E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 718 din 15 octombrie 1998

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si a Normelor privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 408 din 27 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul art. 14 din Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare, precum si Normele privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
                 RADU VASILE

                      Contrasemneaza:
                      Ministrul finantelor,
                      Decebal Traian Remes

                      Ministrul culturii,
                      Ion Caramitru

                      Ministrul tineretului si sportului,
                      Crin Antonescu

                      Presedintele Oficiului National
                      al Cinematografiei,
                      Radu Gabrea

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzatoare

    Art. 1
    Sunt obligate la plata impozitului pe spectacole persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza, cu plata, permanent sau ocazional, spectacole, manifestari artistice sau sportive, activitati artistice sau distractive de videoteci si discoteci, denumite in continuare spectacole.
    Art. 2
    Impozitul pe spectacole se determina prin aplicarea cotelor procentuale corespunzatoare fiecarui tip de spectacol, prevazute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit legii - cinematografic, teatral, muzical, folcloric etc.
    Art. 3
    In categoria platitorilor de impozit pe spectacole se includ:
    a) institutiile de spectacole si concerte: teatrele - dramatice, lirice, de balet, de estrada, de papusi si marionete -, operele, operetele, filarmonicile, orchestrele simfonice, formatiile corale, circurile, formatiile si ansamblurile artistice de muzica si de dansuri;
    b) casele de cultura, caminele culturale, centrele pentru conservarea traditiei si creatiei populare, scolile de arta, societatile cu profil cultural si artistic, alte institutii si asezaminte culturale, uniunile, asociatiile, ligile, fundatiile, discotecile, videotecile, cluburile, care organizeaza spectacole cu plata;
    c) institutiile de invatamant artistic de toate gradele, in cazul in care organizeaza spectacole cu plata;
    d) agentii economici care au in obiectul lor de activitate exploatarea de filme cinematografice pentru public;
    e) agentiile de impresariat artistic si sportiv;
    f) organizatiile sportive - asociatii si cluburi;
    g) societatile de televiziune si de radiodifuziune, in cazul in care organizeaza, cu public, spectacole cu plata;
    h) agentii economici din domeniul comertului si turismului - hoteluri, restaurante, baruri etc. -, in cazul in care organizeaza activitati de natura celor prevazute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, pentru care elibereaza bilete de intrare la spectacol;
    i) persoanele fizice autorizate sa organizeze spectacole cu plata, de natura celor prevazute la art. 1 din Legea nr. 147/1998;
    j) alti organizatori de spectacole cu plata, neprevazuti expres la lit. a) - i).
    Art. 4
    Nu intra sub incidenta impozitului pe spectacole incasarile din vanzarea biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, targurilor si expozitiilor, gradinilor zoologice si botanice, acvariilor, planetariilor si observatoarelor astronomice, incasarile din vanzarea biletelor de tombola, a biletelor pentru activitati distractive, cum sunt: calusei, barcute, tiribombe si altele asemenea, precum si incasarile din vanzarea biletelor de intrare (acces) in unitatile specializate ale alimentatiei publice - baruri, restaurante -, a caror contravaloare se va include in veniturile din activitatea de baza.
    Art. 5
    (1) Impozitul pe spectacole se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare. In cazul in care ultima zi de plata este nelucratoare, sumele se vor depune in ziua lucratoare imediat urmatoare.
    (2) Impozitul pe spectacole se incaseaza in contul bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza au loc spectacolele, astfel:
    - la unitatile trezoreriei statului, in contul 21.15.02 "Impozit pe spectacole";
    - in municipiul Bucuresti - sectoarele 2, 4, 5 si 6 - si in judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la filialele Bancii Comerciale Romane - S.A., in contul de disponibil al bugetului local; codul cifric al contului se obtine de la unitatea bancara respectiva, deschis pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si respectiv, a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov.
    (3) Plata impozitului se poate face in numerar, la casieriile unitatilor trezoreriei statului, sau prin virare cu ordin de plata tip "trezoreria statului" din conturile platitorului in conturile prevazute la alin. (2)".
    Art. 6
    (1) Platitorii prevazuti la art. 1 din Legea nr. 147/1998 au obligatia de a tine evidenta impozitului pe spectacole si de a depune, in termenul legal, decontul de impunere conform modelului prevazut in anexa nr. 1.1.
    (2) Decontul de impunere se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au avut loc spectacolele, la organul fiscal teritorial in a carui raza platitorul isi are sediul sau domiciliul.
    (3) Decontul de impunere se completeaza in doua exemplare, cu toate datele inscrise in formular, dupa evidenta contabila si dupa documentele primare ale organizatorului de spectacole. Originalul ramane la organul fiscal, iar copia, cu confirmarea de primire, ramane la platitor.
    (4) Incasarile din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole se evidentiaza, in decont, distinct pe tipuri de spectacole - teatru, opera, opereta, competitii sportive, discoteca etc. -, cu precizarea localitatii in care acestea au avut loc.
    (5) Pe baza decontului de impunere lunar, platitorii recalculeaza impozitul pe spectacole datorat pentru luna respectiva, regularizand diferentele rezultate intre impozitul datorat prin decont si impozitul calculat si virat pana la data depunerii decontului.
    Art. 7
    Prevederile art. 6 se completeaza cu dispozitiile prevazute de legislatia in vigoare privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe.
    Art. 8
    (1) Controlul asupra respectarii prevederilor Legii nr. 147/1998 se exercita de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au sediul platitorii de impozit pe spectacole, precum si de catre persoanele imputernicite, prevazute la art. 11 din Legea nr. 147/1998, pentru atributiile ce le revin potrivit acesteia.
    (2) Pentru spectacolele organizate in deplasare sau in turneu, controlul se exercita de catre organele fiscale in a caror raza teritoriala au loc spectacolele, care vor verifica:
    a) daca biletele de intrare vandute au fost inregistrate si vizate potrivit legii;
    b) daca este afisat tariful de intrare la casele de vanzare a biletelor si la locul de desfasurare a spectacolelor si daca acesta corespunde cu cel inscris pe bilet;
    c) daca s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele incasate de la spectatori;
    d) daca datele inscrise pe biletul de intrare sunt identice cu cele inscrise pe marca de control.
    Aceste obiective vor fi urmarite si de organele de control prevazute la alin. (1), in cazul in care spectacolele se desfasoara la sediul platitorilor de impozit pe spectacole.
    (3) Persoanele imputernicite din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului si Sportului si Oficiului National al Cinematografiei efectueaza controlul asupra respectarii prevederilor legale referitoare la tiparirea, procurarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor, impreuna cu un reprezentant al organelor de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale.
    Art. 9
    Anexa nr. 1.1 face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA Nr. 1.1
    la normele metodologice

                                      ORGANUL FISCAL ......................
                                      Nr. de inregistrare .................
                                      Data depunerii ......................

                         IMPOZIT PE SPECTACOLE
                  Decont pe luna ............ anul .......

                       I. Situatia impozitului de plata

    Denumirea platitorului ...................................................
    Localitatea ............., str. .............. nr. ....., judetul (sectorul) ..............., codul postal .........., telefon/fax ............, codul fiscal ...............
    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Tipul spectacolului si localitatea in care se desfasoara acesta
    B = Incasarile din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la
        spectacole - lei -
    C = Incasarile reprezentand contravaloarea timbrelor (cinematografic,
        muzical, folcloric etc.) - lei -
    D = Sumele cedate in scopuri umanitare - lei -
    E = Incasarile supuse impozitului pe spectacol - lei -
    F = Cota de impozit - % -

 _____________________________________________________________________________
| Nr.  |       |   |   |   |         |   |       Impozitul pe spectacole      |
| crt. |   A   | B | C | D |    E    | F |               - lei -              |
|      |       |   |   |   |         |   |____________________________________|
|      |       |   |   |   |         |   | datorat | platit |    Diferenta    |
|      |       |   |   |   |         |   |         |        |_________________|
|      |       |   |   |   |         |   |         |        | de     | de     |
|      |       |   |   |   |         |   |         |        | primit | platit |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
|  0   |   1   | 2 | 3 | 4 | 5=2-3-4 | 6 |    7    |    8   |  9=8-7 | 10=7-8 |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
| 1.   |       |   |   |   |         |   |         |        |        |        |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
| 2.   |       |   |   |   |         |   |         |        |        |        |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
| .    |       |   |   |   |         |   |         |        |        |        |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
| .    |       |   |   |   |         |   |         |        |        |        |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
|      |TOTAL: |   |   |   |         | x |         |        |        |        |
|______|_______|___|___|___|_________|___|_________|________|________|________|
    Tipul documentului de plata*)
    ....................     ....................    ....................
         (numarul )                 (data)                   (suma)

    *) Chitanta cec sau ordin de plata.

        II. Situatia biletelor si a abonamentelor la spectacole,
                        vandute in luna ...............
 _____________________________________________________________________
| Seria biletelor si | Numarul de bilete |          Valoarea          |
| a abonamentelor    | si de abonamente  |          - lei -           |
| de la ............ | la spectacole,    |____________________________|
| pana la .......... | vandute           |    unitara    |   totala   |
|____________________|___________________|_______________|____________|
|   1.               |                   |               |            |
|____________________|___________________|_______________|____________|
|   2.               |                   |               |            |
|____________________|___________________|_______________|____________|
|   .                |                   |               |            |
|____________________|___________________|_______________|____________|
|   .                |                   |               |            |
|____________________|___________________|_______________|____________|
| TOTAL:             |                   |               |            |
|____________________|___________________|_______________|____________|
    Declar ca informatiile cuprinse in acest decont sunt corecte si complete.
    ....................     ....................    ....................
         (numele)                (prenumele)                 (functia)

                                                      Semnatura si stampila,

    ANEXA 2

                              NORME
privind tiparirea, inregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole

    Art. 1
    Persoanele fizice si persoanele juridice, care organizeaza, cu plata, spectacole de natura celor prevazute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, au obligatia sa elibereze, pentru sumele incasate de la spectatori, bilete de intrare sau, dupa caz, abonamente la spectacole.
    Art. 2
    Biletele de intrare si abonamentele la spectacole sunt formulare comune tipizate, cu regim special, conform modelului prevazut in anexa nr. 2.1.
    Art. 3
    (1) Biletele de intrare la spectacole vor fi formate din doua parti, si anume: marca de control si biletul de intrare propriu-zis.
    (2) Atat pe marca de control, cat si pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tiparite urmatoarele date:
    - Organizatorul .........................................................
    - Codul fiscal ..........................................................
    - Sediul ................................................................
    - Data spectacolului ....................................................
    - Categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza, etc.) .........
    - Tariful .......................................................... lei.
    (3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzatoare "Marca de control" si, respectiv, "Bilet de intrare".
    (4) Partea denumita "Bilet de intrare" va purta mentiunea "Biletul se va pastra pentru control".
    (5) Elementele prevazute la alin. (1) - (4) constituie informatii minimale si obligatorii pentru tiparirea tuturor biletelor de intrare la spectacole, indiferent de tipul spectacolului. Organizatorii de spectacole pot solicita tiparirea biletelor de intrare cu elemente suplimentare, specifice fiecarui tip de spectacol.
    Art. 4
    (1) Biletele de intrare la spectacole se broseaza in carnete a cate 100 de file. Carnetele de bilete se numeroteaza in ordine simpla anuala, incepand cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor si de tariful de intrare.
    (2) Pe coperta din fata a fiecarui carnet de bilete se vor tipari urmatoarele:
    "Organul fiscal .........................................................
    Acest carnet cu numarul de inregistrare ............ contine ....... bilete, fiecare in valoare de .......... lei, de la seria ......... la seria ......., in valoare totala de ........... lei.
                                               Inspector,
                                         .......................
                                         (semnatura si stampila)"
    Art. 5
    (1) Abonamentele la spectacole vot fi formate din doua parti, si anume: marca de control si abonamentul propriu-zis.
    (2) Atat pe marca de control, cat si pe abonamentul propriu-zis vor fi tiparite urmatoarele date:
    - Organizatorul .........................................................
    - Sediul ................................................................
    - Codul fiscal ..........................................................
    - Numele si prenumele abonatului ........................................
    - Perioada de valabilitate a abonamentului...............................
    - Categoria locului (loja, stal, balcon, tribuna, peluza etc.) ..........
    - Tariful .......................................................... lei.
    (3) Pe fiecare parte a abonamentului se va imprima denumirea corespunzatoare "Marca de control" si, respectiv, "Abonament".
    (4) Abonamentele se broseaza in carnete a cate 100 de file.
    Art. 6
    Tiparirea, procurarea, gestionarea, arhivarea si pastrarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole se fac potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.
    Art. 7
    (1) Inregistrarea carnetelor de bilete se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, intocmita conform modelului prezentat in anexa nr. 2.2. La cerere se anexeaza delegatia persoanei insarcinate cu prezentarea biletelor pentru inregistrare.
    (2) Biletele neinregistrate nu vor fi vandute.
    Art. 8
    (1) Viza prevazuta la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 147/1998 se acorda in baza unei cereri formulate de catre organizatorul de spectacole, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.2, prin aplicarea mentiunii "VIZAT", a semnaturii autorizate si a stampilei organului fiscal care a acordat viza pe coperta din spate a fiecarui carnet de bilete.
    (2) Cererea se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la organul fiscal, iar celalalt exemplar, care cuprinde numarul de inregistrare/vizare la organul fiscal, stampila si semnatura celui care a inregistrat/vizat biletele de intrare la spectacole, se ridica de persoana care a prezentat cererea.
    Art. 9
    Organizatorii de spectacole sunt obligati sa pastreze, pe toata durata desfasurarii spectacolului, toate marcile de control de la biletele de intrare vandute si sa le prezinte organelor de control, la cerere.
    Art. 10
    (1) Organizatorii de spectacole au obligatia sa tina evidenta biletelor si a abonamentelor in Registrul pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.3.
    (2) Registrele pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole vor fi numerotate, snuruite si vizate de organele fiscale.
    Art. 11
    (1) Organele fiscale au obligatia de a tine evidenta biletelor de intrare inregistrate/vizate in Registrul pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.4.
    (2) In registru se deschide cate o partida pentru fiecare organizator de spectacole.
    Art. 12
    Biletele si carnetele de bilete actuale, detinute de organizatorii de spectacole, pot fi folosite in continuare, pana la epuizarea stocului, dar nu mai mult de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme.
    Art. 13
    Anexele nr. 2.1 - 2.4 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA Nr. 2.1
    la norme
                                                             Cod 14.4.80
 ________________________________________________________________________
| Marca de control                | Bilet de intrare                     |
|_________________________________|______________________________________|
| Organizatorul ................. | Organizatorul ...................... |
| Sediul ........................ | Sediul ............................. |
| Codul fiscal .................. | Codul fiscal ....................... |
| Data spectacolului ............ | Data spectacolului ................. |
| Categoria locului ............. | Categoria locului .................. |
| Tariful ................... lei | Tariful ........................ lei |
|                                 |                                      |
|                                 | Biletul se pastreaza pentru control. |
|_________________________________|______________________________________|


                                                             Cod 14.4.81
 ___________________________________________________________________
| Marca de control                | Abonament                       |
|_________________________________|_________________________________|
| Organizatorul ................. | Organizatorul ..................|
| Sediul ........................ | Sediul .........................|
| Codul fiscal .................. | Codul fiscal ...................|
| Numele si prenumele abonatului  | Numele si prenumele abonatului  |
| ..............................  | ............................... |
| Perioada de valabilitate a      | Perioada de valabilitate a      |
| abonamentului ................  | abonamentului ................. |
| Categoria locului ............  | Categoria locului ............. |
| Tariful ................... lei | Tariful ................... lei |
|_________________________________|_________________________________|

    ANEXA Nr. 2.2
    la norme

    Organizatorul de spectacole.....................
    Sediul .........................................
    Telefon/Fax ....................................
    Codul fiscal ...................................

                     Catre .....................................
                                    (organul fiscal)

                             CERERE
de inregistrare/vizare a biletelor de intrare la spectacole

    In conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 147/1998, va rugam sa inregistrati/sa vizati biletele de intrare la spectacol, prevazute in tabelul de mai jos:
 _________________________________________________________________________
| Natura, numarul si | Numarul de | Pretul  | Valoarea | Seria biletelor  |
| data documentului  | bilete     | unitar  |  - lei - | de la .......... |
| de cumparare       |            | - lei - |          | pana la ........ |
|____________________|____________|_________|__________|__________________|
|____________________|____________|_________|__________|__________________|
|____________________|____________|_________|__________|__________________|
| TOTAL:             |            |    x    |          |         x        |
|____________________|____________|_________|__________|__________________|
    Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de ....................,
                                                          (felul spectacolului)
pe care le organizam in ............, sediul .................................,
                        (localitatea)        (locul desfasurarii spectacolului)
in perioada (in data de) ............... .

                          Organizatorul spectacolului,
    ....................     ....................    .......................
         (numele)                (prenumele)                (functia)
                                                     .......................
                                                     (semnatura si stampila)

    S-au inregistrat/s-au vizat .......... bilete de intrare, in valoare totala de ........ lei.
                            Organul fiscal,
                            ...............
                                                     .......................
                                                     (semnatura si stampila)


    ANEXA Nr. 2.3
    la norme

    Organizatorul de spectacole.....................

                              REGISTRU
pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole

    Evidenta biletelor si a abonamentelor vandute in anul ........:
 ____________________________________________________________________________
| Nr.  | Locul si data | Seria          | Numarul       | Pretul  | Valoarea |
| crt. | spectacolului | biletelor si a | biletelor     | unitar  |  - lei - |
|      |               | abonamentelor  | si al         | - lei - |          |
|      |               | vandute        | abonamentelor |         |          |
|      |               | de la ........ | vandute       |         |          |
|      |               | pana la ...... |               |         |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
|  0   |       1       |        2       |        3      |    4    |  5=3x4   |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
| .    |               |                |               |         |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
| .    |               |                |               |         |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
| .    |               |                |               |         |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
| .    |               |                |               |         |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|
|      | TOTAL:        |       x        |               |    x    |          |
|______|_______________|________________|_______________|_________|__________|

    ANEXA Nr. 2.4
    la norme

    Organizatorul de spectacole .................................
    Tipul (teatru, film, circ, opera etc.) ......................
    Sediul ......................................................
    Telefon/Fax .................................................

                              REGISTRU
pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, inregistrate in anul .....
 _____________________________________________________________________________
|Numarul    | Data          | Numarul si   | Seria        |      Bilete       |
|carnetului | inregistrarii | data cererii | de la ...... |___________________|
|           |_______________| de           | pana la .... | pretul | valoarea |
|           | luna  | ziua  | inregistrare |              | unitar |          |
|           |       |       |              |              | - lei -|  - lei - |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|     0     |   1   |   2   |       3      |       4      |    5   |     6    |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|     .     |       |       |              |              |        |          |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|     .     |       |       |              |              |        |          |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|     .     |       |       |              |              |        |          |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|     .     |       |       |              |              |        |          |
|___________|_______|_______|______________|______________|________|__________|
|       TOTAL :             |       x      |              |        |     x    |
|___________________________|______________|______________|________|__________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 718/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 718 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu