Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.148 din 05.07.2011

privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 510 din 19 iulie 2011



SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1(1) Instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege se desfiinţează.(2) Posturile din cadrul instanţelor şi al parchetelor prevăzute la alin. (1) se transferă, cu prioritate, la instanţele şi parchetele care preiau competenţa teritorială a instanţei şi parchetului desfiinţat ori, în funcţie de necesităţi, la alte instanţe sau parchete.(3) Ministerul Justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, va stabili modul de distribuire a posturilor de judecător şi procuror prevăzute la alin. (2), prin modificarea corespunzătoare a statelor de funcţii şi de personal. Articolul 2(1) Judecătorii şi procurorii din cadrul instanţelor şi al parchetelor de pe lângă acestea, desfiinţate în condiţiile prezentei legi, pot opta pentru transferul pe un post în cadrul instanţelor sau parchetelor, astfel:a)pe un post în cadrul instanţei sau al parchetului care a preluat cauzele de competenţa teritorială a instanţei sau parchetului desfiinţat; b)pe un post vacant la o altă instanţă sau la un alt parchet din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel unde se află instanţa sau parchetul desfiinţat; c)pe un post vacant la o altă instanţă sau la un alt parchet. (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face la instanţe sau parchete corespunzătoare gradului profesional al judecătorului sau procurorului. Judecătorii pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii numai pentru posturi de procuror.(3) Dacă pentru acelaşi post dintre cele prevăzute la alin. (1) optează 2 sau mai mulţi judecători sau, după caz, procurori, se vor acorda prioritate următoarelor criterii, în ordine:a)judecătorul/procurorul are domiciliul ori, după caz, locuieşte în localitatea unde se află sediul instanţei sau al parchetului; b)judecătorul/procurorul ori soţul/soţia acestuia are o locuinţă în proprietate în localitatea unde se află sediul instanţei sau al parchetului pentru care optează; c)vechimea efectivă mai mare în funcţia de judecător sau procuror. (4) În vederea exprimării opţiunii, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite lista posturilor prevăzute la alin. (1) curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă curţile de apel în circumscripţia cărora se află instanţele/parchetele desfiinţate, listă care se va aduce la cunoştinţa judecătorilor şi procurorilor din cadrul acestor instanţe/parchete. Judecătorii şi procurorii optează pentru unul dintre posturile vacante din listă, în termen de 15 zile de la comunicarea listei posturilor vacante.(5) Judecătorul sau procurorul care, în urma procedurii prevăzute la alin. (3), nu a obţinut postul pentru care a optat poate face o nouă opţiune pentru un post vacant din lista prevăzută la alin. (4), într-un nou termen de 15 zile de la comunicarea modului de soluţionare a primei opţiuni. Articolul 3În cazul transferului realizat în condiţiile art. 2 la o altă instanţă sau la un alt parchet decât cel din localitatea de domiciliu, judecătorii şi procurorii beneficiază la data mutării efective de plata unei indemnizaţii egale cu indemnizaţia de încadrare brută lunară. Articolul 4Dispoziţiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor şi al parchetelor, prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător. Articolul 5(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2011.(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii noilor circumscripţii teritoriale ale judecătoriilor care preiau cauzele de competenţa teritorială a instanţelor desfiinţate, hotărâre care se va aplica începând cu 1 noiembrie 2011.(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii vor aduce la îndeplinire prevederile art. 1 alin. (3), ţinând seama şi de hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).(5) Până la data de 1 noiembrie 2011 se va desfăşura procedura prevăzută la art. 2. Transferul posturilor şi al personalului operează începând cu data de 1 noiembrie 2011.(6) Cauzele aflate pe rolul instanţelor/parchetelor prevăzute în anexă la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cele înregistrate după această dată se transmit pe cale administrativă, începând cu data de 1 octombrie 2011, instanţelor/parchetelor care preiau competenţa teritorială a instanţei şi, respectiv, parchetului desfiinţat. În cauzele înregistrate după data de 1 octombrie 2011, stabilirea termenelor şi efectuarea actelor de procedură urmează a fi realizate de instanţele/parchetele care preiau competenţa teritorială a instanţei şi, respectiv, parchetului desfiinţat. Articolul 6(1) Bunurile mobile aflate în folosinţa judecătoriilor şi a parchetelor prevăzute în anexă se redistribuie prin ordin al ordonatorului terţiar de credite în subordinea căruia funcţionează instanţa sau parchetul desfiinţat, în principal către instanţele şi parchetele care preiau competenţa teritorială a instanţei şi, respectiv, parchetului desfiinţat. (2) Sediile judecătoriilor şi ale parchetelor desfiinţate pot fi folosite ca sedii secundare ale instanţelor sau, după caz, ale parchetelor din circumscripţia respectivei curţi de apel. Articolul 7Anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ROBERTA ALMA ANASTASE PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANĂ ANEXĂ
Nr. crt. Judeţul Judecătoria Localitatea de reşedinţă
1. Caraş-Severin Bocşa Oraşul Bocşa
2. Caraş-Severin Bozovici Comuna Bozovici
3. Constanţa Cernavodă Oraşul Cernavodă
4. Constanţa Băneasa Oraşul Băneasa
5. Dolj Bechet Oraşul Bechet
6. Giurgiu Comana Comuna Comana
7. Maramureş Şomcuta Mare Oraşul Şomcuta Mare
8. Mureş Sângeorgiu de Pădure Oraşul Sângeorgiu de Pădure
9. Olt Scorniceşti Oraşul Scorniceşti
10. Prahova Urlaţi Oraşul Urlaţi
11. Timiş Jimbolia Oraşul Jimbolia
12. Vaslui Murgeni Oraşul Murgeni



SmartCity5

COMENTARII la Legea 148/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 148 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu