E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 147 din 13 iulie 1998

privind impozitul pe spectacole

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 262 din 14 iulie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza, cu plata, spectacole, manifestari artistice sau sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, denumite in continuare spectacole, datoreaza impozit pe spectacole, calculat in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit legii, dupa cum urmeaza:
    A. Spectacole:
    a) de teatru, opera, opereta, filarmonica, cinematografice, alte spectacole muzicale si de circ - 2%;
    b) festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice sau distractive care au un caracter ocazional - 5% .
    B. Competitii sportive:
    a) interne        - 2%;
    b) internationale - 5% .
    C. Activitati cu caracter distractiv sau artistic organizate de videoteci sau discoteci - 10% .
    Art. 2
    (1) Platitorii de impozit pe spectacole au obligatia de a inregistra biletele de intrare la organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au sediul si de a afisa tarifele la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor.
    (2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu este obligatorie vizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la organele fiscale in a caror raza teritoriala au loc spectacolele.
    Art. 3
    (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare.
    (2) Plata se efectueaza la trezoreriile statului, in judetele in care functioneaza acestea, sau la unitatile bancilor comerciale cu care Ministerul Finantelor a incheiat conventii corespunzatoare, acolo unde trezoreriile statului nu au luat fiinta.
    (3) Platitorii de impozit pe spectacole raspund de exactitatea calculului si de varsarea la timp a impozitului.
    Art. 4
    Pentru sumele cedate in scopuri umanitare, pe baza de contract, din incasarile obtinute din spectacole si manifestari artistice nu se datoreaza impozit pe spectacole.
    Art. 5
    (1) Impozitul pe spectacole constituie venit la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza teritoriala au loc spectacolele.
    (2) Neplata in termen a impozitului atrage obligatia de a plati majorari de intarziere.
    (3) Regimul juridic al majorarilor de intarziere aplicate va fi cel prevazut de legislatia referitoare la calculul si plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor si taxelor.
    (4) Consiliile locale pot aproba, de la caz la caz, pentru motive justificate, esalonarea, amanarea, reducerea sau scutirea de la plata a majorarilor de intarziere.
    Art. 6
    Platitorii impozitului pe spectacole au obligatia de a tine evidenta acestuia si de a depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare, la organul fiscal teritorial in a carui raza teritoriala platitorul isi are sediul sau domiciliul, decontul de impunere potrivit modelului elaborat de Ministerul Finantelor.
    Art. 7
    Tiparirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor, impreuna cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului si Sportului si Oficiul National al Cinematografiei.
    Art. 8
    Platitorii de impozit pe spectacole sunt, de asemenea, obligati:
    a) sa respecte normele legale privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare la spectacole si a abonamentelor;
    b) sa depuna decontul de impunere in termenul prevazut de lege;
    c) sa declare spectacolele la organele fiscale prevazute la art. 2, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea datei de desfasurare a spectacolului;
    d) sa elibereze bilete de intrare pentru toate sumele incasate de la spectatori si sa nu practice tarife majorate fata de cele inscrise pe bilet;
    e) sa puna la dispozitie organelor de control documentele care atesta calculul si plata impozitului pe spectacole.
    Art. 9
    Nerespectarea prevederilor prezentei legi se pedepseste sau, dupa caz, se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
    Art. 10
    (1) Incalcarea normelor legale privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 600.000 lei la 5.000.000 lei.
    (2) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) se va actualiza prin hotarare a Guvernului, in corelatie cu indicele de inflatie.
    (3) Sanctiunea se aplica organizatorului de spectacole, platitor de impozit pe spectacole.
    (4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia dispozitiilor art. 25 - 27.
    Art. 11
    Controlul asupra respectarii prevederilor prezentei legi, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, precum si de catre persoanele imputernicite in acest scop din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului si Sportului si Oficiului National al Cinematografiei, pentru contraventiile care se refera la activitatea de organizare a spectacolelor, la tiparirea, procurarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
    Art. 12
    Impotriva masurilor dispuse prin procesele-verbale sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control sau de impunere din cadrul Ministerului Finantelor se pot exercita caile de atac prevazute de Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
    Art. 13
    Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitului pe spectacole este de 5 ani, iar termenul de prescriptie a dreptului de executare silita a acestuia este cel prevazut de reglementarile referitoare la executarea creantelor bugetare.
    Art. 14
    Ministerul Finantelor, impreuna cu Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului si Sportului si Oficiul National al Cinematografiei, in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei legi, vor prezenta Guvernului, spre aprobare, norme metodologice de aplicare a prevederilor legii si formularistica corespunzatoare, precum si norme privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 15
    Prevederile prezentei legi intra in vigoare in termen de 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 16
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 12 noiembrie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

     Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE SENATUI
                     CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ANDREI IOAN CHILIMANSmartCity5

COMENTARII la Legea 147/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 147 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu