Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.131 din 15.06.2018

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 500 din 19 iunie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICLegea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (2), după litera f ) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: f1) alimentarea cu gaze naturale; 2. La articolul 5 alineatul (10), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale şi a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), asupra terenurilor aparţinând proprietăţilor publice şi private afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:a)cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13); 3. La articolul 5, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele ( 13 )-( 15 ), cu următorul cuprins:
(13) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a reţelelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale şi a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se face astfel:a)aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)dreptul de trecere pentru utilităţile publice se emite pe toată durata existenţei sistemelor de utilităţi publice, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)fără plata garanţiei pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a sistemelor de utilităţi publice pe terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e)fără plata contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f)pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate potrivit legii, se achită potrivit art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(14) Lucrările de înfiinţare şi extindere, respectiv lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se pot realiza şi prin scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, cu compensare cu terenuri, conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea beneficiarului. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se face astfel:a)fără plata taxei de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)fără plata contravalorii terenului şi a pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate potrivit legii, se achită conform art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)la dezafectarea lucrărilor de înfiinţare şi extindere şi a lucrărilor de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreţinere şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, beneficiarul are obligaţia să redea terenurile în circuitul agricol sau silvic, după caz.
(15) Scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii, înlocuirii şi modernizării sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor, sunt permise inclusiv pentru suprafeţele cuprinse în zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale. În situaţia în care zona de conservare durabilă sau rezervaţie naturală se suprapune cu un sit Natura 2000, se va asigura respectarea legislaţiei comunitare în domeniul protecţiei mediului, respectiv evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.
4 . La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuţie şi furnizare gaze naturale sunt supuse licenţierii, reglementării şi controlului A.N.R.E. 5. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d) şi f1); 6. La articolul 42, partea introductivă a alineatului ( 1 ) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42
(1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice, cu excepţia serviciului public de alimentare cu gaze naturale:
7. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale, conform legii speciale. 8. La articolul 51, alineatul ( 2 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilităţi publice vitale - alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public şi transportul public - este supus restricţiilor aplicabile ramurilor de activitate în care nu se poate declara grevă cu întreruperea totală a activităţii. În timpul conflictelor de muncă deschise şi pe perioada soluţionării acestora se asigură respectarea principiului continuităţii serviciului şi al serviciului minim şi se iau măsuri pentru asigurarea exploatării şi funcţionării în siguranţă a sistemelor şi pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătăţii populaţiei. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, PETRU-GABRIEL VLASE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 131/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 131 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu