima operatiune financiara (angajare sau plata) dupa acel amendament.
    (3) Orice amendament la memorandumul de finantare se va face in conformitate cu urmatoarele proceduri:
    a) amendamentele care impun o modificare substantiala a obiectivelor sau a caracteristicilor proiectului ori o schimbare substantiala in planul de finantare sau in programul cheltuielilor trebuie facute printr-un memorandum de finantare, ca raspuns la solicitarea tarii beneficiare sau la initiativa Comisiei dupa consultarea cu tara beneficiara. Definitia modificarii "substantiale" este data in prevederile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor;
    b) in cazul altor amendamente tara beneficiara va trimite Comisiei o propunere in acest sens. Comisia va face observatiile necesare sau isi va transmite acordul in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la primirea propunerii. Amendamentul va fi adoptat dupa ce Comisia si-a dat acordul. Comitetul de management ISPA va fi informat despre aceste amendamente;
    c) nici o modificare in cheltuiala anuala, mai mica de 25% din totalul cheltuielilor planificate pentru proiect, nu va fi considerata o modificare substantiala a planului de finantare si a programului de cheltuieli.

    SECTIUNEA a VII-a
    Controlul financiar

    (1) Un audit financiar corespunzator, intern si extern, va fi indeplinit, in conformitate cu standardele de audit internationale acceptate, de catre autoritatile nationale competente de control financiar, care trebuie sa fie independente pentru a-si putea desfasura functia. In fiecare an un plan de audit si un rezumat al concluziilor auditului efectuat trebuie transmise Comisiei. Rapoartele de audit vor fi puse la dispozitie Comisiei.
    (2) Fara a prejudicia verificarile efectuate de tarile beneficiare, serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor pot, prin propriul lor personal sau prin reprezentanti autorizati corespunzator, sa efectueze pe teren audituri tehnice si financiare, inclusiv verificari prin sondaj si audituri finale.
    (3) Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca, atunci cand personalul Comisiei sau reprezentantii ei corespunzator autorizati si/sau Curtea Auditorilor efectueaza verificari, aceste persoane au dreptul sa inspecteze pe loc toate documentatiile relevante si care au legatura cu elementele finantate prin memorandumul de finantare. Tarile beneficiare trebuie sa sprijine serviciile Comisiei si Curtea Auditorilor sa isi efectueze auditurile referitoare la utilizarea fondurilor acordate prin ISPA.
    (4) Implementarea detaliata a prevederilor principiilor controlului financiar, impreuna cu intelegerile privind cooperarea si coordonarea programarii si metodologiei controlului, dintre Comisie si tarile beneficiare, sunt specificate in anexa nr. III.4.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Recuperarea platilor necuvenite

    (1) Daca implementarea unei masuri nu justifica fie o parte, fie toata asistenta alocata, Comisia va conduce o examinare completa a cazului, in special cerand tarii beneficiare sa isi faca cunoscute observatiile intr-un interval specificat de timp si sa corecteze orice neregula.
    (2) Ca urmare a examinarii mentionate la paragraful (1) Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta referitoare la masura in cauza, daca examinarea dezvaluie nereguli, o combinare necorespunzatoare a fondurilor sau neindeplinirea uneia dintre conditiile specificate in memorandumul de finantare si in special orice modificare semnificativa care afecteaza natura sau conditiile de implementare a masurii si pentru care acordul Comisiei nu a fost cerut. Orice reducere sau anulare a asistentei implica recuperarea sumelor platite.
    (3) Cand Comisia considera ca o neregularitate nu a fost corectata sau ca o parte ori intreaga operatiune nu justifica fie numai o parte, fie intreaga asistenta acordata acesteia, Comisia trebuie sa examineze corespunzator cazul si sa solicite tarii beneficiare sa isi inainteze observatiile intr-o perioada specificata. Dupa examinare, daca tara beneficiara nu a luat masurile corective necesare, Comisia poate:
    a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    b) sa anuleze o parte sau intreaga asistenta acordata masurii.
    Comisia va hotari masura corectoare tinand seama de natura neregulii si de existenta oricaror deficiente in sistemele de management si control.
    (4) Orice suma platita gresit trebuie returnata Comisiei de autoritatea definita la paragraful (9) din sectiunea a III-a. Daca aceasta autoritate nu returneaza suma datorata Comisiei, tara beneficiara trebuie sa ramburseze aceasta suma Comisiei. Dobanda aplicata conturilor pentru intarzierile de plata trebuie aplicata sumelor nereturnate, in conformitate cu regulile specificate in Reglementarea financiara care guverneaza bugetul Comunitatii.

    SECTIUNEA a IX-a
    Managementul

    (1) Comisia trebuie sa ceara tarilor beneficiare:
    a) sa stabileasca incepand cu data de 1 ianuarie 2000, dar in orice caz nu mai tarziu de 1 ianuarie 2002, sistemele de management si control care asigura:
    - implementarea corespunzatoare a asistentei acordate prin acest memorandum de finantare, in conformitate cu principiile unui management financiar solid;
    - separarea functiilor de management si control;
    - ca declaratiile de cheltuieli prezentate Comisiei sunt corecte si provin dintr-un sistem contabil bazat pe documente justificative care sunt disponibile pentru verificare;
    b) sa verifice regulat ca masurile finantate de Comunitate au fost corect realizate;
    c) sa previna neregulile si sa ia masuri impotriva acestora;
    d) sa recupereze orice sume pierdute ca rezultat al neregulilor sau neglijentei.
    (2) Sistemele de management si control ale tarilor beneficiare trebuie sa furnizeze un sistem corespunzator de audituri, astfel cum este definit in apendicele A la anexa nr. III.4, pentru a permite in special:
    - regularizarea inchiderii conturilor sintetice ale Comisiei cu inregistrarile contabile si cu documentele justificative de la diferitele niveluri administrative;
    - verificarea transferurilor fondurilor comunitare disponibile si ale altor fonduri;
    - examinarea planurilor tehnice si de finantare ale proiectului, a rapoartelor de progres, procedurilor de licitatie si contractare la diferite niveluri administrative.

    SECTIUNEA a X-a
    Monitorizarea

    Tarile beneficiare si Comisia vor asigura implementarea si monitorizarea in conformitate cu urmatoarele prevederi:
    (1) Infiintarea comitetelor de monitorizare trebuie sa aiba loc in urma unei intelegeri intre tarile beneficiare implicate si Comisie. Autoritatile si organismele desemnate de tara beneficiara, Comisie si, unde este cazul, de B.E.I. si/sau alte institutii cofinantatoare vor fi reprezentate in aceste comitete. Vor fi de asemenea reprezentate in astfel de comitete si autoritatile regionale sau locale si societatile private, in cazul in care acestea au competenta necesara pentru executarea unui proiect si daca sunt direct implicate in acest proiect.
    (2) Monitorizarea va fi facuta pe baza unor proceduri de raportare convenite in comun, de verificare prin sondaj si, daca este necesar, prin infiintarea unor comitete ad-hoc. Indicatorii se vor referi la caracterul specific al proiectului si la obiectivele acestuia. Acestia vor fi stabiliti astfel incat sa arate stadiul atins in executarea masurii in relatie cu planul si cu obiectivele propuse initial si progresul realizat in domeniul managementului si in alte probleme legate de acesta.
    (3) a) Pentru fiecare masura coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze Comisiei rapoarte de progres in ultimele 3 luni pana la sfarsitul fiecarui an intreg de implementare.
    b) Pentru intalnirile comitetelor de monitorizare coordonatorul national ISPA trebuie sa inainteze rapoarte de progres conform modelului standard furnizat de Comisie. Raportul trebuie sa intre in posesia Comisiei cu 15 zile lucratoare inaintea intalnirii programate.
    (4) Pe baza rezultatelor monitorizarii si tinand seama de observatiile comitetului de monitorizare, Comisia va ajusta sumele si conditiile de acordare a asistentei aprobate initial, precum si planul de finantare prevazut, daca este necesar, la propunerea tarilor beneficiare.
    Comisia va intocmi aranjamentele corespunzatoare pentru aceste modificari, in functie de natura si de importanta lor.

    SECTIUNEA a XI-a
    Transparenta in adjudecarea contractelor

    (1) Procedura care trebuie urmata pentru acordarea contractelor de lucrari, achizitii sau servicii va respecta principiile-cheie stabilite in titlul IX din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Uniunii Europene.
    (2) a) Participarea la procedurile de licitatie trebuie sa fie deschisa si pe baze egale pentru toate persoanele fizice sau juridice pentru care este aplicabil tratatul si tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile beneficiare ISPA.
    Prin urmare, se va cere ofertantilor sa isi declare nationalitatea si sa prezinte in sprijinul acesteia probe normal acceptate de propria legislatie.
    b) In cazurile justificate corespunzator, cum ar fi cofinantarea de la institutii financiare internationale, si dupa o examinare facuta din timp de Comitetul de management ISPA, Comisia poate permite nationalilor unor terte tari sa participe la licitatia pentru contracte.
    (3) a) Tarile beneficiare vor lua toate masurile necesare pentru a asigura o participare cat mai mare. Pentru aceasta si cand valoarea contractelor o cere, ele trebuie sa asigure publicarea in avans a invitatiei de participare la licitatie in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene si in "Monitorul Oficial" din tarile beneficiare.
    b) Se vor elimina, de asemenea, orice practici discriminatorii si specificatii tehnice care pot sa limiteze participarea pe baze egale a tuturor persoanelor fizice sau juridice din tarile membre sau din tarile beneficiare.
    c) In plus informatia trebuie lansata pe Internet intr-o forma transparenta.
    (4) Procedurile detaliate privind licitatiile si contractele sunt stabilite in Sistemul descentralizat de implementare (DIS), manual infiintat pentru programul PHARE.

    SECTIUNEA a XII-a
    Transparenta in contabilitate si in rapoartele proiectelor

    Tara beneficiara trebuie sa se asigure ca pentru masura la care se refera memorandumul de finantare toate organismele publice sau private implicate in managementul si in implementarea operatiunilor au fie un sistem separat de contabilitate, fie o codificare contabila adecvata a tuturor tranzactiilor implicate, ceea ce va facilita verificarea de catre Comisie si de catre autoritatile nationale de control a cheltuielilor efectuate. De asemenea, trebuie sa se asigure ca toate cheltuielile sunt corect atribuite proiectului in cauza.
    Autoritatile responsabile vor asigura accesul la toate documentele justificative cu privire la cheltuielile pentru fiecare proiect, pe o perioada de 5 ani dupa efectuarea ultimei plati pentru proiectul respectiv.

    SECTIUNEA a XIII-a
    Evaluarea ex-post

    Prin evaluarea ex-post se vor analiza atat utilizarea resurselor, cat si randamentul si eficienta asistentei si a impactului sau, precum si factorii ce contribuie la succesul sau esecul implementarii masurilor, realizarilor si rezultatelor.
    Dupa finalizarea masurilor Comisia si tarile beneficiare vor evalua modul in care acestea au fost indeplinite, inclusiv randamentul si eficienta utilizarii resurselor. Evaluarea va cuprinde si impactul real al implementarii lor, pentru a se stabili daca obiectivele initiale au fost atinse. Printre altele, aceasta evaluare se va referi si la contributia masurilor la implementarea politicilor Comunitatii in domeniul mediului sau contributia acestora la politicile privind reteaua transeuropeana extinsa si transportul in comun. De asemenea, ele vor evalua si impactul masurilor asupra mediului.

    ANEXA 3.2

                                PREVEDERI
privind eligibilitatea cheltuielilor pentru masurile finantate prin ISPA

    SECTIUNEA I
    Domeniul cheltuielilor

    ISPA acorda asistenta pentru urmatoarele masuri:
    1. proiecte de mediu care dau posibilitatea tarilor beneficiare sa se alinieze la cerintele legilor Comunitatii privind protectia mediului si la obiectivele Parteneriatului de Aderare;
    2. proiectele de infrastructura in transport, care promoveaza o mobilitate sustinuta, si, in particular, cele care constituie proiecte de interes comun in baza criteriilor Deciziei C.E. nr. 1.692/96*2) si cele care permit tarilor beneficiare sa se conformeze obiectivelor Parteneriatului de Aderare; acesta include interconectarea si interoperabilitatea retelelor nationale la retelele transeuropene si accesul la aceste retele;
    3. studii preliminare, evaluari si masuri de asistenta tehnica, inclusiv actiunile de informare si publicitate legate de proiectele eligibile. Acestea includ asistenta tehnica si administrativa in beneficiul mutual al Comisiei si al tarilor beneficiare, care nu sunt in mod normal in sarcina administratiei publice nationale, acoperind identificarea, pregatirea, managementul, monitorizarea, auditul si supervizarea proiectelor.
    Regulile specificate in sectiunile II - XII de mai jos, referitoare la proiectele mentionate la pct. 1 si 2 de mai sus, sunt totusi aplicate prin analogie si deciziilor pentru proiectele mentionate la pct. 3.
------------
    *2) Decizia C.E. nr. 1.692/96 a Parlamentului European si a Consiliului din 23 iulie 1996 privind directivele Comunitatii pentru dezvoltarea retelei de transport transeuropean.

    SECTIUNEA a II-a
    Definitii si concepte de baza

    1. Conceptul de proiect, etape ale proiectului si grupurile de proiecte
    In scopul prevazut de acest document se vor aplica urmatoarele definitii:
    a) un proiect reprezinta o serie de lucrari indivizibile economic in scopul atingerii unei functii tehnice precise si cu un scop clar identificat;
    b) o etapa independenta tehnic si financiar reprezinta o etapa care poate fi identificata ca operationala in intregul sau.
    O etapa poate acoperi, de asemenea, studiile preliminare, de fezabilitate sau tehnice necesare pentru indeplinirea unui proiect;
    c) pot fi grupate proiectele care indeplinesc urmatoarele conditii:
    - trebuie sa fie localizate pe acelasi curs de apa sau in aceeasi arie de captare ori sa fie situate de-a lungul aceluiasi coridor de transport;
    - trebuie cuprinse in acelasi plan global privind cursul de apa sau aria de captare ori coridorul, in scopuri bine identificate;
    - trebuie supervizate de un organism responsabil cu coordonarea si monitorizarea grupului de proiecte, in cazurile in care proiectele sunt derulate de autoritati competente diferite.

    2. Organismul responsabil cu implementarea
    a) Pentru proiectele finantate prin ISPA organismul responsabil cu implementarea este organismul responsabil cu licitatiile si contractarile. Acest organism este specificat in pct. 3 din anexa nr. I la memorandumul de finantare.
    Ca o consecinta, orice schimbare a organismului responsabil cu implementarea unui proiect trebuie sa fie aprobata de Comisie printr-un memorandum de finantare.
    b) In mod normal prin acest organism se intelege beneficiarul final al asistentei acordate prin ISPA. Numai acest organism efectueaza cheltuieli eligibile.
    c) Totusi acest organism poate delega implementarea altui organism care poate, de asemenea, sa efectueze cheltuieli eligibile. In asemenea cazuri Comisia trebuie informata despre tipul delegarilor propuse si trebuie sa primeasca o copie de pe documentele relevante.

    3. Conceptul de administratie publica
    Administratia publica poate cuprinde urmatoarele trei niveluri de guvernamant:
    - organisme de guvernamant centrale (nivel national);
    - organisme de guvernamant regionale;
    - organisme de guvernamant locale.
    In plus, acest concept poate include si organismele a caror activitate poate intra intr-un cadru legal sau administrativ, in virtutea faptului ca sunt privite ca echivalent al unor organisme publice.

    4. Implementarea si perioada de implementare a unui proiect
    a) Implementarea unui proiect cuprinde toate etapele de la planificarea preliminara (incluzand studiul variantelor) pana la finalizarea proiectului aprobat si pana la masurile de publicitate pentru un proiect finantat.
    b) Memorandumul de finantare se poate aplica uneia sau mai multor etape mentionate mai sus.
    c) Perioada de implementare a proiectului reprezinta, ca regula generala, perioada necesara pentru finalizarea etapelor sus-mentionate, pana in momentul in care proiectul devine complet operational si obiectivul fizic descris in memorandumul de finantare a fost finalizat/definitivat.

    5. Evidenta documentelor si transparenta
    Orice cheltuiala declarata Comisiei trebuie sa se bazeze pe intelegeri legale obligatorii si/sau pe documente. Este imperativa existenta unei evidente documentare corespunzatoare.
    In scopul maximizarii transparentei si pentru a permite controlul Comisiei si/sau al autoritatii nationale competente de control financiar asupra cheltuielilor, fiecare tara beneficiara trebuie sa se asigure ca orice organism implicat in managementul si implementarea proiectelor a stabilit o evidenta contabila separata referitoare la proiectul descris in memorandumul de finantare.

    6. Cheltuieli
    Cheltuielile trebuie raportate la platile certificate si facute efectiv de organismul responsabil cu implementarea, sustinute de facturi platite sau de documente contabile cu valoare probativa echivalenta.
    Documentul contabil cu valoare probativa echivalenta reprezinta orice document transmis de autoritatea definita la pct. 2 din aceasta sectiune pentru a demonstra ca intrarile contabile ofera o imagine adevarata si corecta a tranzactiilor reale implicate, in concordanta cu practicile contabile standard. Este necesara o aprobare prealabila a Comisiei atunci cand se folosesc documente contabile cu valoare probativa echivalenta.

    SECTIUNEA a III-a
    Principalele categorii de cheltuieli eligibile

    Ca regula generala, cheltuielile legate de:
    - studiile de fezabilitate;
    - planificare si proiectare, inclusiv studiul privind impactul asupra mediului;
    - pregatirea terenului;
    - constructii;
    - utilaje si instalatii implicate permanent in proiect;
    - testare si instruire;
    - managementul proiectului;
    - masurile compensatorii si de reducere a impactului asupra mediului;
    - alte tipuri de cheltuieli specificate in memorandumul de finantare;
    - masurile luate ca urmare a prevederilor anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea
sunt subiecte eligibile pentru competentele prezentate mai jos.

    SECTIUNEA a IV-a
    Studii de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectului

    1. Cheltuieli legate de studiile de fezabilitate, planificarea si proiectarea proiectelor
    a) Cheltuielile legate de studiile de fezabilitate, planificare, incluzand studiile privind impactul asupra mediului, expertize legate de proiect si proiectarea proiectelor sunt, ca regula generala, eligibile, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fie direct legate de unul sau mai multe proiecte si sa fie aprobate in mod special printr-un memorandum de finantare.
    b) In cazurile in care mai multe proiecte se deruleaza prin acelasi contract sau cand organismul responsabil cu implementarea exercita functiile de mai sus pe cont propriu, acestea trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valori probative echivalente (de exemplu, cu ajutorul sistemului de alocare a timpului).

    2. Implicarea administratiei publice
    In cazurile in care functionarii din administratia publica sunt implicati in activitatile mentionate la pct. 1 a) din aceasta sectiune, cheltuielile pot fi acceptate ca eligibile de catre Comisie in cazuri clar justificate si in concordanta cu urmatoarele criterii:
    - functionarul a renuntat temporar la statutul sau de functionar in administratia publica;
    - cheltuielile trebuie sa aiba la baza un contract privind unul sau mai multe proiecte specificate; in cazul in care un contract se refera la mai multe proiecte, costurile trebuie sa fie alocate intr-un mod transparent (de exemplu, cu ajutorul programarilor in timp);
    - cheltuielile trebuie sa fie direct legate de unul sau de mai multe proiecte individuale avute in vedere;
    - contractul trebuie sa fie limitat in timp si nu trebuie sa depaseasca data limita stabilita pentru finalizarea proiectului;
    - sarcinile care trebuie indeplinite pentru acel contract nu trebuie sa acopere atributii administrative generale, cum sunt cele specificate la pct. 1 din sectiunea a VIII-a;
    - dispozitiile nu trebuie sa fie folosite pentru a ocoli procedurile de achizitii publice ale Comunitatii.

    SECTIUNEA a V-a
    Pregatirea terenului si constructiile

    a) In cazurile in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau parti din acestea pe cont propriu, costurile trebuie contabilizate printr-un sistem contabil separat si transparent al proiectului, bazat pe documente contabile sau pe documente cu valoare probativa echivalenta.
    In cazul in care sunt implicati functionari ai administratiei publice, se aplica prevederile specificate la pct. 2 din sectiunea a IV-a.
    b) Costurile eligibile trebuie sa includa doar costurile reale aparute dupa datele specificate la pct. 1 din sectiunea a X-a si legate direct de proiect. Costurile eligibile pot include toate sau numai unele dintre urmatoarele categorii:
    - costuri privind munca (salarii brute si nete);
    - cheltuieli pentru utilizarea durabila a echipamentelor pe perioada constructiilor;
    - costuri de productie folosite pentru implementarea proiectului;
    - costuri de functionare si alte categorii de cheltuieli, daca sunt in mod specific justificate; acestea trebuie alocate in mod echitabil, in concordanta cu standardele contabile general recunoscute;
    - cheltuielile de functionare impuse nu sunt eligibile in cazul in care organismul mentionat la pct. a) de mai sus este inclus in administratia publica.
    c) Ca regula generala, costurile trebuie sa fie evaluate la pretul pietei.

    SECTIUNEA a VI-a
    Achizitii, inchirieri de echipamente si active necorporale (licente, software etc.)

    1. Echipamentul durabil care este parte a cheltuielilor de capital din cadrul proiectului
    a) Cheltuielile privind achizitiile sau productia de utilaje si echipamente care vor fi permanent instalate si fixate in proiect sunt eligibile daca sunt cuprinse in inventarul echipamentului durabil de catre organismul specificat la pct. 2 din sectiunea a II-a si sunt considerate ca fiind cheltuieli de capital, in concordanta cu conventiile standard de contabilitate.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 3 din sectiunea a IX-a, inchirierea acestor echipamente este considerata ca parte a costurilor de operare si este neeligibila.

    2. Achizitiile de active necorporale
    Achizitiile si utilizarea activelor necorporale, ca de exemplu patentele, sunt eligibile daca sunt necesare pentru implementarea proiectului.

    3. Echipamente utilizate pentru implementarea proiectului
    a) In cazul in care organismul responsabil cu implementarea executa pregatirea terenului si lucrarile de constructie sau o parte din acestea pe cont propriu, cheltuielile privind achizitiile sau productia echipamentelor care sunt angajate pe perioada fazei de implementare a proiectului nu sunt eligibile.
    b) Echipamentele durabile, care sunt in mod expres achizitionate sau produse pentru implementarea proiectului, pot fi considerate eligibile daca acestea sunt fara valoare economica ori sunt distruse dupa folosinta si daca sunt specificate in memorandumul de finantare.

    4. Echipamentele durabile utilizate de administratia publica
    a) Cheltuielile privind achizitia sau inchirierea de echipamente durabile utilizate de administratia publica nu sunt eligibile.
    b) Fara a prejudicia prevederile pct. 2 sau 3 din sectiunea a VIII-a, cheltuielile privind echipamentul sau cele necesare pentru inchirierea acestuia, utilizat de administratia publica ca urmare a sarcinilor privind monitorizarea si supervizarea, pot fi eligibile numai cu acordul Comisiei.

    SECTIUNEA a VII-a
    Achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata

    Cheltuielile cu achizitionarea terenului si taxa pe valoarea adaugata (T.V.A.) nu sunt eligibile.

    SECTIUNEA a VIII-a
    Cheltuieli administrative

    1. Principii generale
    Ca regula generala, cheltuielile administratiei publice, inclusiv salariile functionarilor de la nivel national, regional si local, nu sunt eligibile pentru asistenta (inclusiv asistenta tehnica), cu exceptia cheltuielilor clar fundamentate provenite din obligatiile ce revin pentru realizarea controalelor financiare, monitorizarea financiara si fizica, evaluarea si prevenirea neregulilor si a cheltuielilor care intra sub incidenta obligatiilor de recuperare a sumelor pierdute.
    Cu exceptia Fondului National, costurile care includ salariile legate de angajarea temporara, la initiativa Comisiei, a personalului temporar, fie functionari publici, fie proveniti din sectorul privat, pentru lucrari privind managementul, urmarirea, evaluarea si controlul sunt eligibile prin masuri de asistenta tehnica, astfel cum sunt definite la pct. 3 din sectiunea I.
    Echipamentul pentru monitorizare poate fi eligibil daca acest lucru este permis in mod specific printr-o masura de asistenta tehnica mentionata in memorandumul de finantare.

    2. Comitetul de organizare si monitorizare
    a) Fara a prejudicia prevederile pct. 1 de mai sus, cheltuielile aparute in organizarea procesului de monitorizare sunt eligibile prin prezentarea unor documente justificative.
    b) Ca regula generala, costurile permise includ una sau mai multe dintre urmatoarele categorii:
    - servicii de traducere;
    - inchirierea de sali de conferinte si aranjamentele auxiliare;
    - inchirierea de echipamente audio-video si alte echipamente electronice necesare;
    - procurarea documentatiei si a facilitatilor aferente;
    - taxe pentru participarea expertilor;
    - cheltuieli pentru calatorii.
    c) Salariile si alocatiile pentru functionarii din administratia publica, intervenite in acest context, nu sunt eligibile.

    3. Intalniri la cererea Comisiei
    Regulile prevazute la pct. 2 de mai sus pot fi aplicate prin analogie la organizarea de intalniri ad-hoc la cererea Comisiei.

    SECTIUNEA a IX-a
    Alte tipuri de cheltuieli

    1. Managementul si supervizarea proiectului
    Cheltuielile referitoare la managementul si supervizarea proiectului sunt, ca regula generala, eligibile. Sunt aplicate prevederile specificate la pct. 1 si 2 din sectiunea a IV-a.

    2. Costuri financiare
    Nici un tip de costuri financiare legate de realizarea proiectului nu este eligibil; acestea privesc in particular dobanzile pentru finantarea intermediara, comisioane bancare, comisioane de garantie etc.
    Garantiile bancare legate de imprumuturile bancare folosite pentru finantarea proiectului pot fi eligibile cu acordul Comisiei.

    3. Tehnici financiare care nu implica un transfer imediat al activelor proprii
    Fara a prejudicia prevederile pct. 2, tehnicile financiare care nu necesita implicarea imediata a transferului activelor proprii pot fi considerate eligibile daca sunt justificate si aprobate in memorandumul de finantare.
    Tarile beneficiare trebuie sa demonstreze printr-o analiza a riscurilor ca tehnicile folosite sunt mai avantajoase din punct de vedere economic decat achizitionarea directa a unor bunuri.
    4. Cheltuieli de operare, costuri curente ale proiectelor finantate
    a) Nici un tip de costuri de operare aparute dupa finalizarea proiectului nu este eligibil.
    b) Ca exceptie de la prevederile pct. a) de mai sus, cheltuielile pentru pregatirea personalului pentru operare si testarea proiectului si a echipamentelor pot fi luate in considerare ca fiind cheltuieli eligibile pentru o anumita perioada definita in memorandumul de finantare.
    c) Principiile definite la pct. a) si b) de mai sus sunt valabile, de asemenea, pentru o componenta individuala completa a unui proiect sau a unui grup de proiecte, chiar si in cazul in care intregul proiect nu a fost inca finalizat.

    5. Masuri de publicitate si informare
    Cheltuielile pentru masurile luate in conformitate cu prevederile anexei nr. III.6 privind informarea si publicitatea sunt eligibile.

    SECTIUNEA a X-a
    Perioada de eligibilitate

    1. Limita initiala de timp privind eligibilitatea
    Limita initiala de timp privind eligibilitatea este evaluata diferentiat, in conformitate cu urmatoarele situatii:
    a) Cand selectia proiectului, licitatia si contractarea de catre tarile beneficiare fac obiectul aprobarii ex-ante a Comisiei*3), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care memorandumul de finantare a proiectului este semnat de Comisie.
    In caz exceptional, cand finantarea proiectului este realizata printr-o combinatie fie de la B.E.I., fie de la alta institutie finantatoare si asistenta financiara nerambursabila ISPA, cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data incheierii acordului cu B.E.I. sau cu alta institutie finantatoare, pentru fiecare proiect. Ca regula generala, aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 6 luni de la data mentionata la primul subparagraf. Sunt necesare in mod obligatoriu urmatoarele conditii:
    - lucrarile si contractele pentru care se aplica prevederile trebuie sa fie identificate in memorandumul de finantare;
    - B.E.I. sau alta institutie finantatoare certifica respectarea prevederilor art. 108 (2), 109 (2) si (3), 114 (1), 115, 117 si 118 din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    In cazurile de mai sus, ca regula generala, Comisia dispune aplicarea, dupa examinarea de catre Comitetul de management ISPA, a prevederilor art. 114 (2) din Reglementarea financiara aplicabila bugetului general al Comisiei Europene.
    b) Dupa decizia Comisiei de a acorda sprijin agentiilor de implementare ale tarilor candidate pe baze descentralizate*4), cheltuielile sunt eligibile pentru asistenta de la data la care cererea ajunge la Comisie (serviciul ISPA), cu conditia ca cererea sa poata fi considerata completa.
    Platile facute inainte de data specificata la pct. a) si b) de mai sus sunt neeligibile.

    2. Modificari ale proiectelor
    a) Orice modificare a unui proiect aprobat, care este egala cu sau mai mare de 5 milioane euro ori de 20% din costul total al acestuia, oricare ar fi mai mic, trebuie considerata o modificare substantiala a proiectului. Modificarile majore ale obiectelor fizice ale proiectelor care schimba natura acestuia sunt, de asemenea, tratate ca fiind "substantiale".
    Regulile stabilite la paragraful 1 se aplica si pentru eligibilitatea cheltuielilor privind modificarile de mai sus.
    b) Pentru orice alta modificare a proiectului cheltuielile privind noi elemente fizice suplimentare sau extinse sunt eligibile din momentul in care cererea de modificare este primita de Comisie (serviciul ISPA).
    c) Cererea pentru modificari si informatiile relevante anexate la aceasta pot fi prezentate Comitetului de monitorizare. Inregistrarea cererii si a materialelor depuse trebuie sa fie facuta in minuta intalnirii.

    3. Timpul limita final privind eligibilitatea
    a) Data finala a eligibilitatii este specificata, ca regula generala, in art. 4 paragraful (3) din memorandumul de finantare.
    b) Data finala depinde de platile facute de organismul responsabil cu implementarea.
    c) Data finala a eligibilitatii este prevazuta in memorandumul de finantare respectiv. Dupa ce aceasta data a expirat beneficiarul dispune de o perioada de 6 luni pentru a supune Comisiei cererea de plata finala impreuna cu raportul final si o notificare, astfel cum este prevazut in paragraful (6) din sectiunea a III-a din anexa nr. III.1 si in apendicele B la anexa nr. III.4 la memorandumul de finantare.
    d) Comisia nu poate extinde aceasta perioada de 6 luni.
------------
    *3) Vezi art. 12 (1) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.
    *4) Vezi art. 12 (2) din Reglementarea Consiliului (C.E.) nr. 1.266/99 din 21 iunie 1999.

    SECTIUNEA a XI-a
    Cererile de plata

    Cererile de plata prezentate Comisiei de tarile beneficiare au la baza facturile deja platite, astfel cum sunt definite la pct. 6 din sectiunea a II-a.
    In cazul lucrarilor angajate de un concesionar sau de un organism echivalent autoritatea guvernamentala responsabila trebuie sa certifice corectitudinea cheltuielilor. Cererile de plata trebuie sa fie inregistrate si certificate de responsabilul national cu autorizarea. Cererile sunt apoi inaintate Comisiei prin intermediul Delegatiei Comisiei.

    SECTIUNEA a XII-a
    Alte elemente specificate in detaliu

    (1) Orice intrebari aparute, care nu sunt explicit specificate in principiile referitoare la eligibilitatea cheltuielilor in cadrul proiectelor finantate prin ISPA, trebuie discutate cu Comisia. Comisia se va stradui sa raspunda intrebarilor in mod deschis, in spiritul inscris in aceste principii si cu referire la principiile stabilite pentru fondurile de coeziune.
    (2) In cazul conflictelor dintre aceste principii si regulile nationale de eligibilitate principiile prezentate mai sus trebuie sa primeze.

    ANEXA 3.3a)

    Model de cerere de plata pentru raportarea progresului financiar si fizic

         INSTRUMENTUL PENTRU POLITICI STRUCTURALE DE PREADERARE - ISPA

                             CERERE DE PLATA

    A. Tipul platii
 ______________________________________________________________________________
|                        _                                          _          |
| Plati peste 80%       |_|             Plati intermediare         |_|         |
|                                                                   _          |
|                                       Plati ale balantei finale  |_|         |
|______________________________________________________________________________|

    B. Fondul National/Identificarea contului
 ______________________________________________________________________________
| Numele:                                                                      |
| Adresa:                                                                      |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                 Fax:                                |
| E-mail:                                                           |
| Denumirea bancii:                                                            |
| Sediul bancii:                                                               |
| Codul postal:                            Oras:                               |
| Numarul contului:                        Codul scurt:                        |
|______________________________________________________________________________|

    C. Masuri
 ______________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                              |
| Codul masurii ISPA:                      Codul national de referinta:        |
| Numarul memorandumului de finantare                                          |
| curent:                                                                      |
| Data:                                                                        |
|______________________________________________________________________________|

    D. Autoritatea responsabila cu implementarea
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea:                                                                   |
| Sediul:                                                                      |
| Cod postal:                              Oras:                               |
| Persoana de contact:                                                         |
| Telefon:                                                                     |
| E-mail:                                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    E. Cheltuieli intervenite si plati ISPA
 ______________________________________________________________________________
| a) Cheltuieli eligibile confirmate la data:                                  |
| b) In aceasta cerere de plata:                                               |
| c) = a) + b) cheltuieli cumulative la data:                                  |
| d) Plati cerute de aceasta cerere:                                           |
| e) = d)/b)% din cheltuielile confirmate:                                     |
| Totalul platilor ISPA primite de Fondul National (NF) pana la data:          |
|______________________________________________________________________________|

    F. Cheltuielile eligibile curente pe categorii (moneda: euro)
 ______________________________________________________________________________
|  Categorii de   |Cheltuieli  |Cheltuieli|Cheltuieli|Totalul      |Rata de    |
|  cheltuieli*)   |in          |confirmate|confirmate|cheltuielilor|executie   |
|                 |memorandumul|anterior  |in aceasta|confirmate   |financiara |
|                 |de finantare|          |cerere de |             |           |
|                 |curent      |          |plata pana|             |           |
|                 |            |          |la data   |             |           |
|                 |            |          |..........|             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
|                 |     (1)    |     (2)  |    (3)   | (4)=(2)+(3) |(5)=(4)/(1)|
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Taxe de         |            |          |          |             |           |
| proiectare      |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Pregatirea      |            |          |          |             |           |
| terenului       |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Principalele    |            |          |          |             |           |
| lucrari         |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Utilaje si      |            |          |          |             |           |
| echipamente     |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Asistenta       |            |          |          |             |           |
| tehnica         |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Supervizare     |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Altele          |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
| Total:          |            |          |          |             |           |
|_________________|____________|__________|__________|_____________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 9.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    G. Indicatorii fizici ai executiei
 ______________________________________________________________________________
| Tipul     |Indicatori fizici*)|Executia  | Pana la   | Pana la   | Rata      |
| lucrarii*)|___________________|fizica    | (data)    | (data)    | executiei |
|           |Unitatea|Cantitatea|pana la   |___________|___________| fizice    |
|           |        |          |data      |Executia   |Executia   |   (%)     |
|           |        |          |platilor  |fizica     |fizica     |           |
|           |        |          |anterioare|referitoare|referitoare|           |
|           |        |          |          |la         |la         |           |
|           |        |          |          |aceasta    |solicitarea|           |
|           |        |          |          |cerere de  |totala     |           |
|           |        |          |          |plata      |inaintata  |           |
|           |        |__________|__________|___________|___________|___________|
|           |        |    (1)   |    (2)   |    (3)    |(4)=(2)+(3)|(5)=(4)/(1)|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
|___________|________|__________|__________|___________|___________|___________|
    *) Astfel cum se precizeaza in tabelul 15.1 din formularul aplicatiei pentru asistenta sau asa cum specifica modificarile acestuia.

    O lista suplimentara la contract poate fi potrivita.

    H. Scurta descriere a lucrarilor efectuate
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    I. Conditii specifice referitoare la masura (art. 8 din memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Referitor la conditii specifice, daca acestea exista, si modul in care       |
| acestea au fost indeplinite.                                                 |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    J. Observatii si recomandari ale autoritatilor de inspectie nationale sau comunitare (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Precizati cateva observatii si recomandari sumare, daca exista (cu referiri  |
| complete la sursa acestora), si modul in care acestea au fost indeplinite.   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    K. Probleme tehnice, financiare si legislative (anexa nr. III.1 la memorandumul de finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Referitor la orice probleme care pot aparea in implementarea masurilor,      |
| incluzand devieri de la planul de finantare original si explicatii cu privire|
| la actiunile intreprinse pentru corectare.                                   |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    L. Masuri adoptate in scopul informarii cu privire la asistenta oferita de Comunitate
 ______________________________________________________________________________
|                                                      _            _          |
| Panouri ridicate la locul executiei?           Da   |_|     Nu   |_|         |
|______________________________________________________________________________|
| Mijloacele folosite pentru informarea publicului asupra masurilor in cauza:  |
|              _                          _                    _               |
|     Presa   |_|          Televiziune   |_|          Radio   |_|              |
|                                  _                                           |
|     Alte mijloace audiovizuale  |_|                                          |
|     Tipul documentatiei scrise, disponibila pentru public                    |
|______________________________________________________________________________|

    M. Confirmarea responsabilului national cu autorizarea
 ______________________________________________________________________________
|   Prin prezenta declar ca cheltuielile eligibile confirmate se refera la     |
| articolele deja platite pentru realizarea investitiilor aprobate si ca nu    |
| sunt rezultat al schimbarii proiectului sau al lucrarilor efectuate in afara |
| celor prevazute in cadrul descrierii masurii si ca documentele originale     |
| privind platile indicate in listele anexate sunt pastrate de Fondul          |
| National sau de autoritatea responsabila cu implementarea, stampilate si     |
| disponibile in vederea consultarii si verificarii.                           |
|                                                                              |
|        Data:                           Semnatura si autentificarea           |
|______________________________________________________________________________|

                          ANEXA LA CEREREA DE PLATA

    Facturi*)
 ______________________________________________________________________________
| Titlul masurii:                                                              |
| Codul ISPA:                          Codul national:                         |
| Memorandum de finantare nr.:         Data:                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Furnizor    |Factura   |  Data  | Chitanta  |  Data  | Valoarea | Observatii |
| si contract |nr. ..... |        | nr. ..... |        |          |            |
|_____________|__________|________|___________|________|__________|____________|
|             |          |        |           |        |          |            |
|             |          |        |           |        |          |            |
|_____________|__________|________|___________|________|__________|____________|
| Total:      |          |        |           |        |          |            |
|_____________|__________|________|___________|________|__________|____________|
    *) Copiile stampilate corect de pe evidentele contabile referitoare la cheltuieli trebuie anexate la copia de pe cererea de plata transmisa responsabilului national cu autorizarea.

    Verificari si controale efectuate (anexa nr. III.1 la memorandumul de
finantare)
 ______________________________________________________________________________
| Controlul fizic al lucrarilor   Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Controlul financiar             Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|                                 Data:        Institutia responsabila:        |
|                                 Concluzii:                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3.3b)

    Model pentru formularul care va fi inaintat Comitetului de monitorizare

                       FORMULAR DE MONITORIZARE ISPA

    A. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                                       |
| Memorandum de finantare nr.:                   Data:                         |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    B. Executia financiara          Planul de plati
 ______________________________________________________________________________
| Anul |    Total costuri   |    Plati      | Cheltuieli|Total      |Diferente/|
|      |    eligibile       |    efectuate  | viitoare  |cheltuieli |cost total|
|      |____________________|_______________|___________|___________|   (%)    |
|      |Estimarea|Estimarea |(pana in|  (%) |(de  | (%) |     | (%) |          |
|      |acceptata|acceptata |prezent)|      |la   |     |     |     |          |
|      |initial  |in prezent|        |      |data)|     |     |     |          |
|      |_________|__________|________|______|_____|_____|_____|_____|__________|
|      |    (1)  |    (2)   |   (3)  | (4)= | (5) |(6)= |(7)= |(8)= |   (9)=   |
|      |         |          |        | (3)/ |     |(5)/ |(3)+ |(7)/ |[(7)-(2)]/|
|      |         |          |        | (2)  |     |(2)  |(5)  |(2)  |total (2) |
|______|_________|__________|________|______|_____|_____|_____|_____|__________|
|2000  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2001  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2002  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2003  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2004  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2005  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|2006  |         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|______|_________|__________|________|______|_____|_____|_____|_____|__________|
|Total:|         |          |        |      |     |     |     |     |          |
|______|_________|__________|________|______|_____|_____|_____|_____|__________|
|                                                 _          _                 |
| Schimbare propusa in planul de finantare:  Da  |_|    Nu  |_|                |
| Transmisa deja Comisiei Europene la data de:                                 |
| Urmeaza sa fie transmisa Comisiei Europene in data de:                       |
|                                                                              |
| Va fi prezentata Comitetului de monitorizare (anexati planul si motivele     |
| modificarii lui)                                                             |
|______________________________________________________________________________|

    C. Executia pe categorii de cheltuieli
 ______________________________________________________________________________
|Categoria de  | Decizia|   Plati         |  Cheltuieli    |   Total           |
|cheltuieli    | curenta|   efectuate     |  viitoare      |   cheltuieli      |
|(ca in cererea|        |_________________|________________|___________________|
|de plata)*)   |        |(pana in|   (%)  |(de la |   (%)  |          |   (%)  |
|              |        |prezent)|        | data) |        |          |        |
|              |________|________|________|_______|________|__________|________|
|              |   (1)  |   (2)  |  (3)=  |  (4)  |  (5)=  |  (6)=    |  (7)=  |
|              |        |        | (2)/(1)|       | (4)/(1)| (2)+(4)  | (6)/(1)|
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Proiectare   |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Organizare de|        |        |        |       |        |          |        |
| santier      |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Lucrari      |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Utilaje si   |        |        |        |       |        |          |        |
| echipamente  |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Asistenta    |        |        |        |       |        |          |        |
| tehnica      |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Supervizare  |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Altele       |        |        |        |       |        |          |        |
| (specificari)|        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
| Total:       |        |        |        |       |        |          |        |
|______________|________|________|________|_______|________|__________|________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    D. Executia fizica

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Tipul
    C - Cantitatea
    E - Executia fizica pana la incheierea masurii
 ______________________________________________________________________________
|Tipul       |Indicatori|Executia    |Progres in  |Executia    |Procentul  | E |
|lucrarilor*)|fizici    |fizica      |executia    |fizica      |de         |   |
|            |__________|pana la data|fizica de la|totala pana |executie   |   |
|            |  T  |  C |Comitetului |Comitetul de|la Comitetul|fizica     |   |
|            |     |    |de          |monitorizare|de          |  (%)      |   |
|            |     |    |monitorizare|anterior    |monitorizare|           |   |
|            |     |    |anterior    |            |actual      |           |   |
|            |     |____|____________|____________|____________|___________|___|
|            |     | (1)|     (2)    |    (3)     |(4)=(2)+(3) |(5)=(4)/(1)|(6)|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
|____________|_____|____|____________|____________|____________|___________|___|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    E. Motive pentru intarziere si diferente
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    F. Data prevazuta pentru finalizare
 ______________________________________________________________________________
| In memorandumul de finantare initial:                                        |
| In memorandumul de finantare actual:                                         |
| Data prevazuta pentru finalizare:                                            |
| Data modificata ce urmeaza sa fie propusa Comitetului de monitorizare:       |
|______________________________________________________________________________|

    De anexat, daca este necesar, informatii referitoare la:
    - adjudecarea contractelor;
    - aspecte legate de protectia mediului;
    - conditii stabilite in memorandumul de finantare;
    - probleme aparute pe parcurs.

    ANEXA 3.3c)

                   Model pentru solicitarea de modificari

                        PROPUNERE DE MODIFICARE ISPA

    Autoritatea responsabila cu implementarea:

    1. Identificarea masurii
 ______________________________________________________________________________
| Denumirea masurii:                                                           |
| Autoritatea responsabila cu implementarea:                                   |
| Codul ISPA al masurii:                                            |
| Memorandum de finantare nr.:                          Data:                  |
| Contributia asistentei ISPA:                                                 |
|______________________________________________________________________________|

    2. Schimbarea datei de finalizare a masurii
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Data curenta:                 Data propusa pentru finalizare:                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    3. Schimbari propuse in planul de finantare*)
                                                                      - euro -
 ______________________________________________________________________________
|   Anul   |   Cheltuieli eligibile totale   |   Cheltuieli eligibile          |
|          |   conform memorandumului        |   efectuate sau previziuni      |
|          |   de finantare in vigoare       |   pentru cheltuielile totale    |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2000   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2001   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2002   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2003   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2004   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2005   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|   2006   |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|  Total:  |                                 |                                 |
|__________|_________________________________|_________________________________|
|                                                _                _            |
| Solicitare de crestere a asistentei        Da |_|           Nu |_|           |
| Suma solicitata drept crestere (euro)                                        |
|______________________________________________________________________________|
    *) De anexat planul de finantare modificat.

    4. Modificari in costurile eligibile ale masurii
 ______________________________________________________________________________
| Categoria cheltuielii*) | Costuri totale    | Modificarea | Costuri totale   |
|                         | eligibile curente | solicitata  | eligibile propuse|
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Proiectare              |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Organizare de santier   |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Lucrari                 |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Utilaje si echipamente  |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Asistenta tehnica       |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Supervizare             |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Altele (specificari)    |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
| Total:                  |                   |             |                  |
|_________________________|___________________|_____________|__________________|
    *) Este de dorit si o defalcare pe contract.

    5. Modificari ale indicatorilor fizici
 _______________________________________________________________________________
|___________________|___________________|__________________|___________________|
|___________________|___________________|__________________|___________________|
|___________________|___________________|__________________|___________________|
|___________________|___________________|__________________|___________________|
|___________________|___________________|__________________|___________________|
|___________________|___________________|__________________|___________________|

    6. Modificari ale caracteristicilor masurii
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    7. Motive pentru modificarile propuse
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Propunerea de modificare:
    Data inaintarii solicitarii de modificare:
    Semnatura coordonatorului national ISPA

    ANEXA 3.4

                                  ACORD
privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acordul privind cerintele minime de control financiar aplicabile masurilor finantate prin ISPA, denumit in continuare CMCF, se aplica asistentei financiare furnizate in baza prezentului memorandum de finantare si implementate de administratia tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 2-a
    1. Sistemele de control si management ale tarii beneficiare trebuie:
    a) sa asigure implementarea corespunzatoare a asistentei in concordanta cu obiectivele managementului financiar adecvat;
    b) sa furnizeze o certificare corespunzatoare a validitatii solicitarilor pentru platile intermediare si plata finala, bazata pe cheltuielile efectuate;
    c) sa furnizeze un sistem de audit corespunzator;
    d) sa specifice institutiile si responsabilitatile si, in particular, controlul efectuat la diferite niveluri pentru a asigura validitatea certificarii;
    e) sa faciliteze identificarea posibilelor puncte slabe sau riscuri ce pot aparea in executarea actiunilor si a proiectelor;
    f) sa stabileasca masurile corective necesare pentru eliminarea punctelor slabe, riscurilor sau neregulilor identificate pe parcursul executiei proiectului, in particular in ceea ce priveste managementul financiar.
    2. Pentru atingerea obiectivelor CMCF un sistem de audit corespunzator este cel care indeplineste cerintele mentionate in apendicele A.

    SECTIUNEA a 3-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze controale periodice sau finale ale masurilor si proiectelor, denumite in continuare controale, efectuate in particular pentru:
    a) a verifica eficienta sistemelor de management si control in vigoare;
    b) a verifica selectiv, pe baza analizei riscului, declaratiile de cheltuieli de la diferitele niveluri implicate.
    2. Tarile beneficiare trebuie sa organizeze o distributie egala a controalelor pe parcursul perioadei in cauza.
    3. La selectia masurilor si proiectelor ce vor face obiectul controalelor se vor avea in vedere:
    a) controlul unui esalon reprezentativ de proiecte in ceea ce priveste tipul si marimea lor;
    b) factorii de risc identificati de controalele nationale sau ale Comunitatii;
    c) concentrarea proiectelor sub tutela unor autoritati de implementare sau beneficiari finali, astfel incat principalele autoritati de implementare si beneficiarii finali sa fie subiectul aceluiasi tip de control inainte de finalizarea fiecarui proiect.

    SECTIUNEA a 4-a
    Pe parcursul controalelor tarile beneficiare trebuie sa urmareasca verificarea urmatoarelor:
    a) aplicarea practica si eficacitatea sistemelor de management si control;
    b) corespondenta dintre inregistrari si documentele justificative la nivelul beneficiarului final si al autoritatilor intermediare, pentru un numar adecvat de documente contabile;
    c) existenta unui sistem de audit adecvat;
    d) natura si calendarul cheltuielilor relevante (angajamente si plati) pentru un numar adecvat de cheltuieli, corespunzator cerintelor Comunitatii, in ceea ce priveste caracteristicile fizice aprobate ale proiectului si ale lucrarilor executate;
    e) utilizarea proiectului este in concordanta cu cea descrisa in solicitarea de cofinantare din partea Comunitatii;
    f) contributiile financiare sunt in limitele stipulate in memorandumul de finantare si sunt platite beneficiarului final fara nici un fel de reducere sau intarziere nejustificata;
    g) a fost facuta disponibila cofinantarea nationala corespunzatoare;
    h) masurile cofinantate au fost implementate in concordanta cu prevederile memorandumului de finantare corespunzator masurii finantate.

    SECTIUNEA a 5-a
    Controalele trebuie sa stabileasca daca anumite probleme aparute au un caracter sistematic sau prezinta un risc pentru altii; trebuie, de asemenea, sa identifice cauzele unor astfel de situatii, orice examinari ulterioare si actiunile corective si preventive care sunt necesare.

    SECTIUNEA a 6-a
    Fiecare tara beneficiara si Comisia trebuie sa se consulte cel putin o data pe an in vederea coordonarii programelor de control, pentru a se putea maximiza efectele benefice ale tuturor resurselor alocate pentru control la nivel national si comunitar. Aceste consultari trebuie sa se refere la tehnicile de analiza a riscului care vor fi aplicate si trebuie sa tina seama de controalele recente, de rapoartele si comunicarile autoritatilor nationale, ale Comisiei si Curtii Europene de Conturi.

    SECTIUNEA a 7-a
    1. Tarile beneficiare trebuie sa asigure investigarea si solutionarea corespunzatoare a neregulilor evidente raportate in urma controalelor nationale sau comunitare.
    2. Daca o neregula evidenta nu a fost solutionata in mod corespunzator in termen de 6 luni din momentul in care a fost raportata autoritatii de implementare in cauza, tara beneficiara trebuie sa informeze Comisia, in cazul in care nu a informat-o in conditiile prevazute in anexa nr. III.5.
    3. Pentru paragrafele 1 si 2, solutionat corespunzator inseamna prezentarea de dovezi suficiente care sa demonstreze ca neregula nu a existat sau a fost corectata de beneficiarul final ori de autoritatea de implementare in fata persoanei sau a organizatiei adecvate, responsabila pentru control in tara beneficiara.
    Daca o anumita neregula are un caracter sistematic, solutionat corespunzator inseamna adoptarea actiunilor necesare pentru corectarea cazurilor care nu au fost identificate in mod individual in cadrul controalelor, pentru a se preveni repetarea lor.
    4. Dovezile la care se face referire in paragraful 3 pot consta in copii de pe inregistrarile contabile si de pe documentele relevante sau de pe orice alt document necesar.

    SECTIUNEA a 8-a
    1. Tara beneficiara va prezenta Comisiei o declaratie elaborata de o persoana sau de o organizatie independenta de serviciul de implementare, al carei model indicativ este prezentat in apendicele B, nu mai tarziu de data solicitarii platii finale referitoare la masura finantata. Declaratia va cuprinde concluziile controalelor efectuate in anii precedenti si va furniza concluzii referitoare la validitatea solicitarii efectuarii platii finale, a legalitatii si regularitatii operatiunilor, cu evidentierea declaratiei finale privind cheltuielile.
    2. In cazul in care exista puncte slabe importante in ceea ce priveste managementul si controlul sau frecventa ridicata a neregulilor inregistrate nu permite furnizarea unei asigurari de ansamblu pentru validitatea solicitarii efectuarii platii finale, declaratia trebuie sa se refere la aceste circumstante si sa furnizeze o evaluare a dimensiunii problemelor si a impactului financiar.
    In asemenea cazuri Comisia poate solicita efectuarea unui control in vederea identificarii si rectificarii neregulilor intr-o perioada specificata.

    SECTIUNEA a 9-a
    Tarile beneficiare vor informa Comisia pana la data de 30 iunie a fiecarui an, iar pentru prima oara pana la data de 30 iunie 2002 cel tarziu, in ceea ce priveste aplicarea CMCF in anul calendaristic precedent, cu referire speciala la cerintele sectiunii a 2-a si incluzand orice completari sau actualizari necesare ale descrierii sistemelor de management si control, cerute in sectiunea a IX-a din anexa nr. III.1.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia si tara beneficiara trebuie sa lucreze impreuna pentru a se asigura ca obiectivele acestui acord sunt indeplinite in cadrul aranjamentelor administrative din fiecare tara beneficiara.

    SECTIUNEA a 11-a
    1. Persoanele si organizatiile responsabile cu implementarea operatiunilor cofinantate de Comunitate trebuie sa se asigure ca toate documentele si evidentele contabile necesare pentru control sunt furnizate oficialilor responsabili de efectuarea controlului sau persoanelor imputernicite pentru aceasta.
    2. Oficialii responsabili de efectuarea controlului sau persoanele imputernicite pentru aceasta pot solicita sa le fie furnizate extrase sau copii de pe documentele ori evidentele contabile mentionate in paragraful 1.

    SECTIUNEA a 12-a
    Informatiile colectate pe parcursul controalelor trebuie sa fie protejate de secretul profesional, in concordanta cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si comunitare. Aceste informatii nu pot fi comunicate altor persoane decat celor care, conform atributiilor lor in cadrul tarii beneficiare sau in cadrul institutiilor comunitare, trebuie sa intre in posesia acestora pentru indeplinirea atributiilor respective.

    SECTIUNEA a 13-a
    Oficialii Comisiei Europene trebuie sa aiba acces la toate documentele elaborate in scopul efectuarii controlului in cadrul CMCF sau la cele referitoare la controale deja efectuate, inclusiv la informatiile stocate in sistemele de procesare a datelor.

    SECTIUNEA a 14-a
    Prevederile acestui acord nu impiedica tarile beneficiare sa aplice proceduri nationale de control mai riguroase decat cele descrise aici.

    Apendicele A

                           DESCRIEREA SUCCINTA
a cerintelor referitoare la informatiile necesare pentru un sistem de audit corespunzator

    Un sistem de audit corespunzator, descris in sectiunea a 2-a c), este indeplinit pentru o anumita forma de asistenta cand:
    1. Evidentele contabile tinute la nivelul de management corespunzator furnizeaza informatii detaliate despre platile facute beneficiarilor finali pentru fiecare proiect cofinantat, inclusiv data inregistrarii contabile, suma fiecarei cheltuieli, identificarea documentului justificativ, data si metoda de plata; inregistrarile vor fi sustinute de documentele justificative necesare (de exemplu, facturi).
    2. In cazul cheltuielilor care au doar partial legatura cu operatiunile cofinantate de Comunitate, exista justificari suficiente care sa demonstreze corectitudinea alocarii sumelor intre cele cofinantate de Comunitate si celelalte operatiuni. Justificari similare exista, de asemenea, pentru toate tipurile de cheltuieli care sunt recunoscute ca fiind eligibile ca valoare sau in raport cu celelalte costuri.
    3. Planurile tehnice si de finantare ale proiectelor, rapoartele de progres, documentele privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile, procedurile de licitatie si contractare etc. sunt pastrate disponibile la nivelul de management adecvat.
    4. La raportarea platilor catre o autoritate intermediara informatiile mentionate in paragraful 1 sunt incluse intr-o declaratie de cheltuieli detaliata care precizeaza, pentru fiecare proiect cofinantat de Comunitate, fiecare cheltuiala individuala, in vederea intocmirii sumei totale certificate. Aceste declaratii detaliate de cheltuieli constituie documentele de baza pentru inregistrarile contabile ale autoritatilor intermediare.
    5. Autoritatile intermediare vor tine inregistrari contabile pentru fiecare proiect si pentru sumele cheltuielilor certificate de fiecare data de beneficiarii finali. La raportarea catre ofiterul financiar mentionat in paragraful (9) din sectiunea a III-a din anexa nr. III autoritatile intermediare vor prezenta o lista cuprinzand proiectele aprobate in cadrul fiecarei forme de asistenta, impreuna cu informatiile pentru fiecare proiect, cuprinzand cel putin o identificare completa a proiectului si a beneficiarului final, data aprobarii asistentei financiare nerambursabile, sumele alocate si platite, perioada acoperita de cheltuieli si suma cheltuielilor pe masuri si subprograme. Aceste informatii constituie documentatia justificativa a inregistrarilor contabile facute de autoritatile desemnate si baza pentru pregatirea declaratiilor de cheltuieli care vor fi prezentate Comisiei.
    6. In cazul in care beneficiarii finali raporteaza direct autoritatii desemnate, declaratiile detaliate de cheltuieli, mentionate in paragraful 4, constituie documentatia justificativa pentru inregistrarile contabile ale autoritatii desemnate care este responsabila cu intocmirea listei cuprinzand proiectele, mentionata in paragraful 5.
    7. In cazurile in care una sau mai multe autoritati intermediare intervin intre beneficiarul final si autoritatile desemnate, fiecare autoritate intermediara solicita, pentru aria sa de responsabilitate, declaratii detaliate privind sumele cheltuite procesate la un nivel inferior, pentru a fi folosite ca documentatie justificativa pentru propriile inregistrari contabile, raportand institutiilor superioare un rezumat al sumelor cheltuite pentru fiecare proiect.
    8. In cazul altor moduri de organizare a procedurilor de management si de informare, inclusiv al transferurilor computerizate de date, toate autoritatile implicate vor obtine suficiente informatii de la nivelul inferior pentru a-si justifica propriile inregistrari contabile si sumele raportate la nivel superior, asigurand in acest fel un sistem de audit corespunzator al rezumatelor sumelor raportate Comisiei pentru fiecare cheltuiala si pentru documentele justificative la nivelul beneficiarului final.

    Apendicele B

                        MODEL INDICATIV AL DECLARATIEI
                care trebuie anexata la cererea finala de plata

    Catre Comisia Europeana
    Directoratul General
    REGIO

    Subiect: <Masura finantata prin ISPA - numarul si localizarea>

    1. Subsemnatul, ..........................................................,
                             (Se specifica numele, functia si serviciul.)
am examinat declaratia finala de plata pentru
..............................................................................,
        (Se indica masura finantata prin ISPA si perioada acoperita.)
impreuna cu cererea catre Comisie pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    Scopul controlului
    2. Am condus controlul in concordanta cu prevederile CMCF, am planificat si am executat controlul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca declaratia finala de cheltuieli si cererea de plata a sumelor provenite din asistenta comunitara nu contin declaratii false
............................................................................. .
      (Se descriu pe scurt etapele practice de executare a controlului.)

    Observatii
    3. Scopul controlului a fost ingradit de urmatoarele:
    a) .......................................................................;
    b) .......................................................................;
    c) ................................................................... etc.
       (Se vor indica limitarile controlului, de exemplu, probleme sistemice,
       deficiente de management, lipsa unui audit constant, lipsa documentatiei
       ajutatoare, cazurile aflate in proceduri legale etc.; se va estima suma
       cheltuielilor afectate de aceste limitari si asistenta comunitara
       corespunzatoare acestora.)

    4. Controlul impreuna cu concluziile oricarui alt control national sau din partea Comunitatii la care am avut acces au dezvaluit o frecventa scazuta/ridicata (se va indica corespunzator; daca este ridicata, se va explica) a erorilor/neregulilor. Toate erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator de autoritatile de management si nu par sa afecteze suma provenita din asistenta comunitara, cu urmatoarele exceptii:
    a) .......................................................................;
    b) .......................................................................;
    c) ................................................................... etc.
       (Se indica erorile/neregulile care nu au fost rezolvate corespunzator si,
       pentru fiecare caz, posibilul caracter sistemic al acestora, extinderea
       problemelor si marimea sumelor provenite din asistenta comunitara, care
       par sa fie afectate de acestea.)

    Concluzii
    In cazul in care nu exista limitari ale controlului, iar frecventa erorilor depistate este redusa si toate problemele au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. a) In urma controlului si a concluziilor oricarui control national sau din partea Comunitatii, la care am avut acces, opinia mea este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si cu prevederile programului, si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista unele limitari ale controlului, dar frecventa erorilor nu este ridicata, sau daca exista probleme care nu au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. b) Cu exceptia problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a erorilor/neregulilor care par ca nu au fost rezolvate in mod satisfacator si la care s-a facut referire la pct. 4, opinia mea, bazata pe controlul efectuat si pe concluziile oricarui control national sau din partea Comunitatii, la care am avut acces, este ca declaratia finala de cheltuieli prezinta corect, in toate aspectele materiale, cheltuielile facute in concordanta cu reglementarile si prevederile programului, si solicitarea facuta Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara pare sa fie valida.
    In cazul in care exista limitari majore ale controlului sau frecventa erorilor depistate este ridicata, chiar daca erorile/neregulile au fost rezolvate in mod satisfacator:
    5. c) Din cauza problemelor la care s-a facut referire la pct. 3 si/sau a frecventei ridicate a erorilor mentionate la pct. 4, nu sunt in pozitia de a exprima o opinie asupra declaratiei finale de cheltuieli si asupra solicitarii facute Comisiei pentru plata sumelor provenite din asistenta comunitara.

    ANEXA 3.5

                                  ACORD
cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor incasate eronat prin ISPA

    SECTIUNEA 1
    Acest acord nu trebuie sa afecteze aplicarea in tara beneficiara a regulilor referitoare la procedurile penale sau cooperarea judiciara dintre tarile beneficiare ori dintre Comisie si tarile beneficiare cu privire la problemele penale.

    SECTIUNEA a 2-a
    (1) Tarile beneficiare trebuie sa comunice Comisiei in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a memorandumului de finantare:
    - prevederile stabilite de lege, reglementarile sau actiunile administrative pentru aplicarea masurilor finantate prin ISPA;
    - lista cuprinzand autoritatile si organismele responsabile cu aplicarea masurii, principalele prevederi referitoare la rolul si functionarea acestor autoritati si organisme si la procedurile pentru aplicarea carora sunt responsabile.
    (2) Tarile beneficiare trebuie sa comunice imediat Comisiei orice amendamente la informatiile furnizate prin indeplinirea cerintelor paragrafului (1).
    (3) Comisia trebuie sa studieze comunicarile facute de tarile beneficiare si trebuie sa le informeze asupra concluziilor rezultate. Aceasta trebuie sa ramana in contact cu tarile beneficiare atat timp cat este necesar pentru indeplinirea prevederilor acestei sectiuni.

    SECTIUNEA a 3-a
    Neregula inseamna orice incalcare a prevederilor memorandumului de finantare, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a unui operator economic, care are ori a avut ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii si/sau a legilor nationale relevante ori o grupa de cheltuiala nejustificata.

    SECTIUNEA a 4-a
    (1) In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru, tarile beneficiare trebuie sa raporteze Comisiei, Oficiului European Antifrauda orice nereguli care au constituit subiectul initierii unor investigatii administrative sau judiciare.
    Pentru aceasta trebuie, pe cat posibil, sa dea detalii privind:
    - masura finantata prin ISPA;
    - prevederile care au fost incalcate, natura si suma cheltuielilor; in cazurile in care nu s-a efectuat nici o plata, sumele care ar fi fost platite gresit daca nu s-ar fi descoperit neregulile, cu exceptia cazurilor in care eroarea sau neglijenta este descoperita inaintea platii si nu conduce la pedepse administrative sau judiciare;
    - suma totala si distributia acesteia intre diferitele surse de finantare;
    - perioada in care sau momentul in care neregula a fost comisa;
    - practicile folosite pentru comiterea neregulii;
    - felul in care a fost descoperita neregula;
    - autoritatile nationale sau organismele care au intocmit raportul oficial cu privire la nereguli;
    - consecintele financiare, suspendarea, daca este cazul, a platilor si posibilitatile de recuperare;
    - data si sursa primei informatii care a dus la suspiciunea ca se comite o neregula, data la care a fost intocmit raportul oficial privind neregula si, daca este cazul, tara beneficiara si tertele tari implicate;
    - identitatea oricaror persoane fizice sau juridice implicate, exceptand cazurile in care asemenea informatii nu au relevanta in combaterea neregulilor din cauza caracterului neregulilor in cauza.
    (2) Daca unele dintre informatiile mentionate la paragraful (1) si, in particular, cele care privesc practicile folosite in comiterea neregulilor si maniera in care acestea au fost descoperite nu sunt disponibile, tarile beneficiare trebuie, pe cat posibil, sa furnizeze informatiile lipsa, atunci cand inainteaza Comisiei urmatoarele rapoarte trimestriale privind neregulile.
    (3) Daca reglementarile nationale prevad confidentialitatea investigatiilor, comunicarea informatiilor trebuie sa fie subiectul unei autorizari din partea unei instante judecatoresti competente.

    SECTIUNEA a 5-a
    Fiecare tara beneficiara trebuie sa raporteze Comisiei si, daca este necesar, statelor membre implicate orice nereguli descoperite sau presupuse ca au existat, atunci cand exista temerea ca:
    - acestea pot avea foarte rapid repercusiuni in afara teritoriului sau; si/sau
    - arata ca un nou mal praxix a fost implicat (folosit).

    SECTIUNEA a 6-a
    In timpul celor doua luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia, cu referire la orice alt raport anterior intocmit conform prevederilor sectiunii a 4-a, despre procedurile instituite ca urmare a neregulilor notificate anterior si a schimbarilor importante care rezulta din acestea, incluzand:
    - sumele care au fost sau se asteapta sa fie recuperate;
    - masurile interimare luate de tara beneficiara pentru asigurarea recuperarii sumelor platite gresit;
    - procedurile judiciare sau administrative instituite in vederea recuperarii sumelor platite gresit si pentru impunerea sanctiunilor;
    - motivele in cazul suspendarii procedurilor de recuperare; pe cat posibil, Comisia trebuie notificata inainte de luarea deciziei;
    - orice suspendari ale acuzarilor judiciare.
    Tarile beneficiare trebuie sa notifice Comisiei deciziile administrative sau judiciare ori principalele motive privind suspendarea acestor proceduri.

    SECTIUNEA a 7-a
    Daca nu exista nereguli de raportat in perioada de referinta, tarile beneficiare trebuie sa informeze Comisia despre acest lucru in aceeasi limita de timp stabilita in paragraful (1) din sectiunea a 4-a.

    SECTIUNEA a 8-a
    Atunci cand autoritatile competente din tara beneficiara decid, la cererea expresa a Comisiei, sa initieze sau sa continue procedurile legale in vederea recuperarii sumelor platite gresit, Comisia poate sa decida sa ramburseze tarii beneficiare, total sau partial, costurile legale si costurile care decurg direct din procedurile legale, la prezentarea probelor documentare, chiar daca procedurile nu au avut succes.

    SECTIUNEA a 9-a
    (1) Comisia trebuie sa pastreze contacte corespunzatoare cu tara beneficiara in scopul suplimentarii informatiilor furnizate despre neregulile la care se face referire in sectiunea a 4-a, despre procedurile mentionate in sectiunea a 6-a si, in particular, despre posibilitatea de recuperare.
    (2) Independent de contactele mentionate in paragraful (1), Comisia trebuie sa informeze tarile beneficiare atunci cand natura neregulii este de asemenea maniera incat sugereaza ca practici similare sau identice pot aparea in alte tari beneficiare.
    (3) Comisia trebuie sa organizeze pentru reprezentantii tarilor beneficiare intalniri de informare la nivelul Comunitatii, pentru a examina impreuna cu acestia informatiile obtinute conform sectiunilor 4, 5 si 6 si paragrafului (1) din aceasta sectiune, in special cu privire la invatamintele care trebuie trase in viitor referitoare la nereguli, la masurile de prevenire si la procedurile legale.
    (4) La cererea unei tari beneficiare sau a Comisiei tarile beneficiare si Comisia trebuie sa se consulte in scopul eliminarii oricarui aspect ce prejudiciaza interesele Comisiei, care devine evident in timpul indeplinirii prevederilor in vigoare.

    SECTIUNEA a 10-a
    Comisia trebuie sa informeze cu regularitate tarile beneficiare, in cadrul conventiei de prevenire a fraudelor, despre ordinul de marime al fondurilor implicate in neregulile care au fost descoperite si despre categoriile de nereguli, impartite pe tipuri si pe sume (valoric).

    SECTIUNEA a 11-a
    (1) Tarile beneficiare si Comisia trebuie sa ia toate precautiile necesare pentru a se asigura ca informatiile pe care le schimba raman confidentiale.
    (2) Informatiile la care se face referire in acest acord nu pot fi trimise in particular altor persoane decat celor din tarile beneficiare sau din cadrul institutiilor comunitare, care au, conform atributiilor lor, acces la acestea, decat daca tarile beneficiare care le furnizeaza au specificat in mod expres aceasta.
    (3) Numele persoanelor fizice sau juridice pot fi dezvaluite altor tari beneficiare sau institutii comunitare numai daca acest lucru este necesar pentru prevenirea sau pedepsirea unei nereguli sau pentru a se stabili daca o presupusa neregula a avut loc.
    (4) Informatiile comunicate sau obtinute in orice mod, potrivit acestui acord, vor fi supuse confidentialitatii profesionale si vor fi protejate in acelasi mod in care informatii similare sunt protejate de legislatia nationala a tarilor beneficiare care le primesc si de prevederile corespondente aplicabile institutiilor Comunitatii.
    In plus aceste informatii nu pot fi folosite in alt scop decat cel prevazut in prezentul acord decat daca autoritatile care le-au furnizat si-au dat acordul expres si cu conditia ca prevederile in vigoare in tarile beneficiare in care se gaseste institutia beneficiara sa nu interzica asemenea comunicare sau folosire.
    (5) Paragrafele (1) - (4) nu impiedica folosirea, in orice actiune legala sau procedura instituita ulterior pentru neconcordanta cu regulile Comunitatii in domeniul asistentei pentru preaderare, a informatiilor obtinute conform acestui acord. Autoritatea competenta din tarile beneficiare care a furnizat aceste informatii trebuie informata dinainte despre o asemenea folosire.
    (6) Cand o tara beneficiara notifica Comisiei ca o persoana fizica sau juridica, al carei nume a fost comunicat Comisiei conform prezentului acord, in urma anchetei ulterioare se dovedeste ca nu a fost implicata in nici o neregula, Comisia trebuie sa ii informeze in continuare pe toti cei carora le-a dezvaluit numele, conform prezentului acord, despre acest fapt. Aceste persoane nu trebuie dupa aceea sa mai fie tratate, in virtutea notificarilor anterioare, ca persoane implicate in neregula avuta in vedere.

    SECTIUNEA a 12-a
    Sumele recuperate trebuie distribuite intre tarile beneficiare si Comisie in conformitate cu ratele de cofinantare, proportional cu cheltuielile deja facute de acestea.

    SECTIUNEA a 13-a
    Verificarile si inspectiile pe loc, efectuate pentru protejarea intereselor financiare ale Comunitatii impotriva neregulilor, astfel cum sunt definite in sectiunea a 3-a, trebuie pregatite si conduse de Comisie in stransa cooperare cu autoritatile competente din tarile beneficiare, care vor fi notificate in timp util despre obiectul si scopul verificarilor si al inspectiilor mentionate in aceasta anexa, astfel incat autoritatile sa poata acorda tot sprijinul necesar. In acest scop oficialii tarii beneficiare implicate pot participa la verificarile si inspectiile pe loc.
    In plus, daca tara beneficiara implicata doreste, verificarile si inspectiile pe loc pot fi efectuate impreuna de Comisie si autoritatile competente ale tarii beneficiare.

    SECTIUNEA a 14-a
    Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate de Comisie la operatori economici persoane fizice sau juridice sau la alte organisme nationale carora le este atribuita putere legala, daca exista motive sa se creada ca au fost comise nereguli.
    Pentru a se facilita efectuarea de catre Comisie a acestor verificari si inspectii, operatorilor economici trebuie sa le fie solicitata o garantare a accesului la sediul, terenul, mijloacele de transport sau la alte suprafete folosite in scopuri de afaceri.
    Cand este strict necesar sa se stabileasca unde si daca neregulile exista, Comisia poate efectua verificari si inspectii la alti operatori economici implicati, pentru a avea acces la informatiile pertinente detinute de acestia despre faptele care fac subiectul verificarilor si inspectiilor pe loc.

    SECTIUNEA a 15-a
    (1) Verificarile si inspectiile pe loc trebuie efectuate, in baza responsabilitatii si autoritatii Comisiei, de catre oficialii sau de alti angajati ai acesteia, imputerniciti corespunzator in baza regulamentelor relevante ale Comisiei si numiti in continuare inspectorii Comisiei. Personalul pus la dispozitie Comisiei de tara beneficiara in cadrul procesului de infratire institutionala - twinning - poate sa participe la aceste verificari si inspectii.
    Inspectorii Comisiei isi vor exercita puterea pe baza unei autorizatii care le atesta identitatea si pozitia, impreuna cu un document care sa indice subiectul si scopul verificarii si inspectiei pe loc.
    Conform legii comunitare aplicabile este necesar ca ei sa corespunda regulilor de procedura stabilite de legile tarii beneficiare implicate.
    (2) Sub rezerva intelegerii cu tara beneficiara, Comisia poate cere asistenta oficialilor din tarile beneficiare ca observatori si poate apela la alte organisme, care activeaza sub responsabilitatea sa, sa acorde asistenta tehnica.
    Comisia trebuie sa se asigure ca toti oficialii si organismele mentionate mai sus prezinta toate garantiile cu privire la competenta tehnica, independenta si respectarea secretului profesional.

    SECTIUNEA a 16-a
    (1) Inspectorii Comisiei trebuie sa aiba acces, in aceleasi conditii cu inspectorii administratiei nationale si in conformitate cu legislatia nationala, la toate informatiile si documentatiile despre operatiunile implicate, care sunt necesare pentru desfasurarea corespunzatoare a inspectiilor pe loc. Acestia se pot folosi de toate facilitatile de inspectie ca si inspectorii administratiei nationale si pot face copii in special de pe documentele relevante.
    Verificarile si inspectiile pe loc pot privi, in particular:
    - registre si documente profesionale, cum ar fi: facturi, liste de termene si conditii, omitere de plati, declaratii privind materialele folosite si munca efectuata, documente bancare pastrate de operatorii economici, date computerizate;
    - sistemele si metodele de productie, ambalare si expediere;
    - verificari fizice privind natura si cantitatea bunurilor sau ale operatiunilor finalizate;
    - prelevarea si verificarea de mostre;
    - progresul lucrarilor si investitiilor pentru care s-a acordat finantarea si utilizarea investitiilor finalizate;
    - documente contabile si bugetare;
    - implementarea tehnica si financiara a proiectelor subsidiare.
    (2) Daca este cazul, este in sarcina tarii beneficiare, la cererea Comisiei, sa ia toate masurile de precautie corespunzatoare, in conformitate cu legislatia nationala, in special pentru protejarea probelor.

    SECTIUNEA a 17-a
    (1) Informatiile comunicate sau obtinute in orice fel conform prevederilor acestei anexe sunt acoperite de secretul profesional si sunt protejate in acelasi mod in care informatiile similare sunt protejate de legislatia nationala a tarii beneficiare care le primeste si de prevederile corespunzatoare aplicabile institutiilor comunitare.
    Asemenea informatii nu pot fi comunicate altor persoane in afara celor din institutiile Comunitatii sau din tarile beneficiare, a caror functie necesita cunoasterea lor, si nici nu pot fi folosite de institutiile Comunitatii in alte scopuri decat cele de asigurare a unei protectii eficiente a intereselor financiare ale Comunitatii in toate tarile beneficiare. Cand o tara beneficiara intentioneaza sa foloseasca in alte scopuri informatiile obtinute de oficialii care participa sub autoritatea sa ca observatori la verificarile si inspectiile pe loc, trebuie sa ceara aprobarea tarii beneficiare de la care informatia respectiva a fost obtinuta.
    (2) Comisia trebuie sa raporteze in cel mai scurt timp posibil autoritatilor competente ale tarii pe al carei teritoriu au fost efectuate verificarile si inspectiile pe loc despre orice fapt sau suspiciune legata de o neregula pe care a aflat-o in cursul verificarii sau al inspectiei pe loc. In orice moment Comisiei i se va putea cere sa informeze autoritatea sus-mentionata despre rezultatele unor asemenea verificari si inspectii.
    (3) Inspectorii Comisiei trebuie sa se asigure ca la intocmirea rapoartelor lor se tine seama de cerintele procedurale specificate in legislatia nationala a tarii beneficiare implicate. Documentele materiale si probatoare specificate in sectiunea a 16-a trebuie anexate la rapoartele mentionate. Rapoartele astfel intocmite trebuie sa fie folosite ca probe (admisibile) in procedurile administrative sau juridice ale tarii beneficiare in care folosirea lor se dovedeste necesara, in acelasi mod si in aceleasi conditii ca si rapoartele intocmite de inspectorii administratiei nationale. Acestea trebuie sa fie subiectul acelorasi reguli de evaluare ca cele aplicabile rapoartelor administrative intocmite de inspectorii administratiei nationale si vor avea aceeasi valoare ca acestea. Cand o inspectie este desfasurata in comun, inspectorii nationali care au luat parte la operatiune vor fi rugati sa contrasemneze raportul intocmit de inspectorii Comisiei.

    SECTIUNEA a 18-a
    Cand operatorii economici la care se face referire in sectiunea a 14-a se opun unei verificari sau inspectii pe loc, tara beneficiara implicata, actionand in conformitate cu regulile nationale, trebuie sa acorde inspectorilor Comisiei sprijinul necesar pentru a le permite acestora sa isi indeplineasca sarcinile de verificare sau inspectie pe loc.
    Este de datoria tarii beneficiare sa ia toate masurile necesare in conformitate cu legislatia nationala.

    ANEXA 3.6

                                   CERINTE
                      privind informarea si publicitatea

    Regulile stabilite in prezenta anexa, referitoare la informare si publicitate, au inca un caracter provizoriu. De aceea regulile consimtite in acest memorandum de finantare nu impun regulile ce vor fi aplicate altor masuri care beneficiaza de asistenta financiara ISPA.

    Regulile privind detaliile intelegerii referitoare la informare si publicitate

    1. Obiective si scop
    Masurile de informare si publicitate privind asistenta acordata prin ISPA au ca scop:
    - sa mareasca constientizarea si transparenta publica fata de activitatile Comunitatii Europene;
    - sa informeze potentialii beneficiari si organizatiile profesionale despre posibilitatile ISPA.
    Informarea si publicitatea trebuie sa priveasca toate proiectele pentru care ISPA asigura asistenta financiara. Tinta masurilor de informare si publicitate este de a informa publicul general si, de asemenea, potentialii beneficiari, inclusiv:
    - autoritatile regionale, locale sau publice;
    - partenerii sociali si economici;
    - organizatiile neguvernamentale;
    - operatorii si promotorii de proiect;
    - orice alte parti interesate
despre oportunitatile oferite de ISPA.

    2. Principii generale
    Organismele responsabile cu implementarea proiectelor ISPA, denumite in continuare organisme responsabile, sunt raspunzatoare pentru toate masurile de publicitate imediate. Publicitatea trebuie condusa in cooperare cu departamentele Comisiei, care vor fi informate despre masurile luate in acest scop.
    Organismul responsabil trebuie sa ia toate masurile administrative necesare pentru a asigura aplicarea efectiva a acestor aranjamente si sa colaboreze cu departamentele Comisiei.
    Masurile de informare si publicitate trebuie luate in timp util, imediat dupa ce asistenta ISPA este aprobata. Comisia isi rezerva dreptul sa initieze procedura de restrangere, suspendare sau anulare a asistentei ISPA, daca tara beneficiara nu isi indeplineste obligatiile stabilite in prezenta anexa.

    3. Indrumari privind activitatile de informare si publicitate
    In afara de regulile detaliate, stabilite la pct. 4, urmatoarele principii trebuie aplicate in conformitate cu toate masurile de informare si publicitate:
    3.1. Media
    Organismul responsabil trebuie sa informeze media in modul cel mai corespunzator despre actiunile cofinantate prin ISPA. Participarea Comunitatii Europene va fi reflectata exact in aceste informari.
    Pentru aceasta lansarea formala a proiectelor si fazele importante ale implementarii lor vor face subiectul unor masuri de informare, in special in mijloacele media regionale (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatiile Comisiei in tarile beneficiare implicate.
    3.2. Actiunile de informare
    Organizarea actiunilor de informare, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii legate de implementarea proiectelor partial finantate prin ISPA, trebuie sa mentioneze explicit participarea Comunitatii Europene. Trebuie sa se beneficieze de aceasta oportunitate pentru a se expune steagul Comunitatii Europene in salile de conferinta si sigla Comunitatii Europene pe documente. Delegatiile Comisiei in tarile beneficiare trebuie sa sprijine, daca este necesar, organizarea si desfasurarea unor asemenea evenimente.
    3.3. Material informativ
    Publicatiile (cum ar fi brosuri si prospecte) despre proiecte sau masuri similare trebuie sa contina pe coperta o indicatie clara a siglei Comunitatii Europene atunci cand se foloseste si o sigla nationala, regionala sau locala.
    Cand publicatia include o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana responsabila din tara beneficiara, cat si, din partea Comisiei, de membrul Comisiei responsabil sau de catre un reprezentant desemnat, pentru a asigura faptul ca participarea Comunitatii Europene este clara. Aceste publicatii trebuie sa faca referiri la organismele responsabile pentru informarea partilor interesate.
    Principiile sus-mentionate se vor aplica, de asemenea, si materialelor audiovizuale sau de pe paginile web.

    4. Obligatii ale tarilor beneficiare
    Informarea si publicitatea trebuie sa faca obiectul unei serii coerente de masuri definite de organismul responsabil in colaborare cu Comisia, pe durata proiectului. Tarile beneficiare trebuie sa se asigure ca reprezentantii Comisiei, inclusiv delegatiile sale, sunt corect implicate in cele mai importante activitati legate de ISPA.
    Cand proiectele sunt implementate, organismul responsabil trebuie sa ia urmatoarele masuri care sa indice participarea ISPA in proiectele mentionate:
    a) Informarea referitoare la proiect
    Masurile de informare si publicitate prompte trebuie luate pentru a constientiza publicul general in privinta asistentei acordate de Comunitatea Europeana prin ISPA. Organismul responsabil trebuie sa publice continutul proiectelor in cea mai adecvata forma si sa se asigure ca asemenea documente sunt difuzate catre media locala si regionala si sa le tina la dispozitie partilor interesate. Masurile prompte vor include:
    - panouri de publicitate ridicate la locul lucrarilor;
    - placi comemorative permanente pentru infrastructurile accesibile publicului general,
care vor fi instalate in conformitate cu aranjamentele speciale privind informarea pe teren, detaliate mai jos.
    b) Informatii generale referitoare la ISPA
    In plus fata de prevederile pct. a) organismul responsabil, impreuna cu coordonatorul national ISPA, este responsabil pentru difuzarea regulata a informatiilor generale despre asistenta ISPA alocata tarii lor, subliniind implementarea proiectelor si rezultatele obtinute. Aceasta informare generala trebuie sa aiba loc cel putin o data pe an si sa fie facuta disponibila Comisiei pentru raportul anual. Informarea va avea forma unor brosuri de interes general, material profesional audio-video (de exemplu, videoclip) si conferinte de instiintare la un nivel corespunzator. Informarea trebuie sa grupeze proiectele dupa natura lor si/sau sa se focalizeze pe proiectele de interes relevant. Aceasta trebuie actualizata anual si transmisa televiziunilor sau posturilor de radio nationale si regionale, Comisiei si, la cerere, altor parti interesate, astfel cum sunt definite la pct. 1.

    5. Activitatea comitetelor de monitorizare
    Comitetele de monitorizare trebuie sa se asigure ca exista informatii adecvate cu privire la activitatea lor. In acest scop fiecare comitet de monitorizare trebuie sa informeze media, cat de des considera necesar, despre progresul proiectului/proiectelor pentru care este responsabil. Presedintele va fi responsabil pentru contactele cu media si va fi asistat de reprezentantii Comisiei.
    Pregatirile corespunzatoare vor fi facute, de asemenea, in colaborare cu Comisia si cu delegatiile acesteia in tarile beneficiare, atunci cand au loc evenimente importante, cum ar fi intalniri la nivel inalt sau inaugurari.
    Reprezentantii Comisiei in comitetele de monitorizare, in colaborare cu organismele responsabile, vor asigura concordanta cu prevederile adoptate privind publicitatea, in special cu cele care privesc panourile de publicitate si placile comemorative (vezi prevederile de mai jos).
    Masurile de informare si publicitate si probele adecvate, cum sunt fotografiile, trebuie sa fie inmanate presedintelui de catre organismul responsabil. Copii de pe unele materiale de acest fel vor fi transmise Comisiei.
    Presedintii comitetelor de monitorizare trebuie sa inainteze Comisiei toate informatiile care trebuie avute in vedere la intocmirea raportului anual al acesteia.

    6. Prevederi finale
    Organismul responsabil poate in orice moment sa desfasoare actiuni suplimentare pe care le considera necesare.
    Acesta trebuie sa consulte Comisia si sa o informeze despre initiativele pe care le are, astfel incat Comisia sa poata participa in mod corespunzator la indeplinirea acestora.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin delegatia sa la locul de desfasurare, va asigura asistenta sub forma unui manual care va fi intocmit in limba nationala. Acesta va contine indrumari detaliate in forma electronica (CD-ROM) si va fi disponibil, la cererea contractantilor, la organismul responsabil sau la coordonatorul national ISPA.

    Masuri speciale privind panourile de publicitate si placile comemorative
    Pentru a asigura vizibilitatea proiectelor ISPA tarile beneficiare se vor asigura ca sunt indeplinite urmatoarele masuri de informare si publicitate:
    1. Panourile de publicitate
    Panourile de publicitate vor fi ridicate la locul de desfasurare a lucrarilor pentru proiectele finantate prin ISPA. Asemenea panouri de publicitate trebuie sa cuprinda un spatiu rezervat indicatiilor privind participarea Comunitatii Europene.
    Panourile de publicitate trebuie sa aiba o dimensiune potrivita cu scala operatiunilor desfasurate.
    Sectiunea panoului de publicitate rezervata Comunitatii Europene trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
    - trebuie sa ocupe cel putin 50% din suprafata totala a panoului de publicitate;
    - trebuie sa poarte sigla Comunitatii Europene si sa cuprinda textul urmator, astfel cum este prezentat in tabelul anexat.
    Atunci cand organismul responsabil nu ridica propriul panou de publicitate care sa anunte implicarea sa in finantarea proiectului, asistenta acordata de Comunitatea Europeana trebuie anuntata pe un panou de publicitate special. In asemenea cazuri prevederile sus-mentionate referitoare la contributia Comisiei Europene se aplica prin analogie.
    Panourile de publicitate trebuie inlaturate nu mai tarziu de 6 luni de la data finalizarii lucrarilor si trebuie sa fie inlocuite cu o placa comemorativa, in conformitate cu prevederile pct. 2.

    2. Placile comemorative
    Placile comemorative permanente trebuie plasate pe teren si trebuie sa fie accesibile publicului general. In afara siglei Comunitatii Europene asemenea placi trebuie sa mentioneze contributia Comunitatii Europene la proiect.
    Trebuie folosit textul urmator ca model pentru continutul cerut:

    "Acest proiect a fost cofinantat cu .....% de catre Comunitatea Europeana.
La finalul lucrarii in ........................ costul total al proiectului
                        (se mentioneaza anul)
a fost de ........................ si contributia totala a Comunitatii Europene
             (moneda nationala)
a fost de ........................ ."
             (moneda nationala)

    Exemplu:
 ______________________________________________________________________________
|                            Titlul proiectului                                |
|                                Localizarea                                   |
|______________________________________________________________________________|
| Sigla Comunitatii   Finantat de:                                             |
| Europene            Uniunea Europeana                                        |
|                     (asistenta financiara ........ euro   .................. |
|                     nerambursabila)                       (moneda nationala) |
|                     IFI (imprumut)        ........ euro   .................. |
|                                                           (moneda nationala) |
| Autoritatea de      {Ministerul ........}                                    |
| implementare:       {Agentia ...........}                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Beneficiar:         {Denumirea beneficiarului}                               |
| Supervizare si                                                               |
| management:         {Denumirea firmei}                                       |
|______________________________________________________________________________|
| Contractant:        {Denumirea contractantului}                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Legea 152/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 152 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 152/2003
Ordonanţa 26 2004
pentru modificarea si completarea actelor normative de ratificare a memorandumurilor de finantare ISPA aprobate de Comisia Europeana in perioada 2000 - 2002
Legea 395 2003
pentru ratificarea Amendamentului convenit prin schimb de scrisori, la Bruxelles la 30 ianuarie 2003 si la Bucuresti la 28 martie 2003, dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana la memorandumurile de finantare ISPA pentru proiectele aprobate de Comisia Europeana in anii 2000, 2001, 2002 si inca nefinalizate
Decretul 228 2003
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Asistenta tehnica pentru intarirea capacitatii agentiilor de implementare ISPA privind implementarea masurilor ISPA - Etapa I pentru remedierea deficientelor in Romania", semnat la Bucuresti la 2 august 2002 si la Bruxelles la 17 iunie 2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu