E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 1 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 4 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 5 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 6 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 7 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 8 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 9 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 10 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 11 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 12 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 13 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 14 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 15 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 16 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 17 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 18 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 19 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 20 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 29 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 31 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 32 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 33 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 3 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 58 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 58 din actul Legea 146 2002 articole noi... articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 59 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 60 din actul Legea 146 2002 abrogat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 61 din actul Legea 146 2002 modificat de articolul 1 din actul OUG 166 2002
Articolul 60 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Articolul 19 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Articolul 20 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Articolul 45 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Articolul 58 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Articolul 59 din actul Legea 146 2002 modificat de Ordonanţa 41 2002
Legea 146 2002 promulgat de Decretul 234 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 146 din  1 aprilie 2002

privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 250 din 15 aprilie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, precum si regimul juridic al patrimoniului care a apartinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.
    Art. 2
    In sensul prezentei legi, fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat si de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, nepolitice si fara scop lucrativ, constituite in baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind infiintarea fundatiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti.
    Art. 3
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti au ca scop elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice si instruirea, educarea si formarea tineretului in spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societatii romanesti.
    (2) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (1) fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti administreaza patrimoniul propriu si resursele de care dispun, in conditiile legii, in folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    (3) Sediile fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti se afla in resedintele de judet si, respectiv, in municipiul Bucuresti.
    Art. 4
    (1) Fundatia Nationala pentru Tineret este persoana juridica de drept privat si de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala, nepolitica si fara scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice la nivel national pentru instruirea, educarea si formarea tineretului in spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societatii romanesti.
    (2) Pentru realizarea scopului prevazut la alin. (1) Fundatia Nationala pentru Tineret administreaza patrimoniul propriu si resursele de care dispune, in conditiile legii, in folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate.
    (3) Sediul Fundatiei Nationale pentru Tineret se afla in municipiul Bucuresti.

    CAP. 2
    Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si functionarea fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti

    Art. 5
    Organele de conducere si control ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de conducere;
    c) comisia de cenzori.
    Art. 6
    (1) Adunarea generala este forul suprem de conducere al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, din care fac parte, in baza liberului consimtamant, reprezentanti delegati din partea fiecarei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridica, care are sediul in unitatea administrativ-teritoriala respectiva, isi exprima adeziunea la scopurile fundatiei si indeplineste criteriile de admitere prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    (2) Organizatiile de tineret apartinand partidelor si formatiunilor politice nu pot delega reprezentanti in cadrul adunarii generale a fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti.
    (3) Structurile de tineret de tip asociativ prevazute la alin. (1), indiferent de numarul filialelor, au dreptul de a desemna cate un singur reprezentant delegat cu drept de vot in adunarea generala.
    (4) La adunarea generala pot participa, fara drept de vot, cate un reprezentant delegat de directia pentru tineret si sport judeteana, respectiv de Directia pentru tineret si sport a municipiului Bucuresti, precum si de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    Art. 7
    Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
    a) alege si revoca membrii consiliului de conducere pe functii;
    b) alege si revoca membrii comisiei de cenzori pe functii;
    c) aproba si modifica propriul regulament intern de organizare si functionare, in limitele legii;
    d) aproba planul strategic privind programele si activitatile fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    f) aproba raportul anual de activitate al consiliului de conducere si bilantul contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    g) aproba raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    h) aproba investitiile propuse de consiliul de conducere;
    i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii consiliului de conducere si ai comisiei de cenzori ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    j) exercita orice alte atributii prevazute in lege sau in regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 8
    (1) Adunarea generala se intruneste o data pe an sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor adunarii generale.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, convocarile adunarilor generale se vor face cu cel putin 15 zile inaintea desfasurarii acestora si vor fi insotite de doua anunturi in presa locala.
    (3) Adunarea generala se considera legal intrunita, la prima convocare, numai in prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor sai. In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar, se va face o noua convocare in termen de maximum 7 zile. In acest caz adunarea generala se considera legal intrunita, indiferent de numarul reprezentantilor delegati prezenti.
    (4) Alte reguli privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 9
    (1) Hotararile adunarii generale se adopta cu majoritatea simpla a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.
    (2) Hotararile adoptate de adunarea generala in limitele legii si ale regulamentului intern de organizare si functionare sunt obligatorii pentru toti membrii sai.
    (3) Hotararile adunarii generale contrare legii sau dispozitiilor din regulamentul intern de organizare si functionare pot fi atacate in justitie de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanti delegati in adunarea generala, in termen de maximum 30 de zile de la data adoptarii lor.
    (4) Reprezentantii delegati ai structurilor de tineret in cadrul adunarii generale sunt raspunzatori, potrivit legii, pentru hotararile care contravin actelor normative in vigoare.
    Art. 10
    (1) Adunarea generala alege prin vot secret consiliul de conducere format din:
    a) presedinte;
    b) vicepresedinte;
    c) secretar;
    d) membri, dupa caz.
    (2) In functie de necesitatile consiliului de conducere pot fi alesi si unul pana la 10 membri.
    (3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
    Art. 11
    (1) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura conducerea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti intre intrunirile adunarii generale;
    b) urmareste si pune in aplicare hotararile adunarii generale;
    c) propune adunarii generale, spre aprobare, planul strategic privind programele si activitatile fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    d) asigura buna administrare si integritatea patrimoniului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    e) organizeaza si asigura conducerea contabilitatii valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, potrivit normelor legale;
    f) prezinta adunarii generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate si bilantul contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    g) propune adunarii generale, spre aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    h) stabileste sumele alocate de fundatia judeteana pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pentru sustinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, in realizarea programelor acestora;
    i) hotaraste asupra organigramei si statului de functiuni ale personalului salarizat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    j) decide asupra constituirii consiliului de administratie si adopta, cu majoritatea absoluta a membrilor sai, regulamentul de functionare al acestuia;
    k) aproba grila de salarizare pentru personalul angajat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    l) hotaraste cu privire la stabilirea de raporturi ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;
    m) are drept de control, conform legii si regulamentului intern de organizare si functionare, in toate compartimentele de activitate ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    n) exercita alte atributii care ii sunt delegate de catre adunarea generala, prevazute in lege sau in regulamentul intern de organizare si functionare.
    (2) Membrii consiliului de conducere primesc atributii specifice, stabilite de catre adunarea generala si prin regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 12
    (1) In vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structura de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare in adunarea generala, poate depune pentru fiecare functie o singura candidatura, fara a putea insa cumula mai multe functii.
    (2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    (3) Membrii consiliului de conducere participa fara drept de vot la adunarea generala. Structurile de tineret ai caror reprezentanti delegati au fost alesi in consiliul de conducere desemneaza in locul acestora alti reprezentanti delegati cu drept de vot in adunarea generala.
    (4) Membrii consiliului de conducere sunt raspunzatori, potrivit legii, pentru adoptarea hotararilor ce contravin actelor normative in vigoare.
    (5) In cazul incalcarii regulamentului intern de organizare si functionare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, membrii consiliului de conducere pot fi revocati individual sau in bloc, dupa caz, de catre adunarea generala.
    (6) Procedurile de convocare si atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si functionarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 13
    (1) Presedintele fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta fundatia in raporturile cu persoanele fizice sau juridice din tara si din strainatate;
    b) informeaza adunarea generala referitor la activitatea consiliului de conducere;
    c) conduce lucrarile adunarii generale si ale consiliului de conducere;
    d) semneaza hotararile adunarii generale si ale consiliului de conducere;
    e) indeplineste orice alte atributii care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare si functionare.
    (2) In cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor de catre presedintele fundatiei, consiliul de conducere deleaga atributiile acestuia vicepresedintelui sau, in situatii exceptionale, unui alt membru al consiliului de conducere.
    Art. 14
    (1) Organele de conducere ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu au dreptul ca prin deciziile si hotararile lor sa se implice in activitatea interna a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate in cadrul adunarii generale, cu exceptia cazului in care se aduce atingere, direct sau indirect, indeplinirii scopului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentata in cadrul adunarii generale poate fi exclusa, cu posibilitatea reprimirii dupa cel putin 2 ani de la data excluderii, in cazul in care aduce prejudicii morale sau materiale, in mod direct ori indirect, fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentata in cadrul adunarii generale, poate pierde dreptul de reprezentare in cazul si in conditiile alin. (2). In aceasta situatie structura de tineret respectiva, la solicitarea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, poate sa isi delege un alt reprezentant.
    Art. 15
    (1) Comisia de cenzori exercita controlul financiar intern al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, supravegheaza si controleaza activitatile contabile si verifica modul de administrare a intregului patrimoniu, in conditiile legii.
    (2) Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membri alesi de catre adunarea generala, intre care, in mod obligatoriu, un expert contabil.
    (3) Reprezentantii delegati cu drept de vot in adunarea generala, precum si membrii consiliului de conducere nu pot fi si membri ai comisiei de cenzori.
    Art. 16
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    a) verifica modul in care este administrat patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    b) intocmeste rapoarte si le prezinta consiliului de conducere, la solicitarea acestuia si/sau a adunarii generale, dupa caz;
    c) intocmeste si propune adunarii generale, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    d) participa la sedintele adunarii generale fara drept de vot;
    e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de regulamentul intern de organizare si functionare sau stabilite de catre adunarea generala.
    Art. 17
    Normele de alegere, procedurile de convocare si atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si functionarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 18
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti colaboreaza intre ele, cu Fundatia Nationala pentru Tineret, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu directia pentru tineret si sport judeteana respectiva sau a municipiului Bucuresti, cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu institutii specializate in domeniu.
    (2) Intre Fundatia Nationala pentru Tineret si fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu exista raporturi de subordonare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

    Art. 19
    (1) Patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti este constituit din:
    a) totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -, fonduri banesti si alte active care au apartinut fostei organizatii a Uniunii Tineretului Comunist din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti;
    b) imobile, precum si fonduri materiale si financiare dobandite in timpul functionarii fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat in folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2).
    (3) In cazul in care din motive obiective bunurile mentionate la alin. (1) nu pot fi folosite sau nu exista, organele administratiei locale sunt obligate sa asigure gratuit, in termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei legi, un sediu corespunzator desfasurarii activitatii fundatiilor judetene pentru tineret din judete si din municipiul Bucuresti, in orasele de resedinta ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 20
    (1) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei organizatii a Uniunii Tineretului Comunist din judete si din municipiul Bucuresti, preluate de fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, vizate de prezenta lege, raman in proprietatea acestora, iar in cazul in care ulterior au capatat o alta destinatie, se reintegreaza, neconditionat si fara plata, in patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, ce se constituie ca succesoare de drept.
    (2) In acelasi timp se reintegreaza neconditionat si fara plata si bunurile precizate la alin. (1), care nu au fost preluate conform prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 si care au trecut in patrimoniul altor persoane juridice sau fizice.
    (3) Reintegrarea bunurilor prevazute la alin. (1) si (2) se face pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (4) Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de catre fundatiile judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti a acestor bunuri, in bune conditii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    (5) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti vor actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.
    (6) Detinatorii bunurilor prevazute la alin. (1) si (2), ce urmeaza sa fie reintegrate in patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti toate documentele referitoare la aceste bunuri.
    (7) Inscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile primite in administrare sau dobandite de catre fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se face in cartile funciare sau in cartile de publicitate funciara, cu scutirea de plata a taxelor prevazute de lege.
    (8) Actiunile in justitie formulate de fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.
    (9) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot greva sau instraina bunurile mobile ori imobile finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe derulate dupa anul 1989, cu acordul ordonatorului de credite al programului respectiv. Vanzarea se va face prin licitatie publica, conform legislatiei in vigoare.
    (10) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti nu pot instraina patrimoniul imobiliar - constructii si terenuri - care a apartinut fostei organizatii judetene a Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta prevedere nu vizeaza si patrimoniul imobiliar dobandit de fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti si care nu face obiectul prezentei legi.

    SECTIUNEA a 3-a
    Finantarea fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

    Art. 21
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale numai pentru finantarea de programe de utilitate publica pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti si organele administratiei publice centrale ori locale, dupa caz.
    (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice, parametrii de realizat, suma stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.
    Art. 22
    Sursele de finantare ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti provin din:
    a) donatii, legate si sponsorizari;
    b) sume destinate finantarii programelor proprii sau, dupa caz, a programelor realizate in colaborare cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale si alti ordonatori de credite;
    c) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
    d) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acestora;
    e) alte venituri realizate in conditiile legii.
    Art. 23
    (1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.
    (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:
    a) potrivit competentelor stabilite in regulamentul intern de organizare si functionare a fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, pentru veniturile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
    b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.
    (3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, dupa caz:
    a) venituri proprii, precum si sume destinate finantarii unor programe de utilitate publica pentru tineret;
    b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe baza de programe a fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.
    (4) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot incheia contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
    Art. 24
    Veniturile fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu sunt impozabile si includ:
    a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
    b) dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, in conditiile legii;
    c) veniturile realizate din spectacole;
    d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
    e) veniturile obtinute din administrarea sau, dupa caz, din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
    f) dividendele societatilor comerciale infiintate de fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, in care acestea sunt asociati, in conditiile art. 26 alin. (1), daca sunt folosite pentru indeplinirea scopului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;
    g) alte venituri realizate in conditiile legii.
    Art. 25
    Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt scutite de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa, in scopul realizarii obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.
    Art. 26
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu se pot transforma in societati comerciale. Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot infiinta societati comerciale, fara implicarea patrimoniului initial mentionat la art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundatiei.
    (2) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot desfasura orice activitati economice daca acestea au caracter accesoriu si sunt in legatura cu scopul fundatiei.
    (3) Fondurile rezultate din desfasurarea unor activitati economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.
    Art. 27
    Structura organizatorica si numarul personalului angajat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti vor fi astfel dimensionate incat salarizarea sa se faca numai din veniturile fundatiei.
    Art. 28
    (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifica modul in care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundatia judeteana pentru tineret respectiva sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se supun verificarilor financiare potrivit legii si regulamentelor interne de organizare si functionare.
    Art. 29
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului, precum si directiile pentru tineret si sport judetene exercita, potrivit legii, supravegherea si controlul Fundatiei Nationale pentru Tineret si ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Actele si faptele de incalcare a legii, a ordinii publice si a bunelor moravuri sunt sesizate de autoritatile prevazute la alin. (1) instantelor judecatoresti sau organelor de urmarire penala, dupa caz, dobandind calitatea de reclamant, respectiv de parte civila.
    (3) Organele administratiei publice locale colaboreaza cu fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti in vederea derularii unor programe comune pentru tineret.

    SECTIUNEA a 4-a
    Durata de functionare si dizolvarea fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

    Art. 30
    Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt constituite pe durata nedeterminata.
    Art. 31
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se pot dizolva prin hotarare judecatoreasca, daca:
    a) adunarea generala se afla in imposibilitatea de a se intruni si aceasta situatie dureaza mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generala trebuia intrunita;
    b) activitatea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti a devenit ilicita sau contrara ordinii publice ori bunelor moravuri;
    c) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;
    d) fundatia judeteana pentru tineret sau a municipiului Bucuresti urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit.
    (2) Actiunea in justitie se poate introduce de catre autoritatile prevazute la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum si de orice persoana interesata.
    Art. 32
    (1) Pentru orice actiune in justitie, indiferent de subiectul prevazut de prezenta lege, in vederea solutionarii cererilor de constituire, precum si a oricaror litigii ce decurg din aplicarea prezentei legi, competenta apartine tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti in a carui raza teritoriala se afla fundatia respectiva.
    (2) Pentru litigiile Fundatiei Nationale pentru Tineret competenta apartine Tribunalului Bucuresti.
    (3) Hotararile pronuntate in prima instanta pot fi atacate numai cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, de catre parti ori de autoritatile publice prevazute la art. 29 alin. (1) sau, dupa caz, de catre structurile asociative de tineret, cu personalitate juridica, care justifica un interes public legitim, la Curtea de apel.
    Art. 33
    Dupa dizolvarea unei fundatii judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti bunurile acesteia intra in conservare la Ministerul Tineretului si Sportului pana la infiintarea unei alte fundatii judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi.

    CAP. 3
    Fundatia Nationala pentru Tineret

    SECTIUNEA 1
    Organizarea si functionarea Fundatiei Nationale pentru Tineret

    Art. 34
    Organele de conducere si control ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt:
    a) adunarea generala;
    b) consiliul de conducere;
    c) comisia de cenzori.
    Art. 35
    Adunarea generala este forul suprem de conducere al Fundatiei Nationale pentru Tineret din care fac parte, in baza liberului consimtamant, reprezentanti delegati din partea fiecarei structuri de tineret de tip asociativ, de nivel national, cu personalitate juridica, cu exceptia celor prevazute la art. 6 alin. (2), care isi exprima adeziunea la scopurile Fundatiei Nationale pentru Tineret si indeplinesc criteriile de admitere prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    Art. 36
    (1) Structurile de tineret de tip asociativ prevazute la art. 35 au dreptul de a desemna un numar de reprezentanti delegati cu drept de vot in adunarea generala, in functie de criteriile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    (2) O structura de tineret de tip asociativ, federativ sau confederativ, legal constituita, nu poate fi reprezentata in adunarea generala in cazul in care cel putin una dintre structurile sale componente este deja reprezentata cu delegat in adunarea generala.
    (3) La adunarea generala poate participa fara drept de vot un reprezentant delegat din partea Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 37
    Adunarea generala a Fundatiei Nationale pentru Tineret are urmatoarele atributii principale:
    a) alege si revoca membrii consiliului de conducere pe functii;
    b) alege si revoca membrii comisiei de cenzori pe functii;
    c) aproba si modifica regulamentul intern de organizare si functionare, in limitele legii;
    d) aproba planul strategic privind programele si activitatile Fundatiei Nationale pentru Tineret;
    e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei Nationale pentru Tineret;
    f) aproba raportul anual de activitate al consiliului de conducere si bilantul contabil al Fundatiei Nationale pentru Tineret;
    g) aproba raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al Fundatiei Nationale pentru Tineret;
    h) aproba investitiile propuse de consiliul de conducere;
    i) stabileste, dupa caz, indemnizatii pentru membrii consiliului de conducere si ai comisiei de cenzori;
    j) exercita orice alte atributii prevazute de lege sau de regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 38
    (1) Adunarea generala se intruneste o data pe an sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere ori la cererea a cel putin unei treimi din numarul membrilor adunarii generale.
    (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, convocarile adunarii generale se vor face cu cel putin 30 de zile inaintea desfasurarii acesteia si vor fi insotite de doua anunturi in presa centrala.
    (3) Adunarea generala se considera legal intrunita, la prima convocare, numai in prezenta a cel putin doua treimi din totalul membrilor sai. In situatia in care nu se intruneste cvorumul necesar, se va face o noua convocare, in termen de maximum 15 zile. In acest caz adunarea generala se considera legal intrunita, indiferent de numarul reprezentantilor delegati prezenti.
    (4) Alte reguli privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.
    Art. 39
    (1) Hotararile adunarii generale se adopta cu majoritatea simpla a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.
    (2) Dispozitiile art. 9 alin. (2), (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 40
    (1) Adunarea generala alege, prin vot secret, consiliul de conducere, alcatuit din:
    a) presedinte;
    b) vicepresedinte;
    c) secretar;
    d) 2 - 10 membri.
    (2) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reinnoirii.
    (3) Atributiile consiliului de conducere sunt cele prevazute la art. 11.
    Art. 41
    (1) In vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structura de tineret cu drept de reprezentare in adunarea generala poate depune pentru fiecare functie o singura candidatura, fara a putea cumula mai multe functii.
    (2) Dispozitiile art. 12 alin. (2) - (6) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 42
    (1) Presedintele Fundatiei Nationale pentru Tineret este ales de adunarea generala, cu respectarea dispozitiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.
    (2) Atributiile presedintelui sunt cele prevazute la art. 13.
    (3) In cazul imposibilitatii exercitarii atributiilor de catre presedinte, consiliul de conducere deleaga atributiile acestuia vicepresedintelui sau, in cazuri exceptionale, unui alt membru al consiliului de conducere.
    Art. 43
    (1) Organele de conducere ale Fundatiei Nationale pentru Tineret nu au dreptul ca prin deciziile si hotararile lor sa se implice in activitatea interna a structurilor de tineret de tip asociativ reprezentate in cadrul adunarii generale.
    (2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentata in cadrul adunarii generale poate fi exclusa, cu posibilitatea reprimirii dupa cel putin 2 ani de la data excluderii, in cazul in care aduce prejudicii morale ori materiale, in mod direct sau indirect, Fundatiei Nationale pentru Tineret.
    (3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ reprezentate in cadrul adunarii generale poate pierde dreptul de reprezentare in cazul si in conditiile alin. (2). In aceasta situatie structura de tineret respectiva, la solicitarea Fundatiei Nationale pentru Tineret, poate sa isi delege un alt reprezentant.
    Art. 44
    (1) Comisia de cenzori exercita controlul financiar intern al Fundatiei Nationale pentru Tineret, supravegheaza si controleaza activitatile contabile si verifica modul de administrare a intregului patrimoniu, in conditiile legii.
    (2) Dispozitiile art. 15 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
    (3) Atributiile comisiei de cenzori sunt cele prevazute la art. 16.
    (4) Dispozitiile art. 17 se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 2-a
    Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret

    Art. 45
    (1) Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret cuprinde, la data constituirii, totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -, fonduri banesti si alte active care au apartinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, cu exceptia fostului Birou de Turism pentru Tineret (B.T.T.). Patrimoniul este intregit cu imobile si fonduri materiale si financiare dobandite in timpul functionarii acesteia.
    (2) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central se integreaza in patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, ce se constituie ca succesor in drepturi, conform prezentei legi. Secretariatul General al Guvernului este responsabil pentru preluarea de catre Fundatia Nationala pentru Tineret a acestor bunuri, in bune conditii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
    (3) Patrimoniul prevazut la alin. (1) este administrat in folosul tinerilor si al structurilor de tineret de nivel national interesate, cu exceptia organizatiilor de tineret ce apartin partidelor si formatiunilor politice.
    (4) In cazul in care, din motive obiective, bunurile mentionate la alin. (1) nu pot fi folosite, Secretariatul General al Guvernului este obligat sa asigure gratuit, in termen de 120 de zile de la data publicarii prezentei legi, un sediu corespunzator desfasurarii activitatii Fundatiei Nationale pentru Tineret.
    (5) Bunurile precizate la alin. (1) care au trecut in patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de natura acestora, se integreaza neconditionat si fara plata in patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, pe baza de protocol de predare-preluare, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (6) Fundatia Nationala pentru Tineret va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.
    (7) Detinatorii bunurilor prevazute la alin. (1), ce urmeaza sa fie integrate in patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, sunt obligati sa puna la dispozitie imputernicitilor acesteia toate documentele referitoare la aceste bunuri.
    (8) Dispozitiile art. 20 alin. (7) - (10) se aplica in mod corespunzator si Fundatiei Nationale pentru Tineret.

    SECTIUNEA a 3-a
    Finantarea Fundatiei Nationale pentru Tineret

    Art. 46
    (1) Fundatia Nationala pentru Tineret, in conditiile prezentei legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale numai pentru finantarea de programe de utilitate publica pentru tineret. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate intre Fundatia Nationala pentru Tineret si organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz.
    (2) Dispozitiile art. 21 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 47
    Sursele de finantare ale Fundatiei Nationale pentru Tineret provin din:
    a) donatii, legate si sponsorizari;
    b) sume destinate finantarii programelor proprii sau, dupa caz, a programelor realizate in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale si cu alti ordonatori de credite, dupa caz;
    c) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
    d) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de activitate ale acesteia;
    e) alte venituri realizate in conditiile legii.
    Art. 48
    (1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.
    (2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face conform dispozitiilor prevazute la art. 23 alin. (2).
    (3) Dispozitiile art. 23 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 49
    Veniturile Fundatiei Nationale pentru Tineret nu sunt impozabile si includ:
    a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;
    b) dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor realizate din asemenea venituri, in conditiile legii;
    c) veniturile realizate din spectacole;
    d) resursele obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
    e) veniturile obtinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acesteia;
    f) dividendele societatilor comerciale infiintate de Fundatia Nationala pentru Tineret in care aceasta este asociat, in conditiile art. 51, daca sunt folosite pentru indeplinirea scopului Fundatiei Nationale pentru Tineret;
    g) alte venituri realizate in conditiile legii.
    Art. 50
    Fundatia Nationala pentru Tineret este scutita de impozitul pe profit atunci cand utilizeaza cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursa, in scopul realizarii obiectivelor pentru care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si pentru cheltuieli de functionare.
    Art. 51
    Fundatia Nationala pentru Tineret nu se poate transforma in societate comerciala. Fundatia Nationala pentru Tineret poate infiinta societati comerciale fara implicarea patrimoniului initial mentionat la art. 45 alin. (2). Dispozitiile prevazute la art. 26 alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 52
    Structura organizatorica si numarul personalului angajat al Fundatiei Nationale pentru Tineret vor fi astfel dimensionate incat salarizarea sa se faca numai din veniturile fundatiei.
    Art. 53
    (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifica modul in care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu Fundatia Nationala pentru Tineret.
    (2) Fundatia Nationala pentru Tineret se supune verificarilor financiare potrivit legii si regulamentului intern de organizare si functionare.
    Art. 54
    Dispozitiile art. 18 se aplica in mod corespunzator.

    SECTIUNEA a 4-a
    Durata de functionare si dizolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret

    Art. 55
    Fundatia Nationala pentru Tineret se constituie pe durata nedeterminata.
    Art. 56
    (1) Fundatia Nationala pentru Tineret se poate dizolva prin hotarare judecatoreasca, daca:
    a) adunarea generala se afla in imposibilitatea de a se intruni si aceasta situatie dureaza mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generala trebuia intrunita;
    b) activitatea Fundatiei Nationale pentru Tineret a devenit ilicita sau contrara ordinii publice ori bunelor moravuri;
    c) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;
    d) Fundatia Nationala pentru Tineret urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit.
    (2) Dispozitiile art. 31 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 57
    Dupa dizolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret bunurile acesteia intra in conservare la Ministerul Tineretului si Sportului pana la reinfiintarea unei alte Fundatii Nationale pentru Tineret, in conditiile prezentei legi.

    CAP. 4
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 58
    (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, constituite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile Decretului-lege nr. 150/1990, isi pastreaza personalitatea juridica legal dobandita.
    (2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se vor organiza sau reorganiza, dupa caz, potrivit prevederilor prezentei legi.
    (3) Termenul prevazut la alin. (2) se aplica in mod corespunzator si pentru Fundatia Nationala pentru Tineret.
    (4) Ministerul Tineretului si Sportului tine evidenta fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, care au obligatia de a comunica de indata orice modificari survenite in organizarea, functionarea si activitatea lor. In aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Tineretului si Sportului poate adopta un regulament.
    Art. 59
    (1) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist vor fi inventariate, stabilite si predate Fundatiei Nationale pentru Tineret, fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) imobilele care au dobandit o utilitate publica dupa data de 22 decembrie 1989 si care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
    (3) Bazele pentru activitatea sportiva si de agrement care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist si care la data intrarii in vigoare a prezentei legi nu sunt in posesia fundatiilor de tineret se reintegreaza in proprietatea publica a statului, urmand sa fie administrate de catre Ministerul Tineretului si Sportului.
    (4) Reintegrarea se face pe baza de protocol incheiat de catre Ministerul Tineretului si Sportului si actualii detinatori, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
    Art. 60
    In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi Ministerul Tineretului si Sportului va elabora regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 61
    Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice se aplica in mod corespunzator si fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, precum si Fundatiei Nationale pentru Tineret, cu exceptia acelor prevederi care sunt contrare reglementarilor stabilite prin prezenta lege.
    Art. 62
    Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Pe aceeasi data se abroga orice alta dispozitie contrara.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                      PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                              VALER DORNEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 146/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 146 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu